Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.01.2019 10:53
  Opět česky po plebejsku. Kdy skončí respektive kam až povede ...

  Read more...

   
 • 17.01.2019 11:01
  Za Palachem - oběť pouze k připomínání. Tragedií je, že oběť ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Snemovna lenochu… Připomíná to umírající starý Řím. Tam se taky množili úřednici jako krysy a ten kdo poctivě pracoval byl jen pro smích. Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno možné, jen ne poctivě něco vyrábět a dělat. …

A tohle všechno platíme a živíme!  Je tam mimo jiné: Stálá delegace Parlamentu do: - Středoevropské iniciativy,- Meziparlamentní unie,- Parlamentního shromáždění NATO,- Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a - Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Stálá komise pro:

Papez Frantisek 251218„Pamatujte na chudé, střezte se materialismu a uvažujte o duchovním rozměru života. Lidé se stali chamtivými a nenasytnými. Shromažďování a vlastnění věcí se pro mnohé zdá být smyslem života."

"Vánoční příběh nám připomíná, že v životě není zásadní majetek, chtivost, nebo nadbytek, ale láska, láska k bližním a prostota. V časech, kdy se mnozí obdarovávají drahými dárky a přejídají se. Spíše než hromadit věci, by se lidé měli odhodlat dělit se o ně a dávat je.“

"Bez bratrské sounáležitosti jsou i naše nejlepší plány a projekty prázdné a bezduché." V neděli papež ve svém tradičním poselství mše vánoční odsoudil konzumní společnost a materialismus a vyzval k lásce k bližním a prostotě.

Palubni listek 101218Na světě jsou jen dvě politické strany, slušných a neslušných občanů. Poznáme je podle jejich vztahu ke školství. Výchova, vzdělání, kultura a osobní příklad. J.Š.

Dostal jsem ke svým 66.narozeninám předešlého dne ten nejhezčí dárek a věřím, že i vy k dnešnímu Štědrému dni. Vánoční besídka se konala v budově České pojišťovny v Berouně. Jako pozvánku jsem obdržel palubní vstupenku od „letušky“ Jana Králové a vydal se na cestu kolem světa (po ní následoval velkorysý bufet připravený rodiči dětí). Pořídil jsem 3 videa – úvod, program a závěr. Věřím, že mnou pronesená slova v závěru (od 5:10 min.) jsou i slovy všech slušných lidí dobré vůle. Nebylo „suchého oka“ na jevišti ani v sále na konci programu (od 39:50 min.)...

Bata UV avers 2018… Jednotnost v názoru, že každá hlava má právo učiti se po svém, rozvinouti všechno, čím byla obdařena, ale také povinnost být užitečným sobě i druhým. Jako žák i jako učitelBata UV revers 2018 vyjádřil své vychovatelské názory Tomáš Baťa v heslech jednoduchých v slově, nesnadnějších a účinných v provádění. Jako učitel: Buď  příkladem! Jako učící se: Zkus a proveď!

* * *

Jestliže jediný muž naučí sousedy a krajany takovému způsobu práce a života, že přes nejnepříznivější podmínky vítězí ve svém oboru v soutěži s celým světem, je to zajisté nejlepší důkaz jeho neobyčejných schopností vychovatelských.

MZV deskaVe věci možného mrhání penězi daňových poplatníků podřízenou organizací MZV Diplomatickým servisem (DS) jsem podal TO. PČR mne už vyslechla. Ředitel DS pan Martin Pohl na mé ZOI opakovaně neodpovídá. Dnes jsem podal stížnost k rukám ministra Tomáše Petříčka.

Ve věcí možného zneužívání dotací v řádech stamilionů korun jsem také podal TO. Také mne PČR už vyslechla. Pokračuje ve vyšetřování. Ministerstvo mi už poděkovalo. Dotace pro tento rok pro rekultivaci krajiny po těžbě nerostných surovin zastavilo a první případ zneužívání dotací byl odhalen. Chystají se kontroly dalších míst na celém území ČR. Více nemohu v zájmu vyšetřování sdělit, ale mám dobrý pocit z toho, že na ministerstvu jsou i velmi schopní lidé, byť to v té přemíře byrokracie nemají vůbec snadné. Jejich počet roste.

Nemohl jsem nebýt v Praze v tento den. Úvodem jsem připomněl svůj projev na stejném místě ze 17.11.2011 – viz video níže - jeden měsíc před skonem presidenta Václava Havla. Kupodivu měly oba projevy, které dělilo 7 let, takřka stejnou délku. Požádal jsem na závěr vzpomínky na presidenta Václava Havla pořadatele o udělení slova a zkusil na závěr mého projevu „zpatra“, malý test, nepřekvapil mne...

Včera při procházce vánoční Prahou jsem oslovil jednoho invalidu na invalidním vozíku s těžkým postižením nohou. Podpořil jsem ho koupí jím malovaných vánočních pohlednic. Dali jsme se do řeči.

Magistrát na něho podal žalobu pro neplacení nájemného v obecním bytu. Hrozilo mu vyhození z bytu. Měl zaplaceno, ale úředníci Magistrátu byli tak „schopní“, že si to vůbec neověřili. Invalida samozřejmě vyhrál, ale ještě nevyhrál – Magistrát se už 12x odvolal a odmítá zaplatit vzniklé náklady 10.000,-Kč. Jak asi úředníci Magistrátu pracují? Stalo se to loni. Takto to funguje v Praze a nejenom v Praze.

Exekuce taborDnes jsem od exekutora obdržel další pokutu 100.000,-Kč, v pořadí šestou, opět nezákonnou, kdy nikomu nic nedlužím! Snahy ztěžovat moji práci a umlčet mne doslova „za každou cenu“, nabývají na intenzitě a síle. Včera jsem odeslal stížnost na exekutora Mgr. Jana Beneše, adresovanou všem odpovědným institucím na kontrolu činnosti exekutorů, v kopii  všem  hlavním institucím země a jejím představitelům. Pokud nebudou dle zákona a Ústavy ČR odpovědní urychleně konat jak mají, nečeká tuto zemi nic dobrého a organizovaný zločin postupně ovládne celou zemi. „OBČANÉ JE ČAS SEDLAT“, řekl by nepochybně Tomáš Baťa! ZDE si můžete moji stížnost ze dne 18.12.2018 přečíst, ve výroční den úmrtí presidenta Václava Havla, symbolické! Všechna média, ač informována, stále mlčí?! Jak dlouho ještě budou udržovat občany v nevědomosti a pomáhat mafiánským strukturám ovládat stále více naši zemi?!    

Havel Sinagl 1 171108Dnes vzpomínáme 7.výročí úmrtí presidenta Václava Havla. Pravda a láska vítězí, pokud si budeme  pomáhat.

Vlevo Knihovna Václava Havla – vernisáž výstavy „Čečna, konečné řešení“ (17.11.2008), kterou jsem nechal přivézt z budovy EP v Bruselu, kde byla tato otřesná výstava krátce po otevření zakázána. Dnes ráno byla zpráva o výročí úmrtí presidenta Václava Havla na webu ČTK na prvním místě. Vydržela na první stránce jen chvíli…

Kubisova Marta cernobila

Vážení přátelé a příznivci demokracie,

Žádám vás jménem svým a našeho spolku Sodales Solonis z.s., jehož jsem předsedou, o pomoc a podporu v jeho činnosti. Prosím o přečtení tohoto textu.

ND Havel srdce detail 181218Díky roky trvající, bezplatné práci pro pravdu a spravedlnost, jsem se dostal do soukolí právní a exekutorské zvůle, za kterou stojí notorický sudič pan Martin Michal (MM). Jsem pod nevídaným a neskutečným likvidačním tlakem exekutora Mgr. Jana Beneše, prokazatelně spolčeného s panem MM, manželem zpěvačky Heleny Vondráčkové.  To co se mi v současné době děje,  lze nazvat jedním velkým pomstychtivým svinstvem a exekutorské bezprecedentní podjatosti, při vší slušnosti.

Opravdu jsem neočekával, že situaci, kterou prožívala Marta Kubišová, stíhaná několik let soudně Agenturou MM, resp. občanem MM a Helenou Vondráčkovou a která vyhrála až díky Ústavnímu soudu, zažiji sám a v mnohem větší míře a síle. Tehdy jsem vyhlásil finanční sbírku pro paní Martu Kuvbišovou. Pomohla jí. Dnes jsem nucen žádat  o pomoc sám.