Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 14:38
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Právnická škola pracujících

 • Ochranný dohled - opakovaná žádost o splacení "našeho dluhu" a 4 urgence ve věci Právnické školy pracujících prof. JUDr. Heleně Válkové CSc

  Wonka Jiri pametni deska Pavel WonkaMilí „ochránění dohledáři“ a jejich přátelé,Valkova vezenstvi

  pro Vaši informaci sděluji, že ani po odvysílání reportáže (začátek na 18:01) se nic nezměnilo.

  Proto jsem dnešního dne jsem zaslal paní vládní zmocněnkyni pro lidská práva prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., opakovanou žádost, aby se zasadila o splacení „našeho dluhu“ – tj. odškodnění rehabilitovaných osob, které byly nezákonně vystaveny ochrannému dohledu.

  Podrobnosti viz níže.

 • Právnická škola pracujících a seminář 27. 11. 2023: "Stále živá minulost. Případ Josef Pták v širším kontextu"

  PSP Pravnicka skola pracujicichDne 6. 10. 2023 přinesl irozhlas.cz článek Terezy Čemusové „Odškodnění za dohled, rehabilitace ,mániček‘. Stát se přes 30 let potýká s dědictvím komunistické justice“.  Článek se zabýval mj. i Právnickou školou pracujících, po jejímž ročním (někdy dvouletém) absolvování vyškolené, politicky uvědomělé dělnické kádry posílaly obžalované na šibenici, případně na dlouhá léta do vězení. Zvídavá novinářka v té souvislosti položila několik otázek i mluvčímu Ministerstva spravedlnosti. Ten však odpověděl značně neuspokojivým způsobem. Proto jsem dne 26. 10. 2023 napsal ministru spravedlnosti stížnost na tiskové oddělení ministerstva. Pan ministr mně odpověděl, že děkuje a že podnět s mluvčím „projednal“.

  Tak jsem dnes panu ministrovi zaslal dotaz, zda pan mluvčí uznal, že

   

  a. odpovídal novinářce zavádějícím způsobem, když na podstatu jejího dotazu fakticky neodpověděl,

  b. bylo porušeno právo na zákonného soudce a na spravedlivý proces, když obžalované soudili absolventi Právnické školy pracujících bez zákonem předepsaného univerzitního vzdělání.

   

  (Viz podrobnosti v přílohách.)

 • PRÁVNICKÁ ŠKOLA PRACUJÍCÍCH aneb „JEDEN O VOZE, DRUHÝ O KOZE“

  Wonka Pavel marnice hlava a horni trupTo lze demonstrovat na příkladu JUDr. Marcely Horváthové z Okresního soudu v Trutnově. Ta v roce 1988 odsoudila Pavla Wonku, který krátce po vynesení rozsudku zemřel v královéhradecké věznici. Soudkyně při prověrkách počátkem 90. let obstála. Je údajně „jednou z nejprověřenějších soudkyň v republice“.

  ***

  Novinářka k tomu měla jednoduchou otázku: Proč ministr spravedlnosti odmítá podat stížnost pro porušení zákona v případech, kdy soudili soudci, kteří k tomu byli podle zákona nezpůsobilí. Novinářce odpověděl mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka. Jeho vyjádření je názornou ukázkou toho, jak elegantně odpovídat na něco jiného, než se tazatel ptá. -  Jestliže ale vydal rozsudek, aniž v době jeho vydání splňoval zákonem předepsaná kritéria pro to, aby mohl být soudcem, pak bylo porušeno právo obžalovaných na zákonného soudce, což je jedním ze základních pilířů právního státu a zároveň samo o sobě důvodem k podání stížnosti pro porušení zákona. - „Nelze nadále u kteréhokoli soudce minulého režimu zpochybňovat jeho mravní i odbornou způsobilost,“ uvedl [mluvčí]. Mluvčí tedy důrazně odmítl jakékoli „šťourání“ do minulosti soudců. Co k tomu říct? - Novinářka chtěla vědět, proč ministr nechce podat stížnost pro porušení zákona v kauzách z 50. let, kdy komunističtí „dělničtí“ soudci bez předepsaného vzdělání vynášeli drakonické tresty.

  Mluvčí novinářku poučil, jak probíhaly prověrky soudců počátkem 90. let a za jakých podmínek bylo tehdy možné dosáhnout jejich odvolání. A dodal, že odmítá „kolektivní vinu“a že nyní nelze u žádného soudce „zpochybňovat jeho mravní i a odbornou způsobilost“. Na svoji jednoduchou otázku se novinářka odpověď nedozvěděla.

  ***

  Vyjádření Jiřího Wonky k pomlouvačnému filmu o jeho bratrovi umučeném ve vězení