Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jaroslav Drobný

 • 100 let od narození Jaroslava Drobného, neslavnějšího československého tenisty své doby

  Drobny Jaroslav(12. října 2021  – 13. září 2001 Londýn), byl amatérský tenista a hokejista československého původu.

  Lední hokej: Jako hokejista působil mezi lety 1936 a 1949 v klubu I. ČLTK Praha. Hrál také za československou reprezentaci, zúčastnil se Mistrovství světa 1939. Na MS 1947 konaném v Praze pomohl týmu získat první zlatou hokejovou medaili. Startoval také na Zimních olympijských hrách 1948, kde Čechoslováci vybojovali stříbro. V roce 1997 byl uveden do Síně slávy IIHF. V roce 2010 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

  Tenis: Československo reprezentoval v Davis Cupu, kde dosáhl 11 vítězství ve čtyřhře spolu s Vladimírem Černíkem. V roce 1954 vyhrál Wimbledon, v letech 1951 a 1952 také French Open. Od roku 1949 do roku 1959 byl egyptským občanem, v roce 1959 získal britské státní občanství[2] a ve Spojeném království, kde byl ženatý, v roce 2001 zemřel.

 • 100 years since the birth of Jaroslav Drobny, the most famous Czechoslovak tennis player of his time

  Drobny Jaroslav(12 October 2021 - 13 September 2001 London), was an amateur tennis and ice hockey player of Czechoslovak origin.

  Ice hockey: He was an ice hockey player between 1936 and 1949 with the club I. ČLTK Praha. He also played for the Czechoslovak national team and participated in the 1939 World Championship. He helped the team win its first gold medal at the 1947 World Championship in Prague. He also competed at the 1948 Winter Olympics, where the Czechoslovaks won silver. He was inducted into the IIHF Hall of Fame in 1997. In 2010, he was inducted into the Czech Hockey Hall of Fame.

  Tennis: He won Wimbledon in 1954 and the French Open in 1951 and 1952.

  He was an Egyptian citizen from 1949 to 1959, gained British citizenship in 1959 and died in the United Kingdom, where he was married, in 2001.

 • Dnes ČT2 14:55 hod.: konečně se vrací finále Wimbledonu na obrazovky veřejnoprávní televize

  Krejcikova BarboraWimbledon logoVěřím, že i mé letité snahy - dopisy vedení ČT, vystupování na Radě ČT i rozhovory s ředitelem programu a generálním ředitelem ČT přispěly k tomu, že finále za české účasti bude po letech opět vysíláno přímým přenosem.

  Prvním vítězem byl Jaroslav Drobný (nevysíláno, občan Egypta), následoval Jan Kodeš (vysíláno), Ivan Lendl (nevysíláno, občan USA, nevyhrál, několikrát ve finále), Martina Navrátilová (nevysíláno, občanka USA), Hana Mandlíková (vysíláno, nevyhrála, trenérka Jany Novotné), Jana Novotná (vysíláno), Helena Suková (vysíláno, 4x vítězka čtyřhry, 2x s Janou Novotnou), Petra Kvitová (nevysíláno), Markéta Vondroušová (nevysíláno).

  Drovny Rossewall Wimbledon

  LN Supcik 12.7.2024Vzor a motivace pro mladé nemohou nikdy nahradit žádné miliardy investic. Z nemalé části se zákonitě zneužijí. Příkladný jednotlivec či tým, je vždy tou nejvyšší motivací a příkladem pro mladé, ať je z jakékoliv země, nemluvě o společenských způsobech, kde Wimbledon je nepřekonatelný.

  Kéž by ČT vysílala všechny světové, špičkové sportovní události. Pokud by nevysílala kdeco, co sleduje mizivá menšina, nemarnily by se finance. Bylo by jich dostatek na skutečnou kvalitu, kterou ocení většina diváků.

  Vzpomeňme i na skvělého komentátora tenisových utkání Luďka Brábníka, dodnes nepřekonaného, podobně jako rozhlasového reportéra Josefa Laufera. Pamětníci z přímých přenosů Davis Cupu z pražské Štvanicemi jistě dají za pravdu. Připomeňme si i osud prvního českého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka a jak se k němu česká společnost zachovala... 

  Malá země potřebuje vidět velké lidi na všech úrovních, nemá-li zůstat malou!

  Držme palce Barboře Krejčíkové, aby navázala a pokračovala ve slavné tradici českých vítězů Wimbledonu😊JŠ

  **

  Facka komunistům a tituly za Egypt

 • Facka komunistům a tituly za Egypt

  LN Drobny 2.7.2024Kozeluh KarelZačíná nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon. Připomeňme si životní osud i jeho prvního československého vítěze Jaroslava Drobného. Měl svého předchůdce Karla Koželuha, který nevyužil možnost včas emigrovat a zaplatil za to svým životem. Jeho americké auto mu komunisté zabavili, aby s ním sami jezdili…

  Zanechali po sobě velký sportovní a morální odkaz. Škoda, že nám veřejnoprávní ČT už roky nenabízí úspěchy jejich následovníků přímými přenosy z Wimbledonu. Takovou investici pro motivaci mladých nenahradí žádné miliardy! I osud jednoho člověka může o zemi vypovědět více, než desítky knih. Čest jejich památce. JŠ

  ***

  Před 70 lety záhadně zahynul skvělý sportovec Karel Koželuh

 • Today ČT2 14:55: Wimbledon final finally returns to public television

  Krejcikova BarboraWimbledon logoI believe that my efforts over the years - letters to the ČT management, appearances at the ČT Council and conversations with the programme director and the CEO of ČT - have contributed to the fact that the final with Czech participation will be broadcast live again after many years.

  The first winner was Jaroslav Drobny (not broadcast, Egyptian citizen), followed by Jan Kodeš (broadcast), Ivan Lendl (not broadcast, US citizen, did not win, several times in the final), Martina Navrátilová (not broadcast, US citizen), Hana Mandlíková (broadcast, did not win, trainer of Jana Novotná), Jana Novotná (broadcast), Helena Sukova (broadcast, 4x doubles winner, 2x with Jana Novotna), Petra Kvitová (not broadcast), Markéta Vondrousová (not broadcast).

  Drovny Rossewall Wimbledon

  LN Supcik 12.7.2024Role models and motivation for the young can never replace billions in investment. In no small part, they are bound to be misused. An exemplary individual or team is always the ultimate motivation and example for the young, whatever country they are from, not to mention social manners, where Wimbledon is unsurpassed.

  I wish ČT would broadcast all the world's top sporting events. If it didn't broadcast everything that a tiny minority watches, it wouldn't waste funds. There would be enough for real quality that most viewers would appreciate.

  Let us remember the great tennis commentator Luděk Brábník, still unsurpassed today, as well as the radio reporter Josef Laufer. Those who remember the live broadcasts of the Davis Cup from Prague's Štvanicewill surely agree with me. Let us also recall the fate of the first Czech Olympic champion Bedřich Šupčík and how Czech society treated him...

  A small country needs to see big people at all levels if it is not to remain small!

  Let's keep our fingers crossed for Barbora Krejcikova to continue the glorious tradition of Czech Wimbledon winners😊JŠ

  Full Article in Czech>

 • Wimbledon 2023: Češi dobyli čtyři tituly! ČT má peníze jen na obrazové záznamy…

  Vondrousova Wimbledon 2023

  Ukrajinka po titulu dojala Wimbledon proslovem. Na centrkurtu se aplaudovalo vestoje

  ***

  Miliony televizních diváků na celém světě sledovaly úžasná utkání v přímých přenosech

  ***

  Byla to skvělá propagace tenisu, sportu, motivace a příklad pro mládež - i propagace ČR. V juniorech se stali wimbledonskými šampionny ve čtyřhře Jakub FilipAlena Kovačková a Laura Samsonová, v dámské čtyřhře kralovala Barbora Strýcová a vše korunovala neuvěřitelná Markéta Vondroušová.

  Peněz by byl jistě dostatek (i na Fortuna ligu, Formuli 1, Premier League, Bundesligu a další soutěže ve světě), kdyby ČT vysílala jen co zajímá většinu, tedy špičkový sport. Ne kde co, a co sleduje mizivá menšina, pár jednotlivců, nebo důchodců z nudy. Televizní koncesionář si právem připadá jako zákazník, který zaplatil, ale "zboží" vybírá "prodavač" a které by si zákazník nikdy nekoupil. Další obludné selhání veřejnoprávní služby ČT. Jak obrovský motivační příklad a vzor pro mladé by bylo vysílání v přímém přenosu a jak pozitivní by byl přínos pro společnost. Kdejaký přenos z regionálního sportu, nebo „nemasových“ druhů sportů z celého světa, to nemůže nikdy nahradit. Jen berou čas na smyslplné trávení volného času. Nepochybuji, že mládež vůbec nezajímají, stejně tak jako nepochybuji, jak by byla nadšena a motivována sledováním vrcholných výkonů sportovců.

  Na Wimbledonu jsme jako malá země výjimeční, připomínám naše šampióny: Martina Navrátilová (USA), Jana Novotná, Petra Kvitová, Markéta VondroušováJaroslav Drobný (Egypt), Jan Kodeš.