Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Bata UV avers 2018… Jednotnost v názoru, že každá hlava má právo učiti se po svém, rozvinouti všechno, čím byla obdařena, ale také povinnost být užitečným sobě i druhým. Jako žák i jako učitelBata UV revers 2018 vyjádřil své vychovatelské názory Tomáš Baťa v heslech jednoduchých v slově, nesnadnějších a účinných v provádění. Jako učitel: Buď  příkladem! Jako učící se: Zkus a proveď!

* * *

Jestliže jediný muž naučí sousedy a krajany takovému způsobu práce a života, že přes nejnepříznivější podmínky vítězí ve svém oboru v soutěži s celým světem, je to zajisté nejlepší důkaz jeho neobyčejných schopností vychovatelských.

MZV deskaVe věci možného mrhání penězi daňových poplatníků podřízenou organizací MZV Diplomatickým servisem (DS) jsem podal TO. PČR mne už vyslechla. Ředitel DS pan Martin Pohl na mé ZOI opakovaně neodpovídá. Dnes jsem podal stížnost k rukám ministra Tomáše Petříčka.

Ve věcí možného zneužívání dotací v řádech stamilionů korun jsem také podal TO. Také mne PČR už vyslechla. Pokračuje ve vyšetřování. Ministerstvo mi už poděkovalo. Dotace pro tento rok pro rekultivaci krajiny po těžbě nerostných surovin zastavilo a první případ zneužívání dotací byl odhalen. Chystají se kontroly dalších míst na celém území ČR. Více nemohu v zájmu vyšetřování sdělit, ale mám dobrý pocit z toho, že na ministerstvu jsou i velmi schopní lidé, byť to v té přemíře byrokracie nemají vůbec snadné. Jejich počet roste.

Nemohl jsem nebýt v Praze v tento den. Úvodem jsem připomněl svůj projev na stejném místě ze 17.11.2011 – viz video níže - jeden měsíc před skonem presidenta Václava Havla. Kupodivu měly oba projevy, které dělilo 7 let, takřka stejnou délku. Požádal jsem na závěr vzpomínky na presidenta Václava Havla pořadatele o udělení slova a zkusil na závěr mého projevu „zpatra“, malý test, nepřekvapil mne...

Včera při procházce vánoční Prahou jsem oslovil jednoho invalidu na invalidním vozíku s těžkým postižením nohou. Podpořil jsem ho koupí jím malovaných vánočních pohlednic. Dali jsme se do řeči.

Magistrát na něho podal žalobu pro neplacení nájemného v obecním bytu. Hrozilo mu vyhození z bytu. Měl zaplaceno, ale úředníci Magistrátu byli tak „schopní“, že si to vůbec neověřili. Invalida samozřejmě vyhrál, ale ještě nevyhrál – Magistrát se už 12x odvolal a odmítá zaplatit vzniklé náklady 10.000,-Kč. Jak asi úředníci Magistrátu pracují? Stalo se to loni. Takto to funguje v Praze a nejenom v Praze.

Bata UV avers 2018„Jen na tom poli se obilí rodí, po kterém vlastní hospodář za pluhem chodí.“  Baťovo příslovíBata UV revers 2018

Nechte si poradit, hospodařit umím: naučil jsem se, jak vydělávat haléře i miliony. Nechci pracovat v obchodě s lidmi, kteří pohlížejí na obchod jako na příležitost k rabování, kteří v něm chtějí rabovat 10-20 roků a pak utéci a trávit z kořisti. Já chci pracovat v obchodě s lidmi, kteří se odhodlali setrvati v něm až do smrti, kteří si obchodní službu zvolili za své celoživotní povolání. Slušné živobytí taková služba zabezpečí každému. Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused. Peníze za vámi přiběhnou samy. Den má 86.400 vteřin.

 

V dnešním obchodě to máte jako v řecko-římském zápase u mnohých zápasníků. Pozvou si obecenstvo, dají si zaplatiti vstupné a dohodnou se za plentou, kdo si lehne na lopatky a kdy. Také se dá tak zbohatnouti, ale nepovažuji to za správné, protože při tom bohatne jenom jedna strana. Obecenstvo má právo na poctivý zápas, poněvadž zaplatilo poctivé peníze. Náš způsob je namáhavější, třebaže je při něm více hluku a trampot. Rozmnožuje však bohatství na obou stranách, u zákazníků i výrobce, a chrání lidi před bankrotem. Nic nekazí výrobce a obchodníky – a to i velmi nadané – tak dokonale, jako lehce vydělané peníze.

SDL CZ StatiKomunisté ukradli  a zničili z velké části církevní majetek. Dnes se nestydí  požadovat zdanění finančních náhrad za ukradený majetek, které by měli sami LN PS Stoleti 141218zaplatit.

Další ostuda se děje s majetkem staletého českého rodu Lichtenšteinů. Také jim byl neprávem zabaven, resp. ukraden majetek. Jsou tak velkorysí, že požadují jen navrácení svého bývalého majetku, který je stále v rukou státu. Ani tohoto vstřícného gesta nejsme schopni. Zato požadujeme navrácení části českých korunovačních klenotů z Vídně, kde jsou trvale přístupny veřejnosti, na rozdíl od Pražského hradu, který je vystavuje jednou za pár let. Jenom bychom brali, ať už jde o dotace či majetek, ale dávat, něco obětovat a vracet ani náhodou, čeští Němci by mohli vyprávět…

OS Melnik prg Krchova 271118Dne 27.11.2018 jsem se zúčastnil u OS Mělník  projednávání žaloby MUDr. Evy Krchové na jejího 24-letého syna Pavla Krcha (nebýt tohoto soudu, byl bych doma a nezákonnému zabavení  mých pracovních počítačů bych zabránil).

Matka podala žalobu na svého syna, aby nemusela nadále platit 9000,-Kč výživného měsíčně jako studujícímu (od roku 2015). Před dvěma lety ji syn napadl nožem (závislý na drogách a automatech), přesto musela nadále platit i když syn nestudoval. Teprve letos na jaře, kdy opětovně použil nože při přepadení jiných osob, byl zatčen a nachází se ve vazbě. Průběh jednání stojí za poslech. Soudkyně Mgr. Michaela Dvořáčková vynesla rozsudek ve prospěch matky s tím, že vyživovací povinnost nelze uplatnit zpětně (platí od 1.8.2018), kdy lze připustit možnost navrácení ke studiu. Žalobkyni náklady řízení nepřiznala. Na konci rozsudku jsem se také vyjádřil, paní soudkyně mlčela…

Pastorale KCT 1 081218Nádherný den. Sešli se kamarádi od Šumavy až po Prahu. První přijeli včera, přespali v ZŠ. Mnozí stihnou až tradiční večerní zábavu, tentokrát na téma Divoký západ s country20181208 222716 kapelou. To vše už celá desetiletí organizuje jeden člověk – Míla Šrédl, alias Děd Vševěd, mistr sportu v turistice. Nachodil a najezdil na kole už přibližně 160.000 km, tedy 4x kolem zeměkoule.  Nedávno oslavil  70 narozeniny. S manželkou Sašou oslavili 50 výročí svatby. Večerní zábava bude jistě „turbulentní“, posílena o společný přípitek. Každoroční jiné barvy „drinku“ už došly. Nyní je nahradí, jak jinak, kovbojská  whiska. Tož Mílo a Sašo, díky vám za všechny ty krásné zážitky, které by bez vás nikdy nevznikly a nebyly. Užijte si nadcházející dovolenou na Menorce, zasloužíte si ji jako málokdo. Oba patří k lidem, jejichž hodnotu si uvědomujeme až když mezi námi nejsou. Bez nich jsou naše životy o hodně ochuzeny. Važme si jich a buďme rádi, že jsou!

Honza:-)   

 

 

FOTOGALERIE

Caslav Kvac 2 011218Dne 1.12.2018 jsem se zúčastnil posledního rozloučení  s ing. plk. Miroslavem Kváčem, osobním trenérem světové rekordmanky Jarmily Kratochvílové. Na místě byli pouze  fotoreportéři deníku BLESK a AHA. Podstatné fotografovali, ale pamětní tabule (bylo na ní uvedeno i mé jméno), zveřejněno nebylo. Veřejnoprávní ČT opět selhala.

Pietní akt byl velmi důstojný se skvělými projevy (pouze jsem musel  hlasitě vykřiknout, aby skvělá hudba, odpovídající  charakteru plk. Kváče, byla vůbec  slyšet). Potěšilo mne, že přesně tak by jednal i on. Na druhém videu hovoří dva skvělí vojáci plk. Josef Musil a plk. Rudolf Arlt, doplněni advokátem Jindřichem Skácelem. Plk. Rudolf Arlt, byl velitelem čáslavského vojenského letiště a nemohl to říci lépe! Po 21.srpnu 68 byl zatčen ve svém bytě - „kamarádem“ s pistolí v ruce…  Plk. Josef Musil je autor výstavy SRPEN 68.

Čáslav 18.6.2018: Vernisáž výstavy k 50.výročí největšího zločinu v naší zemi - ignorovala média, politici, veřejnost nevěděla…?!

Kennedy citat metro 2018Dne 27.11.2018 jsem natočil video níže. Exekutorský vykonavatel Petr Kašník, soudního exekutora Mgr. Jana Beneše z Prahy-západ, porušil flagrantněZebrak 335 271118 platné zákony a předpisy. Zachoval se jako loupežník, kdy i sousedé byli zděšeni a zavolali Městskou polici v domění, že je můj dům vykrádán zloději. Měli pravdu.

 Vykonavatel odmítl počkat až přijedu z OS Mělník, ačkoliv šlo o jeho první úkon ve věci. Nezajímali ho cenně věci, ale počítače, můj pracovní nástroj, včetně zálohovacího disku, kde je uchována celá moje práce pro svobodu a demokracii jak ve Švýcarsku, tak v České republice, včetně soukromé korespondence a osobních údajů mnoha tisíců osob z řad mládeže, politiků a dalších veřejně známých osob z Evropy, USA, Kanady. Navíc včetně dokumentů sídla obou spolků v mém domě, dokladů, účetnictví, které už 11 dní paralyzují moji práci, včetně blokování komunikace s úřady. Jde prokazatelně o zločinné spolčení, s konečným cílem mne zbavit majetku a znemožnit moji práci nezávislého publicity a angažovaného občana. PČR a odpovědné instituce demokratické země by měly urychleně konat.