Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Listopad 89 VNDalší připomenutí odkazu 17.listopadu 1989, který zůstává stále nenaplněn. Jsme nadále postkomunistkou zemí. Budou-li občané preferovat jen konzum a „užívání si“ na účet ztráty demokratických hodnot, ztratí nakonec obojí. Jedno bez MSP prg Sroub 151118druhého nemůže trvale existovat.

Jednání se konalo dne 15.11.2018 u MS Praha ve Spálené. Soudní síň byla zaplněna do posledního místa, kdy musely posloužit i volné židle u právních zástupců žalobce a žalovaného. Samozřejmě bez účasti médií. Pořídil jsem zvukové záznamy z jednání a vyhlášení rozsudku. Níže připojuji e-mail pana Václava Šrouba z Kanady s dopisem MF, který jsem obdržel stejného dne:

MZV deskaKonalo se 12.11.2018 na PČR v Praze 1, Krakovská 14, na odboru pro hospodářskou kriminalitu. Poslední článek ke kauze jsem napsal dne 18.10.2018. V jeho příloze naleznete seznam všech článků k tématu.

Informace, podle obsahu zřejmě od zaměstnanců MZV, mi začaly přicházet od 12.9.2018, kdy jsem zveřejnil tento článek. Úřední záznam o podání vysvětlení si můžete přečíst ZDE. Očekával jsem, že články obsahují dostatek podkladů pro konání PČR a podání vysvětlení nebude trvat dlouho, kdy potřebná svědectví a důkazy si na základě obsahu článků zajistí PČR sama svými prostředky. Mnoho vůle jsem u obou policistů, aby sami aktivně konali, nevnímal. Požadovali ode mne věcné informace, které jsem jim sdělit nemohl, protože je neznám a které si mohou a mají obstarat sami na základě mého podnětu. Když jsem jim navrhl, aby ve věci vyslechli ředitele Diplomatického servisu (DS) pana Pohla, diplomata pana Škeříka a poslankyni paní Gajdůškovou, nebudili dojem, že tak učiní. Za to je zajímal můj průkaz publicisty a fotografa, který si okopírovali.

Slouhové korupčních struktur Slonková a Kubík opět ukázali své plebejství, primitivnost a všehoschopnost. „Usvědčují“ premiéra Babiše nejodpornějšími bulvárními metodami, nemající s poctivou a nezávislou investigativní prací vůbec nic společného. Vstoupit zákeřně do soukromí lidí na území cizí země, nerespektovat slušně vyjádřené přání maminky nemocného syna, vyjádřené hned po otevření dveří jejich bytu, je barbarství, patřící na východ a do 50.tých let! V podstatě byla provedena „domovní prohlídka“ bez povolení. Barbarsky byla porušena společenská pravidla slušného chování pro obyvatele Švýcarska nepředstavitelná a zcela nepřijatelná!   

Nestydí se přepadnout lidi v zahraničí, proti jejich vůli, kdy jim nevadí, že dcera premiéra trpí bipolární afektivní poruchou a syn schizofrenií?! Budou snad příště hledat „důkazy“ v Bohnicích? Obávám se, že by tam měli patřit jako pacienti sami…

Připomínám toto video níže z dubna 2017, abychom nezapomínali a připomínali – stejně tak doporučuji komentáře k tomuto videu – poslední komentář: „Totální žumpa.“

 

Andrej Babiš provází Čapím hnízdem

Den veteranuJan Petránek: „Pokrok bude iluzí do té míry, dokud se lidé nebudou chovat lidsky.“

Dnes jsem nemohl navštívit tradiční Den Veteránů na vojenském hřbitově západních vojáků na Olšanech, kde se v tento den pravidelně koná pietní akt. V médiích jsem jej nezaznamenal… Takto proběhl v roce 2015. Zde je můj článek z roku 2015 o tomto zapomenutém vojenském hřbitovu našich západních spojenců. Takto jsme uctili památku padlých v den konce II.světové války v září 2015 na Olšanech – 264 růžemi... Bez hrdinů není svobody. Svoboda potřebuje připomínat hrdiny. Pokud za hrdiny mají děti jen sportovní hvězdy, je něco špatně. Chybí nám hrdinové i mimo sport. Tvoří potřebné vzory, jsou nositeli morálních hodnot a připomínají nám všem vysokou cenu svobody.

 

Jan Šinágl, 11.11.2018

Istanbulska umluva v praxiStoupá počet rozvodů, klesá počet sňatků, rodí se méně dětí, selhává vzdělání, výchova, nejsou pozitivní vzory takřka ve všem. Přestává fungovat rodina jak fungovala po generace, mizí rozdíly mezi muži a ženami, alarmující znaky nemocné společnosti. Na nenormální chování reagujeme nenormálními zákony, tedy nutně i jejich autoři nemohou být normální.

Je naivní si myslet, že to vše napraví nějaká úmluva, či stále nové zákony a represe. „Les už dávno hoří“ a my se snažíme „globálně“ řešit úmluvami jen zlomek následků tohoto „požáru“. Žádné zákony a peníze nemohou vyřešit základní problém – postupující rozklad společenské funkce rodiny, lidských vztahů, které jsou základem všeho.

Politici ztratili smysl pro realitu a kontakt s ní, v marné a marnivé víře, že penězi, zákony a nařízeními jde vyřešit vše. Je to čirý alibismus. Je-li narušena duše a podstata člověka, nelze ji napravit penězi a zákony, ale jen kvalitní rodinou,  výchovou, vzděláním, příklady a vzory. Jsou-li kvalitní, nese si člověk potřebné „zákony a zásady“ v sobě a není třeba tisíců zbytečných zákonů, které podstatu neřeší a problém jen zvětšují.

Kuciak Jan a pritelkyneJan Kuciak dostal posmrtně německou mediální cenu: "Daphne Caruanová Galiziová a Ján Kuciak se stali nedobrovolnými mučedníky za svobodu slova," řekla v laudatiu novinářka a bojovnice za lidská práva Düzen Tekkalová. "Jedno nás spojuje. Něco, co spojuje všechny, kdo se upsali novinařině. Pevná vůle odhalovat pravdu a pojmenovávat ji, pevné přesvědčení, že svoboda slova a tisku patří k tomu nejcennějšímu, co máme," podotkla také.

Dne 1.11.2018 jsem obdržel další pokutu, v pořadí už pátou, opět 100.000,-Kč, i s upozorněním pana Martina Majera (přítel pana MM jak mi dnes telefonicky sdělil) ze dne 2.11.2018, že ji mám v poště, celkem s devíti i primitivními SMS (dámy nechť prominou).

Tuto tiskovou zprávu rozeslala Agentura MM (AMM) médiím dne 5.11.2018. Je to, pokud je mi známo, poprvé, kdy AMM rozesílá podobný typ „informace“. Charakter je daný. V plné nahotě se sám odhalí pouze anonymně.

CH VA avers revers 251118

Aktualizováno 10.12.2018: Bohužel se mi z tohoto závažného diskusního večera (s mým úspěšným vystoupením) na http://www.americkecentrum.cz/fotovideo, dosud žádné video nepodařilo najít (ta co jsou v archivu, jsou bez datumu), což stěžuje vyhledávání videí?!

Dne 25.10.2018 jsem se v Americkém centru v Praze zúčastnil debaty na toto téma. Jaké jsou výhody a nevýhody přímé volby? Jakou roli hrají média v rozhodování voličů? Diskutovali marketingový odborník Jakub Horák, šéf marketingové LN CH inspirace 091018kampaně Pirátů, sociolog Daniel Prokop a Kateřina Šafaříková z ČRo. Jako obvykle skvěle moderoval David Smoljak.

Základní informace: Lidová iniciativa je původně nástrojem pro menšiny, které nemají zastoupení v parlamentu a mají tak právo se zapojit. Musejí sesbírat 100 tisíc podpisů, jejich návrhem se zabývá parlament, posoudí právní slučitelnost a případně nechá o té věci hlasovat občany. Specialitou práva na „iniciativu“ je, že skutečně může změnit přímo i švýcarskou ústavu. Referendum se naopak vztahuje na zákony, které vzešly z parlamentu a jednotlivec nebo skupina můžou říct, že o něm chtějí nechat hlasovat i voliče. Na to potřebují sesbírat 50 tisíc podpisů.

Video není ještě k dispozici. Z celé debaty jsem pořídil zvukový záznam. Můj příspěvek začíná od 1:12:40 hod.

Začneme se po 100 letech učit demokracii? Jsme toho vůbec schopni? I přímé demokracii je třeba se učit, nějak se musí začít. Lidová iniciativy i referenda by jistě k tomu přispěly - i se všemi riziky, danými stavem společnosti a stupněm občanské „ne“vyspělosti, včetně možnosti tolik potřebné kultivace politické scény.

Jen opakuji a doplňuji můj příspěvek ke korespondenční a elektronické volbě: Každý švýcarský občan, v celém světě, obdrží poštou obálku k hlasování od své domovské obce s tímto obsahem:

Na ustavující zasedání nového zastupitelstva dne 31.10.2018 v Kulturním domě staronový starosta Mgr. Daniel Havlík nerozeslal pozvánky. Opozice se o konání schůze nově zvolených zastupitelů dozvěděla nepřímo. To vypovídá o všem. Vítěz „bere vše“ a s ostatní mu do toho „nebudou kecat“. Jako za totality, jen vnější forma se změnila…

Průběh zasedání tomu odpovídal. Starosta si zajistil poslušné zastupitele a vše „mocenské“ končilo poměrem 8:7 hlasům. Oficiální skrutátor nebyl určen, hlasy se počítaly z dálky zaměstnankyní obce, zapomínalo se vyhlásit kdo vyhrál apod. Státní hymna se nehrála. Bylo to lepší, jinak by tato volební taškařice byla kandidátem na Silvestrovský program…

ND mala scena paneliste 291018Postřehy z diskuse: „Co umíme říci nás neohrožuje, ale to co neřekneme.“ – „Havel zajistil větší bezpečnost zemi, než TGM.“ – „Bez filtru informací ve veřejném prostoru, je veřejný prostor ohrožen.“ – „Slovo je stínem činu“. 

Dne 29.10.2018 se v ND Malá scéna uskutečnila debata na téma TGM, Jan Patočka a Václav Havel. Zúčastnili se Roman Joch, prof. Václav Bělohradský, Eliška Bulínová, Martin Palouš, moderoval Petr Fischer, šéfredaktor stanice ČRo Vltava. 

Pořídil jsem zvukový záznam celé debaty. Názor si učiňte sami. Jistě zajímavé myšlenky, ale pojmenovat příčiny 100 let trvajícího, stále stejného, střet myšlenek a ukázat cestu jak z toho ven, se veřejnost nedočkala. Nejlépe vyjádřila podstatu a podstatné našich dřívějších i dnešních problémů Eliška Fulínová z UK. Její příspěvek (od 35 min.) vřele doporučuji. Řekla natvrdo pravdu o tom jací skutečně jsme a co si stále nechceme přiznat, na příkladu zacházení s mozkem Františka Palackého, kdy s ním i dnes zacházíme stále stejně, protože jsme se nezměnili, tím spíše po sebevražedném úbytku elit během století. Je to docela humorné, ale ve skutečnosti krutá pravda o nás, naší povaze a charakteru. Přesná, naprosto výstižná diagnosa českého charakteru a povahy. Seděl jsem vedle prof. Halíka, debaty se nezúčastnil. Můj vstup do diskuze (1:25:44 hod.) jen doplnil  vystoupení Elišky Fulínové o další fakta, která neradi slyšíme, resp. které veřejnost nezná.

Téma skvěle doplňují články Karla Olivy Bez zloby a vášně (LN 25.10.2018) a Ondřeje Neffa Návštěva u věštkyně (LN 29.10.2018).

Svaty VaclavModlitba za národ začíná dne 28.října ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze v 16:00 hodin. Sraz účastníků před Arcibiskupským palácem.