Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dr. Harvey Risch.

 • "It was not decided by people from the practice. Covid was not run by doctors, but by politicians," says the former chairwoman of the ethics committee of the Czech Medical Chamber

  Iverwell 12 cena 2 USD"If this drug (hydroxychloroquine) had been used at the beginning of the pandemic, it would have saved hundreds of thousands of lives that were needlessly lost. It was suppressed for a year while patients waited for vaccines. Whatever we think of vaccines, this lost year led to hundreds of thousands of unnecessary deaths of patients who could have been treated. And this is at the heart of the whole pandemic. That it was not so much about protecting public health, but about selling vaccines and patented drugs at huge profits to the pharmaceutical industry with the collusion of the FDA and the CDC. And that is what we have been fighting for the last two and a half years. Not with the virus per se, but with our corrupt response to the virus."Dr. Harvey Risch, Professor Emeritus of Epidemiology at Yale University.

  ***

  According to Helena Stehlik, M.D., the use of drugs "was not decided by practitioners, but by politicians."

  "The fight against ivermectin was incredibly strong and it was worldwide, it wasn't just in this country, it went like a carbon copy all over the world," says Dr. Stehlik. The positive results of the trials "had to be blocked, otherwise they wouldn't get vaccine authorisations, because if there was a cure, they wouldn't get an EUA, which stands for emergency use authorisation."

  "The cost is high compared to other countries, because in India, a covid treatment cost about two dollars," the doctor alludes to the good results reported, for example, in the Indian state of Uttar Pradesh, where local authorities successfully tested ivermectin in spring 2020 and, as of 20 August of the same year, it was officially approved for the treatment of patients with covid-19 and also administered as a preventive.

 • „Nerozhodovali lidé z praxe. Covid neřídili doktoři, ale politici,“ říká bývalá předsedkyně etické komise České lékařské komory

  Iverwell 12 cena 2 USDAktualizováno 2.7.2024:

  ***

  Kdyby byl tento lék (hydroxychlorochin) použit na začátku pandemie, zachránil by statisíce životů, které byly zbytečně ztraceny. Byl rok potlačován, zatímco pacienti čekali na vakcíny. Ať už si o vakcínách myslíme cokoli, toto ztracené celoroční období vedlo ke statisícům zbytečných úmrtí pacientů, kteří mohli být léčeni. A to je jádrem celé pandemie. Že při ní nešlo tolik o ochranu zdraví obyvatelstva, ale o prodej vakcín a patentovaných léků s obrovskými zisky pro farmaceutický průmysl za tajné spolupráce FDA a CDC. A právě s tím v posledních dvou a půl letech bojujeme. Ne s virem jako takovým, ale s naší zkorumpovanou reakcí na virus.“

  Dr. Harvey Risch, emeritní profesor epidemiologie na Yaleově univerzitě.

  ***

  Podle MUDr. Heleny Stehlíkové o využití léčiv „nerozhodovali lidé z praxe, ale politici“.

  „Boj proti ivermektinu byl neuvěřitelně silný a byl celosvětový, ono to nebylo jenom u nás, šlo to jako přes kopírák celým světem,“ říká doktorka Stehlíková. Pozitivní výsledky studií „se musely zablokovat, jinak by nedostali povolení na vakcíny, protože kdyby existoval lék, tak nedostanou povolení k EUA, což znamená emergency use authorisation, povolení k použití v nouzové situaci“.

  „Cena je v porovnání s jinými zeměmi velká, protože v Indii vycházela léčba covidu asi na dva dolary,“ naráží doktorka na dobré výsledky, které hlásil například indický stát Uttarpradéš, kde místní úřady na jaře 2020 ivermektin úspěšně otestovaly a od 20. srpna téhož roku byl oficiálně schválen pro léčbu pacientů s covidem-19 a podáván také preventivně.

 • COVID-19 a Pandemic of Fear ‘Manufactured’ by Authorities: Yale Epidemiologist

  Risch HarweyBY ISABEL VAN BRUGEN AND JAN JEKIELEK

  December 5, 2021 Updated: December 6, 2021

  The COVID-19 pandemic has been one of fear, manufactured by individuals who were in the nominal positions of authority as the virus began to spread across the globe last year, according to Yale epidemiologist Dr. Harvey Risch.

 • Dr. Risch: Antibodies From Vaccines Interfering Instead of Neutralizing Because of Spike Protein Changes

  Risch HarveyThe antibodies triggered by COVID-19 vaccines are interfering with people’s immune systems as newer virus variants emerge, Dr. Harvey Risch said.

  The two most widely-used vaccines in the United States, produced by Pfizer and Moderna, both work by sending messenger RNA into muscle cells, where they produce a piece of the spike protein from the virus that causes COVID-19. The spike protein triggers the production of antibodies, which are believed to help prevent infection by SARS-CoV-2, which causes COVID-19, and fight illness if one still gets infected. Full Article>

 • Epidemiolog z Yaleovy univerzity: Pandemie covidu-19 se vyznačuje strachem, „vyrobeným“ lidmi ve vedoucích pozicích

  Risch Harwey

  Aktualizováno: V Kanadě podána žaloba za zločiny proti lidskosti – „Norimberk 2“!

  ***

  JAN JEKIELEK A ISABEL VAN BRUGEN | 7. 12. 2021

  Podle epidemiologa z Yaleovy univerzity dr. Harveyho Rische se pandemie covidu-19 vyznačuje strachem, který vyvolaly osoby, jež byly v loňském roce, kdy se virus začal šířit po celém světě, na nominálních vedoucích pozicích.

  Risch, který je profesorem epidemiologie na Yale School of Public Health a Yale School of Medicine’s Department of Epidemiology and Public Health, v pořadu American Thought Leaders na Epoch TV uvedl, že to, co v obecném smyslu charakterizovalo celou pandemii čínského koronaviru, byla „míra strachu a reakce lidí na tento strach“.

 • Profesor epidemiologie Risch: Protilátky z vakcín mají rušivý účinek, místo toho, aby virus neutralizovaly. Je to kvůli změnám ve spike proteinu

  Risch HarveyDr. Harvey Risch, profesor epidemiologie na Yale School of Public Health, uvedl, že protilátky vyvolané vakcínami proti covidu-19 rušivě ovlivňují lidský imunitní systém, protože se objevují novější varianty viru.

  Řada nedávných studií ukázala, že u osob, které byly očkovány, je po určité době vyšší pravděpodobnost nákazy covidem-19, včetně klinické studie společnosti Pfizer u malých dětí (pdf). Některé údaje z reálného života rovněž ukazují vyšší míru infekce mezi očkovanými. Celý článek>