Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt bře 30 @17:30 -
Praha AC: Člověk a média
út dub 25 @12:30 -
OS Praha 1: JUDr. Vratislav Vajnar

Nejnovější komentáře

 • 25.03.2023 09:35
  Proruští dezoláti. twitter.com/.../...

  Read more...

   
 • 24.03.2023 10:35
  Kdo řekne veřejně v Rusku, že na Ukrajině je válka, dostane 15 ...

  Read more...

   
 • 24.03.2023 09:16
  Další lidský příběh z nelidské války: Ukrajinský operátor ...

  Read more...

   
 • 23.03.2023 18:20
  "Ruská armáda je druhá nejsilnější na světě – ukázalo se, že ...

  Read more...

   
 • 23.03.2023 17:36
  „Rada, kterou mu mohu dát, nebo spíše tvůrcům jeho projevů, je ...

  Read more...

   
 • 21.03.2023 21:49
  Ruská armáda je druhá nejsilnější na světě – ukázalo se, že je ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.
Číst dál...

Robin Hood, Juraj Jánošík, Jiří Paroubek. Každý kulturní Čech ihned pozná, co tito tři hrdinové mají společného, ačkoliv žili na staletí od sebe v rozličných společenských systémech. Bylo to odvěké, utopistické, a proto nesmyslné řešení rozdělení hmotného bohatství.

Číst dál...

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Login Form

František Tichý

 • Technologie vedou k pasivitě – Epidemie bezmocnosti - Práce s dětmi teď připomíná aktivizaci seniorů

  Komensky Bohatyrstvo IVjpgČtěte celý text petice  Nesmíme obětovat děti! Žádáme vládu, aby školství zařadila mezi své nejvyšší priority

  ***

  Cituji z článku Františka Tichého: „Nacházejí se ve velké duševní pasivitě, někde hluboko uvnitř své komfortní zóny. Když máme na nějakém výjezdu naplánované služby a rozdělené úkoly, tak to ještě naštěstí funguje, ale jakákoli osobní iniciativa je nebývale chabá“. Rozhovorse spisovatelem a pedagogem Františkem Tichým (LN 17.12.2022)

  Školství bez vzdělanosti? Likvidací klasického vzdělání se řítíme do nových krizí humanity

  Ještě první polistopadoví ministři školství, Piťha, Vopěnka, Gruša či Sokol, hovořili o nutné spjatosti výchovy a vzdělání, o duchovním obohacení či o tom, že profesní vzdělávání má nést morální rys služby druhým. Místo toho k nám však začaly postupně pronikat doktríny multikulturalismu a jako důsledek oslabení vlivu kulturně vzdělaných odborníků a politiků se začaly proměňovat kurikula a cíle vzdělávání, které do sebe postupně integrovaly globálně prosazované trendy. Jde především o tendence, jež přizpůsobují požadavky těm nejslabším žákům (programový odstup od znalostního vzdělávání aj.). Jakmile byla z cesty „pokroku“ odstraněna klasická vzdělanost s jejím úsilím o kultivaci intelektu, nic nebránilo tomu, aby se vzdělanost redukovala na antiintelektuální instruktáž funkcionáře.

 • Technology Leads to Passivity - An Epidemic of Helplessness - Working with Children Now Reminds of Activating Seniors

  Dite a LPTQuoting from an article by František Tichý: "They are in a great mental passivity, somewhere deep inside their comfort zone. When we have planned services and divided tasks at an outing, it still works, fortunately, but any personal initiative is unprecedentedly poor".

  ***

  Education without education? By eliminating classical education we are rushing into new crises of humanity

  Even the first post-Soviet ministers of education, Piťha, Vopěnka, Gruša and Sokol, spoke about the necessary connection between education and upbringing, about spiritual enrichment or that professional education should carry the moral characteristic of service to others. Instead, however, the doctrines of multiculturalism gradually began to permeate our society and, as a consequence of the weakening influence of culturally educated professionals and politicians, curricula and educational goals began to change, gradually integrating globally promoted trends. These tendencies are mainly those that adapt the requirements to the weakest pupils (programmatic distance from knowledge-based education, etc.). Once classical education, with its efforts to cultivate the intellect, was removed from the path of "progress", nothing prevented education from being reduced to the anti-intellectual instruction of the functionary.