Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2019 10:57
  Některé východní národy zatloukají, zatloukají a zapírají ...

  Read more...

   
 • 28.05.2019 21:58
  "Svobodná" media v Česku si hrají na svobodné a demokratické ...

  Read more...

   
 • 27.05.2019 20:54
  Když se dají dohromady Poláci, Němci a Češi, tak snad ty ...

  Read more...

   
 • 26.05.2019 12:51
  A zapomněl jsem největší ukázku, toho jak OSPOD je nepotrestatelný ...

  Read more...

   
 • 26.05.2019 12:51
  Dobrý den, i já jsem s OSPODem bojoval a taky jsem se dostal ...

  Read more...

   
 • 26.05.2019 08:32
  ČT dává špionážní seriál "Půlnoční slunce" od 00:25 hod., kde ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Caslavska VeraOpět česká média připomenula osud statečné ženy a sportovkyně Věry Čáslavské. Vážím si toho, že jsem ji v posledních letech jejího života směl doprovázet, často jako jediný. Např. při návštěvě velvyslanectví Japonska, nebo při uctění památky Jana Palacha japonským ministrem zahraničí.

Připomínáme si často naši zbabělost v minulosti, ale o té současné budeme psát zase až po letech. Co jsme to za zemi, kdy při loučení s Věrou Čáslavskou v Národním divadle nezazní ani Československá hymna a když ji návštěvníci začnou spontánně zpívat, veřejnoprávní ČT ukončí přímý televizní přenos? Nemluvě o tom, že program nebyl odsouhlasen její rodinou. I dnes by jistě podporovala premiéra Babiše. Památky a odkazu Věry Čáslavské stále nejsme hodni. Paní Věro odpusťte nám… J.Š.

Hrad Barton Zebrak 270519Prezident České republiky omylem poslal pozvánku na moji adresu, resp. na adresu našeho Krajanského spolku českých Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nás těší, že je tak naše sídlo známější, než sídlo sudetoněmecké kanceláře v Praze. Pražský hrad jsem obratem telefonicky informoval o zřejmém omylu s tím, že se i zástupce našeho spolku se rád dostaví, bude-li pozván. Bohužel nebyl… Pana Bartona jsem se pokusil osobně v jeho kanceláři v Praze v dobré víře informovat. Přes okno jsem viděl, že je přítomen. Jedna paní mi otevřela a tvrdila, že není přítomen. Po vysvětlení s čím přicházím mne pozvala do kanceláře. Jakmile mne pan Barton uviděl, doslova vylítl od stolu a s nepublikovatelnými výrazy bouchnul dveřmi, málem vylítly z pantů…

Cena sv. Vojtěcha byla Prof. Dr. Peteru Zajacovi udělena „ve spolupráci s Nadací svatého Vojěcha“ jak stojí na pozvánce. Ta po zadání do google neexistuje. Pro neinformované to vyvolává mylný dojem, že se jedná o cenu české nadace. Není to pravda. Jedná se o cenu Nadace Adalberta Stiftera, cituji z Wikipedie:

Sdružení Adalberta Stiftera, německy Adalbert Stifter Verein e.V., je kulturní institut institucionálně podporovaný zmocněncem Spolkové vlády pro kulturu a média. Jeho činností je podpora kulturní výměny mezi Německem a Českem. Sídlo sdružení se nachází v Sudetoněmeckém domě v Mnichově.

Název sdružení nebyl zvolen proto, že by se cíleně zabývalo životem a dílem Adalberta Stiftera, nýbrž proto, že tento básník je exemplárním příkladem kulturního spojení mezi Českem, Německem a Rakouskem.

Golunov IvanMnoho jeho kolegů bylo dříve zavražděno, nebo skončilo ve vězení. Toto je poprvé, kdy se rázně ozvala novinářská obec a veřejnost proti do nebe volajícíLN Golunov 120619 nespravedlnosti! Očividně Kreml dostal strach a byl nucen ustoupit.

Nedělejme si žádné iluze o mocenské politice Putinova Kremlu, ale když všemocní ucítí dostatečný odpor a sílu, dostanou strach a ustoupí. Solidarita novinářů a veřejnosti je obdivuhodná. Prokázali vysokou občanskou vyspělost, kdy se nenechali odradit a zmanipulovat. V tomto nám mohou být příkladem. (Článek vpravo LN, 12.6.2019, na webu ČTK nenalezen, zřejmě v placené sekci na rozdíl od jiných článků?). J.Š.   

Stránský Jiří

„Nikomu, kdo nás ponižuje, neuděláme radost, že mu dáme najevo, že jsme ponižováni.“ Rodinné motto Stránských 

Z vystoupení Martina Stránského: „…Tato země žádné státníky nemá. Je pouze cítit jakýsi odér politického žabince. Možná bych měl stát v Katedrále sv. Víta, protože by sis to také zasloužil. Avšak Pražský hrad ovládli lidé, kteří nejen nectí principy prezidentské standardy, ale ohradili toto nejposvátnější místo arogancí, ješitností, zlem a egoismem, který nemá v našich dějinách obdoby. Je proto důstojné a spravedlivé, že mohu stát na neposkvrněném místě, kde se s Tebou můžeme důstojně rozloučit, aniž by kdokoliv musel procházet hraničními kontrolami jako za totalitního režimu. …“

Události ČT věnovaly této významné události 13-té místo a 2.46 min. ČT 24 vysílala „živě“ ze zádušní mše 23 min. stylem „co se dělo, ne co se řeklo“. Vystoupení Karla Schwarzenberga a Martina Stránského neodvysílala, zato do kázání kardinála Duky „kecali“ komentátoři ve studiu. Na VideoAktualne.cz je celá zádušní mše (1:55 hod). Doporučuji kázání kardinála Dominika Duky (26:40 min.), vystoupení Karla Schwarzenberga (1:17 hod. a Martina Stránského (1:27 hod.)   

Stránský JiříRozloučení se spisovatelem a politickým vězněm Jiřím Stránským bude v pondělí 10. června. Od 10:00 proběhne mše v chrámu Matky Boží před Týnem na StaroměstskémZahrádka František náměstí. Od 15:00 bude ve Strašnickém krematoriu poslední rozloučení. Lidé mohou přinášet věnce pro umístění v chrámu do deváté hodiny dopoledne. Vzpomínkovou akci bude přenášet ČT 24 mezi 10. a 12. hodinou.

Jiří Stránský byl členem KPV ČR. V roce 2015 si dovolil zkritizovat její vedení. "Odměnou" mu bylo osobní napadání, urážky a pomluvy pod vedením předsedkyně MUDr. Naděždy Kavalírové, nositelky Řádu TGM prvního stupně. Stáhl se do ústraní, protože se nechtěl „špinit špínou“. Na jeho kritická slova za pár let došlo. Pod faktickým vedením dcery dr. Kavalírové došlo k postupnému zániku činnosti KPV ČR. V současnosti probíhá soudní spor členstva s vedením.

Na podzim 2018 byl Jiří Stránský navržen členskou základnou jako čestný předseda KPV ČR. Vedení tomu zabránilo a tím i obnově dobrých mravů.

Dne 14.3.2017 jsem zveřejnil tyto dvě verze Modlitby Páně, neboli Otčenáše. V Událostech ČT dne 7.6.2019 navrhl Papež František změnu části jejího textu. Níže uvádím rozbor. Je jistě zajímavý. V  nové verzi Vatikánu zůstávají stále zřejmé chyby např.: „Posvěť se jméno tvé“ – Jak může být Bůh neposvěcen?

Změna Vatikánu  A neuveď nás v pokušení“ na  „A nedopusť ať podlehneme pokušení.“

Starý český překlad: Nedopusť, abychom upadli do pokušení.“

Fortyn KarelDne 4.června 2019 jsem navštívil jeho zasedání a požádal o vystoupení v bodě různé. Zatímco na Radě ČT většinou neuspěji, v Senátu jsem prostor dostal. Celé mé vystoupení si můžete poslechnout ze zvukového záznamu. Že se jedná o téma zajímající veřejnost svědčí i největší čtennost posledního článku k tématu. Mým největším oponentem byl podle očekávání prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc (bývalý člen KSČ a režimní kádr).

Pochopitelně, že dr. Žaloudík metodu MUDr. Karla Fortýna bagatelizoval jako ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. Znal se s dr. Fortýnem, byl účasten úspěšných operací a v euforii chtěl „otvírat bedny šampaňského“. Potom už to bylo jen o osobním prospěchu a kariéře. I on nese osobní odpovědnost za to, že nařízené zkoušky metody devitalizace ministrem zdravotnictví Fišerem neproběhly dle zadání. Přesto se její úspěšnost prokázala – a metoda byla zakázána! Ve věci zmanipulované zkoušky se chystá žaloba.

Pozvánku jsem obdržel hodinu před začátkem, stihl a nelitoval. Úžasné prostředí a výkony tanečníků. Ticho v dnešní „rámusové“ době jsem vnímal jako nejkrásnější „hudbu“. Pokud se ozvala, o to víceTocnik 050619  umocnila její forma harmonii a působení představení. Můžete se přesvědčit sami na videu níže ukázkou. Celé představení bude na videu ZUŠ Hořovice - https://www.zus-horovice.cz/ J.Š.

 

Věra Čáslavská: „Je dobrej, líbí se mi i jeho racionální vystupování, nic si nenechá líbit, a to je dobře. Že je zdravě sebevědomý, je prima, aspoň ze sebe nemusí dělat víc, než je. Prostě ví, že už něco vlastní prací a pílí dokázal, je si vědom sám svých hodnot, zjedno­dušeně řečeno - ulejt si malou domů do kapsy nemá v náplni své práce, a o tom to je.“

* * *

„Pokud se demonstruje a nepřijedou tanky, je demokracie funkční“, řekl kdosi moudrý. Také platí, že rozhodují hlasy voličů, ne „ulice“.

V Praze demonstrovala 1/100 obyvatelstva, nepochybuji, že většina v dobré víře. Nerespektovat  výsledek voleb je i ukázkou občanské nevyspělosti, resp. neinformovanosti a snadnější manipulace. VN se „na povel“ zaplnilo také za nacistů a komunistů…  Někdy je určující strach jindy manipulace. Média se mohou přetrhnout jednostrannými informacemi k demonstraci a vynášejí rozsudky pomalu jako pracující nad „nepřátelskými živly“ v 50. letech…

Porsche FerdinandPodle redaktora Novinky.cz Stanislava Dvořáka zřejmě ano. Na jeho článek jsem reagoval e-mailem níže. I tento příběh je následkem založení Československa. Dnes mohla být firma PORSCHE naší slavnou automobilkou a nejen ona… 

Už jen 20% Čechů má čistě slovanské geny. Jsme národem Bohemianů jak tomu bylo po staletí. Ferdinand Porsche byl jedním z nich, resp. jedním z nás.