Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jan Ámos Komenský

 • 1968: Jan Werich čte List Jana Masaryka – neměnné poselství doby o svobodě

  „Máme dokonalé poučení o tom, jak se věci ve státě dělat nemají a nesmějí. Je třeba stavět na nové demokracii. Na demokracii, jež bude vybírat lidi, a ne politické strany!“ 

  Jan Antonín Baťa

  ***

   „Nebuďme prosím tak leníví, abychom po jiných vždy hleděli, a za jinými zdaleka se plaziti chtěli. Nechť nás také v něčem jiní před sebou vidí.“

  Jan Ámos Komenský

  ***

  „Každý národ je ve světě přijímán tak, co ze sebe udělá.“

  TGM

  ***

  „Svět nebude zničen zlými, ale těmi, kdo se na ně dívají, aniž by cokoli udělali.“

  Albert Einstein

  ***

  Pokud je funkční výchova a vzdělávání, je funkční i společnost, jinak je zneužívána. V tomto smyslu je MŠMT silovým, rozhodujícím  ministerstvem – pro dnešek i pro budoucnost. JŠ

  ***

  ***

  J. A. Baťa 1938: Výchova k podnikavosti

 • Americké školy neznají maturity, zato jejich absolventi získají mnohem více pro život

  Komensky Jan AmosS mládeží pracuji už přes 50 let, i proto mne rozhovor s Ondřejem Kaniou zaujal (LN LN Školy v USA vynikají v extrémech, 1.12.2020).

  Vystudoval zdarma v USA (v 15 letech obeslal emailem 500 škol. Jen jedna nabídla stipendium pokrývající 100% nákladů). Po návratu založil čtyři školy amerického typu v ČR.

  LN: Mně se zdá, že standardizací je teď posedlý celý svět. V Americe se netestuje?

  Tam je to trochu jinak a my to na našich školách máme podobně. Například tam neexistuje závěrečná maturitní zkouška. Průběžně sbíráte kredity, a jakmile je nasbíráte, máte automaticky střední vzdělání. Znalosti se tam měří tak, že jednou za rok proběhnou srovnávací testy. Ale na ty se studenti nepřipravují. Cílem je zjistit, co reálně vědí.

  * * *

  Byl jsem v roce 1987 na několika školách v Clevelandu. Žádné přeháněné „biflování“ vzorečků a dat, zato o to více diskuse a zvědavosti dětí. Není divu, že jsou americké děti mnohem samostatnější, sebevědomější, nebojí se samostatně jednat, myslet, rozhodovat, živě diskutovat, hájit svůj názor i akceptovat jiný, nést odpovědnost za své chování. „Produktem“ školy je potom svobodný člověk s potřebnými základy a vědomostmi, který nepotřebuje pomoc společnosti, najde si v ní místo sám. O to více jí i sobě prospívá. Je jen dobře, že se zkostnatělý výchovný a vzdělávací systém v našem školství začíná měnit. Bez radikální změny školského a vzdělávacího systému nezvládneme výzvy budoucnosti.

 • J. A. Komenský: 430. výročí narození – stačí přidat Tomáše Baťu, Jana A. Baťu, metodu Montessori - reforma školství hotova !

  (Události ČTv den výročí ani slovo - alespoň nevzpomněly výročí narození Makarenka 13.března…)

   

  METRO Komensky Uhersky Brod Muzeum 29.3.2022Komensky Amos Jan„Nechci nikomu nic vyčítat, nikoho kárat pro jeho chyby ani nikoho přímo či nepřímo urážet. Vím totiž, že nikdo nechybuje proto, že by chybovat chtěl (a proč by kdo také chtěl?), vím, že s temnotami není třeba nijak zvlášť bojovat, neboť přinesou-li Světlo, ustoupí samy.“ J.A.Komenský

   

  BATA Inspirace avers 2022 ODKAZ J.A.KomenskéhoPROJEV Jana A. Bati z roku 1938MONTESSORI škola

   

  Velké osobnosti vždy vytvoří více než ty, které se za ně považují. Mimo chaosu nevytvoří nic hodnotného a smysluplného. Dějiny píšou vždy jednotlivci. Nejlepší projekty pocházejí od jednotlivců, od vlády a politiků to očekávat nelze. Rozhodují činy, ochota bojovat, riskovat, obětovat. Vzorem byl Tomáš Baťa. Jeho systém výchovy člověka a spolupracovníka je dokonalou přípravou pro skutečný život, prosperitu člověka, firmy a společnosti. J.Š.

  ***

  BATA 99 postrehu avers 2022BATA 99 postrehu revers 2022„Nezachraňujte svět. Svět nepotřebuje, abyste jej zachraňovali. Zachraňte sebe. Tím, že zachráníte sebe, zachráníte svět, protože ten nebude muset zachraňovat vás.“ – „Strach před lidmi je zbabělost. Je urážkou důvěry v člověka a lidskou důstojnost vůbec. Konáme-li svou práci tak poctivě a účelně, že prospívá každému, vědomí této dobré práce nám dává sílu neobávat se nikoho a ničeho. Strach je nepřítelem života, a díla zbudovaná ve strachu život poškozují. Díla užitečná rostou z důvěry.“ – „Myšlenka je všechno! Vyvolává touhu a ta vede mysl i tělo!“  

  Tomáš Baťa

 • Petice učitelů proti Ukrajině – pátá kolona se aktivizuje

  Komensky Amos JanPodívejte se na těchto 5 minut demagogie a hlouposti. O morálce a mravních hodnotách, které nám Ukrajinci dennodenně připomínají, samozřejmě ani slovo. Nepochybuji, že tyto novodobé soudružky a soudruzi,  tomu co říkají i věří.

  Na české plebejství, maloměšťáctví, provincionalismus a šovinismus upozorňovali už KHB, Palacký, TGM a další naši velikáni ducha. Komunisti měli už jen usnadněnou práci. Takovéto dětinské manipulace už dnes nezabírají, tedy doufejme.  Ze stavu dnešního českého školství, by se i dnes J. Á. Komenskýzděsil – i z tohoto videa - a odešel by asi podruhé do exilu. Nedivme se, že si ho svět váží více, než jeho rodná země. Jeho muzeum můžete navštívit v holandském Nardenu. Pochybuji, že ho kdy tyto nevědomě zmanipulované figurky navštívily. Jsou také oběťmi, aniž tuší. JŠ  

  *** 

  Jan Amos Komenský aktuálně k dnešku

  Jan Amos Komenský POSELSTVÍ, aneb kdy se probudí člověk?!

  Projev Jana Antonína Bati na školské konferenci v roce 1938!

  Náš kandidát na presidenta, nositel hodnot TGM, které prokazuje svým životem a svými činy

 • Před 350 lety zemřel učitel národů Jan Ámos Komenský

  Jan Amos KomenskyČeské veřejnosti zůstává do značné míry jeho odkaz neznámý. Muzeum má v holandském Nardenu. My máme Jana Ámose Komenského na bankovce, ne v srdci a rozumu…

  … Smysl toho tedy jest:náprava věcí nepokročí, pokud nebude odstraněno vše, co je v lidských záležitostech násilného. A násilí není možné odstranit, pokud nebude obnovena svoboda, kterou lidi obdaroval Tvůrce věcí. A není možné ji obnovit, dokud z očí nebudou odstraněny temnoty. Dokud na nich spočívají, není možné se na ně spolehnout.

  … Uvažme stav veřejných věcí. Jejich základem je vláda nad sebou samým, protože nic nemůže vykonávat vládu, není-li samo zvládnuto, a nikdo nemůže vládnout jiným, pokud zároveň nebo ještě spíše dříve než jiné neovládá sebe.  Je jisté, že základ správného řádu ve všem, co se týká člověka, a osa veškerého lidského štěstí je v tom, aby každý, kdo je určen k vládě nad jinými, chtěl, mohl a uměl rozumně ovládat především sama sebe.  Schopnost ovládat člověka, vládce všeho, je tedy umění nad všechna ostatní, a to i tehdy, když jde pouze o sebevládu, o vládě nad jinými, kdož s námi sdílejí lidskou výjimečnost, ani nemluvě.Lidé neumějí vládnout ani se vládě podrobit. Neumějí vládnout jiným ani sami sobě.Krutost, kyje, okovy, žaláře, pouta, karabáče, meče. To že je nějaký řád? Tak že se má vládnout stvoření obdařenému rozumem?Pokažení je tedy v tom, že se vládci nad lidmi stávají vesměs ti, kdo vládnout nemohou, neumějí nebo nechtějí.Není tedy ve věcech lidských nic v pořádku. Stav mysli, zbožnost i politika celého lidstva jsou pokaženy.

 • Prof. Tomáš Halík obdržel Komenského cenu - jeho morální selhání se stále zamlčuje?!

  Halik a Komensky 12.3.2022Motejl Otakar trikolora

  Karel Kryl: „Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu, pod fialovou komží láhev vitriolu...“ 

  ***

  Z článku na iRozhlas.cz 12.3.2022: „Musí jít o osobnosti, které významně přispěly k rozvoji společnosti prostřednictvím slov, skutků nebo výzkumu.“ - „Život profesora Halíka na mě udělal velký dojem. V řadě ohledů připomíná, čím si musel ve své době projít také Komenský. Halík byl nucený pod tlakem komunistického režimu odejít do podzemní církve a i on ve svou prací obhajuje svobodu, solidaritu a spojenou Evropu.“ -Halík je držitel také prestižní Templetonovy ceny, která se často připodobňuje jako Nobelova cena v humanitních vědách. 

  Morálně selhal, protože neodmítl zádušní mši za bývalého ministra spravedlnosti a ombudsmana  JUDr. Otakara Motejla. Osobně jsem ho informoval o minulosti a nepěkném charakteru dr. Motejla. Zádušní mši odcelebroval, ale o jeho temné minulosti neměl odvahu promluvit. Vnímám proto udělení Komenského ceny a její přijetí prof. Halíkem, jako jeho morální selhání, které není omluvitelné jeho dosavadní, jistě i záslužnou činností. Teprve takovéto momenty ukazují a odhalují skutečnou sílu charakteru jednotlivce. Morálními zásadami učitele národů J.A.Komenského, se v tomto případě prof. Halík neřídil. 

 • Redukce vzdělanosti je cestou ke všeobecnému úpadku

  LN KO Redukce vzdelanosti 020720Karel Oliva to popsal přesně (Poslední slovo, LN 2.7.2020). Už nyní nám zoufale chybí skutečné elity. Bude-li systém vzdělávání takto nastaven, nebudeme mít žádné, jen pár elitních jednotlivců, kteří zemi ještě mohou opustit. Podle toho naše země také dopadne, nebude-li vážná situace urychleně řešena.

  Zrovna dnes mne navštívil známý. Má dva syny ve střídavé péči. Oba jsou talentovaní a měli zajištěnou kvalitní výuku v Praze. Nyní má za sebou starší první třídu a umí počítat pouze do dvaceti – jen sčítat a odečítat? Ve třídě se nudí, táta doučuje, aby zachránil co se ještě dá. Nedivme se, ve Šluknovském výběžku nemůžete očekávat kvalitní výuku ani učitele.

 • Stop druhé řeči = Volno pro setrvání ve „východní provincii“

  Komensky Amos JanŘeditel pražské ZŠ Jan Korda to vystihl přesně: „Co ve školství neumíme, tak řešíme zrušením. Nezdá se mi to jako dobrá cesta.“ (LN, Školáci jen anglicky? Chyba. LN 20.4.2022).

  Pokud MŠMT zákaz myslí vážně, připouští tak, že české děti jsou méně nadané než v západním a ostatním světě. Dopouští se tak diskriminace přirozené inteligence dětí, ochuzuje jejich duševní vývoj a oslabuje budoucnost země. Mnoho dětí na Západě se běžně učí více než jednomu jazyku, ovšem způsobem, ke kterému má většina českých škol zřejmě hodně daleko, což platí i pro výuku mateřského jazyka.

 • Technologie vedou k pasivitě – Epidemie bezmocnosti - Práce s dětmi teď připomíná aktivizaci seniorů

  Komensky Bohatyrstvo IVjpgČtěte celý text petice  Nesmíme obětovat děti! Žádáme vládu, aby školství zařadila mezi své nejvyšší priority

  ***

  Cituji z článku Františka Tichého: „Nacházejí se ve velké duševní pasivitě, někde hluboko uvnitř své komfortní zóny. Když máme na nějakém výjezdu naplánované služby a rozdělené úkoly, tak to ještě naštěstí funguje, ale jakákoli osobní iniciativa je nebývale chabá“. Rozhovorse spisovatelem a pedagogem Františkem Tichým (LN 17.12.2022)

  Školství bez vzdělanosti? Likvidací klasického vzdělání se řítíme do nových krizí humanity

  Ještě první polistopadoví ministři školství, Piťha, Vopěnka, Gruša či Sokol, hovořili o nutné spjatosti výchovy a vzdělání, o duchovním obohacení či o tom, že profesní vzdělávání má nést morální rys služby druhým. Místo toho k nám však začaly postupně pronikat doktríny multikulturalismu a jako důsledek oslabení vlivu kulturně vzdělaných odborníků a politiků se začaly proměňovat kurikula a cíle vzdělávání, které do sebe postupně integrovaly globálně prosazované trendy. Jde především o tendence, jež přizpůsobují požadavky těm nejslabším žákům (programový odstup od znalostního vzdělávání aj.). Jakmile byla z cesty „pokroku“ odstraněna klasická vzdělanost s jejím úsilím o kultivaci intelektu, nic nebránilo tomu, aby se vzdělanost redukovala na antiintelektuální instruktáž funkcionáře.

 • Technology Leads to Passivity - An Epidemic of Helplessness - Working with Children Now Reminds of Activating Seniors

  Dite a LPTQuoting from an article by František Tichý: "They are in a great mental passivity, somewhere deep inside their comfort zone. When we have planned services and divided tasks at an outing, it still works, fortunately, but any personal initiative is unprecedentedly poor".

  ***

  Education without education? By eliminating classical education we are rushing into new crises of humanity

  Even the first post-Soviet ministers of education, Piťha, Vopěnka, Gruša and Sokol, spoke about the necessary connection between education and upbringing, about spiritual enrichment or that professional education should carry the moral characteristic of service to others. Instead, however, the doctrines of multiculturalism gradually began to permeate our society and, as a consequence of the weakening influence of culturally educated professionals and politicians, curricula and educational goals began to change, gradually integrating globally promoted trends. These tendencies are mainly those that adapt the requirements to the weakest pupils (programmatic distance from knowledge-based education, etc.). Once classical education, with its efforts to cultivate the intellect, was removed from the path of "progress", nothing prevented education from being reduced to the anti-intellectual instruction of the functionary.

 • The Václav Havel Library has rented out its premises to a modern totalitarian: "Well, I hope you've already left".

  KVH panel Nerudova 19.6.2023KVH verejnost 19.6.2023The Sekyra Foundation held an international conference on the power of parties, money and influence at the KVH (19.6.2023). Danuše Nerudová, who has already launched her campaign to be elected as an MEP, served as the "opening speaker". After the debate, she quickly left. You can listen to the audio recording and make up your own mind. Only "two or three questions" were allowed, I spoke from the front row, I did not get a chance to speak. I would argue the same point on Ms. Neruda's views as below. The event started 75 min late with no one apologizing. The public also had to wait while the organizers said goodbye to Ms. Neruda backstage. Of the scheduled 6 hours, the conference lasted, I estimate, about 3 hours.

  KVH Sekyra Foundation 19.6.2023This was followed by the Sekyra Foundation event - an introduction(in English) and a subsequent debate by the participants (three from the public and three from the organizers). The public participants did not respect the moderator's instructions for a structured debate. As soon as they were given the microphone, instead of the required short introduction, they started straight into a lengthy lecture. My warning was silenced, but the "lectures" had already been cut short by the participants themselves. By the end, basically only the organizers were debating, the others had left, the hall was empty. My short contribution (from 1:05:35) was evaluated by the words of the organizer: "Well, I hope you will leave already". I was thus unable to finish my disrupted contribution on the need to change the electoral system, including a demonstration of the functionality of democracy in Switzerland.

 • Zdravotnictví se zcela odlidštilo a stalo se jen výnosným obchodem - je třeba změny!

  Recept MUDr. Karel RejsaLékař vydělává na léčení, ne na prevenci. Léčba je i otázkou výchovy, životního stylu. Kolik miliard stojí zbytečná vyšetření, podvědomě motivují lékaře k co největším výdělkům, resp. farmaprůmysl, který motivuje a uplácí lékaře. Udržujeme při životě staré lidi, kteří už jen existují, nežijí a penízetak  chybí pro mladší. Zdravotnický průmysl stále více obchoduje z lidským zdravím. Pacient se stává pouhým „lukrativním zbožím“. Lékaři jsou nedílnou součástí, ať už vědomě či nevědomě. Někteří ctí Hippokrata, jiní si to uvědomují, ale nejsou schopni změny. Na „léčbu slovem“, jako tomu bylo dříve nemá dnešní lékař čas ani myšlenky. Zisk, osobní profit, absence empatie. Člověk je jen „prostředek“, který zůstává na posledním místě. Bez změny tohoto postoje se nic nemůže začít měnit. Finanční zdroje nejsou nekonečné. Doba si vynutí změnu paradigmatu, tedy i stále většího využití přírodní medicíny a dalších alternativních způsobů léčby. Např. v Mexiku je kvalitní lékařská péče k dispozici, ale jen bohatým. Chudí se proto obracejí na „šamany“. V principu aktivizují imunitní systém ve smyslu „Věř a víra tvá tě uzdraví.“ Dvě třetiny onemocnění a chorob jsou psychosomatického původu. I změna způsobu života má obrovský potenciál „léčby bez peněz“. Jistě se bude stále více prosazovat.