Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út srp 21 @15:00 -
Plzeň ČRo: vzpomínka na SRPEN ´68
út srp 21 @19:00 - 09:00PM
KVH o Srpnu ´68
čt zář 06 @09:30 -
MS Praha: FÚ versus Alba a.s., kauza Altner
so zář 08 @10:00 -
Zhůří: Kříž Smíření
čt zář 13 @14:00 -
SVIT, Slovensko: pojmenování školy po Janu A.Baťovi

Nejnovější komentáře

 • 18.08.2018 07:31
  Pane Mikolášku, bohužel odkaz není funkční? Prosím o zaslání ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:16
  Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví.

  Read more...

   
 • 18.08.2018 06:37
  www.mikolasek.net/cz/68 ..třeba Vas napadne, koho na můj ...

  Read more...

   
 • 17.08.2018 22:45
  Vážený pane Pánku, děkuji Vám. Poptám se, věřím, že se někdo ...

  Read more...

   
 • 16.08.2018 17:19
  Dobrý den Mám pouze dotaz na osud pamětí p. Dr. V.Krejčího ( ...

  Read more...

   
 • 16.08.2018 15:55
  Doplňuji informace pana Vrbíka - Jan A.Baťa zachránil stovky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Domácí zpravodajství

Něco na výroku Dalajlamy asi bude, když doporučuje dospělým pravidelně strávit čas i pobytem mezi 6-9 letými v zájmu zachování zdravého rozumu, duševní hygieny a neztracení kontaktu s přirozeností, která určuje skutečnou kvalitu života. Ten čilý ruch a tvůrčí nasazení tesajících dětí by nám měl připomínat význam poctivé, tvořivé práce pro nás každého a naši zemi. Šizením a podváděním škodíme především sami sobě. Doplatíme na to všichni, pokud nebudeme schopni změnit sami sebe!

 

6 divek srpen 68Fotografii pořídil Jan Palach po 21. srpna 1968 v Novém Boru. Poznáte prosím některou z dívek které jsou snímku zachyceny? Bude součástí historické expozice Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Fotografie je z osobního archivu Palachova přítele Ladislava Žižky, kterému adresoval jeden ze svých posledních dopisů.

Prezident Miloš Zeman odmítá pronést projev k 50.výročí okupace s tím, že už svůj postoj vyjádřil dříve. Podle jeho logiky bychom tedy neměli připomínat Lidice, Ležáky, vyhnání českých Němců, Švédské šance, další zločiny a tragédie našich dějin, protože „jednou  stačilo“...?

Dovetek avers„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín BaťaDovetek sponzori

… „Národní soud v Praze jako soud trestní uznal po hlavním přelíčení skončeném dne 2. května 1947 takto právem: Jan Antonín Baťa, narozený 9. května 1898 v Uher. Hradišti, velkoprůmysl­ník, Dr. honoris causa, pobytem udánlivě v Batatubě, Sáo Paulo v Brazílii, je vinen, že jako čes­koslovenský občan v době od poloviny r. 1939, tedy v době zvýšeného ohrožení republiky, v za­hraničí vědomě poškozoval zájmy republiky Československé tím, že odmítl připojiti se otevřeně k čs. hnutí odbojovému, bránil v tom i svým za­městnancům a jednal tak, že i se svými závody přišel na černé listiny anglickou a americkou, čímž spáchal zločin proti státu podle § 4 retr. de­kretu a odsuzuje se podle § 4 retr. dekr. k těžké­mu žaláři v trvání 15 (patnáct) roků, zostřenému každoročně v den 15. března temnou komůrkou. Podle § 14 retr. dekr. se vyslovuje, že odsouzený pozbývá po dobu trestu občanské cti, že prvních 10 roků trestu odpyká ve zvláštních nucených pracovních oddílech a že celé jeho jmění propadá ve prospěch státu."

Rozhodujícím na rozsudku bylo naplnění cíle, pro který se proces započal. Celé jmění světového výrobního a obchodního komplexu Jana Antonína Bati propadá ve prospěch státu. Obrovské trans­parenty především ve Zlíně požadovaly „Zrádci Janu Antonínu Baťovi nejvyšší trest“. Pořád se psal rok 1947! …

„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín Baťa

Dovetek avers… Předsedou tribunálu Národního soudu byl jmenován generál justice JUDr. Jaroslav Šrámek, člen KSČ. Byl současně jediným právníkem tri­bunálu. Šestičlenný senát měl být složen podle politického klíče dle volebních výsledků: po dvou komunistech a národních Dovetek sponzorisocialistech a po jednom sociálním demokratu a lidovci (katolíkovi). V kritickém okamžiku se jeden z člen senátu (ná­rodní socialista) omluvil a byl proto za něho povo­lán náhradník, člen KSČ. Spolu s předsedou Ná­rodního soudu, generálem Šrámkem, byl poměr členů tribunálu 4 : 3 ve prospěch komunistů. To se prosím psal 2. květen 1947!

Paumer text... Jak víme, v USA žijí bratři Ctirad a Josef Mašínovi. Já jsem se vícekrát veřejně vyznal obdivné k jejich rodinné tradici a osobní statečnosti. Byly proti nim nasazeny tisíce „lidových policistů" bý­valé NDR a jednotky Rudé Dovetek aversarmády na území NDR. Oni měli dvě pistole a dvě desítky nábojů. Přesto prošli do svobodného světa.

Bratři Mašinové jsou legendou čs. protikomu­nistického odboje na straně jedné a ostudou po­listopadové české demokracie na straně druhé. Po roce 1989 jsou trvající ostudou českého práva, které nenašlo a ani nehledalo právní argumenty pro zrušení komunistického rozsudku smrti pro oba bratry. Ani takový argument, že jako prvý a rozhodující soudil oba bratry nikoliv soud, ale politické byro ÚV KSČ, tedy politický institut a podle tohoto pro justici závazného politického verdiktu československá spravedlnost jako oslík jen opakovala vyřčený verdikt. A tak jsou dnes bratři Mašinové v USA plnoprávnými, bezúhon­nými a váženými občany, zatímco u nás v České republice jsou stále odsouzenými vrahy, kteří ne­vykonali trest.

Dovetek avers„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín BaťaDovetek sponzori

... My Češi máme vždy svá specifika. V období 1945 - 1948 jsme neměli „bolševický puč", nýbrž „přerůstání národně-demokratické revoluce". Dál jsme neměli komunistickou diktaturu, ale „socia­lismus s lidskou tváří". Neměli jsme komunistické vraždy, ale jen “justiční omyly“. Vposled jsme měli „českou sametovou revoluci". To vše mohou být vděčné náměty pro disertační práce, ale pro český národ to byla vždy jen a jen „šidítka", jinak docela konkrétní svinstvo.

Proč kupř. český exulant ze Švýcarska dostal posléze zpět svůj komunisty ukradený majetek a proč týž zákon totéž zakazuje pro českého exu­lanta, který zakotvil v USA? Proč jsou vůbec čeští exulanti diskriminováni pro zemi, která je přijala a v které dosud žijí? Tímto způsobem jsou čeští exulanti okradeni podruhé, tedy okradeni po roce 1989 a je nasnadě, kdo je podruhé okradl.

P.S. Podle očekávání Google obratem dokument BBC kvůli autorským právům znepřístupnil. Porovnejte kolik dokumentů o zločinech nacismu je trvale přístupných na internetu? O zločinech na etnických Němcích mnohem méně. Ani trailer k dokumentu jsem na YouTube nenašel? Pokusím se několikavteřinový  vytvořit. Právě si někdo stěžoval na můj YouTube kanál na otřesnost dokumentu „Odvrácená strana světa“. Naštěstí nebyl znepřístupněn, jen je požadováno uvedení věku. Dokument o zločinech ruské armády v Čečensku shlédlo už bezmála 130.000 lidí… Co dodat. Násilnické akce nacistů ve všech možných variacích včetně Lidic atd. se zveřejňují po celé roky často v nejlepších vysílacích časech?!

Chování vítězů odhalí morální kvalitu národa.

Vzhledem k závažnosti tématu je třeba připomínat zločiny všech, tedy nejen nacismu, ale i zločiny proti lidskosti páchané námi v době míru a později ve jménu komunismu. V archívech se na ně nikdo nedívá. To, co se dělo u nás v době míru se nedělo tam, kde válka byla. Nedostatek odvahy při nacistické okupaci vyústil v o to větší primitivní pudy a nenávist, které přebily zdravý rozum a přirozenou lidskost. My jsme své Němce po staletích soužití okradli, vyhnali, desetitisíce povraždili či jinak připravili o život. Proč se tak nezachovala Francie, kde byla válka a své Němce si po lidovém hlasování ponechali? Porovnejme dnešní Alsasko-Lotrinsko s dnešními Sudety…  

7.8.2018: Právě jsem pořídil několikavteřinový trailer s pamětnicí Medou Mládkovou, poté co Google dokument znepřístupnil. Trailery žádná práva neporušují a pomáhají autorům dokumentů k propagaci jejich díla. J.Š.

 

Dovetek avers

„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín Baťa

Vy máte jistě podrobné zprávy o tom, jak cítí a soudí lid, pronesl dr. Beneš. „Většina má strach z té situace, která nás staví proti všem naším sousedům současně... Ale co byste zvlášť rád věděl, pane prezidente? To víte, mluví se hodně.“Dovetek sponzori

„Tak například Polsko.“

„Chcete vědět upřímný názor, nebo jenom ja­kousi odpověď?", ptal jsem se.

„Ovšemže chci vědět spíše nepříjemné..."

Pokorny a SobotkaNa první soudní jednání ve věci 1.8.2018 pozval Eric Best ve svém článku ze dne 30.7.2018 – Žalují nás. Opět bylo téma „nezajímavé“ pro všechny média, podobně jako miliardové daňové úniky a praní špinavých peněz bandou kolem nevlastního syna Heleny Vondráčkové a jeho tchána… Není proto divu, že se stal článek na tomto webu o tomto obrovském podvodu rychle nejčtenějším…

Pořídil jsem zvukový záznam z celého jednání, kdy AK Pokorný, Wagner & patrneři, s.r.o. žalují Erik Stallings Best E.S. Best s.r.o. Final Word zatím mlčí. Několik základních informací o průběhu soudu. Žádná média se nedostavila, pouze přátelé či známí novináře. Samosoudkyně JUDr. Irena Karpíšková předvedla výkon jaký se jen tak nevidí. Fotografování samozřejmě nedovolila. Člověk si klade otázku jak mohla vůbec vystudovat vysokou školu - i za totality?! Stačí si poslechnout první cca 3 minuty zvukového záznamu a několikavteřinové zhodnocení soudu na závěr autora těchto řádek. Ve věci je podaná stížnost k Ústavnímu soudu kvůli předběžného opatření (zákazu článku), kdy běží paralelně jiné řízení ve věci. Obhájce novináře JUDr. Ivan Houfek, Ph.D. argumentoval skvěle i přes neustálé, takřka „pavlačové“ skákání soudkyní do jeho argumentace. Můžete si jej poslechnout např. od cca 50 min. Jde o svobodu slova, projevu a právo veřejnosti na informace zaručené Ústavou ČR.

LN Gomanold 300718Nepotřebujeme „politické kecaly o všem a ničem“, ale skutečné řešitele nahromaděných problémů a tvořivé lidi do čela země, schopné pracovat v týmu a sloužit zemi. Jinak ztratíme i tolik ceněnou a vše upozaďující pohodu rychleji než tušíme.

Pan Petr Mrázek to napsal a vystihl přesně (LN 30.7.2018) jako reakci na článek H-systemu vládne Gomanold (LN 28.7.2018). V podobném duchu píši už roky. O první elitu jsem přišli po roce 1948, o druhou v roce 1968 a o třetí přicházíme postupně od roku 1989. Ti nejlepší neodcházejí jen kvůli penězům, ale i proto, že v korupcí a klientelismem prorostlé zemi nemohou prostě slušně a normálně žít a dýchat i když netrpí nedostatkem peněz. Zemi ovládla neschopnost, lenost, nezodpovědnost a vše prorůstající korupce různých forem. Mravní krize už je neúnosná. Máme celkem dobré zákony a potřebné instituce, ale nejsou k ničemu, pokud je ve většině vedou a reprezentují populisté, všehoschopní kariéristé, pro něž je hlavním cílem se během „funkcionaření“ co nejvíce obohatit, nic nevytvořit, nikoho nepopudit a nepřevzít za nic osobní odpovědnost. Řítíme se do zkázy nejen ekonomické, mravní, ale i ekologické. Budeme nutně platit za neschopnost a nezodpovědnost minulých generací. Příroda nám dává jasně najevo změnou klimatu kdo je zde pánem a kdo jen dočasným hostem. Takřka živočišný konzum všeho, ztráta mravních hodnot a snahy je pěstovat a udržovat povede ke katastrofě, neujmou-li se věcí veřejných ti nejschopnější – a nejenom u nás. Umět jen kritizovat druhé a sám nic nedělat je cestou do pekla. Vyspělost národa se měří hodnotou toho, co předá budoucím generacím. Dokážeme předat našim následovníkům skutečné hodnoty, nebo jen chaos a zemi zničenou bezbřehým konzumem takřka všeho?