Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út zář 26 @08:30 -
KS Ostrava: Odvolání ing. Marka Gáby
so zář 30 @09:30 - 10:00PM
Volmanův Žebrák
so zář 30 @14:00 -
Berounka Čechův mlýn: setkání převozníků
út říj 10 @19:00 -
Praha Broadway: Petriněnko
čt říj 12 @09:30 -
OS Praha-západ: Janíček J. (The Plastic People of the Universe)
st říj 18 @19:00 -
Praha: předpremiéra BRATŘI pro sponzory

Nejnovější komentáře

 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:09
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 08:32
  Manželka zemřelého na ambasádě v Saudské Arábii nedostává ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 07:50
  Rusko své odpůrce pronásleduje vždy a všude. Car Petr I. dal ...

  Read more...

   
 • 17.09.2023 10:17
  Farma-průmysl z nás dělá "pokusné králíky" a ještě na tom ...

  Read more...

   
 • 13.09.2023 13:30
  Naši američtí příbuzní truchlí potichu něco jako národní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

WITTIKOBRIEF

 • Češi v německém wehrmachtu

  Ke stejnému výsledku vedou dvě cesty. V německém wehrmachtu sloužilo přibližně 80 000 Čechů. Tomu se dá jen stěží uvěřit.

  ***

  Tento titulek vzbuzuje zvědavost, ale zároveň vyvolává skepsi. Něco takového se přece nemohlo stát! Češi a Němci by nejraději nechali tuto kapitolu společné historie zarůst travou. Proto oficiální orgány obou vlád mlčely. Ani česko-německá deklarace z roku 1997 o tom nic nepíše. Ale dva čeští autoři z Brna osvětlují tuto skrytou historii. Lukáš Beer (Hitlerovi Češi, angl. překlad 2017), jehož skutečné křestní jméno je Stanislav, je prvním autorem české poválečné literatury, který pravdivě a hluboce odhaduje, že v německém wehrmachtu sloužilo asi 80 000 Čechů. František Emmert (Češi v německém wehrmachtu, německý překlad 2021) píše: Češi v německých uniformách bojovali a umírali během celé války na všech frontách (Rusko, Afrika, Řecko, Francie, Itálie, Finsko, Norsko) a ve všech složkách ozbrojených sil (námořnictvo, letectvo, pozemní síly, protiletadlová obrana). Málokterý Čech udělal vojenskou kariéru. Většina z nich zůstala obyčejnými vojáky. Mnozí dezertovali a snažili se vstoupit do československých zahraničních svazů. Celý článek>

 • Jak Beneš a Masaryk nakládali s penězi

  … Přijímání peněz samozřejmě umožňuje i vydírání. Eduard Beneš to zjistil v roce 1948. O deset let dříve, v říjnu 1938, mu sovětský rezident v Praze, Petr Zubov, dal 10 000 dolarů na útěk do Anglie. Potvrzení za to mělo být zveřejněno Ardenem v roce 1948 pro případ, že by Beneš odmítl bez problémů předat moc Gottwaldovi. …

  ***

  „Pěstování“ přízně tisku

  Průměrný spotřebitel je někdy překvapen tím, jak těžké je pro politiky ukončit jasné stížnosti. Sudetská otázka byla tedy jednou z velkých otevřených ran té doby po první světové válce, v níž se roky nic nedělo. Pohled do čs. trezorů vysvětluje, proč tomu tak bylo. Ministerstvo zahraničních věcí  bylo do roku 1935 pod vedením Eduarda Beneše a poté pokračovalo v jeho duchu. Existovaly celé hromady stvrzenek za bohaté platby mezinárodnímu tisku, jehož přízeň byla zakoupena tímto způsobem.

 • ST Regensburg 2023

  "Nichts ist auf Dauer geregelt - was nicht gerecht geregelt ist."

  Abraham Lincoln

  ***

  Grüß Gott, liebe Sudetenfreunde,

  als Ostergeschenk des SL-Bundes, habt Ihr sicher die Einladung zum ST 2023 nach Regensburg erhalten. Die haben sogar Personen erhalten die nicht Mitglied der Landsmannschaft sind. Man will ja, im Gegensatz zu Hof, die Hallen voll haben. Wie nicht anders erwartet, haben die, die sich nicht mit den Unrecht der Vertreibung, das die SL durch ihre Satzungsänderung zumindest duldet, abfinden wollen und einen neuen Rechtsverband, den: Sudetendeutschen Landesverband Bayern e.V. gegründet haben, bisher keine Einladung erhalten. Wir sind nicht nachtragend, deshalb geben wir den Akteuren der SL die Chance unserer Teilnahme am ST 2023, damit die Hallen besser gefüllt werden. Unsere Teilnahme ist aber an demokratische Bedingungen geknüpft, die bei einer vom Freistaat subventionierten Veranstaltung selbstverständlich sein müssten. Aber sicher ist das bei der SL-Spitze, die uns „Wir Sudeten-deutschen,“ mit einen Kreis von Pünktchen, sogar einen ganz dicken, symbolisiert, nicht. Unsere Bedingungen zur Teilnahme in der Halle, findet Ihr in der PdF-Datei.

 • Tschechen in der deutschen Wehrmacht

  Zwei Wege führen zum gleichen Ergebnis. Rund 80.000 Tschechen dienten in der deutschen Wehrmacht. Man kann es kaum glauben.

  ***

  Diese Überschrift macht neugierig, ruft aber zugleich Skepsis hervor. So etwas kann es nicht gegeben haben!

  Tschechen und Deutschen wäre es am liebsten gewesen, über dieses Kapitel gemeinsamer Geschichte Gras wachsen zu lassen. Deswegen schwiegen offizielle Stellen beider Regierungen. Auch in der deutsch/tschechischen Erklärung von 1997 ist davon nichts zu lesen. Aber zwei tschechische Autoren aus Brünn/Brno beleuchten diese versteckte Geschichte. Lukáš Beer (Hitlers Tschechen, dt. Übers. 2017), dessen richtiger Vorname Stanislav ist, macht als erster Autor der tschechischen Nachkriegsliteratur den Leser wahrheitsgetreu und fundiert mit der deutschen Politik im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren vertraut. Er schätzt, dass rund 80.000 Tschechen in der deutschen Wehrmacht dienten. František Emmert (Tschechen in der deutschen Wehrmacht, dt. Übers. 2021) schreibt: Tschechen in deutschen Uniformen kämpften und starben während des gesamten Krieges an allen Fronten (Russland, Afrika, Griechenland, Frankreich, Italien, Finnland, Norwegen) und in allen Waffengattungen (Marine, Luftwaffe, Landstreitkräfte, Flugabwehr). Kaum ein Tscheche machte dabei eine militärische Karriere. Die meisten von ihnen blieben gemeine Soldaten. Viele desertierten und versuchten, sich den tschechoslowakischen Auslandsverbänden anzuschließen.

 • Wie Benesch und Masaryk mit Geld umgingen

  … Entgegennahme Von Zahlungen macht natürlich auch erpressbar. Das erfuhr Ed. Benesch im Jahre 1948. Zehn Jahre vorher, im Oktober 1938, hatte ihm der sowjetische Resident in Prag, Pjotr Zubow, 10.000 Dollar für die Flucht nach England übergeben. Die Quittung darüber sollte 1948 veröffentlicht Arden, falls sich Benesch weigern sollte, die Macht reibungslos an Gottwald zu übergeben. …

  ***

  Die ,,Pflege“ der Presselandschaft

  Otto Normalverbraucher wundert sich bisweilen, wie schwer sich die Politik manchmal tut, um ganz eindeutige Missstände abzustellen. So war die Sudetenfrage eine der grossen offenen Wunden der Zeit nach dem l. Weltkrieg, in der sich dennoch über Jahre hinweg nichts tat. Warum das so war, erklärt ein Blick in die Tresore des csl. Aussenministeriums, das bis 1935 unter der Leitung von Eduard Benesch stand und danach in seinem Sinne weitergeführt wurde. Dort lagerten ganze Stapel von Quittungen über teils üppige Zahlungen an die interntionale Presse, deren Gunst auf diese Weise erkauft wurde.