Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

brig. gen. Zbyněk Čeřovský

 • 3.7.2024 St. Vitus Cathedral: funeral mass for Brig. Gen. Zbyněk Čeřovský

  24.07.03 9 cestna salva vojaciUPN Praha 5 Cerovsky Zbynek a Thomas 23.6.2024Below I am attaching the videos of the sermon by Cardinal Dominik Duka, the speech by the representative of the Czech Army, the farewell to the public in front of the Cathedral of St. Vitus (mostly tourists), the departure for the last journey to his hometown Mšeno, the audio recording of the whole funeral mass and thePHOTOGALLERY.

  From the opening words of Cardinal Dominik Duka: "Dear present, dear family, son Tomáš, representatives of the army, representatives of public institutions, associations, friends of the tormentors, men and women who shared the fate with the late General. We are at the time of holidays and vacations and yet we did not hesitate. That is why we said goodbye to him in the Cathedral. He showed by his life that he truly loved this country. He loved himself in different ways, but what is decisive is when I can stand my ground - and say NO! And so at the beginning of this service we want to give thanks for his strength, his courage, his friendliness. We also want to thank his wife Libuše, his family, his late son, but also you who have come so that we can give thanks to God. We realize that there is a time in each of our lives when we fail to live up to that high standard of truth, love and justice..."

  It was an honour to have my voice heard clearly and forcefully in the precincts of St. Vitus Cathedral - in the name of all the victims of the criminal communist regime and those of today as a result of not dealing with our own past.

 • Under communism, a lot of people stole a little, under capitalism, a few people stole a lot

  Cerovsky Zbynek

  Karl Jaspers: "The Question of Guilt": "Moral transgressions are the basis of the conditions out of which political guilt and crime grow. To commit innumerable small acts of carelessness, of convenient accommodation, of cheap justification of injustice, of unobserved encouragement of injustice, to participate in the creation of a public atmosphere which spreads obscurity and as such only makes evil possible, all have consequences which in part also condition political guilt in conditions and events." 

  H. de Balzac: "Lack of trust in the judiciary is the beginning of the end of society."

  1. ***

  Cerovsky vojensky CV 3.7.2024The Czech Republic, a country of unprosecutable judges and prosecutors, writes Jan Urban. Unfortunately, he states the familiar. He does not offer ways to start solving the problem effectively, given the state of society.

  Yesterday was the last farewell to Brig. Gen. Zbyněk Čeřovský at St. Vitus Cathedralin Prague. He stood up to the invaders in 1968. Cardinal Dominic Duka gave an excellent speech. More foreigners than Czechs said goodbye to him, the Commander-in-Chief of the Czech Army, President Gen. Petr Pavel was not present... It was an honour to have my voice heard in the Cathedral (detailed coverage to follow).

  Reason is determined by concepts and values, which have been in chaos for centuries

  Sustained by the constant chatter of "everyone about everything". That is why history repeats itself and the same problems. Can we finally define concepts clearly, maintain and enforce them so that common sense is restored and history stops repeating itself?

 • V komunismu kradlo hodně lidí málo, v kapitalismu málo lidí hodně

  Cerovsky vojensky CV 3.7.2024Cerovsky Zbynek

  Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Karl Jaspers: „Otázka viny“: „Morální prohřešky jsou základem poměrů, z nichž vyrůstají politická vina a zločin. Dopouštět se nesčetných malých činů nedbalosti, pohodlného přizpůsobování, laciného ospravedlňování bezpráví, nepozorované podpory bezpráví, podílet se na vzniku veřejné atmosféry, která šíří nejasnost a jako taková teprve umožňuje zlo, to vše má za následky, které zčásti také podmiňují politickou vinu na poměrech a dění.“ 

  H. de Balzac: „Nedostatek důvěry v soudnictví je začátkem konce společnosti.“

  ***

   Česko, země nepostižitelných soudců i státních zástupců, píše Jan Urban. Bohužel konstatuje známé. Cesty, jak začít řešit problém efektivně, při daném stavu společnosti, nenabízí.

  Včera proběhlo poslední rozloučení s brig. gen. Zbyňkem Čeřovským v Katedrále sv. Víta v Praze. Postavil se okupantům v roce 1968. Skvěle promluvil kardinál Dominik Duka. Rozloučilo se s ním více cizinců než Čechů, vrchní velitel AČR prezident gen. Petr Pavel se nedostavil... Bylo mi ctí, že i u můj hlas v Katedrále zazněl (podrobné zpravodajství následuje).

  Rozum určují pojmy a hodnoty, v těch je už po staletí chaos

  Udržuje ho i neustále žvanění „všech o všem“. Proto se opakují dějiny a stejné problémy. Dokážeme konečně definovat jasně pojmy, udržovat a prosazovat je, aby se obnovil zdravý rozum a přestaly se opakovat dějiny?