Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Dovetek avers„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín BaťaDovetek sponzori

… V roce 1993 jsem ve funkci generálního prokurátora České republiky podal stížnost pro porušení zákona ve prospěch nespravedlivě odsouzeného Jana Antonína Bati. Faksmilie stížnosti je publikována v Polygonu 5+6/98. Tuto stížnost jsem podal k Nejvyššímu soudu ČR, jehož před­sedou byl JUDr. Otakar Motejl.

Při sametovém převzetí moci zřejmě došlo k politické úlitbě stran budoucí neposkvrněnosti tzv. „Benešových dekretů". Jak jinak si vysvětlit tabu nepřekročítelnosti data 25. února 1948? Jak vysvětlit vypjatou alergii na každý pokus pře­zkoumání evidentních nespravedlností před dnem 25. února 1948? To vše za okolností, kdy archivní dokumenty dokazovaly monopol komunistických intrik již od roku 1945!

Panel 01Výstava je i vzpomínkou na přibližně 140 zastřelených v první noci (celkem asi 400!) vojáky Sovětské armády, k tomu kolem 1000 zmrzačených lidí díky odraženým střelám, které po deformaci působily jako střely dum-dum,6 divek srpen 68 kdy odlétávaly kusy těl, stovky zastřelených lidí na hranicích při útěku na Západ….

Celkem zemi mělo opustit kolem 750.000 lidí! Dodnes nám chybí i jako nositelé odbornosti a morálních hodnot. Je trvající odpovědností státu, aby uctil jejich památku a odškodnil dodnes žijící invalidy a mrzáky z doby okupace! To, že to není hlavní téma médií, historiků a celé společnosti, vypovídá o jejím postkomunistickém stavu a její morální úrovni. Dokud nebudou mít všechny nevinné oběti okupace pamětní desky na místech kde byly zabité, nebudeme vyspělou, kulturní zemí, ale „Potěmkinovou vesnicí“, zemí hrající si jen na demokracii a demokraty… Prosím pomozte najít dívku z plakátu a šest statečných žen, držící hladovku na protest proti okupaci. Děkujeme!

Pelant Antonin parte 180718E-mail s tímto textem a fotografií parte jsem obdržel včera. Po zadání jména „Antonín Pelant“ do Google jsem informaci nemohl ověřit. Zveřejňuji jej v úctě k památce všem nevinným obětem tzv. „divokého odsunu“ a ve víře, že se někdo ozve s dalšími informacemi.

Objevil se pouze odkaz na rozhovor s Františkem Pelantem, členem ČSSD, z roku 2012 v PL, starostou Děčína a bývalým kriminalistou. Může jít o náhodu, ale vzhledem k pozadí to náhoda být nemusí. V článku je pozitivně zmíněna i politička Ivana Řápková a jejíž nepěkné minulosti dnes víme už více….  K tématu doporučuji bakalářskou práci Michaely Soukupové „Odsun Němců z Krásna ve vzpomínkách“ (str. 19 „Divoký odsun“), která mne v rámci své bakalářské práce navštívila.

Doporučuji i články z Novoborského měsíčníku níže (listopad 2008).

Něco na výroku Dalajlamy asi bude, když doporučuje dospělým pravidelně strávit čas i pobytem mezi 6-9 letými v zájmu zachování zdravého rozumu, duševní hygieny a neztracení kontaktu s přirozeností, která určuje skutečnou kvalitu života. Ten čilý ruch a tvůrčí nasazení tesajících dětí by nám měl připomínat význam poctivé, tvořivé práce pro nás každého a naši zemi. Šizením a podváděním škodíme především sami sobě. Doplatíme na to všichni, pokud nebudeme schopni změnit sami sebe!

 

6 divek srpen 68

Aktualizováno 24.8.2018: Dívky objeveny - https://www.novinky.cz/domaci/481415-nasla-se-divka-z-palachovy-fotky-bal-se-abychom-nenastydly-rika.html

Fotografii pořídil Jan Palach po 21. srpna 1968 v Novém Boru. Poznáte prosím některou z dívek které jsou snímku zachyceny? Bude součástí historické expozice Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Fotografie je z osobního archivu Palachova přítele Ladislava Žižky, kterému adresoval jeden ze svých posledních dopisů.

Prezident Miloš Zeman odmítá pronést projev k 50.výročí okupace s tím, že už svůj postoj vyjádřil dříve. Podle jeho logiky bychom tedy neměli připomínat Lidice, Ležáky, vyhnání českých Němců, Švédské šance, další zločiny a tragédie našich dějin, protože „jednou  stačilo“...?

Dovetek avers„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín BaťaDovetek sponzori

… „Národní soud v Praze jako soud trestní uznal po hlavním přelíčení skončeném dne 2. května 1947 takto právem: Jan Antonín Baťa, narozený 9. května 1898 v Uher. Hradišti, velkoprůmysl­ník, Dr. honoris causa, pobytem udánlivě v Batatubě, Sáo Paulo v Brazílii, je vinen, že jako čes­koslovenský občan v době od poloviny r. 1939, tedy v době zvýšeného ohrožení republiky, v za­hraničí vědomě poškozoval zájmy republiky Československé tím, že odmítl připojiti se otevřeně k čs. hnutí odbojovému, bránil v tom i svým za­městnancům a jednal tak, že i se svými závody přišel na černé listiny anglickou a americkou, čímž spáchal zločin proti státu podle § 4 retr. de­kretu a odsuzuje se podle § 4 retr. dekr. k těžké­mu žaláři v trvání 15 (patnáct) roků, zostřenému každoročně v den 15. března temnou komůrkou. Podle § 14 retr. dekr. se vyslovuje, že odsouzený pozbývá po dobu trestu občanské cti, že prvních 10 roků trestu odpyká ve zvláštních nucených pracovních oddílech a že celé jeho jmění propadá ve prospěch státu."

Rozhodujícím na rozsudku bylo naplnění cíle, pro který se proces započal. Celé jmění světového výrobního a obchodního komplexu Jana Antonína Bati propadá ve prospěch státu. Obrovské trans­parenty především ve Zlíně požadovaly „Zrádci Janu Antonínu Baťovi nejvyšší trest“. Pořád se psal rok 1947! …

„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín Baťa

Dovetek avers… Předsedou tribunálu Národního soudu byl jmenován generál justice JUDr. Jaroslav Šrámek, člen KSČ. Byl současně jediným právníkem tri­bunálu. Šestičlenný senát měl být složen podle politického klíče dle volebních výsledků: po dvou komunistech a národních Dovetek sponzorisocialistech a po jednom sociálním demokratu a lidovci (katolíkovi). V kritickém okamžiku se jeden z člen senátu (ná­rodní socialista) omluvil a byl proto za něho povo­lán náhradník, člen KSČ. Spolu s předsedou Ná­rodního soudu, generálem Šrámkem, byl poměr členů tribunálu 4 : 3 ve prospěch komunistů. To se prosím psal 2. květen 1947!

Paumer text... Jak víme, v USA žijí bratři Ctirad a Josef Mašínovi. Já jsem se vícekrát veřejně vyznal obdivné k jejich rodinné tradici a osobní statečnosti. Byly proti nim nasazeny tisíce „lidových policistů" bý­valé NDR a jednotky Rudé Dovetek aversarmády na území NDR. Oni měli dvě pistole a dvě desítky nábojů. Přesto prošli do svobodného světa.

Bratři Mašinové jsou legendou čs. protikomu­nistického odboje na straně jedné a ostudou po­listopadové české demokracie na straně druhé. Po roce 1989 jsou trvající ostudou českého práva, které nenašlo a ani nehledalo právní argumenty pro zrušení komunistického rozsudku smrti pro oba bratry. Ani takový argument, že jako prvý a rozhodující soudil oba bratry nikoliv soud, ale politické byro ÚV KSČ, tedy politický institut a podle tohoto pro justici závazného politického verdiktu československá spravedlnost jako oslík jen opakovala vyřčený verdikt. A tak jsou dnes bratři Mašinové v USA plnoprávnými, bezúhon­nými a váženými občany, zatímco u nás v České republice jsou stále odsouzenými vrahy, kteří ne­vykonali trest.

Dovetek avers„PRAVDA VYJDE NA POVRCH JAKO OLEJ NA VODU.“ Jan Antonín BaťaDovetek sponzori

... My Češi máme vždy svá specifika. V období 1945 - 1948 jsme neměli „bolševický puč", nýbrž „přerůstání národně-demokratické revoluce". Dál jsme neměli komunistickou diktaturu, ale „socia­lismus s lidskou tváří". Neměli jsme komunistické vraždy, ale jen “justiční omyly“. Vposled jsme měli „českou sametovou revoluci". To vše mohou být vděčné náměty pro disertační práce, ale pro český národ to byla vždy jen a jen „šidítka", jinak docela konkrétní svinstvo.

Proč kupř. český exulant ze Švýcarska dostal posléze zpět svůj komunisty ukradený majetek a proč týž zákon totéž zakazuje pro českého exu­lanta, který zakotvil v USA? Proč jsou vůbec čeští exulanti diskriminováni pro zemi, která je přijala a v které dosud žijí? Tímto způsobem jsou čeští exulanti okradeni podruhé, tedy okradeni po roce 1989 a je nasnadě, kdo je podruhé okradl.

P.S. Podle očekávání Google obratem dokument BBC kvůli autorským právům znepřístupnil. Porovnejte kolik dokumentů o zločinech nacismu je trvale přístupných na internetu? O zločinech na etnických Němcích mnohem méně. Ani trailer k dokumentu jsem na YouTube nenašel? Pokusím se několikavteřinový  vytvořit. Právě si někdo stěžoval na můj YouTube kanál na otřesnost dokumentu „Odvrácená strana světa“. Naštěstí nebyl znepřístupněn, jen je požadováno uvedení věku. Dokument o zločinech ruské armády v Čečensku shlédlo už bezmála 130.000 lidí… Co dodat. Násilnické akce nacistů ve všech možných variacích včetně Lidic atd. se zveřejňují po celé roky často v nejlepších vysílacích časech?!

Chování vítězů odhalí morální kvalitu národa.

Vzhledem k závažnosti tématu je třeba připomínat zločiny všech, tedy nejen nacismu, ale i zločiny proti lidskosti páchané námi v době míru a později ve jménu komunismu. V archívech se na ně nikdo nedívá. To, co se dělo u nás v době míru se nedělo tam, kde válka byla. Nedostatek odvahy při nacistické okupaci vyústil v o to větší primitivní pudy a nenávist, které přebily zdravý rozum a přirozenou lidskost. My jsme své Němce po staletích soužití okradli, vyhnali, desetitisíce povraždili či jinak připravili o život. Proč se tak nezachovala Francie, kde byla válka a své Němce si po lidovém hlasování ponechali? Porovnejme dnešní Alsasko-Lotrinsko s dnešními Sudety…  

7.8.2018: Právě jsem pořídil několikavteřinový trailer s pamětnicí Medou Mládkovou, poté co Google dokument znepřístupnil. Trailery žádná práva neporušují a pomáhají autorům dokumentů k propagaci jejich díla. J.Š.