Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Pod Majerovic leteckyMS Praha prg Majerovic 19.3.2024

Je lépe bojovat za něco, než žít pro nic

„Člověk nebojuje, aby vyhrál, ale aby se nedal!“

 

Jan Werich

***

Aktualizováno 31.3.2024: 

***

Soudní síň byla plná zahrádkářů. Soudkyně JUDr. Irena Nosková fotografování nedovolila, zato mi dovolila pronést „závěrečné slovo“ po vynesení rozsudku. Senátu nezbylo než mlčet. Zvukový záznam JEDNÁNÍ a vynesení ROZSUDKU, doporučuji!

Zastupující právní zástupkyně zahrádkářů Mgr. Ivana Biskupičová za JUDr. Lenku Vančatovou (podklady obdržela 2 dny před jednáním?!) a zástupce zahrádkářů ing. Vladimír Pilát, promluvili a argumentovali skvěle. Není divu, že veřejnoprávní média se kauze vyhýbají – až takovou moc mají zločinní developeři. Zahrádkáři mají proti sobě „přátele ze studií v Moskvě“ – i proto nemohou stále prorazit. Naštěstí rozsudek není jednoznačný. Umožňuje zahrádkářům v dosud nerovném boji pokračovat. Přikládám KRÁTKÝ VHLED do problematiky zahrádek v Prokopském údolí. Kauza ukazuje neutěšený stav naší společnosti, ve které privilegovaní lidé a gangsteři požívají ochrany na úkor všech ostatních. Držme statečným zahrádkářům palce! JŠ

***

Pod Majerovic: další děsivá situační zpráva č. 6/2024 !

***

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

Sevcenko TarasSevcenko citat bohatiZa psaní v ukrajinštině a obhajobu ukrajinské nezávislosti byl v roce 1847 uvězněn. Ze 47 let svého života prožil Ševčenko 24 let jako nevolník, 9 let na svobodě, 10 let ve vyhnanství a 4 roky pod policejním dohledem. Taras Ševčenko

***

"Až umřu, pohřběte mě na mé milované Ukrajině, můj hrob na mohyle vysoké uprostřed rozprostírající se roviny, aby pole, stepi bez hranic, Dněpru břeh hluboký mé oči viděly, mé uši slyšely mocný řeky hukot.

Až z Ukrajiny Dněpr do modrého moře krev nepřátel ponese... pak opustím tyto kopce a úrodná pole - opustím je všechny a odletím do příbytku božího, a pak se pomodlím..... Ale do toho dne o Bohu nic nevím.

Ach, pohřběte mě, pak povstaňte a rozbijte svá těžká pouta a krví tyranů zalijte svobodu, kterou jste získali. A ve velké nové rodině, rodině svobodných, Tichým, laskavým slovem vzpomeňte i na mne."

***

Borovsky KBorovsky o RusechÚžasné dvě hodiny plné tance, zpěvu, recitací, včetně vědomostní soutěže dětí i dospělých o díle ukrajinského K. H. Borovského, básníka a národního buditele. Jak by asi dopadly naše děti a dospělí v testu znalostí díla českého Tarase Ševčenka? Má sochu na Náměstí Kinských od roku 2010. Kdy si i my připomeneme také stále aktuální odkaz K. H. B. - nejen jeho sochami?! JŠ

 

„Mocný ti dá radu jak přeplavat moře, ale málokdy tě vytáhne z louže.“

***

 „Jenom svoboda a dobré státní zřízení příčinou jest blahobytu a růstu a jmenovitě ta část a stránka svobody, která k tomu vede, aby každý pokud možná jen pro sebe pracoval, a celý výnos přičinění svého sám pro sebe zachoval, neživě z toho žádných zahalečů.“

 K. H. Borovský

***

KS Zlin II SZ senat obhajci 11.3.2024KS Zlin prg 11.3.2024Aktualizováno 5.4.2024: 

Aktualizováno 16.3.2024: Události ČT mlčely, jinak se veřejnoprávní ČT "snaží". Právních zástupců odsouzených se nezeptá, neuvede, že svědci jsou cikáni, natož aby kontaktovala žalobce Foltýna, který důvěru rozhodně nebudí ... https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/kauza-vrazdy-ve-slopnem-klicove-svedky-nikdo-nenavedl-potvrdila-zalobkyne-347182

***

Kauza Slopné dnes pokračovala za velké účasti veřejnosti a médií. Přítomna byla i veřejnoprávní ČT (v Událostech ČT nic ?!). Soudce Mgr. Pavel Dvorský vedl jednání opět vzorově.

Připojuji kompletní zvukové záznamy:

ČÁST I: výslech druhého romského svědka 

ČÁST II: video-výslech kněze – závažné téma, zda smí kněz vyzradit zpovědní tajemství - doporučuji!

KS Zlin IV videoprenos 11.3.2024KS Zlin V verejnost 11.3.2024ČAST III: výslech vězeňského kaplana

ČÁST IV: důkazní návrhy a závěr

ČÁST V: konec rozhovoru pro média obhájce Davida Šimona Mgr. Roberta Cholenského Ph.D., stručně a jasně – jeho časté a neúprosné otázky na svědky mnohé naznačovaly!

***

Zřejmě je všechno jinak, prohlásil o případu vraždy ve Slopném obhájce

***

Slopne dva nevinniVideo přenos se uskutečnil v menší místnosti, soudce proto rozhodl provést výslech kněze bez účasti veřejnosti a médií. Po protestu jednoho novináře soudce jejich přítomnost povolil. Mně justiční stráž nechtěla vpustit. Nejsem prý „oficiální zástupce médií“. Sdělil jsem, že mám patřičný průkaz (nikdo ho nepožadoval). Soudce vycházející právě ze soudní síně nic proti mé účasti nenamítal.  

O nevinně obou odsouzených nepochybuji, stejně tak jako o dobrém charakteru Davida Šimona (hovořil jsem soukromě i s jeho skvělým otcem. Jeho závěrečná slova v rozhovoru pro média: „Snad to dopadne dobře…“ ) a špatném Maroše Straňáka. Při opuštění síně jsem oslovil soudce s tím, že kdyby měl moc vyžádat si patřičné policejní dokumenty, bylo by hned vše jasné (opět se mluvilo o NCOZ Ostrava?!).      

Další jednání je nařízeno na 4. dubna 2024 od 9:00 hod. JŠ

***  

Krajský soud Zlín 1.2.2024: Masakr práva a spravedlnosti vyplouvá pomalu a jistě na povrch!

LN KO Akvinsky 7.3.2024Kdo se čestně nevyrovná s vlastní minulostí, bude mít i nevyrovnanou budoucnost... Pokud vládnou špatní lidé a slušní nekonají, nemůžeme čekat dobré časy…

***

Pořídil jsem FOTOGALERII a video níže z celého pietního aktu. Žádný český politik se nedostavil, podobně jako na Švédské šance, zato do Lidic jezdí masově. Škoda, že město Kadaň nedokázalo opravit padající omítku na hřbitovní zdi. Věřme, že bude brzy opravena. Starosta města (měl vynikající projev). Na můj dotaz proč není na místě tragédie (Náměstí Míru), pamětní deska, připomínající tragédii mi řekl, že se na tom pracuje. Z českých médií byla přítomna pouze zahraniční redakce ČRo. Byl jsem udiven, když jsem spatřil na nejbližším hrobě u památníku jméno rodiny Šináglových… Po ranním příjezdu jsem zašel do místního kostela, kde jsem potkal jednu paní. Chtěl jsem se jí zeptat na cestu k hřbitovu. Byla to Ukrajinka, která se šla pomodlit za svého syna, bojujícího na Ukrajině. Rozplakala se… JŠ  

***

***

Vídeň 2.3.2024: Vzpomínka na 105.výročí masakru v Kadaní s projevem vnuka českého krále Jeho císařské a královské Výsosti arcivévody Karla Habsburského

Cirkus na vode vstupenka 7.3.2024Bylo vyprodáno a publikum nadšeno, včetně dětí, skvělá atmosféra. Mnozí nestíhali včas přijít, proto byl začátek odložen o 20 min. Obrovský cirkusový stan, mi připomněl mé dětství a návštěvu cirkusů Humberto, Busch, či Berousek. Duše a srdce každého cirkusu, klaun, byl skvělý. I mne si vybral pro své číslo (imitoval jsem potleskem rytmus udaný jeho píšťalkou). Dokonce za mnou přišel a dali jsme si „pětku“:-) Doporučuji návštěvu s dětmi. Překvapilo mne, že i cirkus bez zvířat může mít tak skvělou atmosféru. Dvě hodiny umění a krásy vás nechají zapomenout na starosti všedního dne. Na závěr následovalo zasloužené „standing ovation“. Cirkus znají miliony diváků - připravuje nový program.

Připojuji FOTOGALERII s krátkými ukázkami ze všech vystoupení artistů – CIRKUS BUDE:-)

***

***

CIRKUS NA VODĚ WATERLAND

Blažek Bochnakova 28.2.2024

Aktualizováno 16.3.2024: Matka se synem statečně bojují proti zločinným strukturám v PČR a justici!

***

Aktualizováno 8.3.2024: ROZHOVOR Ivana Smetany, majitele KTV, s Václavem Peričevičem, členem Výboru spolku Šalamoun, o soudkyni JUDr. Janě Bochňákové – doslova se „utrhla ze řetězu“. Pokud i na mne podala, zřejmě i bývalá soudružka, trestní oznámení, budu se těšit! Pravda může prohrávat jen dočasně. Nakonec vždy zvítězí, i když to dá „fušku“. JŠ

***

Soudkyně JUDr. Jana Bochňáková opět zakázala vstup na veřejné soudní jednání dvěma novinářům, zprostředkováním ústního vzkazu justiční stráží. Opět žádné věcně, zákonné zdůvodnění, se zákazem vstupu do soudní síně - před zahájením soudního jednání i po jeho skončení. Soudkyně flagrantně porušuje Ústavu ČR, právo veřejnosti účastnit se veřejného soudního jednání, provádět jeho kontrolu, včetně útoku na svobodu slova, tisku a podpory cenzury. Další jednání je nařízeno na 25.4.2024 od 8:00 hod. Ve věci pomluvy 3x trestaným Bogdalíkem na 2.4.2024 od 11:00 hod. Věřme, že dojde i na jeho „parťáka“ z NCOZ Ostrava plk. Jaromíra Šiguta.

Využil jsem čas ke krátkým rozhovorům na chodbě i druhé návštěvě předsedy soudu Mgr. Tomáše Komradeka. Spojil jsem krátké zvukové záznamy do JEDNOHO v pořadí: Začátek soudu – Návštěva předsedy soudu -  Rozhovor s manželkou svědka Bogdalíka – Neplánovaný rozhovor s jinou soudkyní – Pokus o slovní kontakt se soudkyní Bochňákovou – Žalobci zůstali v soudní síni déle než druhá strana po skončení jednání.

KTV Live odvedla opět dobrou, skutečně nezávislou práci – rozhovory v odkazech níže, s paní Janou Domanskou, Ivanem Smetanou a moji osobou (před soudní síní a při „kávě“) jistě zaujmou širokou veřejnost.

Tento článek bude postupně aktualizován – události nabývají na spádu a spějí k nevyhnutnému pádu soudkyně – neměla se jí nikdy stát. Zvukový záznam obratem zveřejním jakmile to bude možné – bude to opět odstrašující ukázka. Můj Podnět k MSp na soudkyni Bochňákovou (29.2.2024) bude doplněn.

Aktualizováno 13.3.2024: 

***

Calvin Coolidge (1872-1933), poradce amerického prezidenta Wilsona v roce 1919 a později sám prezident USA (30. prezident) v letech 1923-1929, se 10. března 1919 vyjádřil takto:

Dnes existuje hluboké nepřátelství mezi německými Čechy a Čechy a není důvod očekávat, že toto nepřátelství bude v blízké budoucnosti překonáno. Krev, která tekla 4. března, kdy čeští vojáci stříleli do německých davů v mnoha městech, byla prolita způsobem, který lze jen stěží odpustit. Jestliže v listopadu loňského roku snad ještě existovala v německých kruzích určitá ochota zachovat Čechům politickou loajalitu z hospodářských důvodů, dnes již prakticky zmizela ...".

***

Pietní vzpomínka se uskutečnila v „Haus der Heimat“. Byla čtena jména všech 54 povražděných, včetně dětských obětí. Budu překvapen, pokud tuto tragédii připomene mainstream. Vláda ČSR nedodržela slib o zaručení práv etnickým skupinám, jak určovalo 14 Wilsonových bodů. Za nedodržení slibu vládou, byli povraždění protestující, slušní lidé, řemeslníci a podnikatelé. Dr. Emil Hácha měl pravdu: „Naše neštěstí začalo vznikem Československa“.  

Níže je video záznam celého aktu – doporučuji nadčasový projev arcivévody Karla Habsburského! Připojuji i FOTOGALERII a pro případný archiv i zvukový záznam. Níže naleznete další zajímavé postřehy z Vídně.

***

***

Pohádka o sebeurčení: Trauma ze 4. března 1919

93.výročí masakru: 54 mrtvých a stovky zraněných stále žalují

Ostrava Jana Domanska 27.2.2024OS Ostrava JD prg 27.2.2024

Aktualizováno 16.3.2024: Matka se synem statečně bojují proti zločinným strukturám v PČR a justici!

Aktualizováno 8.3.2024: 

Aktualizováno 3.3.2024: ROZSUDEK Mgr. Jitky Kulichové ze dne 29.2.2024 – jen více takových soudkyň a soudců, kteří slouží právu a spravedlnosti! ROZHOVOR s paní Janou Domanskou po vynesení rozsudku. Přijďte podpořit jejího syna ing. Jana Karase u OS Ostrava 5.3.2024 od 8:00 hod. Na nezávislé novináře už je opět připravena justiční stráž, která je opakovaně nevpouští na veřejné jednání na příkaz soudkyně JUDr. Jany Bochňákové, aniž by to řádně zdůvodnila. Veřejnoprávní média tato kauza "nezajímá", ačkoliv jsou všechna už roky, i mnou informována. Kdo asi kontroluje a má moc ovládat novináře, svobodu tisku a právo veřejnosti na informace?! JŠ

***

Další neuvěřitelný den a setkání se stejně neuvěřitelnou nespravedlností. Pořídil jsem ZVUKOVÝ ZÁZNAM z celého jednání. Doporučuji zejména výslech bývalé, úspěšné podnikatelky paní Jany Domanské (od 21:30 min.) Dokonalá výpověď, kterou lze chápat i jako občanskou obžalobu PČR a státního zastupitelství, kteří nečinně přihlíželi a přihlížejí neskutečnému zločinu na zcela nevinných lidech. Způsobená škoda už dosáhla 18 milionů korun !!! Nemluvě o rozpadu rodiny. Včera proběhla veřejná dražba jejich rodinného domu - díky nečinnosti odpovědných !!! Korunní svědek Bogdalík, milionář, usvědčený podvodník, páchal trestnou činnost, kdy byl v podmínce?! Rozsudek bude vynesen zítra. Bohužel nestihnu – bude aktualizováno se zvukovým záznamem. Veřejnoprávní média se této kauze, jako mnoha dalším, už roky vyhýbají.

Soudkyně Mgr. Jitka Kulichová vedla jednání vzorově. Ocenil jsem, že za moji připomínku při výpovědi paní Domanské, že jde jejich dům zitra do dražby a můj potlesk po skončení její výpovědi, přešla mlčením. Toho se u její kolegyně, soudkyně JUDr. Jany Bochňákové těžko kdy dočkám. Ve spise už je opět žádost o přítomnost justiční stráže, kdy bude soudit syna Jany Domanské ing. Jana Karase dne 5.2.2024 (vedli sporu úspěšnou, rodinou firmu). Lze očekávat, že má osoba i majitel KTV live pan Ivan Smetana nebudou opět vpuštěni na veřejné jednání, aniž by to bylo soudkyní dle zákona zdůvodněno. Soudkyně Bochňáková tak bude nadále, flagrantně porušovat Ústavu ČR, svobodu slova, tisku a právo veřejnosti na informace, za podpory předsedy soudu Mgr. Tomáše Komradeka. Podnět k rukám MSp a ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, na zahájení kárného řízení se soudkyní Bochňákovou, není stále vyřízen. Za to čeho se dopouští v kauzách ing. Marka Gáby a ing. Jana Karase by byla dávno odsouzena, pravda ve vyspělých zemích, kde by se ovšem takováto "intelektualita" soudkyní nikdy nestala. Doprovodili by ji i státní zástupci a policisté, které tomuto zločinu na nespravedlnosti nečinně přihlížejí, resp. činně tyto zločiny kryjí a podporují. JŠ

***

Olomoucký policejní ředitel Tomáš Landsfeld lovil jeleny zadarmo  

Praha Sukhishvili 25.2.2024Praha Sukhishvili prg I cast 25.2.2024Skvělé výkony tanečníků a tanečnic až na hranici plnohodnotného sportovního výkonu. Závěrem sklidili velké ovace i z řad četných krajanů. Z mého pohledu bych uvítal „odpočinkové“ skladby, případně zcela bez hudby, aby o to více jejich obdivuhodné umění vyniklo. Pro Středoevropana byly rychlé a zvučné skladby, takřka v jednom sledu, až na hranici únosnosti. JŠ

***

Kolin Lichtenštejnove 2024METRO Kolin LCH 21.2.2024Po skončení soudního jednání u OS Kolín jsem se přenesl ze špatných dnešních mravů do těch starých, dobrých mravů a časů. Pořídil jsem FOTOGALERII. Můžete sami posoudit, jaká to byla doba, jací byli Lichtenštejnové a jak nám dnes lidé jejich kvalit chybí. Je ostudné, že se tento slavný knížecí rod, který toho tolik pro naši zemi vykonal, musí dodnes soudit o své majetky. Byly jim komunisty ukradeny za pomoci zločinných Benešových dekretů. Jsou prý „vyhaslé“, ale to nebrání českým soudům, aby na ně neustále odkazovaly. Země, která ani za 35 let nedokázala odstranit Benešovy dekrety ze svého právního řádu, nepatří do společenství demokratických zemí EU.

Mimochodem za českých králů byli všichni obyvatelé Českého Království zcela přirozeně Čechy, bez rozdílu zda se jednalo o Moravany, Slezany, Němce, Italy, Francouze a další národnosti či etnika. Proto se zemi i za pozdějších vladařů tak dařilo a vzkvétala. Kdykoliv si Češi vládli sami, nedopadlo to dobře. 

Velká škoda, že výstava je presentována jen v češtině? Ve skutečné Evropě jsme stále jen "na papíru"… JŠ