Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

KS HK pametni deska 091018Soudní jednání připomínalo likvidaci „třídního nepřítele.“ To je stejné, jako kdyby Němci dnes soudili podle Norimberských zákonů z roku 1935! Není divu při současném stavu české postkomunistické justice. KS HK JW VC prg 091018

Jiří Wonka nemá nárok na omluvu za primitivní pomluvy a lži o svém bratru, posledním usmrceném politickém vězni v ČSFR dne 26.4.1988. Rozsudek je pravomocný a Jiří Wonka musí zaplatit cca 70.000,-Kč. Dobře to popsala Michaela Rambousková ze Seznamu. Přítomna byla i ČTK, PRÁVO a DENÍK. Na videu po Jiřím Wonkovi a Václavu Černíkovi (nedivím se, že ho advokátka tahala pryč, aby snad neřekl co neměl) jsem také mohl krátce vystoupit. Připomínám, že Jiří Wonka byl oceněn jako příslušník III. odboje, stejně jako jeho bratr Pavel Wonka in memoriam. Jejich maminka Gerda Wonková, bude letos také vyznamenaná in memoriam. Advokátka žalovaného Černíka JUDr. Daniela Pitímská byla komunistickou tajemnicí a že si ji vybral politický vězeň za svoji advokátku také o něčem vypovídá. U soudu tomu její chování a způsoby zcela odpovídaly, kdy sama zpupně, povýšeně, bez stopy pokory a úcty urážela Jiřího Wonku a tím i celou jeho rodinu.

 

Proč je neustále zpochybňován Pavel Wonka?!

Michal a Vondrackova

„Soudružky a soudruzi, další třídní nepřítel zlikvidován. Čest práci!“ 

Roky jsem žalován, jsou podávány podněty PČR na moji osobu a Sodales Solonis z.s., neustále jsem nucen se bránit za zveřejnění odkazů na jiné weby a upozorňování na prokazatelné lži a hledání pravdy v rámci svobody slova a projevu, protistrana se neustále odvolává - a po letech jí najednou soudy dávají za pravdu?!

Kde zůstala spravedlnost a zdravý rozum? Mají ho nahradit zákony a soudci, chovající se jako „úřední znalci zákona“, tedy jen úředníci, kterým stačí počítač a za které formálně „myslí“ jen tištěné zákony? Moudrý americký soudce kdysi řekl: „Soudce má být spravedlivý a znát trochu zákony.“ Ve vyspělých zemích je spravedlnost prioritou, v nevyspělých pouze zákon, který je často zneužíván k ochraně těch, kteří se spravedlnosti právem obávají. Stačí mít styky,  dost peněz a můžete i beztrestně vraždit a nevinní „bezstykoví, nemajetní“ jsou trestáni a posíláni do vězení i za vraždy, které nespáchali…

Cituji několik myšlenek ze žaloby JUDr. Kláry Samkové:     

LN PZ Dodatek PW 260918

„Nežije a nemůže se bránit, nikdo nebyl potrestán a nikdy nebude, kdyby nebyl napadán on, byly by napadání zodpovědní za jeho smrt, asi tak bych to viděl“. Josef Tetenka, Vrchlabí

* * *

Ad: Dovětek ke kauze Wonka, LN 26.9.2018Wonka Pavel student

Redaktor Petr Zídek má neustálou potřebu zpochybňovat život a činnost Pavla Wonky (PW). Posledním článkem to opět potvrdil. Neargumentuje žádnými ověřenými fakty, či odkazy na podložení svých tvrzení. Zamlčuje, že PW byl plně rehabilitován. Připomínám, že i jeho bratr Jiří Wonka byl oceněn jako příslušník III.odboje. Oceněna bude také maminka obou bratří paní Gerda Wonková. Renomovaní historici opakovaně potvrdili, že žádné hodnověrné důkazy o spolupráci PW s StB neexistují. Usiloval o dodržování platných zákonů a pomáhal lidem jako málokdo v boji proti zlovůli komunistické diktatury. Zaplatil za to svým životem. Proč si asi ČT netroufla odvysílat pomlouvačný „dokument“ L.Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“? Co dělal v té době autor článku? Petr Placák napsal v Babylonu, že byl aktivním svazákem? Věk na to měl. Na Wikipedii se o jeho minulosti před rokem 1989 nepíše?

LN KS Nobelovky 270918V souvislosti s článkem vlevo (LN 27.9.2018), jsem oslovil autorku Kateřinu Surmanovou e-mailem níže v den vydání článku. Byl doručen, dodnes žádná reakce…

Dobrý den paní redaktorko,


dovoluji si doplnit Váš dnešní článek v LN o informaci, že mezi nobelisty s českými kořeny patří i chemik prof. Leopold Růžička a z řad českých Němců celkem deset nositelů, mezi nimi i první žena Berta Suttner-Kinský.

Panel 11Výstava SRPEN 68 po premiéře v Čáslavi (18.6.2018) a v budově MO “Na Valech“ (27.6.2018), byla deponována v bytě pplk. Petra Mrázka v Praze, předsedy Vojenského spolku rehabilitovaných (VSR). Dne 19.7.2018 mi odpověděl rektor UK prof. Tomáš ZímaKU Zima Sinagl Srpen 68 190718 na moji žádost umístit tuto výstavu v prostorách UK. Obratem jsem informoval VSR, aby tuto nabídku využili a instalovali výstavu SRPEN 68 nejpozději na den výročí okupace 21.srpna. Byla instalována až 25.9.2018 bez vernisáže, v utajení, ani plakát na výstavu v Celené 20 neupozorňuje…? Dne 2.10.2018 jsem výstavu navštívil. Z 13.panelů chybí pouze jeden, ten nejdůležitější, který informuje o Akci „NORBERT“, dodnes široké veřejnosti utajované. Natočil jsem dvě krátká videa. Na konci prvního se nečekaně objevil kardinál Dominik Duka, kdy jsem po krátkém setkání s panem kardinálem ještě natočil dovětek. Na můj telefonický dotaz odpověděl plk. Mrázek, že panel č.11 tam byl, že ho někdo zcizil či odstranil, ale fotografie z instalace výstavy nemají, ani na webových stránkách VSR jsem žádnou informaci o této výstavě nenalezl? Prý to budou řešit…? Dnes jsou kamery všude, navíc jsou panely vedle vrátných, takže najít pachatele jistě nebude problém, pokud bude podán podnět plk. Mrázkem, kdy byl zcizen majetek VSR, resp. UK, nebo případně oběma. Věřme, že představa, že už lze beztrestně krást i na akademické půdě zůstane jen představou. 

 

Marvanova Pospisil inserceNa ÚOOÚ byla ještě nedávno zaměstnaná jako ředitelka právního odboru i JUDr. Hana Marvanová, dnes už na webových stránkách ÚOOÚ její jméno nenalezneme? Je už opět uvedena v seznamu advokátů jako „AKTIVNÍ“. Na úřadu pro ochranu osobních údajůMSP HM prg 331 YES 260918 pracovala cca jeden rok. Jistě „inkasovala“ pěkné peníze – o ty jde především. Pracovní místa mění poměrně často, stejně jako své životní partnery…  

Dne 26.9.2018 došlo u MS Praha k vyhlášení rozhodnutí, kdy bylo sděleno, že se obě strany dohodly na smíru. Jinými slovy insolvenční správce už dá dr. Marvanové „pokoj“ a na oplátku nebude muset zaplatit statisícové soudní výlohy vítězné straně. Získat beztrestně za necelé 2 roky 80-násobek obchodního podílu 40.000,-Kč dokáže málokdo. Smírem de facto přiznává dr. Marvanová svoji vinu. V budově soudu byla ČT, čekala celé odpoledne na rozhodnutí ve věci A.B.Bartoše. ČT nereagovala na mé upozornění, že by veřejnost jistě i tato kauza zajímala…

FG znak SN 280918V Den české státnosti a svátku patrona naší země, nemohla Praha lépe uctít tento den a památku sv. Václava. Nádherné počasí, skvělí lidé, pochodující ve jménu PravdivostiSoucitu a Tolerance jako nejzákladnějšími hodnotami pro náš každodenní život.FG umuceni 280918 Zúčastnilo se přibližně 1500 lidí z 37 zemí světa. Věřím, že většina bude s mými komentáři na obou videích souhlasit. Pořídil jsem FOTOGALERII a dvě videa níže. První ze začátku pochodu na Hradčanech a druhé na Staroměstském náměstí. Připojuji i FOTOGALERII z demonstrace před velvyslanectvím ČLR z předchozího dne.

 

                                                                                                                                                           

 

Praha 28.9.2018: Falung Gong na Hradčanech

Benes 1938

Jaroslav Durych 1925: „dr. Beneš ukázal, že jeho státnický rozum stačí snad na asistentské výklady na filantropických besedách v Ženevě, ale má-li před tváří svého národa a světa řešit jen poněkud delikátnější zápletku, umí nehorázně vzít do zaječích.“ – Prof. Václav Černý: „Beneš prokázal, že má nervy slabší, než tvrdil, slabší, než měl jeho národ, slabší než měl Hitler, a mimoto znervóznil celou Evropu.“

* * *

„Stát má armádu na to, aby lidem, co se na to nehodí, ukázala, že umírání za vyšší princip má smysl.“ – „Když lidem seberete hrdiny, pomelete je do jitrnic a z národa zbyde tak akorát obyvatelstvo.“ – „Kdo se jednou podělá, zůstane podělanej  napořád.“ Emanuel Moravec v rozhovoru s Edvardem Benešem

* * *

Kdo by nesouhlasil s výrokem dr. Emila Háchy: „Mnichovská dohoda začala založením Československa“ - a naše neštěstí. Pravda jen ti, co vědí poněkud více, než většina ze stále zamlčovaných dějin naší země…

Dohoda ze St. Germain by neumožnila vznik ČSR, kdyby se na ni mohli dostavit zástupci Slovenska v čele s Andrejem Hlinkou a čemuž TGM s Masarykem účelově zabránili. Detailně to popisuje prof. Josef Kalvoda v knize Genese Československa, pochopitelně postkomunistickými historiky neuznávaný (druhé vydání této knihy by mělo vyjít na přelomu října a listopadu).

„Tomáš Baťa si uvědomoval nebezpečnost situace a rozhodl se kandidovat na presidenta ČSR. Tomáš vyzval už v roce 1932 k přípravě státu na válku, ale prakticky nic nepodnikl, protože zahynul v létě téhož roku. Jeho závěť o předání firmy Janu Baťovi se našla v jeho trezoru a Jan Baťa byl velmi překvapen. Tomáš se nějakému novináři vyjádřil, že by nechtěl stát v čele  státu (rozuměj ČSR), ale řídit celý svět, na to by si troufl. (Jakože s jedním státem by nemohl napravit celý svět.)“. S.Vrbík

Podobně odhodlán byl i Antonín Švehla, kterého si přál TGM jako svého nástupce. Bohužel nebyl na tom zdravotně už dobře. Nepochybně by Tomáš Baťa po zvolení presidentem okamžitě uzavřel smlouvu s Polskem o vzájemné obraně jako první logický krok a k obraně vlasti nepochybně zavelel. Hitler by si na ČSR těžko troufl. Beneš toho nebyl schopen, protože nenáviděl maršála Pilsudského a upřednostňoval osobní ambice.

CD Mandlova avers 2018Neškodí připomenout při dnešním 80.výročí podepsání Mnichovské dohody zkušenosti z bohatého života hvězdy filmového plátna první republiky. Až mrazí jak Adina Madlová popisuje dění před válkou, během války a po válce, zejména chování Čechů a projevyCD Mandlova obsad 1 a 2 2018 jejich charakterů, resp. bezcharakternosti. Popisuje mj. i skutečné chování některých „národních umělců“, likvidaci Karla Hašlera, Vlasty Buriana, zákulisí tehdejší filmové scény, kde pozitivně popisuje otce Václava Havla a mnoho dalších informací, pravda převážně takových, na které žádný národ není hrdý a raději je zamlčuje. Doporučuji zakoupit tato 3 CD a poslechnout si pravdu o nás samých. Pokud si ji nebudeme ochotni přiznat, nemůžeme být lepšími. Za další generace by tak mohlo vyjít opět podobné CD o široké veřejnosti neznámé pravdě o dění v současnosti, utajované pomalu jako za totality…

Na ukázku si můžete poslechnout vyprávění z konce třetího CD „Návštěva ČSR v roce 1962" a závěrečnou písničkou „Dejte si radit“.

ANO Zebrak avers 2018Nejsou a nebudou dokonalé politické strany, stejně jako lidé. Podpořme nositele naděje, ne pokračování stejného, buďme aktivními občany. Žebrák se stal obětí průmyslové zóny, upadá kvalita životního prostředí i kultury. Udržuje ji ochotnické divadlo, těžko mnohdy podbízivý program Kulturního klubu, při vší snaze, kdy je třeba hledat únosnou hranici kvality vystupujících, aby lidé vůbec přišli. Pokračující úpadek vkusu a kultury je dalším dědictvím totality. Upadá i kdysi bohatý spolkový a sportovní život města. Lidé se stahují do soukromí, přestávají skutečně žít, jen existují. Je hanbou nás všech neopravená dominanta města - kostela sv. Vavřince a žalostný stav pomníku Mistra Jana Husa v roce 100 výročí obnovení české státnosti. Smutným svědectvím doby jsou dva plakáty na kostele – viz níže: „Tíha oběti“ kardinála Štěpána Trochty a finanční příspěvky na opravu kostela ve výši 263.206,-Kč bez účasti města… Mimochodem 4 elektronické tabule na přechodech stály městskou pokladnu 248.977,-Kč (většinou nejsou tlačítka používaná, ve dne není červený nápis při slunci takřka vidět, pouze v noci, kdy nejsou využívány zřídka, pokud vůbec. Okolní obce i Hořovice používají tabule, bez elektroniky, tedy i bez spotřeby proudu. Varují ve dne i v noci mnohem efektivněji s cenou pod 2000,-Kč…)