Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zdeněk Pokluda

 • Bata celebrated 1. May with "work and heart", truly a celebration of honest work as the foundation of everything!

  "Tomas Bata introduced an almost revolutionary new way of organising work, introduced a groundbreaking school system and, last but not least, developed the spirit and culture of his employees."

  Zdeněk Pokluda

  ***

  "People will never handle with caution things for which they are not also materially responsible." - "One feels satisfied in life when one is aware of one's own worth, can rely on oneself, knows one's strengths, can face one's fears and can work on them." - "The most precious thing any individual has is time and life energy."

  Tomas Bata

  ***

  Let's just not divide society with counterproductive actions and attacks on others. Let's bring it together through quality, positive work and personal example. Let us not judge others, that is what the judge and God are for. Truth on earth is necessarily relative, determined by the imperfection of man. All will be accounted for in the end - "to give is to give". Bata shows us the way. JŠ

  ***

 • Baťa slavil 1. Máj „prací a srdcem“, vskutku oslavou poctivé práce, jako základu všeho!

  Tomas Bata Filosofie 2024Tomas Bata Osobnost 2024„Tomáš Baťa zavedl téměř revolučně nový způsob organizace práce, prosadil přelomový školský systém a v neposlední řadě rozvíjel ducha a kulturnost svých zaměstnanců.“

  Zdeněk Pokluda

  ***

  „Lidé nikdy nebudou s opatrností jednat s věcmi, za které nejsou zároveň i hmotně odpovědni.“ – „Člověk se cítí v životě spokojen, když si je vědom vlastní ceny, umí se spolehnout sám na sebe, zná své přednosti, dokáže se postavit vlastním strachům a umí na nich pracovat.“ – „To nejcennější, co každý jedinec má, je čas a životní energie.“

  Tomáš Baťa

  ***

  Jenom nerozdělujme společnost kontraproduktivními činy a útoky na druhé. Spojujme ji kvalitní, pozitivní prací a osobním příkladem. Nesuďme druhé, od toho je soudce a Bůh. Pravda na zemi je nutně relativní, daná nedokonalostí člověka. Všem bude na konec spočítáno - "má dáti dal". Baťa nám ukazuje cestu. JŠ

  ***