Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2018 02:10
  Ι've been exploring foг a bit for any hіgh-quality articles or ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 22:38
  Ι thіnk other web-site proprietors should take thiѕ site as an ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:54
  #1 Ing Jiří Dusil 2018-05-22 17:48 Právě jsem prohrál po více ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:48
  Právě jsem prohrál po více než šesti létech soudní spor s ...

  Read more...

   
 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Domácí zpravodajství

Bata svec avers 1990Na knize je originální, původní logo firmy Baťa.

Není nezajímavé nahlédnout po letech do knihy, která je obrazem osobnosti, zanechá­vající trvalé hodnoty; osobnosti, jejíž filozofie vychází z hluboké úcty k člověku a jeho práci. Zamyšlení nad životem ševče, který dobyl svět, bude jistě aktuální i pro současného čte­náře. Vzhledem k autentičnosti ponecháváme kni­hu v její původní podobě. (Zlín 1990)

* * *

PŘEDMLUVA

Základní a trvalé hodnoty životního díla Tomáše Bati musíme hledati především v oblasti sociální. Jakkoli to byl přičinlivý obchodník, vynalézavý technik, duchaplný organisátor a konečně úspěšný průsmyslník, byly toto vše jenom stupně vývoje, řeklo by se skoro, že to byla pomocná povolání, která Tomáš Baťa — vidíme to jasně teprve při pohledu nazpět — konal pro vyšší a vzdálenější cíl. Jeho vlastní povolání, k němuž lnul stále víc a více, nalézaje v něm své životní poslání, byla úloha sociál­ního tvůrce, tvůrce nového v společenském a hospo­dářském životě člověka. Toho nikdy nepochopily kramářské duše, které se domnívaly, že dovedou napodobiti a ve vnějškových jednotlivostech i překonati Tomáše Bafu, aniž postřehly mravní podklad jeho systému. Nikdy toho nepoznali spekulanti, kteří se marně snažili uhodnouti ten skrytý tah, veliké tajemství Baťova úspěchu. Také hospodářští teoreti­kové zůstali jen na povrchu věcí a vztahů, když v Baťově díle spatřovali jen šfastné přizpůsobení amerikanismu zvláštnímu případu v Evropě. Jen málokteří z nich pronikli hlouběji a vycítili sociálně mravní stránku koncepce Tomáše Bati; mluvíme tu o intuitivním pochopení proto, že Baťovo dílo právě tak není ještě uzavřeno a čistě analytická kritika jeho je ještě právě tak nemožná, jako třebas kritika nového pedagogického systémů, který nelze objektivně posuzovati, pokud jeho výsledky nebylo možno pozorovati v průběhu života generací jim vychovaných. A tak není zvláštnost a cena sociálního působení Baťova ani tak otázkou statistického srovnávání (ač i ono mluví pro něho), nýbrž především věcí pozoro­vání a mravního vážení člověka, který žije a dospívá v oboru vlivu Baťova systému, zejména člověka mla­dého.

Narodni divadlo pred 150150. výročí položení základního kamene proběhlo více méně jako okrajová událost. Ukázala skutečný vztah obyvatelstva k Národnímu divadlu (supermarkety, hospody a chaty mají přednost). Celkem objektivně popsal tehdejší slavnost článek ČTK, převzatý LN.Narodni divadlo po 150 „Nezklamala“ ani veřejnoprávní ČT, která sice vysílala během dne, kdy se při tak nádherném počasí dívá málokdo, vyjma nemocných a důchodců. V Událostech ČT věnovala z 26 „zpráv“ až 11-tou tomuto výročí – celých 68 vteřin. Zato v hlavním večerním čase od 20:00 hod. uvedla pokleslou, podbízivou „show“ Všechnopárty, která zřejmě reprezentuje skutečnou úroveň české kultury, podle vedení ČT. Před 150 lety slavilo obyvatelstvo v první řadě monarchii a šlechtu, bez které by ND nebylo postaveno, přes 100.000 lidí. Přispěla i německá šlechta a spolky. Dnes monarchii a šlechtu nahradil úpadek kultury a dobrých mravů. Nelze se potom divit, že přišlo jen pár lidí a většina obyvatelstva o výročí nic neví a netuší. Níže připomínám můj článek o pátrání v archivu ND kdo a jak vysokou finanční částkou přispěl k postavení ND. Věru by se za peníze lidu tehdy mnoho nepostavilo…

SDL CZ StatiKdyž tuto otázku položím, následuje divení se, co je to za otázku? Po položení otázky: „A co jsou potom  Moravané, Slezané a další? Následuje znejistění, kdy většinou přesvědčím, či přinutím nad otázkou hlouběji přemýšlet.

Původně žili na území naší země různé kmeny, které mezi sebou často válčily – i stejné proti sobě (vzpomeňme např. Slavníkovce). Některé odešly, jiné zůstaly. Časem se přeměnily v etnické skupiny. Lišili se řečí i ve schopnostech, danými jejich přirozeností, kdy postupně během staletí vytvářely národ se společnými prvky, pro něho typické. Byli to Češi, Moravané, Němci, Slezané a další, kteří přispěli k rozkvětu země za moudrých králů.

PN Filip Cap 190418Článek s tímto titulkem vyšel v Podbrdských novinách 19.dubna (8/2018). Napsala ho Filipova maminka. S jeho tátou, Františkem Čápem, se známe už takřka půl století. Vše co dělal, snažil se dotáhnout k dokonalosti. Není Cap Filip 14 PF 2018divu, že jeho syn patří k nejlepším útočníkům mistra republiky Sparty Praha. 

Filipa znám od malička. Takřka dennodenní trénink, trvající už roky, přináší zasloužené ovoce. Děkuji Podbrdským novinám za zveřejnění článku. Média jsou přeplněny negativními zprávami. O to více je třeba pozitivních zpráv a příkladů, zejména pro mladou generaci. Filip je jedním z nich. Samozřejmě se každoročně zúčastňuje pravidelně populárních Letních táborů v Praskolesích a v posledních letech i se svými spoluhráči ze Sparty, kdy nadšeným dětem předvádějí ukázky svého hokejového umění „nasuchu“ střelbou na branku, za fandění a povzbuzování dětí na „tribunách“J Pravda, energie mají mnohem více než ostatní – jednou byli přistiženi, jak vozí svého kamaráda zrána, ještě za tmy v přívěsném vozíku, takže následovaly zvýšené tréninkové dávky, nařízené „koučem“ - Filipovým tátou - a „noční jízdy“ skončilyJ 

Michal a HV smutniManžel zpěvačky Heleny Vondráčkové Martin Michal je mistrem republiky v soudních sporech. Její nevlastní syn Antonín Michal si pomalu může nárokovat stejný titul v daňových únicích. Obchody obou mužů vykazují jistou podobnost. Nabízí se otázka, zda kvůli muži nepřijde popová diva o všechno. Týden, 15.12.2012.

MS Praha, 9.5.2018: Omluva časopisu TÝDEN žalobcům MM a HV zamítnuta, protože nemůže být potřebnou satisfakcí. Dostatečnou satisfakcí je tak 100.000,-Kč každému ze žalobců. Za zveřejnění pravdy a využití svobody slova tak soud demokratické země trestá časopis.

Soudkyně JUDr. Jaroslava Lobotková (sp.zn. 32C 28/2013) – ze zdůvodnění rozsudku:

Zveřejnění omluvy nemůže být satisfakcí. „I když se nejedná o objektivní informace způsobilé zasáhnout do občansko právní sféry, je možno přiznat finanční satisfakci právě s přihlédnutím k tomu, že omluva není přiléhavá“, tolik ze zrušujícího usnesení VS Praha. Na druhé straně je požadovaná částka 300.000,-Kč pro každého mnoho. Takové částky se přiznávají např. rodičům za úmrtí dítěte, tak je to naprosto nepřiměřené. Částka 100.000,-Kč je přiměřená všem těmto okolnostem. Náklady jsem přiznala zcela, protože opravdu bylo prokázáno, že ty články byly tendenční a naprosto nepřiléhavé okolnostem, které byly zjištěny, protože k zásahu do občanskoprávní sféry žalobců došlo.

Nocni vlci

 „Když byl blbec v ringu, tak byl nebezpečnej pro toho člověka v ringu, když byl blbec v politice, tak byl nebezpečnej pro celou Nocni vlci EUspolečnost.“ - ČSSD se vydala na Olšanské hřbitovy, ať ví, do čeho jde. Noční vlk Foldyna versus Hamáček

… Pamatuji si bývalé řadové vojáky oné války. Neslavili, většinou mlčeli a pili. Někteří do němoty, aby nemysleli na to, co s nimi udělal režim, za který nasazovali život. Řečeno slovy dobové písně, byl to svátek se slzami v očích. Ti, kteří dnes v Rusku a na cestách po Evropě vykřikují, že můžou tehdejší výprask vůči Západu zopakovat, jsou nebezpeční šašci. … Svátek se slzami v očích

„Noční vlci“, jak symbolický název. Vlci přicházejí v noci, nečekaně, zákeřně, neviditelně, jako okupanti v roce 1968.

* * *

Čína: 65 milionů mrtvých Sovětský svaz: 20 milionů mrtvých Kambodža: 2 miliony mrtvých Severní Korea: 2 miliony mrtvých Afrika: 1,7 milionů mrtvých Afgánistán: 1,5 milionů mrtvých Vietnam: 1 milion mrtvých východní Evropa: 1 milion mrtvých Latinská Amerika: 150 000 mrtvých. Svět: 94 350 000 mrtvých. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA: Bilanci těchto politických represí není možné určit zcela přesně. Komunistická moc dbala na to, aby zametla co nejvíce stop. Údaje, které uvádíme, jsou na spodním okraji číselné hranice. Popraveno z politických důvodů cca. 280 osob. Zastřeleno na hranicích cca. 374 osob. Zemřelo ve vězeních a lágrech cca. 4500 – 7000 osob. Z politických důvodů odsouzeno v ČSR cca. 250 000 osob. Emigrovalo cca. 200 000 – 300 000 osob. (https://maryska.blog.idnes.c­z/blog.aspx?c=210361).

Wonka dcera deskaOtřesný, tragický osud rodiny Wonků, rodu se 400 letou tradicí, je výpovědí i o nás. Každý neseme kus spoluviny. Pořad byl vysílán na ČRo Plus dne 6.5.2018. Poslech doporučen!  Wonka Pavel

Z pořadu: „Něco takového jsme viděli naposledy v Nigérii“, sdělili lékaři z USA po prohlídce Jiřího Wonky, kdy byl popálen cigaretami apod. po návratu z vězení. Přežil, jeho bratr Pavel už nikoliv… Škoda, že v pořadu nebylo použito vysvětlení proč Jiří Wonka vstoupil do KSČ – aby mohl lépe chránit svého bratra a pomáhat mu co nejvíce. Stejně tak postrádám repliku na v pořadu zmiňovaný článek Petra Zídka v LN, kde je vytvářen obraz o Pavlu Wonkovi naprosto v rozporu se skutečnostmi. Moji reakci na článek LN neuveřejnily, ani studentský Babylon…

Diky Ameriko 1 060518ČT byla na místě, ale v hlavních Událostech, věnovala Pietnímu aktu pouhých 25 vteřin bez zmínky o skvělých projevech premiéra ČR, velvyslance USA a zástupce US veteránů? Pietnímu aktu v Ďáblicích věnovala ČR 74 vteřin, včetně vyjádření Jana Hamáčka, Diky Ameriko 2 060518místopředsedy Sněmovny. Karlovu 65 vteřin, kde neopomněla rozvést bombardování plzeňské Škodovky Američany – už nedodala, že Škodovka vyráběla do posledních hodin zbraně pro Wehrmacht, což bylo hlavním důvodem pro bombardování! Z 31 „zpráv“ byla informace o Pietním aktu až na 9. místě. Tak se pyšní „vyváženým“ zpravodajstvím veřejnoprávní ČT podle vzoru BBC! Poslechněte si projevy premiéra ČR Andreje Babiše (od 3:20 min.), velvyslance USA Stephena Kinga (11:10), hejtmana plzeňského kraje Josefa Bernarda (19:10), zástupce US veteránů Earla Ingrama (22:50) a zajímavý závěr od 43. minuty. Omlouvám se za necelý projev hejtmana. Další postřehy níže.

 

Alexandr Hess

„Stáli jsme jak kamenné sochy, když velitel peruti mjr. Hess přebíral hlášení. Předstoupil před řad a jeho slova zanikala kdesi daleko, všichni jsme však ožili, když s pohnutím řekl: „...a věřím, jak vás znám a vidím tu před sebou, že se všichni brzy znovu sejdeme, abychom proti našemu nepříteli bojovali - tak, jak jsme přísahali. Věřím, že my, letci, jsme náš boj ještě neprohráli!...´“Alexander Hess velitel 310.peruti

… Bylo mu tehdy již dvaačtyřicet let. Stal se nejstarším aktivně bojujícím československým stíhačem druhé světové války a současně jedním z vůbec nejstarších bojově létajících stíhacích pilotů v celém tehdejším RAF. Ač neliterát, vydal v USA v roce 1943 své paměti z doby, kdy velel 310.peruti s názvem Byli jsme v bitvě o Anglii. Opět byl prvním, kdo takto sepsal a zveřejnil svědectví československého účastníka této zásadní bitvy počátku druhé světové války. Kniha měla velký ohlas nejen za války, ale i po ní, neboť vyšla v Praze ještě v roce 1947. Plukovník Hess tak patřil k prvním 27 generálům a 813 důstojníkům, kteří byli odstraněni z armády v první z celkem čtyř poúnorových vln čistek ve velitelském sboru čs. armády.

… V Bitvě o Británii zažil pravou „stíhačskou“ eufórii, když se mu podařilo 31.8.1940 sestřelit dva německé útočníky, stíhačku Bf-109E a bombardér Dornier Do-17Z-2, ale i strach a obavy v okamžiku, kdy dne 15.9.1940 i jeho stroj byl zasažen a on musel z hořícího vraku vyskočit na padáku. Ale ještě předtím stačil svůj padající letoun nasměrovat pryč od obydlených míst, což bylo později připomenuto kromě jiného ve zdůvodnění pro udělení nejvyššího válečného leteckého britského vyznamenání, Záslužného leteckého kříže DFC, udělovaného pouze Jeho výsostí králem Jiřím VI, králem Anglie.

Hucin VladimirNa svém webu oznámil jednání ve věci žaloby na ing. Tomáše Hradílka dne 12.dubna. Soud se konal dne

25.dubna, reakci napsal 26.dubna. Byla zveřejněna až 3.května. 

Cituji z jeho článku: „Doneslo se mi, že Ing. Tomáš Hradílek se při čtení jmen obětí holokaustu údajně měl vyjádřit v tom smyslu, že lituje svých výroků o mně. Měl jsem proto v úmyslu si před samotným soudem vzít slovo a Hradílka vyzvat k tomu, zda nechce své výroky přehodnotit a za předpokladu, že by uznal, že byl lidmi ze speciálního týmu ÚOOZ, BIS a PČR Ostrava prostě přesvědčen o mém pachatelství výbuchů, mu nabídnout smír.“ Typický Hučín píše „ůdajně“, ale hned píše „své výroky“, jakoby to pan Hradílek skutečně řekl. Hovořil jsem s ním. Nikdy to neřekl, ani ve snu by ho to nenapadlo. Reagovat na článek mu za to nestojí. Na konci článku Hučín píše: „Nakonec mi nezbývá než zopakovat, co jsem řekl už mnohokrát: Pro mne třetí odboj ještě neskončil.“