Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 28.11.2022 10:38
  Proč ministr zahraničí tyto opilce nevyhodí z ministerstva? Je ...

  Read more...

   
 • 26.11.2022 11:39
  Helejte, píše mi poslanec.... Stanislav Berkovec @sberkovec1 ...

  Read more...

   
 • 25.11.2022 16:50
  Tomáš Etzler: Lidé toho v Číně začínají mít plné zuby.

  Read more...

   
 • 24.11.2022 09:36
  Za sebe i za pana Šplíchala Vám děkuji. Ujistili jsme se, že ...

  Read more...

   
 • 22.11.2022 10:36
  Dobrý den, pane Šinágle, děkuji za veškerá Vaše zpravodajství.

  Read more...

   
 • 22.11.2022 09:44
  Dobry den, vážené předsednictvo HSD, můžete mi prosím sdělit ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Queen Elisabeth II

 • Královna Elisabeth II., neobyčejně obyčejná, nevládla, panovala, vládla nepřímo, o to účinněji. Byla mravním vzorem, poslem starých časů, zvyků a zdravého rozumu, skála, která držela pevně vše pohromadě

  Elisabeth IIjpg

  Praha SR Alzbeta II stul 11.9.2022

  Aktualizováno 20.9.2022: ŽIVOT JE SLUŽBA, SMRT NADĚJE

  Aktualizováno 13.9.2022:Mraky se rozestoupily a královninu rakev osvítil jediný sluneční paprsek - "Náhody nám mnohdy sdělují více, než tušíme při své lidské nedokonalosti...

  Aktualizováno 11.9.2022:Dnes jsem se podepsal do kondolenční knihy na Staroměstské radnici v Praze: „Jen velké osobnosti mohou být majákem světla pro většinu bloudící ve tmě.“

  NY hasici pomnik Praha 16.9.2022NY hasici napis Praha 16.9.2022Česká média  ignorovala 21. výročí barbarského útoku teroristů na USA – 11.9.2001. Vzpomeňme téměř 3000 nevinných obětí. JŠ

  ***

  O Královně Elisabeth II. vypovídají její myšlenky více, než tisíce informací

  "Dnes potřebujeme zvláštní druh odvahy. Ne takovou, jakou potřebujeme v bitvě, ale takovou, která nás nutí postavit se za vše, o čem víme, že je správné, za vše, co je pravdivé a čestné. Potřebujeme takový druh odvahy, který dokáže odolat rafinované korupci cyniků, abychom mohli světu ukázat, že se nebojíme budoucnosti."

  ***

  "Vždycky bylo snadné nenávidět a ničit. Budovat a opatrovat je mnohem těžší."

  *** 

  „Nelze pochybovat, že kritika prospívá každému, lidem i institucím. Avšak výtky neztratí nic na své síle, když budou formulovány s humorem a především s taktem a porozuměním.“

 • Queen Elisabeth II, extraordinarily ordinary, did not rule, she ruled, she ruled indirectly, all the more effectively. She was a moral model, a messenger of old times, customs and common sense, a rock that held everything together

  Elisabeth IIjpg

  Praha SR Alzbeta II stul 11.9.2022Updated 11.9.2022:Today I signed the book of condolences at the Old Town Hall in Prague: "Only great personalities can be a beacon of light for the majority wandering in darkness."

  ***

  Her thoughts say more about Queen Elisabeth II than a thousand pieces of information.

  "Today we need a special kind of courage. Not the kind we need in battle, but the kind that makes us stand up for all that we know is right, for all that is true and honorable. We need the kind of courage that can withstand the subtle corruption of the cynics so that we can show the world that we are not afraid of the future."

  ***

  "It has always been easy to hate and destroy. To build and cherish is much harder."

  ***

  "There can be no doubt that criticism benefits everyone, people and institutions. But criticism loses none of its power when it is couched in humour and, above all, with tact and understanding."

 • Queen's cousins imprisoned for life and declared dead

  Alzbeta II a sestreniceThe sad lives of Nerissa and Katherine.

  Every family has secrets, but the Queen's probably has more than the usual. One of them is the mysterious fate of the Queen's cousins, Nerissa and Katherine, daughters of John Bowes-Lyon, the brother of the Queen's mother. Their lives have also been brought to the attention of the creators of The Crown. In the seventh episode of the fourth season, they referred to the two mentally ill sisters who were committed to a mental hospital by their family.

  Nerissa was born in 1919 and Katherine in 1926. Both were diagnosed with mental retardation shortly after birth. In 1941, they were committed to the care of Earlswood Hospital in Redhill, which was overcrowded and reportedly had disastrous hygiene conditions.

  That Queen Elizabeth II's two cousins lived such sad lives was not the only cruelty that befell them. The Royal Burke's Peerage records that one of the sisters died in 1940 and the other 21 years later. That was a lie. Nerissa died in 1989 and Katherine in 2014.