Bulletin č. 34/2017

Tento e-mail obsahuje obrázky a grafiku, jestliže je nevidíte, prohlédněte si je v prohlížeči.
středa 20. červen 2018

Před rokem nás opustila Věra Čáslavská. Na symbolický Vyšehrad přišli její přátelé, média neprojevila zájem…

Vysehrad 2 Caslavska foto oltar 300817Na staroslavném Vyšehradu jsme si připomněli 30.srpna 2017 od 18:00 první výročí úmrtí naší slavné sportovkyně a vlastenky Věry Čáslavské. Přestože jsemCaslavska Vera Foundation telefonicky ČT a ČRo informoval, nedostavil se nikdo. V Událostech ČT ani zmínka mezi 28 zprávami, natož v dalších večerních pořadech veřejnoprávní televize. Zato od 2:40 hod. byla odvysílána Abeceda komunistických zločinů, tedy v době, kdy většina z nás už dávno spí…

Kázání kněze bylo skvělé, stejně jako vystoupení dokumentaristky Olgy Sommerové – aktuální, oslovující každého slušného člověka.


Číst dál

Milan Hlobílek byl odškodněn za násilné vysídlení v rámci akce "K". Ministerstvo spravedlnosti mu přiznalo 200,- Kč

Statek HlobilkoviUsnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 21. 10. 2016 bylo vysloveno, že Milan Hlobílek, nar. 1932, je účasten soudní rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., „neboť byl nezákonně omezen na osobní svobodě a nezákonně zbaven majetku tím, že byl dne 21. 4. 1951 nuceně vystěhován ze svého domova v Mistříně č. 1“.

Viz podrobnosti na http://brno.idnes.cz/milan-hlobilek-komuniste-akce-kulaci-statek-rehabilitace-pe8-/brno-zpravy.aspx?c=A161107_2284415_brno-zpravy_krut

Následně dne 28. 8. 2017 přiznalo Ministerstvo spravedlnosti Milanu Hlobílkovi finanční odškodnění, které vyčíslilo na částku 200,- Kč. (Viz přílohu.)


Číst dál

Otřesný dopis táty předsedovi NS ČR: Divíte se reformě justice v Polsku? U nás je jí stejně zapotřebí a nejenom v justici!

OS HB Napravnik 250817

Když si uvědomíme jak je odpovědný doktor - lékař za zjevné pochybení, tak něco podobného musí přijít i mezi doktory-soudce. Nemyslím ohrožení soudcovské nezávislosti, ale skutečné řešení jasných, případně opakovaných pochybení.

… V uplynulých dnech jsem dostal dopis od paní Panské, předsedkyně OS v Havl. Brodě, která v něm konstatuje, že je vše v pořádku.  Podle mého vnímání etiky a práva její dopis znamená, že schvaluje závadné jednání soudkyně Ventlukové. To není soudcovská nezávislost, to je zneužití funkce a jednání podle hesla "Pán Bůh je vysoko, Praha je daleko. Tady vládnu já". Mým synům již nikdo nevrátí tři roky z jejich dětství, ale pokud jsou soudkyně schopné a ochotné jednomu účastníkovi řízení nadržovat, tak budou postupovat i příště a to je nebezpečné pro účastníky řízení, ale především pro důvěryhodnost celého soudního systému. …

 

 


Číst dál

Ministr Robert Pelikán, neudržitelná osoba v čele české justice

LN PK Pelikan 260817Ministerstvo spravedlnosti potřebuje nutně silnou osobnost. Tou současný ministr bohužel není – viz oba přiložené články z LN (ZK 26.8 a PZ 31.8).LN MZ Pelikan 310817

Mohu doložit i osobní zkušeností, kdy jsem pomohl zprostředkovat schůzku obhájce ing. arch. Marka Říčaře s ministrem Pelikánem. Trvala cca 20 min. Od ministra spravedlnosti se žádné reakce advokát nedočkal. Týkalo se mj. stížnosti na porušení práva na spravedlivý proces. Od této kauzy dávali ruce všichni ministři spravedlnosti od jejího vzniku Pospíšil, Blažek, Benešová, Válková. Nazývám ji českou „Watergate“, kdy v ohrožení nebyl prezident, ale ČSSD a její lidé na ministerstvech a ve vládě. Stížnost pro porušení zákona55 stran !!! Odmítl ji i Ústavní soud pro formální chybu – chybějící příloha, kterou si mohl snadno ÚS ČR vyžádat – přitom sám vyčítá soudům, že se zbavují nepříjemných kauz na základě formálních chyb?! Její autor byl bývalý gen. prokurátor ČSFR JUDr. Jiří Šetina.


Číst dál

Osel měsíce srpna ústavnímu soudci s. Jaroslavu Fenykovi

Fenyk JaroslavKdyž Ústavní soud rozhodl, že soudruzi soudci Jaroslav Fenyk a Jan Filip, oba za minulého režimu zastávající v establishmentu funkce tak významné, že, jak se druhdy říkávalo, to nemohly být žádné malé svině, nejsou vyloučeni z projednávání ústavní stížnosti neúspěšného kandidáta na místo ředitele ÚSTRu Adriana Portmanna, byl zbytek, šachovou terminologií, věcí techniky. …

… K ceně Osel měsíce srpna, kterou svěží judikatorní dílko oceňujeme, a k právu nosit oslí uši ve tvaru paragrafů soudruhu prokurátorovi do Brna blahopřejeme, konstatujíce, že dokud se nepodaří justici vyčistit a jemu podobné, minulým režimem tam zanechané morální zrůdy z ní odstranit, nepohne se tato země směrem k právnímu státu ani o píď.


Číst dál

Bendlův výbor mohl dotaci udělit s poukazem, že Babišovy děti mohou podnikat

Většinu podstatných informací okolo kauzy Čapí hnízdo lze získat nahlédnutím do veřejných zdrojů, konkrétně obchodního rejstříku a materiálů výzvy 4 Regionálního operačního programu Střední Čechy, kam byla žádost farmy Čapí hnízdo o dotaci podána.

- Nezávislý podnik má malé podíly v ostatních podnicích a ostatní podniky mají malé podíly v něm

- Akcie na majitele jsou vždy volně a převoditelné, takže ani emitent nemá přehled, kdo je v daném okamžiku vlastní, a zda mezi jejich držiteli nejsou i podniky. Nemůže tedy v principu zjistit, zda splňuje definici malého či středního podniku. či nikoliv.

- Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechysi musel všimnout, že Čapí hnízdo je akciovka s akciemi na držitele, u nichž je na rozdíl od akcií na jméno nemožné věrohodně prokázat, že splňuje definici malého či středního podniku

 


Číst dál

Muslimské šátky „provětrají“ Městský soud v Praze dne 19.září 2017 od 9:00 hod.

IK 1 Kohoutova a Suchy 270117Vážení,Sabatova v satku

dovoluji si Vás informovat, že dne 19. září 2017 v 9 hodin u Městského soudu v Praze, Spálená 2, Praha 2  ( č. dveří 122 – 1. patro)  se  bude projednávat odvolání žalobkyně proti rozsudku  Obvodního soudu pro Prahu 10 ve věci žalobkyně Ahmednuur Ayan Jamaal versus SZŠ Ruská o porušení zásady rovného zacházení.  Věc je vedena Městským soudem v Praze pod sp. zn. 12Co130/2017.

V případě dalších dotazů kontaktujte právního zástupce školy Mgr. Radka Suchého na mail suchy@aksuchy.cz  nebo na telefonní číslo: +420 725 771 444.


Číst dál

České dráhy zvýšily zisk o 537 milionů s dotací státu 14 miliard?!

Dráhy v pololetí zvýšily zisk o 127 milionů Kč: České dráhy v letošním 1. pololetí zvýšily meziročně zisk o 127 milionů korun na 537 milionů korun. Důvodem zlepšení hospodaření je podle managementu firmy růst tržeb z osobní dopravy i nižší úrokové náklady. Oproti předchozímu roku skončila v zisku jak nákladní, tak i osobní doprava. ČRo, 31.8.2017

P.S.

Je potěšující zlepšení "hospodaření" ČD, ale zveřejnit zprávu bez uvedení 14 miliard dotací je buď neschopnost, hloupost, nebo záměr. Vytváří se tak ve čtenáři dojem, že na ČD stát už neprodělává. Stát na ČD prodělává 14 miliard ročně!!! Kdyby tento byrokratický, neschopný kolos převzali soukromí podnikatelé, žádná dotace by nebyla třeba, byli by spokojenější cestující a státní kasa by nemusela podporovat mrhání penězi daňových poplatníků.


Číst dál

Tichomir Mirkovič, legionář, hrdina, nebo kolaborant?

Mirkovic TichomirV roce 1946 přijelo 2823 mladých Jugoslávců do Československa na učení, aby pomohli po vyučení řemeslům budovat válkou poničenou Jugoslávii. Byli u nás do roku 1948, než se rozešel Stalin s Titem. Přes 2750 učedníků se sebralo a vrátilo domů. Než odjeli, byli přesvědčováni, aby zůstali. Přemluvili jich 73. Ti byli  poté využíváni komunistickou propagandou proti Titovi. Jedním z nich měl být i Tichomir Mirkovič, dnešní místopředseda České obce legionářské.

Obšírně to popisuje Ondřej Vojtěchovský v knize Z Prahy proti Titovi!: Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu (695 stránek, vydala FF UK 2013. Recense z LN 7.září 2013 - Pražští odpůrci "Krvavého psa", stojí za přečtení.


Číst dál

Proč se neodváží eurokomisařka Věra Jourová řešit odpovědnost softwarových firem za bezpečnost svých produktů, ohrožujících nás všechny?

Jourova Vera sveticeZpravodajci a hackerové z Ruska a Číny využili (na 100%) příležitost, kterou jim B. Gates a další lidé z Microsoftu nabídli v podobě zdrojových kódů

Dne 17.2.2017 se pan Jiří Nápravník poprvé setkal s eurokomisařkou na VŠE v Praze. O počítačovou bezpečnost projevila živý zájem. Velké, aktuální, závažné téma v její kompetenci, pravomoci a neodejmutelné odpovědnosti. Do dnešního dne ani ona ani její tým kontakt s panem Nápravníkem nenavázali. Jeho opakované snahy zůstaly bez jakékoliv reakce. Pouze potvrdila příjem mého článku ze dne 7.4.2017 k jejím rukám - Ohrožují svět zdrojové kódy, předané Microsoftem Rusku a Číně?!

Pan Jiří Nápravník mi napsal 1.8.2017 mj.: „Jen pro dokreslení jak pracují dnešní papaláši. Jak jsme se setkali na VŠE, tak jsem se paní Jourové ptal na odpovědnost softwarových firem. Zatím žádná odpověď. Několikrát jsem jí ještě psal a posílal odkazy na články a presentace o problému a nic. Naprosté ticho.“


Číst dál

Rozhovor s Babišem odpoledne na ČT24. V Událostech večer z něho zaznělo jen pár vteřin ?!

Neuvěřitelné, jak se takřka všechna média věnují, totalitně jako za komunistů, ilegálně pořízeným odposlechům, které  nic nedokazují. Rozhovor níže s Babišem a mluvčí finanční správy, odvysílala ČT 24 odpoledne 28.srpna 2017. Večer v Událostech byl prakticky zamlčen, ačkoliv měl zaznít celý. Média "Hlídací psi" demokracie, opět „nekoušou“, jen „štěkají“ a poslušně mlčí, resp. poslouchají své pány, kteří jim nařídili hromadný "hon a lov" na Babiše. Proč asi?!

Poslechněte si můj rozhovor stejného dne s Diváckým centrem ČT. Zapomněl jsem se zeptat, zda bude ČT vysílat pořady o Lidicích a dalších zločinech nacismu také až k ránu, v nejméně sledovatelném čase, kdy většina obyvatelstva země spí…


Číst dál

Věra Čáslavská o Babišovi bez Babiše

Vysehrad 2 Caslavska foto oltar 300817„Mužům nad padesát obvykle už tak nefandím. Ale udělala jsem výjimku.“

Věra Čáslavská je nejúspěšnější česká olympionička, dlouholetá spolupracovnice prezidenta Václava Havla i členka Českého a Mezinárodního olympijského výboru. Ačkoliv sama říká, že se z Andreje Babiše nijak nerozplývá, při rozhovoru je jasné, že její sympatie si získal. Proč se rozhodla mu fandit a jak podle ní usměrňují jeho kroky andělé strážní?


Číst dál

Zemřel Vladimír Brabec…

Zeman major

Ukázka úrovně části české společnosti. Stovky lidí se přišly rozloučit s hercem, který propůjčil své herecké kvality členu komunistické státní bezpečnosti totalitnímu režimu v normalizačním Československu...

Výborný herec a skvělý dabér. Ale tím, že přijal roli estébáka Zemana, ztratil charakter. Ten nemůže ztratit umění. Prodejní umělci typu Karla Gotta, Vladimíra Brabce, Josefa Laufera, Heleny Vondráčkové a dalších, kterým bylo či je jedno, komu jejich umění slouží, pomáhali totalitním režimům ničit lidské charaktery. 

Oč statečnější byla Marlen Dietrich, která odchodem z nacistické totality ukázala na její špatnost. Asi proto se o jejím příkladném chování v Česku skoro nemluví. Stejně tak o herečce Ireně Kačírkové, kterou StB 3 dny přemlouvala, aby na světové výstavě EXPO v Bruselu, donášela. Odmítla, přestože jí vyhrožovali odejmutím její dcerky. Skvělé o tom vyprávěl její herecký kolega Radovan Lukavský, byť i ten asi nebyl pyšný na svoji roli ve filmu Král Šumavy.


Číst dál

Evropa bude migraci potřebovat

Uprchlik diteAd LN 31.8.: Nezodpovědné špičky EU „živí“ terorismus 

Tak jsme se od amatérského polito­loga a miliardáře Šimáněho dozvě­děli, že EU prý může dokonce i za terorismus! Šimáně nezodpovědně klade rovnítko mezi uprchlíky a te­roristy. Není to v historii poprvé, nacisté kladli rovnítko mezi veške­ré lumpy, lichváře, šíbry, válečné štváče a parazity na straně jedné a celý židovský národ na straně dru­hé. Že máme nejen v Evropě závaz­ky, vyplývající například z Že­nevských konvencí o válečných uprchlících (díky nim se podařilo zachránit i desítky tisíc Čechoslová­ků!), byznysmena Šimáněho nezají­má. Nehledě na současnou uprchlic­kou vlnu, bude Evropa dlouhodobě migraci potřebovat. Kdyby se pan Šimáně podíval na demografický vývoj v Evropě, tak by pochopil, že brzy nebude mít koho přepravovat.


Číst dál

Nejhorší zvíře je člověk

ZemekoulePříroda si s ním vždy dokázala poradit a dokáže to i nadále. Jdeme-li přírodě „po krku“, jako mnohem inteligentnější a moudřejší si nás patřičně srovná svými mechanismy - materiálními (nedostatek pitné vody, potravin, likvidace flóry, fauny, změny klimatu, sucha, povodně, zemětřesení apod.), tak duchovními (deprese, zánik tradice, úpadek dobrých mravů, mezilidských vztahů, rozpad rodin, šíření závisti, nenávisti, nárůst kriminality, korupce, různých nemocí apod.) Toto VIDEO je alarmující! Kdo nedodržuje tisíciletá pravidla moudřejšího, může očekávat jenom špatný konec. Doufejme, že máme ještě dostatek pudu sebezáchovy a začneme myslet i na druhé, včetně flóry a fauny, která nám umožňuje naše bytí. Jinak nám dá příroda jasně najevo, kdo je zde Pánem a kdo hostem!


Číst dál

... Text vkládejte sem, nadpisy nastavujte jako "Nadpis 2" ...

Nemáte dále zájem o Bulletin? ODHLÁSIT
Powered by AcyMailing