Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Genese CSR aversProf. Josef Kalvoda „Genese Československa“ str. 264: Tento dokument, navržený a podepsaný Masarykem a dalšími, přivedl americké Slováky, tvořící asi jednu třetinu národa, do řad česko-slovenského (sic) hnutí za nezávislost. Zaručoval jejich krajanůmSDL CZ Stati na Slovensku rovnost a autonomní rozvoj ve státě, jež měl být teprve vytvořen. Od té doby američtí Slováci plně podporovali Masaryka, pomáhajíce mu „dokazovat“, že Slováci jsou proti Rakousku-Uhersku a přejí si vznik „národního“ státu Čechů a Slováků. Po válce se ale Masaryk od Pittsburghské dohody distancoval, označiv ji „za lokální smlouvu amerických Čechů a Slováků mezi sebou“. Napsal, že podepsal „dohodu“ – zdůraznil, že nešlo o „smlouvu“, aby uspokojil „malou slovenskou frakci, která snila o bůh ví jaké samostatnosti Slovenska; idee některých ruských slavjanofilů, pak Štúra a Vajanského, ujaly se také mezi Slováky v Americe“. Když otec Andrej Hlinka, vůdce Slovenské ĺudové strany, připomněl Masarykovi jeho závazek vůči Slovákům, Masaryk odpověděl osobním útokem; nazval ho „lhářem“, aniž řekl, co myslí onou lží. V dopise otci Hlinkovi z 12.října 1929 nazval Masaryk Pittburghskou dohodu „podvrhem“ (falsem), přestože ji sám navrhl a dvakrát podepsal. (Druhý podpis byl připojen ke kaligrafické kopii dohody, předané mu Albertem Mamateyem, prezidentem Slovenské ligy, 14.listopadu 1918, v den volby Masaryka za prezidenta nové Československé  republiky a několik dní před jeho odjezdem ze Spojených států).    

HK Srpen 68 citat 231018Úvodní slovo pronesl plk. Josef Musil, autor výstavy. Vernisáže se zúčastnil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a mons. Socha z diecéze Hradec Králové. Všichni skvěle promluvili jménem všech slušných lidí a ve jménu všech obětí okupace ze srpna 1968. Stále zůstávají široké veřejnosti z velké části utajeny, stejně jako napáchané zločiny sovětskými okupanty - i ze strany chystaných zločinů kolaborantského vedení naší země. Další vernisáž výstavy se chystá na 17.listopad - Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii, v budově Regionálního muzea v Chrudimi od 10:00 hod. Součástí výstavy bude presentace prací žáků osmých a devátých tříd ZŠ a studentů středních škol na téma: „Dědo, proč k nám v srpnu 1968 přijely tanky?“

 

Divacka rada CTGen. ředitel ČT Petr Dvořák splnil svůj volební slib a založil Diváckou radu (DR). Jejím členem je úctyhodných 63 organizací. Na co potřebuje ČT DR, když se neustále pyšní svoji vysokou kvalitou ve srovnání s jinými, včetně západních TV? Aby byla ještě lepší? To by mohla a měla, ale obávám se dalšího propadu do nekoukatelnosti na který DR nebude mít žádný vliv. Jen to hezky vypadá, ale je k ničemu. Jen aby statistici mohli dalšími čísly doplnit „kvalitu“ ČT. Jak známo jen čísla a množství kvalitu nedělají, nemohou.

Nepotkal jsem dosud žádného normálního člověka, který by byl pořady veřejnoprávní ČT nadšen. Naopak stále více lidí, kteří se na televizi odmítají dívat. Cituji z tiskové zprávy DR (16.10.2018): V rámci téměř hodinu trvající diskuse představitelé Divácké rady pokládali dotazy například na zvýšení podílu vysílání pro seniory, zastoupení pořadů věnovaných tzv. paměťovým institucím, využití tlumočníků do znakové řeči nebo rozšíření vysílání pro středoškolské studenty. Široce diskutovány byly rovněž otázky spojené s významem a podporou médií veřejné služby.

Mons. Petr Piťha: „…Počátek modlitby je touha poučit se. Mám na mysli poučení z dějin. Čím je kdo mladší, tím víc ho to nezajímá. Jsme nepoučitelní a podle toho dopadneme. Svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože svoboda je celistvá, jediná a nedělitelná. Má povahu moře, které není součtem kapek, stejně jako déšť. Svoboda buďto je a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, nebo není a je nesvoboda. …“

Globalizovaný moderní člověk díky techno-evoluční mašinerii dokáže vyrobit tahač, jímž může z vesnice odtáhnout nepotřebný kostel. Primát Homo sapiens je už natolik inteligentní a racionální Homo economicus, že Boha, náboženství ani kostel nepotřebuje. Opiem se stala víra v to, že za svou ubohost nemusíme zaplatit. Lidská existence se blíží ke kritickému bodu, odkud dál nic nevede. A tak už nebude obřího tahače, který by mohl kostel přivézt zpět, protože už nebude nic, pouze nekonečné boží ticho.

Polský filozof Czesław Miłosz uvádí, že opiem není náboženství, ale cynická víra v to, že po pozemním životě stejně není nic (přesněji je nic), tudíž klidně můžeme učinit jakoukoliv podlost, abychom cynicky a bez zábran mohli užívat vše, co se jen dá. Skutečným opiem je víra v to, že za vlastní ubohost nemusíme zaplatit, čili jak píše Miłosz, klamná představa, že z tohoto světa „lze odejít bez placení“. Jenže člověk by byl pouze jako zvíře dost ubohým tvorem, neboť Stvořitel obdařil téměř každé zvíře lepšími dovednostmi než nás. Vždyť primát zvaný Homo sapiens je už natolik inteligentní a také racionální Homo economicus, že Boha, náboženství ani kostel nepotřebuje.

* * *

Praha Katedrála sv. Víta 16.10.2018: 40. výročí zvolení Jana Pavla II. papežem

Motejl v talaruJan Kuklík, děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha (LN 15.10.2018): „Nominuji Otakara Motejla, vynikajícího a statečného právníka, který je symbolem toho pozitivního, co přinesla pohnutá druhá polovina 20.století.“ Dr. Motejl udělil zbytkový trestSetina Jiri již popravenému otci Jiřího Křížana. V roce 1978 zabil v jihočeském Táboře autem člověka. Podle syna zemřelého se jeho rodině nikdy neomluvil. Poslal do kriminálu ženu, která vrazila židli na hlavu tajemníkovi národního výboru v Ohníči jen proto, že neměla čím nasytit rodinu. Motejl  ji poslal na 10 let do tvrdého žaláře. Tím to samozřejmě neskončilo. Její tři děti nechal roztrkat do dětských domovů a to každého do  tak dalekého, aby neměli k sobě přístup. Tak žili až do svých 18 let. Zádušní mši za dr. Motejla celebroval prof. Tomáš Halík… Můžeme jen doufat, že česká justice najde ještě v sobě dostatek sil, přestane ohrožovat tuto zemi, její obyvatelstvo a začne sloužit skutečné spravedlnosti.

* * *

Jan Beneš o ombudsmanovi JUDr. Otakaru Motejlovi

 

Dobrý a hezký den,

snad mohu něco dodat. Dr. Motejl byl obhájcem jednoho z obžalovaných, Karla Zámečníka, v procesu (Tigrid, Beneš, Zámečník roku 1967). Sepsal jsem o tom knížku (INDOLENCE), jež vyznívá jako paján na Motejla, neb během procesu vystupoval věru směle. Po roce 1989 mne ovšem překvapilo, když při různých interview prohlašoval, že hájil (v nepřítomnosti souzeného) Tigrida. Inu Tigrida znal už snad každý a Zámečníka nikdo, takže ješitnost?

Stepanek RadekVydržel jsem se dívat téměř 4 hodiny a stálo to za to. Radek Štěpánek předvedl opět obdivuhodný výkon. Tentokrát nejen jako hráč, ale i jako průvodce celým večerem, což byl neuvěřitelný výkon nejen po fyzické, ale náročné především po psychické stránce. Byla to oslava bílého sportu a „čisté člověčiny“. Zejména závěr musel oslovit každého člověka, který si v dnešní době ještě dokázal zachovat normálnost.

Zklamalo mne jen chování Petra Čecha, kdy bych očekával poněkud jiné společenské způsoby od člověka, který žije tolik let na západě. Neustále žvýkal s otevřenou pusou… Jako jediný se nepozdravil se všemi sportovními hosty Radka – všichni se přirozeně objímali, jen on pokynul na dálku už nastoupivším hostům…

Jan Pavel a Vaclav Havel

Dnes, 27.10.2018, jsem obdržel tuto zprávu: „obdrželi jsme upozornění na porušení autorských práv u vašeho videa. Šíření videa na YouTube jsme proto zastavili. Název videa: Praha Katedrála sv. Víta 16.10.2018: 40 let pontifikátu Jana Pavla II.Strana žádající o zastavení šíření: Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. To znamená, že vaše video už není možné na YouTube přehrát. Na váš účet byla uvalena sankce za porušení autorských práv.“ Vedení sboru jsem dnes napsal omluvný dopis s prosbou o dodatečné udělení autorských práv. Na celou mši svatou za Jana Pavla II. se můžete podívat na TV NOE - http://www.tvnoe.cz/video/18480 - bez vystoupení aktivistky. Kázání kardinála Dominika Duky začíná od 29 minuty.

* * *

Mše svatá připomněla toto výročí, kdy nemalou zásluhu na naší dnešní svobodě měl právě papež Jan Pavel II. Je ostudou médií, že na mši svaté je zajímala pouze jedna pomatená mladá aktivistka. O výročí v médiích ani slovo, ani jedna fotografie, ani slovo o kázání kardinála Dominika Duky. Veřejnoprávní ČT ze 34 událostí dne tuto zamlčela, zato připomněla, že na den přesně před 50 lety – 16. října 1968 – podepsaly sovětská a československá vláda smlouvu o dočasném pobytu vojsk na našem území… Incident aktivistky zvládla ochranka bravurně. Odvedla jí až po dokončení kázání a při zpěvu chrámového sboru. Reagovala na skvělé kázání Mons. Petra Piťhy, které kdekdo kritizuje, ale málokdo slyšel. Bylo pro mne ctí moci s Mons. několik minut hovořit. Moudrý a noblesní člověk. Celou mši svatou jsem zaznamenal na video.

Před 40 lety se ujal Svatého stolce Jan Pavel II. Nejslavnější papež 20. století

KPV CR logoIgnoruje názor členské základny, rozdává zdarma své majetky, kdy se chová jako novodobé papalášstvo, jehož základy položila dlouholetá předsedkyně MUDr. Naděžda Kavalírová a které pomáhá udržovat její dceraAdvokat Martinek v cervenem svetru 161018 Matějíčková..

Samosoudkyně MS Praha 2 JUDr. Zuzana Ciprýnová rozhodla ve svém Usnesení ze dne 16.10.2018 jasně, přesvědčivě a hlavně spravedlivě, o skvělém vedení jednání nemluvě. To se u českých soudů vidí málokdy, stejně jako neuvěřitelně drzé jednání a chování advokáta KP ČR Mgr. Martínka, který možná bude vyloučen z ČAK, doufejme. Můžete si poslechnout jednání MS Praha ze dne 5.10 a jednání ze dne 16.10 s usnesením, kde doporučuji zejména konec s výroky členů KPV ČR na adresu advokáta Martínka - vpravo v červeném svetru (fotografie zaslaná politickými vězni).  

Overton JosephVzrůst mravnosti a morálky je nezbytnou podmínkou rozvoje společnosti.

Ne se vším v tomto článku musíme souhlasit, ale každý slušný a ještě normální člověk s jeho koncem jistě: Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla. Neexistuje tabu. Neexistuje nic svatého. Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána. Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena. Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému. Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe. 

Spravedlnost nahrazuje stále více nespravedlnost díky často nesmyslným zákonům v rozporu se zdravým rozumem, na které soudci přenášejí svá rozhodnutí a zbavují se tak své osobní odpovědnosti, resp. ji na zákony zbaběle přenášejí. Současné útoky na prof. Piťhu po jeho skvělém homiliu na Den sv. Václava připomínají novodobý hon na čarodějnice. Text ani video veřejnoprávními médii šířeno nebylo, zato kritika už ano. Trestní oznámení na prof. Piťhu už bylo podáno. To je jen dalším důkazem o hrozícím nebezpečí na které článek upozorňuje.

Opus Bonum sal 131018V Břevnovském klášteře v Praze se konalo tradiční setkání OPUS BONUM, tentokrát  s panelisty Petrem Pithartem, děkanem právnické fakulty Janem Kuklíkem, moderovala Petruška Šustrová.SDL CZ Stati

Pořídil jsem zvukový záznam dopolední části. Poté, kdy začala ubývat pozornost posluchačů, vyzval jsem moderátorku, aby byl dán prostor i jim a diskuze se oživila i jejich postřehy. Dostal jsem slovo pouze jednou, poté už byly mé pokusy o repliky na tvrzení, zejména pana Kuklíka odmítány s tím, že ještě jiní chtějí hovořit. Můj vstup začíná od 57:50 min. Můžete si poslechnout a učinit si vlastní názor. Co jsem již nemohl říci doplňuji níže.