Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.12.2022 08:41
  Postrach Rusů. Superpřesná zbraň "Tři sekery“ jich najednou zasáhla ...

  Read more...

   
 • 01.12.2022 07:36
  Zajímavé: čínští uživatelé hlásí, že v jedné poměrně populární ...

  Read more...

   
 • 28.11.2022 10:38
  Proč ministr zahraničí tyto opilce nevyhodí z ministerstva? Je ...

  Read more...

   
 • 26.11.2022 11:39
  Helejte, píše mi poslanec.... Stanislav Berkovec @sberkovec1 ...

  Read more...

   
 • 25.11.2022 16:50
  Tomáš Etzler: Lidé toho v Číně začínají mít plné zuby.

  Read more...

   
 • 24.11.2022 09:36
  Za sebe i za pana Šplíchala Vám děkuji. Ujistili jsme se, že ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

MIT Sloan School of Management

 • Retsef Levi: Leaked videos show Israeli authorities "actively hiding crucial information about vaccine side effects"

  Update 21.11.2022: The Danish government has banned the covid vaccine until the age of 18.Who will bear personal responsibility for vaccinating children? I have submitted four requests for information to the Ministry of Health of the Czech Republic on the matter - the first has already been "answered" by a request for a 10-day extension of the deadline for a reply. JŠ

  ***

  "The Israeli Ministry of Health is actively hiding vital information about vaccine side effects from the Israeli public," says Retsef Levi, an expert in risk management and health systems and professor at the MIT Sloan School of Management. He co-authored a paper that found that after the introduction of mRNA vaccines in Israel, emergency room calls for heart attacks among young Israelis increased by 25%...

  "Why is this important outside of Israel?... Because Israel was essentially the first country to launch a [national] vaccination campaign, and it was based on a very unique agreement with Pfizer, which essentially made Israel a laboratory for the rest of the world. And indeed, if you follow all the phases of the US Food and Drug Administration (FDA) vaccine approval process, in every one of them, Pfizer cites data from Israel and relies on it," says Retsef Levi. Full story>

  ***

  Schweiz: Folgen der Covid-Impfung? Darum geht es bei der Strafanzeige gegen Swissmedic

   

   

   

   

 • Retsef Levi: Uniklá videa ukazují, jak izraelské úřady „aktivně skrývají zásadní informace o vedlejších účincích vakcín“

  Aktualizováno 21.11.2022: Dánská  vláda zakázala očkování proti covidu do 18 let. Kdo ponese osobní odpovědnost za očkování dětí? Ve věci jsem podal MZ ČR 4 ZOI – na první už „odpovědělo“ žádostí o prodloužení lhůty na odpověď o 10 dnů. JŠ

  ***

  „Izraelské ministerstvo zdravotnictví aktivně skrývá před izraelskou veřejností zásadní informace o vedlejších účincích vakcín,“ říká Retsef Levi, odborník na řízení rizik a zdravotnické systémy a profesor na MIT Sloan School of Management. Je spoluautorem práce, která zjistila, že po zavedení mRNAvakcín v Izraeli vzrostl počet telefonátů na pohotovost kvůli srdečním infarktům mezi mladými Izraelci o 25 %...

  „Proč je to důležité i mimo Izrael? … Protože Izrael byl v podstatě první zemí, která zahájila [národní] očkovací kampaň, a to na základě velmi unikátní dohody se společností Pfizer, která z Izraele v podstatě udělala laboratoř pro zbytek světa. A skutečně, pokud sledujete všechny fáze schvalování vakcíny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), v každé z nich společnost Pfizer cituje údaje z Izraele a opírá se o ně,“ říká Retsef Levi. Celý článek>

  ***

  Švýcarsko: Následky očkování proti Covidu? Toho se týká trestní oznámení o 300 stranách na společnost Swissmedic