Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jaroslav Róna

 • Die Aufhebung der Benes-Dekrete wäre die beste Entschuldigung für die Gräueltaten der Nachkriegszeit

  Vyhnani ceskych Nemcu 1945Benes Edvard kynouci davum„Das Einzige, was ich fürchte, sind meine Mitbürger“.

  Jaroslav Róna, Bildhauer und Maler

  ***

  REFLEX 21/2024: WIE WIR MIT VLÁČIL VERHALTEN - Schriftsteller und Drehbuchautor Vladimír Körner: War es für Sie nicht verlockend, über Benes zu schreiben? Körner: „Es gibt einen Bericht über Benes' Besuch in Moskau im Jahr 1943, als er mit Stalin im Bolschoi-Theater war und angeblich in der Pause bettelte: 'Wenn die Tschechen Tiso hängen lassen, werden sie uns nicht verzeihen. Könnten Sie das nicht tun? Stalin antwortete: „Wir werden ihn für Sie hängen, und Benes fügte hinzu: „Ihr könntet die Journalisten hängen, die mich beleidigt haben...“Er war eine rachsüchtige Bestie. Oder er sagte: „Solange Brünn nicht von Deutschen sauber ist, fahre ich nicht dorthin“, und so wurden die Menschen nachts von Schlägern an die Grenze getrieben.

  ***

  ***

  Es ist schwer, sich den Geisteszustand nach Jahren der Kriegsnöte vorzustellen. Aber auch diese entschuldigen nicht die Gräueltaten, die unsere Landsleute an den Sudetendeutschen begangen haben. Die Benes-Dekrete müssen aufgehoben werden. Das wäre die einzige ausreichende Entschuldigung für die Morde und anderen Verbrechen.

  Die Deutschen haben während des Zweiten Weltkriegs Schreckliches getan. Aber selbst das rechtfertigt nicht, dass man sich an Menschen rächt, die diese Verbrechen zum größten Teil nicht selbst begangen haben. Aber genau das ist in unserem Land mit den so genannten Benes-Dekreten kurz nach dem Krieg geschehen. Das ist bis heute eine nationale Schande.

  Im Iuridictum, einer Internet-Enzyklopädie zum Thema Recht, heißt es über die Benes-Dekrete: „Die Gegner der Dekrete verweisen auf ihren eindeutig verfassungswidrigen Inhalt, während ihre Befürworter sich entweder auf die Theorie der Vergeltung berufen oder argumentieren, dass es nicht mehr zweckmäßig sei, ein so altes Unrecht zu korrigieren. Tatsache ist jedenfalls, dass die Verkündung der Dekrete das Ende des Rechtsstaates bedeutete und den Aufstieg des kommunistischen Totalitarismus maßgeblich begünstigte; auch die von den Kommunisten geforderte weitgehende Enteignung von Anteilen an Wirtschaftsunternehmen wurde durch die Dekrete von Präsident Benes (1945) vollzogen.“

  Die Dekrete verschafften den Henkern ein Gefühl der Straffreiheit

  Die sprichwörtliche tschechische Taubenhaftigkeit verwandelte sich nach dem Krieg in eine Rabenhaftigkeit. Und die militantesten waren in der Regel diejenigen, die während des gesamten Krieges zu den deutschen Verbrechen schwiegen oder sogar aktiv mit den Deutschen kollaborierten. Die so genannte „grausame Deportation“ von Hunderttausenden von Deutschen ist auch heute noch unentschuldbar. Sowohl Angehörige der Roten Armee und tschechoslowakische Soldaten als auch Zivilisten waren an den Verbrechen beteiligt.

  Vollständiger Artikel in Tschechisch>

  P.S..

  Die so genannte „Taubennatur“ hat ihren Ursprung in der früheren Massenbeliebtheit der Tschechen beim Verzehr von Taubenfleisch. Erinnern wir uns an die Morde und Kastrationen in der Familie der Přemysl. Der „größte Tscheche“ Karl IV. hatte einen französischen Deutschen zum Vater, seine Mutter hatte nur ein paar Prozent tschechisches Blut. JŠ

 • Zrušení Benešových dekretů by bylo nejlepší omluvou za poválečná zvěrstva

  Vyhnani ceskych Nemcu 1945Benes Edvard kynouci davum

  „Jediné čeho se bojím jsou mí spoluobčané.“

  Jaroslav Róna, sochař a malíř

  ***

  REFLEX 21/2024: JAK JSME SE ROZEŠLI S VLÁČILEM - spisovatel a scénárista Vladimír Körner: O Benešovi vás nelákalo napsat? Körner: "Existuje zápis z Benešovi návštěvy v Moskvě v roce 1943, kdy byl se Stalinem ve Velkém divadle a o přestávce údajně škemral: "Když Češi pověsí Slovákům Tisa, tak nám to neodpustí. Nemohli byste to udělat vy? Stalin odpověděl: "My vám ho pověsíme," a Beneš dodal: "To byste mohli pověsit i novináře, kteří mne urazili..." Byl mstivá bestie. Nebo prohlásil: "Dokud nebude Brno čistý od Němců, tak tam nepojedu," takže lidi je hnali v noci bejkovci na hranice.

  ***

  ***

  Těžko si lze představit stav mysli po letech válečných útrap. Ale ani ty neomlouvají zvěrstva, kterých se dopustili naši krajané na sudetských Němcích. Benešovy dekrety je třeba zrušit. To by byla jediná dostatečná omluva za vraždy a další zločiny.

  Němci prováděli během 2. světové války hrůzné věci. Ale ani to nikoho neopravňuje k odplatě stejné nebo ještě horší, a navíc na lidech, kteří se jich v naprosté většině sami nedopustili. Ale přesně to se u nás událo na základě takzvaných Benešových dekretů těsně po válce. Národní ostudou je to až do dnešních dní.

  Webová encyklopedie o právu Iuridictum k Benešovým dekretům uvádí: „Odpůrci dekretů poukazují na jejich jednoznačně protiústavní obsah, jejich zastánci se dovolávají buď teorie odplaty, nebo tvrdí, že tak staré bezpráví již není účelné napravovat. Faktem v každém případě je, že vyhlášení dekretů znamenalo zánik právního státu a velmi napomohlo nástupu komunistické totality; rozsáhlé vyvlastnění podílů v obchodních společnostech, které komunisté požadovali, bylo provedeno rovněž dekrety presidenta Beneše (v roce 1945).“

  Dekrety daly katům pocit beztrestnosti

  Pověstná česká holubičí povaha se po válce změnila spíše na krkavčí. A nejvíc bojovní byli obvykle ti, co celou válku mlčeli k německým zločinům, nebo dokonce s Němci aktivně kolaborovali. Tzv. „divoký odsun“ stovek tisíc Němců je i dnes neomluvitelný. Na zločinech se podíleli jak příslušníci Rudé armády, tak českoslovenští vojáci a také civilisté.

  Celý článek>

  P.S.

  Tzv. „holubičí povaha“ má původ v dřívější masové oblibě Čechů v pojídání holubího masa. Připomeňme si vraždy a kastrace v rodu Přemyslovců. „Největší Čech“ Karel IV. měl za otce francouzského Němce, matka měla už jen pár procent české krve.