Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 18.04.2014 06:53
  Ústavní soud je jedna strašná tragedie.Bývalí komunisté ...

  Číst dále...

   
 • 17.04.2014 23:34
  Hi, yes this article is really pleasant and I have learned ...

  Číst dále...

   
 • 17.04.2014 19:00
  Je to lákavá situace, pokud si odmyslíme skutečnost, že v USA ...

  Číst dále...

   
 • 17.04.2014 18:50
  Přátelé, Karel K r y l s námi stále žije skrzevá jeho písně.

  Číst dále...

   
 • 17.04.2014 18:42
  Význam této naší osobnosti je nepominutelný. O to více co ...

  Číst dále...

   
 • 17.04.2014 17:04
  Víte, co vlastně znamená komunismus? Je to státní kapitalismus ...

  Číst dále...

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Nejčerstvější zprávy z Ukrajiny – SOS Evropě!

Winston Churchill 1944: “Tohle není konec ani začátek konce, ale možná konec začátku.“

Zatímco se civilizované národy sváří, probouzí se neznámá síla, která je všechny může smést z povrchu zemského. Tolik se to neliší od strachu z neznámého, co nyní visí nad naším světem.

SITUACE JE ČÍM DÁL HORŠÍ!!! RUSOVÉ JEDNOZNAČNĚ V POSTUPNÉ INVAZI DO VNITŘNÍ ČÁSTI UKRAJINY POKRAČUJÍ A ZAČÍNAJÍ JI OKUPOVAT. NEPOHODLNÉ STŘÍLÍ (viz dole odkaz na video), RUSKO SE UŽ ANI NESNAŽÍ SVÉ AKCE MASKOVAT, DENNĚ SI PŘIVLASTŇUJE DALŠÍ KUSY UKRAJINSKÉ ZEMĚ!! - Rusům vstup zakázán, hlásí hotel v Ostravě kvůli anexi Krymu!

Ústavní soud k bankovním poplatkům

Filip Jan… Podobná je situace u nákladů řízení. Tam Ústavní soud judikoval v přímém rozporu se svou vlastní přísudkovou judikaturou a umožnil advokátům zastupujícím banky dosáhnout za velký počet typově zcela identických sporů plné odměny. Asi aby si klienti bank lépe rozmysleli, než si příště troufnou podat na někoho mocného a bohatého žalobu. - v této části připomíná nález produkty z doby vrcholného holländerovského svévolismu: k porušení základních práv dochází relativně velmi často právě v oblasti justičního bagatelna, protože právě tam je největší prostor, jak podnikatelé mohou využít oslabené možnosti právní obrany poškozených-spotřebitelů. …

Prostý Čech, k jehož dobrým vlastnostem vždy patřil odpor k hujerům a patolízalům a který nechodil pro ostřejší, leč výstižné slovo daleko, kdysi pravíval, že když někdo zastává funkci v komunistické straně, nemůže to být žádná malá svině. Malá svině arci není ani ústavní soudce Jan Filip, komunistický nomenklaturní kádr narychlo přeškolený na demokrata; je ostudou této země i jeho ústavního soudu, že takový bezcharakterní jedinec tam smí soudit, ale nerad bych se opakoval a obtěžoval své čtenáře lítostnými explikacemi, jež jsou vzhledem k naladění veřejnosti vůči bývalým komunistům v justici bezzubé: jediné, co nám zbývá, je soudruhu soudci Filipovi při každé vhodné příležitosti připomínat, co si o něm myslíme a za co jej považujeme.

Rozsudek ve věci Sudetoněmeckého krajanského sdružení

LOgo SDL CZDnes byl doručen rozsudek ve věci registrace Sudetoněmeckého sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, o němž jsme krátce referovali již minulý týden.

Jak víme, ministerstvo vnitra v posledním, v pořadí třetím rozhodnutí o odmítnutí registrace uvedlo, že název sdružení je nedovolený. To soud podle očekávání neakceptoval, judikovav:

Závěr žalovaného o nedovolenosti zamýšleného sdružení považuje soud za zmatečný. Shledal-li žalovaný, že cíle činnosti zamýšleného sdružení neodůvodňují zásah do sdružovacího práva, pak nelze učinit závěr, že jde o sdružení nedovolené podle § 4 písm. a) zákona. Považuje-li žalovaný za zásadní důvod postupu podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o sdružování občanů název zamýšleného sdružení jako způsob dosahování cílů sdružení, tedy že jde o sdružení nedovolené podle § 4 písm. b) téhož zákona, musí konkrétně uvést ustanovení ústavy či zákona, se kterými je způsob dosahování cílů zamýšleného sdružení, to je název sdružení, v rozporu. Chtěl-li snad žalovaný odlišit cíle sledované stanovami, které shledal v pořádku, od cílů sledovaných názvem zamýšleného sdružení, které shledal závadnými, obsahuje jeho úvaha logický rozpor. Je-li název zamýšleného sdružení způsobem, jímž jsou dosahovány cíle sdružení, nemůže být sám název hodnocen jako cíl, jehož chce sdružení dosáhnout.

Soud nezpochybňuje možnost hodnotit občanské sdružení jako nedovolené na základě jeho názvu, může se však jednat pouze o případy, kdy by již samotný název byl v rozporu s ústavou či zákonem, např. vybízel k páchání trestné činnosti, vyzýval k rasové nesnášenlivosti, zpochybňoval suverenitu státu apod. Po takovém zjištění by pak musela následovat úvaha o nezbytnosti zákazu tohoto sdružení v demokratické společnosti.

Proč média nevěnují pozornost útokům islámských džihádistů na křesťany na Středním východu

Dzihad„Ke své škodě znovu křižují Božího Syna a vystavují ho veřejné potupě.“ (Židům 6:6)

Raymond Ibrahim (americký spisovatel, uznávaný odborník na Střední východ a islám) vysvětluje ve svém článku v křesťanském časopise The Torch (zima 2014) důvod, proč se jen málo hovoří o Koránem posvěceném brutálním vraždění, mučení a utrpení křesťanů. OSN, západní vlády, média, univerzity a všemožní komentátoři trvají na tom, že Palestinci trpí strašnou tyranií ze strany Izraele. Na druhou stranu se úplně ignoruje největší tragédie lidských práv naší doby – radikální muslimská perzekuce křesťanů, včetně těch v Palestinci ovládaných oblastech. Fakta hovoří sama za sebe. Spolehlivé odhady ukazují, že každoročně je krutě pronásledováno zhruba 100-200 milionů křesťanů; každých pět minut zemře jeden křesťan mučednickou smrtí. Přibližně k 85% těchto perzekucí dochází u národů s muslimskou většinou. Na Středním východu žilo v roce 1900 zhruba 20% křesťanů, dnes to nejsou ani 2%.

Kalendář událostí

so dub 19 @19:00 -
Hořovice: COMMEDIA FINITA - premiéra

Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama