Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...

   
 • 05.06.2024 19:53
  Fialova vláda prohrála soud s whistleblowerem , jemuž zrušila ...

  Read more...

   
 • 03.06.2024 10:25
  Mnoho chytrých lidí na této síti naprosto správně poukazují na ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Václav Havel

 • Dnes by se dožila Věra Čáslavská 80 let. MS v gymnastice v Praze 2022 se na její počest konat nebude …

  Caslavska Palach 4 211111Mladkova MedaAktualizováno 6. 5. 2022: Praha 5. 5. 2022: Děti a Národní muzeum vzpomněly nezapomenutelné Věry Čáslavské

  ***

  Ztratí-li se duchovno, zavládne chaos, převládne síla a diktatura začne opět „klepat na dveře“. Největší chybou lidstva je odstranit z hlavy to, co se ze srdce odstranit nedá.

  Věru Čáslavskou jsem v posledních letech jejího života doprovázel při mnoha příležitostech jako novinář a přítel. Zúčastnil jsem se i návštěvy na velvyslanectví Japonska v Praze, společně s její dcerou Radkou. Paní Věru pozval velvyslanec na čaj v souvislosti s návštěvou japonského ministra vnitra pana Yoshitako Sindo. S ním jsme  společně uctili památku Jana Palacha na Václavském náměstí. Po zadání „Věra Čáslavská“ na tomto webu si můžete vybrat z desítek článků, které jsem o naší neslavnější sportovkyni během let publikoval. Bylo mi ctí tuto výjimečnou osobnost, sportovkyni a ženu, moci smět osobně poznat. Jen s takovými lidmi a charaktery může svět věřit v lepší budoucnost. Bylo mi ctí začít zpívat v Národním divadle státní hymnu na její počest při posledním rozloučení...  

  Takto bojovala Věra Čáslavská o Karlův most v roce 2010

 • Dnes před 12 lety nás opustil president Václav Havel

  Hrad Vaclav Havel Sinagl 22.12.2011Připomínám můj článek z roku 2011. Nalezené osobní dokumenty Václava Havla jsem mohl nechat vydražit za milióny. Považoval jsem za správné předat je jejich majiteli. Jeho zvukovou koláž z podzimu 1969 o českém charakteru jsem zveřejnil nedávno. Vážím si i jeho osobního poděkování za mnou pořádané výstavy „Čečna – konečné řešení“. Ani jedno z těchto témat veřejnoprávní média nezajímala a nezajímá…

  Při setkání mezi čtyřma očima mi řekl: “Pane Šinágle, Vy jste na mne moc přísný.“ Odpověděl jsem mu, že jsem přísný na sebe i na  bezdomovce:-) Srdečně jsme se zasmáli:-)

  Připojuji básně Rudyarda Kiplinga KDYŽ a A. S. Puškina: „Vyšel rozsévač, aby zasil símě své…“, jak aktuální i po téměř 200 letech!

 • Filozof králem

  Havel Vaclav HradDnešní text je krátkým úryvkem z rozhovoru s britským historikem Timothy Gartonem Ashem, který před dvěma týdny vyšel v německém časopise Der Spiegel.

  SPIEGEL: Setkal jste se osobně s mnoha politiky. Kdo na vás udělal největší dojem?

  Garton Ash: Václav Havel.

  SPIEGEL: Ve své knize ale také píšete, že by udělal lépe, kdyby si ho lidé pamatovali jako člověka, který pronáší projevy, a nikdy se nestal prezidentem.

 • Finally, a worthy candidate for President of the Czech Republic and a successor to Václav Havel - Karel Diviš

  Divis KarelGhandi jednotlivec

  "The cause of the crisis is moral misery. The turning point of the economic crisis? I don't believe in any turning points per se. What we used to call economic crisis is another name for moral misery. Moral misery is the cause, economic decline is the effect. There are many people in our country who believe that economic decline can be remedied by money. I dread the consequence of this error. In the position we are in, we do not need any ingenious turns and combinations. We need moral positions on people, on work and on public property. Not to support bankrupts, not to run up debts, not to throw away values for nothing, not to extort the workers, to do what has lifted us out of post-war misery, to work and save, and to make work and saving more profitable, more desirable and more honest than idleness and waste. You are right, there is a crisis of confidence to be overcome, but it cannot be overcome by technical interventions, financial and credit interventions; confidence is a personal matter and confidence can only be restored by moral considerations and personal example." Tomáš Baťa

  P.S.The basis of everything is quality upbringing and education. It generates the true elite and pulls the country along if it is represented in the crucial places in the country. Karel Diviš decided to run because he had no one to vote for. JŠ

  ***

  I remind you that the president of Slovakia, Zuzana Čaputová, was elected only thanks to a month-long ban on promoting candidates before the election. She was elected by the voters, not by the media, otherwise she would have had no chance.

  How to choose a president - Probably the first question every voter should answer is: "Does the person I choose to vote for live for politics or does he live off politics?" The answer is obvious, because once democratically elected politicians succumb to the desire to make money from politics, either directly or by obtaining subsidies or exceptional status, they threaten its very purpose. A great politician, according to Hegel, is recognized by the fact that he does not promote his own ideas, but grasps ideas that are already in the world in an indistinct form and promotes them. Identifying these people, while not looking for the whitest spotless angel in a marketing quagmire of deceitful lies, gibberish praise and phantasmagorical promises, is exactly what democracy demands of a responsible citizen who goes to the polls.

  Unfortunately, there are still plenty of voters who are affected by the current media election campaign.

 • FORUM 2000 is no longer open to the public ?!

  Forum 2000 logoThe FORUM 2000 conference will be held 15-17.10.2023 in Prague only for invited, registered, selected and approved... 

  At what address FORUM 2000 is being held this year is not known from the website, as well as the time schedule with speakers. Apparently everything must be under control, including "unreliable" visitors. That is also why more and more things are getting out of control in the "controlled society". To my email below to the FORUM 2000 Secretariat, delivery was acknowledged (no reply to date). My telephone enquiry was not answered with a link to the website (the phone was uncompromisingly terminated). The unspoken message to citizens is "Watch the ´box´ shut up and don't disturb!". Where are the days when I could enter the discussion, ask questions of the panelists and meet them during breaks, including FORUM 2000 founder President Václav Havel. The days of "citizens without citizens" are back again. In the Czech version you will learn less or nothing, unlike the English version... 

  FORUM 2000 has become more of a "forum and a farce", with all due respect to the speakers. You can watch them on YouTube. One cannot expect a live broadcast of the public CT, at most a "report" and a few shots of who all arrived, not what anyone said of substance. The singer and bard Karel Kryl would even today say democracy in practice. Democracy is a service to citizens, not to politicians who just talk about it. JŠ

 • FORUM 2000 už není přístupné veřejnosti ?!

  Forum 2000 logoKonference FORUM 2000 se koná 15-17.10.2023 v Praze jen pro pozvané, resp. registrované, vybrané a schválené…  

  Na jaké adrese se FORUM 2000 letos koná se z webových stránek nedozvíte, stejně jako časový program s řečníky. Vše musí být zřejmě pod kontrolou, včetně „nespolehlivých“ návštěvníků. I proto se stále více věcí vymyká v „kontrolované společnosti“ kontrole. Na můj email níže sekretariátu FORUM 2000, bylo doručení potvrzeno (dodnes žádná odpověď). Na telefonický dotaz mi na mé otázky odpovězeno nebylo s odkazem na webové stránky (telefon byl nekompromisně ukončen). Nevyslovený vzkaz občanům: „Dívej se na ´krabičku´ mlč a neruš!“. Kde jsou ty časy, kdy jsem mohl vstupovat do diskuze, klást panelistům otázky a setkávat se s nimi o přestávkách, včetně zakladatele FORUM 2000 presidenta Václava Havla. Opět se nám vrací doby o „občanech bez občanů“. V  české verzi se dozvíte méně, resp. nic, na rozdíl od anglické verze… 

  FORUM 2000 se stalo spíše „fórem a fraškou“, při vší úctě k vystupujícím. Sledovat je lze na YouTube. Přímý přenos veřejnoprávní ČT očekávat nelze, nanejvýš „zprávu“ a pár záběrů kdo všechno přijel, ne co kdo podstatného řekl. Karel Kryl by i dnes řekl demokratúra v praxi. Demokracie je služba občanům, ne politikům, kteří o ní jen mluví. JŠ

 • Griff in die Geschichte: Er war der „Havel vor Havel“

  Prchala Lev 1892 1963SD VetreibungsverlustePräsident Pavel: Ein traumatisierender Moment der Geschichte Als der Kreml die Panzer schickte.
  Eine Erinnerung an den tschechischen General Lew Prchala.

  Sein Name ist heute nicht so bekannt wie der seines Landsmannes Václav Havel, aber an General Lev Prchala können sich Prager Politiker ein Beispiel nehmen. Warum? Weil Prchala einer der ersten prominenten Tschechen war, die den Sudetendeutschen die Hand hinstreckten. Und zwar lange vor dem Dichterpräsidenten. Der General war beteiligt an der Erklärung, die als „Wiesbadener Abkommen“ in die Nachkriegsgeschichte einging, unterzeichnet am 4. August 1950, einen Tag vor der Charta von Stuttgart. Gegen das Abkommen, das vor Kollektivschuld- und Rachegedanken warnte, gab es damals von tschechoslowakischer Seite wüste Hetze. In dortigen Medien wurde Prchala, Vorsitzender des 1940 im Londoner Exil gegründeten „Tschechischen Nationalausschusses“, als faschistischer Emigrantengeneral bezeichnet. Selbst Mitglieder des katholischen Exils beteiligten sich an der Verleumdungskampagne. Der General ließ sich durch diese Störmanöver nicht von seinem Kurs der Verständigung abbringen. „Ich fühle mich verpflichtet“, sagte er im selben Jahr, 1950, in einer Rede auf der „Weltkonferenz für moralische Aufrüstung“ im schweizerischen Ort Caux, „die Sünden, die mein Volk gegenüber dem Nachbarvolk begangen hat, nicht nur zu bekennen. Ich möchte mich bei meinen sudetendeutschen Freunden dafür entschuldigen, besonders für das Unrecht, das wir Tschechen ihnen angetan haben. Ich verspreche, alles zu tun, um den Schaden, den wir ihnen zugefügt haben, wieder gut zu machen und mit ihnen eine bessere und glücklichere Zukunft im Geiste von Caux aufbauen“.Ein Jahr später, Ende Juli 1951, sprach der General auf einer von der Ackermann-Gemeinde in Königstein (Taunus) organisierten Tagung: „Allen Schwierigkeiten zum Trotz ist es unsere heilige Pflicht, auch weiterhin für die Freiheit der Menschen, für das Recht der Völker auf ihr Selbstbestimmungsrecht, für eine freiwillige Föderation der Völker Europas und damit für eine freie und glückliche Heimat zu kämpfen. Unseren Kampf führen wir im Geiste tausendjährigerchristlicher Tradition und Verpflichtung nicht nur unseres Volkes, sondern des gesamten Abendlandes. In Europa haben wir Platz genug, wenn wir nur als Europäer denken und wenn wir wie zivilisierte Menschen handeln.“Und dann folgte ein Satz, der noch heute aktuell ist: „Jedem das Recht auf seine Heimat anzuerkennen, ist eine der ersten Vorbedingungen eines solchen Denkens und Handelns.“ Denn das sei Recht und Moral. „Und wo Moral und das Recht herrschen, dort wird auch Frieden sein.“

 • In Lidice haben wir den unschuldigen Opfern unter Beteiligung des Staatspräsidenten und von Politikern die Ehre erwiesen. Wann werden wir dasselbe tun an Orten, wo wir Frauen, Kinder, Kleinkinder und Säuglinge, in Friedenszeiten, massenhaft ermordeten?

  Svedske sance 18.6.1945"Die Grundvoraussetzung für eine wahre Freundschaft zwischen unseren Völkern ist die Wahrheit. Wie hart sie auch sein mag, sie muss gesagt werden." - "Wir alle haben die eigentümliche Fähigkeit, unser eigenes Versagen auf die von uns gewählten Sündenböcke zu projizieren und uns durch Kritik an ihnen vor unserem eigenen Gewissen zu reinigen."

  Václav Havel

  ***

  Die Zukunft beginnt mit einer ehrlichen Abrechnung mit der Vergangenheit, sonst kann sie nicht hoffnungsvoll sein. Sie wird immer wieder auf uns zurückkommen, um uns zu erinnern, mit allen verdienten Konsequenzen und Auswirkungen. Zum Jahrestag des deutsch-französischen Abkommens werden 30 000 Bahnfahrkarten verteilt, damit die Jugendlichen beider Länder das jeweils andere Land besser kennen lernen können. Für Sonntag, den 18. Juni 2023, habe ich den Präsidenten der Tschechischen Republik, die Präsidentin der Slowakei, den Premierminister der Tschechischen Republik, den Vorsitzenden des Senats, die Vorsitzendin des Unterhauses, den Erzbischof von Prag und den öffentlich-rechtlichen Sender Tschechisches Fernsehen, zur Teilnahme an der Gedenkfeier in Přerov und den Schwedischen Chancen eingeladen. Die Öffentlichkeit wird über ihre Teilnahme bzw. über Entschuldigungen für ihre Nichtteilnahme und die Gründe dafür, informiert. JŠ

  ***

  Von der Wahrheit zur Versöhnung: der Fall Postoloprty und die Aufarbeitung 1945-2010

  TEIL 1: "Echte Gräueltaten" -Massenexekutionen nach Kriegsende im Juni und Mai 1945 (1-250)

  TEIL ZWEI: "Dieses Erlebnis hat mich seelisch verändert" -Überlebende und Zeitzeugen erinnern sich (315-348)

  TEIL DREI: "Die Demütigung des Menschen" -Scham, Erinnerung und Versöhnung (441-514)

  ***

  Originalartikel>

 • Jiří Gruntorád ended his hunger strike - 321 years of common sense made an impression!

  Gruntorad Bok Urad vlady CR 22.11.2023Urad vlady 21.11.2023Jiří Gruntorád is 71 years old, John Bok is 78 years old, Pavel Kohout is 95 years old and JUDr.Milan Hulík is 77 years old. This is how Pavel Kohout supported Jiří Gruntorád in writingand then in a telephone conversation. Both hunger strikers were also supported by Milan Hulík, whom I visited, on an audio recording. After the coup in November 1989, he interrupted his work in the legal profession and became director of the Inspection Department in the newly established Office for the Protection of the Constitution and Democracy, later renamed the Security and Information Service (BIS). Jiří Gruntorád takes the sign with him so that he can keep it in sight and use it again if necessary...

  Urad vlady JG 21.11.2023Jiří Gruntorád ended his hunger strike only after the government resolution by which the government subscribed to the traditions of Charter 77 was revoked, without addressing or consenting to its representatives! By its conduct and actions, it has not been worthy of them so far. Once again it has been shown what different worlds politicians and citizens live in. If politicians communicate with citizens only during elections and through the media, they will necessarily lose contact with citizens, including common sense. Prime Minister Fiala and Minister Jurečka were completely out of touch with reality in their personal conversations. The only one who was able to negotiate factually was Interior Minister Rakušan(in the photo Jiří Gruntorád just before leaving for a meeting with Rakušan). He promised to do what he could and to find a solution soon. He fulfilled his promise. Both public broadcaster ČT and Seznam.cz were silent this morning about the end of the hunger strike, at least not on the front pages...

  Always, one act of an individual is more than hundreds of articles - they only diminish and dilute the value of the act. Only those who are capable of such acts themselves will understand this. Jiří Gruntorád acted fully in the spirit of Article 23 of the Constitution of the Czech Republic, when the democratic establishment of the country is threatened and a person has the right to resist, or the duty to resist, if democratic values are valuable to him.

 • Jiří Gruntorád ukončil hladovku – 321 roků zdravého rozumu zapůsobilo!

  Gruntorad Bok Urad vlady CR 22.11.2023Urad vlady 21.11.2023Jiřímu Gruntorádovi je 71 let, Johnu Bokovi 78 let, Pavlu Kohoutovi 95 let a JUDr.Milanu Hulíkovi 77 let. Takto podpořil Jiřího Gruntoráda Pavel Kohout písemně a následně telefonickým rozhovorem. Oba hladovkáře podpořil na zvukovém záznamu i Milan Hulík, kterého jsem navštívil. Po převratu v listopadu 1989 přerušil svou činnost v advokacii a stal se ředitelem odboru inspekce v nově založeném Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, později přejmenovaném na Bezpečnostní a informační službu (BIS). Tu ceduli si Jiří Gruntorád bere s sebou, aby ji měl pořád na očích a opět ji použil, kdyby bylo třeba…

  Urad vlady JG 21.11.2023Jiří Gruntorád ukončil hladovku až po zrušení vládního usnesení, kterým se vláda přihlásila k tradicím Charty 77, bez oslovení a souhlasu jejích představitelů! Svým jednáním a konáním jich dosud nebyla hodna. Opět se ukázalo v jakých rozdílných světech žijí politici a občané. Pokud politici komunikují s občany pouze při volbách a přes média, nutně s občany ztratí kontakt, včetně zdravého rozumu. Premiér Fiala a ministr Jurečka byli při osobních rozhovorech zcela mimo realitu. Jediný, kdo byl schopen jednat věcně byl ministr vnitra Rakušan (na fotografii Jiří Gruntorád těsně před odchodem na jednání s Rakušanem). Slíbil, že udělá co může a brzké řešení. Svůj slib splnil. Veřejnoprávní ČTi Seznam.cz dnes ráno o ukončení hladovky mlčely, alespoň ne na prvních stránkách…

 • Jiří Weber: ŽÍT

  Wimmer JiriKdy člověk začíná žít?

  Už, když narodí se?

  Nebo že zase, třeba v osmnácti,

  kdy je první láskou zasažen?

 • Kardinal Dominic Duka: "Wir können uns fragen, inwieweit es uns gelingt, dem Weg zu folgen, der uns zur Weihnachtszeit 1989 vorgegeben wurde."

  Duka DominikHavel VaclavDiesen Satz äußerte der Kardinal in einem Interview für das tschechische Fernsehen am 18.12.2021. Kein Wort seiner großen Predigt bei der Totenmesse für Präsident Václav Havel wurde vom öffentlich-rechtlichen Sender ČT übertragen. Sie teilte der Öffentlichkeit lediglich mit, dass sie stattgefunden hat. Die Predigt dauerte 14 Minuten und sollte im ganzen Land gehört werden. Dem 10. Todestag von Präsident Václav Havel wurde ebenfalls eine Viertelstunde auf ČT Events gewidmet, hauptsächlich im Stil, wer wo war, mit einem Minimum an dem, was die Öffentlichkeit interessiert, d.h. die unterstützenden Gedanken, nicht inhaltslose und seelenlose "Bilder". Abends, zur besten Sendezeit, überträgt ČT Stardance... Der Veitsdom dient dem Land und seinen Menschen wie schon seit vielen Jahrhunderten. Das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen immer weniger!

  Leider habe ich die Messe verpasst (die Berichterstattung über die Ereignisse in Prag, über die die Medien nicht berichtet haben, folgt morgen). Glücklicherweise ist die gesamte Beerdigungsmesse auf KATEDRALA.TV zu sehen - die Predigt von Kardinal Duka von 21:40 bis 35:40 Minuten. Nachfolgend ein Auszug aus den wichtigsten Gedanken:

  "Noch nie haben sich so viele führende Persönlichkeiten der Welt in dieser Kathedrale versammelt wie bei seinem Begräbnis. Wenn das geistige Gewicht dieses Ortes auf uns ruhen soll, muss es fortgesetzt werden.

  Zum Schluss möchte ich noch etwas erwähnen, was jeden Tschechen, Mährer, Schlesier betrifft, und das ist das Gebäude selbst. Karl IV., der Vater des Vaterlandes, verstand die Kathedrale als geistige Festung, die von den Nationalheiligen und vielen anderen Persönlichkeiten, die er im übertragenen Sinne an ihren Tisch rief, geschützt wurde. Das Besondere an diesem Gebäude, dessen architektonischen Plan Karl IV. zusammen mit Petr Parléř (einem tschechisch-deutschen Architekten Peter Parler) erstellte, ist vor allem, dass es Jahrhunderte brauchte, um gebaut zu werden, und in gewissem Sinne nicht fertiggestellt ist. Sie enthält die Arbeit und die Bemühungen vieler Generationen von Menschen, einschließlich der so genannten einfachen Menschen - vor Gott gibt es weder große noch einfache Menschen. Es ist klar, dass Parléř und der Kaiser es nicht selbst gebaut haben. Die Kathedrale ist kein Haufen von Steinen, sondern die Steine nahmen Gestalt an. Der Block und die Statue sind Steine, denen der Autor seinen Willen aufgezwungen hat. Dann wurden sie in Ordnung gebracht, fest und weise von den Architekten festgelegt.

 • Kardinál Dominik Duka: „Můžeme zpytovat své svědomí na kolik se nám daří jít tou cestou, která nám byla darována ve vánoční čas v roce 1989.“

  Duka DominikHavel VaclavTuto větu pronesl kardinál v Událostech ČT, dne 18.12.2021 v rozhovoru pro českou televizi. Z jeho skvělého kázání při zádušní mši svaté za presidenta Václava Havla nepřinesla veřejnoprávní ČT ani slovo. Veřejnosti jen sdělila, že se konala. Kázání trvalo 14 minut a měla by si ho vyslechnout celá země. V Událostech ČT bylo věnováno 10.výročí úmrtí presidenta Václava Havla také čtvrt hodiny, především ve stylu kdo kde byl, s minimem toho, co veřejnost zajímá, tedy nosné myšlenky, ne bezobsažné a bezduché „obrázky“. Večer, v hlavním vysílacím čase, vysílala ČT Stardance… Katedrála Svatého Víta slouží stalé zemi a svému lidu, jako tomu bylo po dlouhá staletí. Veřejnoprávní Česká televize stále méně!

  Bohužel jsem zádušní mši svatou nestihl (zpravodajství o dění v Praze, které média nezaznamenala, následuje zítra). Naštěstí je celá zádušní mše na KATEDRALA.TV – kázání kardinála Duky od 21:40 do 35:40 min. Výtah podstatného níže:

  „Nikdy při jeho pohřbu se v této katedrále nesešlo tolik vysokých představitelů světa jako o jeho pohřbu. Máli na nás spočinout duchovní váha tohoto místa, je třeba v tom pokračovat. - A nakonec uvedu něco, co se týká každého Čecha, Moravana, Slezana a to je stavba samotná. Karel IV., otec vlasti, chápal Katedrálu jako duchovní pevnost, chráněnou národními světci a mnoha dalšími osobnostmi, které obrazně řečeno povolal k jejich stolu. Podstatné na této budově, jejíž architektonický plán Karel IV vytvářel s Petrem Parléřem (český Němec Petr Parler, pozn. JŠ) je především, že vznikala celá staletí a v jistém slova smyslu dokončená není. Je v ní uložena práce a úsilí mnoha generací lidí, včetně těch tzv. obyčejných - Před Bohem nejsou ani významní, ani obyčejní lidé. Je přece nabíledni, že Parléř s císařem ji sami nepostavili. Katedrála není hromada kamení, z té vzešla, že kameny dostaly tvar. Kvádr i socha jsou kameny, kterým autor vnutil svou vůli. Pak byly uvedeny v řád, pevně a moudře stanovený architekty.

 • Klaus: „S dějinami si nelze hrát“ - sám si s nimi hanebně a pokrytecky hraje

  Klaus a PosseltAktualizováno 11.6.2023:  V Lidicích jsme uctili památku nevinných obětí v době války za účasti prezidenta a politiků. Kdy uctí stejní politici památku nevinných obětí vrahů z řad čs. armády na místech, kdy byly, v době míru, masově vražděny i ženy, děti, batolata a kojenci?

  ***

  "Základním předpokladem skutečného přátelství našich národů je pravda. Ať je jakkoli tvrdá, je třeba ji říkat.“ - „Máme zvláštní schopnost nás všech promítat si vlastní selhání do vybraných obětních beránků a jejich kritizováním se sami se před svým svědomím očišťovat.“ Václav Havel

  P.S. Jsme národem Bohemianů, různého etnického původu a jazyka. Bylo tomu tak po dlouhá staletí. Klaus není také typicky české jméno. JŠ

  ***

  Česko-německá deklarace, článek IV.: „Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náleží minulosti“. Proč tedy neustále připomínáme zločiny nacismu, na kterých se sudetští Němci z velké části nepodíleli, a zamlčujeme vlastní, spáchanými na vyhnaných spoluobčanech? Proč asi německé děti vědí tolik o zločinech nacismu (stejně jako české)? Proč asi české děti  o zločinech komunismu neví téměř nic?

  Jak malé a pokrytecké, jako sám Klaus. Němci k nám necítí nenávist, zato lidé typu Klause ji vůči Němcům vědomě šíří. Němci se opakovaně za své zločiny v minulosti omlouvají. Kdy se omluvíme my za zločiny proti lidskosti spáchaných na drtivé většině nevinných po válce, v době míru? Své názory jsem vyjádřil v reakcích na diskusní příspěvky ke článku. JŠ

  *** 

  Postoloprty 3.6.1945: Češi by mohli říci: „Je nám líto co se stalo.“

  Livia Klausová nemá dost odvahy na přiznání se ke zločinně minulosti svého otce

 • Konečně důstojný kandidát občanů, pokračovatel Havla – Diviš!

  Divis KarelGhandi jednotlivec

  "Nebuďte malověrní, myslete na chorál."

  Kníže Václav

  ***

  Aktualizováno 17.1.2023: Tajná hra s Benešovými dekrety - Co vře v české prezidentské kampani - Vraťte mi moji holčičku

  Aktualizováno 13.1.2023: Superdebaty o nepodstatném, obraz mravní (ne)vyspělosti společnosti

  Aktualizováno 12.1.2023: O pravosti podpisů podporovatelů prezidentských kandidátů měla rozhodovat firma se sídlem na Kajmanských ostrovech ?! Bude volba neplatná? Na vyhlášení předběžného opatření najde těžko někdo odvahu…

  ***

  „Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“ Tomáš Baťa

  P.S.

  Základem všeho je kvalitní výchova a vzdělání. Generuje skutečnou elitu a táhne zemi, pokud je zastoupena na rozhodujích místech ve společnosti. Karel Diviš se rozhodl kandidovat, protože neměl koho volit. JŠ

  ***

  Aktualizováno 7.1.2023: Zajímavé setkání občanů s Pavlem Fischerem ve Zdicích

  Aktualizováno 6.1.2023:Připomínám, že presidentka Slovenska Zuzana Čaputová, byla zvolena jen díky měsíčnímu zákazu propagace kandidátů před volbou. Volili ji voliči, ne média, jinak by byla bez šance. JŠ

  Aktualizováno 29.12.2022: Diviš: Na rozdíl od Babiše bych nedopustil, aby v covidu umírali nevinní lidéMoskva má složku na Babiše. S Pavlem můžou být vydíratelní - Dost možné, že ji mají i na Václava Klause? Gen. Aloiz Lorenc zůstal ve službě, jako jediný z východního bloku, až do jara 1990. Nechal skartovat dokumenty StB, z nichž část předal ruské ambasádě v Praze - z pořadu ČRoPlus, který už není k dispozici z důvodů "ochrany autorských práv" Neuvěřitelné výroky Danuše Nerudové (doufejme, že se jedná jen o přeřeknutí z přepracovanosti). Nicméně snadnější získávání diplomů na univerzitě, kde je rektorkou a méně náročné podmínky studia pro studenty ze zahraničí, ji osobní odpovědnosti nezbavujíe, jako její nejvyšší představitelky. Stejně tak by tomu bylo, pokud by byla zvolena prezidentkou ČR. Z naší dnešní korespondence: Deset důvodů, proč nevolit Danuši Nerudovou na Hrad! ...?!

 • Korruption auf höchster Ebene der EU: Geheimtreffen in Suite 412

  "Europas Aufgabe ist es nicht mehr und wird es nie sein, die Welt zu beherrschen, seine Idee von Wohlstand und Güte mit Gewalt zu verbreiten, der Welt seine Kultur aufzuzwingen oder sie gar zu lehren. Ihre einzige sinnvolle Aufgabe im kommenden Jahrhundert ist es, ihr bestes Selbst zu sein, das heißt, ihre eigenen besten geistigen Traditionen wiederzubeleben und in ihr eigenes Leben zu projizieren und so schöpferisch an der Schaffung einer neuen Art des Zusammenlebens in der Welt mitzuwirken."

  Václav Havel

  ***

  SPIEGEL 1 21.1.2023SPIEGEL 2 21.1.2023Wer Geld hat, hat Macht und immer größere Begehrlichkeiten. Das Risiko besteht darin, den Kontakt zum gesunden Menschenverstand zu verlieren. Er wird allmählich selbst zum Opfer, ohne es zu wissen. Selbst wenn ein Politiker in gutem Glauben handelt, wird die Mehrheit den Preis dafür zahlen. Geld und die damit einhergehende Macht korrumpieren, nur wenige können sich dagegen wehren. Nur wenige anständige Menschen werden in ihre "Blase" eindringen, geschweige denn die geltenden Regeln ändern. Diejenigen, die nicht mitmachen, werden gekauft oder vernichtet. Hoffen wir, dass der Krieg in der Ukraine auch dazu beiträgt, diesen gefährlichen Trend zu stoppen und das Verhalten von Politikern zum Wohle Europas und der Zukunft der Welt zu ändern. Dies wird nicht ohne ein wachsendes bürgerschaftliches Engagement und ohne fähige Führungspersönlichkeiten geschehen. Dieser wichtige Artikel ist im SPIEGEL-Archiv nicht verfügbar. Er ist nicht einmal auf der Titelseite aufgeführt. Die Medien schweigen seit fast einem halben Jahr über die Korruption und die Ermittlungen. Hoffen wir, dass der Grund dafür die laufenden Ermittlungen sind und nicht das Interesse der Machthaber, den Fall in Vergessenheit geraten zu lassen. JŠ

  ***

  EUROPA Der SPIEGEL konnte Hunderte Seiten aus Ermittlungsakten einsehen, darunter Verhörprotokolle und vom Geheimdienst aufgezeichnete Gespräche. Sie erlauben eine Rekonstruktion des Korruptions-skandals im EU-Parlament - und lassen erahnen, dass er noch viel grosser sein konnte als bisher bekannt.

  Dass Panzeris Netzwerk das einzige seiner Art in Brüssel ist, erscheint vielen kaum vor- stellbar. »Es gibt eine Reihe von Ländern, die sich langfristig und systematisch Einfluss ge­ kauft haben«, sagt die grüne Europaabgeordnete Viola von Cramon. Ausser Katar und Marokko seien dlas etwa Kasachstan, Aserbaidschan und Russland. »Das muss umfassend aufgeklärt werden. Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Glaubwürdigkeit der euro- paischen Demokratie.«

  Lesen Sie mehr>

 • Korupce na nejvyšší úrovni EU: Tajná schůzka v Apartmá č. 412

  Aktualizováno 27.6.2023: Šéfka eurožalobců tepe Česko: špatně odkrýváte podvody s DPH, naše vyšetřování často vede na vaše území.

  ***

  „Úkolem Evropy už není a nikdy nebude ani vládnout světu, ani v něm násilím šířit svou představu blahobytu a dobra, ani mu vnucovat svou kulturu, ba ani ho poučovat. Jediné, co může být jejím smysluplným úkolem v budoucím století, je být co nejlépe sama sebou, to znamená vzkřísit a promítat do svého života své vlastní nejlepší duchovní tradice, a tím se tvořivě spolupodílet na tvorbě nového způsobu světového soužití.“

  Václav Havel

  ***

  SPIEGEL 1 21.1.2023SPIEGEL 2 21.1.2023Kdo má peníze, má moc a stále větší choutky. Rizikem je ztráta kontaktu se zdravým rozumem. Stane se postupně sám obětí, aniž tuší. Doplatí na to většina i když může politik konat v dobré víře. Peníze a moc s nimi spojená, korumpuje, odolá málokdo. Do jejich „bubliny“ pronikne málokdo slušný, natož aby měnil zavedená pravidla. Kdo nespolupracuje, je koupen, nebo zničen. Věřme, že i válka na Ukrajině pomůže tento nebezpečný trend zastavit a změnit chování politiku ve prospěch Evropy i budoucnosti světa. Bez růstu občanských aktivit to nepůjde, ani bez schopných lídrů. Tento závažný článek není v archivu časopisu SPIEGEL k dispozici. Není ani uveden na titulní straně. Média o korupci a vyšetřování mlčí už pomalu půl roku. Věřme, že důvodem je pokračující vyšetřování, nikoliv zájem mocných zamést kauzu do ztracena. JŠ

  ***

  EUROPA: SPIEGEL měl možnost nahlédnout do stovek stran z vyšetřovacích spisů, včetně přepisů výslechů a rozhovorů nahraných tajnou službou. Umožňují rekonstruovat korupční skandál v Evropském parlamentu - a dávají tušit, že by mohl být mnohem větší, než se dosud vědělo.

  Že je Panzeriho síť jediná svého druhu v Bruselu, se mnohým zdá sotva představitelné. "Existuje řada zemí, které si dlouhodobě a systematicky kupují vliv,"říká poslankyně Evropského parlamentu za Zelené Viola von Cramonová. Kromě Kataru a Maroka k nim patří Kazachstán, Ázerbájdžán a Rusko. "To je třeba plně objasnit. V sázce není nic menšího než důvěryhodnost evropské demokracie."

 • KS Praha 3.8.2023: Další soud Vladislava Leštiny, alias "Václava Havla"

  KS Praha prg Leština 3.8.2023Lestina Vladislav

  Aktualizováno 13.9.2023: Miki Volek (1961), Miroslav Berka, Petr Janda… JŠ

  ***

  Děly se věci podivné – tam kde se mělo původně soudní jednání konat se nekonalo (budova B). Po navštěvě Informační kanceláře soudu (IKS) mi po cca 10 minutách a telefonování bylo sděleno, kde se jednání koná.

  Byl jsem v soudní síni za veřejnost a média jedinný, přesto se dostavila justiční stráž (to jsem dosud nezažil). Zřejmě jsem řekl příliš v IKS o pozadí této kauzy (má se týkat „návštěv“ vysokých policejních důstojníků v pochybném „domina podniku“). Na dotaz justiční stráži, zda se jedná o „celoplošné“ opatření soudu, odpověděla: „Na to nemáme lidi.“ Byl jsem tedy zřejmě vyhodnocen jako „nebezpečný element“J Mimochodem nádvoří KS Praha připomíná zčásti koncentrační tábor – zákazy a ploty. Česká justice se opevňuje před občany…

  Karga HanaLestina Volek 1961 Birka JandaŽalovaní bytové družstvo Cihlářka, Hana Karga „Domina“, která o žalobce Vladislava Leštinu pečovala v dobe jeho nemohoucnosti (zřejmě kalkulovala, že získá za péči časem jeho byt), dostala ho darem. Není ani dnes v psychicky dobrém stavu (argumentoval i věcmi, které do jednání nepatřily). „Domina“ reagovala „Nechci tady ukazovat kalhotky“. Ukázala i „divadelní slzy“, když žalobce vyprávěl o smrti jejího manžela a jejích sexuálních službách. Zeptal se jí zda zaplatila daň za dar z roku 2017? Mlčela.

  Další jednání bylo odloženo na neurčito do vypracování znaleckého posudku žalobce. Samosoudce Mgr. Vladimír Sommer vedl jednání, vecně, skvěle, profesionálně, ale i lidsky (kéž by takto pracovali  ostatní soudci). Připojuji malou FOTOGALERII z prací Vladislava Leštiny, zvukový záznam z jednání a níže ukázku z naší korespondence – zajímavou báseň "ŠPATNÁ VÝMĚNA", jako „ušitou“ pro dnešní dobu. Doufejme, že znalecký posudek bude vypracován brzy. Nepochybuji, že jistí lidé by uvítali, kdyby kauza „vyšuměla“ a nevyšly najevo věci jim nepříjemné. JŠ

 • KVH 18.5.2023: Jiří Přibáň „Svoboda jako sázka“- Svoboda slova zůstala přede dveřmi...

  KVH Havel 18.5.2023Priban Zantovsky 18.5.2023Přepisování Ódy na radost - nicméně Havlovo varování zůstává pro Evropskou unii i v této době přesvědčivé. Tato Unie promlouvá více k hlavě než k srdci.

  ***

  „Evropa v srdcích národů - sahající po vyšším zákonu.“

  ***

  PozvánkaZvukový záznamFotogalerie - Videoz 18.5.2023 chybí…

  ***

  OD Vondráček Bartošek 23.5.2023Presentace prof. Jiřího Přibáně byla zajímavá. Nicméně neřekl nic nového, jen připomněl známé citáty a teorie. Opět mi chybělo JAK realizovat při daném stavu společnosti. Mladí lidé nepřišli, plno nebylo, diskuse (na rozdíl od dřívějška) byla opět omezena na pár dotazů. Ředitel KVH Michal Žantovský mi tentokrát vystoupit nedovolil s tím, že už jsem se ptal na dřívějších akcích a prostor musí dát jiným (viz konec zvukového záznamu, kdy jsem žádal jen o pár vteřin). Prý není čas, povolil tuším 3 dotazy s tím, že musíme myslet na zaměstnance, kteří také chtějí jít domů. To dříve nebývalo zvykem. Jeden starší pán to okomentoval slovy: "Ten Vás teda utřel."K chování kultivovaného diplomata to mělo dost daleko...

 • KVH 26.9.2022: Soukromá vzpoura Pavla Landovského

  KVH Landovsky CD Soukroma vzpoura avers revers 26.9.2022KVH Landovsky paneliste 26.9.2022

  „Kdo si na světě moc stěžuje, tak pravděpodobně nemá nárok na to, co od života očekává, a hlavně chtěl by dělat něco, co mu nepřísluší!“ Pavel Landovský

  ***

  Úžasný večer v Knihovně Václava Havla. Moderoval Jiří Peňás, hosté Karel Hvižďala, Jiří Lábus, Karel Steigerwald a Karel Schwarzenberg. Písničkami doprovodil Vladimír Merta, kdy dokázal tvořit akordy i se skleničkou.

  KVH Landovsky obecenstvo 26.9.2022O jeho situační paměti, mrtvolnosti světa, o brutálním přepadení na Karlově mostě(příslušníci StB muzlomili nohu) a dál hrál s nohou v sádře skvěle Macbetha, jakKVH Havel citat 26.9.2022 propašoval 10 kg masa z Maďarska, nebo jak na vojně zastoupil gynekologa. Investujte 80 min. do báječného poslechu a vyprávění o Pavlu Landovském. Svůj život skutečně žil. Neprožil ho marně. Nalijte si pohár vína a poslouchejte skutečný život.

  Do smrti si budu vyčítat, že jsem pozvání Pavla Landovského na návštěvu, před osmi lety, do Kytína nevyužil, smrt byla rychlejší…