Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Prožíváme poslední měsíce české demokracie?

 • „Primář“ a „znalec“ pplk. MUDr. Jan Velek: Pokud i tato šílená kauza zůstane bez další pozornosti, pak skutečně už nemá smysl nic …

  Ocni ordinace1 Pplk MUDr. Jan Velek 2024 06 15 v 15.30.39

  Aktualizováno 12.7.2024: V předmětné věci znalec Velek, ve svém posudku, udělal z vidomého „slepce“, a to vše i přes to, že tento „slepec“ téhož dne řídil auto. I když jsou závěry jeho znaleckého posudku zcela vyvráceny a jedná se zjevně o nepravdivý znalecký posudek, za což byl již znalec Velek i odsouzen k peněžitému trestu, tak policie nikdy nevymáhala po znalci ani náklady na tento posudek, a ani vymáhání nezvažovala. Policie, byť o této věci ví nejméně druhým rokem, nikdy v této věci nic neučinila a zjevně ani učinit nehodlá. ODPOVĚĎPČR Královéhradeckého kraje (11.7.2024). Takto se plýtvá veřejnými financemi!

  ***

  Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  K aktuálnímu článku ke "znalci" Velkovi doplňuji několik informací, které jsou významné a díky kterým je možno se na věc podívat i z jiného pohledu a ukazují problém daleko větší.

  - znalec Velek je pplk, tedy podplukovník, má tedy velmi blízko k policii, neboť je to buď (bývalý) voják či policista, proto asi u policie je tak oblíbený

  - znalec Velek desítky let na své posudky i ve znaleckém posudku uvádí, že je primář, jenže primářem není a nikdy nebyl, jak vyplývá ze sděleníČeské lékařské komory 

  - všechny jeho posudky, které jsou předmětem obou rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti jsou nepřezkoumatelné, protože obsahují jen zadání a kategorický závěr, ale není zřejmé, jak k nim znalec Velek dospěl. Z tohoto důvodu jsou posudky zcela nepoužitelné a nemohou sloužit jako důkaz, i tak, když to strana soudního řízení nenamítala, tyto posudky běžně soudy akceptovaly a vydávali rozsudky, včetně rozsudků v trestních věcech

  - většina posudků Velka je dělána pro orgány veřejné moci, především policii, tedy jsou placeny z veřejných peněz, tudíž, když se ukázalo, že jsou posudky pro neodstranitelné vady k ničemu, logicky by každý očekával, že minimálně to, co za na Velek dostal, tak by měl vrátit, ale to ne, jak je patrno z přiloženého sdělení Policie Královéhradecký kraj, tak o žádném vracení nemůže být řeč

 • 3.7.2024 Katedrála sv. Víta: Zádušní mše za brig. gen. Zbyňka Čeřovského

  Cerovsky vojensky CV 3.7.2024Cerovsky ZbynekAktualizováno 7.7.2024:  Email chartistům. JŠ

  ***

  Níže připojuji na videích kázání kardinála Dominika Duky, vystoupení zástupce AČR, rozloučení s veřejností před Katedrálou sv. Víta (převažovali turisté), odjezd na poslední cestu do rodného Mšena, zvukový záznam celé zádušní mše a FOTOGALERII.

  UPN Praha 5 Cerovsky Zbynek a Thomas 23.6.2024Z úvodního slova kardinála Dominika Duky: „Vážení přítomní, vážená rodino, synu Tomáši, představitelé armády, zástupci veřejných institucí, spolků, přátelé mukli, muži a ženy, kteří jsme sdíleli osudy se zesnulým panem generálem. Jsme v čase prázdnin a dovolených a přece jsme neváhali. To je důvod abychom se s ním rozloučili v prostoru Katedrály. Svým životem ukázal, že tuto zem měl skutečně rád. 24.07.03 9 cestna salva vojaciMiluje se různým způsobem, ale rozhodné je, když dokáži stát na svém místě – a řeknu NE! A tak na začátku této bohoslužby chceme poděkovat za jeho síly, za jeho odvahu, přátelskost. Chceme také poděkovat jeho manželce Libuši, rodině, zesnulému synovi, ale též vám, kteří jste přišli, abychom mohli vzdát Bohu díky. Uvědomujeme si, že v životě každého z nás je chvíle, kdy nedokážeme odpovídat na té vysoké laťce pravdy, lásky a spravedlnosti…“

  ***

  3.7.2024 Katedrála sv. Víta - brig. gen. Zbyněk Čeřovský: Kardinál Dominik Duka

 • 30. 5. 2012: Prožíváme poslední měsíce české demokracie?

  Kritika demokracie„Demokracie značně kazí mravy. Zvyká veřejnost na žvanění,

  totiž na chvástavost a pomluvy.“

  Jean Dutourd

  ***

  Ještě před dvěma až třemi lety jsem byl skálopevně přesvědčen, že tentokrát český národ, poprvé v novodobé historii, překročí svůj stín a dokáže si udržet jeden a týž režim po dobu delší dvaceti až pětadvaceti let; což by byl výkon, který se nepodařil od vzniku Československa dosud ani jednou.

  Po mediální hysterii kolem zadržení Davida Ratha si už nejsem jist.

  Demokracie, aspoň na papíře, má schopnost samočištění: jako každý jiný systém vlády bývá postižena krisemi, avšak ty dokáže řešit svou vnitřní silou, vlastními regulačními mechanismy. Zkorumpované a slabé politiky lidé ve volbách odstraní a nahradí je jinými, slušnými, a očistit se dokážou i samotné politické strany Občas je to změna drsnější a trochu to hází, tak jako v Rakousku s nástupem Jörga Haidera, avšak systém jako takový zůstává co do své povahy zachován, je i nadále demokratický. Což je podstatná výhoda před diktaturou, protože ta je na kvalitě diktátora zcela závislá a pod špatným diktátorem se rozpadá.

  Samočisticí mechanismy mají však určité předpoklady a meze, a já začínám mít pocit, že ty české nejsou už s to zabránit změně, jež bude systémová, revoluční, populistická a potenciálně násilná. Tedy že skvrna na pověsti politické representace této země nemůže již být vyčištěna bez porušení podstaty látky.

 • Děsivé, policista prověřoval ve volném čase, porušoval zákony, LPS, nic nezjistil - byl vyznamenán?!

  Rakusan VitRakusan Vit minulost

  Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Policista prověřoval někoho, tak nějak „soukromě“, v rozporu s trestním řádem, v rozporu se zákonem o policii, v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

  Následně za to dostal vyznamenání!Z nelegálního prověřování nevyvstalo žádné podezření na protiprávní jednání, ale i tak byl policista vyznamenán a ještě se o tom píše?! Potom chtějte, aby PČR něco na FFUK vyšetřila, natož byla schopna zabíjení zabránit, když sama flagrantně porušuje zákony! Nemáte na něho kontakt? Také bych potřeboval pár osob soukromě nechat prověřovat... 

  ČR má asi nejvíce různých druhů generálů na světě – u policie, armády, vězeňské služby a hasičů. S výjimkou hasičů (mají jich nejméně), jen ztěžují práci podřízeným. Ti jsou jen oběťmi špatného vedení. JŠ

  ***

  Chyby vyplouvají. Nejslabším článkem resortu je ministr

 • KS Zlín 24.6.2024 Slopné: Bude obnoven soudní proces, zřejmě ohrožující nekalé praktiky policie a zbrojařů?!

  KS Zlin Simon Stranak 24.6.2024Aktualizováno 15.7.2024: 

  Aktualizováno 10.7.2024: Soudce odmítl Mynáře, proces s bývalým kancléřem začne v říjnu

  Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Aktualizováno 28.6.2024:  

  ***

  Slopné: Soud opět vyslechl novinářky i nového svědka. Rozhodne se v červenci – O video-výslechu JUDrPavla Hochmanna, krajského státního zástupce v Hradci Králové Seznam.cz neinformuje?

  ***

  Rozsudek bude vyhlášen 15.7.2024 v 9:00 hod. Fakta jsou nezpochybnitelná – nemůže být více důkazů pro obnovu! Záleží na senátu soudci Mgr. Pavlu Dvorském, zda si jako křesťan, věřící a praktikující katolík, usnadní „cestu do nebe, či do pekla“. Pokud rozhodne pro obnovu, justiční mafie mu to těžko odpustí (podobně jako soudci JUDr. Vojtěchu Ceplovi ml. v kauze tzv. „justiční mafie“, kdy byl přeložen z KS Praha ke KS ÚnL, soudí podřadnou agendu). Soud může pomoci české justici – stala se opravdovým peklem. Držme mu palce.

  Níže video z rozhovoru dr. Roberta Cholenského pro média (omlouvám jeho hlasovou indispozici po  jeho vynikající závěrečné řeči) a zvukové záznamy. Státní zástupce Martin Malůš, prchl před médii doslova jako „malý kluk“ (s médii odmítl hovořit i otec Davida Šimona, kdy roky bojuje za svého syna za velkých obětí, včetně finančních). Podle Malůše vše bylo dostatečně přezkoumáno – nové důkazy není třeba zkoumat.,, ČT byla na místě, v Událostech ČT ani zmínka?

  ***

 • Naprostá svévole soudkyně Mgr. Ivy Říhové - ohrožení spravedlivého procesu

  Aktualizováno 4.7.2024: Šalamoun podal podnět na soudkyni Říhovou 3.7.2024 - Šalamoun - ministr spravedlnosti - Mgr. Říhová - podnět ke kárnému návrhu z 3.7.2024 - Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz - „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Praha,1. července 2024 - Spolek Šalamoun dnes upozornil na skandální postup soudkyně Mgr. Ivy Říhové, která nutí obžalovaného k účasti na hlavním líčení navzdory jeho závažnému zdravotnímu stavu. Vězeňský lékař potvrdil, že obžalovaný je schopen účasti na hlavním líčení pouze vleže na lůžku.

  Zvukový záznam z jednání poskytuje děsivý obraz naprostého zvěrstva soudkyně Říhové, kde obžalovaný marně žádá, aby se líčení konalo bez jeho přítomnosti. Tento postup je v rozporu s čl. 7 Listiny základních práv a svobod, který zakazuje kruté, nelidské a ponižující zacházení. Spolek Šalamoun také připomíná, že v roce 2008, kdy byla Mgr. Iva Říhová jmenována soudkyní, existovaly vážné pochybnosti o její způsobilosti. Bohužel, tyto obavy byly ignorovány. 

  "Nepamatujeme takový exces od 50. let minulého století," uvedl čestný předseda spolku John Bok. "Toto je děsivé svědectví o stavu české justice."Pro více informací a originální zvukový záznam z jednání navštivte zde.

  Kontakt: Spolek Šalamoun 

  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Telefon: +420 608 068 555

  ***

  ***

  Obžalovaný galerista Fröhlich je už pět měsíců znovu ve vazbě

 • NS ČR 27.3.2024: Po 7 letech „soudního lynče“ dal za pravdu ing. Marku Gábovi

  REFLEX Gaba titulek II 21.10.2021REFLEX Gaba titulek I 21.10.2021Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webuhttp://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Jeho trestní stíhání bylo USNESENÍM Nejvyššího soudu zastaveno a rozsudek KS Ostrava zrušen. Usnesení obdrženo 13.6.2024. Byly namítány 4 věci, ve dvou NS vyhověl. Napsali to „šalamounsky“ i kdyby ho odsoudili, byl by to stejně malý trest, který už si kvůli pomluvě odbyl.  Udělali to prostě tak, až bude vymáhána majetková a nemajetková újma, aby to nebylo moc. Ve stávajících českých poměrech je to úspěch.Dovolání v neprospěch obviněného podalo i NSZ pod vedenímJUDr. Igora Stříže (bývalý člen KSČ). Navrhl, aby NS ČR dovolání obviněného odmítl jako zjevně neopodstatněné. Souhlasil přitoms tím, aby Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání.

  Odškodnění bude vymáhat za sedmileté průtahy po KS Ostrava. Lze nárokovat psychickou a fyzickou újmu a poškození zdraví. Právní náklady by měla zaplatit jeho bývalá manželka. Také musel zaplatit 70 000 kč jejímu obhájci Rybářovi. To je zase na roky. Ostravské „justiční Palermo“ se těžko bude kát, včetně soudkyně JUDr. Jany Bochňákové. Odsoudila ing. Marka Gábu na 5 měsíců! Měla by být okamžitě zbavena soudcovského taláru jako jedna z největších ostud v dějinách české justice.

 • Ponomarenko: Lidská hyena

  Tornado HruskyPonomarenko Unterwasserman

  Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Aktualizováno 27.6.2024: 

  ***

  Soudy se zabývaly žalobou společnosti MI Estate – té vadila kritika, která se na ni snesla za její chování po tornádu. Nakonec ale neuspěla.

  … Jen pár dní poté, co před třemi roky prošlo několika obcemi na jihu Moravy ničivé tornádo, dorazily vybraným obyvatelům vesničky Hruškydo schránek dopisy s nečekaným sdělením: společnost MI Estate, za kterou stojí podnikatel Maxim Ponomarenko, jim nabízela odkup podílů na nemovitostech. Vzbudilo to hodně nevole, na Facebooku dokonce advokátní kancelář Hladky.Legal věc komentovala tak, že tragédie přilákala lidské hyeny. Později se kvůli tomu musela zpovídat před soudem – úspěšně. Když na jejich chování upozornili advokáti z Hladky.Legal, poslali jim – jak je jejich oblíbenou praxí, což dokládají třeba zkušenosti finančníka Petra Borkovce – předžalobní výzvu. Prý jim poškodili pověst…

  Tornádo zničilo lidem domy, král flipařů jim poslal letáky na výkup podílů. U soudu s kritiky pohořel

  ***

  Řádění jednoho gaunera (dost možná i psychopata), odhaluje všedevastující poměry v naší zemi více než tušíme. Zločinci diktují, instituce neřeší a tomuto řádění jen bezmocně, nečinně přihlížejí. Obrazně řečeno troufnou si jen na „zloděje slepic“. JŠ

  ***

  Maxim Ponomarenko (ne)majetný miliardář, obraz (ne)možností v České republice

 • Soudce Dvorský trestá Šinágla pokutou 3 000 kč - za slušné vychování

  Slopne dva nevinni

  Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webuhttp://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Aktualizováno 25.6.2024: KS Zlín 24.6.2024 Slopné: Bude obnoven soudní proces, zřejmě ohrožující nekalé praktiky policie a zbrojařů?!

  Aktualizováno 22.6.2024: Místopředseda KSČM Skála podal ústavní stížnost v kauze výroků o Katyni, dostal podmínku8 měsíců vězení s podmínkou 1,5 roku. Za skutek který se nestal, je Šinágl trestán více - 1 rok vězení s podmínkou 2 roky. Škoda, že není členem KSČ… JŠ

  ***

  Aktualizováno 17.6.2024:Lesk a bída Zemanova „šéfredaktora“ - … A když se aktivistický publicista Jan Šinágl dostal do sporu s Vondráčkovou a jejím manželem, Frekvence 1 pod Lubošem Procházkou o něm začala vysílat ve zprávách. A materiál s titulkem „Vyzýváme vás ke sjednání okamžité nápravy, píší premiérovi a ministrům Helena Vondráčková s manžele“ podepsal i samotný šéfredaktor… JŠ

  ***

  USNESENÍKS Brno - Zlín (31.5.2024) -STÍŽNOSTJana Šinágla (5.6.2024)

  OS Ostrava (JUDr. Jana Bochňáková) mne preventivně, opakovaně nevpouští na veřejné jednání - mohl bych se chovat neslušně. MS Praha (JUDr. Jan Šott) mne vylučuje z veřejného jednání v kauze Čapí hnízdo - za slušný výrok a i přes následnou omluvu. KS Brno, pobočka Zlín (Mgr. Pavel Dvorský) - za konstatování pravdy. Soudce místo vykázání ze soudní síně, volí finanční postih. Pomalu si připadám jako novodobý „třídní nepřítel“české justice…

  Dne 24. června pokračuje soud ve Zlíně. Prokazatelně nevinní mladíci, odsouzení za vraždu, žádají o obnovu soudního procesu. Důkazů je dost (temné pozadí stále ukazuje svoji sílu). Jen přihlížet mlčením skutečnosti, kdy soudce odpírá obhájci dr. Robertu Cholenskému přístup do dozorujícího spisu, vyžaduje nemalé sebeovládání. Umím si představit, že soudu vadí spíše to, co o něm píši než to, jak se chovám v soudní síni.

 • Soudní znalec „primář“ pplk.. MUDr. Jan Velek – tak chrání MsP podvodníky ve „veřejném zájmu“ - nevinní končí ve vězeních !

  Ocni ordinace

  Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Aktualizováno 18.6.2024: 

  Aktualizováno 15.6.2024: Přidal se i Seznam.cz - Znalec píše špatné posudky. Nevadí, vždyť pracuje pro stát, rozhodlo ministerstvo -  a karavana jede dál... JŠ

  ***

  V minulosti jsem o něm psal -  MsP udělilo soudnímu znalci pplk. MUDr. Janu Velkovi pokutu 15 000 Kč. Výsledky jeho posudku (oční lékařství) byly naprosto nepravdivé a zcela vyvráceny (max. pokuta je 500 000 kč). Cituji ze článku: v předmětném znaleckém posudku uvedl, že posuzovaný v jeden konkrétní moment cca 4 roky zpátky byl „slepý“ - posuzovaný do dneška nenosí ani brýle, jen tam mimochodem, jak k tomu pan znalec dospěl, to se již v posudku neobtěžoval vysvětlit, prostě to napsal, jako závěr nesporný a kategoricky správný. To, že onen „slepý“ posuzovaný téhož dne řídil auto, což potvrdila řada svědků, dokonce to potvrdil i sám posuzovaný znalce nevyvedlo z míry, dle jeho tvrzení se řízení auta se „slepotou“ nevylučuje.

  V tomto prvním rozhodnutí MsP (26.1.2023), ve kterém znalec Velek dostal pokutu se výslovně uvádí, že jeho závěry jsou v rozporu nejen s odborným poznáním, ale dokonce i se všeobecným povědomím. Aktuálně bylo zjištěno, že znalec Velek se dopustil v mnoha jiných případech chybných posudků a MsP upustilo od potrestání s tím, že ta první pokuta 15 000 Kč je až až.

 • V komunismu kradlo hodně lidí málo, v kapitalismu málo lidí hodně

  Cerovsky vojensky CV 3.7.2024Cerovsky Zbynek

  Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Karl Jaspers: „Otázka viny“: „Morální prohřešky jsou základem poměrů, z nichž vyrůstají politická vina a zločin. Dopouštět se nesčetných malých činů nedbalosti, pohodlného přizpůsobování, laciného ospravedlňování bezpráví, nepozorované podpory bezpráví, podílet se na vzniku veřejné atmosféry, která šíří nejasnost a jako taková teprve umožňuje zlo, to vše má za následky, které zčásti také podmiňují politickou vinu na poměrech a dění.“ 

  H. de Balzac: „Nedostatek důvěry v soudnictví je začátkem konce společnosti.“

  ***

   Česko, země nepostižitelných soudců i státních zástupců, píše Jan Urban. Bohužel konstatuje známé. Cesty, jak začít řešit problém efektivně, při daném stavu společnosti, nenabízí.

  Včera proběhlo poslední rozloučení s brig. gen. Zbyňkem Čeřovským v Katedrále sv. Víta v Praze. Postavil se okupantům v roce 1968. Skvěle promluvil kardinál Dominik Duka. Rozloučilo se s ním více cizinců než Čechů, vrchní velitel AČR prezident gen. Petr Pavel se nedostavil... Bylo mi ctí, že i u můj hlas v Katedrále zazněl (podrobné zpravodajství následuje).

  Rozum určují pojmy a hodnoty, v těch je už po staletí chaos

  Udržuje ho i neustále žvanění „všech o všem“. Proto se opakují dějiny a stejné problémy. Dokážeme konečně definovat jasně pojmy, udržovat a prosazovat je, aby se obnovil zdravý rozum a přestaly se opakovat dějiny?

 • Vít Alexandr Schorm „zametal“ české kauzy u ESLP - nyní i u VOP Šináglovu kauzu

  Schorm Alexandr Vit VOP

  Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Senát navrhl Víta Schorma jako svého kandidáta na zástupce VOP, přitom Vyvlastňoval majetek restituentům podle komunistického zákona! Více k tématu ZDE! Sloužil věrně státu a teď má sloužit věrně občanům? Kdo z koho dělá hlupáka? Senát to nevěděl, nebo nechtěl vědět?

  Podnět jsem poslal VOP 16.5.2024, zástupce VOP odpověděl 17.6.2024. Má jasno, bývalí soudruzi a jejich pohrobci se musí vzájemně podporovat a chránit. Hlavně když jeho nadřízený veřejně podporuje další hlásící se, údajně sexuálně napadené ženy? Má jasno bylo to tak a nepochybuje, jako kdyby u toho sám byl. Další povedená parta, která slouží mocným, ohroženým, známým, sobě a občanům až na posledním místě, pokud vůbec. JŠ

  ***   

  Češi se dočkají ve Štrasburku oprávněné ostudy za krádeže Benešistů

  … Kvůli mezistátní stížnosti podané Lichtenštejnskem proti českému státu se nedávno vládní zmocněnec pro zastupování Česka před Evropským soudem pro lidská práva Vít Alexander Schorm obrátil na vedoucí některých historických ústavů. “Pro přípravu obhajoby státu bude nezbytné podrobit důkladnému zkoumání řadu historických souvislostí, jako například vztah rodu Lichtenštejnů k Československu nebo praktický průběh konfiskací podle prezidentských dekretů včetně určování státní příslušnosti dotčených osob.”…