Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá srp 06
Vrchlabí výstava: Opevněná krajina

Nejnovější komentáře

 • 04.08.2021 15:01
  Dobrý den. Přečetla jsem z nabízených titulů snad všechno.

  Read more...

   
 • 04.08.2021 14:47
  Nacističtí zločinci začali být souzeni půl roku po ...

  Read more...

   
 • 03.08.2021 10:19
  Hezký den, Chtěli jsme vás informovat, že náš tým zkontroloval ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 18:38
  Vážení, jen občas plaše připomínám, že celý viroregulační ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 09:30
  Dobrý den. Předně Vám děkuji za zveřejnění mého příběhu. A ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 08:27
  Dobrý den pane Mrzílku, dovoluji si opravit malou chybičku v ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Erik Best

 • 100% očkovací pokrytí

  Už 23. dubna 2020 Bill Gates oznámil světový plán. Cílem podle něj je „vybrat jednu či dvě nejlepší očkovací látky a proočkovat jimi celý svět, což je 7 miliard dávek v případě jednodávkové vakcinace a 14 miliard, pokud se jedná o vakcinaci dvoudávkovou.“ Vlády jednotlivých států jsou pouze vykonavatelé tohoto dávno stanoveného plánu. Rozhodující součástí je vyloučit možnost přirozené imunity získanou předchozí infekcí. Kolektivní imunity musíme docílit plně skrze očkování.

 • 100% vaccine coverage

  Bill Gates announced the global plan as early as April 23, 2020. "The goal," he said, "is to pick the one or two best vaccine constructs and vaccinate the entire world - that's 7 billion doses if it is a single-dose vaccine, and 14 billion if it is a two-dose vaccine." National governments are merely the executors of this long-established plan. A crucial component is to eliminate the possibility of natural immunization through previous infection. Herd immunity must be achieved entirely through vaccination. The WHO states this clearly: "Allowing a disease to spread through any segment of the population... would result in unnecessary cases and deaths."

 • Friday Edition: Kryptostranám chybí osobnosti

  Rychetsky PavelVe svém nedělním vystoupení na TV Prima předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nekomentoval víkendový volební sjezd ČSSD. Zajímavý komentář tohoto bývalého místopředsedy vlády Miloše Zemana o vůdcovství jsme však našli v časopise Týden vydaného dne 3. června 2013.

  Je podle vás Bohuslav Sobotka dobrým předsedou ČSSD?

  Já vidím krizi, která jde napříč politickým spektrem. A zdá se, že naděje na nápravu cestou generační obměny se totálně vytratila. Nová generace všelijakých těch Dalíků má dokonce výrazný handicap oproti té generaci polistopadové: absolutně se z ní vytratil étos polistopadové éry.

  Proč podle vás Česko nedokáže generovat silné politické osobnosti?

  Příčin je celá řada. Tou první je historická reflexe: tento národ, na rozdíl od drtivé většiny jiných evropských národů, je postižen dlouhodobou ztrátou mravních elit, které by česká společnost vnímala a respektovala. Doprovodným jevem je hluboká neúcta k institucím a autoritám, zakořeněná ještě z dob Rakouska-Uherska. Čech má v sobě odpor k instituci, odpor ke státu, odpor ke stranictví. Tomu odpovídá i druhý efekt, který je podle mě fatální: nemáme žádné masové politické strany se zavedenými vnitropartajními demokratickými pravidly, která by cestou přirozeného výběru generovala ty nejlepší. Místo toho tady jsou uzavřené kryptostrany, které mezi sebe skutečné osobnosti nechtějí pustit.

 • Herd mentality

  We live in the era of destruction, during which the Western world is systematically tearing down many of the monuments of its civilization built over generations, some of which were good, and some bad. We first wrote these words here five years ago, when the issue was a new way of interpreting constitutions so that the rights of everyone in the world were put on the same level as the citizens of a given country.

  With covid, the rights of the individual were revoked in favor of a public good defined to mean that any group identified by the government could be shown special treatment or mistreatment, even if the net gain to society was vastly negative. Entire economies and states of health, education and human relations were torn apart, all in the name of keeping them together. Covid was the culmination of the loss of human reason, which had set us apart from other animals. We accepted that if our politicians and medical experts lead us over the cliff, it is the herd's duty to follow.

 • Kellner a Uzel

  Uzel Vlastimil nekrolog Pojistny obzor 6 2003Přečtěte si celý jeho nekrolog dříve, než nás někdo donutí ho odstranit. Stačila chvilková nepozornost řidiče, který v pondělí 5. května přehlédl chodce na přechodu v centru Prahy, a tragédie byla zpečetěna - pan Uzel zemřel týž den na následky zranění….

  ***

  Na Petra Kellnera, kdysi nejmocnější osobu českého oboru pojišťovnictví, který zemřel 27. března tohoto roku, se bude vzpomínat ještě hodně dlouho. Na Vlastimila Uzla, do předání titulu Kellnerovi taktéž nejmocnější osobu v českém oboru pojišťovnictví, který zemřel 5. května 2003, se už prakticky úplně zapomnělo. O Uzlově smrti nebylo napsáno téměř nic, snad vyjma článku, který v červnu 2003 vyšel v malotirážním časopisu Pojistný obzor České asociace pojišťoven.

 • Preparing for a long slide in population

  The Czech population has grown by 4% since 1980. Germany's was rising at the same speed until the immigration wave of the past few years accelerated it to 7% growth compared to 1980. The population of China has risen by 44% since the one-child policy was imposed in 1980. The world's population has grown so far this year by 34m, but the New York Times reported last month that, "All over the world, countries are confronting population stagnation and a fertility bust, a dizzying reversal unmatched in recorded history that will make first-birthday parties a rarer sight than funerals, and empty homes a common eyesore."

  Frank Swiaczny, a demographer who was chief of population trends and analysis for the U.N., said that, "A paradigm shift is necessary.... Countries need to learn to live with and adapt to decline." It's not all bad, the Times said, without mentioning covid or the coronavirus: "Smaller populations could lead to higher wages, more-equal societies, lower carbon emissions and a higher quality of life for the smaller numbers of children who are born." Get used to the idea, the NYT is telling its readers.

 • Příprava na dlouhodobý pokles populace

  Česká populace od roku 1980 vzrostla o 4 %. Ta německá rostla stejným tempem, dokud ji imigrační vlna posledních několika let nezrychlila na 7% růst ve srovnání s rokem 1980. Počet obyvatel Číny se od roku 1980, kdy byla zavedena politika jednoho dítěte, zvýšil o 44 %. Světová populace se zatím letos rozrostla o 34 milionů, ale americký deník New York Times minulý měsíc napsal, že „po celém světě se země potýkají se stagnací populace a propadem porodnosti, tedy závratným obratem, který nemá v zaznamenané historii obdoby a díky němuž budou oslavy prvních narozenin vzácnější než pohřby, a prázdné domovy budou hrůzou na pohled.“ Demograf Frank Swiaczny, který byl šéfem populačních trendů a analýz pro OSN, uvedl, že „změna paradigmatu je nutná... Země se musí naučit s poklesem žít a přizpůsobit se mu.“ Není to tak zlé, napsaly Times, aniž by zmínily covid nebo koronavirus: „Menší populace by mohla znamenat vyšší mzdy, rovnoprávnější společnosti, nižší uhlíkové emise a vyšší kvalitu života pro ten menší počet narozených dětí.“ Zvykněte si na to, říkají svým čtenářům New York Times.

 • Sledují vás až do kadeřnictví

  Jedním z cílů covidového projektu, jak před rokem objasnil Bill Gates, je naočkování všech lidí na světě. Dalším cílem je získat digitální stopu každého z nich. Vzpomínáte si, co řekl technický ředitel americké zpravodajské služby CIA o tom, že chtějí „shromáždit všechno a uchovat to navždy“? Zda je sběr dat hlavním cílem globálně koordinovaného nezvládání koronavirové krize, vědí jen ti na samém vrcholu. Na české úrovni k tomu dokonale slouží nejasnosti ohledně typu testů, které budou potřeba při návštěvě kadeřníka či na manikúru.

 • Stádová mentalita

  Žijeme v éře destrukce, kdy západní svět systematicky strhává po generace budovaná monumentální díla své civilizace, některá dobrá, jiná špatná. Tato slova jsme zde poprvé napsali před pěti lety, kdy šlo o nový způsob výkladu ústav, aby práva všech lidí na světě byla postavena na stejnou úroveň jako práva občanů dané země.

  S příchodem covidu byla práva jednotlivce odepřena ve prospěch veřejného dobra definovaného tak, že jakékoliv skupině určené vládou se může dostat zvýhodněného či znevýhodněného zacházení, i když celkový dopad na společnost je velmi negativní. Celé ekonomiky a systémy zdravotnictví, školství a mezilidských vztahů byly roztrhány, a to vše ve jménu jejich zachování. Covid je kulminací ztráty lidského rozumu, který nás odlišoval od ostatních živočišných druhů. Smířili jsme se s tím, že pokud nás naši politici a zdravotničtí experti povedou přes útes, je povinností stáda je následovat.

 • Vozidla do dobrého počasí, naočkovaný a vyřazený, nenávist vůči neočkovaným

  … Jak by lidé, kteří jsou doma bez elektřiny, nebo dokonce i bez domova, dobíjeli své auto, pokud by ho snad před větrem či vodou zachránili? A co kdyby si zaplavené obce zapomněly nabít záchranné čluny? Na rozdíl od benzinu a nafty se elektřina nedá skladovat v kanystrech a snadno přemisťovat z místa na místo. … Vozidla do dobrého počasí

  ***

  … Poslední 7denní míra nově potvrzených případů zaznamenaná ministerstvem zdravotnictví je 0,015 %. Všechna tato čísla jsou hluboko pod Vojtěchovým zavádějícím údajem o procentu pozitivních testů u očkovaných osob. Statisticky vzato by tak měl Perušič mnohem větší šanci si v Tokiu zahrát, kdyby očkován nebyl. …  Naočkovaný a vyřazený

  ***

  … Hlavní menšinou, která je dnes v české společnosti stigmatizována, jsou neočkovaní. Biochemik a válečný spekulant Jan Konvalinka je považuje za „hlupáky, ignoranty a lidi, kteří jsou nezodpovědní“. Petr Honzejk z Hospodářských novin je přirovnal k fotbalovým hooligans. Jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS je má pouze za „nevědomé“. Česká republika má zákon proti podněcování k nenávisti vůči jakékoli skupině osob, ale pravděpodobně bude použit spíše k ochraně LGBTIQ komunity. Nepochybně přijde den, kdy budou muset české soudy rozhodnout, zda základní evropská práva požívají taktéž neočkovaní. … Nenávist vůči neočkovaným