Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út zář 26 @08:30 -
KS Ostrava: Odvolání ing. Marka Gáby
so zář 30 @09:30 - 10:00PM
Volmanův Žebrák
so zář 30 @14:00 -
Berounka Čechův mlýn: setkání převozníků
út říj 10 @19:00 -
Praha Broadway: Petriněnko
čt říj 12 @09:30 -
OS Praha-západ: Janíček J. (The Plastic People of the Universe)
st říj 18 @19:00 -
Praha: předpremiéra BRATŘI pro sponzory

Nejnovější komentáře

 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:09
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 08:32
  Manželka zemřelého na ambasádě v Saudské Arábii nedostává ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 07:50
  Rusko své odpůrce pronásleduje vždy a všude. Car Petr I. dal ...

  Read more...

   
 • 17.09.2023 10:17
  Farma-průmysl z nás dělá "pokusné králíky" a ještě na tom ...

  Read more...

   
 • 13.09.2023 13:30
  Naši američtí příbuzní truchlí potichu něco jako národní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Abraham Lincoln

 • Demokracii zohavujeme volbami. Je to díra v plotě, kudy vniká škodná

  Po pandemii přišla horká válka, nový výjimečný stav. Ze všech stran se ozývají hesla o nutnosti naočkovat do demokratické kultury válečné ctnosti, nenávist k nepříteli, brannost, nekompromisnost. Kdo uplatňuje zásadu myslících lidí „kdykoli jsem někoho obvinil z křivdy na mně, nalezl jsem i sám sebe křivdícího“, je považován za kolaboranta se zlem, rozdíl mezi dezinformačními a opozičními weby se v očích cenzorů nebezpečně zmenšuje. „Zrak veřejnosti fascinuje přitažlivá duha klenoucí se po krvavé tříšti bojišť, jež omámí a přinese zkázu“,jak řekl Abraham Lincoln v roce 1848.

 • Krajanské dny sudetských Němců: Regensburg 2023

  "Nic není vyřešeno na věčné časy - co není vyřešeno spravedlivě."

  Abraham Lincoln

  ***

  Zdravím vás, milí sudetští přátelé,

  jako velikonoční dárek od SL-Bundu jste jistě obdrželi pozvánku na ST 2023 v Regensburgu. Obdrželi ji i lidé, kteří nejsou členy landsmanšaftu. Na rozdíl od Hofu chtějí mít sály plné. Jak se dalo očekávat. Ti, kteří se nechtějí smířit s nespravedlností vyloučení, kterou SL toleruje alespoň změnou stanov, založili nový legální spolek, tzv: Sudetendeutschen Landesverband Bayern e.V.

  Zatím neobdržel pozvání. Nejsme pomstychtiví, proto dáváme aktérům SL šanci na naši účast na ST 2023, aby se lépe zaplnily sály. Naše účast však podléhá demokratickým podmínkám, které by měly být na akci dotované Svobodným státem Bavorsko samozřejmostí. To však není jisté u vedení SL, které nás, "sudetské Němce", symbolizuje kruhem teček, dokonce velmi tlustým. Naše podmínky účasti v sále, najdete v příloze PdF.

 • ST Regensburg 2023

  "Nichts ist auf Dauer geregelt - was nicht gerecht geregelt ist."

  Abraham Lincoln

  ***

  Grüß Gott, liebe Sudetenfreunde,

  als Ostergeschenk des SL-Bundes, habt Ihr sicher die Einladung zum ST 2023 nach Regensburg erhalten. Die haben sogar Personen erhalten die nicht Mitglied der Landsmannschaft sind. Man will ja, im Gegensatz zu Hof, die Hallen voll haben. Wie nicht anders erwartet, haben die, die sich nicht mit den Unrecht der Vertreibung, das die SL durch ihre Satzungsänderung zumindest duldet, abfinden wollen und einen neuen Rechtsverband, den: Sudetendeutschen Landesverband Bayern e.V. gegründet haben, bisher keine Einladung erhalten. Wir sind nicht nachtragend, deshalb geben wir den Akteuren der SL die Chance unserer Teilnahme am ST 2023, damit die Hallen besser gefüllt werden. Unsere Teilnahme ist aber an demokratische Bedingungen geknüpft, die bei einer vom Freistaat subventionierten Veranstaltung selbstverständlich sein müssten. Aber sicher ist das bei der SL-Spitze, die uns „Wir Sudeten-deutschen,“ mit einen Kreis von Pünktchen, sogar einen ganz dicken, symbolisiert, nicht. Unsere Bedingungen zur Teilnahme in der Halle, findet Ihr in der PdF-Datei.

 • Vánoční a novoroční přání sudetských Němců

  SDL CZ Statistika odsunuCannes 2022 Kontinent der Vertreibung Gold Winner Ein Film von Kurt MayerPřejeme všem lidem dobré vůle požehnané Vánoce, klidný, dobrý a zdravý nový rok 2023 - Realita opět v roce 2022 na Ukrajině.

  Doufáme, že změna stanov SL nepomohla povzbudit Putina k opakování etnických čistek na Ukrajině a jaké se podařily Čechům. Celé blahopřání>

   

   

   "Na čas můžete oklamat všechny lidi, část lidí můžete klamat pořád, ale nemůžete stále klamat všechny lidi."

  Abraham Lincoln

  ***

   "Národy jsou přirozenými orgány lidstva. Lidstvo je organizací národů. Čím více národní, tím více lidský; čím více lidský, tím více národní."

  Tomáš G. Masaryk 1918 ve své velké knize o světové revoluci

   

 • We mutilate democracy by elections. It's a hole in the fence where the vermin

  After the pandemic came a hot war, a new state of emergency. There are slogans from all sides about the need to inoculate democratic culture with the virtues of war, hatred of the enemy, conscription, intransigence. Whoever applies the principle of thinking people "whenever I accuse someone of wronging me, I find myself wronged" is considered a collaborator with evil, the difference between disinformation and opposition websites is dangerously narrowing in the eyes of the censors. As Abraham Lincoln said in 1848, "The public eye is fascinated by the attractive rainbow arching over the bloody splinter of battlefields, which will stupefy and bring destruction".

 • Weihnachts- und Neujahrswünsche der Sudetendeutschen

  SD VetreibungsverlusteCannes 2022 Kontinent der Vertreibung Gold Winner Ein Film von Kurt MayerWir wünschen allen Menschen guten Willens, gesegnete Weihnachten und ein friedliches, gutes und gesundes Neues Jahr 2023. Wieder Realität im Jahre 2022 in der Ukraine.

  Wir hoffen, dass die Zweckänderung der SL nicht dazu beigetragen hat, Putin zu ermutigen, die den Tschechen gelungene ethnische Säuberung auch in der Ukraine zu wiederholen.

  Vollständige Glückwünsche>

  ***

  Abraham Lincolns Erkenntnis: "Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen und man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen."

  ***

   „Die Nationen sind die natürlichen Organe der Menschheit. Die Menschheit ist eine Organisation von Nationen. Je nationaler, desto menschlicher, je menschlicher, desto nationaler.“

  Tomáš G. Masaryk 1918 in seinem großen Buch über die Weltrevolution