Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt zář 19 @08:30 -
OS Ostrava: pokračování výslechu MUDr. Igora Dvořáčka
út říj 15 @15:00 -
Brno: RAF 68, vernisáž výstavy

Nejnovější komentáře

 • 16.09.2019 04:31
  Jen několik poznámek k předchozím komentářům. První - Ano ...

  Read more...

   
 • 16.09.2019 02:38
  Již sto let máme v čele státu presidenta. A je to vskutku ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 17:28
  Už se blížíme k té klíčové hranici, a pokud by to tak bylo jak ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 17:02
  Proč se bojíte nezveřejnit pravdu? Já se nebojím, sem s tím ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 16:34
  A věřím že dodnes se to příliš nezměnilo, většina Ostravy je ...

  Read more...

   
 • 13.09.2019 16:15
  A zopakuji to. Mě několik let pravidelně mazali profily na ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Aktualizováno 28.4: rozhovor s jednou obětí soudce Nováka. Další článek následuje. J.Š.

Protože reportér Klíma zamlčuje ve svém pořadu některé zásadní informace či uvádí nepřesné, připomínám informace z mého článku ze dne 23.2.2018, včetně konkrétních jmen a mé korespondence s odpovědnými soudy. Jméno dementního soudce reportér neuvádí, protože se prý jedná o nemocného člověka. Proč jsou ale zamlčována jména odpovědných a jména soudů? Nemocnému soudci neublíží a veřejnost má právo znát jména odpovědných, veřejných osob, které roky nekonaly, ačkoliv věděly. Asistentky roky poslušně opisují  nesmysly dementního soudce… Jakou "chorobou" asi trpí ony? Díky nečinnosti odpovědných mohou existovat potenciálně stovky nespravedlivých soudních rozhodnutí! V této zemi může být soudcem zřejmě už kdekdo! Především proto vše zveřejňuji, aby mohly potenciální oběti nemocného soudce podat návrh na revizi řízení a domoci se spravedlnosti. Justice samozřejmě alibisticky tvrdí, že to lze jen v patřičné lhůtě?! A kde potom zůstalo právo občana na spravedlivý soudní proces zaručený Ústavou ČR?! Stojí snad v ní, že je zaručeno pouze dočasně? Byly snad zločinné rozsudky nacistických soudů také jen dočasné a po válce nenapadnutelné?!

  

OS Praha vychod Sinagl Hankova 180419

Aktualizováno: Ing. Petr Vlček: „Manželka ne a ne a ne a nechce...“. Dělá si co chce - i s institucemi. Stát jen nečinně přihlíží psychické likvidaci dětí nenormální matkou. Stát společně s ní psychicky a materiálně roky likviduje i skvělého tátu! ZPRÁVA Lata 16.5.2019. J.Š. 18.5.2019

* * *

Jeden plně zdokumentovaný, konkrétní soudní případ mnohdy vypoví o stavu společnosti mnohem více, než tisíce otřesných kauz o kterých informují média roky. Jeden takový jsem zažil u OS Praha-východ dne 18.4.2019. V bezmoci proti neuvěřitelné zlovůli senátu „soudkyně“ JUDr. Dany Haňkové, jsem se při vynesení rozsudku ke zločinnému senátu otočil alespoň zády. Přítomná veřejnost po vynesení rozsudku podala stížnost k předsedkyni soudu s požadavkem podání návrhu na zahájení kárného řízení se soudkyní Haňkovou. Celý proces ve stylu 50. Let byl zaznamenán na video – viz odkazy níže. Doporučuji si najít potřebný čas – zejména na závěrečnou řeč ing. Petra Vlčka! První video níže jsem natočil po skončení tohoto inkvizičního soudu, kde byla pošlapána práva na spravedlivý proces tím nejbrutálnějším způsobem, jaký nenapadne žádného normálního člověka. Ing. Petr Vlček byl zcela psychicky vyčerpán a na pokraji fyzického kolapsu, jako následku neuvěřitelného až nadlidského výkonu po dobu pěti hodin. Krátce po jeho zveřejnění se u videa objevil tento komentář:

"Čekám, kdy se začne formovat první česká teroristická skupina, situace už je na to zralá. Moc kterou jsme dali zločincům, už sami zločinci nezvládají, naproti tomu obyčejný člověk je vydán napospas nepředvídatelnosti právního systému, který je zcela paralyzován a funguje na míře tlaku a peněz. Pokud je tlak třeba veřejnosti, nebo médií velký, je soudce (většinou bezcharakterní bezcitná špína, která sama patří do klece) nucen soudit spravedlivě, ve všech ostatních případech vás soudí podle toho, jak jim se to nejlépe hodí. Ani nechci pomyslet na ty, které tento špinavý odporný stát dohnal do kriminálu nebo na provaz."

 

Cerna VeraPodrobnosti v tomto článku. I na mne se Věra Černá mnohokrát obracela o pomoc. Bohužel jsem ji mohl podpořit pouze morálně…

Je veřejným tajemstvím, že sociální dávky jsou masivně zneužívány díky klientelismu a i lidmi, kteří v životě nepracovali. Je dobře, že stát začíná situaci řešit. Není dobře, že nedokáže zamezit takovémuto zvěrstvu, kdy jde navíc o člověka, který už v životě něco dokázal. Věřme, že stát dokáže této ostudě zabránit a Věra Černá bude ušetřená další rány osudu od země, pro kterou toho tolik vykonala a obětovala. Její předchůdkyně Věra Čáslavská už jí pomoci nemůže. Po vítězném návratu z OH v Mexiku v roce 1968 skončila jako uklízečka. Byly to dobré kamarádky, ale na rozloučení s Věrou Čáslavkou ji do ND nikdo nepozval. Pokud by Věra Černá měla dopadnout špatně, bude to ostudou nás všech. Osudy těchto dvou Věr vypovídají i o nás!

Karel Kryl řekl: "Svět bude dobré místo, až když moje písně nebudou pravdivé."

 

LN Zeman Bollen 040419(Vlevo LN 4.4.2019)Boty a Zeman

Baví se s v sídle rakouské hlavy státu presidenta Alexandra van der Bellena se zapálenou cigaretou v ruce. Benešovy dekrety jsou prý vyhaslé, včetně téma, ale v současnosti jsou na nevrácení majetku Lichtenštejnům a potomkům Jana A.Bati stále „dobré“ a justicí rády používané. To mu nebrání pokrytecky vyzdvihovat firmu Baťa, její budovatele a jejich nadčasové myšlenky.   

Bývalému starostovi Vídně Michaelu Hauplovi veřejně, neomaleně vyčte, že vídeňská radnice nepodpořila Komenského školu ve Vídni, což není pravda. Za posledních 10 let získala Komenského škola 40 milionů korun, kdy poslední peníze z Prahy přišly v roce 1992?! Komenského českou školu nenavštívil a bude jen překvapením, zasadí-li se o její opětné finanční podporování z Prahy?!

Snemovna Valkova 020419

Škoda, že nebyla přítomna advokátka JUDr. Klára A. Samková a nepresentovala výsledek své ústavní stížnosti - Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12.2.2019 - Odmítnutí podmínečného propuštění pro odmítnutí přiznání se - z něhož cituji: „Vyjde-li Ústavní soud ze všech těchto závěrů, institut podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je velmi významným prvkem naplnění dílčího individuálně preventivního účelu trestu. Jeho smyslem je motivovat odsouzené pachatele k přehodnocení svého dosavadního života, přijetí odpovědnosti za svou trestnou činnost a vynaložení vážně míněného úsilí ke své vlastní resocializaci. …“

Níže tři videa – nejzávažnější vystoupení pana Alberta Žirovnického vydalo za vše, následované vystoupením představitele Unie otců a jedním advokátem. Seminář svolala a moderovala poslankyně za Hnutí ANO a předsedkyně Petičního výboru JUDr. Helena Válková. Úvodem vystoupili zástupci Ústavního soudu, NS, MsP, GR-VS, VOP Anna Šabatová, soudci z praxe (KS Ostrava a OS Česká Lípa) a další. Poté následovala diskuse. Na tu zbylo nejméně času, přitom by jí mělo být věnováno času nejvíce. Vystoupil jsem krátce na závěr – viz níže. Věřím, že jsem pár slovy řekl více než mnozí mnoha slovy, grafy, statistikami apod. K tématu, dle závěrečného vyjádření dr. Válkové, se Sněmovna plánuje vrátit.  

Albert Žirovnický a spolek Šalamoun

Pika MilanSkvělý syn, skvělého otce. Jen takoví lidé posouvají svět dopředu, aneb proč jsem nazabil prokurátora Karla Vaše.

Několikrát jsem se s Milanem Píkou osobně setkal. Kdysi jsem mu poslal zvukový záznam z mé „návštěvy“ českého Eichmanna prokurátora Karla Vaše (poslal jeho otce na šibenici) na  magnetofonovém pásku poštou. Obratem mi dopisem poděkoval a přiložil bankovku na úhradu nákladů… I takové jednání vypoví o člověku vše.

Tehdy jsem odešel po skončení pietního shromáždění na počest gen. Heliodora Píky před budovou GŠ AČR v Dejvicích do domova důchodců za tímto zločincem. Válečný hrdina Čechoameričan Pravomil Reichel se chystal kdysi Vaše veřejně zabít.  Několik hodin před činem z rozrušení zemřel. Byla to poslední Vašova oběť. Tehdy jsem ještě neměl tolik informací a zkušeností s naší společností a tato myšlenka mne ani ve snu nenapadla.

Jaro„Pokrok bude iluzí do té doby, dokud se lidé nebudou chovat lidsky.“ Jan Petránek

Přestali jsme skutečně žít plnohodnotný život, jen „hodnotně“ existujeme. Blahobyt považujeme za ten „pravý“ život. Považujeme „mít a vlastnit“ za hlavní smysl a cíl života. Šťastné nás to přesto nečinní – neusmíváme se, závidíme si, neznáme sousedy, pomlouváme, nenavštěvujeme se, radost z úspěchu druhých nesdílíme, stále se za něčím ženeme a ne a ne toho dosáhnout…

Havel Sinagl 1 171108Vlevo president Václav Havel a Jan Šinágl (Knihovna Václava Havla v Praze, 17. listopad 2009). Vernisáž výstavy  „Čečna konečné řešení“. Výstavu jsem nechal,  po jejím zákazu v EP V Bruselu, přivést do České republiky a knihovně jí zapůjčil.

Za neochránění svobody slova občana státem obdržel stát 600.000,-Kč. Obdrží občan poděkování a odměnu za ochranu peněz státu v řádech desítek milionů korun?

Je na čase připomenout alespoň část svých mnohaletých aktivit ve prospěch svobody a demokracie rodné země. Nikdy mne prioritně nezajímaly osoby ať  působily kdekoliv. Vždy na prvním místě bylo právo a spravedlnost. Využíval  jsem a snažím se i nadále využívat svobodu slova, projevu a právo veřejnosti na informace v rámci Ústavy České republiky a Základní listiny práv a svobod.

Těší mne, že jsem pomohl ve spolupráci s dalšími občany zastavit dotace na MPO pro podezření v řádech desítek či stovek milionů korun, kdy dotace určené na rekultivaci krajiny po těžbě nerostných surovin skončily mnohdy zcela jinde a na jiný účel než byly určeny. Mé trestní oznámení PČR odložila pár řádky, aniž by vyšetřovala. MPO ve věci koná jak může. Bohužel má omezené kontrolní kapacity, ale už má první výsledky.

Fortyn KarelKaždých 20 minut umírá v České republice zbytečně jeden člověk na rakovinu! - METODA DEVITALIZACE NÁDORŮ BY LIKVIDOVALA RAKOVINU JAKO HROZBU SMRTI! - Rakovina je léčitelná velmi snadno! - Výzva všem občanům!

27.11.2000

O reakci ministerstva jsem se již zmínil. Tato obludná instituce napáchá ještě mnoho zla a zbytečných překážek. Jejich oddalovací taktika, abychom si podali příští rok žádost o grant, který by mohl být schválen až roku 2002 a mohl fungovat prakticky o rok později, jsou nepředstavitelně dlouhé a záměrně volené, aby vše smetli se stolu!..

S pozdravem Dr. Fortýn se spolupracovníky