Bulletin č. 51/2017

Tento e-mail obsahuje obrázky a grafiku, jestliže je nevidíte, prohlédněte si je v prohlížeči.
sobota 21. duben 2018

Polsko 6.7.2017: Vynikající projev presidenta USA Donalda Trumpa

Zasedání Trojmoří - Den Armády - 12:45 min. začátek vojenské přehlídky – 16:20 min. začátek projevu Donalda Trumpa

Bez silného, svobodného a nezávislého Polska, nebude svobodné Evropy ani České republiky! – Během kázání papeže JANA PAVLA II., milion Poláků – mužů, žen a dětí pokleklo ke společné modlitbě. Milion Poláků nepožádalo o bohatství, nepožádalo o udělení výsad. Milion Poláků sborově zazpívalo tři jednoduchá slova: „MY CHCEME BOHA“. Polský mučedník biskup MICHAL KOZAL to dobře vyjádřil slovy: „PO VOJENSKÉ PORÁŽCE JE NEJDĚSIVĚJŠÍ PORÁŽKA DUCHA.

Je mi velkou ctí stát na tomto místě před památníkem Varšavského povstání a oslovit polský národ, být v Polsku, o jakém snilo tolik generací: bezpečným, silným a svobodným. Polsko je v geografickém srdci Evropy a co je důležitější: v polském národě vidíme duši Evropy. Váš národ je skvělý, protože jste silní ve svém nitru. Po dvě staletí Polsko čelilo neustálým brutálním útokům, ale i když země byla obsazena a napadena a stát zmizel i z mapy, nikdy se nepodařilo vymazat Polsko z historie, nebo z vašich srdcí. V tomto temném věku jste neměli svou zemi, ale nikdy jste neztratili svou hrdost. To je důvod, proč dnes říkám s opravdovým obdivem: od polí a vesnic až po nádherné katedrály a městská náměstí, Polsko je naživu, Polsko roste, Polsko vyhrává. Navzdory všem činům, které měly změnit nebo zničit vaši zemi a to navzdory útlaku, vytrvali jste a zvítězili. Jste hrdý národ Koperníka, Chopina a Svatého Jana Pavla II. Polsko je země velkých hrdinů. Jste národ, který skutečně ví co obhajuje. Vítězství polského ducha v průběhu staletí, které sotva zažilo svou zemi, nám dává naději do budoucnosti v níž dobro překonává zlo a mír vládne po válce. Pro Američany bylo a je Polsko vždy symbolem naděje – od úsvitu našich národních dějin…. (Dokončení projevu níže).


Číst dál

Salon Polski: Piłsudski a Masaryk

Pilsudski 1 281117Velvyslanectví Polské republiky v Praze, 28. 11. 2017, 17.00 hod.Pilsudski 2 281117

Na podzim letošního roku uplynulo 150 let od narození nejvýznamnějšího polského státníka dvacátého století maršála Józefa Piłsudského. Tento socialista a revolucionář se během první světové války proměnil v lídra ozbrojených polských legií bojujících proti Rusku ve jménu znovuobrození polské státnosti. Stal se tak hlavním architektem nezávislého Polska, které vzniklo v listopadu 1918, a určoval jeho osudy až do své smrti v roce 1935. V tomto ohledu je tedy polskou obdobou českého prezidenta Osvoboditele (citace z pozvánky).

Pilsudski 3 281117Suverenita státu byla stavěna Pilsudským výše než svoboda jednotlivce. Na prvním místě byla pro něho čest. Na adresu čs. politiků tvrdil, že ji ztratili politikařením. LN PS Nacelnik statu 011217TGM chtěl změnit národ, Pilsudski zemi.

Dostalo se mi cti být mezi pozvanými. Tato panelová diskuse by si zasloužila být přenášena veřejnoprávní ČT. Bohužel není celá na YouTube v polské a české verzi. Přináším dvě ukázky z podstatného, kdy můj dotaz v začátku prvního videa jistě přidal na zajímavosti diskuse. Pro pouze česky hovořící uvádím minutáž u obou videí – stojí za poslech! Ocenil jsem zejména skvělé postřehy a komentáře Piotra Semka, jednoho z neznámějších a respektovaných polských novinářů.

0:00 + 17:44 min. + 25:10 min.


Číst dál

Generální ředitel veřejnoprávní ČT Petr Dvořák posílá na jediného zástupce veřejnosti a médií ochranku…?!

Mafie v CT avers 2017Proč se Rada ČT stále bojí veřejnosti a pravdy, místo aby ji vítala a poděkovala…?!Rada CT zidle 131217

Dnešního dne jsem odeslal gen. řed. Veřejnoprávní ČT tento dopis. Nedávno jsem si šel koupit knihu Husité u Postoloprt, v regálech měla být, prodavačka ji nenašla, zato jsem našel nechtěně, ale vítaně jediný výtisk knihy „MAFIE V ČESKÉ TELEVIZI, aneb jak zprivatizovat ČT/, od bývalého zaměstnance ČT Martina Švehly. Ještě jsem ji nestačil přečíst. Zřejmě varuje před jejím zprivatizováním? Obávám se, že už je veřejnoprávní ČT dávno zprivatizována, kdy skutečná politická mafie vytvořila v ČT druhou mafii, která plní její přání. Zájmy veřejnosti Rada ČT mnoho nehájí, pokud vůbec. Dokázalo to tím, jak se zachovala k jedinému přítomnému občanu, zástupci veřejnosti a médií.


Číst dál

Informace ze Senátu, které se ke většině občanů nedostanou !!!

Senat logoV souvislosti s kauzou OKD bude také zajímavé sledovat, zda se potvrdí některé informace o roli pana Sobotky, pana Pokorného a pana Prouzy při rušení Komise pro cenné papíry. Tato instituce, v níž jsem dříve pracoval, totiž zkřížila plány panu Bakalovi.

… Naopak se mi nepodařilo prosadit, aby se krátil plat a cestovní náhrady zákonodárců v době nepřítomnosti, která nesouvisí s výkonem mandátu. To ukazuje, že zákonodárci nemají moc chuti upřednostnit veřejný zájem nad svými finančními zájmy. V Senátu se roztrhnul pytel s ústavními stížnostmi. Někteří senátoři požadují zrušení zákona o registru smluv, další senátoři napadají zákon o střetu zájmů… Přestože podání ústavní stížnosti je legitimní, mělo by se tímto nástrojem šetřit. Pokud by se podávala ústavní stížnost na každý druhý zákon, dával by se signál: „Parlament schvaluje protiústavní návrhy.“ To by kultivaci demokracie moc neprospělo. Když se zkoumalo, proč se dálnice v Rakousku stavějí rychleji než u nás, jeden z uváděných důvodů zněl: „V ČR se podává příliš mnoho žalob“. Téměř každý, kdo se cítí nějak dotčený, si stěžuje, soudí se. Řada senátorů se rozčilovala nad tzv. ekoterorismem. Za vrchol kverulantství z poslední doby ovšem považuji ústavní stížnost senátorů KDU-ČSL a STAN na limit 10% pro koalice. Místo, aby se někteří pánové zamysleli, proč aktuální preference KDU-ČSL klesly na 4,5%, zpochybňuje se ústavní legitimita systému. Tomu říkám „účelovka“. :-) Doufám, že Ústavní soud této stížnosti nevyhoví.   


Číst dál

Ani Kocourkov by nepřekonal rozsudky české justice…

IUSTITIA padaMost - Co má společného Trojská lávka a JE Temelín? - V Prostějově, tam to žije – Poděbrady – Most

Video zachycující, jak soudce Jaromír Pšenica komentoval rozsudek pro media, je, myslím, výmluvné. Více dodat netřeba – daňový poplatníče, pohleď, co si v Novém Jičíně platíš… Díky, veliký Ústavní soude, skláníme se před tvou nekonečnou moudrostí (a přemýšlíme, kolik stojí letenka do nejbližší bezpečné země, kam se lze uchýlit raději ještě předtím, než se ukáže, že ani Temelín nebyl v havarijním stavu). … S přihlédnutím k faktu, že ve sporu jde o obsah jednání městské rady, o jehož průběhu konšelé nechali vyhotovit minimálně tři různé zápisy, přičemž o existenci zvukového záznamu, který by udělal jasno, se novinářský mlamoj nezmiňuje, troufáme si tvrdit, že dopustit se za těchto okolností znevážení postavení úřední osoby je úkol tak nesnadný, že bychom to nedokázali ani my. … Anebo že by, navedení ústavním soudcem Janem Musilem, provedli test proporcionality mezi zájmem veřejnosti na informacích a legitimním právem starosty na ochranu soukromí? Některé judikáty pronikají do rozhodovací praxe správních úřadů bleskurychle: jak říkával Jan Werich, to je blbý, to se ujme!


Číst dál

Smrt dítěte 2 dny po očkování?!

Deti ockovaniNíže Vám posílám dva odkazy o úmrtí dítěte po očkování na Slovensku v blízké minulosti. Média, alespoň pokud jsem si všiml, mlčela! Je to příliš okatý nežádoucí účinek vakcinace, než aby jej zveřejnila.

Samozřejmě se opět najde tvrzení, že smrt dítka s očkováním nesouvisí. Jistě, že bez biologických údajů (pitva, laboratoř apod.) nelze tvrdit, že mezi očkováním a smrtí dítěte je příčinná souvislost. Ale pokud to nemohou tvrdit rodiče, nemohou to říkat ani úřady - také ten důkaz nemají; a pečlivě se postarají o to, aby se rodičům do rukou žádné platné informace nedostaly. Napadá mě již jen jedna zvrácená myšlenka, odpusťte mně tu upřímnost: vzal bych nějakou přední vakci-celebritu z ČR či Slovenska, do bezvědomí bych dotyčného ubil železnou tyčí a potom všem svorně tvrdil, že příčinná souvislost mezi jeho zraněním a bití tyčí neexistuje, to přece nelze medicínsky dokázat. Tak hluboko klesli "odborníci" v akademické argumentaci! I kdyby se prokázalo, že očkování skutečně není příčinou smrti, odkazuje celá kauza na špatnou očkovací praxi (nedostatečná anamnéza, žádná kontrolní vyšetření před vakcinací apod.) a proti tomu je třeba se ohradit. Rodičům mrtvého dítka přeji hodně sil a odvahy kráčet životem dál.


Číst dál

Kauza Čapí hnízdo: Dorazí-li Godot-OLAF, asi se budeme divit

OLAF logoPokud Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) přijde, přinese zřejmě jen zprávu, zda žádost Čapího hnízda obsahovala nepravdivé či neúplné údaje nebo některé zamlčela a Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy postupoval podle vlastních pravidel. O Andreji Babišovi v ní asi nic nebude.

Definice malých a středních podniků neobsahuje časovou podmínku, ale kritéria pro počet zaměstnanců a obrat. Anonymní podnět má i další nedostatky, například nerozlišuje mezi ZZN Agro Pelhřimov, s.r.o., ZZN Agro Pelhřimov, a.s. a ZZN Pelhřimov, a.s. Pokud OLAF vyšetřuje, pak jediné, čeho se vyšetřování může týkat a dospět k závěru, zda byla, nebo nebyla dotace na Čapí hnízdo poskytnuta oprávněně, je žádost podaná představenstvem Čapího hnízda 29. února 2008


Číst dál

Chování opozičníků

Vážená opozice

Zajímavé je myšlení asi sedmi stran, co se cpou do opozice. Všichni dostali nanejvýš něco přes 10% hlasů. Většina z nich v rámci hnutí Antibabiš, se cpe do opozice. Ale většinou chtějí, aby byl vládou splněn jejich volební program. Zvláště to vyniká u „vítěze voleb“ a nadaného tribuna pana Okamury. Ten se podívá, jestli skutečně jsou v programovém prohlášení vlády všechny body jeho volebního programu, a podle toho bude nebo nebude spolupracovat s vládou. Proč? No přece dostal 10% hlasů a je, vlastně byl, 3. nejsilnější stranou ve volbách!


Číst dál

Proto ten rozdíl

Cesi a Polaci motyliV době komunistické totality vedení státu násilím prosazovalo ovládnutí všech složek společenského života prostřednictvím byrokratického aparátu, státní policie a vedlo k deformování individua až k jeho úplnému podrobení a umlčení.

Za totality jezdil z Prahy k Baltu do Gdaňsku lehátkový vůz. Rád jsem jej používal. Kolem 22 hodiny jsem si ve vlaku ustlal, asi kolem třetí ráno mě někdy probudilo ducání vozu jak jej v Poznani přepojovali na druhý rychlík. Kolem 10h jsem v Gdaňsku přestupoval na vláček do Vladyslavova a do Lěbi. Tam začíná Park Narodovy kam jsem s baťúškem šlapal do borového lesa ve kterém, po pár stovek metrů začínal obtěžovat stromy žlutý písek. Chůzí přibýval a borovice začali mizet až byly vidět jen koruny a nakonec zmizely i ty a já se plahočil  žlutými dunami už jen podél tyčí k moři.


Číst dál

Žádní migranti, žádné provize

„To, co nám vadilo,“ řekl bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek z ČSSD minulý čtvrtek v České televizi, „bylo, že jsme věděli, že 90 % migrantů se dostává do Evropy pomocí kriminálních organizací a že zisk, který z toho organizovaný zločin má ... byl odhadován na 6 miliard euro za rok.“ Dodal, že prosakovaly informace, že kontakty organizovaného zločinu sahají i do politických kruhů. Zatímco mluvil, začínali evropští lídři opět tlačit na ČR a její východní sousedy, aby přijali kvóty na migranty. „Nikdo, kromě mě, na unijním summitu neřekl, že máme především aktivně bojovat proti pašerácké mafii,“ řekl Andrej Babiš MF Dnes o den později. „A tom nikdo nechce mluvit.“ TV Nova pak Babiš řekl, že pokud nás ostatní členské země v otázce kvót zase přehlasují, bude evropský projekt ještě více ohrožen. Skutečně jsme už tak daleko? Volba mezi ochranou zájmů kriminálních organizací, které profitují z nelegální migrace, nebo kolaps vyzdvihovaného evropského projektu?


Číst dál

František Zahrádka: "Jsem šťastnej a navýsost spokojenej, že patřím mezi ty, kdo do toho šli."

Zahradka FrantisekPOSUDEK na Františka Zahrádku pro Státní soud ze dne 9.prosince 1949 !!!

* * *

Vážené sestry, vážení bratři.

 

Se smutkem v srdci vám oznamuji smutnou zprávu, že v pátek, tj. 15.12.2017 v 15. hodin v Českých Budějovicích zemřel František Zahrádka. Narodil se 30. října 1930 v Děčíně. Tuto zprávu jsem obdržel od pana PhDr. Petra Blažka Ph.D., historika ÚSTR.

Mladý skaut se po únoru 1948 (nebylo mu ještě 18 let) stal účastníkem protikomunistického odboje. Podílel se na tisku ilegálních letáků a časopisu Za pravdu! (ve skupině působil také Karel Pecka – spisovatel. František Zahrádka byl posledním žijícím členem této skupiny) a na převádění exulantů do zahraničí. Krátce byl kurýrem americké tajné služby CIC. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen na 20 let. Propuštěn byl po třináctiletém věznění až v roce 1962.

 


Číst dál

Richard Hlavatý: takové skvělé lidi a vlastence likvidovali komunisté

Horovice 12.12.2017Osudy obyvatel Hořovicka – sedlácká rodina Hlavatých z Újezda

Video níže jsem obdržel jako dar od rodiny Hlavatých. Z celého večera v klubu LABE v Hořovicích dne 12.12.2017 jsem pořídil zvukový záznam. Po úvodu panaLabe Hlavati 121217 Petra Zemánka následuje od 3:20 min. 36 min. zvukového záznamu videa. Od 41:05 min.: „Třikrát mu měnili půdu, máš 4 děti, seš utahanej, máš maminku utahanou, manželku utahanou, to nemá výsledky, vždycky Tě dostanou těma neplněníma a těma dodávkama a on vždycky odpověděl: „Karle, já sám nepudu, když pudou ostatní z těch zemědělců, tak pudu taky, ale sám ne.“ Tak na to doplatil. Byl vybranej jako kulak a měl bejt vystěhovanej jako druhej po Hoškovi a měla bejt vystěhovaná i maminka a teďko mě řekněte já už ji hledal, koupil jsem takovou kůlničku, byl to takovej seník, nebo co a že tam udělá nějakou chatu a že tam bude bydlet. Od 42:30 min.“ „Takhle se odměňovali a dokonce předseda KSČ Antonín Hůla prohlásil: „Na Vencu Hoška si musíme dávat setsakra pozor, protože když je takhle odvážnej a takhle jednal za Protektorátu, tak je odvážnej i proti nám.“


Číst dál

Uklízí po medvědech i podepisuje smlouvy

Zemanek PD 091217Aktualizováno 23.12.2017: Doplněno na konci tohoto zveřejněného článku o nezveřejněných sedm otázek a odpovědí?! Berounský Deník je v tištěném vydání neotiskl a na webových stránkách BD dosud není. Posuďte sami, zda by odpovědi nezajímaly širokou veřejnost. Pokud se takto „demokraticky“ chová redakce BD, nedivím se, že hledá nového redaktora/redaktorku (v pořadí už čtvrtý v krátké době). Sežene pouze poslušného, pokud vůbec a náklad BD bude dále klesat, zaslouženě! Svoboda slova má i v redakci BD své hranice… J.Š.

Petr Zemánek je bytostně spjat s hrady Točník a Žebrák. V roce 1995 se přihlásil do konkurzu na jejich kastelána a je jím už dvaadvacet let. Kromě to­hoto povolání ale zároveň zvládá i další. Je velmi všestranný člověk, plný energie a životní vitality, kterou předává mladými lidem na jednom z praž­ských gymnázií.

Zjistila jsem, že jste velmi aktivní člověk. Kromě práce kastelána ještě učíte a vy­konáváte mnoho dalších funkcí a činností. Co vše to vlastně děláte a jak to vše stíháte?

Ale, jde to. Jeden den v týdnu učím na Keplerově gymnáziu v Praze. To mi zůstalo, neboť jsem tam učil ještě před nástupem na Točník a Žebrák. Učím dějepis a primu vlastivědu. Je to milé zpestření a udr­žuji tím kontakt se stu­denty. Odbíhám tak zá­měrně od hradních věcí, abych se „nadýchl“ něčeho jiného. Občas také natáčím zvukové a filmové zázna­my pamětníků pro Paměť národa. Jen filmových rozhovorů mám už pade­sát. Přicházím tak do kon­taktu s orální historií, kte­rá by se často ztratila. Ně­kteří pamětníci ve věku přes devadesát let jsou neuvěřitelní a srší ener­gií. Příkladem může být pan Luděk Eliáš, který na na­táčení při­jede z ves­nice neda­leko Ostra­vy. Jede au­tobusem, pak vlakem, dojde pěšky z Hlavního nádraží na Kampu, vykouří si retko a potom dvě hodiny napínavě povídá na kame­ru. Když skončíme, vykouří si další cigaretku a následuje stejná cesta domů. A to je člověk, který přežil holocaust. Nebo strašně milá paní Linda Wichterlová, která v srpnu oslavila stovku a o které mí stu­denti natočili krátký do­kument. Na doplnění - jsem ještě zastupitelem ve své obci.


Číst dál

Manželka Otty Wichterleho: Měli jsme za čočky dostat obrovské peníze

Wichterlovi Linda a OttoLetos v srpnu jí bylo ústyhodných sto let a je na to hrdá. Linda Wichterlová, bývalá zubní lékařka, manželka chemika a vynálezce měkkých kontaktních čoček Otty Wichterleho. Maminka dvou synů, babička sedmi vnuků, prababička osmnácti pravnoučat. Její vyprávění o prožitém století je civilní, beze stop patosu či dojímavé nostalgie.

Komunisté neměli vašeho muže zrovna v oblibě, nikdy jim totiž nešel na ruku, házeli mu klacky pod nohy, v roce 1958 ho vyhodili z techniky... Až díky úspěchu kontaktních čoček a dolarům, které to pro režim znamenalo, ho vzali víc na milost. Od 70. let mohl taky vyjíždět do světa na kongresy.


Číst dál

Normalizované životy, kdy nenormální bylo „normální“…

Normalizovane zivoty avers 2017Bohumil Reřicha (člen KSČ 1980-1991): „Moje přiznání viny mne osvobodilo, ale ta vina je trvalá.“

Praha, 6.12.2017 – Mlýnská kavárna Kampa 17:00 hod.Normalizovane zivoty revers 2017

Zúčastnil jsem se křtu knihy Normalizované životy na pozvání POST BELLUM. Obsah knihy, resp. téma, bude ještě dlouho zaměstnávat historiky i psychology. Je o českém charakteru. Každý tam může najít sama sebe, nebo část sebe sama…

ZDE je TZ Post Bellum ze dne 4.12.2017. Následují odkazy na krátká, ale velmi zajímavá videa, vypovídající o vypovídajících, o naší společnosti a našich charakterech. Hrdiny tak jak je známe jistě nebyli. Je třeba ocenit, že své mravní selhání přiznávají, ať už přímo, nepřímo, nebo nevědomě. Takových byla bohužel většina. Umožnila tak vládu mravní lůzy, která v pravý čas konala, kdy na druhé straně potřební hrdinové nebyli a umožnili tak snadné získání moci všehoschopných. BEZ OBĚTI NENÍ DOBRA, My jsme ochotni k oběti nebyli, jen jsme doufali v rámci české tradice, že se za nás budou obětovat jiní…


Číst dál

Poučné a naučné z České pozice

Nastupuje nová éra všech proti všem? - Až politici pochopí problém daňových rájů… - Místo mačkání tlačítek mobilního telefonu otevřeme svá srdce - Život jako hra aneb Sázka na pravdu - Počet diabetiků neustále roste - ČSSD v troskách - Exministru Janu Mládkovi došla trpělivost s Bohuslavem Sobotkou

 


Číst dál

Prohlášení Donalda Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

Diplomatic Reception Room 1:07 P.M. EST

Prezident Spojených států amerických Donald Trump dnes jménem své země uznal Jeruzalém za hlavní město Státu Izrael. Stalo se tak v prohlášení, které bylo živě přenášeno do celého světa. Přinášíme videozáznam a úplný text prohlášení v překladu a originále.


Číst dál

... Text vkládejte sem, nadpisy nastavujte jako "Nadpis 2" ...

Nemáte dále zájem o Bulletin? ODHLÁSIT
Powered by AcyMailing