Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 09:34
  Podkarpatská Rus je hříčkou totalitních států, kterým jsme ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:27
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:24
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:37
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:28
  To Whom It May Concern It is my great pleasure to write this ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form


Sinagl_genocidium… Korupce a morální marasmus, propojení politické a ekonomické moci, dostoupilo neúnosné míry, která nemá u demokratických zemí v dějinách obdoby. Snese snad srovnání jen s morálním úpadkem  středověku...

Vážené občanky, vážení občané,

Po schválení zákona o přímé volbě presidenta České republiky, jsem se rozhodl kandidovat jako nezávislý kandidát na tuto nejvyšší ústavní funkci. Na úřad presidenta republiky, by měly mít možnost kandidovat i nezávislé osobnosti. Nelze vyloučit možnost, že příští prezident už je určen, tak aby vyhovoval těm, kdo se o jeho „demokratické“ zvolení dokáží postarat finančně, mediálně a který tak nemůže být ve své funkci nezávislý....

 

...

Masaryk_JanVražda Jana Masaryka v roce 1948 proběhla v režii Moskvy. Přináším svědectví MUDr. Josefa Teplého, který ohledal a provedl pitvu. Oficiální zpráva o pitvě zněla poněkud jinak…

Níže zveřejňuji, jak avizováno, po vyjasnění autorských práv, dokument ze dne 3.10.1951, který přesvědčivým způsobem popisuje okolnosti smrti ministra zahraničí Jana Masaryka, ze dne 10.března 1948 v Praze na Hradčanech, v sídle MZV, Černínském paláci. Ministr zahraničí Jan Masaryk byl zavražděn a nespáchal sebevraždu. Zřejmě se jedná o první zveřejnění tohoto svědectví na území Čech po 61 letech od jeho napsání, pokud jde o veřejnost. … „Chudáci, asi něco viděli. Z nich už svědci nebudou, až bude tento hanebný zločin souzen národem. Nevěřím, že bych se toho dožil i já. Proto chci, abyste o tom věděli.“

 

Putna_2Zvláštní státní svátek: Jen obtížně bylo jeho zavedení v českém parlamentu prosazeno; většina národa ho vnímá jako příležitost spustit na chalupě sekačky; ale v posledních letech ho Václav Klaus využívá k nacionalistickým kázáním stejně, jako je k nim ochoten využít shromáždění DOSTu; a světcova lebka, jejíž uctívání bylo donedávna věcí těch nejnostalgičtějších milovníků předmoderní katolické kultury, je do Staré Boleslavi slavnostně převážena prezidentskou limuzínou. Dobrá příležitost pokusit se podívat na konzervativně-nacionálně-náboženský obrat, k němuž v jisté části české společnosti v posledních letech dochází. A když svátek připomínající historickou osobnost – tedy v historických souvislostech. Půjde však o historii nedávnou.

 

 

Klaus_jako_NapoleonVáclav Klaus vyzývá „nestát se korouhvičkou zmítanou zájmy jiných“ a přitom je jí sám

V ulicích takřka prázdno, programy na televizích hanba povídat, český president v Den české státnosti a svátku sv. Václava otvírá slavnostně most, kde je na něho spáchán „atentát“, den před tím navštěvuje Čínskou ambasádu v Praze, tedy komunistické země, kde jsou otřesným způsobem porušovány lidská práva, kdy hovoří o posílení vztahů, samozřejmě i v doprovodu soudruha Vojtěcha Filipa, bývalého komunistického nástěnkáře na dole Zdeňka Škromacha, Davida Vodrážky, Jeronýma Tejce, ministryně Karoliny Peake, ministrů Tomáše Chalupy a Kamila  Jankovského, jeho limuzína odváží lebku sv. Václava do Staré Boleslavi… HALELUJA český národe, nebo snad spíše marodný národe…? Nejvyšší čas probudit se, jinak hrozí, že se neprobudíme už nikdy!

 

Benes_Edvard_280584_-_030948…Jde o středoevropský problém: západní demokracie ve shodě se Stalinovým Ruskem nakonec požehnaly masové deportace obyvatelstva spojené s majetkovými konfiskacemi. Musely vědět, že probíhají a budou probíhat nelidsky. Rusko pak hravě ovládlo středoevropský prostor, kde žili pohromadě pachatelé a oběti a byl pro Rusy už jen proto snadno ovladatelný. Západ naopak na mnoho let ztratil na toto teritorium jakýkoli politický vliv. Konflikty vzniklé v minulosti ohrožují středovýchodní Evropu i dnes a činí ji potenciální chutnou obětí pro imperiální choutky z východu. Ta situace je krajně nebezpečná, i když nevím, co se s ní dá ještě dělat. Něco by se s ní však dělat mělo.

Pecina_3Po téměř půl roce čekání (lhůta je 15 dní) vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí, jímž potvrdilo názor Západočeské university v Plzni, že informace o studiu znalce v oboru tělovýchovy a závadového diskursu Ivo Svobody lze před veřejností utajovat. Rozhodnutí má čtyři stránky, vlastní odůvodnění je však jednověté: prostě je to tak, pravil Zarathustra (tedy úředník).

 

7_dniVyvrcholení a závěr sudetoněmeckého Dne domova v Klosterneuburgu, dne 23.září 2012

Úvodem nutno říci: bylo osvěžující, jak 30-letý český občan (narozen ve městě výrobce hudebních nástrojů Kraslice v roce 1982), analyzuje sudetoněmeckou otázku z českého pohledu a závěrem vyvozuje závěry pro sudetoněmecké etnikum. Níže následují ukázky z jeho projevu:

 

Sudetsti_Nemci_1(Předběžný protokol, dle vlastních poznámek, doplnění nutné!)

Předsedající: paní Erminia Mazzoni, Itálie.

Navrhovatelé: Paní Hahn-Seidl a pan Dr. Juhasz, Maďarsko.

Veřejnost: Peter Ludwig (Rakousko), Felix Vogt-Gruber a Friedebert Volk (oba SRN).

Sudetsti_Nemci_II1. "Jako čeští vlastenci odsuzujeme co nejdůrazněji genocidu, ke která byla spáchána v letech 1945 - 1948 na sudetských Němcích. Stejně jako jsme byli zvyklí pracovat proti nacionálně-socialistickému teroru, tak se zavazujeme k práci pro zrušení od roku 1945 prováděných vyvlastnění a opatření ve věci občanství. Věříme, že budeme moci přivítat vracejí se sudetské Němce ve svobodném vlasti. "

Hejtmanek_Josef

Spolurozhodují snad členové EK Marie Rút Křížková a Miroslav Nerad i o svých žádostech o přiznání statutu účastníků III. odboje?!

Účast v EK je doufám čestnou funkcí? Kolik bojovníků proti komunismu bude oceněno? Nepadne na provoz EK  více peněz než pro oceněné? EK je tak sama příkladem neetičnosti. Rozpočet na provoz EK je 52.000.000,-Kč, což odpovídá odměnám 520 oceněných v plné výši tzn. 100.000,-Kč! Půjde-li to takovýmto tempem dále, kdy političtí vězni umírají, můžeme se na konci dočkat větších nákladů na EK než budou vynaložené na ocenění uznaných!

 

MethylalkoholČasopis Reflex získal svědectví bývalého manažera české likérky, který tvrdí, že český stát žij e v otevřené parazitické symbióze s nelegálními výrobci alkoholu, kteří ovládají až čtyřicet procent trhu. Jak to probíhá?

V reakci na první úmrtí kvůli pančovanému lihu se policie snažila veřejnosti předhodit obrázky dopadených chudáků, kteří ve svých garážích přelévali z PET lahví alkohol a pak ho distribuovali mezi nemajetnými lidmi. Podle našich zjištění jde spíš o způsob, jak odvrátit pozornost od rozkrytí skutečně významného způsobu výroby alkoholu u nás.

Už vidím ty statisíce otevřených či neotevřených lahví, jak poctivě čekají u pár laboratoří roky na „vyšetření“…

 

Bata_ZelenyZaráží, že se dnes vůbec ještě někdo odváží kandidovat někoho „ve stranickém tričku“ – a ještě ho vybaví třeba 15 miliony, pro nic, za nic – a hlavně na nic. Je divné, že z toho ještě lidem není nanic. Stranické kandidáty není třeba vůbec uvažovat: kopají jen za svoji stranu a zmatené hlasy si míní prostě koupit. Pak jsou tam „nezávislí“, tj. straníci, kteří včas opustili nebo změnili svoji stranu – většinou jsou to ex-komunisté a bankéři. Je až nestoudné, že si již nyní tito "kandidáti" kupují hlasy na ulicích. V mediích to nikomu nevadí. … V přímé demokracii není peněz třeba: jen využít internetu, společenských sítí a dobrovolné angažovanosti k prosazení vlastního, občanského kandidáta. Jestli na to ani dnes „nemáme“, pak si zasloužíme, co dostaneme. ... Jde totiž o hodně. Volit slabého prezidenta přímou volbou občanů by byl nesmysl a další promarněná příležitost.

Wonka_PavelTento příběh je typický, tak typický, že je až symbolický. Je svědectvím o době, ve které se k nám vrátila demokracie, ale která je přesto tak zvláštní a podobná době, ve které demokracie ještě čekala na svůj návrat. A ve které zemřeli i někteří z těch, kteří za její návrat bojovali. A spravedlnost? Soudy a postižení mají na ni různý názor. Také minulost, zvláště ta nevyrovnaná, si o ni myslí své, jako o té, o které Ondřej Neff napsal 22.3.2002 v „Neviditelném psu“: „ Pokud se bavím nebo mejlíkuji s lidmi o právu, tak z těchto rozhovorů nebo psaní to vypadá, že řadový občan už ani moc nedoufá, že někdo probudí tu mytologickou bytost zvanou ,rovná právní spravedlnost´ v České republice.“

Vetrovec_LukasNový vývoj ve věci petice proti rasové a náboženské nesnášenlivosti
Jak jsme vás již informovali, česká pobočka ICEJ iniciovala v lednu 2012 petici proti rasové a náboženské nesnášenlivosti. Podnětem k tomu bylo zveřejnění nahrávek z brněnské mešity, v nichž tamní kazatel Lukáš Větrovec citoval tradiční muslimský text označující Židy za největší nepřátele muslimů a vyzývající k jejich zabíjení. Protože jsme tyto výroky posoudili jako projevy podněcování k nenávisti vůči skupině osob a veřejného hanobení národa, rasy nebo etnické skupiny, připojili jsme se touto veřejnou iniciativou k již podaným trestním oznámením a požadovali jejich důsledné prošetření, stejně jako přezkoumání činnosti odpovědných islámských institucí. Do konce dubna 2012 petici podepsalo přes 5700 občanů. Podpisy byly předány Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jejich shromažďování dále pokračuje.

Pecina_3Jak je na tomto blogu již pravidlem, ani tentokrát nebudeme Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) chválit. Tentokrát jsem jej požádal o informaci, kterou potřebuji pro jeden z případů, jimiž se zabývám, a která se týká bank. Chtěl jsem vědět, jak podle ÚOOÚ vypadá praxe se zpracováním údajů o exekucích na majetek klientů, tedy zejména, zda banky tyto údaje navzájem neoprávněně nesdílejí a jak s nimi dlouhodobě nakládají. ÚOOÚ žádost o informace z nepochopitelných důvodů odmítl, a ještě měl tu drzost mi poradit, jak žádost správně napsat. Přirozeně reaguji odvoláním a poté bude následovat správní žaloba.

Opět mi píše pan Jiří Poddaný - i o Václavu Klausovi a Markétě Rychterové! Myšlenky Alberta Einsteina níže také stále aktuální – a varující!

Paroubek_a_HradilJan Hradil je synem Ladislava Hradila. Je biskupem Církve československé-husitské a současným starostou města Újezdu u Brna, kde v této funkci působí už 12 let. Narozen 28.9.1952, archivní číslo spisu StB Brno 418158, krycí jméno „kalich“. Je stále volen, ačkoliv volby v Újezdě u Brna údajně neprobíhají vůbec pokojně? Jeho otec byl též kněz, už zemřel. Jiří Paroubek si vybírá podivné kmotry, nebo snad sobě rovné…?

 

Masaryk_JanPřednáška o Janu Masarykovi v sudetoněmecké společnosti

Dne 11. května letošního roku se uskutečnila přednáška v sudetoněmecké společnosti v Berlíně, v  zastoupení Durynska, v centru Berlína, jako součást Sudetoněmecko-českého dialogu na téma: „Jan Masaryk (1886-1948), syn presidenta a diplomat ve službách republiky (ČSR)". Přednášejícím byl profesor  Lipské University Frank Hadler, kteří po maturitě v Güstrow / Mecklenburg v letech 1980 – 1984, studoval v Brně historii, nemá žádnou „vyhnaneckou“ minulost.

Poc_PavelŠkoda, že ČT v hlavních večerních zprávách použila, resp „vystřihla“ pouze několikavteřinovou kontroverzi a nevěnovala se více věcným poznámkám europoslanykně MUDr. Zuzany Roithové. Na jednání výboru bylo pouze 5 českých europoslanců, předsedající německý socialista a 1 německá socialistická poslankyně, kteří si společně se zástupcem Evropské komise vyměnovali názory. Zájem ostatních poslanců o tuto "kauzu" byl minimální. ZDE je originál žádosti europoslance Pavla Poce v angličtině, níže český překlad – u 30% se jedná zřejmě o „tiskařský šotek“.

SDL_logo_100Ne snad, že bychom čekali něco jiného než odmítnutí naší přihlášky, s odvoláním na údajný příliš velký počet zájemců o vystoupení. Vrcholným bodem programu bude jistě pábení amatérského historika Jaroslava Čvančary, a kdokoli při svém historickém výzkumu vychází nikoli z nacionalistických bludů, ale ze studia skutečných pramenů, nemá na akcích pořádaných touto vzorně demokratickou institucí co dělat! Abychom zjistili podrobnosti, poslali jsme ÚSTRu žádost o informace.

MethylalkoholNení-li mravní zákon v nás, ani za závažné porušení zákona nenásleduje u nejvýše odpovědných adekvátní trest, nemohou být účinné ani tisíce nových zákonů, nařízení, pokynů a opatření. Obžaloba, byť jen jednoho z nejvíce odpovědných, prokázání viny a exemplární potrestání, vydá za tisíce zákonů, než milionová, neúčinná ochranná opatření. K tomu zatím nedošlo, což jen naznačuje, kde hledat skutečné viníky smrti nevinných. Pokoutní obchodníci jsou až na posledním místě. Ti se najdou a potrestají snadno…

 

Cepl_ml... Soudce pochopitelně může řečnit a jasně se vyslovovat ve věci obrany demokracie, která je v sázce pokud velká část soudců a státních zástupců pracuje pro organizovaný zločin. Toto mu stejně jako komukoliv jinému garantuje ústava, a projevy na demonstracích jsou ještě zdaleka tím nejmenším. … Marek Benda, který dle názorů mnohých stojí za pseudonymem Marek Kalina, by nám mohl vysvětlit, v čem měl pan Cepl naznačit, že straní jedné politické formaci proti jiné. Cepl, ať to již řekl jasně či ne, naznačil, že je proti "komunistické justici", tedy soudcům a státním zástupcům sloužícím vládní garnituře a to by nemělo být důvodem ke kárné žalobě, protože pak bychom byli v situaci, kdy podnětem ke kárné žalobě na soudce je obyčejná lidská slušnost, i když jen takto nesměle projevená, protože člověk jistě může dělat více než jenom mluvit.

Pravda_vitezi… Snad proto většina národa věří na přímou volbu prezidenta nikoli proto, že cítí potřebu prohloubit demokratické principy státu, ale prostě proto, že po poslední frašce prezidentské volby už neví kudy kam. Neví, jak poslat politiky do polepšovny, nevidí jak dál. Lidé chtějí změnu politické i hospodářské správy země a hledají svého "spasitele" nebo "čaroděje", někoho, kdo by vzal na svá bedra všechnu tu bídu a národ vyvedl z otroctví nemravných politiků. Hledají světlonoše, kterého by mohli následovat. Prolhaným politikům a jejich předstírání demokracie už dlouho nevěří. Jsou unavení z korupce, skandálů, sociální nespravedlnosti, a více než hmotný nedostatek je tíží ponížení z mravního úpadku společnosti. Nikdo si nedokáže představit budoucnost a tak jim zbývá jen doufat v zázrak.

Schwarzenberg_AdolfŽádný jiný sovětský satelitní stát nekonfiskoval soukromý majetek tak radikálně, jako komunistické Československo. Některé rodiny bojují stále ještě o svůj majetek. Restituční kauza rodu Schwarzenbergů jde do třetího desetiletí. Ukazuje, že v České republice vládne více zvůle než právo. … Lex Schwarzenberg je celosvětově unikátním aktem nespravedlnosti. Žádná jiná země si nedovolí mít zákon trestající jediného občana, aniž by byl obviněn ze spáchání jakéhokoliv trestného činu. …

 

Lidl_vladaPrezident Klaus neudělí milost Romanu Smetanovi. Nevidí důvod. Dalíkové, Janouškové a vůbec všichni ti kmotři a kmotříci se musí za břicho popadat.

Přitom Smetana je právě typickým případem, kdy formální zákon selhává, veřejnost se chytá za hlavu a spravedlnost hyne… To je přesně ten okamžik pro smysluplný zásah shůry, v českých poměrech pro milost prezidenta. Byla jsem mezi žadateli o tuto milost. K tomuto kroku mne přiměly tři důvody. Prvním z nich je Roman Smetana sám. Nechci, aby byl člověk jako on ve vězení. Druhým důvodem je můj vztah k právu, vyjádřený v citátu „proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.“ Tedy ani těchto zákonů zneužít. Třetím důvodem je má touha, aby lidé v této zemi neztráceli víru ve spravedlnost a fungování práva jako takového.

BrzobohatNení ryzejšího vzkazu politické scéně, než slova Hany Gregorové, manželky námi milovaného Radka Brzobohatého. Odmítla vyznamenání od prezidenta a vzkázala politikům, ať se ani neodváží přijít na manželův pohřeb.

Hrbata_2Odpovědi na ZOI ve věci Ing. Michaela Hrbaty představitelů Úřadu vlády ČR, Policejní akademie, Univerzity obrany a AVČR. M. Hrbata je náměstkem ministra obrany pro personalistiku a spolurozhoduje i ve věci uznání účastníků III.odboje v Etické komisi MO. Byl ve vyšetřovací vazbě, což je zřejmě kariérním předpokladem pro tuto odpovědnou funkci...

 

...

PospisilMilan Bajcár mi napsal z vazební věznice Ruzyně dne 16.září 2012

… Vyšetřující policista mi sdělil, že za dvacet let výkonu jeho služby, tak že se mu nic podobného nikdy nestalo, aby mu bylo státní zástupkyní a nadřízenými vyhrožováno, že pokud nebude vůči mojí osobě konat, jak nařizují, tak že bude adekvátně postižen. … policejní komisař po této zkušenosti ukončil svůj pracovní poměr.

 

Pilot_USA_Bavorsko_100353Před pár dny, se objevil článek, který dojemně líčil život pilota, pana Jaroslava Šrámka. Je v něm, mimo jiné, popsán jeho souboj s narušitelem, údajně jediný, při kterém došlo k sestřelení amerického nepřítele. Dobrodružný příběh, kdy se tají dech a čtenář napjatě hltá každé slovo hrdinovo. Až na to, že celá věc má háček, v podobě vyprávění pilota amerického letounu, který se stačil katapultovat, přežil a o svém setkání s komunistickým ochráncem vlasti podat svědectví na stránkách časopisu LIFE.

MM_HV_JS_Blesk_190912Prázdné sály, zrušené koncerty, nezájem veřejnosti (logicky pak fůra času), zájem jejího manžela o právničku, se kterou má nejspíše nemanželské dítě a snaha vytunelovat Helenčin účet ze strany obou - tedy právničky Gavlasové i Martina Michala - to jsou bezesporu hlavní důvody, proč Martin Michal tak rád podává žaloby a trestní oznámení na kdekoho, koho zrovna potká.

 

Bilak_a_HusakKdyby šlo o  presidentské programy, naši vzdělaní kandidáti si dokáží vytvořit programy, kterými by většina z nás byla příjemně překvapena a potěšena. Všichni jsou vzdělaní  a inteligentní lidé. Jde o to, že kandidát, který souhlasí se vstupem okupačních vojsk na čsl. území, tím, že vstoupil do KSČ, nemůže být presidentem, protože nemá morální autoritu. Je po morální stránce nespolehlivý. I když je pilný pracovitý a zodpovědný, vzdělaný a nevím co ještě. Takový člověk v budoucnosti opět Český stát ZRADÍ.

 

LN_Sinagl_VC_MK_080912Velmi si vážím podpory mé činnosti a uznání mé práce paní Martou Kubišovou a paní Věrou Čáslavskou. Stejně tak jako si vážím toho, že jsem mohl jejich jménem položit kytice růží k rakvi zemřelého Ctirada Mašína v americkém Clevelandu 24.srpna 2011. Jsou hodnoty, které nelze vyvážit penězi, ani které lze za peníze koupit. Koupit lze i úřad presidenta, případně i kandidáta, ale to už není o skutečných hodnotách a dobrých mravech. V tomto smyslu a duchu je moje kandidatura „za korunu“ hodnotná, bez ohledu na pravděpodobnost úspěchu.

7_dni…Mimoto musí Evropa vyslat jasný signál v této věci, aby s odkazem na Benešovy dekrety, ve světě nedocházelo k vyhánění etnických skupin jako nástroje politiky.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Navzdory přijetí České a Slovenské republiky do Evropské unie, právního a hodnotového společenství, které bylo vytvořeno především pro evropské občany a ne pro nadnárodní banky a pojišťovny, existují stále Benešovy dekrety, na jejichž základě miliony Němců a Maďarů byli okradeni o svůj majetek, vyhnáni ze svých staletých domovů, jsou bohužel i nadále v platnosti v obou zemích. Tisíce lidí přišlo během vyhnání o život. Tzv. Benešův dekret – zákon o amnestii, umožnil, aby zločiny spáchané na Němcích a Maďarech byly beztrestné, nebyl dodnes zrušen. Jak pražský, tak i bratislavský Parlament, potvrdil, jak před vstupem, tak i po vstupu do EU, znovu platnost těchto dekretů a zákonů.

Wonka_PavelFilmová dokumentaristka Libuše Rudinská natáčí k nedožitým 60. narozeninám Pavla Wonky dokument o jeho životě. Pavel Wonka byl poslední obětí komunistického režimu. Zemřel ve vězení dne 26.dubna 1988. K dokončení dokumentu je zapotřebí částka cca 150.000,-Kč. SODALES SOLONIS o.s. tímto oznamuje, že byl na jeho účtu u Raiffeisen bank zřízen transparentní účet pod názvem „Sbírka na podporu filmu o Pavlu Wonkovi“, kam mohou fyzické a právnické osoby, tzn. občané, firmy a nadace přispět.

 

Jihlava-Iglau_150912Kolik hromadných hrobů ještě čeká na své odhalení…

Výzvy ke smíření provázely pietní akt, během něhož v sobotu v Jihlavě nalezly důstojné místo k odpočinku ostatky Němců z kauzy Budínka. Z tváří asi osmi desítek pozůstalých byl patrný smutek, ale i vděk: že se česká strana dnes 67 let staré události ujme s takovým nasazením a dotáhne ji až k takovému konci, na začátku prý nikdo nečekal. … Působivé kázání zaměřil na zdůraznění podmínek pro smíření a mír. „Neustálé vyčítání chyb nás nedovede ani o krok dál,“ zdůraznil a připomněl text modlitby Otče náš: „a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ V závěru pak uvedl: „Nad otevřeným hrobem z Budínky nabízíme ruku ke smíru. Nechceme nic hmotného, sami máme dost. Ale mír může vzniknout jen tam, kde se stýkáme v přátelství, kde panuje důvěra.“

KrnovDoufám, že město Krnov zveřejní na svém webu toto skandální rozhodnutí i se jménem odpovědného úředníka! FÚ by měl peníze městu Krnov okamžitě vrátit, nechce-li být považován jako strážce veřejných peněz za zloděje! Pokud ho k tomu bude muset donutit až soud, bude ostuda o to větší a rozhodne-li soud ve prospěch FÚ, tak už je to na emigraci, nebo novou revoluci, tentokrát už ne sametovou! Čím nás ještě asi překvapí toto „soukromé království“ hejtmana Jaroslava Palase…?! Jan Šinágl, 15.9.2012

LorencovKdy budou postaveni před soud skuteční viníci, politici, policisté, úřady, kteří věděli, přihlíželi – a profitovali! J.Š.

Museli zemřít lidé, aby se tento šlendrián a mnohamiliardový daňový únik zastavil? Nemuseli. Nemuseli, kdyby se tehdejší i současní politici chovali tak, jak jim velely zákony, mnohdy i ty, které sami přijali. Tvářit se dnes, pánové politici, že jste o tom nevěděli, je výsměch každému občanovi naší země. Vinni jste vy. Byla to časovaná bomba a jednoho dne prostě vybuchla. … Samozřejmě mě tehdy začalo zajímat, odkud se alkohol v tak obrovském množství bere. Byl neokolkovaný a o nějaké kontrole ze strany státních institucí nemohla být řeč. Už tenkrát mě zarazilo, že nejflektovanějšími jmény lidí, kteří za těmito obchody stojí, jsou pánové Jindřich Sznapka a Marian Kuś. Oba nejvyšší představitelé Českého Těšína a jeden z nich i poslanec. Dnes už majitelé realit a jedni z nejbohatších lidí v Českém Těšíně a okolí. Nebyli to ale jen oni dva, byly jich stovky, kteří se na možnosti tohoto obchodování přiživili.

16. zasedání Rady ČT dne 12.září 2012, bylo výjimečně prostorem, který dostala v „různém“ veřejnost, včetně závažných témat – viz video JusticeTV níže. Dle sdělení ředitele programu ČT Milana Fridricha, práva na záznam z koncertu Jiřího Bělohlávka v Londýně, ČT právě zakoupila od BBC. Tento úžasný a nezapomenutelný koncert tak budou moci diváci shlédnout ještě letos na podzim – nenechte si rozhodně ujít! Shlédnutí videa i poslech zvukových záznamů níže doporučuji. Také jsem měl možnost vystoupit (8:50 min.)

logo2Další nemalý skandál odhalen díky nezpochybnitelným kopiím v archivu Národní knihovny! Věřme, že odhalené podvody neskončí jen náhlými, beztrestnými odchody odpovědných. Obávám se, že tato zpráva těžko bude na titulkách hlavních médií? Rád se budu mýlit.

Babis_ma_to_smyslČT ovlivňuje politickou scénu. V pořadu „Máte slovo“ diskriminovala Andreje Babiše

Pokud ČT zakázala panu Babišovi vystoupit v pořadu protože je lídrem hnutí ANO 2011 a v zájmu nestranného informování veřejnosti před volbami, tak by měla zakázat vystupovat všem lídrům politických stran, protože každé jejich vystoupení je nutně volební ať už přímo či nepřímo. Jsem zvědav a budu jen potěšen, když už na obrazovkách neuvidím např. Vojtěcha Filipa. Je-li ČT důsledná, tak by měla do voleb tento zákaz dodržovat důsledně a nechat vystupovat na obrazovkách jen občany voliče a žádné představitele politických stran.

 

7_dni_hrichu

7 DNÍ HŘÍCHU

Film „7 dní hříchu“ bude mít premiéru 1.listopadu 2012. Jde o třetí v řadě k tématu, který je stále v naší společnosti tabu, díky Bohu stále méně. Navazuje tak na Habermanův Mlýn a film Alois Nebel. Věřím, že  osloví především mladou generaci a přispěje k pravdivějšímu pohledu na část naších dějin, kterými se nemáme žádný důvod chlubit, které si nechceme přiznat, natož se omluvit za spáchaná zvěrstva a zločiny v době míru na nevinných a bezbranných obětech. Je smutné, že nejvyšší ústavní činitel země prezident Václav Klaus se také tomuto tématu zbaběle vyhýbá. Současně ukazuje, jaký má strach z odhalení plné pravdy svým absurdním požadavkem o záruce nedotknutelnosti zločinných Benešových dekretů v souvislosti ze zákonem o církevních restitucích.

 

Falesne_volby… V naprosté většině zemí civilizované Evropy se volí jeden den. Volební schránka je po celou dobu pod přímým a osobním dohledem volební komise. Po skončení voleb volební komise ihned sečte volební hlasy. … Zásadní problém je ten, že v pátek ve 22 hodin musí volební komise opustit volební schránku, jinak zasáhne policie a násilím přinutí volební komisi opustit volební místnost. Volební schránka je potom po dobu deseti hodin, až do soboty do osmi hodin, v rukou represivních orgánů státní moci. Volební hlasy se před zapečetěním volební schránky v pátek večer vůbec nesčítají.  Volební schránka se pouze pečetí tak, že se přelepí jednoduchým papírem a technicky není žádný problém vyměnit volební lístky. …

Lidové noviny 12.září 2012

LN_Necasova_cinska_akciovka_PP_120912

Pravda_neskodi_NecasNe, já se opravdu nechci stydět za svého premiéra. Ale ten parchant na tom prostě trvá! -  Prodejme Nečase Číňanům na orgány! - Odpověď na mailový oběžník vyplašeného občana: „Politika rovnající se lejnu v bronzovém pytli nepotřebuje mít šéfa. Sám národ nemá hlavu ani patu.“

Vážený pane premiére,

dovolte, abych Vás předem tohoto dopisu ubezpečil, že proti Vám osobně nic nemám, a dokonce ani proti Vaší straně. Byť si myslím, že v ní na důležitých místech sedí pár pěkných hajzlů, ale tím se od ostatních stran nijak neliší. Takže, pojďme si to říct hned na začátek. Nic osobního, jo?

Hofhanzl_1V září loňského roku (2011) se konala v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity debata mezi senátory Petrem Pithartem a Jaromírem Štětinou. Tématem byl problém zákazu komunistické strany v České republice. Vydal jsem se na akademickou půdu poslechnout si argumenty obou zastupitelů, zvědav na to jaké argumenty předloží budoucí elitě právnického stavu. Petr Pithart, premiér „sametové revoluční“ české vlády v úvodním slově prohlásil: „… nemohli jsme komunistickou stranu zakázat, protože to nikdo nechtěl – veřejnost to nežádala…“ Jaromír Štětina odpověděl, „...v iniciativě předložené vládě žádáme, na podkladě činnosti a programu Komunistické strany Čech a Moravy, pozastavení činnosti této strany…“ V takovém tónu se nesla celá debata obou pánů. Ani slovo o podstatě problému, že Strana – organizace s touto značkou, půl století ovládala náš stát a zemi, sloužila cizí mocnosti, že je ta strana odpovědná za stovky politických vražd, statisíce vězněných, okradených, za rozvrat hospodářství, morálky, za likvidaci mravní a intelektuální elity země.

MuslimoveDánský psycholog Nicolae Sennels o integraci muslimů

"V Kodani je mezi mladými vězni až 70% vězňů z muslimských rodin. S islámskou kulturou se identifikuje už třetí generace muslimských přistěhovalců. Pro ně je západní způsob myšlení neslučitelný s islámem a proto se odmítají asimilovat. Přesto se někteří mylně domnívají, že si většina muslimů časem osvojí moderní západní hodnoty. Evropské statistiky to nepotvrzují."

 

Sourozenci Josef a Zdena Mašínovi: „Morální dluh tohoto národa zůstává nezaplacen.“

Sinagl_a_Nedelni_noviny_2005Čím a komu jste nepohodlný?

„Říkám své názory a informace, podložené osobní zkušeností, přímo těm, kteří by je měli řešit z titulu svého postavení a společenské odpovědnosti. Bohužel většina odpovědných, místo, aby mé informace využila na řešení aktuálních problémů, se jimi cítí být ohrožena, tudíž jsem vnímán jako nepohodlný. Může se jednat o instinkt neschopného či reakci schopného, který má své hranice, jejichž příčiny mohou být různé.“

 

Prof. Pavko: „Kdo chce jít dopředu, musí se také podívat dozadu, aby tu cestu spíš našel.“

JAB_H_6_090912Nevlastní bratr Tomáše Bati Jan Antonín v městečku nad řekou Tisou založil továrnu, která zpočátku vyráběla boty Cikta a která ve městě vydržela od roku 1940. Zástupci města chtějí sochu českého podnikatele držícího model továrny slavnostně odhalit ještě letos. (Níže odkaz na fotografie, které jsem obdržel od rodiny Jana Antonína Bati.J.Š.)

 

Babis_ma_to_smyslVedení ČT zakázalo vystoupení Andreje Babiše. Jen hodiny před vysíláním! Komu patří a komu slouží veřejnoprávní televize?! Platí si ji občané proto, aby sloužila jen politikům a mafiánským uskupením…?!

Andrej Babiš: „Není to poprvé, co mě Česká televize cenzuruje. Když jsem v minulosti řekl v diskusním pořadu Václava Moravce, že ode mne požadoval úplatek milion euro Vašek Petr z okolí pana prezidenta, ve zprávách se to neobjevilo. Budeme si stěžovat u Rady České televize.“

Vzpomínáte si ještě na toto video?

 

HenychPodivné jednání JUDr. Lenky Bradáčové...?!

Mně bylo protiústavně odebrané občanství uděleno až po 5 letech pobytu – nikomu nelze proti jeho vůli odebrat státní občanství! Kdopak asi ještě dostává tak rychle naše občanství, když je to pomalu státním tajemstvím, tedy nezveřejnitelné a kdy dotyčná osoba možná nikdy nebude mluvit česky…?!

 

Pechanec_mriz„Svoboda je pocit a svobodní jsme tehdy, když nám na ústech ruku nedrží strach.“ Ondřej Ďurica  (slovenský zpěvák) – „Vyslovit pravdu v epoše všeobecného podvádění je revoluční čin.“ George Orwell – „Tvorba zákonů, jejichž výsledkem je ztráta svobody, je znakem duchovní nemoci národa.“ David Eden Lane.

B_11_Bartak_050912Takovýto člověk se volně pohyboval mezi mocnými a vlivnými této země?! Co může více vypovídat o amorálním stavu naší společnosti…                                   

Na MUDr. Jaroslava Bartáka jsem upozornil PČR už 15.4.2011, poté co jsem obdržel informaci o jeho údajném zločinném jednání ve funkci ředitele modřanské nemocnice. PČR mi požádala abych o případu mlčel, začala vyšetřovat, průběžně jsem byl policií dotazován, předával jí další obdržené informace a dostával tak i jistotu, že se věc skutečně vyšetřuje. Není divu, že na mne pan Barták podal trestní oznámení dne 10.6.2011. Setkal jsem se s ním osobně i s jeho „tajemníkem“ režiséren Františkem Jílkem.

 

… Posel špatných zpráv není populární, ale jednou se situace vyhrotí a dopadne asi velmi ošklivě. Jak už kdysi výstižně řekl francouzský básník Fransoa Villon a po něm opakoval zločinec V.I.Lenin  na začátku min. stol.: "Hlad z lidí vlky činí a z lesa je vyhání".

IslandEkonom a držitel Nobelovy ceny Joe Stiglitz poznamenává: „To, co udělal Island, bylo správné. Bylo by špatné zatížit budoucí generace omyly finančního systému.“ Ekonom a držitel Nobelovy ceny Paul Krugman píše: „Zotavení Islandu demonstrovalo… že věřitelé soukromých bank si museli vyžrat ztráty.“ Krugman také říká: „Na cestě k ekonomickému Armageddonu se stala legrační věc: zoufalství Islandu učinilo konvenční chování nemožným, země byla osvobozena a mohla prolomit pravidla. Tam, kde všichni ostatní nouzově vypláceli bankéře a platila to veřejnost, Island nechal banky zkrachovat a v podstatě rozšířil svoji sociální bezpečnostní síť. Tam, kde všichni ostatní byli fixováni na usmíření si mezinárodních investorů, Island zavedl dočasnou kontrolu pohybu kapitálu, aby si vytvořil prostor pro manévrování.“

SamkovaV nadcházejících dnech má být rozhodnuto o zákonu o církevních restitucích. Protože jsem se jako poslankyně Federálního shromáždění podílela na přípravě zákona o mimosoudních rehabilitacích, tedy restitucích a byla jsem tomuto zákonu zpravodajkou za Sněmovnu národů FS, jsem přesvědčena o tom, že jsem oprávněna se k situaci ohledně církevních restitucí vyjádřit. Církevní restituce jsou protěžovány vládou pod heslem, že „co je ukradeno, má být vráceno“. Toto v zásadě správné heslo je však protěžováno ryze selektivním způsobem, pouze ve prospěch církví. Ostatní oprávněné vlastníky, restituenty i ty, kterým byly restituce původního majetku odepřeny na základě politického rozhodnutí předešlých vlád, postoj současné vlády diskriminuje. Nelze zapomenout na majetky, které nebyly vydány právnickým osobám pod záminkou údajné nedohledatelnosti právních nástupců původních vlastníků a nevydání majetků těm bývalým občanům Československa, kteří uprchli ze země a právní řád země, do které se uchýlili, jim nedovolil podržet s nově nabývaným občanstvím i občanství československé. Za tyto ukradené majetky žádná z vlád nevyplatila ani korunu náhrad, takže všechny předchozí vlády se svými činy ztotožnily se zločinným komunistickým režimem.

 

Humoristicke_listy_100_let_politiciAndrej Babiš splnil další slib a začal vydávat celorepublikově týdeník 5+2 – Skandální chování ministra Bendla na Země živitelce – Paní Fišerové členství v KSČ nevadí - dopis lékaře z roku 2011 - Úplatky lékařům za léky - Úvaha o chybějící elitě.

 

papez_Benedikt… Sloužit právu a bránit se panství bezpráví je a zůstává základním úkolem politika. V historické hodině, kdy člověku připadla moc, do této doby nepředstavitelná, se stává tento úkol zvláště naléhavým. Člověk dokáže zničit svět. Dokáže manipulovat sám se sebou. Takříkajíc dokáže člověka dělat a zbavovat ho jeho lidství. Jak poznáme, co je správné? Jak můžeme rozlišovat mezi Dobrem a Zlem, mezi skutečným právem a právem zdánlivým? Šalamounská prosba zůstává rozhodující otázkou, před kterou politik a dnešní politika stojí. …

ZD_I_avers_280911… Dokud si neuvědomíme, že i roduvěrní Češi se v minulosti chovali leckdy s ne­slýchanou krutostí, zvůlí a surovostí, dokud nepochopíme, že do českých dějin nepatří jen hrdý odboj, ale i zbabělá kolaborace morální i fyzická, ba i přímá zra­da - zkrátka dokud nepoznáme, že české dějiny netvoří žádnou světlou výjimku v moři běd postihujících lidstvo, budeme vlastní minulost neustále přibarvovat a zkreslovat. Opakuje se nám neustále, že máme být na svou minulost hrdi, ale stejně oprávněně lze říci, že se jí máme děsit. …

 

Podvod… V roce 1989 jsem se stal spoluzakladatelem OF Hodonín. Přivítal jsem V.Havla, který v roce 1990 přijel do Hodonína odhalit pomník TGM. Pak mne napadl premiér P.Pithart, že jsem vypracoval materiál k privatizaci asi 100 podniků v okrese a uvedl v něm funkcionáře KSČ ve vedoucích místech. Do TV řekl, že "je to hon na čarodějnice" a předání podniků nadále do rukou KSČ označil, že "slyší trávu růst!". …

EU_SSSR_znak

Aneb 24 slov zdravého rozumu, proti 26.911 slovům debility a jeho likvidace… Tomáš a Jan Antonín Baťa se musejí obracet v hrobě !!!

Pythagorova věta: 24 slov, Otčenáš: 66 slov, Archimédův zákon: 67 slov, Deset přikázání: 179 slov, Americká Deklarace nezávislosti: 1 300 slov, Ústava USA se všemi 27 dodatky: 7 818 slov, Směrnice EU o prodeji zelí: 26 911 slov !!!

Při svém zamyšlení o příčinách pádu demokracie v antických Athénách skotský právník a historik Sir Alex Fraser Tytler (1747- 1813) napsal:

"Demokracie nemůže existovat jako permanentní forma vlády - může trvat pouze tak dlouho, nežli voliči zjistí, že si mohu dovolit odhlasovat velkorysé výhody na účet státní pokladny. Od této chvíle hlasuje většina vždy pro ty kandidáty, kteří jí slibují nejvíce požitků z veřejných financí. Proto demokracie vždy zkolabuje kvůli nedostatku finanční odpovědnosti... průměrná doba trvání vrcholu velkých světových civilizací byla přibližně dvě století... všechny postupně procházely těmito stádii: od otroctví k víře,  od víry k odvaze,  od odvahy ke svobodě,  od svobody k hojnosti,  od hojnosti k sobectví, od sobectví k sebeuspokojení, od sebeuspokojení k apatii, od apatie k závislosti, od závislosti zpět k otroctví.“

Tuto skladbu Karla Kryla nezavřela do trezoru KSČ, ale strana, která nám  dnes vládne. Prezidentem byl Václav Havel, premiérem byl Václav Klaus dnešní, vlastní  osobou prohlašovaný prezident, na ministerstvo vnitra se už třásl Jan Ruml a ve vládě bylo pár pomýlených komunistů jako např. Vladimír Dlouhý, ostatní je  na  vaší paměti, tak proč by takovou píseň o pravdě měli poslouchat. Proto ji  teď máme na internetu. Jestlipak se někdy někdo bude zajímat proč tak náhle zemřel Dubček?! Musel zemřít, protože nesouhlasil s ODS, (zmizely filmové  záběry nehody). Měl pravdu a dopředu to věděl. Vždyť byl jedním z nich…

 

RandkAneb 50 otázek a odpovědí k situaci v naší zemi
S Karlem Randákem, bývalým šéfem tajné služby, jsme se potkali v kavárně nedaleko Bílé labutě. „Nevadí, že si vás budu nahrávat?" zeptal jsem se hned po příchodu. „Nevadí. Mě si pořád někdo nahrává," odpověděl zvesela. Témata, na něž přišla řeč, už tak vtipná nebyla. Přesto o nich dokázal mluvit s nadhledem člověka, který ví, že si může dovolit nazývat věci pravým jménem, protože ty opravdové průšvihy s vel-kým „P", na své objevení teprve čekají.

… Opera se hrála v Římě letos při příležitosti 150 výročí moderní Itálie za přítomnosti neoblíbeného Berlusconiho a starosty Říma, který v rámci projevu před zahájením opery kritizoval škrty rozpočtu na kulturu. … když se rozruch utišil, obrátil se dirigent Mutti na Berlusconiho a řekl: "Jsem Ital. Cestuji po celém světě a teď se stydím za to, co se děje v mé zemi a proto (- k obecenstvu ) přijímám Vaši prosbu o opakování! Nejen pro vlastenecký obsah, ale při dirigování slov "Ó má krásná ztracená země" myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena".

Necas_Kavalirova_1_Hostyn_2011Vypůjčil jsem si titulek ze stejnojmenného článku Parlamentních listů a doplnil otazníkem s vykřičníkem. Situace ve vedení KPV ČR je naprosto neudržitelná. Lze jen doufat, že nadcházející Sněm KPV ČR v Olomouci (14-15.10.2011?), bude positivní v tom smyslu, že toto korupční vedení s totalitními praktikami, bude odvoleno a nahrazeno charakterními osobnostmi. Ne nadarmo se zkratka KPV vykládá jako Klub Pokladačů Věnců (osobně bych použil výstižnější (Klub Pokřivených Vejlupků, resp. vyžírků). Níže přináším čtyři aktuální dokumenty, které obsah řádek výše jen dále dokladují – mluví za vše! Je ostudné, že ačkoliv to všichni odpovědní vědí, je tato „Rudá carevna“, jak ji kdysi výstižně nazval Čechoameričan Jan Beneš, stále předsedkyní Rady ÚSTR, nadále přijímána vysokými představiteli země a ponechána řečnit na pietních místech. Svoji přítomností jen uráží památku obětí a přítomné hosty. Nicméně je nepřehlédnutelný posun v médiích, kdy dostává mnohem méně prostoru než tomu bylo dříve a kdy o to více stoupá kritika její osoby. Vše má svůj čas…

PorodS rizikem porodu doma to není tak strašné, jak je obecně tendenčně prezentováno, zahraniční studie porovnávající zdravé ženy rodící doma a v porodnicích potvrzují stejné riziko komplikací pro obě skupiny. Nevýhodou pro domácí porod je skutečnost, že jeden tragický případ posune statistiku, která se tak jako tak v ČR nevede, o velký počet procent vzhledem k mnohem menší výchozí skupině. V ČR je ještě problém s naprostou nedostupností péče porodních asistentek. Proti těm statečným, co ještě působí v Praze, je právě vedeno masivní tažení, lze tedy očekávat další redukci.

 

Korupce_1

Kdo asi "poleti" a kde asi "pristane"...?!

… Zůstává jen problémem, zda části údajných ekologických zátěží také bude financovat EU. Pozoruhodné však je, že se původně jednalo o 7 vrtů MND, pak i 111 vrtů Al.Flachse, později 462 sond od Hodonína po Břeclav, což se dotýká i tohoto článku v LN. Nakonec se bude sanovat 660 sond, aniž by se veřejnost dozvěděla proč se počet likvidací opět navýšil. Všude se v TV, rozhlase, novinách, i ve vládě a parlamentu mlčí… aneb kdo "poletí" a kde "přistane"...?! Občané probuďte se konečně!

 

korupce_2… Na žádost ministra financí předseda vlády ČR, povolil výjimku z meziresortního připomínkového řízení. …

 

JakaboviDva soudy – jako „nebe a dudy“, spravedlnost jásala i plakala…

U KS Tábor dne 22.září proběhlo odvolání ve věci barbarského fyzického napadení australského občana Angela Catalana. Provedl ho tři vojáci České armády. Odehrálo se před třemi lety a zanechává stále trvalé psychické následky. Už dlouho jsem nesledoval tak výborně vedené soudní jednání jako předvedla předsedkyně senátu JUDr. Jiřina Roubíčková, všechna čest – spravedlnost a právo jásaly, byť mohly ještě více, ale to nebylo vinou KS Tábor. Opačný výkon práva a spravedlnosti, v naprostém rozporu s právem, dobrými mravy a zdravým rozumem, předvedla dnes soudkyně MS Praha, JUDr. Dagmar Stamidisová ve věci žaloby slovenského miliardáře Ivana Jakaboviče (odhadovaný majetek 365 mil. Euro) na pana Tomáše Berku – spravedlnost a právo plakaly!

CT_volba_GR_kandidati_21091121.září 2011 proběhla na Kavčích Horách. Nepochybně jsou v radě ČT i nezávislí členové, ale vůle Rady ČT je i vůlí politiků, kteří členy Rady nominovali. Proto by bylo velmi naivní tvrdit, že volba byla skutečně a stoprocentně demokratická, formálně jistě. Všechna čest panu Milanu Uhdemu, předsedovi Rady ČT, který volbu řídil skvěle. Osobně jsem nejlépe hodnotil vystoupení pana Hynka Chudárka a pana Radomíra Šimka – podnikatelé, kteří, pokud jsem dobře postřehl, jako jediní dokázali mluvit „spatra“ po většinu svého vystoupení.  Věděli o čem mluví, působili naprosto profesionálně a nikoho jistě nenudili. Otázky a vyjadřování místopředsedy rady Jiřího Kratochvíla vůči Romanu Bradáčovi patřily do 5. cenové skupiny. Ostatně můžete posoudit vše sami:

 

Roman_2… Možná to souvisí i se zákulisními válkami různých partiček uvnitř ODS a vládní koalice. Svou roli v tom může hrát i nová role Mirka Topolánka a příběh kolem emisních povolenek. Motivem mohl být i stále živý tendr na gigantickou zakázku na likvidaci starých ekologických zátěží. Mohl to být i tlak případných zahraničních dodavatelů uvažované dostavby Temelína. Jsou to silní hráči z USA, Ruska a Francie, kterým se mohl velkopanský styl Martina Romana už zajídat. A své polínko si jistě přisadí i Německo. Nejde jen o energetiku, ale i o dodávky lokomotiv a vagónů společnosti Siemens pro ČD. Suma sumárum to znamená jediné: někdo vypustil džina z láhve. A příběh bude pokračovat. Jak? Uvidíme. Žádny strom neroste do nebe.

Zkony… vzhledem k tomu, že naše občanské sdružení SODALES SOLONIS dosud nezaznamenalo žádnou odpovídající reakci odpovědné osoby či instituce na závažné, už zveřejněné informace ve věci tzv. „Podvodu století“, dovoluji si je proto předat k Vašim rukám touto cestou. Chci věřit, že tentokrát budou tato závažná tvrzení, která jsou v přiložených dokumentech uvedena, prověřena a řádně vyšetřena. Obávám se, že kvalita vyšetřování bude zaručena jen Vaším přímým dohledem, pokud nemůže NSZ toto vyšetřování provádět samo, vzhledem k jeho závažnosti a společenskému dopadu? …

Krtk_JiPane "poslanče",

v uvozovkách proto, že si podle mne nezasloužíte toto oslovení, které má být výrazem úcty. Já i moje žena v noci pracujeme. Jsem proto zloděj a má žena je kurva? Pracuji v informatice a publicistice. Často z podstaty věci musím sloužit v noci. Jen pracuji, nikdy jsem nikde nic neukradl. Podle Vás jsem zloděj. Má žena je zaměstnána u firmy, vyrábějící na tři směny. Snížili tam počet obsluh linky ze tří pracovníků na jednoho. Asi nemá čas se v noci kurvit. Podle Vás je kurva protože pracuje v noci. No a co Vy? Co konkrétního jste v posledních třebas deseti letech přinesl společnosti?

Martin_Michal_a_letadlo

Martin Michal TV PRIMA 18.9.2011: „Šílený aktivista, kamarád Marty Kubišové, který nás pomlouvá kudy chodí a jehož trestnou činnost vyloženě kryje PČR…“

Václav Hora Dialog 2011-09-18 12:39: „Paní Gavlasovou jsem viděl, už je to delší čas, ve Všechnopárty. Za komunistů byla jistě ještě v Pionýru, ale celý ten její styl, např. o monitorování, mně připomíná čas oddaných justičních slouhů totality. Není den, aby tady člověk nemusel zvracet, říká jeden známý. Před touto demokratickou a svobodnou republikou, už by měl být od hranic umístěn nápis z Danteho „Zanechte veškeré naděje“. A Vondráčková plus ten vychytralý gigolo, kteří už dávají arbitráž na zemi, která  jim pomohla k úspěchu a jmění, to je přímo odporné.“

Z komentářů: Skončí podivné trio „The Golden Adults“ Michal & Vondráčková & Gavlasová v Bohnicích?

JANUV_ZAKONJistě není bez zajímavostí životopis brigádního generála v zál. prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc., dr. h. c. Byl zařazen rozkazem prezidenta Václava Klause, ze dne 8.5.2003 (jako tehdejší plukovník), do hodnostního sboru generálů a jmenován do hodnosti brigádního generála. Podobně zajímavý je životopis na Wikipedii poslance za ČSSD Richarda Dolejše, včetně jeho všech současných funkcí…?! Na to, že se jedná o vyučeného kuchaře za totality, se jedná o pozoruhodný a úctyhodný odborný, profesní a vzdělanostní posun a postup, tohoto bývalého asistenta Stanislava Grosse? Zlí jazykové o něm tvrdí, že je stále jeho „asistentem“…?!

 

UtraceniPožadavek předsedy komise EU José Manuela Barrosa, příští rozpočet EU ještě jednou masivně navýšit, rozšířit a současně EU přiznat vlastní daňové právo, narazil v Německu, zvláště v řadách Unie na značný odpor a masivní kritiku. „Požadovat více peněz v době prázdných pokladen domácích rozpočtů členských zemí je pro mne nemístný“, konstatoval např. Markus Ferber (předseda skupiny CSU v EP).

 

Wonka_PavelMnoží se mi zprávy o možné cenzuře komentářů na webu města Hradec Králové - ve věci udělení čestného občanství Pavlu Wonkovi, poslední oběti komunistického režimu z dubna 1988. Mé komentáře byly 2x odmítnuty (viz dřívější zpravodajství), níže přináším další ukázku. Cenzura je ze zákona zakázána, věřme, že se jedná jen o technický problém…?!

P.S.

27.září 2011 zastupitelstvo města Hradce Králové rozhodlo poměrem hlasů 27:7 o udělení čestného občanství Pavlu Wonkovi. Kdy budou voláni k odpvědnosti stále žijící pachatelé a spolupachatelé tohoto zločinu, např. tehdejší prokurátor a soudce? Např. JUDr. Marcela Horváthová stále soudí u OS Trutnov...?!

Dne 27.září 2011 se stal Pavel Wonka čestným občanem města Hradce Králového !

Kalusek... Zahraniční pozorovatele jen šokuje, jak český národ je ochoten přes veškerá masmédia žít stále život politiků, ne ten svůj, trpět jejich podlosti a toleroval okrádání celého národa.

Vývoj v ČR dospěl už tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal.

 

Začínám být pomalu hysterický z takovéhoto neomaleného šikanování a doslova dojení lidí, jako dobráckých kraviček - začínáme už překonávat i komunisty (bodejť by ne, když se jejich myšlení, způsoby a zvyky, bez zábran přenesly do tzv. demokratických stran i s jejich nositeli!). Moc rád bych věděl, jaký gauner si tuto loupež a  zhovadilost vymyslel…?! Těžko se to ovšem kdy asi dovíme, lumpové a zloději rozhodují vždy kolektivně - a anonymně.

Policista_USANa úvod dovolte tu menšinu definovat: je to jisté množství občanů České republiky, bez ohledu na barvu pleti, pohlaví či náboženské vyznání, kteří odmítají a často opakovaně, respektovat zákony země, ve které žijí. Naši politici se často ohánějí příklady odjinud. Pochopitelně pouze tehdy, když se jim to hodí. Uvedu vám jeden příklad, jak to taky může fungovat někde jinde:

KalusekZemě před rozpadem, nebo novým zrodem a začátkem…?!

Tento e-mail níže jsem obdržel dne 13.září 2011, porovnejte s obsahem Zpráv TV PRIMA ze dne 16.září 2011!

Vážený pane Šinágle,

Rád bych Vám poděkoval za Vaše maily, jsou perfektní. Chtěl bych Vás informovat o těch sondách, kde unikají miliardy. Nevím, jestli jsem Vám poslal mail o podvodech za desítky miliard, při likvidaci neexistujících ekologických škod v bývalých vrtních sondách na jihu Moravy, které se zbytečně otvírají a vyplňují novým cementem proto, aby uspěla firma Palivový kombinát v Ústí n. Labem, což je lobistická  spol. M.Kalouska, býv. chemika.

 

Rozstani_rodina_Vebru_040908Plzeňský masakr práva – Několik vět 2011 – Projev Varnsdorf 10.září 2011 – Plzeňská a Karlovarská mafie  – Pád vlády – předčasné volby!

SMS Aleše Vébra ze dne 13.9.2011, 11:42 hod.: „Dovoluji si pochlubit se s unikátním právním úspěchem: mám pravomocně zrušený konkurs na Golf Ještěd! Po 9-ti letechOS_LIberec_Vebr_vypoved__050209 martyria… a už ve fázi pravomocně schválené (a až v dovolání u NS ČR zrušené). Konečně zprávy… Žalobou pro zmatečnost vše zrušeno a nyní čerstvě i Vrchním soudem v Praze posvěceno. Dík za podporu!“ Veřejnoprávní média samozřejmě poslušně mlčí! Rodina byla  okradena o rodinné sídlo, pozemky, bratr Aleše Vébra Martin, po zinscenované nehodě je na vozíku, otec nedávno zemřel i díky prožitému martyriu. Soudkyně KS Ústí nad Labem, JUDr. Renata Zlámalová, která za úplatek konkurs umožnila, soudí dále, protože byl její trestní čin už po 2 letech promlčen! Majetek nedostane rodina Aleše Vébra automaticky zpět, ale musí podat žalobu a složit 4% z požadované částky, což je pro ni bez zadlužení těžko představitelné. Žalovaná částka bude jistě přes 100 mil. Kč. Je na čase, aby toto řádění zločinců ve vedení země občané ve vlastním zájmu zatrhli a začali se aktivně bránit. V Ústavě ČR mají pro toto své konání oporu ve čl. 23. LPS, která je její součástí.

 

Kotek_1SOUD ROZHODNUL O NEPLATNOSTI KUPNÍ SMLOUVY NA PRODEJ OBJEKTU LÁZNÍ III MĚSTA KARLOVY VARY SPOLEČNOSTI VESO LÁZNĚ III (95 mil. Kč). (… aktuální rozsudek přílohou).

… Vážení redaktoři, v naději, že zveřejníte pozadí a souvislosti s přiloženým Rozhodnutím soudu o nezákonném postupu bývalých radních ODS + ČSSD a primátora Hauptmanna, připisuji tyto řádky …

 

Paumer_bystaMilan Paumer, člen odbojové skupiny bratří Mašínů a poděbradský rodák, byl včera zastupitelstvem města Poděbrady uznán hodným, aby mu byla vzdána čest, umístěním pamětní desky s jeho bystou na významem tomu odpovídajícím místě. Všechna čest zastupitelstvu města (mimochodem jedno z mála velkých měst, kde není zastupitel města ani jeden komunista). Zúčastnil jsem se s přáteli a členi NFMP (Nadační Fond Milana Paumera) zasedání a měl možnost z řád veřejnosti vystoupit, spolu s předsedou NFMP Jiřím Cihlářem a historikem Petrem Blažkem. Všichni přítomní ocenili skutečně demokraticky vedené zasedání. Bylo přenášeno přímo internetem, zvukový záznam schůze bude umístěn v archivu na webu města, jako každé jiné veřejné zasedání zastupitelstva.

 

Kampa_napis_NYPomníček je sice malý, nenápadně umístěn v rohu pod Karlovým mostem, ale díky za něj! Má o to větší cenu, že byl pořízen dobrovolnými hasiči z Prahy 1. Byl odhalen už před rokem, 11.9.2010 a letos „znovuodhalen“, doplněn o hasičskou helmu, trávník nahrazen dlažbou a plotem, po celou noc je osvětlen. Smutné, že na webu Magistrátu hl. m. Prahy, není o této významné události zmínky.  Nepřekvapuje, že se pietního aktu nezúčastnil prezident Václav Klaus – nepochybně by určitě letěl do USA, kdyby byl ovšem pozván. Alespoň vyslal svého kancléře Jiřího Weigla na pietní akt do baziliky sv. Jiří. Nadcházející výstavu o pokladech Kremlu na Pražském hradě si určitě ujít nenechá, tak jako naše veřejnoprávní ČT, která jak o pietním aktu na Jungmannově náměstí a skvělých projevech, tak o tomto pomníčku v rámci „vyváženosti“ zpravodajství, pomlčela.

V Kolíně proběhl včera tradiční pietní akt, vzpomínka na štb. kpt. Václava Morávka a slavné „Tři Krále“. V Lošanech  na gen. i.m. Josefa Mašína - bez zájmu veřejnoprávní ČT, ačkoliv byla pozvána…?!

 

WCT_1V květnu roku 1999 jsem byla s rodinou na dovolené v New Yorku. Když jsme se vrátili, napsala jsem o tom několik článků. Psala jsem mj. i o World  Trade Center. Vzhledem k tomu, že právě dnes je tomu 10 let, kdy si připomínáme to smutné výročí, rozhodla jsem se s vámi podělit o prožitky, které z návštěvy v New Yorku mám.

DvojcataZúčastnil jsem se tradiční vzpomínkové akce k 11.září na Jungmannově náměstí, pořádané Konzervativní stranou. Projevy byly hodnotné, byl přečten i dopis Josefa Mašína a pronesena modlitba za mrtvé Danem Drápalem. Zazpíval Pavel Bobek, uváděla Veronika Valdová.  Skvělý projev měl Roman Joch, který spolu s dopisem Josefa Mašína doporučuji k poslechu! Zde je stopáž: 1:00 min. Martin Rejman, 9:40 Josef Mašín, 10:50 Alexandr Vondra, 22:15 Marek Benda, 32:00 Roman Joch, 38:50 Dan Drápal. ZDE je odkaz na fotogalerii z dnešního dne. Z této akce ČT neukázala nic, zato z jiných jen pár tónů z koncertů…?!

 

Morava_Veverska_Bityska… Přes masové protesty obyvatel Moravy pražský státní centralistický byrokratický aparát učinil všechny kroky k tomu, aby zamezil zcela oprávněné nápravě věci a to i přes deklaraci České národní rady i tehdejšího Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky, které na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. května 1990 přijalo toto usnesení (č. 212): "Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy, a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti."

Kotek_1

Alarmující výkřik o společnosti, ve které žijeme... (Skandální odpověď redaktora TV NOVA Jiřího Hynka Jiřímu Kotkovi ze dne 11.9.2011)

… Včerejší mediální zpráva B.I.S. o zkorumpované justici mi přijde jako v černé grotesce – s ministrem Pospíšilem, produktem Kindlova právního institutu, to však ani nehne. Nejsem zoufalý z toho, že jsem zmařil několik let svého života a své rodiny, aniž bych dosáhl výrazné změny. Karlovarský volební mandát však pokládám za dostatečnou legitimaci k tomu, abych to nevzdal. Budu tedy s několika dalšími nadšenci v České kotlině hledat nové prostředky, jak ze své nesporné občanské malosti půjde tento problém posunout. … Možná s despektem, ale zcela jistě registrujete mojí sebevražednou aktivitu ve střetech se spolčeními politiků a několika vlivných podnikatelů, kteří systematicky vysávají karlovarské veřejné rozpočty. Tyto praktiky několik let „neomaleně“ veřejně nazývám korupčními a spolčení za mafiánské. Několik měsíců po volbách mi bylo umožněno aktivně takové problémy řešit, než jsem byl odvolán. Podle Vašeho způsobu medializace věcí kolem mě před i během odvolání jsem pochopil, že budu vystaven nepřízni osudu, v osamění proti proudu všelikých ataků. Ani to mě však neodradilo a neodradí od započatého sebevražedného snažení, v jehož pozitivní přínos pevně věřím. Nebudu nyní spekulovat o zadání a motivaci jednotlivých redaktorů – jako příklad zmíním pouze redaktory TV Nova Hynka a Nyklase, kteří vypustili v předvečer jednání ZM svojí manipulativní blamáž do všech zpravodajských relací této TV stanice, která skutečně dokázala ovlivnit rozhodování některých zastupitelů....

...

korupce_2Náš stát přestává být funkční, mnoho neschopných, příživníků, lenochů, darebáků a zlodějů má odpovědnou funkci na různých úrovních, nikdo nepřebírá za nic žádnou odpovědnost, konstatuje se stav, problémy, ale nic se pořádně neřeší. Obrovské zločiny byly a jsou nepotrestány, BIS každý rok varovně konstatuje – ale nic se neděje a nemění a když tak k horšímu?! Konečná se blíží! Kdo komu a jaký vystaví účet…?! Otřesný příběh pana Mandyse je ukázkou bezmoci a bezpráví v naší zemi a naznačující jasně, kdo v naší zemi ve skutečnosti má moc vládne a ovládá – tyto tváře těžko budeme znát z televizních obrazovek…?!

 

EU rozbíjí mravní řád, ničí demokracii, chová se stále více jako politbyro, mnozí europoslanci se chovají jako jeho bývalí členové – levice a komunisté se radují. Silnou Evropu mohou vytvořit jen silné evropské státy a zdravá konkurence. Schopní nemohou trvale sponzorovat životní úroveň neschopných a líných!

Bartak_1Dnešního dne jsem se dostavil na místní oddělení PČR ve Zdicích k podání vysvětlení. Níže přináším mé vyjádření z protokolu - bez uvedení jména asistentky tohoto „lékaře“. Dne 10.června 2011, kdy toto TO MUDr. Jaroslav  Barták podal, si byl ještě jistý...?!

Č.j.: KRPS-126109-3/ČJ-2011-0110216

Osoba poučení porozuměla a k věci uvádí následující:

 

P10_Richter_070911Krátce jsem se stavil na dnešním jednání zastupitelstva, stačilo mi to. Při prodeji bytů se odvíjí klasické mechanismy, známé i z mnoha jiných radnic, kdy práva současných majitelů bytů jsou na posledním místě. Už jen to, že v tak závažné věci přijde starosta Ing. Milan Richter o 10 minut pozdě, bez omluvy, krátce po zahájení zasedání odejde s ČT na cca 30 minut pěstovat svůj mediální „image“, opět bez vysvětlení a omluvy, vypovídá o jeho charakteru. Jeho perfektně střižený oblek bohužel neskrýval tomu odpovídající obsah. Nevím, zda ČT něco vysílala? Moc bych se divil, kdyby ČT natočila rozhovor např. s paní Pavlou Feuersteinovou, postiženou majitelkou bytu, maminky pěti dětí – v rámci tolik opěvované „vyváženosti“ zpravodajství ČT…?!

 

Klaus_jako_NapoleonKlaus versus Schwarzenberg – Melouchy a bioekonomika Václava Klause – Česká korupce z pohledu USA – Anděla Dvořáková – Moudrosti Tomáše Bati.

Tomáš Baťa: "Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní záležitost, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek." … "Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete k jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda."

 

Zamek_letecky_pohledBylo mi ctí přijmout osobní pozvání paní starohraběnky Marie Salmové na oslavu jejích 80. narozenin, 90.narozenin její sestry Idy Schoeller, rozené starohraběnky a baronky, 50. narozenin synovce obou sester a syna jejich zemřelé sestry Alžběty, hraběte Johanese Hartiga a 50. narozeniny syna starohraběnky Leopolda Cubuka. Z takřka 300 osobně pozvaných hostů z Moravy, Čech, Polska, Rakouska, Německa a Švýcarska se nedostavil pouze jediný z důvodů náhlého onemocnění. Nejznámější osobnost tohoto knížecího rodu Hugo František starohrabě Salm-Reifferscheidt (1776-1836) se snažil prostřednictvím vědy a kultury o vyzdvižení své země a jejího trvalého propojení s moderním světem. Je smutné, že takovýto slavný rod byl nucen (po roce 1939 a 1945) i v roce 1992 usilovat o svůj komunisty ukradený majetek. Každá demokratická a vyspělá země si takovýchto rodů a lidí váží, ví jak důležitý a prospěšný je jejich duchovní i hmotný kapitál pro zemi. Vrácením ukradeného majetku právoplatným majitelům a dědicům, by Česká republika získala mnohem více, než nedůstojným vlastnictvím ukradeného. Z nemalého majetku – zámek Rajec v Jestřebí, polnosti cca 6700 ha, fabriky, elektrárna a pískovna, získali potomci tohoto slavného moravského rodu pouhých 573 hektarů polností a hájenku, kde dnes paní starohraběnka bydlí při cestách mezi Vídní a Rajcem v Jestřebí.

Kavalirova_a_Topolanek3.9.2011 8:04 - Zakazuje svobodu projevu, není zákonná odbojářka, má nejasnou minulost. Tak je obviňována některými politickými vězni šéfka jejich konfederace Naděžda Kavalírová. Dokonce jí přezdívají rudou carevnou. Jeden z nich poskytl redakci ParlamentíchListů.cz kopie svazků, které na ní vedla v letech 1956 – 1963 StB. Kavalírová se ke všemu odmítá vyjádřit s tím, že takovou špínu nebude komentovat. „Podle aktuálního zákona o protikomunistickém odboji nemá v konfederaci co dělat. Není totiž odbojářem. Navíc nikdo moc neví, za co byla zavřená," zlobí se osmdesátiletý František Zahrádka, jenž za komunistů seděl třináct let a spoluzakládal v Příbrami Muzeum třetího odboje. Ostatně i někteří další političtí vězni nenechávají na Kavalírové nit suchou. Na blížícím se sněmu, jenž se bude konat počátkem října, chystají prosadit nového předsedu konfederace politických vězňů. Nespokojenci jednotně zmiňují autora Zdivočelé země, který za bývalého režimu seděl deset let, Jiřího Stránského. Ten ParlamentnímListům.cz potvrdil, že kandidovat bude.

Tulacka_dozivotni_zalar_170550Jsem členem konfederace politických vězňů. Bratry Mašíny považuji za vzor odpůrců stávajícího režimu. V těchto dnech pan president podepsal navrhovaný  zákon o „Třetím odboji“. Odboj se nedělá v rukavičkách a někdy při něm teče krev. V padesátých letech prohlásil president Zápotocký : „Komu se u nás nelíbí, může jit a my mu ještě kufry na hranici donesem“ - a jaký byl výsledek? 243 popravených, 147.000 odsouzených, nespočet mrtvých v uranových dolech ať už to byl Jáchymov, Slavkov či Příbram. Tehdy ministr Nosek prohlásil: „Nač ty svině věšet, dáme je do uranových dolů a tam budou makat a do třech let stejně pochcípají.“ Zavíralo se proto, že uranové doly potřebovaly otroky.

 

JANUV_ZAKON… “Levicová ideologie má na svědomí 99% všeho zla a lidského utrpení na zeměkouli za posledních 100 let - včetně utrpení způsobeného islámem, protože historicky levice islám podporovala (viz historická podpora Sovětského svazu Arabům a s tím spojeného terorismu). Dle Alexandra Solženicyna má levicovost (komunismus a s ním spojené ideologie) na svědomí 200 milionů mrtvých (nacismus a fašismus "pouze" okolo 20 milionů mrtvých). Levicovost je mentální úchylka detrimentální civilizovanému jedinci a potažmo společnosti na stejné úrovni jako je třeba pedofilie a nebo kanibalismus.” …

Článek Miloše Šuchmy, předsedy ČSSK (České a Slovenské Sdružení v Kanadě), fotografie dokumentaristy Martina Vadase a výstižný článek Rosse Hedvicka.

 

Martin_MichalKdo nad ním drží ochranou ruku a kdo všechno kryje prokazatelně zločinnou minulost Martina Michala?

Dokumenty níže byly nabídnuty paní Martou Kubišovou ČTK k uveřejnění – ČTK je shledala nezajímavými. Nabízím je tedy vám a ponechám na vašem posouzení do jaké míry jsou „nezajímavé“…?! Bude zajímavé, zda budou „nezajímavé“ i pro bulvár…?!

 

LegionariV článku pana Křečka v Lidových novinách z 25. srpna 2011 se píše, že Mašínové českému národu nikdy neporozuměli. Břatři Mašínové byli vychováni v úplně jiném duchu nežli většina  nás, Čechů. V hrdé úctě k otci legionáři, jehož „bratříci“ dokázali světu svou statečností, neohrožeností a svorností na několika frontách, že uznal naši samostatnost.

 

AC_Veze_avers_010911Příběh Čecha, který byl 11.září 2001 při tom, když se řítily Věže Světového obchodního centra v New Yorku. Stal se jedním z bezejmenných hrdinů, kteří vstoupili do pekla, aby pátraliAC_Veze_revers_010911 po přeživších, a přitom nacházeli mrtvé. Někdo hledal sám sebe, aby se očistil od svých hříchů, někdo šanci pomoct druhým…

 

US_CR_nalez_Musil_290910Nejskandálnější usnesení Ústavního soudu ČR. Jiří Čunek začíná vracet účelové lži a podvody – podává trestní oznámení.

 Potřebují české země Svatého Václava i dnes? Arcibiskup Pražsky Dominik Duka: „Odpovídám jednoznačně ano. Svatý Václav učil úctě ke statečnosti a statečným.“ P. Zverina to vystihl: „Posmutněl jsem, že Čechůni dopadli jak ten přechytračený čert z pohádky - odvádíme sice z Václavovy dávky stříbro plnými hrstěmi, ale těch volů ne a ne se zbavit...“ Myslete na chorál malověrní, myslete na chorál.

Svat_VclavOd násilné smrti Svatého Václava uplyne letos podle většiny historikůPRAVDA_VYDESI 1075 let. Úřad vlády při této příležitosti vydal DVD s filmem a s krátkým dokumentem o aktuálnosti svatováclavského tématu. Ano – i dnes jsou schopní likvidováni a na slušné si hrají jejich likvidátoři, které se záhadným způsobem nestále dostávají na odpovědná místa ve společnosti - ačkoliv to není vůle většiny - včetně obou komor Parlamentu – a vlády. Ano, odkaz sv. Václava je stále živý a aktuální.

Zdenk_AltnerOstatně i akce čisté ruce skončila jediným uvězněním - Ivo Svobody. Slovenský kolega k jeho kauze lakonicky shrnul svůj názor. V zemi, kde se tunelují miliardy je ministr financí léta vyšetřován pro kolik? Tři, čtyři miliony? Pane kolego, o čem to je?

Chci jen říci  návod jak se  dělá politika a utvrzování svoji moci, nejlépe to funguje na vesnicích.

Klaus_VclavKlaus podporuje darebáka Martina Michala, podivné způsobyKlausov_Livie první dámy Lívie Klausové, skandální akcie na doručitele, muslimské MZe ČR, další soudy, hodiny otevřených dveří hejtmana Ratha, demonstrace 17.11.2010…

Obávám se, že mu dnešní dění ve světě dává stále za pravdu – alespoň ve věci lidské hlouposti zcela určitě. Česká republika je zde ukázkovým příkladem nemravnosti a vlády neschopných, resp. všehoschopných. Především nepracovat, ničím nepřispívat ke tvorbě materiálních a duchovních hodnot, nebýt za nic odpovědný a nepřijímat za nic osobní odpovědnost -  hlavně si zajistit bezstarostné žití v blahobytu na účet ostatních.

Lech_KaczynskiNa prvním programu Polské TV byl vysílán pořad "Zvláštní mise", na téma Smolensk: Rusové nepředali všechny slibované dokumenty z vyšetřování, jak slíbili... V hlavních zprávách v televizi o půl osmé už řekl prokurátor, že může být podáno trestní oznámení i na členy vlády. Odmítl je jmenovat…?! ZDE je link na tento pořad  "zvláštní mise". Novináři i US satelity vysílají diskuse, ukazují důkazní materiály, které Rusko zatajuje. Ruští občané vypovídají jak příslušníci speciálních služeb a policie chodili po domech blízko smolenského letiště a přikazovali občanům, že nesmí nikomu říkat, co viděli. Rusové ve svých materiálech výslech svědků vůbec nemají, letadlo rozřezali na kusy, les, do kterého letadlo spadlo pokáceli a trosky šrotují - přitom jsou to ze zákona povinné důkazní materiály.

 

LangVážený pane řediteli, již několik let se snažím o rozhovor s vámi. Vždy marně. Podle sdělení vašeho mluvčího Jana Šuberta nechcete porušit zásadu, že nebudete rozhovory poskytovat.

Nechápu to o to více, že na internetových stránkách své služby sám zdůrazňujete, že jste si „dobře vědom často velmi rozporuplného obrazu BIS u veřejnosti“. Navíc – a to vás teď doslovně cituji – tamtéž uvádíte, že „za mimořádně důležitou považujete komunikaci se sdělovacími prostředky a s veřejností“. A dále píšete: „Bez ohledu na utajenou formu činnosti je BIS institucí demokratického státu a je placena daňovými poplatníky. Chci tím říci, že i když konkrétní cíle, způsoby a výsledky naší práce musí zůstat utajeny, je mnoho informací, o kterých lze – byť třeba jen obecně – hovořit. Komunikovat s Vámi, odpovídat na Vaše dotazy, považuji za naši povinnost.“

 

Brožurky s protikorupčními radami nic neřeší, poukazují američtí experti na Johnův manuál

Americké ministerstvo spravedlnosti poslalo minulý týden do Prahy trojici expertů na politickou korupci. Elitní žalobci vystoupili s několika přednáškami. Jejich vzkaz je stručný: Jestli chcete s úplatky na nejvyšších místech účinně bojovat, musíte nejprve dostat zlotřilé politiky do vězení.

Klaus_a_pivoS hrůzou jsem si přečetl o nadřazeně narcistickém chování Václava Klause vůči odborářům. Kde bere drzost se vysmívat obyčejným lidem? ptá se Milan Čech. Opravdu nechápe, že za to, kde je, vděčí neoliberální mafii, které se hlasatelé podobně primitivních myšlenkových schémat nesmírně hodí jako ideologické ospravedlnění jejich sobecké hrabivé nenasytnosti, která potápí západní svět ke dnu, což lidé (i ti odboráři) podvědomě cítí?

 

Splácení závazků členských států EU bude trvat několik století

Zadlužení vyspělých zemí světa a zejména členských států Evropské unie nabývá katastrofických rozměrů. Ke konci letošního roku bude Evropa dlužit svým věřitelům více než 10,155 trilionu eur. Toto nepředstavitelné číslo je zhruba rovno například 250 letošním rozpočtům České republiky.

Slezska_Janek_Kroupa_210910Bylo to velmi zvláštní soudní jednání v pondělí u KS Praha. Soudce JUDr. Vojtěch Cepl ml. nepřipustil námitku podjatosti vyslovenou vůči němu JUDr. Zdeňkem Altnerem ani jeho vyjádření. Ten se poprvé dostavil k soudu, kdy jeho opakovaným žádostem o odložení termínu dřívějších jednání nebylo soudcem vyhověno. ZDE je krátké jednání, ZDE rozsudek a ZDE vyjádření dr. Altnera krátce po vynesení rozsudku. Byl jsem jediným přítomným.  Mimochodem jsem si ověřil pravdivost informace, že otec Vojtěcha Cepla ml. vystudoval práva v Cambridge v 50.letech, tedy v době, kdy komunisté likvidovali ty nejlepší osobnosti země a kdy jenom bezpáteřní se snížili k podobnému stupni kolaborace, kterou nelze ničím omluvit a zdůvodnit.

Dochází k úpadku odpovědnosti, prohlubuje se všudypřítomná povrchnost, nestálost a také nerovnost před zákonem. Ve společnosti absentují autority. Výsledkem je demokracie bez elit, bez výrazných inspirativních osobností. Vlády se ujímá průměr. Vítězí populistická demagogie. Selhává i hlídací pes demokracie – média. Místo hlídacích psů máme spíše domácí mazlíčky těch vyvolených.

Obracíme se na Kongres USA o pomoc v podstatných tragédie se týkajících otázkách. Žádáme o spoluúčast v povolání mezinárodní komise, která objasní příčiny katastrofy. Obracíme se o pomoc v získání satelitních map Smolenska a všech dalších údajů, kte­ré mohou být cenné v objasnění příčin katastrofy, pro polskou prokuraturu i zmocněnce rodin obětí.

Schwarzenberg_KarelTo co její představitelé vydávají jako boj proti korupci je ve skutečnosti její podpora – a nemalá. V den volby ombudsmana ve Sněmovně podaly poslankyně za VV Mgr. Karolina Peake a Kristýna Kočí návrh, aby se výběrových řízení mohly zúčastnit i firmy s akciemi na doručitele. Jejich návrh byl Sněmovnou schválen!!! Brožurky Johnova MV pro boj proti korupci pro občany a policisty, urážejí jak občany tak policisty. Divíte se, že stále více lidí zpochybňuje demokratičnost jarních voleb. Poslanci zastupují stále stejné zájmy – mocných, vlivných, bohatých – a vlastních! Zájmy země a občanů je vůbec nezajímají. V zájmu mocných jednají – o zájmech občanů a země jen mluví. Tato PRESENTACE je otřesná. Zapomínáme a zvykáme si opět na lumpárny a zločiny jako na něco normálního. Z občanů se stávají opět otroci, nebo chcete-li „užiteční idioti“ se kterými si mocní vorají dle libosti.

Cepl_mlSoudce Krajského soudu v Praze Vojtěch Cepl známý z kauzy „justiční mafie" soudí žalobu na ochranu osobnosti, proti advokátovi JUDr. Zdeňkovi Altnerovi, známému z kauzy „Lidového domu". Žalobou se správce konkurzní podstaty úpadce OSAN o.p. Jiří Pulz domáhá, aby soud Altnerovi zakázal zveřejňovat, jakým způsobem bylo naloženo s částkou přes 100.000.000,- Kč, které Altner po tom, co byl soudem v březnu 2000 zproštěn funkce správce, nechal Jiřímu Pulzovi na účtech OSANu. Ani po deseti letech konkurz OSANu dosud neskončil.

Wonka_JiriKe smrti Pavla Wonky přispěla nejen svým nelidským a protiprávním Wonka_IIIodsouzením na smrt nemocného člověka, ale i tím, že nezajistila podle § 70 trestního řádů okamžité informování rodiny o jeho odsouzení. Tím znemožnila VONSu a přátelům zalarmovat veřejnost a západní média. Pavel Wonka tak umíral týden bez toho, že by o jeho uvěznění jeho blízcí věděli. Žádný zákon soudkyni Horváthové nezakazoval, aby se Pavla Wonky v invalidním vozíku přímo v soudní síni zeptala jak se cítí, jaký je jeho zdravotní stav, jak je léčen a jak bude zajištěna další lékařská péče. Pavel Wonka sotva mluvil…

ZDE si můžete poslechnout můj telefonní rozhovor s JUDr. Marcelou Horváthovou z 15.září 2010. Není třeba komentáře!

ubrt...Mluvčí Bezpečnostní informační služby Jan Šubert se obvykle omezuje na Langjednu větu typu - odmítám cokoli komentovat. Tentokrát však byl o něco sdílnější. Slíbil, že služba věc prošetří... To už se nedá ani komentovat!

 

Luza…Po válce byli odbojáři, domácí, ze Západu i Východu odstaveni od možnosti promluvit do státoprávního uspořádání. Se záplavou komunistů na všech rozhodujících místech vyjednávali politici, o nichž se gen. Luža dříve vyjádřil velmi pejorativně. Odbojáři by určitě nebyli vůči komunistům tak ústupní jako politici, co přežili válku v teplých kancelářích Moskvy a Londýna. To komunisté dobře věděli, a proto měli z odbojářů strach, snad až panický. Po únoru se rychle zbavovali lidí z odboje.

Hofhanzl_II…Ze zdrojů státního lesa byly financovány a upláceny politické strany, byla koupena média, byla financována celá naše perestrojka. Jedná se o neprůhledné cash peníze. Všechny vlády to věděly, ale nikdo z tržních demokratů ať pravých či levých, dosud nenašel odvahu do tohoto penězovodu sáhnout.

…Až čas a obecné neštěstí odsune tržní komunistické reformátory ze scény, tak po těch lesnických zůstane v učebnicích lesařiny velký výstražný vykřičník. Dovolím si tvrdit, že Al Capone byl proti jejich rozmachu žabař a malý zlodějíček.

Motto: Není-li morálky, pojmy mohou mít libovolný obsah – zlo se stane láskou, vražda humanitou, krádež úspěšným podnikáním.

MM_VSP_media_130910Zcela po právu rozhodl VS Praha ve prospěch paní Marty Kubišové. Otázkou bude, zda pochybná agentura MM s.r.o., kterou vlastní Helena Vondráčková a které fakticky vládne její manžel Martin Michal, bude v nemravném jednání i nadále pokračovat? Obávám se, že ano - až do trpkého konce. Jiří Vondráček situaci a stav své sestry Heleny Vondráčkové popsal přesně: „Gigolo si našel zkrátka stárnoucí zpěvačku, tu okouzlil tím co všechno pro ni udělá a dělal to samozřejmě pro sebe. Už se dostala do stádia, kdy má „vymyto“ a vůbec neví co je realita a co je pravda.“

Bylo to něco neskutečného, skutečné ryzí češství, které okouzlilo Nick_Vujcic_TK_100910každého kdo měl to štěstí být přitom. V sobotu v Městské knihovně takřka pětihodinový koncert bez přestávky a v neděli opět zpěv, kroje, muzika a navíc modrá obloha. Zahraniční turisté byli u vytržení, stejně tak malé děti a pár nahodilých Pražanů, kteří také nevěřili svým očím.

 

Vra_slavsk_IIIVe své přebohaté sbírce má Věra Čáslavská 7 zlatých medailí a 4 stříbrné kovy z Olympijských her, 4x triumfovala na mistrovství světa a 11x na Evropských šampionátech. V 60. letech byla nejslavnější gymnastkou světa a v roce 1968 i druhou nejpopulárnější ženou naší planety, hned po Jacqueline Kennedyové. V roce 1990 se stala poradkyní prezidenta Václava Havla, předsedkyní Československého olympijského výboru a otevřely se jí dveře i do Mezinárodního olympijského výboru. Po nešťastné rodinné tragédii v roce 1993 se stáhla z veřejného života a zůstala dlouhých 16 let v ústraní. Nyní se vrací tato legenda českého sportu, ve svých 68 letech, opět do normálního života.

Vra_slavsk_IIMitsubishi, Toyota, Sony, Sanyo, Mizuno, National, Panasonic, Toshiba, JVC, Hitachi, Sharp, Pioneer, Technics, Shimadzu, Nissan, Matsushita Electric Industrial, Daikin, Seiko, Fujica, Minolta Camera, Olympus, Nikon, Canon, Asahi, Ricoh, Denso, Daikin, Sukmano…. ale i textilní firmy, např. Toray či kosmetická firma Shiseido a další…

Skvělý, nadčasový, stále aktuální – dosud v ČR nepublikován

Vážení příjemci mého zpravodajství,

budu postupně omezovat hromadné rozesílání e-mailem až do jeho zrušení v krátkém čase. Závažných zpráv a informací přibývá, obsah mého webu bude brzy aktualizován denně, dost možná i několikrát. Hromadné rozesílání zpráv a mých komentářů, by tak ztrácelo na aktuálnosti, nemluvě o zátěži a ztrátě času. Můžete využít možnosti přihlásit se k odběru aktualit na mém webu, kdy na Váši e-mailovou adresu budou automaticky chodit ukázky z novinek. Bude jen na Vás, zda-li si je přečtete celé na mém webu. Alarmující je dnešní závažná aktualita z Polska a postoj NATO, těžko o tom budou česká média informovat…?

Dost otřesné čtení! Jakou snahu a bezmocnost projevuje pan státní zástupce jen aby nemusel nic vyšetřovat...?!

Lech_KaczynskiMinulý týden došlo k záhadné nevysvětlené sebevraždě vysokého činitele FSB/KGB, odpovědného za vedení ruské  zpravodajské služby v Polsku. Vyvolává to řadu spekulací: Dokonce i takového druhu, zda nyní neodpravují v Rusku ty, kteří měli na starosti přípravu a provedení atentátu na polské prezidentské letadlo.

Wonka_PavelPodán podnět k NSS k rozpuštění VV – VV navrhly a Sněmovna Horvthov_IIschválila účast firem s akciemi na doručitele ve výběrových řízeních – VV podporují islám – Nová doba, nový modus vivendi – Skandální vyjádření prezidenta na adresu US ČR – J.Š. nevpuštěn opakovaně do Sněmovny – 9.+13.září M.Michal a H.Vondráčková opět před soudem – Lubník jako po válce – Pohraniční kontroly ČR a SRN trochu jinak – Zelená energie na náš účet – Letadla Casa kontroverzní i v Polsku – Jsem zděšen Vašimi články – Dnes Pavel Wonka a jeho kat JUDr. Marcela Horváthová na ČT 2 - Nick Vujcic v ČR – 4.Krajanský folklorní festival v Praze zahajuje!

ZDE si poslechněte můj rozhovor, který jsem natočil s JUDr. Marcelou Horváthovou v den jejích 50.narozenin 20.8.2007

Ripfest_2010Týkají se NSZ JUDr. Renaty Vesecké (podání kárné žaloby), ministra dopravy Víta Bárty (podnět k zahájení trestního stíhání), prof. Ing. Petra Sáhy CSc, prorektora UTB ve Zlíně (podezření z trestného činu), SUNGATE, jednoho z největších tunelů sametové doby a skandálního průběhu tradičního setkání politických vězňů na sv. Hostýně.

Sdělovací prostředky se v poslední době výrazně věnovaly vykopání hromadného hrobu místních německých obyvatel u Dobronína na Jihlavsku. Při vší úctě k nim a k iniciátorovi akce panu Marešovi si dovoluji namítnout následující skutečnost. Je třeba striktně rozlišovat případy, kdy si „účty“ vyřizovali místní lidé přes tzv. samozvané Revoluční gardy (to je případ Dobronína) a případy, které  přímo řídili zástupci poválečného československého státu (zejména jednotky československé armády, četnictva, NV a jiných správních úřadů).

Vlada_bez_zen_010910Neskutečné, co se v naší zemi děje, média většinou mlčí, informují o nepodstatném, odpovědné orgány neřeší do očí bijící nespravedlnosti a porušování zákonů! Na základě podnětu pana Milana Bajcára, bylo MsP zahájeno z moci úřední řízení proti Exekutorské komoře ČR. Týká se to zkoušek exekutorských kandidátů a prokáže-li se, že tito kandidáti vykonali zkoušku nezákonným, resp. podvodným způsobem, znamená to, že i jimi prováděné úkony jsou logicky neplatné. Může jít o řády stovek exekucí a stamilionové hodnoty! Aktuálně tak hrozí katastrofický scénář. Zpětně se mohou zneplatnit veškeré právní úkony, které tito jmenovaní exekutorští kandidáti pro exekutory vykonávali a vykonávají na základě zmocnění.

Benes_Edvard_280584_-_030948Ve výroční den úmrtí Edvarda Beneše přinášíme poslední text, který nedlouho před svou smrtí napsal Vladimír Bystrov (1935-2010) pro Lidové noviny.

Je patrně velmi nepříjemné sly­šet, že Edvard Beneš byl ze všech provinilců na osudech třetí republi­ky zřejmě největší a že jeho role je ostudná.

ON_IMG_100_plakatV těchto dnech slaví oddíl kopané Spartak Žebrák 100. výročí od svého založení. Žebráckému rodáku Oldřichu Nejedlému byly tehdy 3 roky. Věřím, že příznivce kopané, žebráckéON_Sparta_a_Spartak rodáky a sportovce a nejen je, toto dokumentačně bohaté zpravodajství zaujme a osloví. Jeho součástí je i vzpomínka na další slavné žebrácké občany z rodu Volmanů Otakara a Josefa. Otakar Volman se velmi zasloužil o královské město Žebrák, jeho bratr Josef Volman zase o žebráckou kopanou. Komunismu se továrník Josef Volman nedožil, nemusel tak být svědkem postupného úpadku své světoznámé továrny na obráběcí stroje. Dnes už existuje jen na fotografiích a v paměti stále mnoha žijících zaměstnanců. Otakar Volman toho ušetřen nebyl, žil až do roku 1964…

Jednou přišel host ubytovat se do hotelu. Nechá hoteliérovi 100 Euro v recepci na desce. Obdrží klíče a jde si prohlédnout pokoje. Hoteliér běží ke svému sousedovi řezníkovi a zaplatí mu své dluhy. Řezník běží k sedlákovi a zaplatí sedlákovi. Sedlák vezme 100 Euro a běží uhradit svůj dluh k odborářům. Odborář běží do hospody a zaplatí svůj účet za pití. Hospodský strčí bankovku sedící prostitutce u baru, která má za sebou těžké časy a občas poskytla své služby hospodskému na úvěr. Prostitutka běží do hotelu a zaplatí s těmito 100 Euro účty za ubytování.  Hospodský položí těchto 100 Euro zpět na pult v recepci. Nyní přichází ze schodů host, který se vrací z prohlídky pokojů. Vezme svoji bankovku, konstatuje, že mu žádný z těch pokojů nevyhovuje a opouští hotel.

OtakarVolman_30_leta Volman_Josef_CB

Věnováno památce bratrů Otakara a Josefa Volmana při příležitosti dnešních oslav 100 let kopané v Žebráku

V tomto článku na památku Otakara Volmana chci poukázat na děsivou nespravedlnost doby a jak ani dnes nejsme schopni se s naší minulostí vyrovnat. Chováme se opět nemravně a nedůstojně k významným osobnostem naší minulosti.

 

… Takže Václav Klaus spolkl žábu a zkouší to jinak. Kdyby se totiž Brožová posunula na Ústav­ní soud, o novém šéfovi Nejvyššího soudu by na deset let rozhodl ještě on (favoritem by byl nynější místopředseda Roman Fiala, kte­rý to má na Hradě dobré). Z přesně téhož důvodu dává smysl, pokud Brožová říká „ne“. A my máme hrdé ženy rádi. …

Dobrý den vážený pane,

k mému vzetí do vazby, Vám ještě sděluji následující. Soudkyně byla jasně a předem rozhodnutá, že mě umístí do vazby. Policista, který mě v soudní síni zatýkal mi potvrdil, že v budově byli již téměř hodinu před začátkem jednání. Jmenuje se shodou okolností Hájek Oldřich. Mimo jiné je tento policista podřízený někdejšího komisaře Františka Cihelky, který je již za své posluhování dokonce povýšen na post šéfa kriminální policie v Pellérově ul. v Praze. Už i v tomto spatřuji podjatost soudkyně, která dokonce pouze na oko nařídila na dva dny 5 a 6.9 jednání, když ale věděla, že nic projednávat nebude. Šlo jí pouze o to, aby mě umístila do vazby.

Havlik_2… Mám vážnou obavu, že se nalézáme na pokraji zkázy. Čeká nás mnou avizované drsné potkání se s realitou. Tak dlouho jsme tolerovali excesy, až se staly normou. Nejde vůbec o žádnou ideologii. Chybí, byť jen elementární, společně sdílené a obecně respektované definice veřejného zájmu a dobrých mravů. Naše fasádní posttotalitní demokracie nenabízí ani jedno a ani druhé. … Přehodnotil jsem zásadním způsobem své priority. Budu především chránit svou rodinu, své zdraví a svou holou existenci. Nechci již dostávat výhružné vzkazy apod. Celý život jsem si pěstoval svůj nezávislý mikrosvět, svou vlastní identitu a budu tak činit i nadále, bez ohledu na vnější okolnosti.

 

Před 75 lety zemřel „tatíček“ Masaryk. Za svůj kult nemohl, říká historik

… "Muž, jenž napsal, že se státy udržují ideály, na nichž vznikly, vložil tomu svému do kolébky tři mylné předpoklady. První: existuje jediný státní národ československý. Druhý: převážně katoličtí Češi a Slováci jsou pokračovateli protestantských tradic. Třetí: národnostní poměry vyostřila teze, že země, v níž žily miliony Němců, tvoří odvěkou hráz proti germánstvu," napsal historik Antonín Klimek. …

Som si vedomý, že to ako tento súdny spor skončí, ovplyvní tisíce ľudí terorizovaných neprispôsobivými asociálmi v našej krásnej krajine. Bude to o tom, či zvíťazí benevolencia, strach, arogancia úradníkov, polície alebo či napokon zvítazí spravodlivosť.

Lidové noviny 11.září 2012

LN_Belohlavkovo_goodbye_110912

ČT 12.září 2012 zajistila od BBC záznam koncertu a odvysílá jeste letos na podzim. J.Š.

Jiří Bělohlávek "168 hodin" ČT 16.9.2012

Moskva - Ruský ledoborec Kapitan Darnicyn v noci na sobotu opustil přístav Murmansk na severu země a vydal se na expedici do Severního ledového oceánu, která má potvrdit ruské nároky na rozšíření hranic svého arktického kontinentálního šelfu.

 

Presentace Berty Suttnerové-Kinské a nabídka programu

SuttnerovaDobrý den,

dovolujeme si vás informovat o představení UMĚNÍ MILOVAT ŽIVOT, na které bychom rádi pozvali vás a hlavně vaše studenty 2.stupně. Jedná se o literárně hudební pořad z korespondence Berty Suttnerové-Kinské, první ženské nositelky Nobelovy ceny za mír, s norským spisovatelem Björnstjernem Björnsonem a Alfredem Nobelem.

 

Sames_ON_Zebrak_100_let_Olda_Nejedly_90_let_020809V sobotu 18.srpna, těsně před žebráckým Posvícením. opustil navždy Ulici bratří Nejedlých další člověk, který v ní a v nás zanechal nesmazatelné stopy. Dožil se úctyhodného věku 93 let. Do posledních okamžiků svého bohatého a plodného života, se snažil pracovat a pomáhat druhým. V posledních letech už jen své početné rodině, dětem, vnukům a pravnukům. Nikdy nezapomenu na jeho pravidelné výzvy, kdy napadl sníh, namazal běžky a vyrazil na Opyš s poznámkou kdy také vyrazím? Nebo jeho pravidelné jízdy na kole do vysokého věku, které musel zanechat kvůli nebezpečí zranění. Přesedlal na rotoped a dále „jezdil“ po okolí byť jen podle ujetých kilometrů na tachometru.

Poslanec chcel darovať čínskemu veľvyslancovi knihu politického väzňa. Vykázali ho, napriek tomu, že mal pozvánku.

BRATISLAVA. Čínska ambasáda vykázala z recepcie poslanca Ondreja Dostála (klub Most–Híd). Na oslave 62. výročia vzniku republiky chcel v utorok večer upozorniť na porušovanie ľudských práv v krajine ovládanej komunistickou stranou.

Neúčastnil se sice disidentského hnutí, byl samostatným a samorostlým disidentem. Šel neohroženě a důsledně za svými kritickými postoji a názory až do tragického konce. Proto by měl být jmenován čestným občanem.

 

Tisková zpráva Strany zelených v Praze 8 ze dne 20. září 2011

Vedení radnice v Praze 8 po mnohaměsíčním mlčení včera uvolnilo některé podrobnosti projektu, v rámci kterého má za 1,4 miliardy korun vyrůst na Palmovce administrativně-obchodní centrum s radnicí. Tato investice má být plně financovaná z rozpočtu městské části a bylo o ní rozhodnuto na poslední schůzi zastupitelstva před minulými volbami. Opozice kritizuje dlouhodobou neochotu starostů Noska a Janků diskutovat o tomto projetu s opozicí a veřejností. Také se obává, že projekt je dopředu připraveným tunelem na obecní peníze. Občanská sdružení, kterým chybí dialog radnice s obyvateli Prahy 8, včera uspořádala panelovou diskuzi, na kterou pozvala zástupce všech stran ze Zastupitelstva MČ Praha 8. Jediným absentérem byla ODS, která projekt centra před rokem a půl vymyslela.

 

Dlužím Vám odpověď na ZOI k rukám ministra dopravy Mgr. Pavla Dobeše ve věci výstavby dálnic, ze dne 29.7.2011, kterou podalo SODALES SOLONIS o.s. Odpověděl mi zástupce ředitele bezpečnostního odboru Ing. Pavel Kratochvíl už 15.8.2011. ZDE je první příloha a ZDE druhá, které byly součástí odpovědi. Nevím jak vy, ale s odpovědí na otázku č. 2 ve věci firmy KAPSCH, nemohu odpověď považovat za dostatečnou a přesvědčující. Na druhé straně se přiznám, že je to více než jsem očekával.

Jan Šinágl, 19.9.2011

Dnes, 12.7. odvysílala TV Nova ve zpravodajství velmi zkreslenou informaci o údajném rasistickém výroku paní starostky MO Mariánské Hory... Protože v inkriminované lokalitě "Bedřiška" mám už /teprve/ 2 měsíce domek a vím o čem paní starostka mluví, velmi mě pobouřila vaše jednostranná reportáž, kde jste nedali prostor nikomu jinému než obecně známým zastáncům cikánů a cikánských iniciativ...

...

… Stranou pozornosti většiny médií probíhá v malé obci Dolní Olešnice na Trutnovsku neuvěřitelný příběh. Majitel tamní­ho zámku Alexej Zacharov se rozhodl udělat si zde panství s ruskými poměry. Z místních úředníků má legraci, nejvíc to ale odnesl jeho soused René Mandys, kterému patří malé za­hradnictví. Už čtyři roky ho trápí muži ze zá­mecké ochranky: blokují jeho zákazníkům pří­chod a před rokem jeden z nich pana Mandyse vážně napadl a natřikrát mu zlomil nohu. Pod­le Hany Čápové z Respektu, která případ zma­povala, policie zaznamenala vůči panu Mandysovi šest přestupků a tři trestné činy (napadení, vypálený skleník, zničená úroda). Protože ho ale nedokázala ochránit, starý muž rezignova­ně nabízí pozemky zámeckému vladaři. …

… Financování nesolidně hospodařících zemí povede přímou cestou k rozkolu Evropy. … Na konci první dekády své existence je eurozóna v krizi. Na konci druhé dekády již nebude existovat vůbec nebo za sebou bude mít radikální změnu. Historická zkušenost hovoří spíše proti jejímu udržení. …

… Vystavět stát na nacistické a komunistické žumpě, lži a zločinech, vede nikoliv k jeho rozkvětu, ale zkáze. To ostatně můžeme vidět v ulicích Varnsdorfu a jiných sudetských měst. Již po desetiletí. … Kdysi nejbohatší část Československa se tak mávnutím kouzelného proutku změnila v kraj, který je synonymem úpadku a bídy. Tři miliony sudetských Němců byly naloženy do dobytčáků a s nimi zmizely i tři miliony pracovitých rukou a tři miliony voličských hlasů, které umožnily nakonec i to, že si Češi jakožto jediný národ na světě dobrovolně zvolili komunistickou diktaturu, která zavraždila deset tisíc jejich spoluobčanů. O přivedení této země na mizinu nemluvě.

 

Rozhovor Bohumila Pečinky s analytikem Jefimem Fištejnem

„Dusná atmosféra ve světě dnes připomíná předvečer první světové války v létě 1914. - V dnešním světě panuje ideologie nároků na absolutní blahobyt - Když pak náhodou dojde k hospodářskému výkyvu, všichni to chápou jako zlý úmysl a začátek konce." Podle něj může současná celosvětová atmosféra obav, podrážděnosti a negativní energie za určitých okolností skončit válkou.

Petr_Gandalovi

Z ministra zemědělství velvyslancem v USA…?!

Aleš Vébr exkluzivně pro internetové zpravodajství p. Jana Šinágla

(autor je soukromý zemědělec a  bývalý novinář; byl poškozen tzv. konkursní mafií v kauze Golf Ještěd; podílel se jako spolupracovník týmu Janka Kroupy na odhalení  tzv. gangu šibalů z Budišov nebo úplatného soudce Nagyho)

Jak asi bude působit velvyslanec Gandalovič na slavnostní recepci pořádané svým norským kolegou u příležitosti státního svátku severského království? Jak bude za přítomnosti politických veličin USA koktat o roli svých kamarádů z ODS a ústecké právní i podnikatelské smetánky o okradení norského investora v kauze Rybenor?

Myslete na chorál malověrní, myslete na chorál

28.09. 2010

Jan Ziegler

Zní to jako paradox, když levicový básník se v těžkých dobách pro český národ odvolával k pomoci svatého Václava. Nemůže být lepšího důkazu pro trvalý a klíčový význam svatováclavské tradice v historii i současnosti naší země.

O životě knížete Václava toho z dochovaných historických pramenů moc nevíme, a starobylé legendy, které je opěvují pomalu jako supermana 10. století musíme brát s rezervou.

Jisté je, že uměl číst a psát a na svoji dobu to byl velmi vzdělaný panovník. Do říše pohádek je potřeba poslat výmysly, že to byl slaboch a zbabělec, který se bez boje podrobil římskému králi Jindřichu Ptáčníkovi. Naopak Václav byl udatný bojovník, který vojensky porazil kouřimského knížete Radoslava, čímž přispěl k postupnému sjednocení českých zemí pod vládou Přemyslovců.

S Jindřichem bojoval rovněž, jenomže vojsko německého panovníka bylo daleko silnější a dostalo se až ku Praze. Václav proto souhlasil s tím, že i nadále bude odvádět mocnějšímu sousedovi onen tradiční poplatek „500 hřiven stříbra a 120 volů do Němec.“ Toto výkupné za mír nepochází z Václavovy éry, ale jak píše Kosmas „od pradávna.“ Historici soudí, že jej odváděl už kníže Spytihněv na konci 9. století. Také Václavův vrah – jeho bratr Boleslav se nakonec poddal římskému císaři Otovi a rovněž mu platil za to, že ho nechá na pokoji.

Nicméně Václav si takto zajistil naprostou suverenitu v Čechách, kde zůstal neomezeným vladařem. Je velmi úsměvné, když údajnou kolaboraci s Němci vytýkají Václavovi třeba komunisté, kteří český národ uvrhli do daleko horšího sovětského područí a svému mocnému východnímu sousedovi za svoje poddanství platili uranem vytěženým uvězněnými otroky v jáchymovských lágrech.

Svatý Václav a Boleslav byli silné osobnosti a tuto rivalitu zaplatil starší Václav životem 28. září 935 na Boleslavově hradě, když údajně předtím v souboji mladšího sourozence přemohl, ale pak byl u vrat zavřeného kostela zavražděn Boleslavovou družinou.

Význam knížete svatého Václava

Václav byl panovníkem evropského rozhledu. Uvědomil, si že jenom v přijetí křesťanství a začlenění se do západoevropského civilizačního a kulturního prostoru mají Čechy šanci přežít. Neblahý osud polabských Slovanů mu dal za pravdu. Chtěl bych jenom dodat, že pověsti typu holubičí Slované versus brutální Germáni jsou hloupé. Staří Slované byli rovněž tvrdými a krutými válečníky, jenomže diky své civilizační zaostalosti nakonec v boji kdo s koho podlehli. A přemyslovská knížata a později králové, coby křesťané bojovali s českými a moravskými vojsky po boku římských králů a císařů proti pohanským polabským Slovanům.

Svatováclavská úcta má jednu velikou přednost a to, že Václavova osoba je třeba na rozdíl od mistra Jana Husa v českém národě daleko méně konfliktně vnímaná. Vždyť i sám Hus byl velkým Václavovým ctitelem, a pravidelně v jeho svátek o něm oslavně kázal. Umírnění husité se také zasloužili o to, aby svatováclavský chorál byl rozšířen o sloku „Nedej zahynouti, nám ni budoucím“ a do bojů se svými nepřáteli kráčeli s kopím svatého Václava. Takže stavět do protikladu Husa a Václava je absurdní a nesmyslné.

K Václavovi se kromě katolíků, pro něž to byl hlavní český zemský patron hlásili i protestanti a v úctě ho měl i učitel národů Jan Amos Komenský.

Jeho kult později pronikl i za hranice českých zemí a například nejznámější anglická koleda se jmenuje „Dobrý král Václav“. V celosvětovém katolickém kalendáři se Václavův svátek slaví jako tzv. zasvěcená památka, což znamená, že na jeho počest slouží 28. září mše kněží na celém světě. Jeho oltář zdobí i Svatopetrskou baziliku ve Vatikánu.

Svatý Václav v nové době

Je pravdou, že po roce 1918 za I. republiky se spíše zpočátku prosazovalo ono masarykovské „Tábor je náš program,“ ovšem v roce 1929 se slavilo domnělé tisícileté výročí úmrtí svatého Václava a velkolepé oslavy za účasti milionů lidí zaštítil a také se jich osobně zúčastnil i prezident T. G. Masaryk. To bývá považováno za jakési smíření katolíků s českou společností.

O ochranu svatého Václava prosil český národ vždy v těžkých dobách a například v krizovém září 1938 povzbuzoval Čechy levicový básník František Halas těmito verši.

Kůň bronzový kůň Václavův

se včera v noci třás

a kníže kopí potěžkal

Myslete na chorál

Malověrní

Myslete na chorál.

Za hitlerovské okupace se svatováclavské tradice pokusili zneužít nacisté, když zneužitím historie se snažili dokázat údajnou tisíciletou podrobenost Čechů vůči Němcům. To se jim však nepodařilo.

„Svatý Václave oroduj za nás.“

http://virtually.cz/journal/?q=node/1810

 

27.09.2010 - AUTOR: Viliam Buchert

Zatímco všechna česká média informují o tom, jak Václav Klaus vyzýval v sobotním projevu na Valném shromáždění OSN tuto organizaci k reformám a zeštíhlení, měl prezident ve svém vystoupení daleko zajímavější pasáž. Věnovala se kritice jaderných ambicí Íránu. Jak ale vznikla?

Klaus v New Yorku v sobotu v desetiminutovém projevu kromě jiného řekl, že „nepolemizujeme s právem jakékoli země užívat jadernou energii pro mírové účely, ale musí to být činěno zodpovědným způsobem. Není možné, aby některé země ignorovaly domluvené a respektované mezinárodní standardy, aby ohrožovaly stabilitu svých regionů a aby zvyšovaly riziko šíření nukleárních zbraní.“ V tomto nelze než s prezidentem souhlasit, na Írán je potřeba kvůli možnému zneužití nukleárního programu pro výrobu jaderných zbraní pořád tlačit.

Ovšem tato pasáž původně v jeho vystoupení nebyla. Byla do projevu dodána. Shoduje se na tom hned několik zdrojů blízkých Pražskému hradu. Proč?

Vysvětlení se dalo najít také na Valném shromáždění OSN. Češi se totiž rozhodli hrát (podle vzoru Evropské unie) s Teheránem dvojí hru. Budeme sice Írán kritizovat, ale pořád s ním chceme obchodovat. A tak se v ten samý den, kdy Klaus hovořil o „nemožnosti ignorace mezinárodních standardů“, sešel šéf diplomacie Karel Schwarzenberg se svým íránským kolegou Manouchehrem Mottakim. Ministerstvo zahraniční k tomu vydalo minizprávičku: „Jednání se týkalo zejména potenciálu vztahu mezi oběma zeměmi a reflexí současného mezinárodního vývoje. Ministr Mottaki vysvětlil některé aspekty dopadu sankcí, které na Írán uvalilo mezinárodní společenství.“
A abychom to měli komplet, minulý čtvrtek česká delegace opustila při dalším nenávistném projevu íránského prezidenta Mahmúda Ahmádínežáda hlavní sál OSN na protest proti jeho slovům

Shrnuto: Na Írán je slušnost tlačit a kritizovat ho, za zády se s ním ale vyjednává a kalkuluje se s možným budoucím byznysem. Dělá to tak každý. Variantu toho jsme už kdysi zažili a dopadlo to přímo katastrofálně. V Iráku v dobách diktátora Saddáma Husajna.

http://www.reflex.cz/clanek/politika/38714/den-ceske-vychytralosti-klaus-kritizuje-iran-knize-s-nim-jedna.html

V USA zemřel vědec českého původu, jenž naučil stroje lidské řeči

Ve Spojených státech v 77 letech zemřel vědec českého původu Frederick Jelinek, díky jehož výzkumu dnes počítače a další stroje dokážou rozpoznat řeč. Informoval o tom deník The New York Times (NYT). Jelinek zemřel 14. září v Baltimoru. Příčinou smrti bylo selhání srdce. Informatik a počítačový lingvista, který se narodil v Kladně, ve svém oboru získal proslulost zejména díky svému průlomovému výzkumu pro společnost IBM.

Jeho otec Vilém byl židovského původu a k judaismu konvertovala i jeho matka. Během nacistické okupace tak pozdější významný vědec nesměl chodit do školy a vzdělával se v židovské komunitě. Jeho otec zahynul v koncentračním táboře v Terezíně. Zbytek rodiny, matka Trudy a Jelinekova sestra, ale válku přežil - podle norimberských zákonů byly považovány za židovské míšence. Československo rodina opustila v roce 1949 a usídlila se v New Yorku. Zde Jelinek ve večerních kurzech vystudoval elektroinženýrství na městské vysoké škole. Díky dobrým výsledkům byl přijat na proslulý Massachusettský technologický institut (MIT), kde později získal doktorát. Na této vysoké škole také učil, stejně jako na Harvardově univerzitě a Cornellově univerzitě.

Poté na začátku 70. let nastoupil do IBM. Problematikou rozpoznávání řeči se tehdy podle deníku The New York Times zabývaly dva tábory. Jeden tvořený lingvisty tvrdil, že nejlépe rozpoznávají řeč lidé, a proto by se počítačové modely pro její dekódování měly řídit lidskými koncepty - syntaxí, gramatikou a významy. Jelinek patřil do druhé skupiny vědců, kteří prosazovali řešení vlastní strojům. Pro rozpoznávání řeči tak navrhl statistické nástroje. Slova jsou tak převedena do digitální podoby a počítač se učí poznávat slova a jejich náležitý pořádek ve větách na základě opakovaných vzorců a statistické pravděpodobnosti. Stroje totiž podle Jelineka fungují jinak než lidé. "Letadla také nemávají křídly," řekl v jednom rozhovoru. Jelinek získal americké občanství v roce 1955. Styky se svou vlastí ale nikdy nepřestal udržovat. Českým vědeckým kolegům například posílal odbornou literaturu. Po pádu komunistického režimu zase pomohl přesvědčit IBM, aby v Praze vybudovala výpočetní středisko. ČRo, 26.9.2010

V Praze dne 20. září 2010

Při klukovských hokejových mačích jsem hlasem ještě neodmutovaným volával: "Já jsem Jaroslav Holík s medvědí silou v pažích a fantastickou technikou hole!" - kterážto slova obdivu jsem slýchal od televizních a rozhlasových komentátorů. Neboť on slynul přezdívkou "Starej" (tj. starší bratr  výkonnostně rovněž tak skvělého rekordmana v počtu startů za hokejové Československo Jiřího H.) či spíše "Šéf"; on totiž byl na ledě za každé situace vůdčí osobností, on byl středobodem dění. A myslím, že  takovým zůstane vždycky: srdnatý a nezdolný Jaroslav Holík.

Cca v roce 1966 psal pan redaktor Alois Svoboda v okresních novinách Cesta vysočiny: "Josefu Augustovi se začíná dařit holíkovská klička."  Z té kratičké věty je dobře vidět, kdo ze zmíněných dvou sportovců byl učitel a kdo byl žák. (Jar. Holík narozen 1942, J. Augusta narozen 1946. Věkový rozdíl čtyři roky, zejména na prahu kariéry dospělých, jistě nebyl zanedbatelný.)

My kluci šedesátých let jsme si znovu a znovu vysnívali a barvitě představovali vizi neuskutečnitelnou: Vespolek jsme družně rokovali, jaké by to bylo (nádherné), kdyby se do dresu (tehdejší) havlíčkobrodské Jiskry, v onom údobí  zoufale zápolící o záchranu ve druhé lize, neprodleně navrátila (ve své vrcholné sportovní výkonnosti) trojice našich idolů: Jaroslav Holík, Jiří Holík a Jan Suchý. Nedávno mi přinesla pocity dojetí i štěstí na internetu uveřejněná společná fotografie těchto hokejových velikánů, po čtyřiceti a více letech:  Kterak svorně křtí knihu o "Souškovi" - a opět tedy spolu; řečeno ústy literátů, "Souška" a "Bráchové".

Víme dobře, že nevelké, ale rušné a čiperné okresní město Havlíčkův Brod mělo v "nároďáku" posléze několik dalších svých odchovanců; včetně Josefa Augusty, který se po ukončení své aktivní kariéry tak kvalitně vyškolil a uplatnil v trenérské branži. Avšak to prvotní prosazení brodského hokeje do špičkových pozic v jihlavské Dukle a dokonce do páteře celostátní reprezentace probojovali a uskutečnili (v historické návaznosti na vynikajícího hráčského protagonistu Václava Chytráčka) naši tři mušketýři: Jaroslav a Jiří Holíkové a Jan Suchý. Po nich přicházející (mladší) brodští nadějní adepti to pak, tuším, mohli mít v Dukle Jihlava i v národním mužstvu  přece jen o kousíček snazší; natolik příkladný a obrovský byl kredit  triumvirátu  JH st. + JH ml. + JS.

Vážený a milý pane Jaroslave Holíku, mé maličkosti a stejně tak mnoha mým kamarádům, přátelům a známým jste coby aktivní hráč, jakožto mnohonásobný mistr republiky a československý reprezentant dlouhá léta přinášel Vaším hokejovým umem potěšení, radost a požitek. Titul světových šampiónů, který jste s Vašimi spoluhráči dosáhl pro naši zemi v roce 1972 po desetiletích, je nezapomenutelný. Posléze i Vaše působení v pozici trenéra juniorské reprezentace bylo opakovaně vítězné. Každý, kdo opravdu pozorně sleduje Vaše častá masmediální vystoupení, pozná, že dodnes jste na slovo vzatým znalcem českého a světového hokeje.

Dovolte, abych ve skromnosti napsal, že za svou osobu Vám plně věřím i  k dnešnímu datu. Nenechte se prosím nikým znepokojit. Přeji Vám brzké a úplné uzdravení. Do mnoha příštích let si pak dovoluji popřát Vám a celé Vaší ctěné rodině hodně štěstí, spokojenosti  a nových, dalších úspěchů.

 

V hluboké úctě Váš  MUDr. Václav Urbánek, CSc.

(narozen 1952 v Havlíčkově Brodě

 

 

Je líný den v jednom malém městečku. Slunce pálí, ulice  vylidněné. Časy jsou nelehké, všichni jsou zadlužení, lidé žijí na úvěr. V ten den projíždí městem bohatý  turista. Zastaví se v hotelu, položí na pult 100 eur řka, že si  chce prohlédnout pokoje a strávit tam jednu noc. Hned, jak turista odejde na prohlídku, majitel sbalí 100 eur a  běží splatit dluh u řezníka. Řezník bere 100 eur a běží splatit svůj dluh u farmáře vepřů. Farmář hned běží zaplatit dluh u prodavače krmení. Prodavač krmení jde zaplatit dluh místní prostitutce, které se také těžce dotkla hospodářská krize, a začala poskytovat své služby na úvěr. Taktéž prostitutka jde splatit dluh hoteliérovi za nezaplacený pokoj. Hoteliér rychle položí 100 eur na  pult, aby bohatý turista nic nezpozoroval. V tom okamžiku se objeví turista a bere si zpět svých 100 eur řka, že pokoje nejsou vyhovující, a odchází. Nikdo nic nevyprodukoval, nikdo nic  nevydělal, ale celé město je bez dluhů, vzhlíží do budoucna s optimismem. A přesně tak, dámy a pánové, dnes naše vláda řídí hospodářství.

----- Original Message -----

From: <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

To: <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>; <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>; <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>; <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>; <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Sent: Tuesday, September 21, 2010 11:40 AM

Subject: Fwd: Oznámení o zahájení hladovky.

Oznámení o konání individuálního veřejného protestu – hladovky.                                                         5.9.2010

Místo konání: Hradčanské náměstí, Praha 1, před hlavním vchodem do Pražského hradu.

Datum zahájení hladovky: 4.10.2010, ve 12.00 hod.

Počet účastníků: 1

Důvod zahájení hladovky: Porušování lidských práv, šikanování a okrádání zdravotně postižených a seniorů v ČR a nezájem odpovědných úřadů a institucí tyto problémy řešit.

K tomuto názoru jsem dospěl na základě vlastních zkušeností, jako klient „Domova pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).

Více než dva roky upozorňuji na závažné nedostatky a protiprávní jednání ze strany vedení tohoto „Domova“, v čele se „Soudružkou“ ředitelkou Málkovou. Kvůli tomu jsem vystaven psychickému nátlaku, šikaně a lživým pomluvám, nejen ze strany vedení DS, ale i úředníků MHMP, hlavně ředitelky odboru soc. věcí a zdravotníctví MHMP, ing. Matulové. Na tyto skutečnosti jsem mimo jiné upozorňoval i představitele ODS na MHMP, radního p. Janečka, přímo odpovědného za tuto oblast, primátora Prahy p. Béma, MPSV, Úřad vlády ČR, Veřejného ochránce práv ČR. Tyto moje stížností byli zasílány „k prošetření“ zřizovateli „Domova“. „Kontroly a inspekce“, když nějaké byli, z MHMP nebo MPSV, byli pouze „povrchní a neobjektivní“.

Veřejnou protestní hladovkou chci upozornit veřejnost na to, že je velký rozdíl mezi tím, co o lidských právech a „možnostech“ nejen zdravotně postižených „hlásají“ různí „Představitelé“ v ČR a skutečným životem, zejména v nějakém tom „Sociálním zařízení“.

Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec.

Až tak daleko jsme se dostali - skvělé. Nikdy není pozdě. J.Š.

"V jednom okamžiku našich životů se dotkly naše duše."

Oscar Wilde

 Článek na NP „Radioaktivní Čunek“ si rozhodně také nenechte ujít. Dozvíte se skutečné pozadí likvidace slušného politika a proč musel být odstraněn. Malá ukázka:

…Čunkovi se povedlo něco, co do té doby nemělo u nás obdoby. Vystěhoval cikánské i bílé nemakačenky z baráků na náměstí, takže místo otevřel pro obyčejné lidi. Šli do plně vybavených bytových buněk řešených tak, aby odolaly i lidem, kteří neumí bydlet v nájemních domech. To byl malér! Cikánští gangsteři, jako všude propojení s Policií ČR, přišli o vyděračské "nájmy" a poliši o úplatky. Ti z "nepřizpůsobivých", kteří měli zájem si polepšit bytově i společensky, měli najednou možnost protrhnout začarovaný kruh bydlení ve špíně, vyděračství cikánských gangsterů, buzerace od policie atd. To přeci tahle parta novodobých otrokářů s tvářemi svatoušků, co z cikánské bídy žije, nemohla připustit! To byl řev! V novinách a televizi. Obyčejní spořádaní lidé Čunkovi fandili. To byla jeho druhá chyba. To nebylo možno připustit. Dále chtěl kontrolovat výrobce elektřiny a nesouhlasil se zákonem zvýhodňujícím distributory elektřiny, a dopustil se tak několika dalších "fó-pá".

…Čunek je ve vládě, Čunek vadí, Čunka je potřeba zlikvidovat. V zájmu nás…pardon…jich všech. Kde se vzala, tu se vzala, objevila se v novinách jistá Marcela Urbanová. Prohlásí, že Čunek před ní onanoval, pak že se nemravně obnažoval a nakonec že převzal úplatek.

…Media se chytí senzace. Reportérovi ČT (Dalibor Bártek o jehož vazbách na BIS se mluví delší dobu. J.Š.) je policií nezákonně umožněn přistup ke spisu Čunek a ten z něj zveřejní "vybrané" údaje. Policie lustruje Čunka i jeho příbuzné naprosto protizákonně dvacet let dozadu a ve věcech, které s udáním vůbec nesouvisejí. Případu se zmocní státní zástupci a vyšetřovatelé "proslavení" kauzou Hučín, kde manipulovali spisy, vyhrožovali svědkům, proslavili se zatčením stařičké matky "antikomunistického zločince" Hučína atd.

Milá Marcelka je také první virtuální mrtvolou tohoto spektáklu. Ukáže se, že Čunek žádný úplatek nepřevzal, a nakonec milou dámu obžalují. Vypadá to s ní bledě, ale jako "deux ex machina" doslova božské či Boží rozhodnutí (tj. náhle se objevující nečekané řešení obtížné či dokonce zdánlivě neřešitelné situace) je zproštěna obžaloby. Zastavení jejího trestního stíhání je obhajováno tvrzením, že obviněná sice vypovídala nepravdivě, ale neprokázalo se, že úmyslně. Existuje-li nějaký právní Bůh, musel při čtení toho rozsudku dostat mozkovou mrtvici. S naší justicí to nehnulo. Paní Marcela Urbanová je však za lživou úlohu, kterou hrála na něčí popud ve Vsetíně, společenská mrtvola. Persona non grata.

Případ pak žije vlastním osudem. Odkudsi se objevují s evidentně padělaným "dopisem" pro Urbanovou dva známí a policií zrovna (ta náhoda) vyšetřovaní gauneři pánové Radim Vaškůj a Petr Šmiřák. Jako že Urbanovou uplatí, aby nesvědčila proti Čunkovi. Obvyklá proti-finta známá z pokleslých detektivních románů. Podpis na údajném Čunkově dopisu je falešný, soud si myslí, že je pravý, neuvěřitelná šaškárna. Nevyjde to však. Pánové skončí s trestním stíháním a protože nesplnili svůj úkol, pokračuje jejich kauza s topnými oleji.

Ani každodenní tiskovky véčkařských ministrů nedokázaly v médiích zcela překrýt další kolo sporu pana prezidenta s Ústavním soudem, potažmo soudy všemi. Na postesky, ohledně prý nepatřičné moci soudů, jsme si od pana prezidenta již zvykli. Tentokrát však zašel ještě dál. Ve svém projevu v Parlamentu vyzval zákonodárce, aby se k němu přidali a přinejmenším přistřihli vzpurným soudcům ÚS křidélka. Ve stejné době vyslovili soudci nesouhlas s úpravou svých mezd. Ostatně nejsou jediní, podobně se dnes vyjadřují i jiné profese. Soudci však byli prezidentem, premiérem a ministrem financí ihned ostře napadeni, s tím, že nesolidarizují se svou zemí, která řeší vážné finanční potíže. Bylo by nanejvýš vhodné alespoň připomenout to, že soudcům už odměny byly kráceny, a to naposledy letos o 4%. Jejich mzda je zcela srovnatelná s těmi, které mají naši poslanci. U soudců okresních soudů je to cca 50-65 tisíc Kč a u vyšších soudů do 100 tisíc Kč. V této relaci mi jejich odměny nepřipadají nemravné. Navíc nemají desetitisícové nezdaněné náhrady, neporcují medvědy a nesedí v dozorčích radách státních podniků.

Pokud mají vrcholní představitelé výkonné moci starost o veřejné finance a hledají zdroje i ve vysokých odměnách státem placených úředníků a manažerů, pak bych jim doporučoval se podívat např. na odměny vrcholového vedení podniků s majoritní majetkovou účasti státu. Začal bych třeba v ČEZ, ale nevynechal bych ani ztrátové ČD, ČSA a jiné, a nakonec i Českou televizi. A ten seznam by byl dosti dlouhý a navíc by v něm byly k nalezení i instituce a podniky, které stát vůbec nepotřebuje.

Pan prezident je ekonom a politik, který se hlásí k pravicovým hodnotám. Mezi ně patří i elementární úcta k právu a pořádku. Když napadá soudnictví a nazývá tuto specifickou komunitu soudcokracií  a obviňuje ji z elitářství, tak se vlastně asi mimoděk dopouští rovnostářského útoku na elity. Elita přeci nemusí mít pouze dehonestující význam. Dokonce by ho v otevřené a svobodné společnosti mít neměla. V právnické branži jsou i jiné profese než soudci – komerční právníci, notáři, exekutoři, advokáti. Jejich platy nejsou menší než u soudců, ba právě naopak, často jsou i výrazně vyšší.

Chceme-li, aby soudci byli kvalitní a v dobrém slova smyslu elitní právníci, pak je nelze nezaplatit.        A navíc by měli být neúplatní. Právem namítnete, že znáte případy, kdy tomu tak není. Ano, v každé profesi jsou lidé lepší, horší, ale i nejlepší a nejhorší. Ne všichni soudci jsou Berkové a Kučerové. Naši soudci jsou produktem celé společnosti. Ta se stále vyrovnává s minulosti, hledá svou dnešní identitu a svou vizi budoucnosti. Soudci nejsou o nic horší, ale ani lepší, než politici, novináři, manažeři, učitelé, lékaři,…

Soudce jmenuje pan prezident, včetně soudců ÚS, které navíc sám navrhuje. Odměny soudců určuje společná norma pro odměňování ústavních činitelů. Možná by bylo vhodné upravit odměňování soudců samostatnou zákonnou normou. Jisté je to, že soudy nejen personálně, ale i finančně a organizačně podléhají rozhodnutím výkonné a zákonodárné moci, především ministerstvu spravedlnosti. Přesto a nebo spíše právě proto, je třeba dbát na jejich nezávislost. Pokud budou rozhodnutí soudu podléhat politické či ekonomické objednávce, pak to s tou naší demokracií příliš dobře nedopadne.

Pan prezident se pustil na velmi tenký led. Já bych spíše od něj očekával kultivované otevření diskuse na téma případných úprav a změn v Ústavě. Prezident by přeci mohl otevírat a moderovat diskuse na toto téma. Ostatně od podzimu 1992, kdy se v hektickém čase dělení federace rodil text Ústavy, uplynulo již dost času na to, abychom dokázali vyhodnotit její funkčnost. Myslím, že by dnes nebyl proti ani její tehdejší hlavní autor Vojtěch Cepl st., který vycházel z Ústavy Československé republiky z r. 1920 a částečně i z textu prof. Jičinského z r. 1968. Diskuse v původním řeckém významu slova znamená společné přemýšlení. My jsme místo toho svědky mimoběžných válek institucí a dokonce pilířů moci. Je to přinejmenším nedůstojné a nezralé.

Ale je to možná jen o tom, že pan prezident potřebuje svá provokativní témata, aby zaujal a byl u svých fandů populární. Potřebuje nepřítele, vůči němuž se vymezuje. Jednou je to EU, jindy oteplovači a dnes soudci. Je to škoda, neboť tím devalvuje sebe sama a bohužel i racionální argumenty pak dostávají nepatřičnou dimenzi. Krom toho drtivá většina veřejnosti má dnes diametrálně odlišné starosti. I proto mi připadá nepatřičné řešit své osobní vztahy s ÚS na svých „masarykovských cestách“ po republice. Ono to pak vyznívá tak, že pan prezident neunesl loňská rozhodnutí ÚS a bere je jako prohru, kterou chce svou dnešní aktivitou přebít. Smutné a zrádné zároveň.

Naše soudy potřebují více odvahy, pokory a profesionality. Žádné podobné výpady či ad hoc revoluční změny nepřispějí k posilování síly práva a právního vědomí ve společnosti. Soudci sami nejlépe vědí, jak vylepšit svou pozici, jak posílit svou prestiž. A navíc – agendu soudů netvoří soudy samotné, nýbrž společnost. Budeme-li svědky útoků na soudy a soudní rozhodnutí od nejvyšších představitelů státu, pak tím vysíláme nebezpečný signál, který může končit až právním nihilismem. Svoboda bez zákona je nesvoboda.

 

Petr Havlík, 16.9.2010

VV jsou největším politickým podvodem v ČR od roku 1989. To co její představitelé vydávají jako boj proti korupci je ve skutečnosti její podpora – a nemalá. V den volby ombudsmana ve Sněmovně podaly poslankyně za VV Mgr. Karolina Peake a Kristýna Kočí návrh, aby se výběrových řízení mohly zúčastnit i firmy s akciemi na doručitele. Jejich návrh byl Sněmovnou schválen!!! Brožurky Johnova MV pro boj proti korupci pro občany a policisty, urážejí jak občany tak policisty. Divíte se, že stále více lidí zpochybňuje demokratičnost jarních voleb. Poslanci zastupují stále stejné zájmy – mocných, vlivných, bohatých – a vlastních! Zájmy země a občanů je vůbec nezajímají. V zájmu mocných jednají – o zájmech občanů a země jen mluví. Tato PRESENTACE je děsivá, zapomínáme a zvykáme si opět na lumpárny jako na něco normálního. J.Š.

…V roce 2009 každý spotřebitel doplácel na „zelenou“ elektřinu 5 haléřů za každou propálenou kilowatthodinu (kWh), v letošním roce to je 16 haléřů za 1 kWh. Podíl fotovoltaiky na příspěvku je přitom zhruba 7 až 8 haléřů za kWh. Při roční spotřebě průměrné domácnosti ve výši 3000 kWh si tak každý spotřebitel za solární energii připlatí kolem 240 korun ročně. „Přitom do kapsy firmy ČEZ šla vloni z každé kilowatthodiny celá koruna, průměrná česká domácnost tedy největšího výrobce elektřiny ,podpořila‘ částkou 3000 korun,“ vypočítává František Smolka.

…„Paradoxem je, že tato firma je vůbec největším investorem ve fotovoltaice a díky ní bude dlouhodobě zvyšovat své zisky. Přesto nyní našla v alternativních zdrojích energie a zejména ve fotovoltaice ideálního obětního beránka, na kterého se snaží svést zdražení elektrické energie,“ říká František Smolka. Přitom ČEZ loni zlomil další osobní rekord, když dosáhl zisku 52 miliard korun. Vyššího firma dosud nikdy dosáhla.

…Současná hysterie kolem fotovoltaiky a možné zavedení limitů pro instalovaný výkon či snížení výkupních cen bez ohledu na typ elektrárny poškodí především obyčejné domácnosti – „domkaře“. „Tito malí investoři do fotovoltaiky si umísťují solární panel na střechu za účelem snížení svého účtu za elektřinu, nikoli kvůli lukrativním ziskům. To je oblast, která by se měla dále rozvíjet. Přísná regulace by se měla dotýkat pouze megalomanských projektů. Bohužel, navrhovaný vládní akční plán by tuzemský rozvoj fotovoltaiky v podstatě zahubil,“ varoval Smolka.

…“Návrh ročního limitu pro připojení slunečních elektráren ve výši 4,5 MW totiž umožní připojit řádově jen 1200 domácností. Právě rodinné domky, střechy továren, budovy zemědělských staveb jsou ideálním místem, kam umístit solární panely. „Tito malí investoři nyní nebudou mít šanci se na rozvoji fotovoltaiky podílet. Instalované megalomanské projekty však budou profitovat i nadále. To by byl výsměch všem, kdo podporují fotovoltaiku jako ekologický a levný zdroj energie a nesnaží se jen rychle zbohatnout,“ uzavírá František Smolka, člen představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace.

 

P.S.

Dlužno dodat, že podpora nesmyslných megalomanských projektů stále více zohyzďuje a ničí estetičnost krajiny, což rozhodně na střechách rodinných domků či továren nehrozí. Ano, ekologicky i ekonomicky je smysluplný pouze „střešní“ rozvoj a jeho maximální podpora! J.Š.14.9.2010

http://www.solarniliga.cz/slunecni_blamaz.html

Zdá se, že se otevřené mediální zdroje začínají nesměle emancipovat. Nejsou už pouhou monotónní glorifikací těch právě mocných. Jako příklad může posloužit článek o solárních miliardách od ČEZ, které končí v kapsách lobbistů. A najdeme zde zajímavá jména – mimo jiné Háva, Rittig či Johanes. A co třeba bionafta a nebo dřevařská štěpka? Resultát by byl podobný. Nikdo za nic nemůže a neodpovídá. Ve finále to platíme my všichni. Stejně jako marže farmaceutických firem, předražené dopravní stavby a mnohé jiné účelové úniky veřejných zdrojů. Ve stejný den se na internetovém portálu ihned.cz můžeme dočíst, že stát na sociální systém dává mnohem méně, než je evropský průměr, ale o to více vybere. Autoři textu jej nazvali „český paradox“. Ale nebojte, on nám to jistě někdo vysvětlí, abychom i my pochopili, že je vlastně všechno OK. Naši vládci potřebují klid na práci, stejně tak jako žháři, kteří hasí vlastní požáry. Máte-li rádi pikantnější a adresnější zprávy, pak Vám jistě neuniklo i to, že si rodina exposlance a exministra Tlustého pořídila luxusní hotel. Hlavní zprávou české televize je „kupodivu“ zásadní spor Heleny a Marty. Určitě je to snadnější a zábavnější, než třeba informace o tom, že nám na výplatu důchodů chybí 20 miliard korun.

V jedné z internetových diskusí mne zaujal názor čtenáře, který způsob vládnutí našich elit nazval českým Diamond race. Řidiči jsou rychlí, zběsilí a unavení. Mají o nás přeci velkou starost. Po skončení představení nasednou do svých maserati a odjedou v klidu relaxovat, aby pak zase a zase mohli páchat obecné blaho.  Konec konců jsou to přeci zástupci lidu, který si je zvolil. Jenže vedle zákonodárné, výkonné a soudní moci máme ještě jednu – moc mediální. A ta je často pod vlivem marketingu, inzerentů a různých lobby. Proto mnohdy nevolíme reálný obraz, nýbrž ten, který je nám umně a draze předložen. Vzepřít se tomu můžeme všichni, i média samotná. Chce to jen více odvahy, pokory a profesionality. Čas už dozrál či spíše přezrál.

Petr Havlík, 14.9.2010

 

 

----- Original Message -----

From: Jan Šinágl

To: Klaus Václav

Cc: Arcibiskupství Pražské ; Ochvat Radim ; Pečená Alexandra ; Pošta hrad ; Weigl Jiří

Sent: Tuesday, September 14, 2010 10:33 AM

Subject: Stížnost na okrádání věřících v Katedrále sv. Víta v Praze

 

Odesílatel: Jan Šinágl, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

 

Příjemce:

Prezident České republiky

Václav Klaus

Praha - Hrad

 

Věc: Stížnost na okrádání věřících v Katedrále sv. Víta v Praze

 

Žebráku dne 14.září 2010

 

Vážený pane prezidente,

 

dne 13.září 2010 jsem si v Katedrále sv. Víta na Pražském hradu ověřil, zda je skutečně umožňován věřícím návštěvníkům Katedrály bezplatný vstup – tak jak bylo avizováno Vaším úřadem. Bohužel jsem neučinil dobrou zkušenost. Pokud jsem hovořil česky a upozornil, že jsem věřící, vstup mi byl bez problémů bezplatně umožněn. Skupině věřících turistů z Belgie, hovořící německy a anglicky a upozorňující, že jsou věřící, byl vstup odmítnut s doporučením, aby si nejprve koupili vstupenku. Je to naprosto nedůstojné, nízké, ubohé okrádání věřících, navíc diskriminující neinformované turisty, zvláště ty co neovládající český jazyk. Pokud správa Pražského hradu tuto možnost věřícím nabízí, jak se o ní mají dozvědět, když na ni na informačním panelu nejsou vůbec upozorněni?! ZDE si můžete poslechnout záznam mého rozhovoru s belgickými věřícími a ZDE můj rozhovor s uvaděčkou, která od nich požadovala zaplacení vstupného.

Věřím, že z titulu Vašeho úřadu a Vaší moci zjednáte brzy nápravu a zabráníte pokračování této mezinárodní ostudy. Boží chrámy tohoto druhu jsou všude ve světě přístupné zdarma. Je ponecháno pouze na svobodné vůli jejich návštěvníků, zda-li dobrovolně přispějí či nikoliv. Pokud přesto, de facto, trváte na vstupném i pro věřící, tak by to také mělo být jasně napsáno na informačním panelu před vstupem do Katedrály a ne neinformované věřící nechat platit za něco za co platit nemají.

Nemyslím si, že by informace o vstupu zdarma pro věřící, byla masově turisty, ať už z České republiky či ze zahraničí, zneužívána. Také věřím, že při rozumné výši vstupného by zdaleka ne tolik turistů zůstávalo nedůstojně u hlavního vchodu v houfech stát a jen zpovzdálí si prohlížet Katedrálu. Dobrou reklamu to naší zemi – ani Vám nedělá.

Na Pražském hradě jsem už nebyl delší dobu. Velmi mne zarazilo, že jsem potkával jen jednotlivé turisty ze Západu, ale zato množství turistů ve skupinách hovořících rusky. Samozřejmě jim to přeji, ale kladu si otázku proč zahraniční turisté viditelně a stále více ztrácejí zájem o návštěvu našeho hlavního města a jeho pamětihodností. Nedivím se jim.

Chtěl jsem o věci hovořit přímo s pracovnicí Vaší kanceláře pro veřejnost paní Pečenou. Bylo mi sděleno, že v rámci úsporných opatření je kancelář každé pondělí zavřena. Nevím, kolik se takto ušetří, ale šetřit na občanech na tomto místě a touto formou, považuji za poněkud nevhodné.

Dovolte mi ještě jenu otázku, která mi nebyla ani po cca 15 minutách telefonování a přepojování na jiné osoby na recepci Pražského hradu zodpovězena. Je pravdou, že jste, jako paní Věra Čáslavská, obdržel od presidenta Spojených států Mexických osobní pozvání na oslavy 200.výročí nezávislosti této země?

Nepochybuji, že tato skvělá žena, velká osobnost naší země, respektovaná, uznávaná a vážená celým světem, se representace naší země - i bez Vaší účasti - zhostí jistě důstojně a dokonale.

Děkuji Vám předem za Vaše stanovisko, odpovědi a ínformaci o učiněných opatřeních vůči diskriminaci a okrádání věřících v Katedrále sv. Víta.

Považujte tento dopis, prosím, za veřejný. I Vaši reakci samozřejmě rád zveřejním.

 

Vaší funkci a k Vaší neodejmutelné odpovědnosti

Jan Šinágl

 

 

Příloha:

Fotografie vstupního informačního panelu před Katedrálou sv. Víta v Praze

 

 

Tak nevím, co si po prohlédnutí této presentace pomyslí poctivě pracující člověk...?!

Stížnost na postup a chování ochranky Dolní komory Parlamentu ČR

 ----- Original Message -----

From: Jan Šinágl

To: Miroslava Němcová

Sent: Thursday, September 09, 2010 4:21 PM

Subject: Věc: Stížnost na postup a chování ochranky Dolní komory Parlamentu ČR

Odesílatel: Jan Šinágl, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

 

Příjemce:

Předsedkyně Dolní komory Parlamentu ČR

Miroslava Němcová

Poslanecká Sněmovna

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 - Malá Strana

 

Věc: Stížnost na postup a chování ochranky Dolní komory Parlamentu ČR

 

                                                                                                                                                         V Žebráku dne 9.září 2010

 

Vážená paní předsedkyně,

 

Dne 7.září 2010 jsem se chtěl ve Sněmovně jako veřejnost, občan a publicista zúčastnit projevu prezidenta republiky a následně volby ombudsmana. Ani v jednom případě mi nebyl dovolen vstup.

V prvním případě se zdůvodněním pracovníků recepce Sněmovny, že vstup je pouze pro ochranku a diplomatický sbor, pro veřejnost pouze když zbudou místa. Podle pracovníků recepce žádná volná místa nezbyla. Stejně bylo sděleno dalším čtyřem čekajícím občanům. Podotýkám, že na seznamech akreditovaných novinářů, ležících a přístupných veřejnosti na stole recepce, nebyla ani zdaleka podpisem potvrzena přítomnost předem nahlášených pracovníků médií.

Poté, co jsem nebyl vpuštěn jako veřejnost-občan, nebyl jsem vpuštěn ani na svůj novinářský průkaz s tím, že je nedůvěryhodný. Podotýkám, že je zhotoven v souladu s mými Ústavou ČR zaručenými právy. Byl dosud všude a bez problémů akceptován – mnohokráte i v Horní a Dolní komoře Parlamentu - bez jakýchkoliv obtíží.

V případě volby ombudsmana mi již navštívenka byla bez problému vydána. Problém nastal po průchodu kontrolním rámem, kdy pracovníkům ochranky ještě vadila má propisovací tužka, pár prázdných papírků na poznámky a tři kopie parte Milana Paumera, které nosím vždy při sobě pro případné zájemce. Na otázku jakým předpisem se řídí zákaz nošení tužky a prázdných papírků ve Sněmovně, mi nedokázali pracovníci ochranky odpovědět. Podotýkám, že u ostatních návštěvníků byly tužky a jiné předměty osobní či novinářské potřeby bez problémů povoleny.

Jistě pochopíte, že jako publicista nebýt vpuštěn na galerii s tím, že mohu tužkou někoho ohrožovat a navíc i prázdnými papírky, jsem neměl dále chuti být účasten tohoto totalitního jednání ochranky instituce, jejímž jste vy nejvyšší odpovědnou osobou. Připadal jsem si jako v období vlády KSČ, která používala podobné praktiky i když asi těžko někomu na veřejnosti zakazovala používat tužku, pokud se ovšem nejednalo o vězení.

Je velmi smutné, kdy po Vašem projevu v Poděbradech při rozloučení s Milanem Paumerem, si u sebe nemohu ponechat jeho parte, jako návštěvník galerie v budově, kde jste nejvyšší odpovědnou osobou…

Předpokládám, že o takovém diskriminačním jednání nevíte a že má stížnost v rámci Vašich pravomocí a odpovědnosti poslouží k tomu, aby se tyto skandální situace, které jsou nepochybně v rozporu s dobrými mravy a vyspělou demokratickou společností, neopakovaly.

Na www.sinagl.cz ve zprávách s nadpisem „Další mimořádné zpravodajství se závažnými informacemi“ a fotografií zavražděného Pavla Wonky, si můžete poslechnout tři zvukové záznamy, dokumentující toto nedemokratické a skandální jednání pracovníků ochranky Dolní komory Parlamentu ČR. Nemyslím, že to byla jejich vůle, jednali zřejmě dle pokynů svého nadřízeného, který podle mne zneužil hrubým způsobem své pravomoci.

Děkuji Vám předem za vyřízení mé stížnosti. S touto stížností, Vaši odpovědí a případně učiněnými opatřeními, seznámím veřejnost a sdělovací prostředky doma i vzahraničí.

 

                                                 V úctě k Vaší vysoké a neodejmutelné odpovědnosti

                                                                             Jan Šinágl v.r.

Vážení přátelé,

posílám Vám 2 upozornění, které se týkají  provokace StB  proti soukromým zemědělcům na Mladoboleslavsku z roku 1952 – 1953 – tzv. Akce Kluky (akce byla nazvána podle obce Kluky). Obě jsou spojena s osobou pana Adolfa Rázka (bývalý politický vězeň a vyšetřovatel a dokumentarista Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu). Ten na základě mého podnětu zpracoval dostupné archivní materiály, navštívil svědky a napsal v tomto roce zajímavou studii odhalující praktiky komunistického režimu proti poctivým a  statečným lidem na venkově, kteří se nechtěli podřídit  diktátu, s nímž nesouhlasili. Podnět jsem mu dal z úcty k lidem, kteří byli nespravedlivě pronásledováni, jeden z nich ve vězení umlácen. Postiženy  byly i rodiny násilnou deportací. Doplatili na to všichni občané z obcí, kde tito lidé žili, působili a pracovali. Byly totiž narušeny přirozené lidské vztahy. S touto ranou jsme se dosud v plnosti nevypořádali. Přestože inspekce ministerstva vnitra ČSSR už v roce 1956 zjistila, že šlo od samého začátku o provokaci liberecké StB a všichni byli odsouzeni nevinně, nikdo nebyl propuštěn. Dodnes se nikdo postiženým , z nichž mnozí riskovali své životy v protinacistickém odboji za 2. světové války, ani jejich rodinným příslušníkům, za spáchaná bezpráví neomluvil.

Mezi postiženými byli i členové sboru Českobratrské církve evangelické na Kovánci, kde působím jako farář, postiženi byli i lidé římskokatolického vyznání. Nešlo zde však o postih lidí věřících jako v případě Babic na Moravskobudějovicku, kde šlo o jeden z klíčových motivů,  ale o bestiální tažení proti těm, kteří nechtěli vstoupit do jednotných zemědělských družstev a nebáli se veřejně vyslovit svůj názor. V akci Kluky šlo v mnohých případech o prvorepublikové členy agrární strany, kteří po 2. světové válce vstoupili do strany národně socialistické.

Akci Kluky lze v přeneseném slova smyslu a rozhodně ne náhodou nazvat českými Babicemi. Region Mladoboleslavska je většinou vnímán jako oblast výroby aut Škoda, vedle toho však patřil a patří k velmi významným zemědělským oblastem s nejvyšší bonitou půdy v rámci celé České republiky.

Touto formou Vám sděluji:

1. Studie pana Adolfa Rázka o Akci Kluky je ke stažení na hyperlinku na webu Policie ČR v sekci věnované Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu: http://www.policie.cz/clanek/akce-kluky-537783.aspx

2. Tento čtvrtek – tedy 9. září 2010  - bude s panem Adolfem Rázkem na téma kolektivizace zemědělství v Československu v souvislosti s Akcí Kluky mluvit    od 19,30 hod. redaktorka Ivana Denčevová ´na vlnách Českého rozhlasu 6.

 

Michal Šimek,  farář sboru Českobratrské církve evangelické v Kováni, 8.9.2010

Přiznám se, že je jedno slovo, které mi v novinách hrozně leze na nervy. PRÝ. Mám dojem, že zvláště České noviny/ČTK v tomto excelují. Jistě, že toto zvláště pro titulky šikovně krátké slovo má čas od času své opodstatnění, ale mnohem častěji vidím jeho použití jako vysloveně alibistické, bezpáteřní a je-li použito v titulku, jako znevažující hodnotu jakýchkoli uváděných zpráv.

Nejposledněji bylo tohleto PRÝ použito-zneužito ve zpravodajství ČTK v titulku "Mladí komunisté budou čelit trestnímu oznámení, lžou PRÝ o Katyni". A samozřejmě, že v ČT24 nemohli zůstat pozadu: "Mladí komunisté PRÝ lžou o Katyni, čeká je trestní oznámení". A nejspíš by se našly i další příklady. Tedy opravdu... Ve světle nedávných zpráv, informací a zveřejněných dokumentů mi slovo PRÝ v těchto titulcích dost vadí.

Svým způsobem pikantní, ale ještě horší je použití slova PRÝ v titulku, za nímž následuje text, který je naopak poměrně dost jednoznačný, jak jsme mohli vidět např. ve FN když titulek "Brusel PRÝ bude bránit podobu rozpočtu EU výhodnou pro Česko" pokračuje textem "Evropská komise bude bránit současnou podobu politiky soudržnosti, která vyrovnává rozdíly mezi bohatými a chudými regiony v Evropské unii. Po setkání s polským prezidentem Bronislawem Komorowskim to dnes řekl předseda EK José Barroso....", tedy naprosto jasné a jednoznačné prohlášení.

(Že se třeba po letech ukáže, že výsledek byl jiný než očekávání, to je jiná věc, neznámá v době aktuálního zveřejnění té zprávy a tudíž neopravňující použití toho zpochybňujícího slůvka.)

Pro méně vynalézavé novináře bych doporučil jednoduchou formulaci běžně používanou světovým tiskem - v titulku: "Zdroj ten-a-ten: Je to takto", v textu článku pak: "Zdroj ten-a-ten uvádí ve své zprávě z /datum/, že...". Podobně to občas vidíme zvláště u rozhovorů, které jsou uvedeny titulky stylu "Ten-a-ten: je to takhle".

Přesně takhle formulovali svůj titulek ve zpravodajství ČRo: "Senátor: Názor mladých komunistů na Katyň je trestný", ovšem pak následovalo docela jiné použití slova PRÝ, než u ČTK: "Senátor za ODS Jiří Oberfalzer podává trestní oznámení na Komunistický svaz mládeže kvůli prohlášení, které zpochybňuje zodpovědnost Sovětského svazu za masakr v Katyni. Je PRÝ třeba přinejmenším zakázat šíření takových názorů..."

P.S.1: Jak jsme mohli vidět z již zmíněného zpravodajství ČTK ("...KSČM se od názorů mladých komunistů mírně /další takové divné slůvko; pozn.aut./ distancovala. KSM je podle mluvčí strany občanským sdružením, které není začleněno do KSČM. "Ať už se jedná o jakékoli názory jeho členů, nesou za ně plnou odpovědnost, tak jak v právním státě bývá zvykem," uvedla mluvčí ve stanovisku zaslaném ČTK...), ale i jinde, KSČM se snaží v záležitosti Katyně distancovat od jakékoli příbuznosti s mladými komunisty. Trhlinu v tomto "mírném" distancování se komunistů od svého dorostu vidím v tom, že stránky KSM už 2.12.2008 zveřejnily článek Karla Kluze "Proč se ztratily důkazy o Katyni", kde mimo jiného jasně stojí: "...Německá popravčí komanda, jdoucí ve druhém sledu za frontovou linií, jejichž hlavním úkolem byla likvidace komunistů, politických pracovníků, Židů a Poláků, tyto polské zajatce povraždila...".

PRÝ se jedná se o přetisk; článek, zveřejněný i jinde, mimo jiné rovněž na stránkách KSČM,  měl být původně zveřejněn v Haló novinách 26. listopadu 2008. Pokud se toto potvrdí, nemůžu si pomoct, ale myslím si, že jsou-li vinni mladí komunisté, totéž musí platit i pro komunistické seniory. I se všemi následky. Je až dojemné sledovat jak veliký prostor se snaží mluvčí KSČM vyvtořit mezi mladými a starými komunisty. Jelikož ti naši "demokratičtí" komunisté z KSČM sdílejí s jimi odstrčenými mládežníky jak stejné společensko-politické geny, tak i adresu, a jelikož na téže adrese sídlí i početné komunistické hlásné trouby různých jmen a funkcí, půjde jí to asi jen velmi těžko. Anebo můžeme i nadále kolektivně švejkovat, jak to děláme už třetí desetiletí.

P.S.2: Pro ty, kdo opravdu chtějí vědět, jak to PRÝ v té Katyni bylo, doporučuji k návštěvě třeba stránky http://katyncrime.pl/ kde je ta historie dobře popsána a doložena.

Pavel Zvěřina, 9.9.2010

Procházím městem a cituprázdné ksichty
do sebe zalezených lidí mlčí svou lhostejnost.

Partička výrostků revoltuje opilostí a hlukem.
Srdce to vidí a rozum se brání:
splynout s tím marasmem je sice snadné, ale pitomost!

Zloděj už nemusí čekat, až se do tmy schová
cíl jeho touhy zvrácené.
Uprostřed davu, v poledne pravé...
nikdo si jej nevšímá.

Deprese, stresy, mamon a postup sežerou hravě celý náš den.
Večer pak blikající skřínka dorazí vědomí.

Když zuříš, papiňák horký, vezmi si klíčky od vozu;
silnice je totiž nový Klub rváčů - tam všichni poznají, jaký jsi king.

Belinda zpívá, že chceme totéž, že máme všichni společný sen.
Prohlížet youtube? Péčko a spamy? Zamknul jsi dveře za sebou?

Promluvit s přáteli? ICQ, facebook, SMS prsty vyťukat.
Rozhovor tváří v tvář pohltí decibel, jazyk se mrví. Vajgl a chlast.

Kdo spasí lidstvo z tohoto zmaru?
McClane, ani Superman nežijou.

Jarin

V minulosti jsem již několikrát čelil sériím pomluv a různým pokusům o diskreditační kampaně. To nejtěžší mám již za sebou.

 

Ano mohu jen souhlasit s Vašimi stanovisky. Jen pokud jde o p. Bajcára a exekutorskou komoru, je na jeho webu o mafii uváděno více postřehů. Stojí zato se s nimi seznámit. Zejména jak tito a nejen oni, okrádají povinné osoby tím, že si neprávem účtují cestovné z Plzně do vzdálených míst, kde vykonávají exekuci proti povinnému, když vykonavatel udělá ze sídla pobočky jen několik málo kroků, ale je mu naúčtována cesta z Plzně např. do Karlových Varů, či jinam, což není malý peníz. Bohužel i NSZ ČR bdící nad spravedlností, JUDr. Renata Vesecká společně s ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Poslíšilem je podrželi, když se prověřovaly okolnosti zda by nemohlo jít o trestný čin. Řádově se mohlo jednat o několik milionů Kč. Jednají tak i jiní exekutoři, tak se musela kauza zamést pod stůl, protože by se položil celý systém. Proto byla jedna z horlivých policistek, vyšetřující případ z této kauzy, odvolána. Byla za ni delegována jiná "slušnější" policistka. Kam se ta naše justice a spravedlnost dostala?

Je nad slunce jasné a prokazatelné, že to odpovídá mafiánským praktikám. Sama politika našich „demokratických“ představitelů tomu jen nahrává. Z lidu se stávají ovce, které jim to s prominutím „žerou“, když stále jen mlčí a jen úzkém okruhu naříkají a kritizují.

Snad se občané probudí a alespoň v komunálních volbách vyjádří svoji vůli, ale komu by ji měli dát? VV, kde je představitel spojován s StB - viz svazek 34188, krycí jméno "RAJON"? Nebo snad  spící pan z TOP 09 a bývalý přisluhovač Kalousek?, přeběhlík, o němž jakýsi Nečas hovoří v negacích z ministerstva armády? Kdy se národ probere z ospalosti? Neskutečné, když ministr vnitra John začíná prosazovat autoritativně vedoucí úlohu ve VV - viz jeho smlouva o poslušnosti a sankce za neposlušnost. Jsme na počátku vedoucí úlohy poslušnosti a to už zde bylo. Jen se to snaží plíživě, pod poslušností proruskou, vtěsnat nenápadně občanům do jejich myslí aniž by si to uvědomovali. Ti co nemlčí jsou zastrašováni, je na ně vyhledávána minulost. Když není tak se vymyslí.

Děkuji pane Šinágle za Vaše příspěvky, které mě vedou stejným směrem jako Vás. V řadě případů se snažím nemlčet. Je to ale stejné co do výsledku jako za totality. Vrchnost si dělá stejně co chce a když už nemůže odejde její představitel s plnou kapsou, postaví si mimo ČR dům, nebo jej koupí a Vy národe mě můžete… Viz Gross, Topolánek a další. To má být vzorem pro mladé lidi?! Kde jsou proklamace dnes už bývalých studentů z r. 1989, kteří jsou dnes bez práce, nemají na zajištění svého bytí. Není už opět doba k tomu, aby se zase něco probudilo?

Zdravím a přeji hezký den.

J.Kl., 4.9.2010

Začátkem 90. let přivedl Fulíka do BIS tehdejší ředitel civilní české tajné služby Jiří Růžek. Pak ho nasazovali podle potřeby.

Ministr obrany Alexandr Vondra by se po svém resortu měl rozhlédnout zevrubněji, než činil dosud. Ve středu například pověřil vedením sekce vyzbrojování Jana Fulíka, blízkého přítele (údajně i společná dovolená na Mauriciu), poradce a později i náměstka bývalého ministra Martina Bartáka.

 

Někdejší klíčová postava československé a slovenské politiky devadesátých let Vladimír Mečiar pracuje na svých pamětech. Objeví se v nich také dosud údajně nezveřejněné přepisy rozhovorů s českými politiky krátce před rozpadem Československa. Informoval o tom slovenský tisk. "Jde o přepisy pásek, které vlastním jako jediný," prohlásil Mečiar v neděli po schůzi vedení jeho strany. Kdysi prý českým politikům přislíbil, že rozhovory nebudou zveřejněny, nyní se ale již po tolika letech tímto slibem necítí vázán. Mečiarovo HZDS v roce 1992 jednalo o dělení Československa zejména s nejsilnější ODS, kterou tehdy vedl Václav Klaus. ČRo 6.9.2010

Po dlouhé době jsem potřeboval zase něco vyřídit na úřadě. Jdu chodbou, koukám na dveře a hledám příslušný odbor, když mě osloví starší pán s bradkou. "Dobrý den pane Mrázku, Vás jsem neviděl snad sto let! Tak copak od nás potřebujete?" Otočil jsem se a hned jsem ho poznal, byl to "můj" udavač.

"Pojďte ke mně do kanceláře, dáme kafíčko a zavzpomínáme na staré časy." Zalapal jsem po dechu a nejraději bych mu dal jednu dobře mířenou do zubů. Ale jak se znám, u jedné by nezůstalo a zmlátit starostu úřadu městského obvodu (jak jsem později zjistil), by asi nebylo to nejvhodnější. Zvědavost nade mnou zvítězila a tak jsem pozvání přijal. Zavedl mě ke dveřím, na kterých se  skvěla cedulka: Ing. Pavel Ohebný - starosta. Jeho asistentka nám uvařila kávu, kterou jsem ale s díky odmítl. Seděli jsme naproti sobě a já si ho prohlížel za trapného ticha. Už to nevydržel a začal mluvit. "Možná, že se na mě pořád zlobíte Jaroslave, ale já vás těm orgánům tehdy musel nahlásit. Byl to můj stranický úkol hlídat takovéto protistátní chování a výroky v našem závodě, a jak víte, stejně by si pro vás zase přišli i beze mě. Už o vás dávno věděli a stejně vás vždycky po pár dnech pustili. Já vím, co si teď určitě myslíte, ale já to měl ještě daleko horší než vy! Že ne? Ale to se škaredě mýlíte. Kdybych nebyl v KSČ a táta neměl kontakty, tak bych ani tu vysokou nedostudoval a neměl dnes titul. Představte si, že když jsem po svatbě začal stavět dům,  tak ty svině z podnikové kontroly vyšťouraly, že chybí nějaký stavební materiál, okna apod. Daly to kriminálce a ta to hodila samozřejmě na mě, jako bych si pomáhal tehdy jenom já! Sice mě nikdy nezavřeli, ale nemáte ani ponětí, jak tvrdě mě vyslýchali a co všechno chtěli po mně vědět. A představte si, že po devíti letech poctivé práce pro stranu mě vyhodili z KSČ, svině jedny! Dodnes jim nemohu přijít na jméno. Že já blbec tam vůbec lezl! Však jsem se později jako člen výboru Občanského fóra postaral, aby si v našem podniku komouši už neškrtli."

Když jsme vyhnali komunisty z podniku, tak jsme si zvolili nové vedení a rozdělili podnik na menší úseky, aby se jednodušeji privatizoval. A to nebyla žádná sranda, kdybychom neměli kontakty na lidi na těch správných místech, tak bychom to nikdy nedokázali. S tátou jsme zprivatizovali tři úseky, vzali u banky úvěr a začali podnikat. Ale znáte lidi, nechce se jim dělat a ještě je musíte hlídat, ať vám podnik nerozkradou. Nebyla to jednoduchá doba a začátky byly dost těžké. Ještě, že se nám podařilo se s bankou domluvit, a ta dala náš dvěstěšedesáti miliónový dluh do rizikových úvěrů. Raději jsme ten podnik zavčas prodali zahraniční firmě a bance stačilo po "malé" dohodě s ředitelem vrátit sedm procent. No to víte, že nám něco zůstalo, ale podnikat bych už nechtěl. Jak říkám, lidi jsou svině nenažraný a kradou, kde můžou.

Raději jsem se dal zase na politiku a dnes jsem místopředsedou okresního výboru  naší strany . Ale i v naší straně není všechno růžové, ti mladí jsou čím dál drzejší a rádi by se dostali na můj flek. Často mi předhazují moji minulost v KSČ, ale oni neví nic o tom, jaká to byla pro nás těžká doba. Občas jim musím na schůzi připomenout, že mě z KSČ vyhodili, protože jsem jim byl nepohodlný, jak jsem nespravedlivě trpěl a kolik výslechů jsem prodělal, když oni byli ještě mrňata. Důležité je, že tu už máme demokracii a odsunuli jsme komouše od vesla! Teď je nová doba Jaroslave, je třeba se dívat kupředu a ne se pořád hrabat v minulosti. Na co bychom jinak zvonili na Václaváku těma klíčema?! No nemám pravdu?" A klidně si můžeme tykat, mít mě za kamaráda není úplně k zahození?!" Přátelsky se usmál a  podával mi ruku.

Dodnes nemůžu pochopit, jak jsem ho mohl tak klidně poslouchat? Jak je možné, že jsem tehdy pouze vstal, pohlédl na něho, odplivl si a šel pryč? Proč nic neudělám a ani nevím, co bych dělat měl. Chce se mi jen vzteky řvát! Řvát do celého světa, že být svině se vyplatí. Určitě se pletu, snad to je pouze jediný případ na světě, nebo ne?

http://jaroslavmrazek.blog.idnes.cz/c/153004/Byt-svine-se-vyplati.html

Mnozí z nás to mají nastavené tak, že nová sezóna začíná právě teď – 1. září. Rytmus školních roků mají zafixovaný zejména ti, kteří mají děti školou povinné, ale funguje i v mnoha firmách a institucích. Nová sezóna začíná sice mimořádně chladným počasím, ale přesto lze předvídat, že nás čeká další horký politický podzim. Ještě nedozněly všechny dozvuky předchozí předlouhé volební kampaně a už jsme opět zaplavování billboardy a megabillboardy atd. Favorité voleb už zase plánují utratit další desítky milionů korun, aby nás přesvědčili, že právě oni jsou těmi správnými. Není divu, že to v čerstvé vládní sestavě skřípe. Inu, volby jsou volby.

Vzpomínáte na projekt čtyřkoalice? Pak si možná vzpomenete, že jistý Jaroslav Kopřiva z KDU-ČL byl tehdy kandidátem na lídra tohoto uskupení. A dnes se dozvídáme, že tentýž Kopřiva si jako náměstek Ministerstva obrany ČR domlouval lukrativní kšeft. O tempora, o mores,…. Parťákem mu byl osudový muž Kateřiny Neumannové Josef Jindra. Věřitelé libereckého MS v lyžování si o něm již dávno myslí své. A nejen oni. Svět je malý a o náhody není nouze. Radek John nám nechal nahlédnout do své minulosti. A tak zjišťujeme, že onen Rajon byl vlastně statečný komunistobijec. Kdo ví? Jisté je jedno. Nahoře to prostě fouká. To jeho stranický stínový šéf si to pěkně užívá. Není dne, aby nás média neinformovala o novém nápadu nového ministra. Nezbývá než mu poděkovat, neb je jisté, že se alespoň nenudíme. Pozadu nezůstává ani ostřílený kabrňák Kalousek, který jistě s láskou vzpomíná na svého spoluhráče Topolánka. Panečku, to bylo tehdy vládnutí.

Opozice v oranžovém kabátě je téměř neviditelná. Není divu. Stále hledá svou tvář. Je to jako v té pohádce … „našli moji rádcové, našli?“ A ono pořád nic. A mezitím čas pádí k dalším volbám, k dalšímu státnímu rozpočtu, k dalším velkým státním zakázkám atd. I přes očekávaný horký politický podzim je dobré se dobře obléci, protože nahoře to opravdu, ale opravdu fouká.

Petr Havlík, 3.9.2010

Autor: Martin Fendrych

V centru pozornosti českých vlád stojí ekonomika, hlavně daně. Míra kontroly, již čeští občané vykonávají nad policií a tajnými službami, se nemění. Neposlanecká, nezávislá kontrola zvenčí zůstává nulová - ta poslanecká je směšná. Nelze čekat, že by právě tohle změnila jakákoli nová vláda: ať už Topolánkova nebo jiného premiéra. Tím si můžeme být jisti. Měli bychom ale trvat na tom, že vybraní, důvěryhodní občané budou hlídat tajné zpravodajské a policejní akce.

Jak dnes kontrola české "bezpečnosti" vypadá? Existuje řada útvarů, složek, služeb a úřadů, o kterých máme jako občané nulový přehled. Činnost některých, ne všech, mají hlídat poslanci. Dozor je ale pouze formální; obecně platí, že poslanci jsou odkázáni na zprávy ředitelů útvarů a služeb, případně si je mohou předvolat a vyslechnout.

Zcela absentuje pravomoc kontrolovat to, na čem čeští tajní nejrůznějšího druhu pracují: živé případy. Probíhající akce kontroluje nadřízený agenta či policisty, případně státní zástupce nebo soudce.

Poslední dva ovšem nevědí nic o práci české kontrarozvědky (BIS) a rozvědky (ÚZSI). Ta navíc postrádá i onu formální poslaneckou kontrolu, "hlídá" ji jen ministr vnitra.

Dále státní zastupitelství a soudy nekontrolují činnost Vojenského obranného zpravodajství (VOZ) ani Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).

Přitom poslední ministři vnitra (Bublan, Gross) opakovaně žádali poslance, aby tajné služby směly ještě více - hrabat se nám v účtech, pojištěních, zdravotní dokumentaci, nasazovat akutní odposlechy bez povolení soudce, bude-li podle jejich názoru třeba, shodit telefonní sítě.

Tajné služby jsou kontrolovány chabě, pokud vůbec. Do probíhajících případů nevidí nikdo: ani poslanci tam nesmějí strkat své vzácné nosy. Tajní agenti údajně pracují pro naši bezpečnost. Jenže to nevíme, máme tomu toliko věřit. Víme, že posílají jakési zprávy vládě a prezidentovi. Je možné dát jim úkol, který by se nám nelíbil? Asi ano, když zahraniční rozvědka pracovala na nepříteli ne-li státu, pak jistě Jiřího Paroubka, Tomáši Pitrovi...

Měla by být zvolena velmi silná, úplně nebo převážně neposlanecká komise (poslanci až na výjimky sledují zájmy svých stran), která by trvale dohlížela na všechny zpravodajské služby, případně na NBÚ. Měli by v ní zasednout tuzemci, kteří nemají pověst tunelářů, lobbistů, zlodějů či skalních straníků a vzbuzují ve veřejnosti důvěru. Měli by bezpečnostní oblasti rozumět, aby je tajní nemohli lakovat a vodit za nos. Počet členů komise: do deseti. Pravomoci: aktivní kontrola probíhajících akcí. Superhlídači by byli voleni poslanci a senátory dejme tomu na šest let. Jejich činnost by byla dána zákonem a podléhali by tvrdým trestním sankcím (nepodmínečné odsouzení) za případné zneužití výjimečně silného postavení. Žádná imunita.

Nejde jen o tajné služby. Minimálně kontrolována je i policie, zvláště pak její nejtajnější složky (útvar zvláštních činností a útvar speciálních činností). Jak vidno, ani z názvu nepoznáte nic. Přitom jde o nasazování odposlechů všeho druhu, sledování lidí, případně o posílání skrytých agentů do podezřelých firem a struktur. Některé tyto činnosti částečně kontroluje žalobce, případně soudce. Ale až v pozdější fázi, když jsou "nasbírány" informace. Stejně málo jsou zvenčí hlídány další centrální útvary, jež mají potírat organizovaný zločin, korupci a prodej drog.

Zase - měla by být zvolena kontrolní, úplně nebo převážně neposlanecká skupina podobná té, která by hlídala zpravodajské služby. Její členové (pět až deset) by měli právo znát probíhající akce, vidět do nich, být informováni. Mohli by se na ně obracet i policisté, pokud by nabyli dojmu, že jim politici brání ve vyšetřování (viz kauzu Kubice). Superhlídači by měli mít právo, aby s nimi spolupracovali i příslušní státní zástupci. A zase: také členům téhle občanské kontroly by hrozil kriminál, kdyby zneužili svého postavení nebo třeba vynášeli informace.

Podobné skupiny by mohly vzniknout i pro policii v krajích. Nebo by tam měla být zavedena alespoň silná kontrola zastupitelů. A zase: smysl bude mít jedině tehdy, pokud bude nadána právem hlídat živé akce.

Poslední, dnes už snad samozřejmá věc: policejní inspekci je nutno přesunout mimo vnitro a vybudovat nově.

 http://www.tyden.cz/nazory/neposlanecka-kontrola-agentu-a-policie_675.html

 

Autor: Martin Fendrych

22.06.2010

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) je už zase v křeči. Připomíná klubko zmijí. Zvenčí je ten spor nesrozumitelný. Přechodný ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra (stár 27 let) včera odvolal ředitele Archivu bezpečnostních složek (ABS) Ladislava Bukovszkého. Masakr v ústavu pokračuje, to vidíme, ale oč jde?

O rychlý, plynulý, "tekutý", nebrzděný přístup k informacím o komunistické minulosti.

Existují dvě odlišné koncepce. První je (byla) koncepcí Jána Langoše, který na Slovensku založil Ústav pamäti národa (ÚPN). Jeho základní představa: proti návratu totality nasadit TOTÁLNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ O MINULÉM REŽIMU. To souviselo se spojením archivů do jednoho centra a s digitalizací materiálů - ta umožňuje VĚDĚT RYCHLE. A zároveň, což je velmi důležité, odebírá moc archivářům, kteří tak rádi sedí na materiálech a "vlastní" je.

Z toho už vyplývá druhá koncepce. Můžeme ji nazvat koncepcí lidí, kteří vystrnadili z čela ÚSTR Pavla Žáčka. Je to koncepce ARCHIVÁŘSKÁ, AKADEMICKÁ, brzdící. Stojí na starém rozdělení moci: materiály o minulosti má v rukou archivář, on rozhoduje. Digitalizace se s tímto ZAMRZLÝM principem zcela kříží. Jde o to tok informací neurychlovat, neusnadňovat, nýbrž BRZDIT, komplikovat a tím udržet moc (tedy v moderní době přistup k informacím) v rukou archivářů a historických badatelů.

Jiří Pernes, který vystřídal Pavla Žáčka, byl zastáncem archivářského, akademického brzdění. Důkaz? Žáček měl jasno: maximum materiálů o StB a dalších složkách zpřístupnit. Denně se za něj digitalizovalo 45 - 50 tisíc stránek! Za Žáčka bylo takto do digitální podoby převedeno (snadno zpřístupněno) 13 - 14 milionů stránek archivů! Není divu, že archiváři ABS remcali, že je to strašně moc práce. Pro archiváře je běžné tempo dejme tomu 1000 stránek za pět let. Žáček a Bukovszký chtěli spojit archivy do jednoho místa, pracoviště z Kobylis, Kanic, Struhy a Braníka soustředit do Modřan. Připravili materiál o sjednocení archivů do vlády, aby se přístup k informacím opět urychlil a usnadnil. Jiří Pernes letos v dubnu materiál z vlády stáhl zpět - dupl na brzdu. A jeho nástupce, Zdeněk Hazdra, brzdí dál, co to jde. (A u nás se brzdí snadno.)

Zpět k odvolání Ladislava Bukovszkého. Je to zkušený odborník. Pro Jána Langoše na Slovensku vybudoval na zelené louce, z ničeho, archiv ÚPN. Měl jiné podmínky než v Praze, kam později přešel. Za Langoše si sám vybral nové, nadšené lidi. Kdežto v Praze valnou většinu zaměstnanců musel převzít. Ze zhruba 120 lidí měl jen 20 nových. Zbytek přišel (byl delimitován) především z ministerstva vnitra. Těžko tedy lidé nadšení.

Co se v Praze, v ÚSTR, Langošově projektu velice podobá? Oddělení digitalizace. Tam přešli někteří mladí lidé ze Slovenska, poté co byl tamní ÚPN po Langošově smrti potřen. Tam najdete étos, nadšení, touhu minulost maximálně zpřístupnit veřejnosti.

O to tedy jde. Střet mezi Langošem a Pernesem. Střet o to, jestli bude moct každý, rychle a snadno získat informace o represivních složkách minulého režimu. Scénář BRZDĚNÍ vypadá takto: vyhodit Žáčka (splněno), vyhodit Bukovského (splněno), zastavit digitalizaci (na tom se pracuje).

http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/glosar/rvacka-o-archivy-stb-langos-kontra-pernes_173212.html

 

Vrátil jsem se ze šestidenní studijní cesty ve Švýcarsku. Je tam také hodně cikánů, ale tam  vidíte, na rozdíl u nás, jak tvrdě pracují!

Jak mi  Renáta, majitelka dvou hotelů a členka městské rady u které jsem byl, sdělila, mají tuto motivaci :

a) dostanou podporu v  nezaměstnanosti jen po odpracování souvisle 5 let bez delšího přerušení,

b) odmítnutí nabídnuté práce - žádná podpora,

c) ztráta zaměstnání vlastní vinou, jakou je absence, a požívání alkoholu na pracovišti - žádná podpora,

d) zničení obecního  bytu a státního majetku musí zaplatit, jinak jde do vězení a tam  musí tvrdě pracovat, aby vzniklé škody uhradili.

Je s podivem, že pseudohumanisté - Havel (on tam jezdil jako disident v totalitě za spisovatelem Kohoutem, tak to tam musel vidět !) a Kocáb a další dnes nekřičí a veřejně nekritizují Švýcarskou  konfederaci, že nechce zadarmo, bez odevzdané práce živit  parazity... A nikdo v rámci Evropy nemluví o rasismu ve Švýcarsku !!!

Proto chci, aby ty různé neoprávněné podpory a sociální dávky platily parlamentní strany, když dopustily takovýto stav rasismu naruby !!!!!

J.N.Choceň