Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá čvc 29 @18:00 - 10:00PM
Praha Velvyslanectví Švýcarska: Oslava státního svátku

Nejnovější komentáře

 • 06.07.2022 19:01
  Pane Šinágle, mně připravil soud o majetek za asi 60.000.000,-Kč ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 13:24
  Česká televize, je jediná televizní stanice u nás, která ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 11:04
  Předseda vlády Petr Fiala po půl roce oslovil projevem ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 10:58
  Byť je Hybášková prozatím řízením odboru pověřena jen dočasně ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 10:53
  Opoziční smlouva 2.0 Ministr Blažek staví s pomocí Hradu v ...

  Read more...

   
 • 04.07.2022 18:04
  Z Ukrajiny odvlekli rusáci 300 000 dětí. Tolik dětí se u nás ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Prof. Dr. Winfried Stöcker

 • Der Professor und sein Impfstoff

  Winfried Stöcker hat in einem einfachen Verfahren einen Antigen-Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt. Doch statt Lob und Unterstützung gab es eine Strafanzeige.

  https://www.spiegel.de/panorama/der-professor-und-sein-corona-impfstoff-strafanzeige-statt-unterstuetzung-spiegel-tv-a-53b1657a-7500-421e-b673-911a3eadea01

 • DIE BESTE IMPFUNG GEGEN COVID-19

  Koronavirus IIIWird eine bahnbrechende Entdeckung von prof. DR. Winfried Stöcker "getrampelt in den Boden" und er sellbst, wie es bei MUDr. Karel Fortýn der Fall war bei der Behandlung von Krebs, nur weil sie billig, effektiv und sicher wurde?! Milliarden werden für Hoffnung ausgegeben, für gute Resultate folgen Verbote und Klagen. Geld zerstört die Moral und das menschliche Leben. Wie lange lassen es die Bürgern noch zu?! J.Š.

  ***

  Um dem dummen Vorwurf mancher der besagten „Wissenschaftler“ zu entgehen, dass mein „Selbstversuch“ keine Beweiskraft besitzt, habe ich dem inständigen Wunsch einiger meiner Kollegen und Freunde nachgegeben und sie ganz legal nach meinem Schema immunisiert – wie ich letzten April bei meiner Familie vorgegangen bin. Als Arzt bin ich dazu berechtigt und bedarf keiner Zustimmung einer Behörde. Bei unserer Impf-Serie von Dezember 2020 bis Januar 2021 haben wir keine relevanten unerwünschten Nebenwirkungen feststellen müssen und wir konnten in unserem Laboratorium in Lübeck bei 60 von 65 Patienten sehr hohe Titer des Anti-Spike-IgG nachweisen, fünf werden noch nachgeimpft, bei 64 waren die Antikörper Virus-neutralisierend. Kein Impfling wurde arbeitsunfähig. Alle Positiven sind glücklich über die neu gewonnene Freiheit.

  ***

  Unter meiner Leitung wurde in der Vergangenheit bei Euroimmun ein äußerst leistungsfähiger Bereich Forschung und Entwicklung aufgebaut, der sich unter anderem mit der Diagnostik von Infektionskrankheiten beschäftigt. Unsere Wissenschaftler gehörten zu den ersten, die Reagenzien für die Erkennung einer Reihe neu aufgetretener Infektionskrankheiten geschaffen haben, oft in Zusammenarbeit mit Spezialisten internationaler Infektions-Forschungseinrichtungen, in Deutschland unter anderen des Bernhard-Nocht-Instituts in Hamburg und des Robert-Koch-Instituts in Berlin: Krim-Kongo, West-Nil, Japanische Encephalitis, Usutu, Dengue, Chikungunya, Mayaro, MERS-Corona, Zika, SARS 1, Ebola.

  Basierend auf unserer umfassenden Erfahrung in der Reagenzien-Entwicklung zur Diagnostik neuer Viruskrankheiten haben wir schnell und zielsicher ein Antigenkonstrukt geschaffen und rekombinant hergestellt, mit dem sich Antikörper gegen SARS-CoV-2 zuverlässig nachweisen lassen. Es basiert auf der Rezeptor-bindenden Domäne innerhalb der S1-Untereinheit des Spike-Proteins, mit der sich der Virus an Rezeptoren der Zielzellen bindet. Für mich lag es nahe, dass eine Immunisierung mit diesem Protein eine Schutzwirkung vor einer Infektion entfaltet.

 • NEJLEPŠÍ OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

  Koronavirus IIIBude přelomový objev prof. dr. Winfrieda Stöckera "zadupán do země" i s jeho autorem, jako tomu bylo u MUDr. Karla Fortýna při léčbě rakoviny jen proto, že je levný, účinný a bezpečný?! Na naději se vydávají miliardy, za úspěšné výsledky následují zákazy a žaloby. Peníze ničí morálku a lidské životy. Jak dlouho si to nechají občané ještě líbit?! J.Š.

  ***

  Abychom se vyhnuli hloupému obvinění některých ze zmíněných „vědců“, že můj „vlastní experiment“ nemá žádnou důkazní hodnotu, vzdal jsem se horlivého požadavku některých mých kolegů a přátel a podle jejich schématu je zcela legálně imunizoval - jako jsem to udělal se svou rodinou loni v dubnu. Jako lékař jsem k tomu oprávněn a nevyžaduji souhlas úřadu. V naší vakcinační sérii od prosince 2020 do ledna 2021 jsme nemuseli stanovovat žádné relevantní nežádoucí vedlejší účinky a byli jsme schopni detekovat velmi vysoké titry anti-spike IgG u 60 ze 65 pacientů v naší laboratoři v Lübecku. Pět bude ještě přeočkováno, u 64 byly protilátky  neutralizovány. Žádný očkovaný nebyl  práce neschopen. Všichni mají radost z nově nalezené svobody.

  ***

  V minulosti bylo pod mým vedením v Euroimmunu založeno mimořádně efektivní oddělení výzkumu a vývoje, které se mimo jiné zabývá diagnostikou infekčních nemocí. Naši vědci byli mezi prvními, kteří vytvořili činidla pro detekci řady nově se objevujících infekčních chorob, často ve spolupráci s odborníky z mezinárodních institucí pro výzkum infekcí v Německu, včetně Institutu Bernharda Nochta v Hamburku a Institutu Roberta Kocha v Berlíně: Krymské Kongo, Západní Nil, japonská encefalitida, Usutu, Dengue, Chikungunya, Mayaro, MERS-Corona, Zika, SARS 1, Ebola.

  Na základě našich rozsáhlých zkušeností s vývojem reagencií pro diagnostiku nových virových onemocnění jsme rychle a přesně vytvořili a rekombinantně vytvořili antigenní konstrukt, pomocí kterého lze spolehlivě detekovat protilátky proti SARS-CoV-2. Je založen na doméně vázající receptor v podjednotce S1 proteinu spike, kterou virus používá k vazbě na receptory v cílových buňkách. Pro mě bylo zřejmé, že imunizace tímto proteinem chrání před infekcí.