Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Nejnovější komentáře

 • 21.02.2018 22:42
  I have checked your website and i have found some duplicate content ...

  Číst dále...

   
 • 21.02.2018 19:28
  Společnost v červenci 1942 ovládal strach, popravovalo se ...

  Číst dále...

   
 • 21.02.2018 19:22
  Pan Zuna nám osvětlil obsah bestseleru jménem Komunistický ...

  Číst dále...

   
 • 21.02.2018 18:43
  "OBROVSKÝ PROBLÉM" se sirkami na Kubě připomíná "problém" ...

  Číst dále...

   
 • 21.02.2018 16:01
  Pane Šinágl 1+1=2 to je pravda, ale 2+3+4+5 = X je rovnice o ...

  Číst dále...

   
 • 21.02.2018 13:36
  Pane Wienere, rozumím, že se Vás to dotklo. Omlouvám se Vám.

  Číst dále...

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“ Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

EU: autoritářství skrze složitost

Brexit24.7.2017: EU blok stal autoritářským režimem, který trvá na tom, že je obhájcem liberální demokracie.

George Friedman

V posledních týdnech vyjednavači EU tvrdili, že britští vyjednavači Brexitu nejsou dostatečně sofistikovaní, aby pochopili složité otázky, které jsou předmětem jednání, a že v podstatě je pro vyjednavače EU frustrující, aby se vypořádali s nekvalifikovanými vyjednavači. Zjistil jsem, že jednání s nekvalifikovanými vyjednavači často vytváří příležitosti, ale zdá se, že EU chce mít lepší tým, který by mohl hrát.

Mnoho z toho je samozřejmě politické manévrování. EU se zoufale snaží zabránit britskému stažení z bloku. Tím, že učinila tento krok, doufá, že diskredituje britský vyjednávací tým a posílí nedůvěru mezi britskou veřejností a vyjednávači. Implicitně v tom, co říká, že britský tým nebude pro Británii úspěšný. Proto jsou rizika Brexitu pro Británii pyramidová. Proč by EU neudržovala tuto skutečnost v tajnosti a vyjednala pro sebe skvělou dohodu, je  tajemství, ale postoj jakoby EU chtěla zachránit Brity před vlastní hloupostí.

Není to špatný manévr, ale v určitém okamžiku se rozplývá. Britský tým se skládá z dobře vzdělaných a zkušených úředníků. Tvrdí-li, že tento tým nesouhlasí s pochopením složitosti procesů a předpisů EU, EU předložila nejsilnější důkaz proti sobě samé. Pokud tito lidé nedokáží pochopit principy, které Spojené království vázaly na EU, jak je může pochopit obyčejný občan? A pokud jsou zásady mimo dosah veřejnosti, jak může veřejnost důvěřovat institucím? Nejednáme zde o komplexních pravidlech, která Francii umožňují porušovat pravidla týkající se schodků, ale o základních principech Evropské unie a o právech a povinnostech - politických, ekonomických a morálních - občanů. Je-li operační systém EU příliš složitý, aby ho mohli zaujmout britští vyjednavači, pak kdo ho může pochopit?

Evropská odpověď je Maastrichtská smlouva, dlouhý a komplexní dokument. Je nejlépe ji uchopit, zejména těmi odborníky, kteří žijí maastrichtskými smluvními pravidly. Tito odborníci a složité politické subjekty, které je řídí, se domnívají, že udělali špatnou práci řídící Evropskou unii. Navzdory takřka desáté hospodářské katastrofě v jižní Evropě se spokojují s jejich prací. V jejich myslích tato chyba obecně spočívá v jižní Evropě, nikoli v EU; Otřesy v Evropě vyvolané imigračními pravidly zavedenými EU souvisí s rasistickými občany, ne s nechuti EU; A Brexit souvisí s neschopností britské veřejnosti pochopit přínosy EU, a nikoliv skutečnost, že výhody byly nejasné a pravidla nepochopitelná. Institucionalizovaná sebeuspokojení aparátu EU vytváří myšlenku, v níž musí veřejnost reagovat spíše na očekávání EU než naopak.

EU se stala autoritářským režimem, který trvá na tom, že je ochráncem liberální demokracie. Existuje mnoho způsobů, jak zbavit lidi a vlády jejich sebeurčení. Způsob, jaký si EU zvolila, je vytvořit instituce, jejichž provozní režim je neprůhledný a jejichž autorita nemůže být snadno srozumitelná. Za těchto okolností se nárok na nedefinovanou autoritu vykonávaný neprůhledným způsobem stává de facto autoritarismem - autoritářstvím založeným na složitosti. Je to tak složitá složitost, že se britský vyjednávací tým považuje za neschopný pochopit pravidla.

V podstatě se zdá, že britská pozice je jednoduchá. Spojené království chce být součástí evropské zóny volného obchodu, modifikované znovu, jako tomu bylo v minulosti. Chce určit spíše svůj osud, než aby byl řízen EU. Pokud má být členským státům poskytnuta pomoc, pak o tom bude hlasovat parlament. Jinými slovy nechtějí narušit obchod. Ani nechce být řízeni systémem, který nefunguje příliš dobře.

Dokud bude britský vyjednávací tým hrát podle pravidel EU, ztratí. Mnoho bodů temnoty, které tvoří obrovskou složitost struktury EU, nelze vyjednávat. Částečně, existují, aby nemohly být pochopeny. Pokud britští vyjednavači začnou elegantně s institucionálními a morálními principy, které zakládají ducha jejich Ustavy, mohou představit podmínky, za kterých budou spolupracovat s EU. Nebojte se - Němci nepřestanou obchodovat s Brity. Nemohou se zastavit, a Britové budou mít navrch, pokud budou vyžadovat jistotu a nezapomenou, že vyloučení Británie ze zóny volného obchodu není pro EU volbou. Zde je to jasné.

https://geopoliticalfutures.com/eu-authoritarianism-complexity/?utm_source=GPF+-+Newsletter&utm_campaign=2c8dc6c78f-RSS_Reality_Check&utm_medium=email&utm_term=0_72b76c0285-2c8dc6c78f-240053905

P.S.

Překlad pořízen pomocí Google, ale jistě srozumitelný. EU potřebujeme, ale je třeba ji změnit, nemá-li se postupně zničit sama. Každý byrokratický kolos je nebezpečný sám sobě, neustále roste až do postupného sebezničení. Britové dávají EU novou šanci. Je jen na EU, zda tuto výzvu přijme. Nebude to snadné, protože obrovský byrokratický aparát, na který je napojeno mnoho lidí (mnohdy neschopných i na nejvyšších místech) a institucí, se dobrovolně nezmění. Je třeba radikálně změnit počet úředníků, úřadů, institucí, využívat efektivně počítačovou síť, zjednodušit legislativu, citelně trestat za její porušování, zavést angličtinu jako jediný úřední jazyk, jednotný daňový systém, společnou policii na federální bázi, atd.

EU bude silná jen když budou silné její členské státy. Nikdy nefunguje, když bohatý sponzoruje blahobyt chudých. Peněz si váží jen ten, kdo je poctivou prací získá, ne ten, kdo je bez práce dostane. Bohatý má jen vytvořit podmínky, aby se chudý sám vypracoval postupně k blahobytu. Teprve potom může být přínosným členem EU a ne zátěží. Potom také může vzniknout skutečná solidarita. Ta nemůže nikdy vzniknout jen „nahrnutím“ peněz do chudých zemí a nebrat v úvahu zcela jiný morální stav a vnímání hodnot, které jsou pro občany vyspělých západních zemí samozřejmostí.

To bylo jasné už zakladatelům firmy Baťa. Proto měla takový úspěch a musela být zničena komunisty. Odkaz nevlastních bratrů Tomáše Bati sn. a Jana Antonína Bati je pořád aktuální. Bude-li EU schopna baťovské principy řízení přijmout, bude mít i naději být tou, jakou si ji představovali její otcové zakladatelé. Za stávajícího stavu to reálné není. Nutně změny si vynutí rozum krize, ne nerozum politiků, daný jejich nezaslouženým blahobytem a z toho pramenící osobní neodpovědností, v tom lepším případě. Angličané si toho byli vědomi. Jejich postoj je výzvou nám všem, aby nezodpovědná politika bez základů morálky a zdravého rozumu skončila dříve, než bude už skutečně  pozdě.

 

Jan Šinágl, 25.7.2017    

* * *

Obrázky z (švýcarské) výstavy

* * *

Aktualizováno:

Indie může být od roku 1947 dobrým příkladem pro Evropskou Unii

Je zde 25 států. 25 úředních jazyků. Na příkl. stát Kerala-mahalajalámština, Tamil Nadu – telugu, Orísa-bengálština atd. Všechny spojují dva jazyky hindí a angličtina. Společná měna rupie a ústřední parlament v hlavním městě Delhi.

K. Mrzílek, 4.8.2017 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Strojový překlad webu

Czech English French German

Reklama