Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2018 23:36
  As soօn as I detected tһis internet site I wеnt on reddit to ...

  Read more...

   
 • 23.05.2018 22:50
  Znal jsem pana Altnera z doby, kdy se skryval ve Svycarsku. Byl ...

  Read more...

   
 • 23.05.2018 09:32
  devoted to her principles, civic responsibilitie s and to her ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:48
  Právě jsem prohrál po více než šesti létech soudní spor s ...

  Read more...

   
 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Domácí zpravodajství

Masinova Zdena 111Narozena 20.5.1907, jako první žena vůbec vystudovala obor zeměměřičství na ČVUT, provdala se za jednoho ze Tří králů, vězněna gestapem, po válce jí komunisti zavřeli, celý rok ležela těžce nemocná na holém betonu ve vazbě. Destinova EmaOdsouzena, zemřela, paní Zdena Mašínová

Komunisté ji jako těžce nemocné odmítali poskytnou lékařskou péči, vypínali topení a nechávali za mrazu otevřená okna…

KVH 50 Prazske Jaro PRH 180518Panelová vystoupení v podstatě rekapitulovala známé věci. Zaujalo mne vystoupení Friedricha  Graf von Westphalen a jeho právní pohled či životní příběh Lutze Questera. Nechal se záměrně chytit, aby byl poté „vykoupen“ SRN. Mohl tak žít o 5 let dříve ve svobodné zemi. Mj. popisoval tristní život ruských vojáků v Berlíně, kteří nesměli opustit posádku. Pokud ji opustili, bylo na ně pořádáno tzv. „Hassenschiessen“, tedy „Střílení na zajíce“, jako lov na zvěř, který vždy končil jejich zastřelením. Též vyprávěl jak se v NDR tiskly pro Západ knihy Karla Maye, ale na území NDR zakázány. Video z akce by mělo být na stránkách KVH po zpracování.

Historici určili první tzv. totalitní fázi od roku 1938 do doku 1956, po které následovala normalizační fáze. Osobně mne chyběl větší prostor pro diskuzi, kdy některé příspěvky byly zbytečně dlouhé. Dostal jsem se dvakrát ke slovu. Závěr už byl mnohem kvalitnější, přínosnější, živý, kdy rozhovory mezi účastníky trvaly až do 18:00 hod. Přináším doplňující informace o dění a co nezaznělo a zaznít mělo.

Klimes vyjadreni 2017 08 29O kauze ing. Petra Vlčka jsem už několikrát informoval. Nabývá stále děsivějších rozměrů, které se vymykají zdravému lidskému rozumu a snese srovnání s filmovým hororem, bohužel reálným. Soudkyně OS Praha východ JUDr. Dana Haňková, společně s OSPODem předvádějí něco, co by si snad nedovolili ani komunisté.

Dne 17.května jsem soudkyni Haňkovou (jako obecní zmocněnec pana Vlčka) navštívil, společně s babičkou malého Kubíka (měl  šesté narozeniny) a jeho tátou. Další schůzka, která byla z důvodů „zaneprázdněnosti„ matky zrušena. Nechtěli jsme nevyužít možnost, že si soudkyně čas na schůzku všech zúčastněných reservovala. Přišla. Na otázku kolikrát ještě budou zrušeny schůzky z důvodů „zaneprázdněnosti“ matky, neodpověděla. Má prý zákonné možnosti matku nechat předvést. Matku jsme navštívili, byla doma, ale dveře neotevřela, asi byla stále „zaneprázdněna“, že ani dveře nemohla otevřít, či něčím, co je „důležitější“ než život svých dětí… (Její automobil, zakoupený dnes už bývalým manželem, byl zaparkován před domem). Natočil jsem video z návštěvy malého Kubíka v MŠ v den jeho šestých narozenin, jak maminka „nebyla“ doma a následně rozhovor s jeho tátou a babičkou. Níže naleznete dvě krátká videa ze setkání táty s Kubíkem, babičkou a dědečkem po osmi měsících. Sami můžete posoudit jak se jich Kubík „bojí“ a kdo zde lže vlastním dětem…

Vyjádření uznávaného psychologa PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, PhD. hovoří za vše – viz vlevo.

 

Ing. Petr Vlček: babička chce vidět své vnoučky – 16.5.2018

Wallenberg RaoulŠvédský diplomat Raoul Wallenberg zachránil 100.000 maďarských Židů, sir Nicholas Winton 669 českých židovských dětí, Jan Antonín Baťa 1400 českých židovských rodin, tedy tisíce českých Židů. Dodnes není Winton Nicholasvůle tyto Baťovy obdivuhodné aktivity,  jeho firmy a spolupracovníků, historicky zpracovat…

Když se v lednu 1945 dozvěděl Raoul Wallenberg o nacistickém plánu na vyhlazení obyvatel budapešťského ghetta, písemně kontaktoval vrchního velitele Wehrmachtu v Maďarsku a pohrozil mu trestním stíháním za válečné zločiny po skončení války. Tato akce slavila úspěch, plán na vyhlazení se nerealizoval. Džugašvili Stalin navrhl pozvat Wallenberga na ruské velvyslanectví v Budapešti a už ho nikdo více nespatřil… Vzpomínání na něho, pokud vůbec, nelze srovnat se vzpomínáním a poctami, kterých se dostalo siru Nicholasi Wintonovi (aniž bych ani v nejmenším zlehčoval jeho statečný čin. Každý zachráněný lidský život je hoden obdivu). O záchraně českých Židů Janem A.Baťou se nemluví, jako by to bylo dodnes tabu?! Níže ukázky z článku na iDNES z roku 2010. Ani za 8 let si nenašli čeští historici čas na vypátrání pravdy v bohatých archivech o Baťově pomoci Židům, nebo snad odvahu, aby nepopudili…?!„Do srpna 1939 jsme zřídili po světě 700 zastoupení. Každé toto zastoupení znamenalo dvě židovské rodiny, některá i více, které se díky nám zachránily před spáry Němců.“ Jan A.Baťa.

CrisisPůvodní délka filmu 2300 m. První den natáčení 1.5.1938. Měl být příběhem novodobého Romea a Julie, německého chlapce a české dívky. Jejich příběh z filmu zmizel. Konec měl být otevřený, měly ho napsat dějiny. Napsal ho cenzor!

Ve scénáři bylo místo i pro Osvobozené divadlo. Natáčely se i záběry jak V+W navštívili dětský tábor „Vzájemnosti“ v Soběšíně českých a německých dětí. Hlavní epizody filmu: 21.květen a Slet na Strahově, vznik a růst Henleinovského hnutí, loutkové divadlo, práce ve Škodovce, manévry armády, bouření na Václavském náměstí, život emigrantů v Praze, uprchlíci ze Sudet, přísaha před parlamentem, druhá mobilizace, abdikace Beneše, protifašistické demonstrace, hlavně bylo obětováno masové shromáždění Čechů a Němců v červenci v Liberci  a mnoho instruktivních grafů pro informaci západních diváků. Opět zde byli v akci lidé z baťovských filmových ateliérů, používající nejmodernější filmovou techniku, používající filmové triky jako první na světě.

Bata svec avers 1990Na knize je originální, původní logo firmy Baťa.

Není nezajímavé nahlédnout po letech do knihy, která je obrazem osobnosti, zanechá­vající trvalé hodnoty; osobnosti, jejíž filozofie vychází z hluboké úcty k člověku a jeho práci. Zamyšlení nad životem ševče, který dobyl svět, bude jistě aktuální i pro současného čte­náře. Vzhledem k autentičnosti ponecháváme kni­hu v její původní podobě. (Zlín 1990)

* * *

PŘEDMLUVA

Základní a trvalé hodnoty životního díla Tomáše Bati musíme hledati především v oblasti sociální. Jakkoli to byl přičinlivý obchodník, vynalézavý technik, duchaplný organisátor a konečně úspěšný průsmyslník, byly toto vše jenom stupně vývoje, řeklo by se skoro, že to byla pomocná povolání, která Tomáš Baťa — vidíme to jasně teprve při pohledu nazpět — konal pro vyšší a vzdálenější cíl. Jeho vlastní povolání, k němuž lnul stále víc a více, nalézaje v něm své životní poslání, byla úloha sociál­ního tvůrce, tvůrce nového v společenském a hospo­dářském životě člověka. Toho nikdy nepochopily kramářské duše, které se domnívaly, že dovedou napodobiti a ve vnějškových jednotlivostech i překonati Tomáše Bafu, aniž postřehly mravní podklad jeho systému. Nikdy toho nepoznali spekulanti, kteří se marně snažili uhodnouti ten skrytý tah, veliké tajemství Baťova úspěchu. Také hospodářští teoreti­kové zůstali jen na povrchu věcí a vztahů, když v Baťově díle spatřovali jen šfastné přizpůsobení amerikanismu zvláštnímu případu v Evropě. Jen málokteří z nich pronikli hlouběji a vycítili sociálně mravní stránku koncepce Tomáše Bati; mluvíme tu o intuitivním pochopení proto, že Baťovo dílo právě tak není ještě uzavřeno a čistě analytická kritika jeho je ještě právě tak nemožná, jako třebas kritika nového pedagogického systémů, který nelze objektivně posuzovati, pokud jeho výsledky nebylo možno pozorovati v průběhu života generací jim vychovaných. A tak není zvláštnost a cena sociálního působení Baťova ani tak otázkou statistického srovnávání (ač i ono mluví pro něho), nýbrž především věcí pozoro­vání a mravního vážení člověka, který žije a dospívá v oboru vlivu Baťova systému, zejména člověka mla­dého.

Narodni divadlo pred 150150. výročí položení základního kamene proběhlo více méně jako okrajová událost. Ukázala skutečný vztah obyvatelstva k Národnímu divadlu (supermarkety, hospody a chaty mají přednost). Celkem objektivně popsal tehdejší slavnost článek ČTK, převzatý LN.Narodni divadlo po 150 „Nezklamala“ ani veřejnoprávní ČT, která sice vysílala během dne, kdy se při tak nádherném počasí dívá málokdo, vyjma nemocných a důchodců. V Událostech ČT věnovala z 26 „zpráv“ až 11-tou tomuto výročí – celých 68 vteřin. Zato v hlavním večerním čase od 20:00 hod. uvedla pokleslou, podbízivou „show“ Všechnopárty, která zřejmě reprezentuje skutečnou úroveň české kultury, podle vedení ČT. Před 150 lety slavilo obyvatelstvo v první řadě monarchii a šlechtu, bez které by ND nebylo postaveno, přes 100.000 lidí. Přispěla i německá šlechta a spolky. Dnes monarchii a šlechtu nahradil úpadek kultury a dobrých mravů. Nelze se potom divit, že přišlo jen pár lidí a většina obyvatelstva o výročí nic neví a netuší. Níže připomínám můj článek o pátrání v archivu ND kdo a jak vysokou finanční částkou přispěl k postavení ND. Věru by se za peníze lidu tehdy mnoho nepostavilo…

SDL CZ StatiKdyž tuto otázku položím, následuje divení se, co je to za otázku? Po položení otázky: „A co jsou potom  Moravané, Slezané a další? Následuje znejistění, kdy většinou přesvědčím, či přinutím nad otázkou hlouběji přemýšlet.

Původně žili na území naší země různé kmeny, které mezi sebou často válčily – i stejné proti sobě (vzpomeňme např. Slavníkovce). Některé odešly, jiné zůstaly. Časem se přeměnily v etnické skupiny. Lišili se řečí i ve schopnostech, danými jejich přirozeností, kdy postupně během staletí vytvářely národ se společnými prvky, pro něho typické. Byli to Češi, Moravané, Němci, Slezané a další, kteří přispěli k rozkvětu země za moudrých králů.

PN Filip Cap 190418Článek s tímto titulkem vyšel v Podbrdských novinách 19.dubna (8/2018). Napsala ho Filipova maminka. S jeho tátou, Františkem Čápem, se známe už takřka půl století. Vše co dělal, snažil se dotáhnout k dokonalosti. Není Cap Filip 14 PF 2018divu, že jeho syn patří k nejlepším útočníkům mistra republiky Sparty Praha. 

Filipa znám od malička. Takřka dennodenní trénink, trvající už roky, přináší zasloužené ovoce. Děkuji Podbrdským novinám za zveřejnění článku. Média jsou přeplněny negativními zprávami. O to více je třeba pozitivních zpráv a příkladů, zejména pro mladou generaci. Filip je jedním z nich. Samozřejmě se každoročně zúčastňuje pravidelně populárních Letních táborů v Praskolesích a v posledních letech i se svými spoluhráči ze Sparty, kdy nadšeným dětem předvádějí ukázky svého hokejového umění „nasuchu“ střelbou na branku, za fandění a povzbuzování dětí na „tribunách“J Pravda, energie mají mnohem více než ostatní – jednou byli přistiženi, jak vozí svého kamaráda zrána, ještě za tmy v přívěsném vozíku, takže následovaly zvýšené tréninkové dávky, nařízené „koučem“ - Filipovým tátou - a „noční jízdy“ skončilyJ 

Michal a HV smutniManžel zpěvačky Heleny Vondráčkové Martin Michal je mistrem republiky v soudních sporech. Její nevlastní syn Antonín Michal si pomalu může nárokovat stejný titul v daňových únicích. Obchody obou mužů vykazují jistou podobnost. Nabízí se otázka, zda kvůli muži nepřijde popová diva o všechno. Týden, 15.12.2012.

MS Praha, 9.5.2018: Omluva časopisu TÝDEN žalobcům MM a HV zamítnuta, protože nemůže být potřebnou satisfakcí. Dostatečnou satisfakcí je tak 100.000,-Kč každému ze žalobců. Za zveřejnění pravdy a využití svobody slova tak soud demokratické země trestá časopis.

Soudkyně JUDr. Jaroslava Lobotková (sp.zn. 32C 28/2013) – ze zdůvodnění rozsudku:

Zveřejnění omluvy nemůže být satisfakcí. „I když se nejedná o objektivní informace způsobilé zasáhnout do občansko právní sféry, je možno přiznat finanční satisfakci právě s přihlédnutím k tomu, že omluva není přiléhavá“, tolik ze zrušujícího usnesení VS Praha. Na druhé straně je požadovaná částka 300.000,-Kč pro každého mnoho. Takové částky se přiznávají např. rodičům za úmrtí dítěte, tak je to naprosto nepřiměřené. Částka 100.000,-Kč je přiměřená všem těmto okolnostem. Náklady jsem přiznala zcela, protože opravdu bylo prokázáno, že ty články byly tendenční a naprosto nepřiléhavé okolnostem, které byly zjištěny, protože k zásahu do občanskoprávní sféry žalobců došlo.