Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 10.12.2016 12:15
  https://zpravy.aktualne.cz/ruskych-hackeru-je-mnoho-rika-be ...

  Číst dále...

   
 • 09.12.2016 23:06
  Že něčemu takovému jako je Rudinská poskytne Fond české ...

  Číst dále...

   
 • 09.12.2016 12:50
  Ruská propagandana českém webu. Sám jsem si toho také všimnul.

  Číst dále...

   
 • 09.12.2016 12:15
  Pane Šinágl, delší dobu jstr mi nevidělna svém emailu.Bylo ...

  Číst dále...

   
 • 09.12.2016 11:29
  Jako často v našich dějinách, nepřipouštíme naději, šíříme ...

  Číst dále...

   
 • 09.12.2016 10:37
  Bohužel už patří k české povaze kritizovat, znevažovat ...

  Číst dále...

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“ Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Menhiry minulosti: Semelová, Grebeníček a Filip, vstávají z mrtvých

Filip a GrebenicekK.Mrzílek: „Komunisté českým občanům v únoru 1948 vzali hrdost, protože čtyři měsíce před volbami vyvolali ozbrojený puč proti Semelova Martaneozbrojenému národu. Zkamenělí lidé obrostlí mechem. Menhiry minulosti, které se svými projevy ve Sněmovně zjevují jako fata morgana.“

INTERPELACE

Páteční vystoupení poslanců Grebeníčka, Filipa a Semelové při interpelaci na premiéra, televizí v noci opakované, se tito tři poslanci za KSČM opět předvedli jako nositelé nenávisti a její pěstitelé. Permanentní zloba, která z nich čišela je neustále zžírá a stravuje. Připomínali umanuté Kalvínisty, Koniáše, kteří šířením nesmiřitelného záští a násilí vytvářeli ve svém okolí strach a hrůzu a potřebu ostatních dostat se z jejich blízkosti. Při hlasování byli velkou většinou odmítnuti. K.Mrzílek, 3.12.2016

Níže odstrašující ukázky z vystoupení komunistů Filipa, Grebeníčka, Semelové a odpovídající reakce ministra Hermana a poslance Laudáta. Připomínám, že Vojtěcha Filipa si Sněmovna zvolila svým prvním místopředsedou jako stávajícího předsedu KSČM a usvědčeného agenta-udavače – 75% anonymních hlasů Sněmovny !!!

Interview s udavačkou

A protože patří k dobré tradici tohoto blogu udělit tu-a-tam příležitostnou cenu, činíme tak i nyní a dekorujeme Zuzanu Vlasatou, autorku rozhovoru, mimořádnou Cenou žurnalistické kvality Jaroslava Kojzara. Blahopřejeme!

Na úvod ten rozhovor Zuzany Vlasaté v Deníku Referendum obsahuje jednu dobrou zprávu: Věra Nováková, autorka trestního oznámení na Martina Konvičku a jedna z předních bojovnic proti svobodě slova v České republice, již není státní zástupkyní. Okolnosti její resignace širší veřejnosti známy nejsou; nestřízlivé by bylo předpokládat, že jí byla nadřízenými intimována informace, že aktivismus se s úřadem státního zástupce neslučuje, realističtější je myslet si, že odstoupila, protože pocítila své pracovní povinnosti jako příliš svazující pro to, čemu by se chtěla věnovat naplno, tedy aktivismu a udávání.

Nikdy nebyl důvěryhodný žurnalismus tak důležitý, jako dnes

Fenic FeroMnožství informací, ve kterých se občan přestává orientovat a je o to snadněji manipulovatelný aniž tuší, je alarmující. Volby slouží daleko více k tomu, aby se páchalo méně lumpáren, než aby se uskutečňovaly dobré a potřebné změny.

„Chy­bí silné, inspirativní osobnosti a ideály. Mladá generace má sice, na rozdíl od té mojí, obrovské šance, ale víc žije virtuální realitou aBanga a Ortel jejím jediným ideálem je blahobyt. Proto chci před­stavovat lidi, kteří měli a uměli realizovat svoje, sny, mají nás čím inspirovat a můžou být podnětem všem generacím, ať to zní jakkoli pateticky.“ – „Po revoluci musela dokumentaristika pře­devším napravovat chyby z minulosti, odtabuizovávat témata, narovnávat do té doby ideologicky interpretovanou historii a odha­lovat pravdu o zločinech komunismu. Já jsem však cítil, že je stejně tak důležité napravit vztah k české elitě, která byla často v naší historii, a za komunismu zvlášť, likvidována.“ – „Nebudu se vymlouvat ani lhát. Je to například Helena Vondráčková nebo Vladimír Dlouhý. Za první se stydím a ten druhý, který byl tehdy zařazen brzy, i když jako nejpopulárnější poli­tik doby má ještě před sebou cestu, na které by měl své kvality dokázat.“ – „Svobody v médiích ubý­vá, přibývá byrokracie, ve společnosti narůstá lež a nenávist. Samolibí kariéristé a zrádci zase hrají východními kartami. Ve skutečnosti jim nemůže jít o nic jiného než o vlastní prospěch. Kdyby jim šlo o tuto zem a tyto lidi, tak by se do takových riskantních her nepouštěli. Ale možná se to vše dnes děje jen proto, abychom si oživili cenu naší svobody.“

 

TGM, Havel, Putin, CSU, Zeman

Putin a ZemanŠtěstí pro T. G. M. i pro Havla - Putinovi velmi ulehčuje moc člověk Homo sovieticus – Z programu CSU – Jak ochránit občany před prezidentem

Ale je zde ještě drahé možné vidění a in­terpretace neúspěchu prosazení realistic­kých paradigmat před první světovou vál­kou. Byli to intelektuálové, nikoli obec­ně vzdělanci a duchovní elity jako tako­vé, nýbrž právě ty jejich části, které vědo­mě vyrůstaly mimo a mnohdy i v přímé opozici k sílícím stranickým strukturám a formacím.

Nezávislí intelektuálové se uplatňují v politice moderního pojetí a éry v zása­dě pouze tehdy, kdy jsou politiky - rozu­mějme tradičními strukturami politické moci a hierarchie - připuštěni, kdy jsou jimi strpěni. Je tomu tak ve fázích, kdy je politika pod vnějším tlakem nezbytné změny a hledá „bílé koně“, kteří by na sebe vzali roli očisty a převezli ji přes rozbouřené vody sociálního neklidu, aby oni „bílí koně“ byli po čase ze svých pozic opět vytlačeni „povolaný­mi" politickými reprezentanty standard­ního kariérního stranického vzestupu. Ji­nak řečeno: nezávislé intelektuálské sku­piny si v moderní politice svůj prostor nevydobývají, je jim pouze přenechá­ván. Neúspěch politického realismu sklonku 19. století tak můžeme rovněž hodnotit jako neúspěšný pokus o nabou­rání postupně se opevňujících pozic stra­nické politiky a znovuzískání politické autority nezávislých intelektuálů.


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama