Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:04
  Za více než 40 let práce v oblasti rodinné politiky v ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 19:03
  Samozřejmě i Rudá armáda byla již 17.dubna 1945 v Brně. Na ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 18:55
  Dodá KOSMAS.cz Velkoobchod s knihami. tel. 226 519 800 ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 16:04
  Prosím o sdělení, kde je možné zakoupit knihu Práce je čest aneb ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Domácí zpravodajství

Holy Rudolf Jan 2018„Já těch šťastnejch chvil měl hodně, nezaslouženě, a je to až s podivem.“

Pátek 13.4. 2018, 18:00 hod., kafírna „Bárka“ v Točníku  beseda. Veřejnost je srdečně zvána. Kafírna „Bárka“ se nachází v budově bývalého pivovaru pod jižní částí hradu Žebrák.Holy Rudolf Jan mlad

Narozen 22. září 1921 v Ústí nad Labem-Střekově. V dětství a mládí členem Skautu – sraz župy, polní cvičení, mobilizace. Po nástupu Hitlera odsun ze Sudet. Studium na Obchodní akademii v Resslově ulici v Praze. Navštěvoval kostel Cyrila a Metoděje – Hledání úkrytu pro parašutisty, atentátníky na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Je posledním žijícím svědkem událostí. V květnu 1943 nasazen u Deutsche Lufthansa v Praze-Ruzyni. Po válce (do 50. let) ve službách pravoslavné církve. Práce na Dole Zdeňka Nejedlého u Kladna, poté pomocný dělník. Dálkově vystudoval ČVUT. Od poloviny 60. let se věnuje jachtingu a stal se jeho náčelníkem, přezdívka „Admirál“. Vlastníma rukama postavil jachtu „Dianu“ a naplul na ni po moři více než 22 tisíc námořních mil. Zorganizoval největší plavbu českého jachtingu-dálkovou plavbu dvanácti lodí od delty Dunaje v Rumunsku do Istanbulu. Má dvě děti, čtyři vnoučata a šest pravnoučat.

WEB Sinagl 2018Po letech jsou tyto webové stránky postupně posunovány na nejmodernější technický standard. Prosím proto o vaše pochopení do doby, než bude tento náročný update-proces uzavřen a stabilizován. V dnešní době, kdy musí informace za zákazníkem, proto již od roku 2010 rozesílám Bulletiny (CZ) a Newsletters (D+E) na desetitisíce adres do celého světa. Mým přáním je, aby rozesílání mailingu bylo omezeno jen na nejzávažnější zprávy a jen těm, kdo o něj projeví zájem i v souvislosti s novými nařízeními EU o ochraně osobních dat, které vstoupí v platnost v květu tohoto roku. K osobnímu odběru je možné se přihlásit. Bohužel jsou často exklusivní zprávy, zpravodajství a komentáře hlavními a veřejnoprávními médii ignorovány, ačkoliv jsou redakcím a novinářům pravidelně zasílány. Uvítám i vaše názory a připomínky ke vhledu tohoto webu, aby vám zpravodajství sloužilo co nejlépe. Děkuji vám předem.

Jan Šinágl, 4.4.2018

CH Druhy zivot program 030418Vernisáž proběhla v Pasáži Adria, v „Galérii Kritiků“ i za účasti zástupců diplomatického sboru. Upořádalo ji velvyslanectvím Švýcarska u příležitosti 50.výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 a odchodu do exiluCH Druhy zivot terminy 2018 mnoho tisíců občanů ČSSR do Švýcarska. Výstava potrvá od 4. do 22.dubna. Následně poputuje do Zlína (25.5-10.6), Brna (20.6 – 29.7) a Plzně (20.9 – 14.10).

Bohužel jsem se nestihl přihlásit včas k účasti. Děkuji touto cestou bývalému velvyslanci ve Švýcarsku panu Jaroslavu Šedivému, který moji účast „zachránil“. Obratem mne ohlásil jako druhého hosta na své pozvánce pro dvě osoby. Dostavil se přesně v době, kdy jsem se chystal k odchodu. Průběh celé vernisáže jsem tak mohl zachytit na videu, včetně fotogalerie níže. V úvodu promluvila ředitelka galerie, poté zástupkyně ministerstva kultury, velvyslanec Švýcarska, následovala hudební vložka a závěrečná, velmi zajímavá diskuse  Čechošvýcara pana šafaříka a  Čechošvýcarky paní Becker, za moderování redaktorem ČRo.

Anvalt ZDFVe vynikajícím filmu „Labyrint des Schweigens“ (Labyrint mlčení rok výroby 2014), vysílaného druhým německým programem ZDF (30.3.2018), byla skvěle ukázána problematika potrestání nacistických zločinců, řadových členů NSDAP, a jak se s ní Německo dokázalo vypořádat. U nás jsme se o to ani nepokusili. V úvodu filmu mladý právník je varován, aby „nechal jed na pokoji“. Bývalí členové NSDAP se přece nemohli vypařit a jsou jich i plné úřady. Země je „zabetonovaná“ minulostí a nechce znát pravdu. Reagoval, že právě proto je třeba „jed“ poznat a odstranit ze společnosti, kterou smrtelně „otrávil“. Zločiny za nacismu byly promlčeny s výjimku vražd. Právě ty zdokumentoval a usvědčil ze zločinů řadové členy NSDAP, kteří často jednali z vlastní iniciativy. Scény, kdy je zatýkán lesník, řezník, automechanik, zubař, soudce, učitel atd. a kdy jim je při zatýkání rovnou řečeno jakého zločinu, kde a na kom se dopustili, jsou nezapomenutelné! Vysílají jasný mravní signál společnosti. Jistě by se i mezi bývalými řadovými členy KSČ jim podobní zločinci našli. Ti ve svých funkcích často zůstali. Např. velitel Pazúr, který vraždil malé děti na Švédských šancích v červnové noci 1945, tedy v době míru. Skončil jako předseda SSPB (Slovenského svazu protifašistických bojovníků) – a v alkoholu…

Zeman Milos starneJe nepřehlédnutelné i pro laika, že na předpovědi odborníků pomalu dochází. Povaha a dlouholetá špatná životospráva nemůže zůstat bez následků. Úcta k úřadu presidenta mi brání psát konkrétně o jeho zdravotních problémech. Informace se množí a nemyslím si, že by měly k pravdě daleko i vzhledem k důvěryhodným zdrojům od kterých dostávám stále více znepokojující informace. Práci jeho ochrance nezávidím, dost možná ani na jisté situace nebyla vyškolena, resp. se na ně školení neprovádí… Obávám se, že cestovatelské aktivity Zemana budou silně omezeny, nejenom vnějšími důvody…

Neznám demokratickou společnost, která by tolerovala nenormální chování svého presidenta tak jako česká. Co vše ještě můžeme od Zemana očekávat, nebude-li zastaven?! Zastaví ho jen jeho zdraví, resp. nemoc? Jaké škody ještě dokáže zemi a společnosti způsobit? Lidsky nám ho může být líto, ale nezmůže-li se společnost na odpovídající reakci, potom je také sama těžce nemocná.

Dvorak Petr… Soud vysvětlil povinnost poskytovat informace takto: „… jde o funkce, vedle generálního ředitele (kterému určuje mzdu Rada České televize), v postavení s vysokou odpovědností a rozsáhlou řídicí a rozhodovací pravomocí, a proto údaje o jejichLN JH Duveryhodnost CT 63 060418 příjmech je v zájmu kontroly a veřejné diskuse nutno poskytnout. Soud neshledal v daném případě zákonný důvod k omezení práva na informace, rovněž tak ani k provedení testu proporcionality, neboť nejde o řadové' zaměstnance plnící běžné pracovní úkoly na nižších pozicích.“ … (vpravo LN, 6.4.2018)

Tocnik Kriz 1 300318Byl vysvěcen dne 3.února toho roku a barbarsky podříznut motorovou pilou v době největšího katolického svátku na Velký Pátek krátce po půlnoci.Tocnik Kriz 2 300318

Pachatel byl na místě činu zadržen PČR Zdice. Dnes ráno se byl ještě podívat na místo svého činu… Jedná se o občana obce Točník. Pachatel rozřízl i jméno zhotovitele pana Jiřího Jaroše ze Bzové, umístěné na zadní straně Kříže. O přestupek se nemůže jednat, protože cena Kříže činila 22.000,-Kč. Jde v pořadí o třetí Kříž, jehož stavbu inicioval a realizoval kastelán hradů Žebrák a Točník pan Petr Zemánek. První byl vztyčen na památku občanů města Loděnice německého původu poblíž Vráže u Berouna „U zabitého“. Druhý v Postoloprtské bažantnici na památku povražděných občanů také německého původu. Oba Kříže byly také vysvěceny.      

OSHK 6 Rudinska a spol 210318Advokátkou Černíka je JUDr. Daniela Pitínská z Kunratic, bývalá soudkyně a pak i bývalá komunistická tajemnice Filmové fakulty na FAMU z let 1985 až asi 1991.Wonka Nejspíše byla Černíkovi doporučena filmařkou Rudinskou. Ta na FAMU r. 1993 - 1999 studovala. Pitínská dnes působí jako advokátka na autorské právo. To je typ advokáta, kterého Libuše Rudinská už delší dobu akutně potřebuje po svém katastrofálním selhání s filmovým dokumentem „Pavel Wonka e zavazuje“.

Odsouzený Václav Černík si s Libuší Rudinskou tykají. Takováto smyšlená konverzace proto nemusí být daleko od pravdy: „Do čeho si mě to namočila, já ti vyprávěl do tvého filmu špínu na Pavla Wonku a teď mě za to Jiří Wonka žaluje“. Vystrašená Rudinská svému kamarádovi, který tak smyšleným svědectvím „podložil“ její film, musela urychleně zajistit advokáta na autorské právo - z Prahy 4?! Kde by jinak k němu mimopražský alkoholik Černík z Třebechovic 120 km daleko od Prahy přišel? Kruh se logicky uzavírá. Perlička - v době 1985 - 1989, kdy soudružka Pitínská byla tajemnicí FAMU a dohlížela na zdárný komunistický vývoj budoucích komunistických filmařů, bojoval Pavel Wonka proti diktatuře její strany. Stále se tak potvrzuje rozložení stran v osudovém boji. Jiří Wonka pokračuje dnes v boji, který začal společně se svým bratrem, proti přežívajícím starým strukturám z dob KSČ a StB. Ruské kořeny předků Rudinské a její studium v Rusku to jen umocňují, včetně používaných praktik - podplacení, nevěrohodní svědci s narušeným intelektem…

Lebenhart PribehyPraha Novotného lávka 24.3.2018, 10:00 hod. MUDr. Tomáš Lebenhart

Šarlatán je lékař, který předstírá, že léčí. Šarlatáni jsou hlavně v nemocnicích: Rok 1980 autismus: jedno dítě z 10.000, 2000 1:250, 2008 1/88, 2013 1:50, 2014 1:40 - poslední statistika (statistiky MZ). Dnes možná už 1:30?! Výsledky vědecké medicíny v praxi:Lebenhart Bez plaste 2016 – 450.000 onkologicky nemocných, 800.000 diabetiků, 2.500.000 kardiaků, (z 10 ½ milionů), 500.000 astmatiků, 3.000.000 alergiků, 200.000 lupének, 120.000 pohybově handicapovaných, 50.000 zánětů a nefunkčnosti střev, 700.000 duševně strádajících, denně 4 sebevraždy podle statistiky, dokonaných, pokusů jsou desítky – výsledek práce vědecké medicíny. Vše dramaticky stoupá! V roce 2004 bylo do zdravotnictví napumpováno 198 miliard korun, v roce 2013 už 290 miliard korun. Dramaticky se zvyšuje suma peněz, které se do zdravotnictví pumpují z rozpočtu a zároveň dramaticky stoupá nemocnost, tělesná i duševní. Je tento sytém funkční? Ne, sebedestrukční. Je to experiment, který končí.

Nenacházíme klid a pravdu. Lidstvo na Západě se nachází v propasti, bude to trvat několik let, mapa světa bude jiná, ale lidstvo to zvládne. Systém už je tak daleko, že je nereformovatelný, musí zkolabovat. Věřme v sebe, změňme sebe, každý jsme se narodili jako svobodný člověk. Přes vzdělání a výchovu se z nás stali rozumní, spořádaní idioti. Z toho je třeba se vymanit, znovu nabýt svoji svobodu, nadhled, najít svoje dary, uplatnit je, nebát se lišit (jeden z hlavních strachů). V tom spočívá život, lišit se, nebýt stádo, být individualitou, každý má přinést něco, nejsme tady nadarmo. Každý má své poslaní, jde o to nebýt hluchý, slepý, hledat v sobě, řídit se pocity, ty rozhodnou, to je ta pravda, pocit. Pokud máte z něčeho dobrý pocit, jděte do toho. Pokud máte z něčeho špatný pocit, nechte to být. Lidé běhají jako šílení, nenacházejí útěchu, pomoc.

Z přednášky MUDr. Tomáše Lebenharta.  

Pro ty, kdo nemají čas, doporučuji video níže od 1:14:00 hod. Poté jistě bude vzbuzen zájem i o celou vynikající přednášku u těch, kteří mají pocit, že je v naší společnosti, v našich životech a současném světě něco hodně „porouchaného“, co vyžaduje „opravu“, nemáme-li nakonec na to doplatit všichni. Níže naleznete zvukové záznamy přednášky a následné diskuse.

WonkaHradec Králové 26.4.2018 9:30 hod.: Pozvánka na seminář Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky

OS Hradec Králové pokračoval dne 21.3.2018 dalším jednáním. Rozsudek bude vynesen v pátek v 8:55 hod.   OSHK 2 Rudinska 210318

Atmosféra byla vypjatá. Dostavila se i autorka dokumentu „Pavel Wonka se zavazuje“ Libuše Rudinská se svoji „suitou“. Nepřála si fotografovat, že prý mi neudělila souhlas, stejně jako vystoupivší svědkyně Hana Jüptnerová. Obhájkyně žalovaného JUDr. Daniela Pitínová mi dokonce hrozila žalobou. Po mém poučení, že se nacházíme ve veřejném prostoru a vyjádření, že žalobu jen uvítám, reagovala advokátka sdělením, že se na žalobu vykašle. Žalobu za pomluvu bych měl podat na ni za to, co před soudem řekla o mně, mé práci a obsahu mých webových stránek. Před soudem lhala, není podstatné zda vědomě či nevědomě – viz zvukový záznam níže! Soudce mne a moji práci zná, proto její pomlouvačná tvrzení ani nezaprotokoloval. Obě „dámy“ Rudinská s Jüptnerovou už poté mlčely a už bez problémů jsem mohl pořídit další fotografie, včetně jejich „přátel“. Bylo smutné, že na podporu Jiřího Wonky jsem se dostavil jako jediný. Na podporu Černíka se dostavilo 5 osob. Za média byla přítomna redaktorka Hradeckého deníku.