Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form


Můžeme se těšit na lepší zítřky? Lze problémy s Romy řešit? Jak se řešily v minulosti a jak to dopadlo? Jak žijí dnes a jak budou žít zítra? Zastaví se někdy jejich exponencionální rozmnožování? Je jejich chování geneticky podmíněno? Proč jsme označováni za rasisty a xenofoby?

PONREPO_Krejcik_300312Přehlídka filmové tvorby a díla 93. letého režiséra Jiřího Krejčíka v pražském koně PONREPO (23.3-30.3.2012) proběhla dle očekávaného nezájmu médií a veřejnosti, zatoPONREPO_Krejcik_rodina_300312 polozaplněné hlediště bylo obsazeno o to více kvalitním obecenstvem. Stihl jsem pouze dva poslední večery. Stály za to! Tělo už tomuto nejstaršímu doyenovi českého filmu slouží méně, ale psychickou formu a duševní svěžest, by mu mohli leckteří mladí závidět. Bylo nádherné, jak i předem daný program dokázal aktuálně měnit jako skutečný PAN režisér, kdy např. zrušil plánovaný film, nahradil aktuálním či rozšířil o další – film Slečna Julie nahradil promítnutím dokumentu PRAHA…BUDE NAŠE? (naprosto otřesný dokument o materiální a kulturní devastaci Prahy). Nedivím se, že soudruzi editoři české Wikipedie tento vynikající dokument v tvorbě Jiřího Krejčíka vůbec neuvádějí, ČT jej vysílala pouze jednou – měl by být vysílán opakovaně! Kritika pana režiséra tehdy vůbec nešetřila, zvláště jedna redaktorka z TV NOVA. Mimo program také byl promítnut dokument NÁROD V SOBĚ (o ukradené provozní budově Národního divadla, kde nepěknou roli hraje i tehdejší premiér Václav Klaus a což vedlo i k potížím a jisté cenzuře při dokončování, aby mohl dokument vůbec mít premiéru na ČT). Nádherně neopakovatelnou atmosféru mělo vyzývání pana režiséra, aby promítač vypnul zvuk, zrychlil film a „stihl se“ další plánovaný program – samozřejmě se krásně nestihl. Vůbec nikdo se nezlobil. Jeho následné komentáře a debaty s návštěvníky se tak protáhly až skoro do půlnoci, že jsem tak tak stihl poslední Metro. Přináším svědectví doby PANA režiséra Krejčíka v nezkrácené zvukové verzi.

OS_Most_soud_290312OS Most 29.3.2012: JUDr. Bohumila Huňáčková: „Jsem ráda, že dnešní jednání proběhlo v úsměvné atmosféře, můžete opustit jednací síň. … Opusťte soudní síň,OS_Most_prg_290312 abyste se nedopustili něčeho dalšího.“

Neuvěřitelné a skandální mrhání penězi daňových poplatníků na prokázání toho, že ne každý má zaručené právo, dle Ústavy České republiky, na vyjádření svobodného názoru. Lucii Šlégrové je toto, jedno ze základních ústavních práv, upíráno. Je za to ještě navíc nemravně žalována! Na poslance Jiřího Paroubka a média kupodivu ve stejné věci nikdo žalobu nepodává…?! Ať žije a vzkvétá i právo v České republice – vítejte v Absurdistánu, Východní poměry nechají stále více zdravit!

Z rozsudku:... Svoboda vytváření a projevu názorů je nezbytnou podmínkou demokracie, její kvality a míry. Právo kritiky je proto zakotveno např. v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Každá svoboda má ovšem své meze tam, kde by její projev byl v rozporu s oprávněnými zájmy na svobodném rozvoji všech ostatních. Proto i svobodě projevu názorů, vyjadřujících hodnotící úsudky, musí být vytyčeny meze tak, aby neohrožovaly svobodný rozvoj osobnosti jiných lidí (čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). Hodnotící úsudek – kritika může mít nejen pozitivní účinek, ale i efekt negativní, případně vyúsťující v závažnou újmu na osobnosti kritizovaného....

...

Demonstrace_1Sametová revoluce v r. 1989 dávala lidem velkou naději. S cinkáním klíčů pobouřených občanů odcházeli ze svých úřadů ti, kteří vedli zemi nedemokratickým způsobem a izolovali český stát od demokraticky se vyvíjejících zemí na západ od našich hranic. Pod příslibem zavedení demokracie, svobody a slušnosti se lidé shromažďovali na náměstích a věřili, že polistopadový vývoj zabezpečí všem slušný život bez mafiánů, zlodějů a podvodníků. Již v průběhu několika porevolučních měsíců se chopili moci bývalí komunisté, estébáci, veksláci a jiné závadové osoby, které v předcházejícím režimu neměli možnost realizovat své mafiánské úmysly. Tito lidé vstoupili do politických stran, převzali ekonomickou moc, za podivných okolností zprivatizovali podniky a rozvrátili dosud fungující zemědělství i potravinářství, a to vše jen proto, aby zbohatli individuálně na úkor nás všech, kteří jsme chtěli budovat prosperující stát.

 

 

Defenestrace_1… Při jednání jsme navrhli získání 8 miliard Kč do rozpočtu hlavního města Prahy – viz naše vystoupení uvedené v příloze. Primátor hl.m. Prahy však odmítl zařadit tento bod na program jednání a tím odmítl získat 8 miliard Kč. Je to jeho osobní zodpovědnost a tím se přiřadil k dalším aktérům, kteří zavinili tuto ohromnou finanční ztrátu. Občané hlavního města Prahy odmítají hradit zvýšené náklady za vodné a stočné pouze proto, že rozhodující pražští zastupitelé selhali a předali celý zisk na roky 2013 – 2028 zadarmo zahraniční společnosti a současně tím způsobili ztrátu 6 miliard Kč z dotace EU na ústřední čistírnu odpadních vod. …

P.S. Všimněte si naprostého selhání veřejnoprávních médií. O zadlužení města na příštích třicet let v miliardových hodnotách nesměla být v centrálně řízených médiích ani zmínka. Takovou moc mají ty finanční a bankovní instituce, pro které je tato nesmyslná půjčka výhodná. Není také náhodou, že první z tak zvané opozice, pan JUDr. Hulínský (ČSSD) ještě před hlasováním prohlásil, že bude hlasovat pro tuto půjčku. Takový je v pražském zastupitelstvu úpadek „opozice“.

 

HokejisteHokejové mistrovství ve Stockholmu v roce 1969 jsme nakonec nevyhráli. V posledním zápase nám stačilo remizovat se Švédskem, ale prohráli jsme 0:1. Při rovnosti bodů mezi Sovětským Svazem, Švédskem a Československem rozhodovalo celkové skóre a to měl nejlepší Sovětský Svaz. Naši hokejisté skončili třetí. Hokejové zápasy se Sovětským svazem zůstaly v očích lidí jednou z mála oblastí,  kde bylo možné nad totalitním systémem zvítězit…

KoudelkaOtevřený dopis právnímu zástupci Města Blansko poslanci PČR JUDr. Z. Koudelkovi

… Rovněž neříkáte pravdu, že Ústavní soud ČR porušil tzv. Benešovy dekrety. Naopak Ústavní soud rozhodl ve shodě s dekretem č. 33/1945 Sb., který obsahoval právě ustanovení o čs. státním občanství. Naskýtá se tedy  otázka, zda tyto předpisy neznáte a nebo se vyjadřuje tendenčně jako právní zástupce Města Blansko, které  samozřejmě bylo účastníkem restitučního sporu. …

Demonstrace_1SODALES SOLONIS o.s. svolává na úterý 3.dubna 2012 od 17:00 hodin shromáždění občanů k aktuálnímu dění v naší zemi – Václavské náměstí u pomníku sv. Václava. Šiřte informaci, přijďte, přiveďte přátele i své děti. Jednání s významnými osobnostmi o jejich případné účasti už probíhají.

… Demokratický právní stát se rozkládá tehdy, když úzká skupina samozvaně privilegovaných získává jen samé výhody a to na úkor veřejnosti, která tak zákonitě inkasuje nevýhody. Suverenita občanů se tak stává jen prázdnou proklamací. O klíčových otázkách státu a obce navíc spolurozhodují, či dokonce přímo sami rozhodují, vlivní nezvolenci. A nejde jen o Prahu, podobné modely najdeme na mnoha místech celé ČR. To ovšem zásadním způsobem podlamuje ústavnost politických institucí a procesů. Demokracii neoslabují nějaké uniklé nahrávky, ale klientelistické sítě, které dříve ovlivňovaly různé příběhy a dnes ovládají celý stát.  …

KSHK_prg_Habermann_270312Nedivme se stavu české justice, když má ve svých řadách takové osoby jako je JUDr. Věra Adámková. Za hloupost a neschopnost nikdo nemůže, ale má-li na hlavě talár, tak už byKSHK_SDL_CZ_2_270312 to občanům nemělo být lhostejné a že podobných „talárů“ máme v naší zemi požehnaně!!! 20.000 občanů podepíše poslušně otřesnou smlouvu VAK a jen jediný občan se roky bránil až si vynutil smlouvu jak má být. Za to je nenáviděn, místo chválen a dáván za příklad ostatním. Samozřejmě hraje roli jeho německý původ. Zdá se, že lidí, ochotných páchat zločiny na nevinných, jako tomu bylo při poválečném vyhnání, neubylo, ale naopak přibývá. Najdou se mezi obyvateli, ve firmách a bohužel i v řadách české justice. Otřesné zvukové záznamy doporučuji. Je pro mne ctí znát pana Habermanna osobně i to, že je členem představenstva Sudetoněmeckého občanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Mimochodem tato „soudkyně“ soudila i známou kauzu statkářky a dálnice ve věci pozemků…

PLH_Bergersdorf_Kennel_270312

Bylo zřejmé, že je nutno počítat v budoucnosti s odhalením ještě mnoha masových hrobů v naší zemi a že toto téma bude Česko ještě dlouho zaměstnávat. Bergersdorf jePLH_prg_avers_270312 pravděpodobně teprve začátek. Další večer autorského čtení se uskuteční v Dobroníně. Paní Kennel řekla, že počítá se vším. ...

To, že Stanovy našeho sdružení neuznávají platnost tzv. Benešových dekretů, nesmí z pohledu právě převažujících právních názorů a zásad, hrát žádnou roli pro povolení oficiální činnosti našeho sdružení – ve jménu spravedlnosti jak z doby minulé, tak dnešní a budoucí!

 

Mafie_2

KLAUSŮV SYSTÉM KOLABUJE - JEHO STRUKTURA HO SAMA NIČÍ A POSTUPNĚ LIKVIDUJE I JEHO AKTÉRY!!!

Měl by končit tradiční přestřelkou, kdy se mafiáni vzájemně postřílí. Je otázkou, zda-li má Praha tak velký sál, kam by se všichni vešli…?! Slovensko má veKlaus_Bem srovnání s Českem jen malou „gorilku“. V Praze se volně prohánějí celá stáda zdivočelých goril. Nejvyšší čas dostat je zpět do „ohrady“ – s vyloučením veřejnosti -  KLAUSŮV SYSTÉM SE HROUTÍ !

Není nutné to podrobně rozvádět, jen připomenout: Radek John, byl šéfem Janouškovi firmy ORAPRINT, Jan Kubice (JUDr. Daniel Kučera, právník Romana Janouška je zetěm ministra vnitra) je pro změnu blízký příbuzný a soused Petra Kuchára (dříve SUBTERRA), dále NAVATYP a PROMINECOM, dua Roman Janoušek &Tomáš Hrdlička, Pavel Horák & Marek Šnajdr ze VZP, přidejme si k tomu oslavy ve Žlutých lázních a Bártovu ABL! To pomíjím zdroje u TOP 09 – Richard Háva, Martin Roman a Petr Kellner! Podolskou vilu Romana Janouška a Miroslava Dvořáka z letiště Praha stavěl METROSTAV (v době tunelu Blanka), nepochybně stavěli odborníci v nejlepší kvalitě a „cenách“ za kvalitního stavebního dozoru! Tato další „veřejná“ zakázka se jistě opět obešla bez výběrového řízení! To nemluvím o bývalém primátoru hl. m. Prahy Janu Koukalovi, nynějším velvyslanci ve Vídni a jeho odpovědnosti za zmizení 2 miliard z Městské banky, či bývalém ministru zemědělství a nyní velvyslanci v USA Petru Gandaloviči a jeho roli při podvodech na Ústecku, či i jiných, jak také vyplývá z odposlechů. Není co dodat!

… Cesta do pekel, jak známo, bývá dlážděna dobrými úmysly. Vyloučení veřejnosti a tedy občanské kontroly z projednávání opatrovnických věcí by tak prospělo nikoliv dětem, ale především nehodným soudkyním a soudcům, kteří cítí potřebu skrývat páchané bezpráví a nezákonnosti. A dosavadní nikoliv řídké excesy a zavrženíhodné praktiky kabinetní justice má "technická novela" zlegalizovat...! …

Havlik_2… A zdaleka nejde jen o Klause, ale o všechny, kteří těm svým Faustům podepsali ty své trvalé úpisy a vydali jim nejen své duše, ale i naši zemi. Já jsem dobrovolně odešel od prostřeného stolu, v době, kdy jsem si skoro mohl prstem ukázat na téměř libovolnou porci koláče. Odmítl jsem to. Moje vlastní identita a nezávislost není a nikdy nebyla na prodej. A tudíž nejsem, a nikdy jsem nebyl, na těch zákulisních partičkách vztahově a ani jinak závislý. A současný pan prezident žije pro mne v úplně jiném vesmíru. On nekritizuje, on vlastně již jen provokuje a rozděluje společnost na své lokaje a nepřátele. Stal se mimo jiné i obětí svého ega a my s ním. O dalších jeho možných motivacích lze docela úspěšně spekulovat. …

Pecina_3Soudní spor s Nejvyšším soudem o minulost jeho soudců, o němž jsem informoval v lednu, se začíná měnit ve složitou zákopovou bitvu, ve které válčící strany nevydají ani metr území bez boje. Zajímavé je, že tento boj není veden mezi stranami řízení, ale mezi mnou a správními soudy, které cítí se zákeřnou žádostí o informace napadeným Nejvyšším soudem spřízněnost a snaží se mu všemožně pomáhat. Podle předpokladů Krajský soud v Brně mé námitky ignoroval a žalobu odmítl. Na to reaguji útočnou kombinací kasační stížnost + ústavní stížnost, v naději, že protivníka vyčerpám a donutím ho k posičním ústupkům. O dalším průběhu bojů budeme na tomto místě informovat.

Tisková zpráva zastupitele Jiřího Kotka ze dne 25.3.2012

 

Jan Šinágl, 26.3.2012

“Arogance těch, co vedou tuto zemi, dosáhla vrcholu,” říká novinářka Jana Lorencová

CM_ukazatel_130711Ing. Petr Čech: „Jinde teroristy likvidují. U nás si je platíme z našich daní. Švejka a Kocourkov jsme překonali.“

… Bude zajímavé, až soud bude řešit všechny ničemnosti a opakované lži lidem do novin a nadřízeným orgánům. Hůlu označilo vedení Ministerstva zemědělství v písemnémCM_odmena_130711 dokumentu za teroristu. V kolika demokratických zemích mají vedoucího státního zaměstnance teroristu? A co na to Vaše strana ODS, kde máte důležitou funkci? Na straně jedné mrzačíte jedinečnou kulturní památku našeho národu, Elektroskanzen, pro nicotné a neopodstatněné důvody. Na straně druhé povolujete v CHKO megastavby a pod Vaším dozorem se v nejstřeženějším pásmu CHKO natáčejí filmy, budují dřevěné hrady, které se po filmování zapálí a vše potom válcují buldozery. Nedivím se občanům, že vidí Vaše činy jako neslučitelné s demokracií. …

Palas… Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás naléhavě žádám o sdělení výsledku šetření FAÚ v případě mého trestního oznámení na soudruha Jaroslava Palase, zásluhou ČSSD vykonávajícího kumulované funkce hejtmana a současně senátora. Současně Vás tímto i žádám o předání výsledku šetření i orgánům činným v trestních řízeních. Děkuji předem za výše uvedené  a jsem s pozdravem TGM "Nebát se a nekrást". … je tomu právě rok co jsem na základě článku v časopise Respekt podal trestní oznámení na soudruha Jaroslava Palase, bývalého pracovníka OVKSČ Bruntál, jediného OV, které veřejně podpořilo bití našich dětí na Národní třídě v den sametového převratu. Tento článek a další jsem přeposlal i Vám s žádostí prověřit Vaším FAU majetkové poměry a hlavně daňová přiznání výše uvedeného soudruha, který si nechal postavit za několik desítek milionů penzion v Ludvíkově u Vrbna. Po roce zřejmě hodně usilovné práce opět NIC!!!!! Včera mne osobně ujistila okresní státní zástupkyně JUDr. Ševčíková, že jedině Váš úřad je kompetentní ze zákona danou kauzu řešit a proto Vás důrazně žádám konejte!!! ….

KoudelkaNeuvěřitelné – takovéhoto gaunera, který dávno patří do vězení, navrhuje prezident Václav Klaus na soudce Ústavního soudu České republiky !!! J.Š.

Vlivný poslanec ČSSD Zdeněk Koudelka se namísto trestního postihu dočkal těsně před volbami v roce 2006 jmenování náměstkem Nejvyšší státní zástupkyně. Na podzim roku 2011 se chce stát dokonce soudcem Ústavního soudu – s bezvýhradnou podporou prezidenta Václava Klause, ex-premiéra Miloše Zemana, a deníku Právo. Neúspěšný advokát a průměrný právník se přitom vlivu a funkcí dobíral vždy a výhradně jenom přítulností k mocným. Jeho jedinou „kvalifikací“ pro Ústavní soud je jeho veřejná podpora útoků Václava Klause a Miloše Zemana proti Ústavnímu soudu jako údajné zpolitizované „třetí komoře parlamentu“.

Pecina_3ZČU tají údaje o studiu soudního znalce Ivo Svobody – Osel měsíce března soudkyně Markéta Jirásková – čarodějnický proces do Děčína!

… Nerozumím tomu – že by snad bylo se Svobodovým působením na plzeňských právech něco v nepořádku, nebo snad, ó hrůzo hrůz, absolvoval I. Svoboda některý z programů formou typického plzeňského rychlokursu? Jistě ne: takové podezření by mohlo pojmout pouze nějaké, řečeno kultivovaným jazykem znalce Svobody, stupidní deprivované hovado! …

Havel_10_let_aversJoachim Gauck přebírá dnes pomyslnou štafetu po Václavu Havlovi

Doporučuji k přečtení skvělou knihu DESET LET S VÁCLAVEM HAVLEM, bývalého mluvčího presidenta Václava Havla, Ladislava Špačka. Poznáte skutečné pozadí života presidenta.Havel_10_let_prani Níže z ní přináším jednu ukázku, o neuvěřitelném, neurvalém, diktátorském až primitivním chování Václava Klause. Ostudné, že takového člověka ještě trpí veřejnost na Pražském hradu!!! Dnešní nástupní řeč presidenta SRN Joachima Gaucka v Berlíně, byla vynikající. Byla vedená pod mottem: SVOBODA – ODPOVĚDNOST – VEŘEJNÝ DUCH. Připomenul, že nebyl zvolen pomocí žádné volební kampaně. Tak by to mělo při volbě presidenta být, má-li být důstojná. Zakončil ji slovy: „S demokracií je to jako s životem. Štěstí spočívá méně v Mít, ale v ustavičné snaze Být.“ Navazuje tak na hodnoty o kterých mluvil a psal i Václav Havel, ale nepochybně s větším potenciálem a možnostmi je také i podporovat, uskutečňovat a uvádět je do života.

 

Klaus_mafian… Dodržují se u nás zákony? Dodržuje se Ústava? Platí litera Základní listiny práv a svobod? Respektují se u nás přijaté evropské úmluvy? Není zde náhodou dvojí právo? Jedno pro privilegované a druhé pro lid obecný? Pokud BIS před pěti lety shromáždila velmi závažný dokument o zásadních nezákonnostech, pak je jistě nemožné, že o tom nevěděl tehdejší premiér, ale asi i tehdejší ministr spravedlnosti a ministr vnitra. Proč nekonali? Proč nekonala police a státní zastupitelství? Není to náhodou zvůle moci? Nejde dokonce o zločinné spolčení? Zdaleka nejde jen o Béma. Těch, kteří podepsali těm různým Faustům své bianco směnky, je již slušná řádka. A zaprodali jim nejen své duše, ale i zemi, kterou měli spravovat. …

(Ne)související příloha: Stížnost na průtahy MS v Praze ve věci Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ze dne 22.3.2012

O dvěma sty padesáti úředními obyvateli se pyšnící vesničce Hajany, nacházející se těsně za hranicí brněnské městské aglomerace mezi obcí Želešice a městečkem Ořechov (a obyvateli sousedních veřejnoprávních korporací občas nepěkně přezdívanou obydlená zatáčka) moji věrní čtenáři už vědí: právě Hajany byly první obcí, kterou jsem pro neposkytování informací poslal do exekuce, a to hned dvojité; tehdejší starosta Zdeněk Švaňhal poté za své celoživotní dílo pro obec vybojoval první místo v soutěži Zavřeno 2007.

 

Defenestrace_1

Ještě jsou tady nějaké noty od soudruha Pařeza, že by tím byl myšlen prezident Václav Klaus…?!

Koho uděláme šéfem VZP, ptal se Bém Janouška. Poslechněte si !!!

Zde už je blokováno…?!

Dne 15.dubna 2012, by měli ve vlastním zájmu občané České republiky zaplavit všechna náměstí a vyjádřit tak svoji vůli a zděšení, jací lidé vedou naši zemi do katastrofy! Předčasné, přímé volby nezpochybnitelných občanů zákonodárců, jsou životní nutností pro zachování naděje pro nás, naší zemi a budoucí pokolení! Skandální odposlechy rozhovorů pořízené BIS, poslance a bývalého primátora hl. m. Prahy Pavla Béma s lobistou a podnikatelem Romanem Janouškem, by měly být tou „poslední kapkou“, posledním varováním a poslední výzvou, stejně tak jako níže uvedená listina podrobných, skandálních, nemravných, náhrad a prokázaných finančních výdajů senátorů PS PČR - do nebes volající !!! Zdá se, že po léta budovaná „hradní tvrz“ Václava Klause dostává pořádné trhliny, kdy jím cenění a podporovaní chráněnci opouštějí politickou scénu (ministr Dobeš), nebo se odhalují jejich zločinné charaktery (Pavel Bém alias Mazánek). Tím je také stále více občanům jasné, kdo ve skutečnosti je Václav Klaus a komu skutečně slouží! Své zemi a jejím občanům zcela jistě ne! Zdá se, že česká „gorila“ se odhaluje stále více a ponechám jen na čtenářích, kdo může být jejím „alfasamcem“…?! Kolik asi české gorily a lobisté dosadili na odpovědná místa ve správě země poslušných slouhů, jako je Bém…?! Potom se nedivme, že se naše země v postatě nachází ve výjimečném stavu a že nás skutečně Rumunsko může za pár let hospodářsky předstihnout – viz příloha níže – Až nás převálcují Rumuni. Jsme všichni na palubě Titaniku, kdy ledovec je už na dohled a kdy se můžeme jen snažit o zabránění tomu nejhoršímu a dalších obrovských škod jak na majetku, tak na duši národa a jeho budoucnosti! Toto je možné jen v zemi s opravdu, ale opravdu s hlavou  pomazanou! Tak skvělé, státnické, nástupní řeči, jakou přednesl president SRN Joachim Gauck v Bundestagu, se od Václava Klause nikdy nedočkáme. Věřím, že bude v plném znění otištěna v českých médií a nebudu ji muset překládat. Pouze lidé takových morálních kvalit patří na Pražský hrad. Nám nezbývá než doufat a věřit, že se na něm objeví člověk kvalit Joachima Gaucka a ne další, zneužívající své moci či který bude poslušnou loutkou v rukou mocných v pozadí…?!

JANUV_ZAKONPo „nezákazu“ existence a činnosti KSČM, vám předkládám další dvě ukázky „pardonování“ bývalých i dnešních komunistů, vyšetřujícími orgány České republiky, která se považuje za demokratickou – odpověď ÚOOZ ve věci mého II. trestního oznámení na poslankyni za KSČM Martu Semelovou a odpověď OSZ pro Prahu 3, ve věci trestního oznámení politického vězně Jiřího Kubíka na Klub českého pohraničí. Ta snaha odpovědných orgánů o bagatelizaci nebezpečí ohrožení demokracie nepřekvapuje. Stejně jako nepřekvapuje urputná snaha poslat mladé lidi na 8 let do kriminálu za vylepování žádný zákon neporušujících nálepek či plakátů. Pohrobci zločinného systému nemohou mýt zájem na spravedlivém potrestání. Dobře si pojistili obsazení většiny důležitých funkcí a úřadů, aby jim nehrozilo to, co by jinak následovalo ve všech vyspělých, skutečně demokratických zemích.

Fiala_SVOBODA_JS_180711Další vítězství paní Harmáčkové nad JUDr. I.A.Vávrou. Další bulvární „bitva“ mezi Bauer Média a AHA na obzoru…?!

… Jednání započalo zformulováním námitek podjatosti jak soudu samotnému, tak především soudci Bláznovi, ale poprvé také přísedícím členům senátu, o kterých p. Fiala řekl, že je dosud neprávem opomíjel. Chtěl po nich, ať se vyjádří ke své minulosti, zejména pak k tomu, co dělali za komunistické totality a zda nespolupracovali se zavrženíhodným režimem. Pana přísedícího, který se na jednom z předchozích hlavních líčení tuze rozčiloval nad pohrdlivým chováním pana Fialy k soudu, se p. Fiala zeptal, proč se stejně nerozčiluje nad tím, že on byl 5 měsíců bezdůvodně vězněn v nejhorší věznici v zemi anebo nad tím, že mu Blázna neumožnil ani běžné seznámení se se spisem či proč ho nechává klidným soustavné hrubé porušování všech procesních pravidel, který kdy soud viděl. …

 

Havlik_2… Na Islandu nyní vrcholí soudní proces s bývalým premiérem Geirem Haardem. Islanďané zjišťují, že jim vládla vláda jen jaksi formálně. Ve skutečnosti to byly banky a finanční skupiny. Potíž však byla v tom, že bohatství nevytvářely, nýbrž vysávaly. Přispěly tak k zásadní nestabilitě finančního prostředí a alarmujícím disproporcím společnosti. A pak se ucho utrhlo. Přidejte si k tomu náš dvacetiletý posttotalitní experiment, opírající se o tzv. státní kapitalismus těch „správných“ kluků, co spolu mluví, jejichž kořeny sahají ke kdysi úspěšným vekslákům a všemocným estébákům. …

Moravek_Vaclav_pomnik_u_Prasneho_mostuVe vzduchu je cítit jaro a nic ani náznakem nepřipomíná nepříjemnou zimu roku 1942. Letní čas začne platit až za šest dní, křižovatka ulic Prašný most a Milady Horákové je dokonale ucpaná kolonami automobilů, je zase podvečer jako tenkrát. Tramvaje jedoucí na Bílou horu a Petřiny mají svou zastávku až za křižovatkou, celá ulice vypadá úplně jinak než tenkrát. Trafika, co stávala na rohu a benzínová pumpa naproti už zde taky nestojí, jediné místo, které by mohlo pamatovat drama, které se zde odehrálo, je topolová alej, lemující chodníky vedoucí přes malý parčík od třídy Milady Horákové a zeď podél ulice Prašný most.

JARONěkteré americké společnosti prý dnes znovu objevují význam role mezilidských vztahů v práci. Význam emoční inteligence, týmové práce, respektu a povzbuzení positivní zpětné vazby. Jejich vedení pochopilo, že zbytečná hrubost na pracovišti škodí a že veškeré vztahy vytvářejí základ spokojenosti, klidu a vyrovnanosti. Psychologie a psychiatrie tedy v současnosti objevují Ameriku v tom smyslu, že bez lásky a bez srdce to jaksi nejde. Nestačí do sebe sypat léky a antidepresiva, ale je třeba se vracet ke staré moudrosti života. Čili, když klasici s kytarami zpívali „All You Need Is Love“, nebyla to jen básnická nadsázka, ale i psychologická intuice.

PetitionPožadavek českého prezidenta Václava Klause na uplatnění výjimky ze Základní listiny EU pro Českou republiku, při vstupu Chorvatska do EU, míří na národnostní skupinu sudetských Němců, kteří byli vyhnání ze svého domova a stále ještě neupravených majetkových vztahů. Má zabránit spravedlivému uspořádání s pomocí EU.

Michal_2Stěžejní byla výpověď bratra Heleny Vondráčkové Jiřího Vondráčka, která jen potvrdila to, co je široké veřejnosti dávno známé, nicméně zazněly i další, šokující informace a svědectví

KS Praha 19.3.2012: ČT se dle očekávání nedostavila, zato dala prostor Martinu Michalovi v hlavních večerních zprávách, kde si zdarma udělal reklamu na (ne)vyprodané koncerty své manželky Heleny Vondráčkové, přímo v budově Ústavního soudu ČR…?! Agentura MM žaluje K213, konkrétně Ing. Jiřího Fialu a Ing. Jiřího Štefka za pomluvu a finanční náhradu 2.000.000,-Kč. Je smutné, že se k soudním jednáním nedostavují ani Martin Michal, ani Helena Vondráčková, ani Michaela Kocourková a nechávají svoji obhájkyni, dlouholetou přítelkyni a čerstvou maminku Mgr. Janu Gavlasovou u soudu osamocenou, stejně tak jako u přestupkových řízení…

 

OSP_Vondrak_Doupov_190312Kdo si vzpomene na výstavku předmětů domněle zabavených u obžalovaných v procesu s protistátním spikleneckým centrem, skupinou Dr. Milady Horákové, v jednací sínVondrk_Patriki Lidového soudu v Praze, kde bylo vše možné od samopalů po vlajky SS, musel dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 zažít déjà vu. Čtyři velké papírové pytle měly skrývat, jak se dovtípil horlivě prorežimní novinář z Práva, hory kompromitujících materiálů, které by státní zástupkyně mohla během líčení vytahovat jako králíky z klobouku a mávat jimi senátu před očima, jaké že strašlivosti souzení extremisté přechovávali u sebe doma.

 

Vondrk_PatrikVondrák a Dupová jdou znovu k soudu - Závadový diskurs v Rotavě II

Podíváte-li se na Facebooku do fotoalba Patrika Vondráka (nar. 1985), nemůže vám ujít jedna drobnost: skoro každý, kdo je s ním vyfotografován, má na snímku rozstřený obličej nebo černý obdélník přes oči. Vyfotografovat se s tímto mladým mužem znamená zadělat si na problémy; objeví-li se Vondrák někde na veřejné akci, organisátoři si mohou být jisti, že jim okamžitě začne být spíláno do nácků a fašistů. Tato země Patrika Vondráka zkrátka pokládá za jednoho ze svých nejhorších nepřátel a dává mu to patřičně najevo: za politické působení v Dělnické straně – formálně ovšem za vylepování samolepek a organisaci demonstrace, kterou jihlavský magistrát hned na počátku rozpustil – strávil více než rok ve vazbě. Seznámil jsem se s ním osobně zhruba před rokem, krátce po jeho propuštění z vazby, a nelituji toho. Kdo by v něm očekával fanatika, jehož věznění utvrdilo v radikálních názorech, musel by být zklamán: Patrik Vondrák působí v osobním kontaktu mírným, spíše chlapeckým dojmem, dokáže naslouchat, a argumentuje vždy věcně, racionálně a nikoli nepoučeně. V souvislosti s novým kolem jeho procesu jsem si P. Vondráka dovolil požádat o stručný rozhovor.

Trestní oznámení Ing. Jiřího Fialy, předsedy K 213, na prezidenta Václava Klause, ze dne 17.března 2012

Klaus_jako_Napoleon… „Předseda vlády sklopil hlavu, ačkoliv měl podat demisi (president nepodepsal jeho návrh na odvolání ministra školství. J.Š.) – když si nemůže složit vládu, jakou on chce. A senátorky a senátoři si velkou otázku (podle ústavního článku 65 odst. 2), zda zrada slibu dodržovat ústavu je zradou malou, nebo velkou, kladou zatím jen mezi čtyřma očima. Ptám se teď já, zda bychom se neměli zeptat Ústavního soudu.“…

Vondrak_1… „Více než roční vazba za vylepování samolepek nebo situace, kdy soudkyně Bártová nevpustila do jednací síně téměř nikoho z veřejnosti a převážnou většinu míst nechala obsadit ještě před vyvoláním věci policisty v civilu, občanskými aktivisty a studenty právnické fakulty, kteří měli pro media simulovat veřejnost, to jsou jevy, které bych od demokratické justice rozhodně neočekával a popravdě řečeno jsem byl přesvědčen, že se s nimi ve své praxi advokáta nikdy nesetkám.“ …„Věděli jste třeba, že neonacistickým symbolem jsou podle znalce Ivo Svobody zkřížené bambitky, nebo že propagací neonacismu je heslo Evropo povstaň! – tedy právě to, které proslavil britský ministerský předseda Winston Churchill?“ říká Cholenský s neskrývanou ironií. „Když znalci dostatečně zaplatíte, můžete se dozvědět i takové bizarnosti, a co je nejsmutnější, některé soudy tyto evidentně účelové závěry naprosto nekriticky přebírají do svých rozsudků. Mají alibi: obžalovaného za mříže neposlaly ony, ale znalec.“...

...

Další demonstrace na Václavském náměstí budou následovat! Přijďte a šiřte informace ať se brzy probudí i další občané a města!

IMG_sv_vaclav0267Atmosféra připomínala listopad 1989, zazpíval i Karel Kryl, věřme, že ho bude brzy následovat i jeho důstojný nástupce Tomáš Klus! Přináším podrobné zpravodajství. ČT 24,IMG_Krejcik která je pomalu i u každého „prdu“, se dle očekávání nedostavila. Dostavila se, byť později i TV NOVA, se kterou jsem natočil rozhovor i přes mé varování, že to nebudou moci vysílat. Nicméně to bylo sympatické a současně i smutné, kdy soukromá TV „supluje“ úlohu veřejnoprávní České televize. Alespoň jí to účastníci pochodem na Kavčí Hory připomněli! Slovenští hosté oznámili, že čeští novináři obdrželi e-mail, že o slovenské „gorile“ nesmějí psát?! Pan Torfason byl skvělý, stejně jako vynikající, burcující vystoupení pana režiséra Jiřího Krejčíka! Jen mi vadila ta islandská vlajka v červenožlutých barvách s hvězdou…?! Škoda, že nedostali prostor i řečníci „z lidu“, kteří dávají podobným shromážděním potřebný náboj. Bylo mi řečeno, že „projevy už byly schváleny“, takže ani pánové Vratislav Ducháček, ani Václav Kladivo, ačkoliv stáli pár metrů od mikrofonu, promluvit nemohli, škoda - tak snad příště!

Duchacek_dedecek_150312Neuvěřitelné: Justiční stráž vyvedla nezákonným způsobem obecného zmocněnce Ing. Jiřího Fialu. Právo na spravedlivý proces tak bylo flagrantním způsobem porušeno.Duchacek_program_150312 Nezákonným způsobem byla vyloučena i veřejnost ačkoliv nebyl žádný zákonný důvod o nezákonném způsobu vyloučení nemluvě. Dokonce i dědečkovi nebylo dovoleno zúčastnit se soudního jednání, kde se jednalo i o jeho vnučce. Předsedkyně senátu JUDr. Květoslava Paloncyová, soudci JUDr. Ivan Slívka a JUDr. Renata Zímová by se nepochybně uplatnili i v 50.letech! Tuto naprostou zhovadilost soudců doporučuji vřele k poslechu veřejnosti v nezkráceném, tedy plném znění níže! Platíme si soudce snad proto, aby se mohli nezávisle a beztrestně chovat jako zločinci a ta nejspodnější lidská lůza, ukrytá za ctihodnými taláry…?!

 

Stan_USA„Jsou ve vězení proto, aby splatili dluh společnosti a ne proto, aby si pěstovali svaly proto, aby pak napadali nevinné lidi, jen co vyjdou z vězení.”

„Káva má nulovou výživnou hodnotu a vyhazují se tím peníze daňových poplatníků.Tohle není Carlton, nebo Ritz, jestli se vám tady nelíbí, tak už se sem víckrát nevracejte”.

„Kriminálníci mají být potrestáni za svůj zločin – a ne žít v luxusu do doby, než budou podmíněně propuštěni, aby vylezli ven a znovu páchali další zločiny, takže se vrátí zpátky a budou tu žít za peníze daňových poplatníků a budou si užívat věcí, kterých si mnozí poplatníci nemůžou dovolit.“

V den, kdy si vězni stěžovali na horko ve stanech, jim řekl: „V Iráku je v tyhle dny teplota kolem 49-55°C a naši vojáci tam jsou taky ve stanech a musí celé dny pochodovat na pálícím slunci a v plné polní a jsou pod palbou, a to přesto, že nespáchali žádný zločin jako vy, tak držte svoje nevymáchané zatracené držky”.

... Rozdíl mezi již mrtvým divokým západem a dosud kvetoucím divokým východem je ten, že na divokém východě gangsteři tvoří zákonodárce, soudce, věznitele i katy.

ValkaJINÝMA OČIMA "Česko i Slovensko se kvůli spojeneckým závazkům zaplétají do válečných operací - aniž s takovouto zahraniční politikou mají veřejnost či politické elity zkušenosti. Proto je nutné zahájit diskuzi o válce, a to zejména v podmínkách možného sebezničení lidstva." Úryvek z knihy prof. Oskara Krejčího Válka navozuje téma, které je do jisté míry v současné společnosti tabuizované. Ta válka, která může podle autora zachvátit nejen národy někde daleko, ale i přímo zde, v Evropě.

 

Posledni_forbina_V-W_avers_2012Aneb jaké jsou mravy na světě a co žere a sere Jana Wericha

Právě vyšla na dvou CD poslední nahrávka necenzurovaného rozhovoru Jiřího Voskovce a Jana Wericha z října 1977, natočená ve Vídni. Po prvním vydání se jen „zaprášilo“. Nedivím se a vřele doporučuji všem těm, co ještě nepozbyli zdravého rozumu. Těchto 154 minut poslechu doporučuji. Jejich myšlenky a poselství jsou nadčasové, stále aktuální a oslovující. Dovolím si přiložit malou ukázku z jejich nepřeberné studnice moudrosti, vypovídající nejenom o nás, ale i o světě. Měla by oslovit a motivovat každého z nás.

Hrdeln_prvo… Další zhůvěřilý a zavrženíhodný počin vyšel ze sídla zla, svévole a korupce, pevnosti justiční postkomunistické mafie - pražských Míčánek. Z dílny nechvalně známé soudkyně Horké za vydatného přispění pseudopsycholožky Uváčikové soudnětrestané za násilnou trestnou činnost a feministické právničky Spoustové byl vydán rozsudek, který ukládá těžce nemocnému invalidnímu důchodci panu Vratislavu Ducháčkovi s měsíčním příjmem 4.562 Kč platit výživné ve výši 10.000 Kč na svoji 10-ti letou dceru Lucii Ducháčkovou a to i přesto, že má ještě dvě další vyživovací povinnosti a to na svého dvouletého syna Ondřeje a na svoji manželku, která je na mateřské a pobírá pouze 3.600 Kč měsíčně. …

 

HarmkovDoufám, že tentokrát bude justiční stráž připravena a zabrání mému opětovnému fyzickému napadení tímto vejlupkem, či spíše psychopatem. Pokud ne, tak se tentokrát pouze pasivně bránit rozhodně nebudu.

Žádost ve věci 2 T 185/2007, kterou byl odsouzen JUDr. Ivan Archibald Vávra u Obvodního soudu pro Prahu 2 a která bude znova otevřena na podnět paní Harmáčkové u odvolacího Městského soudu v Praze dne 21.3.2012 v jednací síni č. 63, I.patro, v 11:00 hodin. Tato kauza je vedena u Měst.soudu pod zn. 8 TO 223/2011 a souvisí s jejími kauzami t.j. mnohaletou snahou upozorňovat na korupci na území Prahy a má přesah daleko za hranice této oblasti.

 

Caslavska_Palach_4_211111… Paní Věru Čáslavskou čeká také soud ve věci zneužití jejího jména pro reklamu mezinárodní firmou. Žaloba už byla podána. Projednávána bude u MS v Praze. O podrobnostech budu informovat ve víře, že už konečně i veřejnoprávní média budou paní Věře Čáslavské věnovat více prostoru, než tomu bylo doposud. Za to co dosud pro naší zemi vykonala a stále vykonává, si tuto pozornost nepochybně zaslouží. Je smutné, že mladá generace už ji nezná, zatímco v jiných, vyspělých a demokratických zemích, by byla stále veřejně známou osobností, napříč všemi generacemi, používající vysoké úcty a obdivu a dávána za vzor mladé generaci. …

HV_plakat_150312

Dnes před 35 lety zemřel na následky mučení filosof Jan Patočka: „Až přijde svoboda, bude nejdůležitější morálka.“

V Severní Koreji v roce 2011 trpělo hladomorem 6.000.000 lidí. KSČM posílá tomuto zločinnému režimu pozdravné telegramy a zve její představitele do České republiky. Předseda KSČM Vojtěch Filip posílá soustrastný dopis k úmrtí jejího prezidenta, který měl toto vše na svědomí. KSČM se stále hrdě hlásí k odkazu KSČ. Masové okrádání, mučení, vraždění, porušování základních lidských práv a likvidaci duše národa, nazývá pouze chybami a omyly! To, že jsou zástupci této zrůdné ideologie v Parlamentu ČR není jejich ostudou, ale ostudou všech jejích občanů, kteří se stále ve velké většině chovají tak, jak je komunisté „vychovali“, tedy zbaběle a poslušně jako vzorní ovčané, kteří jen nedůstojně umí „brblat“ když je nikdo nevidí či jen v hospodě. Dostavte se dne 15.3.2012 od 17:00 hodin na Václavské náměstí bez ohledu co si o organizátorech myslíte, zda jim důvěřujete či nikoliv. Sedět doma „na zadku“ a čekat umí každý, pak ať se nediví, že má právem co si zaslouží a že bude ještě mnohem hůře, pokud „na zadku“ zůstane sedět, bez starosti a odpovědnosti, i nadále! Pouhé cinkání klíčky ještě nikdy žádnou skutečnou revoluci nezařídilo, stejně jako ji za všechny nemůže udělat jeden člověk!

Semelova_2... Pokud bude tento projev posouzen jako pronesený v mezích platného zákona, potom se tím vyšle jasný a nebezpečný signál veřejnosti, že jeho šíření a napodobování je beztrestné. Potom by mne velmi zajímalo, jak by státní zastupitelství a PČR postupovala v případě, že by se někdo rozhodl oslavit výročí úmrtí Adolfa Hitlera a všeho co „vybudoval“ na území České republiky, podobným projevem jako Mgr. Marta Semelová?! Dovolím si Vás ujistit, že na území SRN by tato „oslava“ netrvala ani minutu. Pokud nebude Mgr. Marta Semelová obžalována a odsouzena, nebudu se divit, když se o to někdo na území České republiky pokusí....

 

...

Neas_a_korupce„Připomínám, že se už rok sanují neexistující ekologické zátěže na 660 sondách mezi Hodonínem a Břeclaví, aby se přes Palivový kombinát, st.p. Ústí n.l. uživily cementárny, z nichž by měl odejít podíl těm, kdo jim zaručil odbyt. Dnes se veřejně u nás tvrdí, že kvůli tomu, aby se zaplatilo těch 6 ½  mld. Kč, navrhl M.Kalousek řadu škrtů na obyvatelstvu, tj. "povodňovou daň", daň z produkce vína, zeštíhlení policejních a hasičských sborů, sanitek, školských příspěvků, atd… Většina nebyla přijata. Původně si doklady vzali zástupci VV, ale pak mi poslali zprávu, že je to "běh na dlouhou trať". Pochopil jsem, že z kauzy si udělali bič na Kalouska, aby se udrželi ve svých funkcích a vyždímali nějaký meloun pro sebe. Teď ale je Bárta před soudem a já si myslím, že to bude i nůž na krk M.Kalouska od VV, aby nedopustil jeho odsouzení. Jinak to praskne.“

Huk_AlesAneb jak, sázející sponzorovali luxusní život darebáka, který společnosti velmi uškodil. Měl by být obžalován, odsouzen, zbaven veškerého majetku, povinen nahradit všechny škody, byť je nikdy splatit nemůže. Čistě z principu práva, spravedlnosti a dobrých mravů. Způsobil českému sportu značné škody a tedy i mládeži a budoucnosti země.

JUDr. Vojtěch Cepl st.: „ ABY NÁM VLÁDLY ZÁKONY, NIKOLIV LIDÉ.“

 

Klaus_svatorecen_LN_290911Rok před odchodem z Pražského hradu plánuje Václav Klaus svoji budoucnost. Má být především jedna: protievropská.

… Z pohledu Nadace se jednalo o nedorozumění, což potvrdila i vysoká škola.  Bylo prostě dost vysoce vážených řečníků, kteří o účast na konferenci požádali. A mimoto Klausovi nikdy žádná oficiální cena Nadace Konráda Adenauera udělena nebyla, jenom malá medaile dřívějším ředitelem Nadace, který si Klause zvlášť cenil. Tedy není zde vůbec nic cenného, co byl mohlo být z přebohaté sbírky presidentských řádů, vráceno. …

Sovětská výchova mladých, statných, budoucích komunistů. Soudružka poslankyně Semelová je určitě nadšena, jako kdysi Mičurinem, kolektivizací apod. zhovadilostmi a bude jistě podporovat toto hnuti elastických komunistů (ještě že nevyučuje v mateřské školce). Jistě se potom soudruzi dokáží ještě lépe vykroutit ze své odpovědnosti za zločiny proti lidskosti. To co vidíte není nic jiného, než následky dračích vejcí zasetých komunisty do lidské mysli. Takto zacházet s novorozeňaty nenapadne ani tu nejdivočejší zvěř v pralese. Jak to říkal Lenin? „Zničte národu morálku a spadne vám do klína bez boje a odporu.“

Kladivo_pokuta_50000_OS_Teplice_070312Aneb StB, komunisté, firma TCHAS, její zaměstnanci Kašpar, Varmuža, Paclt, ministr JUDr. Jiří Pospíšil, soudce Mgr. Tomáš Hájek a Magistrát Ostrava – vše souvisí!

„Dobrý den, posílám usnesení Mgr. Tomáše Hájka. Místo aby stíhaly zločinnou firmu tak stíhají okradené firmy, občany a OSVC. Už vážně nevím jak dál Vladislav Kladivo“ (7.3.2012 – 12:18 hod.)

O panu Vladislavovi Kladivovi jsem psal už dříve. Jsem naprosto konsternován, co je v naší zemi stále ještě možné! Kladu si otázku co nastane, nepostaví-li se tomuto zlu co nejdříve společně všichni slušní občané. Soudkyně OS Teplice by nejraději soudila firmu TCHAS jako původce. Musela soudit a odsoudit poctivého podnikatele, který se  jen díky podvodníkům z TCHASu dostal do druhotné platební neschopnosti a následně neřešitelných problémů. Toto video je odstrašující a současně veřejnou obžalobou nemalé části české justice, ale i ostudou občanů, kteří to svoji nečinností umožňují.

Vlada_SRN_1_plakat

Berthold Brecht: „Kdo nezná pravdu je jen hlupák, ale kdo ji zatajuje, je zločinec.“

Abraham Lincoln: "Nic není spořádané, co se neřídí spravedlivostí."

Německý ministr zahraničí navštívil včera Prahu u příležitosti 20.výročí podepsání Česko-Německé Deklarace. ČT 1 v hlavních večerních zprávách informovala jen krátce, téměř na konci zpráv (až od 35 minuty?!) a s optimistickým tónem zakončila, že také už i z Mnichova zaznívá „hezčí písnička.“ Ze samotné návštěvy bylo ukázáno velmi málo, zato byl ukázán tehdejší předseda vlády Helmut Kohl, jak je značně nedůstojně až primitivně, slovně napadám na ulici. Řekl bych, že je nejvyšší čas, aby také z Prahy zazněla „hezčí písnička“, jinak se společné, hezky znějící melodie těžko kdy dočkáme. Na můj vkus čekala německá delegace ve vládním salonku na příchod české strany příliš dlouho. Bylo to na hranici dobrého vkusu a dobrých mravů, nicméně německá delegace nedala nic najevo a v klidu, ve stoje, čekala několik minut na příchod Petra Nečase s jeho doprovodem. S německých ministrem jsem mohl díky této pauze krátce hovořit.

Rampula_2Co je ještě třeba k odvolání, k obžalování a odsouzení tohoto vejlupka, který místo aby státu sloužil, tak ho sám okrádá !!! Víte, jak se tomu normálně říká? Podvod a defraudace. V normální firmě se jenom za toto letí na hodinu. A městský soud neví, zač by měl být Rampula odvolán? …

 

JANUV_ZAKON

Komunisté chtěli statek, tak rodinu z Kroměřížska pozavírali do ústavů – níže doplňuji tuto neuvěřitelnou zločinnost, podlost a zhovadilost, namířenou proti základům lidství. Něčeho tak odporného může být schopen jen zločinný, komunistický, či jiný diktátorský sytém, popírající smysl života a jeho podstatu! Kdy konečně přestane páchání zločinů na území naší země, včetně justičních? Kdy konečně začnou být trestáni všichni ti, co ničí naše životy a budoucnost naší země a našich potomků?!

Berka_Koci_050312Podstatné je uvedeno v Tiskové zprávě ze dne 5.3.2012 obhájce Tomáše Berky JUDr. Petra Kočího Ph.D. Dostavila se početná veřejnost, média dala pochopitelně přednost kauzeBerka_prg_050312 „Bárta“. Rozsudek lze očekávat 28.5.2012.

Putin_svatousek_MFD_050312Od té doby (srpen 1999) Putin nikdy neslezl z vrcholu mocenské pyramidy. Dvanáct let vládne největší zemi světa. Do fáze, kdy se o něm dělají vtipy, už tedy rozhodně dorost. Tak tedy:

Mimochodem, zdá se vám to normální…?!

Masakr_040319Masakr československého vojska na českých Němcích ze dne 4.března 1919

… V sedmi městech otevřelo vojsko palbu do demonstrujícího davu, výsledkem bylo celkem 54 mrtvých, mezi nimi bylo 20 žen, 2 mladiství, 3 dětí ve věku 11 – 13 let, a 104 těžce zranění. Většinu mrtvých napočítalo městečko Kadaň (25) a Šternberk(15), mrtví byli v Karlových Varech, Chebu, Hostinném a ve Stříbře. …

… Poradce americké delegace Prof. Dr. A. C. Coolidge hodnotil ve své zprávě z 10. III. 1919 situaci česko - německou takto: “Dnes mezi nimi existuje hluboké nepřátelství a není důvod očekávat, že toto nepřátelství bude v blízké budoucnosti překonáno. Krev, která tekla 4. března, když čeští vojáci v mnoha městech stříleli do německého davu, byla prolita takovým způsobem - ačkoliv ve srovnání s oběťmi, jichž jsme se stali my, je to pouhá kapka -, že jen stěží může být odpuštěno. Jestliže minulý listopad existovala snad v německých kruzích jistá ochota z hospodářských důvodů udržet politickou sounáležitost s Čechy, pak dnes prakticky vymizela.....” Pokud se týká požadovaných území českou stranou ve zprávě uvádí “…Kdyby se Čechům přiznalo celé území , které nárokují, nebyla by to jen nespravedlnost..ale bylo by to i nebezpečné pro budoucnost nového státu, a možná i neblahé”. Jeho územní návrh je velmi podoben území z října 1938. …

 

Klaus_Fedotov_Puskinova_medaile

Nekompromisní jednání německé policie při vyšetřování bývalého presidenta Christiana Wulffa!

… Následující řádky budou pěkná chlívárna, číst jen na vlastní nebezpečí: ale nelze si to odpustit. Zpráva serveru Lidovky.cz: „Ruský president Dimitrij Medvěděv udělil vysoké státní vyznamenání syrskému spisovateli, který se v minulosti netajil podporou mezinárodního terorismu. Ali Ukla Ursan, čerstvý nositel ruské Puškinovy medaile, v září 2001 schvaloval teroristické útoky na New York a Washington.“ Chlívek si dovoluje dodat: Puškinovu medaili od ruského presidenta (tehdy se jmenoval Vladimír Putin), dostal před pěti lety president český, jakýsi Václav Klaus. Co myslíte, vrátí ji? …

 

Česko – země kde se ožebračují obyčejní lidé, aby novodobá šlechta mohla krást

Česko – ráj tunelářů, podvodníků, exekutorských, policejních, politických a justičních mafií

Česko – země, kde lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou

Česko – ráj pro Romy

Česko – ráj pro ty, kdo nechtějí pracovat

Česko – ráj pro cizojazyčné mafie

Česko – ráj pro casina a podniky s „lehkou pověstí“

Česko – země bezpečné dovolené pro zločince všeho druhu z celého světa

Česko – země, kde se zavírá za nic a za ukradené miliardy nikdo netrestá

ČESKO – země, kde nevládne rozum a dobré mravy, ale lůza, zločin a bezpráví

 

… F.Goya kdysi řekl: „Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit“. Nuže uvidíme, co vše nám ještě předvedou, aby nás to konečně probudilo z naší netečnosti, nezájmu, lhostejnosti, ale i rezignace a strachu. Tradiční období české dočasnosti již vypršelo. …

Strasnice_Stransky_13_foto_II_010312Veřejnoprávní ČT dne 1.3.2012, stál za „celých“ 10 vteřin v hlavním večerním zpravodajství, 3 věty a 5 vteřin obrazového záznamu – sundání Brněnského draka věnovala 110 vteřin, tedy 11x více…?! Skutečně „veřejnoprávní“ služba veřejnosti – CHUCPE !!! A nebyla to jediná ostuda…

 

Micanky_BH_Vavra_2_010312Jasné vítězství paní Boženy Harmáčkové po 18 letech nad podlým a všehoschopným člověkem

Děly se věci nevídané, dokonce jsem byl žalovaným napaden a musel pomáhat justiční stráži tohoto viditelně chorého člověka pacifikovat. Přiložené dva krátké zvukové záznamy stojí za poslech. O čem byl soudní spor? O „krádeži“ bezcenných obrazů, kterou tento výtečník připravil tak, že obrazy paní Hamáčkové nabídl a když je jí předal, tak upozornil na „krádež“. Účelem byla dehonestace a likvidace paní Hamáčkové, kde patřičnou roli obdržel i Vávra a kterou nezvládl. Škoda, že nelze celou kauzu řešit komplexně. Byla účelově rozdělena na jednotlivé, které spolu souvisí a hledání pravdy a spravedlnosti je tak podstatně stíženo. V širších souvislostech se případ dotýká i místopředsedy Městského soudu v Praze JUDr. Luboše Vlasáka a dosahuje až k předsedovi Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému. Takže se těm 18 letům soudních tahanic této statečné ženy nemůžeme divit a můžeme ji jen obdivovat a smeknout úctou.

Gottwald_hrob_HK_250211Tomáš Pecina: „Jak vyplynulo z vyjádření tiskové mluvčí soudu, senát se domnívá, že zrušil-li ministerské rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost, ministerstvo vnitra může vydat novéOS_Praha_SDL_program_310311 rozhodnutí, které lépe odůvodní, a celé soudní martyrium tak začne znovu. Tak tomu však není, v řízení podle zákona o sdružování občanů je soud odvolacím orgánem sui generis a zrušení správního rozhodnutí má automaticky účinky registrace (§ 8 odst. 4 zákona). Zvrátit rozhodnutí a registraci zrušit může pouze Nejvyšší správní soud.“ … „Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nemá právně nic společného se sudetoněmeckým landsmanšaftem, sdružujícím Němce, odsunuté po válce z Československa a jejich potomky. Jedná se o samostatnou organizaci, která usiluje o narovnání vztahů mezi Čechy a Němci."

Aktualizováno: TISKOVÁ ZPRÁVA

„Pan v. Bismarck nesmýšlel jinak říkaje, že kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. Je proč, aby si to Evropa uvědomila dnes znovu!“

CÍSAŘSKÁ A KRÁLOVSKÁ HYMNA A RODINA

JPN_centrum_stolek_240311Japonské kulturní středisko se nachází poblíž Maltézského náměstí v Hellichově 1, otvírací hodiny viz fotografie v příloze. Zatím kondolenční knihu podepsalo málo lidí, většinou diplomaté a velvyslanci. Podepsal i prezident Václav Klaus. Neskutečné, že prezident země nepodepsal kondolenční knihu v jazyku země, jejímž je nejvyšším ústavním činitelem a představitelem - o obsahu, formě a čase podpisu – až dlouhých 11 dní po katastrofě - nemluvě.

Hrbata_Michael... Ing. Michael Hrbata byl již od dob svého vysokoškolského studia velmi podnikavý a bez jakýchkoliv zábran. Slovo slušný a poctivý mu bylo cizí již od narození. Co se týká jeho známé vyšetřované kauzy přepadávání na dálnicích, je všeobecně známé. Veškeré důkazy jsou buď v trezoru lidí s tím obeznámených, zničené, nebo v paměti jeho právníka P. Girgleho a bývalého tchána Jana Látala. Tato kauza, zametená pod koberec stála pana Látala několik milionů korun a nakonec i zdraví. Za to se mu pan Hrbata odměnil vytunelováním firmy a rozvodem s jeho dcerou Renatou. Hrbata byl vždy a je známým záletníkem....

...

havlik2Díky nevlídnému nedělnímu počasí jsem po delší době shlédl část nedělní debaty všeználka Václava Moravce a jeho hostů. Tentokráte si nepozval svého osobního přítele z vlády. Účastníkem této podivné polední seance byl mimo jiné soudruh Kováčik, ale také slečna Kočí a mladý muž Gazdík. Je to svým způsobem skoro neuvěřitelné, že tito, a jim podobní lidé, rozhodují o našich osudech a o naší budoucnosti. A to doslova. Se sebevědomím, sobě vlastním, vedou debaty o daních, důchodech, zdravotnictví, ale stejně tak i o mezinárodní politice a vlastně o všem. Tématem byly tentokráte i hříchy Saši a stupňující se tlak Mirka, jinak též členů vlády a úžasné K 9. Mlácení prázdné slámy on-line a pořád dokola.

 

 

SDL_znakŠiroká veřejnost a sdělovací prostředky jsou srdečně zvány na den 31.března 2011 od 9:00 hodin do Hybernské ulice 18, jednací síň 258. Bude projednávána naše správní žaloba ve věci odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení pro Čechy, Moravu a Slezsko o.s. ministerstvem vnitra ČR. Trubky, píšťalky, rajská jablka různého stáří i kvality a vhodné protikomunistické transparenty s sebou, bude zábava!

eovskVy se najednou domáháte ochrany cti. Ale když nás vyháněli na okraj společnosti, ničili naše rodiny, zabírali nám náš majetek, vyhrožovali mučením a zabíjením, pročpak jste se neozval? No prostě proto, že Listina základních práv a svobod se stala pro komunisty tou největší výhrou, kterou se nyní a stále ohánějí.. Sám jste také prohlásil, že vystupujete z KSČ, ale hned jak vás Havel vyhodil, bylo to tak jak jsme říkali – legitimaci jste měl jen v šuplíku a ejhle – stal jste se za tuto stranu poslancem. Tak kde je pravda a kde lež.

imagesKdebyli Michal Kocáb a Petr Uhl? Kde byly spolky ochránců lidských práv? Co psali multikulturně "vyvážení" novináři? O čem referovaly televizní noviny? Co se odehrávalo na internetových stránkách Romea.cz, která má za velké dotační peníze zlepšovat soužití mezi majoritní a minoritní společností? Všichni měli úplně jiné téma. Vítkov a nejlépe doživotní tresty pro vrhače zápalných láhví! Dva nezletilí grázlové, kteří málem utýrali k smrti hocha s nesprávnou barvou pleti je nechali naprosto chladnými.

... Ano, milý Patriku, ty i já jsme ve své vlasti již jen občany druhé kategorie. Jsme určeni jen práci, platbám daní a postupné likvidaci. Až dojde k té totální, smečka, která toto rozpoutala, a která si z toho nyní dobře žije, si všimne jen proto, že ji najednou nebude mít kdo živit. Držím ti palce, aby alespoň tvoje generace přinesla změnu. Aby se vrátila hrdost, čest a právo. Snad se to podaří.


Lekarna_kriz{jcomments on}Zato přímo neuvěřitelně probíhaly operace, z nichž tři byly zbytečné, na ortopedickém oddělení též nemocnice. Nechtělo se mi věřit, že tak diametrálně odlišná oddělení mohou být pod jednou střechou.

 

Reforma_dokonena_2011Tomáš Baťa o meziválečné hospodářské krizi: "To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina. Hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledků tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy. Pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem."

Baa_TomTo, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina. Hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledků tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy. Pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem."


 

 

Karel Kryl: „Zaujímáme postoje, místo abychom stáli!“

Vážený pane Šinágle!

Ještě dodatečně Vám zasílám svoji předmluvu k asi sedmému vydání Mirkovy Analýzy. Upozorňuji zde na kontinuální proces předání moci a majetku (rozdělení). Mirek již v prosinci 1989 žádal písemně Havla, aby zveřejnil záruky, které OF a vládnoucí garnitura  poskytla komunistům v rámci předání moci a rozdělení majetku. Pochopitelně, že nedostal žádnou odpověď. Výsledkem je stávající - vládnoucí forma korporativního fašismu, v níž mají komunisté své pevné místo a hrají stejnou roli jako ostatní korporace, včetně odborů, politických stran a hnutí. Je to patrné z toho, že nikdy nebylo dosaženo žádných pozitivních ústupků od programu vládnoucího mainstreamu. Všichni hrají za podíl na ukradeném majetku a penězovodech z našich kapes společnou hru. Vůbec nezáleží na tom, jde-li o Kalouska, Ransdorfa, Nečase, Havla, Vojtěch Filipa, Schwarzenberga či Grebeníčka. Je to jedna  svoloč! Kdyby nehráli stejnou hru, tak už na svých místech nejsou!

Dámy a pánové!

Čas od času mi někdo přinese tiskovinu KPV s dovětkem: „Podívej se, ti to umí pojmenovat a rozkrýt!“ Těžko se v takové chvíli bráním vrhnutí. Kolik je najednou v tomto státě prozřevších, chápajících, inteligentních a odvážných – hrdinů, nadělaných jako po slepicích v kurníku – až jde hlava kolem! Tolik gerojů, kteří najednou přicházejí s již dávno vyřčenou pravdou, když před tím ji s klidem pozvraceli a pokáleli! Jestliže někomu trvá celých dvacet let, než pochopí situaci, v níž se nachází, její původ a strategii aktérů, pak se na škále IQ nachází v pásmu retardace (slabomyslnosti), někde v rozmezí mezi imbecilitou a idiocií.

Hva_Richard„Když nedávno dělali totéž musí se nyní zdržet hlasování. Poznámka ministra zahraničí knížete Schwarzenberga o pokryteckém postoji Ruska a Číny, postavit se proti Khadáffímu je zcela případná a na místě. Obě země dělaly nedávno totéž. Putin v devadesátých letech nechal dvakrát zpustošit Čečnu a střílet ruskou  armádou do vlastních občanů - Gulag a Čecna, jen pro silné žaludky – rozkaz č. 00447! Tak i Čína při mnohých vnitřních akcích si nebrala servítky. Nemluvě o násilném  vojenském obsazení cizí země Tibetu při kterém zemřeli tisíce Tibeťanů.“ Karel Mrzílek

 

JANUV_ZAKONDokument Kristíny Vlachové Dračí setba nám připomněl co komunismus ve skutečnosti byl. Měl by být distribuován na všechny stupně škol! Karel Mrzílek ve své krátké úvaze Stanovisko k mediálnímu vymývání mozků, nám připomíná v jakém absurdistánu stále žijeme. Gulag a Čecna, jen pro silné žaludky – rozkaz č. 00447!

 

 

Masinove_Radek_a_JosefRozhovor Martina Vadase s Josefem Mašínem (Santa Barbara, USA) se uskutečnil přes internet 17. března 2011.

Martin Vadas (dále M.V.): Pane Mašíne, ukázal jsem Vám fotografie z vernisáže výstavy PŘÍSAHALI REPUBLICE - VOJÁCI V 3.ODBOJI ve Vojenském historickém archivu v Praze na Žižkově, která se uskutečnila 24.února 2011 v předvečer 63. výročí komunistického puče v Československu. Z fotografií  i z televizních záběrů  vysílaných na programu ČT24 i ve zpravodajských relacích, dýchá dobrá atmosféra důstojných okamžiků. Historici Vojenského historického archivu Praha vystavili předměty a fotografie, které představují část Vašeho života, vedle exponátů dokumentujících nejvýznamnější postavy historie republiky. Poprvé zde návštěvník Armádního muzea Žižkov může vnímat příběh Vaší odbojové skupiny i odbojové činnosti celé Vaší rodiny v kontextu vývoje Československé republiky i Střední Evropy. V dnešní České republice jsou i jiní historici, kteří si budují své renomé jako tzv. popírači třetího odboje. Když odhlédneme od komunistických propagandistů, uveďme alespoň jako příklad z mladší generace dvě jména Petr Zídek  a Tomáš Zahradníček . Ten v MFDnes 28.7.2010 psal o třetím odboji jako o „tragickém omylu“ … Existoval podle Vás v poúnorovém Československu třetí – protikomunistický – odboj?

KSCM_NSDAPSCHIZOFRENIE ČESKÝCH POLITICKÝCH ELIT

Stále hovoříme a v televizi ukazujeme zločiny nacistické a komunistické ideologie. Vyznavači druhé ideologie sedí přitom v českém parlamentu coby demokratická strana. Jakoby nacisté seděli v německém parlamentu a Němci si pouštěli na obrazovkách jejich zločiny.

Masin_Josef_jnJosef Mašín: „Přijímání zákona o třetím odboji bez definice hodnoty skutku, který tento zákon si klade za cíl ocenit, je bezvýznamné. Oběti si zaslouží naši účast, lítost a pozůstalí soustrast, disent údiv, odpor uznání, odboj ocenění. … Komunisté se dostali k moci ozbrojeným násilím. Komunistická strana tady vyhlásila třídní boj celému národu. Říkali dokonce „Kdo nejde s námi, jde proti nám“! A také proti nám šli. … Všichni tři naši protivníci, kteří přišli o život, byli pochopy ozbrojených složek státního a stranického represívního aparátu, zločineckého režimu, vedeného Komunistickou stranou Československa, jíž oni byli zapsanými členy. Ta strana zde vraždila. Všichni tři složili přísahu a slíbili věrnost nějakým „vymoženostem dělnické třídy“ a straně, za kterou byli ochotni položit své životy. Svou přísahu splnili. Svých činů a žádného z těchto individuí nelitujeme, oni ztratili život při výkonu svých funkcí. Nepovažujeme je za nevinné oběti.!  … Komunistická ideologie stojí v nesouladu s demokratickými zásadami, osobní svobodou a právem jednotlivce dosáhnout v životě svého štěstí a potenciálu. Tyto zásady jsou nezměnitelné, a proto zůstanou vždy aktuální.“

JaponskoP.S. Česká filharmonie mne naštvala dvojnásob, chystali jsme se na jejich koncert v Nagoji, ale poslední dva koncerty zrušili, čili zřejmě ani nedodrželi smlouvu s místní agenturou. Tohle jim Japonci nikdy nezapomenou. Kanazawa i Nagoja jsou nějakých 1000 km od problému...

Žiji v Gifu, 40 km na sever nad Nagojou, a musím potvrdit, že co se děje v českých (a potažmo mnohých západních) médiích, je naprostá zhovadilost. Ztratil jsem veškeré iluze o médiích, pokud jsem ještě nějaké měl. Hraničí to dokonce se šířením poplašné zprávy, stálo by za pokus je všechny zažalovat. Nehledě na to, že urážejí i Japonce.

Wonka_Jiri… Dospěl jsem k závěru, že ČSSR a celá společnost dospěla do závažné krize, jejíž existence není přiznávána. S hrůzou zjišťuji, jak daleko dospěl ve všech oborech života společenský rozklad, který nezadržitelně pokraču­je. Společenský vývoj se žene kupředu a naše společnost jej nestačí sledo­vat. K odstranění tohoto stavu je nezbytně nutné provést dalekosáhlá opatření. Je nutné již předem počítat s tím, že chyby minulosti bude vel­mi nesnadné odstraňovat a jejich náprava si vyžádá dlouhou dobu. … Uspoko­jivá situace není ani u občanských práv, kde jsme se dostali na úroveň první poloviny 19. století. … S hrůzou a hluboce otřesen pozoruji současný stav právního nihilismu, který zachvátil celou společnost. Již i sdělovací prostředky denně v hojné míře zaznamenávají spoustu selhání práva, jeho hrubé nerespek­tování a porušování. Na druhé straně jsou zde i četné nedostatky. Vždyť za 13 let jsme nedokázali provést ani žádnou kodifikaci základního práva Ústavy. Jak to vypadá s právními normami nižší právní síly je snadné od­vodit.

 

Wonka_IIIPavel Wonka: „Ti, kdo nejdou vpřed, ať ustoupí z cesty.“ 1988

Ale kdo ví. Možná, že se ona pomyslná kára skutečně vyškrá­be někam na kopec. Ti vzadu ji přestanou brzdit a budou Švejkovi našeptávat: „Švejku, naskoč, s kopce nemusíš tlačit. S kop­ce to jede samo." A jestliže se ve Švejkovi něco probudí a těch­to hlasů poslechne, potom bych v té době nechtěl být u oje. Nechtěl bych být při tom, až se ten žalostný průvod s károu bu­de potácet na své anabázi někam k Putimi, uondaný a demora-lizovaný. Nechci být ani u té žabomyší války a účastnit se to­hoto handrkování. Napadá mi tedy už jen role Laokona a proto volám: „Nevěřte Danajcům, odmítněte danajské dary!" 1.4.1988

Městský úřad ve Slaném aniž by mě kontaktoval, uvalil na mě exekuci za částku 209 Kč a 167 Kč, tedy 376 Kč.  Advokátní kancelář JUDr. Františka Hrudky v Praze částku 376 Kč, rozdělila, protože za dvě exekuce je více než za jednu. Částka 209 Kč byla změněna z neznámého důvodu na 1440 Kč. Okresní soud v Kladně rozhodl o uvalení soudních exekucí na mne a na mého syna, opět aniž by nás kontaktoval. Exekutor z Havlíčkova Brodu pan Molák mě také nekontaktoval a rovnou mi zablokoval konto v bance a chtěl prodat můj dům. Kdyby mi banka neposlala zprávu o zablokovaném kontu (ta jediná v tom asi nejela), tak jsem dnes už bezdomovec.

Hnizdil_1Udělají z vás pacienty, říká rebel české medicíny MUDr. Jan Hnízdil. Co vlastně nejvíc rozhoduje o našem zdraví? My sami. Jak žijeme, ale taky v jakých podmínkách. Asi před třemi roky provedla Luisa Corrado, ekonomka z Cambridge, studii, v níž zjišťovala, ve kterých zemích EU jsou lidé nejspokojenější, a tedy nejzdravější. A k velkému překvapení se ukázalo, že to nejsou slunné země jižní Evropy, ale Dánsko, Norsko, Finsko. Že pro spokojenost a zdraví lidí je nejdůležitější důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a kvalitní mezilidské vztahy – tedy fungující občanská společnost. Přesně to, co nám tady chybí. Přichází ke mně spousta pacientů, na které těžce doléhá to, co se děje v naší společnosti. Bolí je z toho hlava, mají žaludeční vředy, deprese... Jak je mám léčit? Aby se uzdravili, musí se uzdravit společnost, ve které žijí.

 

Kosmetické a opakovaně intrikované lednové převolení karlovarské skupiny ODS naznačilo, že dlouhodobě vyjeté koleje v této straně Kotek_Jinení možné změnit. Proto si moc udržela stará podnikatelská skupina napojená na majetek a rozpočet města. Starého předsedu, pana Vlka, makléře z  Moseru (koupil a přeprodal jeden z městských domů v Lázeňské) vystřídal pan Vaněček, pojišťovací makléř veškerého městského majetku, sídlící za symbolický nájem k KV Aréně - tomu nevyšla zlatá rána, když škoda z podivného požáru v suterénu multifunkční arény splaskla z ohlášených 60 na necelých 20 mil.Kč. Všeobecnou smůlou bylo, že se policii nepodařilo vysvětlit umístění obrovské plastové nádrže v garážích a vyšetřit viníka požáru. Tento příkladný poukaz na poměry ve vrcholném vedení karlovarské ODS ilustruje situaci v samotné straně, kterou tato skupina ovládá.

Liga_lidskch_prvPodivná spravedlnost po česku. Za neprokázaný údajný pokus o úmyslnou vraždu malé Natálky, dostali „běloši“ 20 let!  Za prokázaný pokus o vraždu a znásilnění „bělošského“ chlapce mladistvým Romem pouhých 5 let! Média se věnují celoplošně jen Natálce, málem ubitému chlapci vůbec! Typické, že v médiích dostal prostor zmocněnec Natálky Pavel Uhl, syn novináře Petra Uhla a předsedkyně Českého Helsinského výboru (ČHV) Anny Šabatové – už ne obhájci odsouzených. Poslechněte si závěrečnou řeč obhájce odsouzeného Davida Vaculíka JUDr. Petra Kousty, která by se měla stát součástí právnických učebnic!

Obcanska_neposlusnostCo dělat, když volby nefungují ...V okamžicích,  selhává výkon demokracie, může být lékem volba nové státní správy. Když opakovaně selže demokraticky volená státní správa, nastupuje logicky občanská neposlušnost. Občanská neposlušnost … HRR na ně !!!

 

Pospisil_pred_SnemovnouÚmluva o boji proti korupci úředníků členských států ES a EU.....! … Kdo přijme korupční "odměnu" bude odsouzen 10 a více let nepodmíněně a propadne mu veškerý majetek (i rodinným příslušníkům)!!! Prvních … deset korupčních příjemců potrestat a medializovat jejich selhání a dopady jednání na společnost i občany: Je obvyklé, že se korupce doplňuje s praním špinavých peněz, legalizací výnosů z trestné činnosti a další trestnou činností...

 

  ...

Když si lidé upřímně navzájem řeknou, co kdo chce (o co mu jde), mohou hledat řešení. Lidé však často neříkají, co je jejich přáním, čeho chtějí dosáhnout. Svoje přání se snaží maskovat. Deklarují klamné cíle. Jsou pokrytečtí a svému okolí lžou.

 

Na Policii ČR v Karlových Varech byl k prvnímu výslechu ve své funkci předvolán Jiří Kotek, 1.náměstek primátora v Karlových Varech. Ta jej předvolala na základě pokynu státního zástupce, který jí postoupil k vyšetření hned 5 podnětů.

 


Tyto podněty podali po volbách jednotlivě přesluhující radní za ODS a ČSSD pánové W.Hauptmann (primátor), T.Hybner a  P.Keřka (náměstci), J.Hejda a J.Fiala (radní), kteří označují veřejné aktivity Jiřího Kotka z povolebního období na počátku měsíce listopadu za trestné činy. Jiří Kotek podal v té době, bezprostředně po rozhodnutí radních o prodeji Komplexu Lázní III, trestní oznámení proti radním a následně toto své konání sdělil ke zveřejnění v médiích (info ZDE). Vysvětlil, proč tak učinil a proč se domnívá, že radní porušili zákon. Radní však toto jednání označují ve svém podání za křivé obvinění a za pomluvu a dovolávají se trestní sazby pro J.Kotka ve výši 8 let odnětí svobody.

V předcházejícím období byl jako opoziční zastupitel z podobných důvodů atakován asi v pěti případech. V souvislostech s losovačkou právními zástupci firmy Syner, v souvislosti s prodejem domů v Lázeňské ulici Peričovými zástupci firmy Slot Game a dalšími. Obdobně učinilo také užší vedení města pod vedením primátorky V.Vlkové.

K dnešním obviněním se vyjádřil J.Kotek: „Podnět podaný k mému trestnímu stíhání je v typické právně laděné podobě, jakou nese většina problematických smluv města z předcházejících období, je to mnohastránkový pel-mel.“ Podněty k trestnímu stíhání označil za absurdní. „Na svých výrocích ve vztahu k chování předcházející koalice, které jsem označoval za korupční a za tunelování městského majetku si stojím i nadále. A pokud jsem svými aktivitami „ohrozil politickou kariéru“ bývalých radních, jak se dovolávají svým obviněním, tak pokud bych k něčemu takovému skutečně alespoň špetkou svých aktivit přispěl, jsem tomu upřímně rád.“

 

16.března 2011

Jiří Kotek, ALTERNATIVA

Na dřevěném kříži na louce Budínka u Dobrotína se objevily dva velmi urážlivé nápisy. "Vemte si zbytky těch fašounů a nezasviňujte nám s něma český hřbitov," zní jeden z nich. Přitom kříž označuje místo lidského utrpení, kde byli lopatami ubiti v roce 1945 Němci.

Druhý nápis není o nic smířlivější: "Slabá odplata za Lidice, Ležáky, Ploštinu, Velké Meziříčí, Třešť a jiné." Kříž byl vztyčen druhý den po nálezu lidských ostatků na louce u Dobronína loni v srpnu – jako označení místa lidského utrpení.

Haidler_Jaroslav_AchabVčerejší události v Novém Boru stejně jako vše, co jim předcházelo, se mi nehodnotí jednoduše ani z pohledu lidského ani z toho profesionálního historicko-žurnalistického. Těžko se mi hledá odstup a objektivita. Už proto nečekejte v tomto článku hlubších myšlenek. Docela stačí shrnout, co se událo.

 


Velký den pro novoborskou protipomníkovou iniciativu začal v pět hodin odpoledne tiskovou konferencí, na níž byla vybraná veřejnost a novináři opět seznámeni s podklady odpůrců pomníku Němcům popraveným v Novém Boru krátce po ukončení druhé světové války. Včerejší protest ale nebyl namířen jen proti pomníku, ale i proti divadelní hře, kterou na motivy novely Jana Tichého nastudovalo Činoherní studio v Ústí nad Labem a která byla večer uvedena v novoborském divadle.

Demonstranty svou přítomností podpořila i Jana Bobošíková, jejíž do zelenkavých šál odění příznivci odstranění pomníku aktivně podporují. Hlavní dějství protestu se odehrávalo před budovou divadla, jehož návštěvníci tak měli obstaráno poněkud netradiční a ne zcela příjemné entrée.

Samotné divadelní představení se přes určité obavy odehrálo v klidu. Těžký a přemýšlivý divadelní kus tak mohl každý vydýchat, jak chtěl. V debatách o díle Jana Tichého a o pomníku se dosud dostávalo minimálního prostoru divadelníkům samotným. Už proto jsem na tiskové konferenci v Grandhotelu neoslovil nikoho z řečníků, jejichž argumenty mi jsou již dostatečně známé, a zašel jsem za Jaroslavem Achabem Haidlerem, ředitelem Činoherního studia, který stál opodál a celé dění čile sledoval.

Zde je jeho vyjádření: „Nejvíce mě zaráží, že paní Bobošíková si tady vytváří politickou trafiku a přitom představení neviděla. Jsem z toho naprosto překvapený a cítím, že pánům nejde o hru, ale hlavně o pomník, asi je to tím, že nemají svůj vlastní. Stejně jako paní Bobošíková ani oni představení neviděli. Nejvíce se chtějí otírat právě o to, že hra je snad napsána na motivy skutečných událostí. Ale hra je opravdu napsána na motivy skutečných událostí. Něco takového se skutečně stalo nebo stát mohlo, ale nikdo netvrdí, že to bylo zrovna v Boru a nikdo netvrdí, že pan Träger byl dobrý nebo špatný. Celou tuhle diskuzi bych bral, kdyby lidi představení skutečně viděli.

Domnívám se, že pokud divadlo hraje o tom, že do ženské se nekope, bez ohledu na to jestli je to Němka, Češka, Židovka, ale že se to prostě nedělá, tak by si tím paní Bobošíková určitě neměla lámat hlavu a už vůbec ne s tím, jestli se hra hraje za peníze daňových poplatníků. Učit lidi být lidmi má smysl vždy a to na jakémkoliv tématu.“

 

24.2.2011 Tomáš Cidlina

http://www.i-noviny.cz/novy-bor/fotozurnal-32-hodin-mezi-grandhotelem-prazak-a-divadlem

Naše česká kultura zapomínání

Včera byl u Dobronína podříznut kříž na památku zavražděných českých Němců. Byli těsně po skončení II.světové války bestiálně lopatami a motykami ubyti k smrti, aniž by se vůbec posoudila jejich vina. V jaké společnosti to vlastně žijeme? Je natolik eticky a morálně deformovaná, že už není více schopna zvednout hlavu a přiznat si skutečnou pravdu o naší minulosti? Skoro by tomu člověk věřil. Potom nás ale v budoucnu nemůže očekávat nic dobrého. S takovýmto chováním si chyby z minulosti zopakujeme! K čemu zde máme Fond česko-německého porozumění?

 

Jan Šinágl, 17.3.2011

 

Příběh nepopsatelné křivdy a bezmo­ci rodiny Košťálový nazvaný „Jak se likvidovali ,KULACI na Podřipsku" přidal do této dokumentární knihy její nejstarší syn František Košťál (*1931)

Podřipsko - kraj převážně rovinatý, pod památnou horou Říp, se rozkládá ve středních Čechách. V tomto kraji se nachází mnoho hospodářských usedlostí s dlouholetou tradicí zemědělství a jejich majitelů, kteří pěstují všechny zeměděl­ské plodiny, včetně chmele a vína.

 

Kaddf_MuammarPro bezletovou zónu nad Libyí se vyslovila jasně pouze Francie a Velká Británie. G8, SRN, Rusko a Čína jsou proti, USA mlčí. Diktátor Muammar Kaddáffí, tak pokračuje ve vraždění a masakrech na statečných Libyjcích, kteří se proti náletům letadel brání prakticky jen holýma rukama. Masového vraha z Lockerbie tak EU, NATO a OSN poslušně poslouchá. Odměny se už dostalo SRN, Rusku a Číně slíbením dodávek ropy. Diktátoři se nemohou změnit. Připomínám výrok Winstona Churchilla: „Účelem válčení není padnout za svou zemi, ale přinutit nepřátele, aby padli za tu svou.“ Přeberte si. jeho výrok sami…

Berka_Jakabovi_vyveska_160311Dnešní soudní jednání bylo podle očekávání odloženo a netrvalo ani půl hodiny. Soudkyně Stamidisová nařídila další termín na 4.května 2011. Veřejnost tak zaujala nejvíce soudkyně JUDr. Dagmar Stamidisová, svým novým „outfitem“ a křiklavě červeně nalakovanými nehty. Na mé oznámení o pořizování zvukového záznamu reagovala slovy „To se nedivím“, čímž pobavila přítomnou, četnou veřejnost.

Soubor šikanózních žalob zástupců banky J&T vůči poškozenému Tomáši Berkovi

„Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném.“ G.B.Shaw

 

 

Modleme se za Japonsko a jeho statečné obyvatele. Příroda nám opět ukázala, že nejsme jejím pánem, ale pouhým bezmocným, slabým podřízeným. Nebudeme-li respektovat přírodní zákony a zákony Boží, budou se podobné katastrofy opakovat. Budeme sami jejich „spouštěči“ – a stále častěji.

KPV_znakV České republice „vládne“ Nečas, zdá se, že nečas začíná vládnout stále více i mimo naší zemi. Vždy to bude o tom, co dovolí občané svým vládcům a politikům. Nejsou-li osvícení, je třeba je neustále „hlídat“ a v případě ohrožení země je donutit k odchodu. Zdá se, že tento čas se v České republice blíží stále rychleji! Dnes je tomu 72 let co jsme ztratili svoji svobodu – necháme si ji opět dobrovolně a bez boje vzít…?!  Motto: „Dokud lidé nepochopí, že každý z nich, jako individualita, má být ovládán jak po stránce mravní tak i duchovní a budou stále hledat jakoukoliv oporu mimo sebe, mimo svoji duchovní a mravní mohoucnost – nemají naději se ubránit. Nabývá na významu individuální obrana, při níž zůstává člověk zcela sám. Má jenom sám sebe a Boha.“

KPV_znakPřekvapilo nás trochu, že všichni z ústředních orgánů chtějí kandidovat zno­vu. Problém nefunkčních poboček by se dal řešit sloučením s funkčními. Kon­kurenční „Sdružení bývalých politických vězňů" vůbec neuvažuje o ukončení činnosti. Je jich méně, ale nemají strach z další činnosti. Ani PTP nehodlá ukončit činnost. Bylo by velkou ostudou nás všech, kdybychom my činnost ukončili.

KPV_znakV roce 1990, při zakládajícím aktu v Pra­ze ve Sjezdovém paláci jsme přísahali, že naplníme odkaz padlých spolubojovníků protikomunistického odboje obnovením plnohodnotného, demokratického, pluralit­ního, politického systému, včetně nápravy všeho špatného a zločinného, co komunis­tický režim na naší společnosti napáchal. Po formální stránce jsme sice dosáhli toho, že byl schválen Zákon o protiprávnosti komunistického režimu, jakožto základ pro budování demokracie, nápravy spáchaných křivd, jak v oblasti práva, tak v oblasti ekonomických práv - především restitucí, však zůstala na poloviční cestě. V oblasti práva byla zachována tzv. právní kontinuita s komunistickým režimem a dnes po jedenadvaceti letech trvání naší formální demokracie  vnímáme, že i náš ústavní systém vykazuje tolik systémo­vých vad, že nositelé komunistické diktatury jsou beztrestní, vrazi nepo­trestáni a navíc se kdykoliv tzv. demo­kratickou cestou mohou vrátit k moci.

 

Deklarace_hlavyMy, níže uvedení signatáři INI­CIATIVY „PRÁVNÍ NAROVNÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU", vytvořené 16 demokratickými organizacemi, si při­pomínáme významné výročí našich dějin, den 17. listopadu 1989, který je dnes státním svátkem a Dnem boje za svobodu a demokracii, a současně se znepokojením hodnotíme politický vývoj v zemi za 20 let od pádu komunismu. Přestože byl komunistický režim zá­konem Č. 198/1993 Sb., prohlášen za zločinný, nelegitimní, zavrženíhodný a odpor proti němu na území státu nebo v zahraničí za legitimní, spravedlivý a úctyhodný, konkrétní legislativní kroky ani v minulosti, ani v současnosti tomu neodpovídají, a pokud ano, nejsou do­držovány, kontrolovány a jejich poru­šování není sankcionováno.

Dolejsi_1Motto: „Dokud lidé nepochopí, že každý z nich, jako individualita, má být ovládán jak po stránce mravní tak i duchovní a budou stále hledat jakoukoliv oporu mimo sebe, mimo svoji duchovní a mravní mohoucnost – nemají naději se ubránit. Nabývá na významu individuální obrana, při níž zůstává člověk zcela sám. Má jenom sám sebe a Boha.“

Miroslav Dolejší byl v roce 1949 vyloučen ze studií a za trest byl poslán do uhelných dolů, protože v místní klubovně ČSM demonstrativně vyvěsil britskou státní vlajku a ještě téhož roku navázal kontakt se skupinou národně demokratického odboje. V lednu 1951 byl na udání zatčen. Po třinácti měsících vyšetřovací vazby odsouzen Státním soudem v Praze ke 23 rokům vězení za údajnou špionáž. Od svého zatčení byl ve vyšetřovací vazbě bestiálně týrán a mučen. Prošel věznicemi v Ruzyni, na Pankráci, ve Valdicích, a lágry na Vojně, Bytízu, v Ostrově nad Ohří, na Rovnosti …  Po listopadu 1989 se pokouší zburcovat veřejnost a vyvést ji z její naivní neznalosti. Jeho hlas však zůstal hlasem volajícího na poušti. Veřejnost prostě ještě k určitým poznatkům nevyspěla a ani o tyto poznatky neměla zájem, a který trvá dosud. A jak bývá zvykem, hněv se obrací na posly špatných zpráv.

Roman_1Trasymachos: "Lidé jsou těhotní pravdou, ale někdo jim musí pomoci porodit."

„Současné jednání vidím jako jejich vysokou nervozitu a kruté jednání mocných zločinců! Nezastaví se ani před smrtí, proto měli zbraně, kdyby jim bránili, stříleli by! Taková akce je na rozkaz ministra, ne na veleni VP!!! Průšvih pro nevinné ve VP. Nesmi říci kdo to spustil do takových jatek! Nyní se média pustí do vlády. Nečas by měl podat demisi! Ten o tom musel vědět. Pospíšil musel zajistit soudce. Vláda koordinuje protizákonné činy VP a ohrožuje přímo demokracii! To je zločin a zastrašování všech, co se vzepřou. Z USA přijelo 10 lobistů z ETE 34, podívali se na ČEZ a jednoduše řekli ČEZ je rozkraden! Umí účetnictví a porovnávají roky 2000 až 2010 a výhledy, asi proto ten poprask. Investici až 500 mld. Kč, pak zkapitalizuji a řídí v České republice vše přes elektřinu! ČT urychlí průšvih mafií. Žádejme tresty, ne debatu jak to či ono zlepšit! Nečas je už 19 let poslancem - otrlý člověk! Veškera moc patří lidu. To chce lid?! 19 let degenerován ve Sněmovně a dnes řídí vládu. Není pravda, že by o rozkradeném ČEZu nic nevěděl. BIS podala informace. Vojensko bezpečnostní puč mají v záloze, než jit do basy, lepši to zkusit? Pozor jsou otrlí a nebezpečni. Mnohé katastrofy, kterým nemůžeme zabránit, nás mohou ještě ohrozit, ale odvolat pitomce z vlády musíme, jinak nám způsobí škodu jako Japoncům tsunami.“

Michal_1Otřesný dokument vysílaný na ČT 2, dne 10. března 2011, by v každé normální zemi okamžitě musel mobilizovat média a všechny občany, kteří si ještě zachovali zdravý rozum – stejně jako skandál s přepadením ČT! Naší zemi vládnou a ovládají ji jiní. Z těch, co tak mají činit, se stali z velké části slouhové, psychopaté, magoři či dokonce obyčejní zločinci, žijící zcela mimo realitu. Jiří Žáček to ve své básni „Škatulata, hejbejte se“ vystihl naprosto přesně, stejně jako karikaturista Slíva vystihl situaci, v jaké pozici se dnes politici v současnosti nacházejí –  riskujeme všichni a ne málo! Na příkladu statečného policisty odhalila ostravská televize v plné nahotě bezpečnostní stav naší země. Pokud nebude link na videoarchiv ČT funkční, můžete shlédnout dokument na You Tube. Do komentáře lze napsat čas, youtube si samo najde místo a můžete tak případně přidat i váš komentář.

 

 

Škatulata, hejbejte se,

my jsme hoši hraví:

co kdo zbabral na svém postu,

na jiném to spraví.

Odpovědnost za průsery

stačí rychle svalit,

na proradnou opozici,

nebo přímo na lid.

Urvalek_1Po více než dvaceti letech je téměř každý čtvrtý soudce bývalým komunistou. Ještě zajímavější je, že mezi členy vedení je soudců s komunistickou minulostí už 30 procent a mezi předsedy soudů je jich dokonce 37 procent. Podíl bývalých komunistů je tím vyšší, čím vyšší je stupeň soudů. Vypadá to, jako by členství v KSČ bylo velmi dobrou kvalifikací pro kariéru v naší justici. … převážná část soudců s komunistickou minulostí neprošla procedurou, kterou se po roce 1990 začala prověřovat způsobilost pro výkon funkce soudce (psychotesty, testy IQ, justiční zkouška podle nových demokratických zákonů). Za zmínku stojí i fakt, že například soudci, kteří dříve působili u hospodářské arbitráže, dodnes žádnou justiční či na roveň postavenou odbornou zkoušku neabsolvovali (a to ani podle socialistického práva) a podle stávajícího zákona o soudech a soudcích ani nesplňují předpoklady pro výkon funkce soudce.

Rak_a_HradUran prezentuje sílu revoluční, energii prudkých proměn, nečekaných zvratů, ale též nových a neotřelých nápadů, z nichž se rodí i převratné činy. Jeho vstup do znamení Berana přináší doslova vír nové síly, nové vůle, nové naděje na změnu všeho zatuchlého a vyčpělého.

 

Pecina_2Požádal mě časopis Týden, zda bych, známý sčítanec-odmítač, nesepsal, tak na 1 000 slov, argumenty proti účasti v letošním sčítání lidu. Rád jsem vyhověl a připravil ke zveřejnění text, ve kterém jsem všechny základní argumenty shrnul a vysvětlil. Jak se záhy zjistilo, došlo k drobnému přehlédnutí: požadováno bylo nikoli tisíc slov, nýbrž tisíc znaků, což jsou nějaké dva odstavce. Takovému zadání jsem arci vyhovět nedokázal, na podobném prostoru se o tak komplexní thematice smysluplně hovořit nedá. Kdybych byl básníkem, snad bych se dokázal vyjádřit např. formou haiku, takto však musím resignovat a o svůj názor se podělit se čtenáři blogu, v naději, že mi redakčním zkrácením vzniklý extrakt nepřivodí ani infarkt, ani trestní stíhání; útěchou mi budiž, že trestný čin podněcování byl vloni zrušen.

To co v posledních měsících páchá zubař v kultuře nemá dosud obdoby!

Pane ministře,

připojujeme se k výzvě Mgr. Richarda Sporky ze dne 25.11.2010:

„Vyzývám ministra kultury Jiřího Bessera k okamžitému odstoupení z funkce ministra, neboť je to člověk, který neprokázal schopnost kultuře rozumět ani se kulturně chovat. Do svého úřadu přinesl aroganci, čistky a strach, které jsou jeho mocenským nástrojem. Lživá a zákeřná prohlášení v mediích, která zpochybňují a znevěrohodňují práci ředitelů příspěvkových organizací MKČR, jsou jeho stylem.

havlik2Hlavní postava čtvrtečních mediálních turbulencí zakončila své  gala představení v pořadu České televize Hyde park. Matador našeho politického kolbiště předvedl koncentrovanou esenci arogance moci.

Občas zaznamenáváme dotaz, zda nám vládnou lumpové či neumětelové. Myslím, že u nás platí obojí. Z tohoto mixu pak vzniká nebezpečná třaskavá směs. Ale je to ještě horší, neboť nám zároveň defilují před očima různě narušení jedinci. Jediné, co mají opravdu, ale opravdu rádi jsou jejich vlastní obrazy v zrcadlech. Naprosté odtržení od reality života je více než zřejmé. A tak neustále šplháme dál a dál na další vrcholy nevkusu, nekonečné drzosti, nemravnosti bez hranic a bohužel i marnosti.

Sudetsti_Nemci_1

V naší mládeži není naděje, vyrůstá v atmosféře, ve které jsou po generace polopravdy a předsudky předávány dále. Nevěděl snad Václav Havel v roce 1989, že jeho představa začít od nuly a tlusté čáry za minulostí znamená to samé, jako minulost zamést pod práh, kde dodnes dále kvasí? Celé 20. století bylo smeteno ze stolu. Češi chtějí být vnímáni jen jako oběti.

Oceněná česká autorka Radka Denemarková žije s rizikem „pošpiňování“ jména České republiky

VOLKSBLATT: Paní Denemarková, ve Vaší knize „Nádherný kousek země“. Představujete osud německy mluvící židovské dívky Gity Laušmanové, která byla nejprve od Národních socialistů poslána do koncentračního tábora a po válce v Československu, byla jako německá kolaborantka, označena jako nepřítel. Jaké poselství chcete tímto sdělit?

Bata_Jan_a_TGMTakřka během několika málo měsíců po listopadu 1989 se z Tomáše Jana Bati neboli Tomáše Bati mladšího neboli Tomíka, stala modla vzoru úspěšného podnikání. Zatím, co ten pravý český vzor a více než úspěšný pokračovatel díla svého nevlastního bratra, Jan Antonín Baťa, dlel i po smrti pošpiněn českou a zahraniční politikou, v nuceném zapomnění.

Pozitivní  zpráva: NS České republiky dnes zrušil veškeré rozsudky v kauze Milana Bajcára v otřesné kauze plzeňských exekutorů. Byl odsouzen na 3 1/2 roku nepodmíněně za něco, co neudělal! Více níže!

Mafie_1Včera u OS Liberec se veřejnost opět nedočkala pokračování ostudné kauzy. Na webových stránkách OS Liberec bylo jednání oznámeno, u soudní síně vyvěšeno, okradený norský podnikatel Edvard Stolba se dostavil, státní zástupce Mgr. Petr Hořín se dostavil 10 minut před začátkem soudního jednání v 8:30 hodin. Až na místě zjistil, že se soudní jednání nekoná. Soudce mu sdělil z důvodů „nepřítomnosti“ soudního spisu, který se nalézal u KS v Ústí nad Labem, kde ve stejný čas začalo soudní jednání ve věci Radka Šnábla a jeho konkursních kumpánů známých i z kauzy RYBENOR. Vše nasvědčuje tomu, že obžalovaní konkursní správci byli informováni jako jediní z účastníků a vůbec se nedostavili. Je otázkou, zda-li se zúčastnili soudního jednání i v Ústí nad Labem? Další termín byl určen na 26.dubna 2011 od 8:30 hodin. Mimochodem je zdokumentováno, že v prostorách KS Ústí nad Labem se při veřejném jednání minimálně jednou používala rušička, která zabránila pořizování zvukových záznamů!

Kriz_duchodciV posledních týdnech se stáváme svědky odhalování hnusu v nás. Řada mladých lidí se vyjadřuje o důchodcích způsobem, který jako by vypadl z nacistických učebnic o řízené selekci, zatímco nás politici straší bubáky z Dělnické strany. Straší také seniory, že jim okleští důchody. Důchody, které si poctivě odpracovali, které jim nikdo nedává darem jako jiným skupinám v české kotlině.

Kam jsme to dopracovali s úctou a vychováním, jestliže dovedeme takto otevřeně a s opovržením mluvit o seniorech jako o nepříjemné přítěži státu, o nutném zlu, jako o hospodářské brzdě rozletu mladých?

Zaslepeni vlastní chtivostí, jsme schopni seniory po celoživotní odvedené práci, stavět takřka na úroveň těch, co se záměrně celoživotně práci vyhýbají a přesto berou nezasloužené sociální podpory. Pro některé omezence jsou obě skupiny darmožrouty bez rozdílu.

 

Prezident Václav Klaus je věrný své populistické roli generála po bitvě, který ví vždy nejlépe jak je vše nové špatné, jen jaksi ta konkrétní, reálná řešení, spojená s možností rizika zmýlení se, nám stále od prvního občana země chybí? Je to škoda, když je takovým ekonomickým odborníkem, s desítkami čestných doktorátů, byť mu v žádném odborném, uznávaném, světovém ekonomickém časopisu dosud nevyšel žádný článek…?! J.Š.

havlik2Televize Nova nevysílá už dosti dlouho žádnou publicistiku ani politické diskuse. Jedinou výjimkou je jednou za rok hodinka s prezidentem. Pan profesor Klaus opět nezklamal. Kopl si do Ústavního soudu, do „oblíbeného“ Al Gora, do vydavatelů knih, lékařů a EU. Pokáral vládu za špatnou důchodovou reformu. A to k neskrývané radosti Víta Bárty, který je dnes spolu s Borisem Šťastným, Tomášem Hrdličkou, a kupodivu i Michalem Haškem, nejbližším politickým spojencem pana prezidenta. Škoda, že jsme neslyšeli alternativní návrh řešení deficitu na důchodovém účtu, neexistenci rezervního důchodového fondu a celkově alarmující situace veřejných financí. Třeba se dočkáme. Václav Klaus slibuje články. Otázek, na které by měl odpovídat, by byla celá řada, ale od adorující hlasatelky zpráv se ani očekávat nedaly.

Kultur_shockTO Hrbata, TO Semelová, Rath zve Komsomol, trapná agentura MM, nemravné platy europoslanců…

„V MF-Dnes ze soboty 5.března v kulturtrégrovské akci 20% DPH na knihy a časopisy v titulním článku „Začal velký boj o knihy“, přiznává ministr školství Mgr. Josef Dobeš (ročník 1964 za VV), že jej nenapadlo, že zvýšení DPH, pro které také hlasoval, postihne i školy a studenty, neboť se týká i učebnic a odborné literatury. Ministr kultury MUDr. Jiřího Besser (ročník 1957, nestraník, ale za TOP 09) má zase zřejmě potíže s funkcí distribuce knih. V pořadu ČRo 6 „Člověk a trh“ ze dne 3. března v diskusi o zvýšení DPH se Svazem českých knihkupců, se divil, co by ti knihkupci ještě chtěli, když mají jejich distribuce až 41% rabat.

PI_Sywiec_Ryszard_080968Renomovaný historik Petr Blažek, představil svoji další knihu vydanou v polském jazyce RYSZARD SIWIEC. Diskuze za účasti polských historiků a zaměstnanců polského UPN byla velmi zajímavá. Účast veřejnosti byla slabá. Překvapilo, že z vedení ÚSTR se nedostavil nikdo (!!!), vyjma Petra Blažka a fotografa ÚSTR. Dost smutné, když přímo u vchodu do ÚSTR stojí pomník Ryzsarda Siwiece a ulice nese jeho jméno. Skvělý člověk a táta, který by si zasloužil, aby o něm byl natočen celovečerní film. Právě takovéto skvělé a příkladné osobnosti pomáhají posouvat svět do potřebné mravní a morální úrovně, která jediná může zaručovat naší smysluplnou existenci.

Aneb národy se udržují idejemi na kterých vznikají – nebo také zanikají…

 

KSCM_NSDAPMnozí členové NSDAP o existenci koncentračních táborů dlouho nevěděli, o nezákonných poměrech v 50. letech věděla nepochybně většina členů KSČ. Důchody členů komunistických tajných služeb a policistů, byly radikálně sníženy ve všech východních zemí po pádu komunismu. Sníženy nebyly pouze v České republice, pokud nebyly ještě více navýšeny…?! Obávám se, že jde o stovky milionů ročně, ne-li miliardy při jejich obrovském počtu. Skutečně velkorysá „odměna“ těmto novodobým bachařům, kteří pomáhali dalším bezcharakterním a zločincům udržet tento velký koncentrační tábor pod kontrolou. Už přes 20 let se nám vysmívají a jejich následovníci jsou troufalejší a drzejší stále více.

 

MichalievicAleś Michaljevič, kandidát na běloruského prezidenta v prosincových volbách, vydal prohlášení, ve kterém popsal to, co se děje se zadrženými ve vazební věznici KGB. Prakticky popsal mučení, které je uplatňované vůči politickým vězňům. „Otevřeně prohlašuji, že jsem nikdy nebyl a nebudu agentem Výboru státní bezpečnosti (KGB). Tímto veřejným prohlášením se zprošťuji závazku, který byl uveden v dokumentu“. … Veřejně vyjmenoval způsoby ponižování a mučení, které vůči němu byly použity během zadržení ve vazební věznici. … Ruce mi za zády vykrucovali co nejvýše to šlo, dokud mi nezačaly praskat klouby, a říkali, že musím splnit všechno, co po mně budou chtít. Drželi mi ruce v této poloze dlouho a zvedali je stále výš, dokud jsem neřekl, že splním všechny jejich požadavky.

 

havlik2„…Nelze si nechat „kálet na hlavu“. To české „ono to nějak dopadne“ nebývá tím nejlepším životním postojem. Pasivita může být i forma spoluviny. Psát o dílčích každodenních excesech současné party Dolce vita skoro nemá smysl. Jim je totiž už úplně jedno, co si o nich myslíme. Pro ně je důležitý každý další den navíc u koryta. A platí to v různé míře pro všechny současné parlamentní strany. Jen se ukřičte, upište, uprotestujte,… Hlavně, že karavana táhne dále. O víkendu v Dubaji na golfu.“ Občané, připravte se, klíčky už nepomohou, nechcete-li, aby nám vládli i nadále zloději, podvodníci, korupčníci a zločinci, kteří žijí nemravně z výsledků poctivé práce druhých. Vedou nás stále více a rychleji do bídy ekonomické i mravní. Peněz je dost, ale nekončí tam kde mají – sloužit zemi a jejím občanům. Občané jsou opět vládou okrádáni díky nesmyslným a nic neřešícím 20% DPH, hrozí bída. Rozkradené korupční stovky miliard vládu nezajímají. Odhaduje se, že 20% obyvatelstva ČR ovládá a vlastní 80% bohatství země! Nadnárodní koncerny nezajistí trvale prosperitu země, ale především střední podnikatelský stav, který je vládou likvidován! Kolik peněz bylo na důchodovém fondu po listopadu 89? Kolik peněz se do dneška vybralo celkem od občanů na důchody? Jak s nimi bylo naloženo? Na co byly použity? Kolik miliard z důchodového fondu použil Václav Klaus na asanaci a záchranu rozkradených bank? Kdybychom je dnes měly, nemuseli bychom dnes řešit problém důchodů! Předčasní volby se změnou volebního zákona jsou reálným a jediným možným začátkem řešení nahromaděných problémů naší země. Neschopné a všehoschopné je třeba nahradit v přímé volbě mravními, schopnými občany s nezpochybnitelnou minulostí. Bez tlaku občanské společnosti to nepůjde! J.Š.

Kavalirova_webPravda o amorálnosti správy země, jejích nejvyšších představitelů a mnoha dalších institucí, vyplouvá stále více a nezadržitelně na povrch - „JAKO OLEJ NAD VODU“ jak kdysi o pravdě výstižně řekl Jan Antonín Baťa, tento velký syn naší země, považovaný 60 let komunisty a jejich současnými pohrobky u moci, za zločince.

Neskutečná mravní špína a podlost ve vedení KPV ČR v čele s předsedkyní KPV ČR a předsedkyní Rady ÚSTR MUDr. Naděždou Kavalírovou vyplouvá stále více na povrch. Naštěstí se zdá, že se pobočky KPV ČR a skuteční političtí vězni začínají probouzet k aktivní činnosti a nápravě nedůstojného stavu urážející všechny skutečné politické vězně. Po plk. letectva v.v. Josefu Hejtmánkovi, předsedovi pobočky KPV Česká Lípa, vyhrál svůj spor i předseda pobočky KPV Přerov František Přeslička. Zde si můžete poslechnout zvukový záznam vyhlášení rozsudku ze dne 2.března 2011, soudkyní JUDr. Otýlií Hrehovou.

 

Moje obrana proti slovnímu napadení mé osoby br. Vladimírem Hradcem, ze dne 19. 5. 2010, kterou hodlám přednést na Radě konané dne 16. 8. 2010. (Pro nedostatek času jsem tak dosud nemohl učinit.) (Dodnes nebyl tento dopis v tisku KPV ČR uveřejněn! J.Š.)

Soudružko Semelová,

jako občan této země sleduji vaše verbální projevy již delší dobu a věřte, že je mi z vás vždy znovu a znovu na zvracení. Avšak to, co jste před několika dny "předvedla" společně se soudruhem Grebeníčkem (potomkem zvrhlého Stbáckého mučitele)  překračuje všechny myslitelné meze!

1) Eda Seibert 2011-03-01

„Pogromy na němce hned po květnu podnítil také Beneš svým květnovým projevem, kdy prohlásil, že Němce je nutno vylikvidovat. Věděl o svévolných akcích Svobodových vojáků a mlčky je schvaloval, nebránil jim - naopak.“

Hulik_1Výše uvedené skutečnosti vyvolávají pochybnosti nejen o řádné registraci KSČM, ale i o její právní existenci vůbec a KSCM_tresnekonečně i o celém registračním řízení politických stran ministerstvem vnitra. Výše uvedené rozpory jsou podle mého názoru neodstranitelné a právní existence KSČM je tedy více než sporná. To slovo „více“ znamená, že je nulitní. Politická strana, která neexistuje, nemůže být registrována. Stačí tedy registraci zrušit a strana nemusí být ani rozpuštěna.

 

 

Hasek_Michal_1Zastupitelé jihomoravského kraje se minulý čtvrtek (24. 2. 2011) rozhodli, že navrhnou novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Formulace „svobodný přístup“ by nicméně při případném přijetí této novely působila dosti ironicky, neboť tento návrh jde přímo proti smyslu zákona a z lidí, kteří zrovna nejsou úředníci nebo zastupitelé, dělá občany druhé kategorie. Možný budoucí předseda nejsilnější levicové strany, hejtman Jihomoravského kraje, Michal Hašek, tak občanům vzkazuje: „Chceš vědět, co úředníci a politici placení z tvých daní dělají? Tak chlapče pěkně popros, zaplať a když se nebudeš ptát na blbé otázky, možná ti i někdy odpovíme.“ Ne, bohužel nepochopili vůbec nic. Bohužel jsou to stále myšlením bolševici.

 

Kavalirova_webDne 2. března 2011 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2, že usnesení Rady Konfederace politických vězňů (KPV) o vyloučení bývalého politického vězně a předsedy přerovské pobočky KPV Františka Přesličky z Rady KPV je v rozporu se stanovami Konfederace a je neplatné. Rozsudek je nepravomocný, obě strany budou mít po jeho doručení možnost podat odvolání k Městskému soudu v Praze.

Ji_Fiala„Bezprostřední příčinou zatčení pak bezesporu byla plánovaná a odsouhlasená účast na parlamentním semináři na téma střídavé peče. Justice už nehodlala zopakovat loňskou chybu, kdy mne zatkla až  po přednášce v Senátu ČR, která otřásla tamními účastníky. Proto mne nyní uvěznili již před seminářem.“

 

Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba!

1)  V České republice roste sociální neklid a sílí odpor občanů proti společenskému uspořádání.

2)  Vedle jednorázových akcí vznikají i návrhy na zásadní změnu společensko – ekonomického uspořádání.

3) Jedním z návrhů, jak zahájit proces celospolečenské diskuse formuloval již v polovině minulého roku

zakladatel  iniciativy OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST Václav Vorel.

 

 

A pak že nemáme 50.léta!

Pražský vrchní soud hostil nezvyklý proces. Před soudci nestál žádný současný provinilec, ale herečka, která ztvárnila Dagmar Šimkovou. Tu komunisté v 50. letech poslali na 15 let do vězení. Když jeden ze studentů práv, který hrál komunistického prokurátora, zvýšil hlas a plamenně odsoudil podvratnou činnost Šimkové, která šířila protikomunistické letáky, diváky v soudní síni mrazilo.

A jak teprve mrazilo toho, kdo se přišel podívat na některé hlavní líčení se skupinou Vondrák-Dupová, zvlášť při pomyšlení, za jakou trestnou činnost byli obžalovaní postaveni před soud a jak dlouhou dobu kvůli ní strávili ve vazbě. O tom ovšem v iDnes programově nevědí, resp. dlouhodobě úspěšně předstírají ztrátu základních kognitivních funkcí.

S náležitou pompou oslavil včera stovku filmový režisér Otakar Vávra, patrně nejznámější prostitut české kinematografie. Gratulovat přišel i Václav Klaus, který Vávru již dříve ocenil státním vyznamenáním; což nepřekvapí, uvědomíme-li si, že Klause a Vávru spojuje vypjatý chauvinismus.

… Česká republika se však vydala na cestu poněkud pokřivené demokracie. Zde totiž platí svoboda slova jen pro někoho. Po rozpuštění Dělnické strany to platí dvojnásob. Není to tak dlouho, co jsem byl společně s dalšími stranickými kolegy zatím nepravomocně odsouzen za údajnou podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačování práv a svobod člověka. A skutečný důvod? Kritizoval jsem zavírání lidí do vězení za držení transparentu se dvěma slovy. Psát je zde nebudu, protože mám "jinou svobodu" slova než poslankyně komunistů Semelová.