Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

ing. Stanislav Vrbík

 • Dnes je Český den proti rakovině – vzpomeňme památky MUDr. Karla Fortýna

  Pribram hrob Fortyn 2022Pribram hrob napis Fortyn 2022

  Aktualizováno 22.5.2022: V komentářích Roman Honzátko o zbabělosti a strachu lékařů.

  Aktualizováno 14.5.2022: Doc. Ing. Vladimír Kalina o metodě léčby rakoviny MUDr. Karla Fortýna.

  ***

  Realizace své přelomové metody léčby rakoviny devitalizací se nedočkal. Metoda byla spolehlivá, bezpečná, rychlá a účinná. Měla pouze jednu nevýhodu – byla levná, v tom byla nebezpečná, že se ani nesměla oficiálně vyzkoušet. Nadále se vydávají miliardy na výzkum a léčbu rakoviny,  podporuje jakákoliv, sebemenší naděje na výzkum léků a její léčby. To jen potvrzuje sílu farmaprůmyslu a jak ohrožuje jeho nemravné obchody s lidským zdravým. Pouze drahá léčba rakoviny je dnes přípustná.

  Nepochybuji, že časem se levné léčby i jiných nemocí prosadí, díky stále více neudržitelnému   financování zdravotnictví. Využívají síly toho nejlepšího, čím příroda člověka vybavila - imunitního systému. Pracuje spolehlivě, pokud člověk nepodlehne strachu a nevydá se do rukou zdravotnického průmyslu, pro který je člověk pouze prostředkem k nemravnému zisku farmaprůmyslu. Přečtěte si poslední rozhovor pro deník PRÁVO MUDr. Karla Fortýna z roku 2000. Pro ty, kdo chtějí vědět více o devitalizační metodě, stačí zadat do hledáčku „MUDr. Karel Fortýn“. Čest jeho práci a památce. Fotografie rodinného hrobu v Příbrami jsem pořídil letos. J.Š.  

  ***

  Just published a book on the successful cancer treatment Metod by Dr.Karel Fortýn!

   

 • Ing. Stanislav Vrbík: About the Timeless Bata System, or Wealth for All

  Vrbik O Batismu nadcasovem avers 2009Vrbik StanislavI am presenting a selection from the latest work of ing. Vrbik. It will be published in Czech and English as a guide how to live meaningfully and not voluntarily destroy ourselves and leave behind material, moral and spiritual devastation. The photo on the right is from my visit to his apartment in Zlín - THANK YOU Mr. Vrbik! JŠ

  ***

  "Let's get rid of our smallness and greatness will find us" - "If you want to build a factory, build yourself first". "I didn't build the race. I built the people and they built the race." That would be quick and easy. It would be enough to distribute so and so much money, and there would be a beginning, like a housewife who puts a mat in the basket to lure the chickens. By donating money we achieve the opposite in man, because man has a longer memory than a hen. He begins to rely on gifts and not on himself. Here it is a question of morality, of education, of building self-confidence, self-discipline." Tomáš Baťa

  ***

  Naturally. Crises are the result of a decline in morality. Something the Public Service does not even hint at

  I shall be very glad if you will each find something for yourselves that you can use in your field for the benefit of the whole country. In our plant, everyone can easily learn about its administration and management. There are no production secrets with us. We spend a lot of effort and money on new research, but usually before we put a new invention to practical use, we come up with a better one. That's why we don't have a single patent to protect our inventions. We don't even have trade secrets. The calculations, the accounts of losses and profits, which in factories run in the old way used to be locked up by the bosses, in our factory are in the hands of the workers and orderlies. The workers, together with the shop foremen, calculate their share of the profit-sharing, but also the shares that accrue to the factory, and so the workers are informed before the directors what result has been worked with.

  Full Article in Czech>

 • Ing. Stanislav Vrbík: O BATISMU NADČASOVEM, aneb zámožnost všem

  Vrbik O Batismu nadcasovem avers 2009

  Vrbik StanislavPřináším výběr z poslední práce ing. Vrbíka. Udělal korekci a vydat už nestihl… Bude vydána v českém a anglickém jazyce jako návod, jak smyslplně žít a ne se dobrovolně ničit a zanechat za sebou materiální, mravní a duchovní spoušt. Fotografie vpravo je z mé návštěvy v jeho zlínském bytě - DEKUJEME Vám pane Vrbíku! JŠ

  ***  

  ,,Zbavme se své malosti a velikost si nás najde sama.“ -,,Chcete-li vybudovat závod, vybudujte napřed sebe". ,,Já jsem závod nevytvořil. Vybudoval jsem lidi a ti pak vytvořili závod." - "Pomoci mistrovi ke jmění nemá význam. To by šlo rychle a snadno. K tomu by stačilo rozdělit tolik a tolik peněz, a už by tu byl počátek, jako když hospodyně dá do koše podkladek, aby navnadila slepice. Darovanými penězi docílíme u člověka pravého opaku, protože člověk má delší paměť než slepice. Počne se spoléhat na dary a ne na sebe. Zde jde o otázku mravní, o výchovu, o vybudování sebedůvěry, sebekázně.“ Tomáš Baťa

  ***

  Přirozeně. Krize jsou důsledkem úpadku mravnosti. Něco takového Služba veřejnostinepřipouští ani náznakem.

  Budu velmi potěšen, když naleznete každý něco pro sebe, co byste mohli využít ve svém oboru ku prospěchu celé země. V našem závodě se každý může snadno poučit o jeho správě a vedení. Výrobních tajemství u nás není. Vynakládáme mnoho námahy i peněz na nové výzkumy, ale obyčejně než nový vynález prakticky použijeme, přijdeme na lepší. Proto nemáme ani jednoho patentu, kterým bychom chránili svoje vynálezy. Ani obchodních tajemství nemáme. Kalkulace, účty ztrát a zisku, které v závodech řízených po starém způsobu mívají uzamčeny šéfové, v našem závodě jsou v rukách dělníků a zřízenců. Dělníci společně s dílenskými mistry vypočítávají své podíly účasti na zisku, ale i podíly, které připadají závodu, a tak dělníci jsou informováni dříve než ředitelna, s jakým výsledkem se pracovalo.    

  Tážete se v duchu, zdali se to vyplácí. Ano, vyplácí! V našem a v každém obchodě je třeba tří činitelů ku zdaru práce:

 • IT'S TIME FOR BATA'S PUBLIC SERVICE - The Soviet General's Mental Breakdown

  Bata Tomas a Jan

  "IF YOU DON'T PUT IT IN THE CUP, YOU CAN'T EAT OUT OF THE CUP."

  From the wisdom of our grandmothers

  ***

  Updated 27.3.2024: Stanislav Vrbík: ON BATISM IN TIME:

  ... Perhaps the most open and eloquent admiration for the Batas as creators of a new type of human society was expressed in 1937 by a Soviet general, apparently from the secret services. (According to Jan Bata's later account. He did not remember the general's name). After a visit to Zlín, where he and Gen. Shaposhnikov in 1937, when he was invited to participate in the military manoeuvres of the Czechoslovak army, he was overwhelmed. He declared in a private conversation with Czechoslovak Gen. Luza that while in Russia they had shed streams of blood to exterminate the businessmen as pests of the country without achieving the goal of giving the people a happy life, in Zlin one of those cursed businessmen had achieved it to a degree that they in Russia could not even dream of. He is said to have slaughtered hundreds of businessmen with his own hands in the belief that he was doing the right thing. No, that's not possible, he added, digging his fingers into his face and on the verge of a mental breakdown.... An excerpt of the essentials follows. JŠ

  ***

  This exercise of morality has been going on since the beginning of the last century. Unfortunately, only in Zlín and there it was limited by occupation and destroyed by nationalisation. It was not enough for the communist government. They had to hang a lot of people and rename Zlín to complete the work of destruction.

  But the true Eldorado of plunder could only come after the fall of communism. Capitalism came, infected with the virus of extra-corruption. "Fortune favoured the prepared" (probably thanks to the StB) and our society went from mud to puddle. There was corruption even under communism. Such a hundred-crown and bonanza. With the new capitalism, a kind of perverse inflation of bribes reached billions.

  Even today we can ask in amazement with A. Cekota: "How can a state whose political parties have hung themselves on their necks continue to prosper"... and which, thanks to the "pragmatists" in their ranks, cannot resist corruption and the influence of the nouveau riche, who are then, of course, allowed to invent and sophisticate their thieving work.“

 • Jdu poprvé k volbám a nevím koho volit?!

  Volby EP 2024Aktualizováno 13.6.2024: Qatargate, marocký disident Mohamed Dihani: "Tak mě Rabat požádal, abych špehoval v Itálii

  ***

  „Demokracie značně kazí mravy. Zvyká veřejnost na žvanění, totiž na chvástavost a pomluvy.“

  Jean Dutourd

  ***

  „Spojí-li se špatní lidí tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté.“

  L.N.Tolstoj

  ***

  Aktualizováno 7.6.2024: 

  Aktualizováno 5.6.2024: Jeden europoslanec stojí ročně 85 milionů korun - Kdo je větší blázen Parlament, nebo většina která se jen dívá a nekoná?  Slušný člověk ve Sněmovně bez drog a prášků nevydrží, chce-li zůstat slušným… Poslanci si kupují tituly a šňupají kokain, Malostranské náměstí, Malá strana, malost, malý Parlament… ČR 2024 -Opraváři všech zemí, spojte se. Právo na opravu je už úplný bizár: Není čas. Chystáme se na eurovolby. Po nich všechno spolu vyřešíme. Včetně opravy žehličky za dva tisíce, u které vyhořel spínač za pětikorunu a ten není k sehnání… Nám, EU i světu chybí silní lídři. Konstatují co je špatné, ale efektivní řešení nenabízejí.Věřme, že je nadcházející krize vygeneruje. Bylo tomu tak vždy, po dobách velkých hospodářských krizí a blahobytu. Doufejme včas, bez potřeby války.

  ***

  „Ano, vy jste si nás sice zvolili, ale ve skutečnosti na práci pro vás kašleme nebo ji za nás bude dělat někdo jiný, někdo v pozadí a my se budeme moci soustředit na to nejdůležitější. Tím je obsluha nás samých.“

  Ani v roce 2022 se europoslanci nepředřeli, hlasovacích dnů bylo jen 52. Uvážíme-li, že rok 2022 měl celkem 252 pracovních dnů, pak i ti nejpilnější poslanci museli do práce jen přibližně každý pátý den. Přesto se našli poslanci, kteří nedokázali ani to. V roce 2022 byl největším absentérem na jednáních Jiří Pospíšil z TOP 09. Ten absentoval na 36,5 % hlasování. Stanislav Polčák, zvolený za STAN, nebyl na 28,8 % hlasování. Již výše zmíněný Ivan David z SPD moc nechodil do práce ani v roce 2022, absentoval v 26,9 % případů.

  Nikoho patrně nepřekvapí, že nejvíce si „přivydělali“ ti europoslanci, kteří v EP absentovali nejvíce. Poslanec Jiří Pospíšil (TOP09) přiznal, že v roce 2023vydělal jako náměstek primátora hlavního města Prahy 1,2 milionu korun. Jen o něco méně přiznal Stanislav Polčák (STAN). V roce 2023si advokátní a poradenskou činností vydělal celkem 1,1 milionu korun. Celý článek>

  ***

  Šel Ježíš po zemi, když v tom uzřel plačícího muže. I optal se Ježíš muže, proč pláče."Oheň mi vzal dům a já teď s rodinou nemám kde žit". "Hle muži, Tvůj dům!" řekl Ježíš a před jejich zraky se objevil nádherný dům. Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. "Zemřel mi můj maličký syn!", hořekuje žena. I vztáhl Ježíš ruce na dítě a řekl: "Hle ženo, Tvůj syn žije!". Procházel Ježíš dál zemi, když v tom uviděl sedět v Praze na Smíchově plačícího mladíka. "Proč pláčeš mladý muži?", zeptal se ho Ježíš. Mladík k Ježíši zvedl své uplakané oči a odvětil: "Jdu poprvé k volbám a nevím koho volit."Ježíš si prohlédl volební lístky, přisedl a plakal s ním…

 • JE TU ČAS PRO BAŤOVSKOU SLUŽBU VEŘEJNOSTI – psychické zhroucení sovětského generála

  Vrbik Je tu cas pro batovskou sluzbu verejnosti avers 2010Vrbik Stanislav

  „KDYŽ NEDÁŠ DO HRNEČKU, NEMŮŽEŠ JÍST Z HRNEČKU.“

  Z moudrostí našich babiček

  ***

  Aktualizováno 27.3.2024: Stanislav Vrbík: O BATISMU NADČASOVÉM:

  … Snad nejotevřenější a nejvýmluvnější obdiv k Baťům jako tvůrcům nového typu lidské společnosti vyslovil v roce 1937 Jeden sovětský generál, zřejmě od tajných služeb. (Podle pozdějšího vyprávění Jana Bati. Na jméno generála si nevzpomínal). Po návštěvě Zlína, kam se spolu s gen. Šapošnikovem onen generál nechal  pozvat  v roce 1937 při účasti na vojenských manévrech československé armády, byl zdrcen. Prohlásil v soukromém rozhovoru čs. gen. Lužovi, že zatímco oni v Rusku prolili potoky krve, aby vyhubili podnikatele jako škůdce země, aniž dosáhli cíle dát lidem šťastný život, ve Zlíně jeden z těch proklínaných podnikatelů toho dosáhl v míře, o jaké oni v Rusku nemohou ani snít.Vlastníma rukama prý povraždil stovky podnikatelů ve víře, že dělá správnou věc. Ne, to není možné, dodal, zarýval si prsty do tváře a byl na pokraji psychického zhroucení. … Výtah podstatného následuje. JŠ

  ***

  To uplatnění mravnosti se uskutečňovalo už od začátku minulého století. Bohužel, jen ve Zlíně a tam bylo omezeno okupací a zahubeno znárodněním. Bylo to komunistické vládě málo. Museli hodně lidí pozavírat i některé oběsit, a Zlín přejmenovat, aby bylo dílo zkázy dovršeno.

  Ale to pravé eldorádo drancování mohlo přijít až po pádu komunismu. Přišel kapitalismus nakažený virem extrakorupce. ,,Štěstí přálo připraveným" (zřejmě zásluhou StB) a naše společnost se dostala z bláta do louže. Byla tu korupce i za komunismu. Taková stokorunová a bonová. S novým kapitalismem se dospělo jakousi zvrácenou inflací úplatků až k miliardám.

  I dnes se můžeme užasle ptát s A. Cekotou: ,,Jak může vydržet prosperovat stát, jemuž se pověsily na krk politické strany"... a které se, zásluhou „pragmatiků" ve svých řadách, nedokážou ubránit korupci a vlivu rychlozbohatlíků, jimž je pak samozřejmě dovoleno vymýšlet a sofistikovat své zlodějské dílo."

 • KVH 30.5.2024: Hvížďala a Sidon: Lež má krátké nohy

  Sidon avers revers 2024KVH Sidon 30.5.2024Aktualizováno 13.6.2024: Qatargate, marocký disident Mohamed Dihani: "Tak mě Rabat požádal, abych špehoval v Itálii

  ***

  Rozhovor Karla Hvížďaly s Karolem Sidonem o slově „lež“ v Bibli, v literatuře, v politice a v životě obou partnerů rozhovoru. Další hosté: Miroslav Petříček, Josef Chuchma a Lenka Bradáčová. Večerem provedl Petr Fischer. Na flétnu zahrál Jiří Stivín.

  Bohužel jsem musel po půl hodině (kvůli dopravnímu spojení) debatu opustit. Zvukový záznam stojí za poslech. Doplňuji krátkým postřehem Karola Sidona a jeho výměnu názorů s Karlem Hvídalou. Žádné „žvanění“, ale myšlenky moudrých, nutící k zamyšlení každého, kdo si ještě dokázal zachovat zdravý rozum a úsudek. Video celé debaty by mělo být brzy ve Video archivu KVH

  Média nám berou čas na život. Jsme jejich dobrovolnými otroky a sociálních sítí. Tato debata nám pomáhá se od nich odprostit. Pravda na zemi je nutně relativní, stejně jako lež, neustále se prolínají, kdy sílí a oslabují současně. Opravdovost snahy jít za pravdou nám ji přibližuje, pokud máme pevné mravní zásady a jsme schopni změnit názor, dozvíme-li se nové informace. Absolutní pravda je vysoko nad námi. Patříme k nejméně mediálně vzdělaným zemím EU. Dezinformace to proto mají u nás tak snadné, tedy i manipulovatelnost s veřejností proti jejím zájmům a země. Rozhoduje kvalita výchovy, vzdělání a osobní příklad. Že to lze, nám ukázal a svým životem prokázal, Tomáš Baťa. JŠ

  ***   

  Ing. Stanislav Vrbík: O BATISMU NADČASOVEM, aneb zámožnost všem

   

 • Moje výzva všem občanům

  Fortyn Karel geniove v suplikuV zájmu vlastním, v zájmu svého zdraví a života, v zájmu svých blízkých, i celého národa a světa:

  Opište níže připojený  psaný text (tučně) a pošlete na uvedené tam adresy. Kdokoliv z lidí může onemocnět. Nepropadejte panice. Pro devitalizaci je rakovina jen lehké onemocnění a každý i dnes má ústavní právo žádat léčení devitalizací bez chemoterapie či radioterapie. Je jen třeba, aby lékaři neměli obavy.

  K tomu musí být, i když je právně neplatný, formálně zrušen zákaz devitalizace. To je vše. Ale je tu sveřepý odpor farmaceutické lobby a ze známých důvodů i ministerstva. Dá se ještě někdy tento národ do boje za svá práva? Zde má šanci zvítězit i bez příslovečné defenestrace. Bez každého z nás to ovšem možné není. Jednejme každý sám za sebe; spoléhání na jiné u sklenice piva, to je osvědčený způsob prohry. Sklidíme jen posměch a smrt. Je velká oběť dát desetikorunu za poštovní známku?

  Tyto, jednotlivé i hromadné, souhlasy odešlete písemně na tyto adresy poštou, faxem, nebo e-mailem:

 • Opustil nás ing. Stanislav Vrbík, baťovec a zastánce metody léčby rakoviny devitalizací MUDr. Karla Fortýna

  Vrbik Stanislav

  Vyzkoušení metody si vynutili pacienti na bývalém ministru zdravotnictví Bohumilu Fischerovi. Když pokusy prokazovaly úspěšnost, byly přerušeny a metodu zakázáno používat. Pořady o devitalizaci v Klekánici ČT zmizely z iVysílání. Metodu zakazoval i bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula (člen Pohotovostního pluku VB). Vše je zadokumentováno. Články k tématu si můžete přečíst po zadání „MUDr. Karel Fortýn“.

  Bohužel jsem se o skonu ing. Stanislava Vrbíka dozvěděl pozdě... Roky jsme spolupracovali. Skutečný demokrat a baťovský bojovník za pravdu a baťovské ideály, které nyní společnosti tak zoufale chybí.

  Připomínám jeho odpověď na lživý dopis MUDr. Martiny Novotné, ředitelky odboru zdravotních služeb MZ ze dne 21.5.2016. Co je účinné, bezpečné, rychlé, vede k plnému uzdravení - a levné - se nesmí dodnes používat! Zbytečně tak ročně umírá 37.000 lidí ročně - jenom v České republice! 

  Díky Stanislave za Tvoji odvedenou práci ve prospěch země a zdraví občanů – čest Tvé práci a památce!

 • Petr Pithart: Samota v roli udavače a jak změnit slouhovskou mentalitu

  Pithart PetrSvejk na provazkuAktualizováno 26.4.2024: Česko „země lupičů“: Proč stát už dávno nezasáhl proti zpronevěrám peněžních úschov? - V Česku se v posledních letech opakují případy, kdy advokát, insolvenční správce či exekutor zpronevěří mnohamilionové částky z peněz, které měl mít jen v dočasné úschově. Někteří advokáti tvrdí, že lze jednoduchou změnou legislativy takovým zpronevěrám zabránit, jenže stát se k tomu dosud neodhodlal. Podle některých kritiků by se tak v Česku zhroutil systém, který umožňuje celé řadě lidí z různých oborů velmi snadno zbohatnout. Pokud by jedna úschova představovala třeba cenu bytu v hodnotě 4 miliony korun, pak by úschovními účty ten rok prošlo na 320 miliard korun. Sociolog Petr Hampl: „Vládne nám chátra.“Odpovědnost za tento stav neseme každý svým chováním a (ne)konáním. Politické strany to ve svých programech nemají a řešit to nebudou - samy z tohoto zločinného systému dobrovolně nevystoupí, profitují z něho! JŠ

  ***

  On pak ale zašeptal: „Nebojte se toho, pane premiére, takhle my pomáháme i jiným, třeba panu Klausovi a jeho ódéesce.“

  ***

  Mám pro vás jeden příběh, je sice starý už čtvrt století, ale nechat jej zapomenutý by byla škoda. Není zajímavý proto, že se přihodil mně, ale hlavně proto, že to byl první známý případ pokusu o korupci na nejvyšší mocenské úrovni. Byl navíc oznámen policii a také odsouzen.

  Byl jsem tehdy předsedou vlády České republiky, ještě v rámci federace. Před zraky veřejnosti jsem skoro čtyři roky zakoušel roli toho, kdo „zapíská na píšťalku“ – roli whistelblowera. To slovo jsme tehdy neznali, takže přeloženo do obecné češtiny, a především do jazyka veřejného mínění, to znamenalo spíše roli udavače.

  Však mi lidé říkali: Měl jsi to zapotřebí? Kdo ví, zda se to neobrátí proti tobě… A vskutku: jednou se objevil titulek v Právu ve stylu, zda si nakonec nepůjde sednout Pithart.

  A co že se to tehdy stalo?

 • Po 20 letech druhý pokus o zavedení přelomové léčby rakoviny metodou MUDr. Karla Fortýna – 1 díl

  Fortyn Karel geniove v supliku

  Moje výzva všem občanům

  ***

  AKTUALIZOVÁNO 30.3.2021: Dnes společnost Google video odstranila. Už začínají být blokovány i odkazy na některé články k tématu.Situaci budu řešit. JŠ.

  Náš tým zkontroloval Váš obsah a domníváme se, že porušuje naše zásady ohledně bezpečnosti dětí. Víme, že jste si pravděpodobně neuvědomili, že se jedná o porušení zásad, proto vašemu kanálu neudělujeme sankci. Následující obsah jsme ale z YouTube odstranili: Video: Po 20 letech druhý pokus o zavedení přelomové léčby rakoviny metodou MUDr. Karla Fortýna - 1.díl Chápeme, že to pro vás může být zklamání, ale děláme vše pro to, abychom zajistili bezpečné prostředí pro všechny uživatele na YouTube. Pokud se domníváte, že jsme se zmýlili, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Další informace najdete níže.

  Co uvádí naše zásady: YouTube nepovoluje obsah, který je násilný nebo určený pro dospělé, z něhož je zřejmý úmysl cílit na nezletilé a rodiny. Rodinný obsah nesmí zahrnovat motivy pro dospělé nebo motivy nevhodné pro mladší diváky, jako je násilí, sex, smrt, drogy apod. Google 30.3.2021 - P.S. Mému odvolání Google vyhovělvideo je opět přístupno všem. J.Š. 31.3.2021

  AKTUALIZOVÁNO 29.3.2021: Společnost Google uznala moji stížnost a omluvila se. Shlédnutí videa už není podmíněno přihlášením se na YouTube účet a potrvzením výše věku. JŠ

  ***

  Fotografie MUDr. Karla Fortýna vlevo má název „Géniové v šuplíku“… Na rakovinu umírá ročně více lidí, než na covid, ale „křížky“stavíme jen obětem covidu…

  Už 62 roky vraždíme lehce nemocné pacienty. 28.000 lidí ročně!

  ***

  „To bude problém tohleto prosadit, protože je to strašně laciné a to bude vadit všem, kteří léčí za použití drahých léků.“ - „Tento postup je účinný, pokud již nebylo použito ozáření ani chemoterapie. Je až neuvěřitelné co tak nenáročný zákrok dokáže v případech, kde ani mnohatisícové léky, mimochodem nepomáhající, ale vždy výnosné pro výrobce, jsou k ničemu. Tady jsme u kořene věci.“

  ***

  Před 20 lety farmaceutický průmysl se sluhy v lékařských kruzích a institucích dokázal uhájit prioritu obchodu nad lidským zdravím. Peníze na veřejné zdravotnictví docházejí, pokusme se společně ochránit naše zdraví a zabránit nemravnému obchodu se zdravím, aby naše peníze rozumně sloužili uchování zdraví nás všech. Bude následovat druhé video, také složené z pořadů televizí, kdy ještě skutečně sloužily občanům a byly nezávislé. Třetí díl bude obsahovat dokumenty k tématu. Pro lepší orientaci uvádím níže časovou osu pořadů a výtah výroků z pořadů. I dnes ještě žijí mezi námi známí lékaři, kteří podporují zločiny proti lidskosti svoji neuvěřitelnou, nevědeckou a nevěcnou „argumentací“. Připomínají novodobé „Mengely“, kdy je pro ně člověk pouze statistickým číslem. Preferují beznaděj a naději „hází klacky pod nohy“. Jsou to např. Miroslav Ryzka, František Antoš, Miloš Hájek, František Stašek, Pavel Klener, Karel Havlíček a Jan Dvořáček. Většina z pořadů je kdysi velmi oblíbená Klekánice, které už v iVysílání ČT nenaleznete, na rozdíl od jiných pořadů z produkce veřejnoprávní ČT. Většina těchto skvělých, nezávislých moderátorů už byla odejita a nahrazena moderátory, chcete-li „normalizačními.

  ***

  Video jsem označil jako nevhodné pro děti, přesto Google požaduje potvrzení věku uživatele. To se mi stalo poprvé při stovkách zveřejněných videí. Jedná se o zpřísnění předpisů, nebo záminku, aby video shlédlo co nejméně lidí, resp. jen ti, co mají účet a musí se přihlásit? Proč 17 letí už nesmí toto video shlédnout a jak je „ohrožuje“? Na to neodpoví ani Google… 

   

  Největší ostuda české vědecké medicíny počátkem třetího tisíciletí

  Devitalizace nádorů - revoluční léčba rakoviny

  Po 20 letech druhý pokus o zavedení přelomové léčby rakoviny metodou MUDr. Karla Fortýna – 2. díl

  MUDr. Karel Fortýn, autor objevu století v boji proti rakovině, řekl Právu: „Vytýkali mně, že mi lidi neumírají.“

 • Under communism, a lot of people stole a little, under capitalism, a few people stole a lot

  Cerovsky Zbynek

  Karl Jaspers: "The Question of Guilt": "Moral transgressions are the basis of the conditions out of which political guilt and crime grow. To commit innumerable small acts of carelessness, of convenient accommodation, of cheap justification of injustice, of unobserved encouragement of injustice, to participate in the creation of a public atmosphere which spreads obscurity and as such only makes evil possible, all have consequences which in part also condition political guilt in conditions and events." 

  H. de Balzac: "Lack of trust in the judiciary is the beginning of the end of society."

  1. ***

  Cerovsky vojensky CV 3.7.2024The Czech Republic, a country of unprosecutable judges and prosecutors, writes Jan Urban. Unfortunately, he states the familiar. He does not offer ways to start solving the problem effectively, given the state of society.

  Yesterday was the last farewell to Brig. Gen. Zbyněk Čeřovský at St. Vitus Cathedralin Prague. He stood up to the invaders in 1968. Cardinal Dominic Duka gave an excellent speech. More foreigners than Czechs said goodbye to him, the Commander-in-Chief of the Czech Army, President Gen. Petr Pavel was not present... It was an honour to have my voice heard in the Cathedral (detailed coverage to follow).

  Reason is determined by concepts and values, which have been in chaos for centuries

  Sustained by the constant chatter of "everyone about everything". That is why history repeats itself and the same problems. Can we finally define concepts clearly, maintain and enforce them so that common sense is restored and history stops repeating itself?