Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Andrée Geulen-Herscovici

 • Dnes se dožívá 100 let Andrée Geulen-Herscovici – v době Holocaustu zachránila 1000 židovských dětí

  Andree Geulen HerscoviciPaní Herscovici zachránila přibližně 1000 dětí. Sir Winton zachránil 669 dětí. Jsou známí, píše se o nich,  točí dokumenty a filmy. Má to tak být, abychom nezapomínali.

  Raul Wallenberg zachránil před Holocaustem 100.000 Židů, Přemysl Pitr se staral o zubožené německé, židovské a české děti, Jan Antonín Baťa a jeho firma zachránili stovky početných židovských rodin. Pro širokou veřejnost zůstávají tito obdivuhodní lidé dodnes neznámými…

 • Wintonova vnoučata, aneb liché a laciné gesto

  Winton Praha sousosiAktualizováno 29.4.2024: 

  ***

  Udělovat české občanství dětem emigrantů narozeným kdesi po světě (tím nemyslím exulanty z akce Asanace), jejichž rodiče dobrovolně odešli ze země, mi nepřipadá jako nějaký lidskoprávní akt.

  Spíše by se mělo vrátit občanství vyhnaným sudetským českým Němcům a jejich potomkům, ti byli ze země vyhnání násilím bez jejich souhlasu prezidentem Benešem a jeho kvazidemiokratickou kamarilou. Stejně tak by měl být zrušen Lex Schwarzenberg a Lex Liechtenstein. Pak se můžeme bavit o nápravě nějakých křivd. Rozdávat občanství lidem, kteří již dávno nemají s touto zemí nic společného, je liché a laciné. Ano, ať se sem přistěhují a naučí se česky a pracují zde, pak mohou dostat občanství. Jinak to zavání jenom zneužíváním korespondenční volby těchto „taky Čechů“ v zájmu nějaké politické manipulace.

  Martin Kubík

  Praha, LN, Dopisy redakci 26.4.2024 - Ad LN 24.4.2024: Wintonova vnoučata

 • Wintons Enkelkinder oder eine seltsame und billige Geste

  Winton Praha sousosiDie Verleihung der tschechischen Staatsbürgerschaft an die Kinder von Emigranten, die irgendwo auf der Welt geboren wurden (ich meine nicht die Exilanten der Asanace-Aktion) und deren Eltern das Land freiwillig verlassen haben, erscheint mir nicht als eine Art Menschenrechtsakt.

  Vielmehr sollte den Exil-Sudetendeutschen und ihren Nachkommen, die von Präsident Beneš und seinen quasi-demokratischen Kamarille ohne ihre Zustimmung gewaltsam aus dem Land vertrieben wurden, die Staatsbürgerschaft zurückgegeben werden. Die Lex Schwarzenberg und die Lex Liechtenstein sollten ebenfalls abgeschafft werden. Dann können wir über die Wiedergutmachung von Unrecht reden. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Menschen, die schon lange nichts mehr mit diesem Land zu tun haben, ist unaufrichtig und billig. Ja, lasst sie hierher einwandern, Tschechisch lernen und hier arbeiten, dann können sie die Staatsbürgerschaft bekommen. Andernfalls hat es den Beigeschmack, dass das Briefwahlrecht dieser "Tschechen" für politische Manipulationen missbraucht wird.

  Martin Kubík

  Prag, LN 26.4.2024

  Voll Artikel in Tschechisch>