Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:04
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Ricar MarekNíže uvádím dvě otřesné ukázky ze 45-ti stránkového dokumentu!Jourova 2

„... není absolutního dobra nebo zla, vše záleží na okolnostech … Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují a když nemají příčiny zla přímo na očích, jeví se jim jako domněnka.“

... Orgány Evropské komise by ale byly padlé na hlavu, aby si nezjistily i neoficiální curriculum vitae české pretendentky, a nezařídily se podle toho. To, že dnes vláda pláče nad rozlitým mlékem, protože Česká republika vyslala do EK právě takovou osobu, jakou vyslala, a tak dosáhla pouze na nevýznamné portfolio, padá plně na její hlavu. … Vyšetřovatel Vinš se chová velmi korektně a netají se svým názorem – bez nátlaku SZ Havla a bez nátlaku ze shora by se taková věc vůbec nezahajovala a pokud by se vůbec zahájila, byla by brzy uložena nebo odložena, podle jeho názoru je to celé nesmysl, ale tlak na obvinění je tak obrovský, že to musí dělat a že to v rozporu s jeho názorem skončí u soudu… a on odejde od PČR… tak se také stalo – SZ Havel byl osobně u všech výslechů architekta Řičáře, opakované výhrůžky vzetím do vazby, domovní prohlídka bez přítomnosti architekta, nebo jeho advokáta – s nelegálním vniknutím do bytu… Vědělo se, že Péťa má rakovinu tlustého střeva, tudíž čekali, až zemře, tím samozřejmě hlavní obviněný nebyl a celá věc se mohla snadno zlikvidovat. Soud probíhal v Třebíči. S Věrou Jourovou to k soudu vůbec nedošlo ze dvou důvodů, jednak ještě ve vyšetřovací vazbě řekla, že všechno dělala na přímý pokyn Paroubka, tím jej motivovala k tomu, aby se postaral o její záchranu. Dalším důvodem byla smrt Péti. On byl ten, kdo mluvil o Věře jako „svém člověku na MMR“, která mu zajistí dotace. Peťa pro Věru Jourovou představoval největší riziko, pokud by žil a byl odsouzen, musela by být odsouzena s ním....

Toufar Josef

Nevhodný politik je jako špatný kuchař...

Chci věřit a doufat, že bude provedena exhumace všech tělesných pozůstatků obětí tohoto komunistického zločinu, anebo žádné. Nepochybně by s tímto postupem souhlasil i kněz Josef Toufar. Pouze exhumace jeho tělesných ostatků, prováděná za účelem návrhu na jeho svatořečení, by touto formou byla diskriminační, nemravná, jeho svatořečení stěžující a právem z morálních a etických důvodů napadnutelné, urážející oběti a jejich pozůstalé. V hromadných jamách jsou naházeni i malé děti s kojenci, děti vězeňkyň. Je to další výzvou naší společnosti a zkouškou její mravní vyspělosti. Dosavadní stav dokumentují dopisy paní Zdeny Mašínové a Jiřího Nedomy kardinálu Dukovi, Ladislava Bergmana a Jiřího Nedomy pražskému primátorovi a otevřený dopis Miloše Doležala Ladislavu Bergmanovi (dost skandální). Připomínám, že KPV ČR (Konfederace politických vězňů) neměla zájem o vybudování Ďáblického hřbitova, s exhumací kněze souhlasí. Ďáblický hřbitov vznikl díky Stanislavu Stránskému, zemřelému předsedovi SBPV (Svaz bývalých politických vězňů), který nemorální vedení KPV ČR opustil a založil SBPV.

K.Lorenz: „V ruce máme atomovou bombu a v hlavě pocity člověka doby kamenné…“  K.Mrzílek: „Lhostejnost k celku a ke druhým je to, co otevírá cestu zlu.“

Zacházíme nezodpovědně i sami se sebou, nemůžeme proto ani jinak zacházet se svým okolím a přírodou. Kdo tento souboj nakonec vyhraje je zákonité, pokud budem sebezáhubně pokračovat v nastoupeném směru.

„Dočetl jsem starší článek Okolnosti zrodu ČSR: otřesné informace, fakta a důkazy. Jsme zbytečným státním útvarem, protože při své obnově jsme nechtěli a nedokázali navázat na svoje historické tradice Českého království. Vlivem politizujících, vzájemně se pomlouvajících politiků vznikl „demokratický“ útvar, tolerující komunisty v parlamentě dokonce i poté co Gottwald zbolševizoval stranu, která už do parlamentu vůbec nepatřila. Česká, bezbřehá, zbabělá společnost, se rozdrobila ve srovnání s okolními demokratickými. Jsme plebejci, nemající zdání občanské vzájemnosti, odvahy a statečnosti. Pro okolí jsme nesourodý útvar, dehonestující vlastní vojáky obou světových válek, pletoucí se do všeho, přitom „ani ryba ani rak“, která rozrušuje a oslabuje svými nikam nesměřujícími spory Evropu.“ Karel Mrzílek, 1.11.2014

http://www.petice24.com/petice_odsuzujici_zemana_s_poadavkem_jeho_odstoupeni_z_funkce - Zeman se dopouští velezrady, je ostudou naší země, píší lidé v peticích

Zeman a KlausFrantišek Palacký: „Kdykoli jsme vítězili, dálo se to pokaždé více převahou ducha, nežli mocíZeman a klenoty fyzickou a kdykoli jsme podléhali, že tím vinen vždy býval nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy.“

Nedělejme si už více žádné iluze o současném prezidentovi České republiky. Stal se hanbou a ostudou naší země, stejně jako mnozí z jeho blízkých spolupracovníků. Tedy hanbou i všech slušných obyvatel naší republiky, stejně jako prezident Václav Klaus. Naše země se stala světu pro smích, přestává být vyspělými zeměmi brána vážně a respektována. Velkou „zásluhu“ na tom má prezident Miloš Zeman. V sídle českých králů se veřejně, bezostyšně a nestydatě dopouští politické korupce a zneužívání moci. Jan Němec (vrátil státní vyznamenání): „Je třeba říci naplno, obnovuje se diktátorská moc a když jí budeš sloužit, budeš odměněn.“ Udělování vyznamenání ke 28.říjnu 2014 bylo neuvěřitelnou fraškou. S majestátem české státnosti to nemělo nic společného.

Jihlava Rudinska 251014Pavel Wonka: … „Ale kdo ví. Možná, že se ona pomyslná kára skutečně vyškrábe ně­kam na kopec. Ti vzadu jiWonka Pavel marnice hlava a horni trup přestanou brzdit a budou Švejkovi našeptávat: „Švejku, naskoč, s kopce nemusíš tlačit. S kopce to jede samo.“ A jestliže se ve Švejkovi něco probudí a těchto hlasů poslechne, potom bych v té době nechtěl být u oje. Nechtěl bych být při tom, až se ten žalostný průvod s károu bude po­tácet na své anabázi někam k Putimi, uondaný a demoralizovaný. Nechci být ani u té žabomyší války a účastnit se tohoto handrkování. Napadá mi tedy už jen role Laokona a proto volám: „Nevěřte Danajcům, odmít­něte danajské dary!“ …

První premiéra pro „nezakázanou“ veřejnost se uskutečnila v Jihlavě na dne 25.10.2014. Publikum tvořili převážně mladí lidé. Většina naštěstí pochopila, že dokument zamlčel podstatné. O to více ukázal zrůdnost StB, bezcharakternost a bezpáteřnost bývalých přátel Pavla Wonky. Pachatelé vystupují jako hodnověrní svědci a jejich oběť je představována jako pachatel. Morálka a mravní hodnoty zcela naruby! Přesně jako celá naše společnost. Důkazy o obrovské občanské statečnosti Pavla Wonky, odvaze, jeho práci pro společnost, žádné, jen prázdná slova. Analyzovat jen povahu, pitvat nepodstatné, člověka, který byl umučen, je perverznost.

„Musím se postavit do řady s kýmkoli, kdo stojí na straně spravedlnosti dotud, pokud jedná spravedlivě, a rozloučit se s ním, když jde směrem nepravým.“ Mravní zákon slovy Abrahama Lincolna - Matka Natálky se přiznala, že na ni zapomněli, kdy ve spěchu „zachraňovali“ před požárem nakradené zboží!

Věnujte dvě hodiny poslechu této skvělé, závěrečné řeči Mgr. Petra Kausty, a pak sami rozhodněte, zda byste rozhodli jako kdysi soudce Studnička a včera Ústavní soud ČR. Každý skutečně demokratický a nezávislý soud ctí základní právní zásadu IN DUBIO PRO REO – v případě pochybností ve prospěch obviněného. Advokát Mgr. Petr Kausta, obhájce Davida Vaculíka, který byl odsouzen k výjimečnému trestu 22 let, o nesčetných a velmi závažných pochybeních ze strany OČTŘ raději nemluvě. Malé Natálky je nám líto. Vina jejích rodičů se nepřipouští. Natálka sama se stala hlavním argumentem, přebíjející spravedlnost. Nic hezkého to o Ústavním soudu ČR nevypovídá před 25.výročím listopadu. Čtyři mladí muži mají zničené životy, drakonický trest vůbec neodpovídá míře jejich zavinění! Není divu, že ihned po odvysílání tato část politického procesu zmizela z archivu webu ČT24, na což na Facebooku upozornila paní Jana Lorencová, nynější poslankyně za Hnutí ANO.

Hucin StropnickyAktualizováno: Kauza Vadas a Hučín: My o koze a Hučínovi stoupenci o voze

Oslavný paján, chvála, autoři otázek skryti, byl jsem jediným, kdo se pod otázku podepsal. Na mých 20 otázek pan Hučín neodpovídá už 3 ½ roku. Zřejmě ani 3 ½ roku není dost prostoru? Proč neodmítl pořádání finanční sbírky a dary od přátel, když měl dostatek peněz od továrníka Karla Zejdy, jak sám dnes přiznává?! Ne všechny otázky byly zodpovězeny. Na svém webu se už samozřejmě patřičně prezentuje jako vždy, když jde o jeho osobu a chorobnou, narcistickou touhu po zviditelnění. Typické, jak se vyjadřuje k aktuální kauze Pavla Wonky. Je vidět, že autorce skandálního, dehonestujícího dokumentu Libuši Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“, poskytl opravdu „hodnotné“ informace, samozřejmě bez důkazů, jak je u něho běžné. Smutný obraz „hrdiny“. Zde si paní Rudinská obraz válečného hrdiny měnit netroufne. Měla by zde množství nezpochybnitelých důkazů o bezcharakternosti pana Hučína, na rozdíl od Pavla Wonky. Vrána k vráně sedá. Obávám se, že revokace rozhodnutí ministra obrany je stále aktuálnější, pokud ovšem dění v naší zemi nedostane „východní“ směr? Situace nabývá stále více na vážnosti!

MS Praha Zirovnicky CR prg 221014Žaloba zamítnuta a povinnost uhradit nutné náklady 300,-Kč - Zástupce MsP: „Kdyby odsouzený nepáchal trestný čin, tak by žádné věznice nebyly třeba.“

ČR ztratila právo věznit, když nenaplňuje podmínky vězeňství – Nemůže být promlčeno, když porušování čl.3 Úmluvy začalo v roce 2001 a trvá dodnes – Soudkyně někam zavolala a zamítla – Ukázkové chodby a cely věznic pro kontroly jako „Potěmkinovi vesnice“ – Místní šetření soudkyně odmítla jako důkaz – Dle Lisabonské smlouvy má legislativa EU přednost před českou – Z osmi miliard rozpočtu jdou 2 ½ miliardy na výsluhy a důchody. Žaloba Alberta Žirovnického na ČR byla projednávána 22.října u MS Praha od 13:00hod. Jednání bylo veřejné, média informována, společensky velmi závažné téma, v lavicích pro veřejnost jsem seděl osamocen. Soud si nepřál být rušen při zdůvodnění rozsudku pořizováním videozáznamu. Proto byl videozáznam, proti běžným zvyklostem, přerušen. Pořizoval jsem ho bez dovolení soudce – viz výměna názorů na konci zvukového záznamu vyhlášení rozsudku, kdy jsem se soudci omluvil. Zvukové záznamy jednání a vyhlášení rozsudku.

Sladecek VladimirOdmítl ji ústavní soudce prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (jmenován 4. 6.2013 prezidentem Zemanem. PodánaRicar Marek 25.6.2013) - Podána je stížnost k ESLP ve Štrasburku v německém jazyce.

… Pro seznámení s obsahem vyšetřovacího spisu měl stěžovatel časové období pouze dva dni v době od 10,00h – 12,30h. Spis má cca 2000 stran a obviněný se v něm neorientuje a smyslu nerozumí. Podává návrh na výslech svědků Paroubek, Jourová a spol. Vyšetřovatel návrh sepíše, ale na místě mu oznámí, že návrh na doplnění dokazování bude zamítnut. Advokát Kohler, ani jeho kolega, či koncipient přítomen není – viz příloha. … v období bez advokátního zastoupení, je stěžovateli předána obžaloba. Předává ji policejní ochránce, krycí jméno Matěj. Obžaloba má 115 stran a seznámení s obžalobou trvalo cca 2–3 hodiny. … Obžaloba byla pro stěžovatele nesrozumitelná a nevěděl, co má dělat. Obžalobu si směl pouze přečíst, podepsat a musel ji vrátit zpět příslušníkovi Policie ČR. Ten ji opět uzamkl do policejního trezoru jako utajovanou skutečnost. … Usnesení o obvinění z trestného činu „dotačního podvodu“ převzal nikoli stěžovatel, ale důstojník Policie ČR. … Celý režim Ochrany svědků a jiných osob probíhá v režimu utajení, což samo o sobě znemožňuje svobodnou obhajobu. S jakýmkoli dokumentem, listem, stranou papíru, se mohl seznámit pouze jako s utajovanou skutečností a musel jej okamžitě odevzdat Policii … v řízení před MS PRAHA došlo k 11ti ústním jednáním. Prvních pět jednání mělo jiné složení senátu než šest jednáních následujících. … Trest propadnutí veškerého majetku je v České republice ukládán zcela výjimečně, a to pro dlouhodobé devastující účinky pro další život odsouzeného a jeho rodiny. … Česká republika se nepřipojila k trestnímu řízení jako poškozený a nevymáhala náhradu škody. Z toho lze dovodit, že stěžovatel škodu ve výši 15,5 mil.Kč nezpůsobil. … Nadto v celé řadě trestních případů projednávaných soudem dosahovala škoda řádu miliard, kdy trest propadnutí veškerého majetku uložen nebyl – viz causa H-systém, causa manažerů KB, obv. Chvalovský. …

Ricar MarekProsím o podepsání Petice na podporu Josefa Marka dříve Ing. Arch. Marka Řičáře - Citace z ústavní stížnosti ze dne 25.6.2013!

Benesova Marie

Četl jsem dnes celé odpoledne tento PODNĚT ze dne 30.dubna 2012 k rukám ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila. Otřesné čtení o české justici, policii, politicích, ministerských úřednících, naší zemi i nás samotných. Odložením tohoto podnětu ministryní spravedlnosti JUDr. Marií Benešovou sama vyslala signál, že na straně práva a spravedlnosti není, ale na straně vlastní, kauzou přímo ohrožené strany ČSSD (podnět ležel dlouho na MsP nevyřízen předchozími ministry Pospíšilem a Blažkem). Jiřího Paroubka jsem kontaktoval přes jeho sekretářku, slíbila zařídit kontakt. Nastalo mlčení, telefon už zvedán není. Dost žalostné vysvědčení pro naší zemi 25 let po listopadu 89. Na přečtení celého podnětu je třeba několik hodin. Podstatné z podnětu naleznete níže. Kdo má ještě méně času, doporučuji alespoň červeně označený text. Ve vlastním zájmu by si měl najít čas každý slušný občan - na přečtení celého podnětu!