Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.08.2020 16:59
  Včera v Událostech komentářích na ČT 24 od 22:00 hod. si ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:43
  Předseda senátu, který si notoval s místopředsedou Filipem ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:29
  Life is full of happiness and some times need some people to ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 09:34
  Podkarpatská Rus je hříčkou totalitních států, kterým jsme ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:27
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

SKODA HoldingTento text níže koluje po internetu. Mé dosavadní zkušenosti a získané informace potvrzují pravdivost jeho obsahu. V tom žijeme a nebude-li započato s nápravo katastrofálního stavu, doplatíme na to všichni, naše zem i ti bohatí, ať už nabyli majetek poctivě či nikoliv. Iniciativy se musí ujmout poctiví podnikatelé a schopný management. Případná masová shromáždění bez jejich kapitálové a sjednocovací činnosti, by byla opět snadno zneužita a využita těmi, proti kterým by byla, byť v dobré víře, snadno zneužita jako už mnohokrát v minulosti. Dát ve volbách opět šanci stejným stranám, programům a politikům, kteří nám stále stejné předvádějí už 23 let by mohlo znamenat konec demokracie. Budeme dávat stále prioritu konzumu a pohodě, nebo se každý z nás zasadí o návrat morálních a mravních hodnost do naší společnosti? Bez nich rychle zmizí i to první. Proto podporuji hnutí ANO 2011. Šanci si zaslouží a bude-li kvalita jeho kandidátů přesvědčující, jeho úspěch ve volbách bude reálný. Bude to nepřímá forma potřebné přímé volby občanů zákonodárců, která bude, věřme, v příštích volbách do Sněmovny už uzákoněna. Volit strany, které si tam dají kandidáty, které by většina v přímých volbách nikdy nevolila, je v postkomunistické zemi vždy rizikem a že oprávněným, dokazují výsledky voleb od roku 1989 a jejich následky. Nelze připustit, aby práci schopných lidí nadále ničili neschopní! To není nic jiného než potupná, morální a následná ekonomická destrukce země. DOBROU VOLBU!

Romove ZemanMají se snad přestěhovat Romové a bezdomovci na Pražský hrad, do Lán, na Úřad vlády, do Sněmovny či do Senátu…?! - Martin Luther King: „Mám sen, že mé čtyři děti budou jednou souzeny ne podle barvy pleti, ale podle charakteru.“ – Hrozí chrudimskému centru osud Hrochova Týnce? V poslední době se sem přistěhovaly desítky romských rodin Zapomenutá špachtle a porodní asistentka!

Majitelé nemovitostí neporušují žádný zákon a prezident Zeman je chce za vysoké nájemné trestat? Neřeší náhodou tito majitelé budov, kde bydlí Romové problém za stát, který ho neřeší?! Pokud se zamezí ubytování mnoha rodin na malém prostoru, kde budou tito lidé bydlet?! Řešíme stále následky, ne skutečné příčiny. „Extrémisté“ reagují právem na následky, které nezavinili. Stát nepřipouští svoji odpovědnost. Romové jen využívají situace jak je jim vlastní. Stát přenáší svoji odpovědnost na druhé. Trestá a postihuje ty, kteří na stále větší problém upozorňují a který stále více ohrožuje slušné občany, žijící v sousedství Romů, zatímco Romové za porušování zákona jsou pardonováni, postihováni či odsuzováni mírně na rozdíl od ostatních občanů.

Michal Martin IIPředkládám usnesení KS Praha soudce JUDr. Vojtěcha Cepla ml. ze dne 20.8.2013. Cituji závěr odvolání Agentury MM Praha s.r.o: Žalobci znovu poukazují na to, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí je zjevný zcela negativistický a tedy nepřípustný vztah soudu k žalobcům. Soud opisuje některá svá stanoviska z jím citovaného rozsudku ve věci 36C 25/2010, u nichž žalobci rovněž namítali zjevnou nesprávnost. Skutečnost, že soud nepřípustně zasáhl do práv žalobců, ať už procesních nebo hmotněprávních, jak je shora popsáno, považují žalobci za tak zásadní, že ve smyslu ust. § 221 odst. 2 o.s.ř., jsou toho stanoviska, že věc byl měl po zrušení napadeného rozhodnutí projednat a rozhodnout jiný samosoudce.

Minkau Ludvík Karl a Livia Klausová PRECIOSA Showroom Praha Jindrisska 19Telefonický rozhovor s Jiřím Kubíkem, pracovníkem Výboru na odhalování teroru KSČ v koncentráku Minkovice a jiných.

Co říkáte včerejšímu soudu, kdy dozorci svědčili, že jejich kolega Vondruška nepáchal násilí na vězních ?

Kolegové bachaři svého kolegu Vondrušku přeci podpoří, aby chránili svojí "společnou komunistickou čest" pošpiněnou samotnou existencí tohoto jejich rudého koncentráku na mučení lidí v otrokářské továrně ÚV KSČ n.p. Preciosa MinkoviceTakové svědectví má nulovou hodnotu. Týká se pouze okamžiků, kdy ostatní dozorci zrovna měli Vondrušku na očích, ne těch ostatních 90% času, kdy s ním nebyli. Např. včerejší svědek Ladislav Kulíček zvaný Kotletka, vychovatel z oddílu B, doháněl po celá 80. léta vězně týráním hladem, betonovými kobkami a psychickým týráním - neustálými bezdůvodnými tresty za nesplnění úmyslně přemrštěných norem k zoufalství, těžkým depresím a k sebevraždám. Anebo jeho vězni dobrovolně spáchali přestupky, aby byli přeloženi z druhé nápravně výchovné skupiny do té nejtěžší – do třetí ve Valdicích a na Mírově. To už o něčem vypovídá. Lágr Minkovice byla taková soukromá 4. nápravně výchovná skupina bachaře Vondrušky, Kulíčka, Johy, Sochůrka, Patery, Šimka a spol., která v zákonech vůbec neexistovala. Z vězňů učinili bachaři otroky v otrokářské sklářské továrně Preciosa n.p., kde celou směnu pobíhali jako šílení a v poklusu přenášeli tuny železných nástrojů mezi plynovými hořáky a vodními tryskami na válcových brusech v obrovském rámusu a jedovatém vzduchu z éteru a skelném prachu. Kdo těmi hrůzami prošel, viděl skutečné rudé peklo. Všechny stížnosti na toto barbarství zametl zločinecký náčelník Šimek a zločinecký dozorový prokurátor Kostelecký (dnes soudce) pod koberec.

 

PoliticiHistorik Pavel Taussig na ČT v Událostech 13.8.2013: „České statečnosti je dost. Jen je třeba o ní mluvit, nezapomenout na ni. Češi nejsou národem slabochů, kolaborantů a lidí, kteří se ohýbají v takových těch těžkých dobách.“ Škoda, že pan Taussig nedoplnil konkrétnímu čísly kolik bylo statečných z celkového počtu obyvatel země a kde je hranice počtu statečných, která dovoluje označit českou statečnost za dostatečnou, resp. typickou vlastnost české povahy či národa…?!

ANO 2011 tady jsmeRusnokův tým působí nejvíc normalizačním dojmem ze všech porevolučních kabinetů - Česko zabředlo do šíleného paradoxu - Pane premiére a pane ministře, ne pan ředi­tel Burian, ale vy jste neprošli žádným výběro­vým řízením!

Blíží se opět perioda 2000 let kdy pravidelně zanikaly kdysi velké, vyspělé, mocné říše a civilizace - pro ztrátu morálky a nekontrolovatelný nárůst korupce napříč celou společností? Člověk a jeho sklony se nezměnily. Obrovský rozvoj techniky a vědy nezaručuje automatický pokrok morálky a zdravého rozumu. Může nás naopak obojího postupně zbavovat, jak nás už varoval Albert Einstein. Bez ohledu na vážnost situace u nás i v ostatním světě, by to mělo být o to větší výzvou každému z nás sám přispět k zabránění hrozící katastrofy a ne jen odevzdaně, nedůstojně čekat na Godota!

Krejk Ji 270613„Raději bych dostal takový řád za dílo, které bych vytvořil v době svobody. To se mi nepodařilo.“

Když jsem pana režiséra Jiřího Krejčíka navštívil v ÚVN v Praze 27.června, tušil jsem, že už se vidíme naposledy… Pan Bohumil Vejtasa mi 8.srpna napsal: „Před chvílí jsem se dozvěděl, že cca ve 12 hodin zemřel dobrý člověk a přítel režisér Jiří Krejčík. Vzpomínejme…“ Odešla jedna z největších osobností našeho filmu a naší země. Jak už je tradicí v naší zemi, poměrně v tichosti a takřka zapomenut…

Caslavska_kniha_avers„Mně šlo o jediné: aby se v té hektické době zastavil čas, aby se udělalo například předběžné opatření, vyhlásilo se mo­ratorium na majetek KSČ, obstaveníCaslavska_kniha_revers majetku apod. do doby, kdy se vše tak trochu znormalizuje, ohně pohasnou a váš­ně se uklidní. Bohužel, nikde jsem nenašla slyšení, nikde! Ani u prezidenta.“

Až nyní jsem si našel čas k přečtení knihy Pavla Kosatíka: VĚRA ČÁSLAVSKÁ – ŽIVOT NA OLYMPU. Přečetl jsem ji za dva dny. Níže pochopíte proč. Není na světě moc zemí, pokud vůbec, které by se tak dokázaly zachovat k člověku, navíc ženě, která toho tolik pro svoji milovanou zem vykonala, obětovala a která si toho tolik musela vytrpět, až to její duše málem nevydržela a nepřežila. Jsou „soupeři“ na jejichž praktiky a způsoby nestačí ani mnohonásobná olympijská vítězka. Pavel Kosatík to v závěru knihy vystihl přesně: „Zdá se mi, jako by hodnota všeho, co Čáslavská pro český národ vykonala a symbolizovala, znamenala spíš přitěžující okolnost.“

SN_avers_LKPohnutý životní osud baronky Sidonie Nádherné z Borutína se stal předlohou ke komornímu muzikálu s nádhernými texty, melodiemi a myšlenkami,SN_basen_a_citace oslovujícími aktuálně i dnešního člověka - Hra o svobodě člověka a proti totalitním režimům, bude hrána jistě ještě dlouhá léta

Marta Kubišová a Aneta Langerová spolu s dalšími účinkujícími, včetně muzikantů, zasluhují obdiv za vynikající výkony – jak pěvecké, tak herecké a taneční. Nepochybuji, že by představení sklidilo obrovský úspěch i u televizních diváků, kdyby bylo přenášeno v přímém přenosu. Také se nedivím, že všechna představení jsou vyprodána a neobejdou se bez přístavků. Představení je plné hlubokých myšlenek, které člověka doprovázejí i na cestě domů. Režisérka Olga Sommerová natáčí film o Martě Kubišové, Einodis je jeho součástí. Mělo by se hrát a zároveň točit příští rok na zámku ve Vrchotových Janovicích, ale není jisté, jestli se seženou peníze na to, aby se vůbec mohlo v janovickém parku uskutečnit. Do dubna 2014 by mělo být dotočeno. Premiéra filmu o Martě Kubišové by měla následovat v červenci. Jinak toto nádherné představení je natočeno a zachováno. Představení musíte prostě vidět, nedá se popsat aniž by se mu neublížilo! Diváci si na závěr během „standing ovation“, vynutili snad desetkrát opětovný příchod účinkujících na jeviště!