Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 27.06.2017 10:04
  Frank Zappa byl symbolem svobody a koncerty Leningradských ...

  Číst dále...

   
 • 27.06.2017 04:12
  Paní Vondráčková. V době normalizace po 68. roce jste hostovala ...

  Číst dále...

   
 • 27.06.2017 00:58
  Šinágl je známé pedofilní prase co před revolucí zneužíval ...

  Číst dále...

   
 • 26.06.2017 22:07
  Mir wurde damals gesagt, da ich die cz Staatsbürgersch aft ...

  Číst dále...

   
 • 26.06.2017 21:37
  Kvalitní lidi kteří za něco stojí mít nebudeme. Prožili jsme ...

  Číst dále...

   
 • 26.06.2017 20:59
  Mylite se, zeleni "pragmatici" zcasti prevzali pozice ...

  Číst dále...

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“ Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Naše národní pěnice Helena Vondráčková oslavila „70“…

MFD Vondracova 70 240617Ke gratulantům se připojili před týdnem LN (16.6.2017) a MFD v den „kulatin“ (24.6.2017) v sobotním vydání – viz obě přílohy. Nepřekvapí, když za výstižnou karikaturu v MFD LN Patek HV 70 160617bude opět následovat další z nesmyslných žalob… Gratulace za odvahu MFD, kterou ostatní média v tomto případě zrovna moc neoplývají, pokud vůbec…

Temná minulost Martina Michala zůstává pro hlavní média absolutně i nadále tabu, stejně jako jeho syn Antonín Michal, který je spolu se svým tchánem Eduardem Vítem obžalován, spolu s dalšími, z největšího daňového podvodu s pohonnými hmotami v ČR. Není divu, že webové stránky naší národní pěnice zrovna moc „70“ neoslavují… Na Karlštejn dorazili zástupci ministerstva kultury, kteří zpěvačce poděkovali za přínos české kultuře? Bylo by zajímavé porovnat v čem tento „přínos“ konkrétně spočíval a porovnat ho s přínosem české kultuře Marty Kubišové. Je pravdou, že její přínos naší kultuře nebyl posílen pravidelným vystupováním se souborem Alexandrovců, reprezentující armádu, která okupovala naší zemi. Hlas Marty Kubišové se odmlčel na mnoho let po této okupaci, zatímco národní pěnice pěla dál…  

100 let bitvy u Zborova a křest knihy „Katastrofy čs. vojenského letectva 1918-1939“ – I.díl

Kniha KVL I dil avers 230617Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky uspořádal dne 23.6.2017 v budově patřící GŠ Armády ČR (Praha, Dejvice, Buzulucká 12), vzpomínku Kniha KVL I dil revers 230617na bitvu u Zborova při jejím 100. výročí. Po ní následoval křest knihy plk. letectva Zbyňka Čertovského KATASTROFY československého vojenského letectva 1918-1990 – DÍL PRVNÍ 1918-1939.

Dostalo se mi cti být osobně účasten jejího křtu. Z 30 pozvaných hostů se omluvilo 7, neomluvili se 3. Za plk. gšt. vojenského historika Eduarda Stehlíka se dostavil z MO historik Pavel Žáček, který promluvil o Zborovu. Za GŠ AČR genmjr. Jiřího Vernera se dostavil brig. gen. Ing. Jaroslav Linhart. Mezi dalšími hosty byli mj. kardinál Dominik Duka, za zdravotně postižené Václav Krása, poslankyně Jana Černochová. Mezi omluvenými byla i primátorka hl. m. Prahy Adriana Krmášová. Níže můžete shlédnout videozáznam ke 100.výročí bitvy u Zborova a zvukový záznam ze křtu knihy, kdy jsem dostal možnost po jejím křtu sektem promluvit (od cca 19:45 min.). Věřím, že většina bude s mým sedmiminutovým vystoupením souhlasit (nestává se mi často, abych dostal takto neomezený prostor veřejně vystoupit).  Z médií byla přítomna pouze ČTK. Veřejnoprávní ČT opět zřejmě „nestíhala“, kdy v hlavních Událostech dne mezi 28 zprávami až na konec informovala o „změnách u malých letadel“, tedy alespoň něco o letcích… Na Google se po zadání objeví pouze tento jeden odkaz … Druhý následuje za chvíli a bude asi dlouho druhý a poslední…   

Podle článku 29 Hlava II. … ?!

Lucerna 1 INFO sberny dokument Hlava II 220617Presentace knihy se konala dne 22.6.2017 v Praze, v jednom ze sálů Lucerny. Zarazilo mne, že mezi jmény Jiří Lederer, Svatopluk Karásek, Jiří Müller, Jiřina Lucerna 2 Hlava II paneliste 220617Šiklová, Otka Bednářová (matka předsedy Rady ČT Jana Bednáře, zúčastnil se), Petr Pospíchal, Libor Chloupek a Petr Cibulka jsem nenalezl jméno Pavla Wonky?diskusi, kdy se zprvu nikdo nehlásil (cca 41:50 min. + 45:20 min.) jsem se panelistů zeptal proč? Autorka kniha Helena Klímová pouze odpověděla: „Děkuji Vám“. Miloš Rejchrt na výzvu moderátora Petra Broda reagoval zamítavým pohybem hlavy… To byly veškeré reakce z řad panelistů a veřejnosti…

Moderátor vyzval ještě k reakci Jiřího Gruntoráda ředitele LIBRI PROHIBITI. Ten odmítl reagovat a neřekl ani slovo. V jeho případě mělo jeho mlčení, jako spoluvězně Pavla Wonky v Minkovicích (Minkau) u Liberce, jinou, velmi vypovídající hodnotu. ZDE si můžete přečíst dopis Pavla Wonky měsíc před jeho smrtí (26.4.1988) Jiřímu Gruntorádovi ze dne 23.března 1998… Kdo se bojí Pavla Wonky i po 29 letech po jeho mučednické smrti…?! 

Závěrečné slovo měl Miloš Rejchrt. Škoda, že jsem nevěděl, že je členem Etické komise MO společně s historiky Prokopem Tomkem a Petrem Blažkem, jinak bych se ho zeptal? Budou zřejmě rozhodovat o odvolání Jiřího Wonky, kdy 5 let váhání zda udělit Pavlovi Wonkovi ocenění příslušníka III.odboje in memoriam a spis, který má mít už cca 1000 stran napovídá, kolik vlivu mají ještě dnes ti, kterým kdysi Pavel Wonka nemilosrdně nastavoval zrcadlo a za což zaplatil svým životem… 

Smrt poručíka Josefa Koreše a gen. Vojtěcha Borise Lužy rukama českých četníků…

Pomník Josefa Koreše - Nezmiňuje se kým byl zastřelen, pouze "padl za osvobození" - výstřely českých četníků… Josef Koreš - Z 24 generálů ČSR, kteří zahynuli za války, padl jako jediný se zbraní v ruce…

POZVANKA Kores Ricany 220617… Náhodou jsem dnes narazila na článek Proc se komuniste museli zbavit vsech odbojaru. Ráda bych vás pozvala na přednášku o mém strejdovi, kterého jsemLuza Boris Vojtech bohužel nikdy nepoznala, jen z vyprávění. Park poručíka Josefa Koreše znáte určitě všichni, ale proč tam ten pomníček je asi méně. V Říčanech bylo téma smrti Pepíka s gen. Lužou tak trochu tabu. No, kdo by se po válce a v 50.letech šířil se zprávou, že velitele českého odboje, člena Rady tří gen. Vojtěcha B. Lužu s jeho pobočníkem, skoro na konci války v říjnu 1944, na podnět starosty Honzy, zastřelili horliví čeští četníci. Souhra náhod a zbytečných okolností kolem policejní stanice v Hřišti u Přibyslavi... Starosta Honza byl po válce odsouzen, ale trestu zproštěn. Smutný příběh, hlavně pro mou babičku a dědu Koreše. Měli jizvu na srdci celý život, která se již nikdy nezahojila. Tak jsem si řekla, že by to v těch Říčanech měl někdo připomenout a to nahlas, třeba i jako varování pro budoucí generace.

VS Olomouc: zločinci v taláru nám připomněli padesátá léta JUDr. Vladimír Štefan, JUDr. Jaroslav Zbožínek, JUDr. Miloslav Stankuš

VS Olomouc prg Rysankovi 200617Skvělá závěrečná řeč pana Miloslava Ryšánka (na videu níže ve žluté košili) "... Tento případ obsahuje veliké množství procesních vad a já vím, a jsem o tom přesvědčen, že se najde člověk, rozhodující o našich životech, který nebude fakta ignorovat. Až toto nastane, pak nemůže odejít od soudu s jiným verdiktem, než zproštěni obžaloby. Tímto bych chtěl apelovat na celý senát, že rozhodujete o životech, jejich zmaření a jak vám ukládá litera zákona, nejsou-li důkazy jisté, je třeba se přiklonit na stranu obžalovaného Děkuji za pozornost a věřím ve spravedlnost. ..." 

Dne 20.6.2017 projednával VS Olomouc odvolání Miloslava a Patrika Ryšánkových ve věci údajné loupežného přepadení s následkem smrti. Skončilo dle očekávání potvrzením zločinného rozsudku soudce KS Brno Mgr. Tomáše Kurfiřta. Právnickou zásadu IN DUBIO PRO REO (v případě pochybností ve prospěch obviněného) snad nebylo možné více pošlapat. Byla doslova soudci, spolu s dalšími právními zásadami, které se vyučují už v prvních ročnících právnických fakult, doslova zadupána do země.

Celá tato soudní fraška, výsměch spravedlnosti, přesněji justiční zločin, je zdokumentován na 4 přiložených videích a 9 zvukových záznamech níže. Měly by se v budoucnu stát varovnou součástí vyučování na právnických školách - jak se nemá soudit a policejních akademiích - jak se nemá vyšetřovat! Doporučuji zejména skvělou argumentaci obžalovaných Patrika Ryšánka, Miloslava Ryšánka, neméně skvělá vystoupení obhájkyně Patrika Mgr. Moniky Coufalové, obhájce Miloslava JUDr. Radka Coufala a sestry Patrika Ryšánka Bc. Romany Králové, která vystupovala opravdu královsky

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech : Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl.


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama