Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

George Soros

 • Analýza volebních podvodů v roce 2020 - plukovník americké armády ve výslužbě Phil Waldron (video)

  Waldron PhilStředa 30. srpna 2023: Phil Waldron, plukovník americké armády (ve výslužbě) (Video).

  "Hlavní překážkou stabilního světa jsou Spojené státy." - 14:00

  George Soros, 2016 - To v podstatě znamená: "Hlavní překážkou destabilizace světa jsou Spojené státy".

  Sorosova nadace Open Society Foundation: 14:38 Arizona a Gruzie

  Nekonvenční válka ČKS proti Spojeným státům 15:23

  ***

  John Ratcliffe, ředitel americké národní zpravodajské služby 15:49

  "Pokud bych mohl z tohoto pohledu sdělit Američanům jednu věc, pak je to toto, že Čínská lidová republika představuje největší hrozbu pro demokracii a svobodu na celém světě od druhé světové války." 

  John Ratcliffe

 • Soros-most-dangerous-man-on-the-planet

  Soros GeorgeSoros crowed in 2001 that his Open Society Foundations network has achieved “significant successes” in Slovakia, Croatia, and Yugoslavia where “civil society was mobilized to overturn … overcome, rather, an oppressive regime.” (see here at 22:25). Soros tried to catch himself, but “overturn” is correct.  That’s obvious from how Soros-financed forces were deployed in Yugoslavia and, later, Georgia to sweep rulers off the stage.

  In Yugoslavia, Soros-funded protesters clogged Belgrade’s streets to contest and halt an election. Rather than wait for the outcome of a run-off vote, the Soros-bankrolled “Otpor,” a militant 70,000 strong youth organization staged a coup, write Horowitz and Poe. And they did so, the authors explain, not by relying on.

  https://gellerreport.com/2020/11/george-soross-plan-b-if-biden-loses.html/

 • Tucker Carlson: Western Governments Rarely Fight Back When George Soros Interferes

  Soros George WEFWhen a Hungarian financier called George Soros shorted the English pound 30 years ago, back in 1992, the British government fought back. It did everything it could to preserve the value of its national currency. British officials raised interest rates all the way to 15%. The Bank of England then sold $40 billion of foreign currency reserves in a desperate effort to prop up the pound. 

  In the end, of course, it didn't work. The Bank of England collapsed. Total cost to the population of Great Britain? Well, that's hard to measure, but it was at least 3 billion pounds. This at a time when a pound was worth nearly 2-and-a-half dollars. It's now at $1.20, which tells you a lot. The U.K. got poorer, but not George Soros. His fund made off with a billion dollars in profit — a billion dollars for creating nothing, only destroying things.  

 • Tucker Carlson: Západní vlády se málokdy brání, když zasahuje George Soros

  Soros George WEFKdyž před 30 lety, v roce 1992, maďarský finančníkGeorge Soros devalvoval anglickou libru, britská vláda se bránila. Udělala vše, co bylo v jejích silách, aby hodnotu své národní měny zachovala. Britští úředníci zvýšili úrokové sazby až na 15 %. Bank of England pak v zoufalé snaze podpořit libru prodala 40 miliard dolarů devizových rezerv.

  Nakonec to samozřejmě nefungovalo. Bank of England se zhroutila. Celkové náklady pro obyvatele Velké Británie? No, to se těžko měří, ale byly to nejméně 3 miliardy liber. A to v době, kdy jedna libra měla hodnotu téměř 2,5 dolaru. Nyní stojí 1,20 dolaru, což o mnohém vypovídá. Spojené království zchudlo, ale ne George Soros. Jeho fond si přišel na miliardu dolarů zisku - miliardu dolarů za to, že nic nevytvořil, jenom něco zničil. 

 • Žádná ideologie neobsahuje pravdu – z podstaty člověka ani nemůže

  Korupce penezGlobalizace prospěla organizovanému zločinu - Tucker Carlson: Západní vlády se málokdy brání, když zasahuje George Soros - Jak jsme ztratili svou důstojnost

  ***

  Základem moci je manipulace s veřejností – pozitivní i negativní. EU je skvělá myšlenka, ale bez kandidátů europoslanců navržených občany, nemůže být oproštěna od manipulačních prvků politických stran a různých zájmových skupin v pozadí. Základem zkvalitnění života společnosti je přímá volba na všech úrovních. Bude mít smysl, až se ze zmanipulovaných ovčanů stanou skuteční občané, jinak bude většina stále ovládána menšinou. Ta prioritně sleduje jen své osobní zájmy, přirozeně na úkor většiny.

  Europoslanec Nigel Farage opět plamenně řečnil v EP. Má kus pravdy, ale už neřekne, že i on profitoval z finanční podpory Kremlu. Článek o Křehké demokracii dle Jourové také nutí k alarmujícímu zamyšlení. Každá krize odhalí populistické, neschopné politiky, které do čela vynesl blahobyt, resp. zkorumpovaná politika.