Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Blazej Tocnik 150918Dne 1.února 2018 byl Kříž posvěcen poprvé, počátkem léta barbarsky podříznut a včera vysvěcen podruhé. Kříž je nyní ještě působivější a majestátnější. Stojíte-li pod ním a díváte-li se do nebe, dáte mi za pravdu. Otec Fedor to nemohl říci lépe a věřím, že osloví iKriz napis web 030218 vás. Poděkování patří kastelánu hradů Žebrák a Točník panu Petru Zemánkovi a truhláři panu Jirkovi Jarošovi ze Bzové. Kříž byl zhotoven ze dvou 135-letých modřínů z okolí Bzové.

* * *

Svěcení pravoslavného Kříže na památku vojáků generála Suvorova mezi Žebrákem a Točníkem

ČT byla na místě a natočila celou TK. Zatím jsem nezaznamenal, že by bylo vysíláno? V Událostech ČT, kam tato závažná informace celospolečenského dopadu a dosahu patří, ani slovo mezi 31 tématy...?!

 

OSP1 JW prg hrob 100918

Pavel Wonka Pohnuté osudy -  Poslední oběť, otřesné čtení, bohužel i zde zapomněl autor na JUDr. Jelínka – viz níže.Wonka Pavel mrtev oblicej

Dne 10.září u OS Praha 1 proběhlo další jednání ve věci žaloby na náhrady škody poškozeného hrobu Pavla Wonky ve Vrchlabí pojišťovnou. Začalo návrhem advokáta pojišťovny, aby mi soudkyně zakázala pořizování zvukového záznamu a moji pomluvou. Soudkyně Enikö Machová advokáta poslechla, na moji výzvu ho nepokárala. Zvukový záznam jsem pořídil, kdy soudkyně zakázala zvukový přenos. Paragraf č. 6 o soudech a soudcích zřejmě neznala. Když jsem jí ho chtěl opět připomenout, odešla ze soudní síně a zavolala na mne justiční stráž. To vše s titulem JUDr. a Ph.D. … Obhájce Jiřího Wonky promluvil skvěle. Za stávajících poměrů v české postkomunistické justici, bude rozsudek ve prospěch žalobce jen překvapivým. Rozsudek bude vyhlášen 20.září ve 12:45 hod. Soudní síň č.6. Zvukový záznam z jednání. Další informace níže.

MD DH ALBA prg 060918Šel jsem dne 6.9.2018 na další soudní jednání ve věci ALBA a.s. ve věci soudní úschovy 33 milionů korun u MS Praha. Stihl jsem, díky zpoždění jednání soudu, zamítnutí odvolání rozhodce Jiřího Schwarze z kauzy DIAG HUMAN.

Zatímco rozhodcům Kuželovi a Kindlovi soud 3 miliony korun každému přiznal, třetí rozhodce Jiří Schwarz byl neúspěšný – viz krátký zvukový záznam. FÚ pro Prahu 4 požaduje zdanění ze soudní úschovy cca 33 milionů korun. Ty zaplatila ČSSD JUDr. Zdeňkovi Altnerovi za jeho právní služby v kauze Lidového domu. Celá částka je dodnes v soudní úschově. Pohledávku po ALBA a.s. převzala švýcarská firma. FÚ napadá neplatnost převedení pohledávky na jinou firmu. Jednání bylo vráceno soudu prvního stupně – viz zvukové záznamy – jednání a usnesení.

OS OL Usneseni Hutka 030918Soudního jednání se zúčastnili pouze příbuzní a známí, žádná veřejnoprávní média. Bohužel jsem kvůli zpoždění vlaku přišel o 10 min. pozdě (chybí začátek výpovědi pana Hutky). Jeho sestra paní Miloslava Opletalová popsala hrůzu násilného vystěhování způsobem, kdyOS OL prg Hutka 030918 se člověk chvěje hrůzou, čeho byli komunisté schopni v roce 1952. Nestačilo jim vystěhování z Olomouce před Štědrým dnem, ale další na Štědrý den, kdy požadovali opětovné přestěhování z přeplněné „chýše“, kdy statečná maminka byla uprostřed pečení vánočního cukroví s malými dětmi vyzvána StB k dalšímu stěhování! Po skončení soudního jednání jsem požádal o vyjádření advokáta JUDr. Lubomíra Müllera. Zvukové záznamy a další informace níže.

 

„Kdo nic nedělá nemůže se divit, že se stane obětí totalitních režimů. Zachová si neporušené nemovitosti, zato režim rozklíží celou společnost, ve které nikdo nikomu nevěří, lidé se udávají a tím se společnost stává manipulovatelnou ovcí. Hrdinské činy odsuzují a trestají. Češi v RAF, Mašínovi atd.“ K.Mrzílek

Vlevo Knihovna Václava Havla (17.11.2008) z vernisáže výstavy „Čečna konečné řešení“, kterou jsem nechal přivést z EP, ke byla výstava krátce po zahájení zakázána a zapůjčil KVH od jejího polského autora Adama Borovského. Bylo jich celkem sedm, čtyři jsem organizoval sám – Emauzy, Karlovy Vary, MÚ Suchdol, KVH, Studentský klub KU, Hořovice a Žebrák. Veřejnoprávní média je zcela ignorovala.

Havel Sinagl 1 171108Že jsem se nedal raději na fotbal… Dlužím veřejnosti informace z jednání KS Praha ze dne 9.8.2018 (exekuce cca 500.000,-Kč, už 17 měsíců zastaven dům, pozemek a soukromá bankovní konta) a 10.8.2018 z jednání OS Beroun (II.žaloba AMM naMichal a Vondrackova 2.300.000,-Kč) a usnesení ve věci exekuce KS Praha ze dne 16.8.2018 – viz zvukový záznam a jeho závěr (mimochodem žaloba Agentury MM z roku 2011 na 3.650.000,-Kč se po neustálých odvoláních AMM vrátila opět na začátek...). To vše proto, že česká justice upřednostňuje právo na ochranu soukromí před veřejným zájmem a pravdivými informacemi o životě veřejně známých a na ně napojených osob na úkor Ústavou ČR zaručené svobody slova, projevu a práva veřejnosti na informace – bez ohledu jde-li o pravdu, lež či společenskou nebezpečnost. Pouze mne soud toto právo upřel, resp. zakázal. Jsem trestán za pravdu a hledání cesty k ní. Mnohem více sledovaná média, zvláště bulvární o tom píší roky o mnohem větší čtennosti a návštěvnosti nemluvě. K tématu se vrátím po obdržení písemně vyhotovených rozsudků OS Beroun a usnesení KS Praha. Člověk aby se pomalu začal bát psát i o nebožtíkovi Hitlerovi, aby se náhodou nechtěně nedotknul jeho práva na ochranu soukromí… Budou-li zákony takto bujet proti zdravému rozumu, může se jednoho dne dočkat i on ochrany jeho „mrtvého soukromí“…. Potom už bychom mohli takové země, kde by podobné zákony platily nenazvat jinak, než územím bláznů. Podle toho by také dopadly - jako každá země, kde rozum, dobré mravy a odpovědnost nahradí formální zákon a kde spravedlnost je až na posledním místě. Úvodem si poslechněte slova bývalého obchodního partnera Martina Michala, t. č. manžela Heleny Vondráčkové

 

Přes 500 dětí se vystřídalo v 8 turnusech během letních prázdnin. Žádné děcko se vážně nezranilo, počasí nám přálo, pouze 2x pršelo. Měli jsme mezi sebou prvního chlapce z Jižní Koreje, děvče z Nigérie, vedoucího z Indie, Američana čínského původu a jednoho rodilého Američana, který učil děti angličtinu se svoji malou dcerkou. Báječný čas, báječné děti. Je našim přáním, aby co nejvíce dětí mělo podobné možnosti jak strávit smysluplně volný čas s kamarády bez mobilů, počítačů a televizorů. Děti objevují nový svět, který pro nás starší byl běžný na ulici každý den. Stát by měl podobné aktivity podporovat – vrátí se mu mnohonásobně! Těšíme se na další ročník:-)

 

Pokorny a SobotkaJednání bylo odročeno na 8.11.2018 od 9:00 hod. (3/309) z důvodů změny žalobního petitu vyžádané soudkyní. V první žalobě žalovala AK, nyní sám Pokorný. K soudu se nedostavil. Krátký zvukový záznam není bez zajímavostí i to, jak soudkyně vyžadovala mé jméno, ačkoliv jsem jí řekl, že nejsem svědek, ale pouze veřejnost. Téma je velmi aktuální, týká se svobody slova, jednoho z hlavních pilířů demokracie. Žádný zástupce médií se nedostavil. Trend u české justice je stále více viditelný – omezování práva na svobodu slova, projevu a práva veřejnosti na informace. Upřednostňuje se ochrana jedince na úkor veřejnosti a věcí veřejného zájmu. Plíživá  normalizace české justice, resp. návratu k totalitním praktikám pod rouškou práva a spravedlnosti je stále zřejmější. Lidé nic netuší, média mlčí a udržují veřejnost v potřebné nevědomosti, která usnadňuje manipulaci. Kdo bude další na řadě po Eriku Bestovi? Zvítězí opět temné struktury, ovládající českou justici, nebo pravda, která má vítězit? Jakoby stále patřila totalitním pohrobkům a jejím dodnes zachovaným strukturám, ohrožující samu podstatu svobody a demokracie stále více a stále troufaleji?   

GSACR A. Hess 100 let 220818„Stáli jsme jak kamenné sochy, když velitel peruti mjr. Hess přebíral hlášení. Předstoupil před řad a jeho slova zanikala kdesi daleko, všichni jsme však ožili, když s pohnutím řekl: „...a věřím, jak vás znám a vidím tu před sebou, že se všichni brzy znovuHess vedouci 100 let 220818 sejdeme, abychom proti našemu nepříteli bojovali - tak, jak jsme přísahali. Věřím, že my, letci, jsme náš boj ještě neprohráli!...´“

Účast veřejnosti mizivá, veřejnoprávní ČT nezajímalo, zahlédl jsem jen reportérku ČRo. Místo Gripenů přeletěli helikoptéry (někdy může být problém povolit jejich průlet na Prahou). Celou výstavu může shlédnout ZDE. Oceňuji, že je vzpomenut mjr. Alexander Hess (později generál), rodák z Králova Dvora, pohřbený ve Velké Británii, jedna z největších osobností našeho letectví z první republiky. Na vernisáž výstavy letos na jaře v Králově Dvoře nebyly peníze… U Karla Janouška je uvedena hodnost brig. gen.? Že by autor brožurky a výstavy PhDr. Jiří Reilich, Ph.D (VHÚ Praha) nevěděl, že byl prvním a dosud naším jediným maršálem britského letectva? Také chybí zmínka o Janu A.Baťovi a jeho projektu 1000 pilotů republice? Na můj dotaz mi autor výstavy odpověděl, že je to výstava o vojenském letectvu? Baťova akce významně posílila čs. vojenské letectvo. Absolventi Baťovi akce bojovali v bitvě o Anglii a velmi úspěšně. Byli mezi nimi i sudetští Němci. Zrovna tak v knize Eduarda Stehlíka, také jinak skvělé publikaci „Srdce armády – Generální štáb  1919 – 2014“ není u Karla Janouška uvedena jeho britská maršálská hodnost, ale pouze armádní generál? Na plakátu výstavy není uvedena doba trvaní – bude přesunuta k Metru, kde zůstane do 20.září. Letadlo už bylo odvezeno – jak by se krásně u Metra mezi panely vyjímalo… Neobjevil jsem jedinou fotografii z triumfálního vítání našich pilotů RAF Pražany v srpnu 1945, kdy museli čekat až „odslaví“ Rudá armáda „Osvoboditelka“, ani v brožuře ani v knize? Věřím, že moje slova patřičně doplnila tuto výstavu. Našim válečným pilotům RAF jsme toho stále hodně dlužni – doporučuji film HŘBITOV PRO CIZINCE!

 

Poprvé nám při rozcvičce pršelo, tak jsem provedli „test odolnosti“:-)  Výsledek vidíte sami. Ano, málo je lásky mezi námi, jak zaznívá na konci videa. Největší síla, bez níž nelze dokázat nic smysluplného a trvalého.