Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Archiv ABS

 • Tento estébák špehoval Pavla Tigrida ve Francii jako zaměstnanec francouzské banky

  ABS Chladil LubomirChladil Lubomir CV I ČRoPlus (31.8.2023, 15:50 – od 15:48:25 hod.) věnovala Pavlu Tigridovi 4 min., ale v obsahu bloku zpravodajství Tigrid zmíněn není: 15:10 - Poslechněte si tyto 4 minuty – výpovědi a svědectví dětí Pavla Tigrida, vypovídají vše a vydají za desítky článků! Jak se asi jmenuje onen agent StB, pracující ve francouzské bance? Nestyděl se přijít, půl roku po smrti Tigrida, na českou ambasádu v Paříži na vzpomínkovou tryznu! Kdo ho pozval? Syn Pavla Tigrida ho vyzval k odchodu, agent se urazil a pohrozil podáním stížnosti. Kdepak asi tento vejlupek tehdy pracoval, či ještě dnes pracuje? Zřejmě v diplomatických službách, kde takovýto „diplomaté“ byli a jsou stále vítáni. Vydá mi ABS jeho svazek, nebo opět „zapracuje“ GDPR a jeho jméno zůstane nadále utajeno před veřejností? Před 20ti roky zemřel Pavel Tigrid, média mlčí…

  Chladil Lubomir ParisChladil Lubomir Paris EmbassyDěkuji ABS za vydání celého svazku na agenta StB ve Francii. Na můj dotaz senátor Pavel Fischer, tehdejší velvyslanec v Paříži v době konání tryzny, neodpověděl. Nemohl nevědět jméno agenta (dnes  předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR). Jeho jméno Lubomír Chladil.  MZV ČR mi odepsalo, že nikdy nebyl jejich zaměstnancem. Vzhledem k účasti na tryzně v roce 2003 musel mít určité postavení, když si troufl přijít. Dnes by mu bylo, či je 75 let. Tzn. do důchodu mohl jít v roce 2014. Kde asi pracoval oněch 11 let po tryzně a jaký asi má či měl důchod?

  Níže několik ukázek z obsáhlého archivu ABS tohoto bezcharakterního člověka, který dnes možná mezi námi žije jako „ctihodný člověk“. JŠ

 • This agent spied on Pavel Tigrid in France as an employee of a French bank

  Chladil Lubomir ParisABS Chladil LubomirQuote from my article -Pavel Tigrid died 20 years ago, the media is silent...

  ČRoPlus (31.8.2023, 15:50 - from 15:48:25 ) devoted 4 minutes to Pavel Tigrid, but Tigrid is not mentioned in the content of the news block: 15:10- Listen to these 4 minutes - thetestimonies and testimonies of Pavel Tigrid' s children, they tell everything and are worth dozens of articles! I wonder what the name of that StB agent working in a French bank is? He was not ashamed to come, half a year after Tigrid's death, to the Czech embassy in Paris for a memorial service! Who invited him? Pavel Tigrid's son asked him to leave, the agent took offence and threatened to file a complaint. Where did this fool work then, or is he still working today? Probably in the diplomatic service, where such "diplomats" were and still are welcome. Will the ABS release his bundle to me, or will GDPR "work" again and his name remain hidden from the public? Pavel Tigrid died 20 years ago, the media is silent...

  Chladil Lubomir Paris EmbassyThank you ABS for releasing the entire volume on the StB agent in France. Senator Pavel Fischer, then ambassador to Paris at the time of the trial, did not respond to my inquiry. He could not have known the name of the agent (now chairman of the Senate Committee on Foreign Affairs, Defence and Security). His name was Lubomír Chladil. The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic wrote back to me that he had never been their employee. Given his participation in the 2003 trial, he must have had a certain status if he dared to come. Today he would be, or is, 75 years old. So he could have retired in 2014. Where did he work for those 11 years after the Trial and what is or was his pension?

  Below are a few excerpts from the extensive ABS archive of this unprincipled man who may well live among us today as a "venerable man". JŠ

  Full Article in Czech>