Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:04
  Za více než 40 let práce v oblasti rodinné politiky v ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 19:03
  Samozřejmě i Rudá armáda byla již 17.dubna 1945 v Brně. Na ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 18:55
  Dodá KOSMAS.cz Velkoobchod s knihami. tel. 226 519 800 ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 16:04
  Prosím o sdělení, kde je možné zakoupit knihu Práce je čest aneb ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Domácí zpravodajství

Dvorak Petr… Soud vysvětlil povinnost poskytovat informace takto: „… jde o funkce, vedle generálního ředitele (kterému určuje mzdu Rada České televize), v postavení s vysokou odpovědností a rozsáhlou řídicí a rozhodovací pravomocí, a proto údaje o jejichLN JH Duveryhodnost CT 63 060418 příjmech je v zájmu kontroly a veřejné diskuse nutno poskytnout. Soud neshledal v daném případě zákonný důvod k omezení práva na informace, rovněž tak ani k provedení testu proporcionality, neboť nejde o řadové' zaměstnance plnící běžné pracovní úkoly na nižších pozicích.“ … (vpravo LN, 6.4.2018)

Tocnik Kriz 1 300318Byl vysvěcen dne 3.února toho roku a barbarsky podříznut motorovou pilou v době největšího katolického svátku na Velký Pátek krátce po půlnoci.Tocnik Kriz 2 300318

Pachatel byl na místě činu zadržen PČR Zdice. Dnes ráno se byl ještě podívat na místo svého činu… Jedná se o občana obce Točník. Pachatel rozřízl i jméno zhotovitele pana Jiřího Jaroše ze Bzové, umístěné na zadní straně Kříže. O přestupek se nemůže jednat, protože cena Kříže činila 22.000,-Kč. Jde v pořadí o třetí Kříž, jehož stavbu inicioval a realizoval kastelán hradů Žebrák a Točník pan Petr Zemánek. První byl vztyčen na památku občanů města Loděnice německého původu poblíž Vráže u Berouna „U zabitého“. Druhý v Postoloprtské bažantnici na památku povražděných občanů také německého původu. Oba Kříže byly také vysvěceny.      

OSHK 6 Rudinska a spol 210318Advokátkou Černíka je JUDr. Daniela Pitínská z Kunratic, bývalá soudkyně a pak i bývalá komunistická tajemnice Filmové fakulty na FAMU z let 1985 až asi 1991.Wonka Nejspíše byla Černíkovi doporučena filmařkou Rudinskou. Ta na FAMU r. 1993 - 1999 studovala. Pitínská dnes působí jako advokátka na autorské právo. To je typ advokáta, kterého Libuše Rudinská už delší dobu akutně potřebuje po svém katastrofálním selhání s filmovým dokumentem „Pavel Wonka e zavazuje“.

Odsouzený Václav Černík si s Libuší Rudinskou tykají. Takováto smyšlená konverzace proto nemusí být daleko od pravdy: „Do čeho si mě to namočila, já ti vyprávěl do tvého filmu špínu na Pavla Wonku a teď mě za to Jiří Wonka žaluje“. Vystrašená Rudinská svému kamarádovi, který tak smyšleným svědectvím „podložil“ její film, musela urychleně zajistit advokáta na autorské právo - z Prahy 4?! Kde by jinak k němu mimopražský alkoholik Černík z Třebechovic 120 km daleko od Prahy přišel? Kruh se logicky uzavírá. Perlička - v době 1985 - 1989, kdy soudružka Pitínská byla tajemnicí FAMU a dohlížela na zdárný komunistický vývoj budoucích komunistických filmařů, bojoval Pavel Wonka proti diktatuře její strany. Stále se tak potvrzuje rozložení stran v osudovém boji. Jiří Wonka pokračuje dnes v boji, který začal společně se svým bratrem, proti přežívajícím starým strukturám z dob KSČ a StB. Ruské kořeny předků Rudinské a její studium v Rusku to jen umocňují, včetně používaných praktik - podplacení, nevěrohodní svědci s narušeným intelektem…

Lebenhart PribehyPraha Novotného lávka 24.3.2018, 10:00 hod. MUDr. Tomáš Lebenhart

Šarlatán je lékař, který předstírá, že léčí. Šarlatáni jsou hlavně v nemocnicích: Rok 1980 autismus: jedno dítě z 10.000, 2000 1:250, 2008 1/88, 2013 1:50, 2014 1:40 - poslední statistika (statistiky MZ). Dnes možná už 1:30?! Výsledky vědecké medicíny v praxi:Lebenhart Bez plaste 2016 – 450.000 onkologicky nemocných, 800.000 diabetiků, 2.500.000 kardiaků, (z 10 ½ milionů), 500.000 astmatiků, 3.000.000 alergiků, 200.000 lupének, 120.000 pohybově handicapovaných, 50.000 zánětů a nefunkčnosti střev, 700.000 duševně strádajících, denně 4 sebevraždy podle statistiky, dokonaných, pokusů jsou desítky – výsledek práce vědecké medicíny. Vše dramaticky stoupá! V roce 2004 bylo do zdravotnictví napumpováno 198 miliard korun, v roce 2013 už 290 miliard korun. Dramaticky se zvyšuje suma peněz, které se do zdravotnictví pumpují z rozpočtu a zároveň dramaticky stoupá nemocnost, tělesná i duševní. Je tento sytém funkční? Ne, sebedestrukční. Je to experiment, který končí.

Nenacházíme klid a pravdu. Lidstvo na Západě se nachází v propasti, bude to trvat několik let, mapa světa bude jiná, ale lidstvo to zvládne. Systém už je tak daleko, že je nereformovatelný, musí zkolabovat. Věřme v sebe, změňme sebe, každý jsme se narodili jako svobodný člověk. Přes vzdělání a výchovu se z nás stali rozumní, spořádaní idioti. Z toho je třeba se vymanit, znovu nabýt svoji svobodu, nadhled, najít svoje dary, uplatnit je, nebát se lišit (jeden z hlavních strachů). V tom spočívá život, lišit se, nebýt stádo, být individualitou, každý má přinést něco, nejsme tady nadarmo. Každý má své poslaní, jde o to nebýt hluchý, slepý, hledat v sobě, řídit se pocity, ty rozhodnou, to je ta pravda, pocit. Pokud máte z něčeho dobrý pocit, jděte do toho. Pokud máte z něčeho špatný pocit, nechte to být. Lidé běhají jako šílení, nenacházejí útěchu, pomoc.

Z přednášky MUDr. Tomáše Lebenharta.  

Pro ty, kdo nemají čas, doporučuji video níže od 1:14:00 hod. Poté jistě bude vzbuzen zájem i o celou vynikající přednášku u těch, kteří mají pocit, že je v naší společnosti, v našich životech a současném světě něco hodně „porouchaného“, co vyžaduje „opravu“, nemáme-li nakonec na to doplatit všichni. Níže naleznete zvukové záznamy přednášky a následné diskuse.

WonkaHradec Králové 26.4.2018 9:30 hod.: Pozvánka na seminář Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky

OS Hradec Králové pokračoval dne 21.3.2018 dalším jednáním. Rozsudek bude vynesen v pátek v 8:55 hod.   OSHK 2 Rudinska 210318

Atmosféra byla vypjatá. Dostavila se i autorka dokumentu „Pavel Wonka se zavazuje“ Libuše Rudinská se svoji „suitou“. Nepřála si fotografovat, že prý mi neudělila souhlas, stejně jako vystoupivší svědkyně Hana Jüptnerová. Obhájkyně žalovaného JUDr. Daniela Pitínová mi dokonce hrozila žalobou. Po mém poučení, že se nacházíme ve veřejném prostoru a vyjádření, že žalobu jen uvítám, reagovala advokátka sdělením, že se na žalobu vykašle. Žalobu za pomluvu bych měl podat na ni za to, co před soudem řekla o mně, mé práci a obsahu mých webových stránek. Před soudem lhala, není podstatné zda vědomě či nevědomě – viz zvukový záznam níže! Soudce mne a moji práci zná, proto její pomlouvačná tvrzení ani nezaprotokoloval. Obě „dámy“ Rudinská s Jüptnerovou už poté mlčely a už bez problémů jsem mohl pořídit další fotografie, včetně jejich „přátel“. Bylo smutné, že na podporu Jiřího Wonky jsem se dostavil jako jediný. Na podporu Černíka se dostavilo 5 osob. Za média byla přítomna redaktorka Hradeckého deníku.

GB Putin pozvanka 200318Ruský volič a lid vždy slyší na nepřítele. Když není, je vytvořen. Putinovi pomohl vyhrát volby neexistující nepřítel. Útok ve Velké Británii je další ukázkou zvrácenosti ruského režimu. Kolik si toho EU a ostatní svět nechá ještě líbit?!

… Ve skupině vedené Kirpičovem vzniklo podle Ugleva několik set modifikací látek tohoto typu. "Žádné nově vyvíjené látky je svými toxickými vlastnostmi nemohou překonat," řekl vědec. Jednou z těchto substancí byli v roce 1995 v Rusku otráven bankéř Ivan Kivelidi a jeho sekretářka. Látku, která byla aplikována na telefonní sluchátko, vyvíjela Uglevova skupina, několikrát byl prý tenkrát vyslýchán policií. … Otravné látky se vyvíjely na zakázku sovětského ministerstva obrany, řekl Uglev. Skupinu novičok podle něj vyráběly laboratoře v povolžském městě Volsk. Podle dřívějších informací šlo o město Šichany, které je od Volska vzdáleno 13 kilometrů. Obě města jsou nepřístupná cizincům…

Philip Hammond, britský ministr zahraničí v Událostech ČT (20.3.2018): „To ruské popírání je stále absurdnější. Jednou říkají, že nikdy novičok nevyráběli. Otec a dceraPak řeknou, že ho vyrobili, ale že ho všechen zničili.“ - „Sarkastický britský humor na dlaždicích před budovou ruské ambasády v Londýně: „Zveme k večeři u Rusů. Na menu jsou poloniové i sarinové špagety i novičoková čokoláda. Kdo ví, co jsme dali dovnitř.“ Putin. Byla to reakce na ironické konstatování ruské ambasády na twittru, že „k hledání pachatele bude třeba angažovat Poirota…“ Rusko podezřívá, obviňuje druhé a vyžaduje důkazy o své vině. Když požaduje důkazy od Ruska západ, vnímá to jako urážku. Jen další ukázka, že pro Rusy nemá lidský život a neštěstí žádnou cenu.

Prezident Zeman Putinovi pogratuloval, ale zjevně mu nevadí, že nás Rusko představuje - i v očích mezinárodní veřejnosti - jako možného spolupachatele barbarského útoku na britské občany? Rusové podezřívají i Slovensko a Švédsko. Dobře, že ministr zahraničí Stropnický předvolal ruského velvyslance k vysvětlení. Pokud nevysvětlí, měla by být požadována omluva! Ruské podezření odmítla i ministryně obrany Karla Šlechtová. Skupina 27 senátorů vyzvala vládu jako celek, aby se proti ruskému tvrzení ohradila. „Vlastenecká“ SPD mlčí společně se Zemanem? Žádné demonstrace s požadavkem omluvy Ruska za urážku všech občanů ČR se nekonají. Naše demonstrování na náměstích má své hranice. Protestovat proti západu (díky němuž jsme to co jsme) je něco jiného, než proti východu (díky němuž nejsme co jsme mohli být)…

Elischer IvanSoudce Elischer mj. u KS Ústí nad Labem v roce 2008 očistil 14 manažerů spjatých s Universal bankou slovy: „Skutky se sice staly, ale nelze je označit za Lnenicka Jiritrestné podle tehdejší právní úpravy.“ Kdo by nechtěl beztrestně ukrást 600.000.000,-Kč?“ Není divu, že povýšil na VS do Prahy s takovými „schopnostmi“. Připomínám, že VS Praha neuznal odposlechy v kauze Davida Ratha, které jasně prokazují vinu obžalovaných. Je to jako vidět vraždu, ale svědectví neplatí, protože vám vrah nedovolil dívat se jak vraždí! Pokud předseda VS Praha Jaroslav Bureš své soudce chválí a diví se, tak jen prokazuje svoji neschopnost, v tom lepším případě. Důvodů ke konání měl dost. Nezávislost soudců mu v časném konání nebránila a to nemluvím o kauze MUS! Členem KSČ se stal v roce 1986, KSČ opustil 20.11.1989. Příkladný, bezcharakterní kariérista. Proti takovým se samozřejmě neprotestuje, přitom má v ruce takový člověk „tisíce pendreků“ a roky. Příslušník VB Ondráček měl jen jeden pendrek…

Vrchní soud v Praze je „odkladiště“ komunistických soudců. Kdysi jich tam byla většina. Po odchodu do důchodu se jejich počet stále pohybuje mezi 30-50%. Demonstrovalo se proti Ondráčkovi, Babišovi, Zemanovi, ale proč ne proti šéfovi GIBS Michalu Murinovi (od roku 1982 u VB a oceněného za 30 let „věrné služby“ u policie), Vojtěchu Filipovi (usvědčený, vědomý spolupracovník a udavač StB, kdysi první, dnes řadový místopředseda Sněmovny)?! Poněkud „nezásadní zásadovost“ demonstrujících za dobré mravy? Nepochybuji o dobré vůli většiny, ale není-li člověk objektivně, tzn. pravdivě informován, o to snadněji je manipulován aniž si to v nejmenším je schopen připustit. Je to další důkaz, jak především veřejnoprávní média selhávají. Níže se můžete sami přesvědčit, co vše veřejnoprávní média, a nejenom ona, zamlčela a stále zamlčuje.    

SN V vybor 150318Před volebním výborem Sněmovny (jeho součástí je bývalý mediální výbor) proběhlo veřejné slyšení kandidátů do Rady ČT (1 člen – 6 kandidátů) a Rady ČRo (2 členové – 9 kandidátů). Zúčastnil jsem se jen první části. Té druhé už ne, stačilo mne představení prvního kandidáta

Z kandidátů do Rady ČT mne oslovil pouze Vlastimil VENCLÍK (* 1. 9. 1942) – dramatik, scenárista, režisér a herec; otec zavražděného studenta a začínajícího herce Filipa Venclíka (1974–1993). Významně se angažuje ve veřejném životě, mj. byl předsedou svazu FITES a zastával i jiné funkce. Jeho vizitka kvality! Nepochybuji, že by v přímé volbě televizních diváků přesvědčivě vyhrál. Z celého veřejného slyšení kandidátů do Rady ČT jsem pořídil ZVUKOVÝ ZÁZNAM. Za poslech stojí od cca 53:00 min. vystoupení Vlastimila Venclíka! Věcně popsal stav současné veřejnoprávní ČT, čemu má sloužit a co potřebuje „jako prase drbání“, kdy takto spontánně reagoval na moji poznámku, když jsem mu připomněl důležitost osvěty veřejnoprávní ČT.

WonkaLN byl článek zaslán v rámci tiskového zákona a práva na otištění reakce dne 4.března, následně Babylonu dne 8.března 2018 - bez odpovědi…

Pavel Wonka odbojář i „agent“, který zemřel v komunistickém vězení

Roky se zabývám životem Pavla Wonky a jeho odkazem dnešku. Byl jsem zděšen obsahem článku redaktora LN pana Petra Zídka, který vyšel dva dny před oceněním bratří Wonků ministerstvem obrany ČR. Jeho úvod vyšel na první stránce LN dne 24.2.2018 - „Pavel Wonka odbojář i agent“. Stejný obsah byl publikován pod třemi názvy?! V Orientaci pokračoval pod názvem „Život a smrt Pavla Wonky“ a na webu LN dne 26.2.2018 pod názvem Pavel Wonka, oceněný odbojář, udal známého, který chtěl emigrovat“, tedy v den ocenění na ministerstvu obrany ČR.

RCT 2 clenove 140318Veřejnoprávní ČT potřebujeme, ale ne současné vedení, které spolu s Radou ČT páchá zločin na duši národa.RCT 3 clenove 140318

Záběry níže jsou dost výmluvné. I Rada ČT není ještě připravena přijmout pravdu od veřejnosti, stejně jako ještě není „veřejnost připravena přijmout pravdu“ o platech manažerů a moderátorů ČT, jak řekl na ČT 24 sám její gen. ředitel Petr Dvořák v pondělí 12.března v hlavním vysílacím čase. Pokud gen. ředitel Dvořák tvrdí, že se ČT inspirovala BBC, tak zcela vědomě nemluví pravdu, resp. veřejně lže. Celkovou kvalitu BBC a ČT nelze vůbec srovnávat. V tomto ohledu zkratka BBC mnohem spíše odpovídá pojmům Bída, Bordel, Coruption