Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka

Nejnovější komentáře

 • 15.07.2020 14:51
  Rozbouřené moře hněvu nad nepotrestanými komunistickými ...

  Read more...

   
 • 14.07.2020 11:59
  Právo a spravedlnost - demokratický řád lidských práv a svobod ...

  Read more...

   
 • 12.07.2020 09:16
  Můžeme mluvit o pravdě či o pravdách jak dlouho chceme. Děláme ...

  Read more...

   
 • 10.07.2020 09:30
  Je to stále stejné. Komunistická strana jde svým směrem svými ...

  Read more...

   
 • 08.07.2020 12:13
  Je to stále stejný nezpůsob jednání komunistů, vůči jinými ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 22:32
  Někteří naši poslanci nesnáší svobodu projevu. Skončí jako ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Petice odsuzující Zemana s požadavkem jeho odstoupení z funkce!

… Nyní už nikdo nepochybuje o tom, že prezident Miloš Zeman poškodil a zostudil úřad prezidenta České republiky více, než kterýkoliv z jeho demokratických předchůdců. Je nutné si ale uvědomit míru oné hanby, kterou pan prezident Zeman způsobil. Netýká se to totiž jenom vulgarismů, které použil v přímém vysílání pro veřejnoprávní Český rozhlas v tak zvaných Hovorech z Lán. … V normální zemi by museli občané zaplavit ulice, občané zákonodárci požadovat odstoupení prezidenta, nebo sami na protest se vzdát svých funkcí, elita národa burcovat a konat. ...

TMPT aversKřest knihy "Tři muži proti totalitě", kterou napsala Václava Jandečková jako druhý díl, po úspěšné knize "Kámen", se koná 10.11.2014 ve Kdyni od 15:00 hod. - 70.výročí Pražské deklarace Výboru pro osvobození národů Ruska a definování odboje

Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB

… Podobně jako ve své minulé knize „Kámen“ autorka také odkrývá stěží uvěřitelný paradox tehdejší doby, kdy stejní příslušníci Sboru národní bezpečnosti, kteří pomáhali při přechodech na Západ, byli v rámci zločinných praktik komunistické tajné policie nuceni vodit lidi na útěku do pasti na „falešné hranici“.
Kniha přitažlivě a konkrétně, s využitím bohaté archivní dokumentace odpovídá na současné otázky po existenci a formách působení třetího odboje v období nejsilnějších komunistických represí. Autorka své líčení dramatických příběhů z počátku studené války chápe zároveň jako aktuální apel k ostražitosti, abychom svoji svobodu dokázali ubránit i do budoucna. K tomu je však zapotřebí také poznat a pochopit sami sebe – to je cesta, kterou autorka nabízí pohledem zpět do zrcadla naší minulosti.

PNV Vyhnanci plakat 1 051114V Národním památníku na Vítkově byla dne 5.11.2014, otevřena výstava: „Vyhnanci vyprávějí o násilném vyhnání.“ PNV Vyhnanci plakat 2 051114Potrvá do 4.1.2015. Zasloužila by si trvat mnohem déle. Nad výstavou převzal záštitu ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman. Není veliká, ale ukazuje tragédii a současně velikost lidí, kteří byli nespravedlivě vyhnání ze svých staletých domovů a připraveni takřka o vše. Média se zúčastnila pouze ranní tiskové konference. Na vernisáži nebyla žádná, ani žádný významný politik a veřejně známá osobnost. Účast přislíbil Karel Schwarzenberg, ale omluvil se. Na tuto výstavu by měly jezdit školní zájezdy podobně jako je tomu v Německu. To má ve vyrovnání se s vlastní minulostí značný náskok před námi. Nicméně se situace v poslední době zlepšuje i díky aktivitám zemí, kde dnes vyhnaní žijí či žili a aktivitám občanských sdružení obou stran. Návštěvu doporučuji. Je to i o nás. I my můžeme být jednou vyhnáni z vlastní země, stane-li se slabou a bezbrannou, pokud by ji opustí ti nejlepší a neschopnější. Výstava je mementem naší minulosti i budoucnosti. Nabízím krátkou prohlídku výstavy, ze které mrazí a projevy, kdy doporučuji zejména projev velvyslance Rakouska pana Ferdinanda Trauttmansdorffa v českém jazyce.

J.E.Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska v Praze

Nahráno v Praze, před Obecním domem, dne 5.listopadu 2014, kolem 21:00 hod. Maminka Češka, tatínek Němec, narozen ve Zlíně.  Borec!

Více na : https://www.facebook.com/TheHelleDegeneres/posts/798516103557303

J.Š. 6.11.2014

 

Ricar MarekNíže uvádím dvě otřesné ukázky ze 45-ti stránkového dokumentu!Jourova 2

„... není absolutního dobra nebo zla, vše záleží na okolnostech … Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují a když nemají příčiny zla přímo na očích, jeví se jim jako domněnka.“

... Orgány Evropské komise by ale byly padlé na hlavu, aby si nezjistily i neoficiální curriculum vitae české pretendentky, a nezařídily se podle toho. To, že dnes vláda pláče nad rozlitým mlékem, protože Česká republika vyslala do EK právě takovou osobu, jakou vyslala, a tak dosáhla pouze na nevýznamné portfolio, padá plně na její hlavu. … Vyšetřovatel Vinš se chová velmi korektně a netají se svým názorem – bez nátlaku SZ Havla a bez nátlaku ze shora by se taková věc vůbec nezahajovala a pokud by se vůbec zahájila, byla by brzy uložena nebo odložena, podle jeho názoru je to celé nesmysl, ale tlak na obvinění je tak obrovský, že to musí dělat a že to v rozporu s jeho názorem skončí u soudu… a on odejde od PČR… tak se také stalo – SZ Havel byl osobně u všech výslechů architekta Řičáře, opakované výhrůžky vzetím do vazby, domovní prohlídka bez přítomnosti architekta, nebo jeho advokáta – s nelegálním vniknutím do bytu… Vědělo se, že Péťa má rakovinu tlustého střeva, tudíž čekali, až zemře, tím samozřejmě hlavní obviněný nebyl a celá věc se mohla snadno zlikvidovat. Soud probíhal v Třebíči. S Věrou Jourovou to k soudu vůbec nedošlo ze dvou důvodů, jednak ještě ve vyšetřovací vazbě řekla, že všechno dělala na přímý pokyn Paroubka, tím jej motivovala k tomu, aby se postaral o její záchranu. Dalším důvodem byla smrt Péti. On byl ten, kdo mluvil o Věře jako „svém člověku na MMR“, která mu zajistí dotace. Peťa pro Věru Jourovou představoval největší riziko, pokud by žil a byl odsouzen, musela by být odsouzena s ním....

Toufar Josef

Nevhodný politik je jako špatný kuchař...

Chci věřit a doufat, že bude provedena exhumace všech tělesných pozůstatků obětí tohoto komunistického zločinu, anebo žádné. Nepochybně by s tímto postupem souhlasil i kněz Josef Toufar. Pouze exhumace jeho tělesných ostatků, prováděná za účelem návrhu na jeho svatořečení, by touto formou byla diskriminační, nemravná, jeho svatořečení stěžující a právem z morálních a etických důvodů napadnutelné, urážející oběti a jejich pozůstalé. V hromadných jamách jsou naházeni i malé děti s kojenci, děti vězeňkyň. Je to další výzvou naší společnosti a zkouškou její mravní vyspělosti. Dosavadní stav dokumentují dopisy paní Zdeny Mašínové a Jiřího Nedomy kardinálu Dukovi, Ladislava Bergmana a Jiřího Nedomy pražskému primátorovi a otevřený dopis Miloše Doležala Ladislavu Bergmanovi (dost skandální). Připomínám, že KPV ČR (Konfederace politických vězňů) neměla zájem o vybudování Ďáblického hřbitova, s exhumací kněze souhlasí. Ďáblický hřbitov vznikl díky Stanislavu Stránskému, zemřelému předsedovi SBPV (Svaz bývalých politických vězňů), který nemorální vedení KPV ČR opustil a založil SBPV.

K.Lorenz: „V ruce máme atomovou bombu a v hlavě pocity člověka doby kamenné…“  K.Mrzílek: „Lhostejnost k celku a ke druhým je to, co otevírá cestu zlu.“

Zacházíme nezodpovědně i sami se sebou, nemůžeme proto ani jinak zacházet se svým okolím a přírodou. Kdo tento souboj nakonec vyhraje je zákonité, pokud budem sebezáhubně pokračovat v nastoupeném směru.

„Dočetl jsem starší článek Okolnosti zrodu ČSR: otřesné informace, fakta a důkazy. Jsme zbytečným státním útvarem, protože při své obnově jsme nechtěli a nedokázali navázat na svoje historické tradice Českého království. Vlivem politizujících, vzájemně se pomlouvajících politiků vznikl „demokratický“ útvar, tolerující komunisty v parlamentě dokonce i poté co Gottwald zbolševizoval stranu, která už do parlamentu vůbec nepatřila. Česká, bezbřehá, zbabělá společnost, se rozdrobila ve srovnání s okolními demokratickými. Jsme plebejci, nemající zdání občanské vzájemnosti, odvahy a statečnosti. Pro okolí jsme nesourodý útvar, dehonestující vlastní vojáky obou světových válek, pletoucí se do všeho, přitom „ani ryba ani rak“, která rozrušuje a oslabuje svými nikam nesměřujícími spory Evropu.“ Karel Mrzílek, 1.11.2014

http://www.petice24.com/petice_odsuzujici_zemana_s_poadavkem_jeho_odstoupeni_z_funkce - Zeman se dopouští velezrady, je ostudou naší země, píší lidé v peticích

Zeman a KlausFrantišek Palacký: „Kdykoli jsme vítězili, dálo se to pokaždé více převahou ducha, nežli mocíZeman a klenoty fyzickou a kdykoli jsme podléhali, že tím vinen vždy býval nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy.“

Nedělejme si už více žádné iluze o současném prezidentovi České republiky. Stal se hanbou a ostudou naší země, stejně jako mnozí z jeho blízkých spolupracovníků. Tedy hanbou i všech slušných obyvatel naší republiky, stejně jako prezident Václav Klaus. Naše země se stala světu pro smích, přestává být vyspělými zeměmi brána vážně a respektována. Velkou „zásluhu“ na tom má prezident Miloš Zeman. V sídle českých králů se veřejně, bezostyšně a nestydatě dopouští politické korupce a zneužívání moci. Jan Němec (vrátil státní vyznamenání): „Je třeba říci naplno, obnovuje se diktátorská moc a když jí budeš sloužit, budeš odměněn.“ Udělování vyznamenání ke 28.říjnu 2014 bylo neuvěřitelnou fraškou. S majestátem české státnosti to nemělo nic společného.

Jihlava Rudinska 251014Pavel Wonka: … „Ale kdo ví. Možná, že se ona pomyslná kára skutečně vyškrábe ně­kam na kopec. Ti vzadu jiWonka Pavel marnice hlava a horni trup přestanou brzdit a budou Švejkovi našeptávat: „Švejku, naskoč, s kopce nemusíš tlačit. S kopce to jede samo.“ A jestliže se ve Švejkovi něco probudí a těchto hlasů poslechne, potom bych v té době nechtěl být u oje. Nechtěl bych být při tom, až se ten žalostný průvod s károu bude po­tácet na své anabázi někam k Putimi, uondaný a demoralizovaný. Nechci být ani u té žabomyší války a účastnit se tohoto handrkování. Napadá mi tedy už jen role Laokona a proto volám: „Nevěřte Danajcům, odmít­něte danajské dary!“ …

První premiéra pro „nezakázanou“ veřejnost se uskutečnila v Jihlavě na dne 25.10.2014. Publikum tvořili převážně mladí lidé. Většina naštěstí pochopila, že dokument zamlčel podstatné. O to více ukázal zrůdnost StB, bezcharakternost a bezpáteřnost bývalých přátel Pavla Wonky. Pachatelé vystupují jako hodnověrní svědci a jejich oběť je představována jako pachatel. Morálka a mravní hodnoty zcela naruby! Přesně jako celá naše společnost. Důkazy o obrovské občanské statečnosti Pavla Wonky, odvaze, jeho práci pro společnost, žádné, jen prázdná slova. Analyzovat jen povahu, pitvat nepodstatné, člověka, který byl umučen, je perverznost.

„Musím se postavit do řady s kýmkoli, kdo stojí na straně spravedlnosti dotud, pokud jedná spravedlivě, a rozloučit se s ním, když jde směrem nepravým.“ Mravní zákon slovy Abrahama Lincolna - Matka Natálky se přiznala, že na ni zapomněli, kdy ve spěchu „zachraňovali“ před požárem nakradené zboží!

Věnujte dvě hodiny poslechu této skvělé, závěrečné řeči Mgr. Petra Kausty, a pak sami rozhodněte, zda byste rozhodli jako kdysi soudce Studnička a včera Ústavní soud ČR. Každý skutečně demokratický a nezávislý soud ctí základní právní zásadu IN DUBIO PRO REO – v případě pochybností ve prospěch obviněného. Advokát Mgr. Petr Kausta, obhájce Davida Vaculíka, který byl odsouzen k výjimečnému trestu 22 let, o nesčetných a velmi závažných pochybeních ze strany OČTŘ raději nemluvě. Malé Natálky je nám líto. Vina jejích rodičů se nepřipouští. Natálka sama se stala hlavním argumentem, přebíjející spravedlnost. Nic hezkého to o Ústavním soudu ČR nevypovídá před 25.výročím listopadu. Čtyři mladí muži mají zničené životy, drakonický trest vůbec neodpovídá míře jejich zavinění! Není divu, že ihned po odvysílání tato část politického procesu zmizela z archivu webu ČT24, na což na Facebooku upozornila paní Jana Lorencová, nynější poslankyně za Hnutí ANO.