Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...

   
 • 24.01.2021 22:23
  Velmi trefný komentář Martina Hály na téma politiky EU k Číně ...

  Read more...

   
 • 24.01.2021 20:45
  Sehr geehrter Herr Ulrich, Ich danke Ihnen für Ihr Email. Sie ...

  Read more...

   
 • 24.01.2021 13:25
  Ten agent kai aus Hannover /Kai Orac/ hlásá od 17/1 vše o ...

  Read more...

   
 • 24.01.2021 12:57
  Jestli dostal a přežil opravdu organofosfáty, bude se ...

  Read more...

   
 • 22.01.2021 20:47
  Grüezi Herr Ulrich, Gerne schliesse ich mich den Worten ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

OS Chrudim soud a obhajce Cechala 021020… Následně na straně 6 je psáno, že na parcelách 345 a 318/5 bylo vytěženo 367 smrků a 184 borovic. Na parcele 341/2 bylo vytěženo 11 smrků, 20 modřínů a 6 bříz (37 měřených stromů). PokudLES inf.soud sečteme všechny parcely dohromady, bylo vytěženo 378 smrků, 184 borovic, 20 modřínů a 6 bříz. Za předpokladu že umíme trochu číst a počítat, vychází že bylo úhrnem zlikvidováno 588 stromů !!! Logicky 37 stromů nemůže mít hodnotu 560.000 korun. Navíc stromy byly mladší 80 let a takové se "nesmí" těžit! … Soudce uvedl, že přečin krádeže není společensky škodlivý čin (!!!)

* * *

Jedna občanka náhodně objevila lesy, které patřily našim předkům a „náhodou“ je někdo zcela nelegálně vykácel. Náhodou pachatele chytla s policii na místě činu, náhodou vykácel více parcel, náhodou přijel do lesa se svým právním zástupcem typu „alá Sokol“, který zcela náhodou byl vyřazen z advokátní komory. Lesy nám dávají drahocenný kyslík - kdo je nezákonně, masově likviduje,  je zločincem. Společnost, která to umožňuje a toleruje, není normální!

Vše začalo v březnu 2017, všichni administrativní pracovníci byli v průběhu řešení totálně znechuceni neboť musí vykonávat nějakou činnost, byť se jednalo pouze o účast při jednání. Jak lhostejný je osud českých lesů všem těm odborným lesním hospodářům, odboru životního prostředí, české inspekci životního prostředí, správě chráněných krajinných oblastí, atd. Proč asi???

OS Chrudim prg 021020Postupem času se zjistilo, že podnikavý René Čechal těží ve velkém po celé republice a překročil i hranice našeho státu, ovšem PČR řeší pouze případ, kde byl chycen při činu, to ostatní by bylo pracnéOS Chrudim zastupce statu 021020 dohledávat. Když vše dospělo k soudu, vynořilo se na straně obžaloby nečekaně velké množství „věrohodných“ svědku, kteří se propůjčili k čemukoliv. Proti nim se postavila statečná občanka.

Chrudimský soudce Jakub Jakubík měl případ očividně vyřešen dřív než začal. Jak si může taková občanka dovolit ho obtěžovat takovou „prkotinou“?! Aby toho nebylo málo, tak jí „slavný“ Vavřinec Kopinec (advokát bez licence) mezi soudními jednáními vyhrožoval, že uvidí jaká všechna trestní oznámení na ní podá. Chrudimský soud případ smetl ze stolu a veškeré opravné prostředky, jenž státní zástupce podával, byly zamítnuty.  

René Čechal vesele těží dál, směje se světu a topí se v penězích vykoupených smrtí stromů!

Proč je každý lhostejný k devastaci našich lesů? Jak směšně působí výroky o tom, že kdo vykácí les musí ho do dvou let obnovit… Nic takového se ve vykácených lesích neděje. Vymýcené parcely jsou
ve stejném stavu, jak je před třemi lety opustily stroje po odvozu posledního kmene. Nikomu to nevadí, hlavně že nikdo nemusí nic dělat. Co tu necháme těm co přijdou po nás?  Až neskutečně proto působí informace, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nařídil obnovu jednání:

 https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?org=OSVYCCR&krajOrg=KSVYCHK&cisloSenatu=7&druhVec=T&bcVec=196&rocnik=2018&typSoudu=os&autoFill=true&type=spzn
 
Jak bude reagovat chrudimský soudce?


16.03.2017 -  vykácený les během 4 dní, s policií na místě, většina dřeva odvezena, na místo přijel Čechal se svým advokátem Kopincem

 
07.05.2017 - podán podnět s upozorněním na možnou nelegální těžbu dřeva na ČIŽP

 
16.06.2017 -  zpracovány znalecké posudky na les, ing. Vít Šimurda, hodnota vytěženého dřeva 560.000,- Kč.

 
30.06.2017 - PČR případ odložila, proto je podáno trestní oznámení

 
04.07.2017 - kontrola ČIŽP, sedm úředníků, viz. níže více

 
25.08.2017 - spis postoupen kriminální policii Pardubice únor 2018  notářka Doubravová v dodatečném dědickém řízení našla darovací smlouvu a tudíž jsou všechny lesy a pole Marie Boháčové převedeny během března 2018 na Českou republiku

 
12.06.2018 -  tříhodinový výslech Jany Šafránkové kriminálkou PČR Pardubice - kpt. Pavlišta

 
26.11.2018 - zahájení soudního řízení Chrudim. Několikrát odročeno díky obžalovanému René Čechalovi

 
27.08.2019 - jednání OS Chrudim, samosoudce Jakub Jakubík, výpověď Jany Šafránkové

 
Září 2019 - při jiném jednání na MěÚ Hlinsko byla paní Šafránková slovně napadena Kopincem, že posílá „nevinného“ Čechala do vězení, vyhrožováno trest.oznámením, atd.

 
15.10.2019 - OS Chrudim, vyřízení věci, Čechal zproštěn obžaloby v celém rozsahu

 
19.02.2020 - KS Hradec Králové, pobočka Pardubice, zamítl odvolání stát. zástupce Mgr. Filipa Kadečky

 
Duben 2020 -  Nejvyšší stát.zástupce JUDr. Pavel Zeman podal odvolání proti oběma rozsudkům

 
28.08.2020 - Nejvyšší soud VYHOVĚL

 
02.10.2020 -  vráceno OS Chrudim, nařízeno jednání na 2.10.2020


--------------------------------------------------------------------------------- 
 
KDO  JE  KDO?

 
Čechal René nar.12.9.1975 - velký pan podnikatel se dřevem aj., rozvedený (manželka a 2 děti v Hlinsku), nyní trvalý pobyt na místě své firmy Foresttech, Pardubice, Jana Palacha 1638 (zřejmě kancelář?), ve skutečnosti luxusní dům v Nasavrkách, Severní 347, v katastru dům veden několik let jako rozestavěný, LV 104

- první setkání 16.3.2017 na "místě činu" v lese, podezřelé že přijeli i s advokátem Kopincem. Čechal naprosto arogantní, pronesl k paní Šafránkové pár slov typu: „Nemám co vysvětlovat, spoluvlastník nežije, tak je všechno moje, právník mě už vysekal z jiných věcí“, nato ho jeho obhájce Kopinec okřikl ať nic neříká


- časem vyšlo najevo, že místo jedné lesní parcely vykácel tři, místo ideální poloviny pozemků si přivlastnil celé, LESY JSOU DNES VE STEJNÉM STAVU JAKO PO TĚŽBĚ v březnu 2017, všechna pravidla o obnově lesa, nařízení ČIŽP naprosto IGNORUJE, vše byla ÚČELOVÁ TĚŽBA s jistým ziskem
 
 - informace z okolí, Čechal plení lesy po celé ČR, vše je těžko dohledatelné, pokud to sám nenahlásí, začal těžit i v Polsku, ale narazil tam na ruskou mafii, tak se stáhl zpět do Čech. Nyní těží ve velkém, pokud neprodá v Čechách (většinou STORA ENSO Ždírec nad Doubravou) vyváží dřevo do Rakouska
                 
JUDr. Vavřinec Kopinec - právní zástupce Čechala, při setkání v lese hovořil s policisty jako jejich dobrý známý: „Hele kluci já byl taky u policie, přece nám takováhle ženská nebude říkat co máme dělat, se ňáko dohodneme“, při kontrole 4.7.2017 s ČIŽP se dušoval, kdyby věděl v jakém stavu je les, tak by Čechala nezastupoval, mění tváře podle situace

- nevíme kdy, ale s jistotou víme, že Kopinec byl vyřazen z ČAK po určitou dobu. 12.6.2018, u výslechu paní Šafránkové v Pardubicích, zastupoval Čechala Lukáš Blažek. Byl i u soudu v Chrudimi 27.8.2020, ale u jiného jednání na MěÚ v Hlinsku v září 2018 opět „mával“ Kopinec plnou mocí zastupující dalšího místního „borce“, tou dobou už musel být z ČAK vyřazen a přesto si stále hrál na místního Sokola? Dnes je opět členem ČAK (možná fyzické vyhrožování, napadení, dost možná i s pomocí nože?). V září 2019 byl skutečně vyřazen. Pokud by se zjistilo od kdy do kdy byl vyřazen, bylo by jistě zajímavé porovnat kopie jeho dvou plných mocí. Jedna by z doby zákazu nezákonné zastupování potvrzovala, pokud ovšem nevystupoval jako obecní zmocněnec? Z mé zkušenosti ČAK mnohem více šikanuje poctivé advokáty než aby vyšetřovala skutečné lumpy, které kryje  – viz má kauza JUDr. Libora Gragárka


- u soudu v Chrudimi 27.8.2019 už vystupuje Kopinec jako ctihodný svědek a velký kamarád Čechala, tvrdí že se s paní Šafránkovou chtěli několikrát vyrovnat a že byli vstřícní atd. Vše je lež. Neexistuje
jedinný důkaz o jejich vstřícnosti,
svojí vstřícnost vždy jen předstírali v přítomnosti třetí osoby
 
 - jak bylo poznamenáno výše, vyhrožoval nejenom paní Šafránkové, ale i ing. Vítu Šimurdovi (zpracovával posudek na les) těsně před jeho výslechem u OS v Chrudimi 27.8.2019, vyhrůžky typu
že ho „připraví o kulaté razítko“, že „udělal posudek dle jejího přání“ atd.

 
Blažek Lukáš - advokát Čechala, náhradník Kopince, vše určuje Kopinec

 
Ing. Šimurda Vít - soudní znalec ze Žďáru nad Sázavou, zpracovával posudek na vykácený les, 2.10.2020 je znovu předvolán k výslechu. Znalečné nedoloženo (?!) a kůrovec v lesích nebyl

 
Mgr. Kadečka Filip - státní zástupce Chrudim, v případu dobře orientován, snaží se, rád by dotáhl případ jako PRECEDENS pro něco podobného v budoucnosti

 
JUDr. Flora Martin - právní zástupce paní Šafránkové, odborník na lesní právo z Brna, velice slušný, skromný člověk

 
ČIŽP Jakubec Petr - vedoucí kontrolní skupiny, při příjezdu na MěÚ v Hlinsku totálně otráven, poznámky typu „ach jo to zas bude případ, už aby jsme jeli domů“, jednou snad udělil Čechalovi pokutu, ale dále se o les nezajímá a ani o dodržení nařízení z kontroly

 
Peterková Lenka – členka kontrolní skupiny. Jen do počtu, snad vůbec nemluvila

 
Ing. Korábek Pavel – také do počtu, snad zastupoval CHKO Železné hory, pobočka Havl. Brod

 
Ing.  Viner Čestmír - opět člověk bez názoru, CHKO Železné hory, asi taky Havl . Brod

 
Ing. Koberová Zdena - paní neorientovaná v čase ani prostoru, na kontrolu zapomněla přijít, tak se jí volalo z lesa v Možděnici, aby přijela z kanceláře z Nasavrk, zastupující Agenturu ochrany přírody CHKO Železné hory

 
Ing. Uher Petr - MěÚ Hlinsko obor životního prostředí - lesy, zřejmě kamarád Čechala, vydal povolení k těžbě i když byl na žádosti uveden druhý vlastník Boháčová

 
Fruhbauer Tomáš - odborný lesní hospodář, ještě větší kamarád Čechala, spravující mj. lesy v Možděnici, vydal povolení i když byl uveden druhý spoluvlastník na tiskopise, vůbec se nestará v jakém stavu je nyní les

 
-  oba dva Uher i Fruhbauer neměli vydat povolení k těžbě, jelikož v dané lokalitě dle LHO (lesní hospodářská osnova platí 10 let) nebyla povolena těžba až do 31.12.2019 přesto povolení dali a nikomu to nevadí

 
 - celá těžba ohrozila životní prostředí, byt´ kůrovec v dané lokalitě vůbec nebyl, díky stromům, které Čechal nechal ležet na zemi se kůrovec v těchto stromech zabydlel a po vylétnutí napadl okolní lesy

 
Bohužel nikdo z výše uvedených osob přítomných při kontrole ČIŽP nemá nejmenší zájem dát věci do pořádku a to jsou placení za ochranu přírody, absurdní !!!

Jakubík Jakub - samosoudce OS Chrudim, mladý, suverénní, vše bylo vyřešeno než začalo, při výslechu dával paní Šafránkové otázky typu, proč si brala právníka z Brna, proč podávala na Čechala  trestní oznámení, kdo jí ho pomáhal psát, proč ho obtěžuje takovou banalitou, hned po prvním jednání bylo zřejmé, že to dopadne špatně

 
Čechal zproštěn obžaloby  v plném rozsahu…

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část druhá, některé výroky od soudu 15.10.2019

 

Psané bezprostředně po skončení soudu 

U soudu vypovídal OLH Fruhbauer, který mj. uvedl, že nemá povinnost informovat o těžbě druhého spoluvlastníka, na dotaz soudce, zda-li oznámil Čechal vytěžené množství dřeva odpověděl, že neví jestli mu to nahlásil a že neví jaké to bylo množství. Zato si ale dobře pamatuje, jak nám při kontrole ČIŽP dávala protistrana několik návrhů na vyrovnání. Dále uvedl, že les byl bez kůrovce, ale mohly tam být nahnilé stromy, to ale jistě neví.

Další svědek nějaký Flešar (objevil se až u soudu). Představil se jako bývalý výrobní ředitel u Čechala. Uvedl, že Čechal kupoval les (Možděnice), aby ho měl u baráku (Nasavrky cca 10 km od Možděnice). Těžba byla z 50% nahodilá a teprve potom žádal o povolení těžby úmyslné a vše šlo naprosto hladce. Čechal byl vlastníkem poloviny pozemků a druhou polovinu neřešili. Čechal to hned prodal. Na dotaz zda-li ví kdo byl vlastníkem druhé poloviny, odpověděl že nějaká paní co byla po smrti a tak to neměli jak řešit. Ještě zdůraznil, že těžba byla z poloviny nahodilá, les zničený kůrovcem a pouze druhá polovina bylo trochu kvalitní dřevo. Lze se domnívat, že les vůbec neviděl, jen si zajistili dalšího dobrého lháře.

Advokát Blažek předložil potvrzení z nějakého dřevařského centra o uložení kulatiny s datem 31.8.2017, potvrzení měli založené a zrovna včera ho našli. Blažek se dále dožadoval, aby byl předvolán JUDr. Flora a ještě všichni účastníci přítomni kontrole ČIŽP ze dne 4.7.2017 a taky policii co pro prováděla prvotní šetření,  soudce vše  zamítl.

Závěrečnou řeč měl státní zástupce Mgr. Kadečka připravenou z mého pohledu velice dobře, uvedl snad vše podstatné (pozemek koupil za 150 tisíc, vytěžil 560 tisíc, těžba za účelem zisku, dle výpovědí bylo dřevo hned prodáno. Čechal využil situace, že nebyl znám spoluvlastník, těžba v nezákonném rozsahu, stromy mladší 80 let, zisk byl zanesen do účetní knihy, neevidoval vytěžené dříví, tvrzení o uložení dřeva je účelové,  posudek odpovídá skutečnosti, obžalovaný zcela naplnil skut. podstatu § 205  a soud tudíž musí rozhodnout o trestním postihu).

Dr. Novotná jenž zastupuje stát, požadovala 230.000,-Kč.

Zástupce Čechala Blažek uvedl že stát jako spoluvlastník uveden na katastru nebyl, že LHO nemusí odpovídat skutečnosti, že Čechal neměl dříve podklady že dřevo uložil, ale teď je našel, se znaleckým posudkem nesouhlasí, obžalovaný se od začátku chtěl vyrovnat. Soudce opomíjí velmi důležitou výpověď Kopince. Ten žádá zproštění obžaloby v plném rozsahu neb jde o občanskoprávní spor.

Na rozsudek jsme čekali skoro hodinu (to je prý v Chrudimi běžné). A výsledek? Jak přes kopírák řeč Blažka. Zproštěn obžaloby v plném rozsahu, formální stránka přečin krádeže § 12 odst.2, pokud mám zapsáno dobře. Dále soudce uvedl, že přečin krádeže není společensky škodlivý čin (!!!), hodnotí kladně, že vyhledal poradenství Kopince, Čechal nekupoval pozemky pro těžbu, ale chtěl mít les u bydliště, při těžbě projevil ochotu že se vypořádají.  Dále soudce uvedl že paní Šafránková zahájila zbytečné jednání s ČIŽP a dále podala zcela nesmyslné trestní oznámení, neboť zřejmě chtěla způsobit panu Čechalovi společenskou újmu. Mezi Čechalem a Šafránkovou došlo k jednání, to je prokázáno, on projevil ochotu jednat  a ona nevznesla žádný požadavek!

S Kopincem se sešla paní Šafránková  na jednání na stavebním úřadě. Postaral se o pořádný rozruch, hned jak ji uviděl, začal hulákat, že „musí být všude a kvůli ní půjde nevinný člověk do vězení, že jí to není blbý mu takhle ubližovat, že na ni podá trestní oznámení“ atd.  Dr. Tuháček z Tábora se jí ptal co mu provedla?!

Co s tím? Čím větší grázl, tím lepší pozice. Jakoby to nikdo nechtěl vidět nebo se snad bojí? Obyčejný člověk je považován za hlupáka. Nejlépe kdyby všichni byly jako ovce.

Upozornění na nelegální těžbu, zaslané dne 17.5.2017 ČIŽP v Havlíčkově Brodu.

Soudce toto oznámení „přehlédl“, jak jinak si vysvětlit skutečnost, že byť byly naplněny skutky níže popsaných zákonů, nikdo jim nevěnoval sebemenší pozornost!!!

 

Zákon č. 289/1995 Sb. Lesní zákon:

-§ 33 odst. 3 - vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu

 -§ 33 odst. 4  - těžba v porostech mladších 80 let

Zákon  č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník:

-§ 1128 odst. 1 - o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů

 -§ 1129 odst. 1 - k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků

Zákon č. 282/1991 Sb. Zákon o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa

-§ 4 odst. 1 b, c, d, e - porušené přestupky ve všech písmenech, tj. ohrožení poškození životního prostředí, vytvoření podmínek pro působení škodlivých činitelů, neplní opatření uložená orgány životního prostředí

Zákon č. 226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

-§ 2 písm. c, nezákoně vytěžené dřevo bylo uvedeno na trh

 

Všechny tyto skutky byly opomenuty?! Ještě že chrudimský samosoudce na druhý pokus a z donucení připustil § 205 krádež.

Velké díky v celé kauze patří Nejvyššímu státnímu zástupci panu Pavlu Zemanovi, jenž jako jeden z mála věnoval spisu času víc než kdokoliv předtím a právě díky jemu se případ znovu otevřel.

René Čechal "vyfasoval" pouze podmínku a my se můžeme pouze domnívat, zda-li ho tato podmínka odradí od jeho praktik v devastaci lesů a nebo má vše ještě jiný rozměr? Kdo odhalí pravou podstatu věci? Jeho právník se na místě odvolal a vše jede dál…

Škoda, že soud nepřiřkl pozemek Čechala státu, ten by se o les alespoň postaral. Takhle tam bude díky Čechalovi pusto a prázdno. Nikdy s nikým spolupracovat nebude.

Je smutné, že úředníci, jeden vedle druhého pochybili a dál vykonávají „svědomitě“ svojí práci. OS v Chrudimi nepředvedl výkon práva na který by mohl být hrdý. Stejně pochybné jsou praktiky svědka a advokáta Kopince (měl někoho dokonce pobodat nožem?).

Podle soudce bylo v rozporu se zákonem pokáceno 37 stromů. Podle znaleckého posudku ing. Víta Šimurdy celkem 588 stromů (!!!), ale další stromy už soudce nezajímaly, ani PČR…?!

mapa lesV posudku je na straně 4 popsán nález, byť bylo dáno neoprávněné povolení k těžbě na parcele číslo 345, respektive na 1/2 , René Čechal zcela vymýtil p.č. 345 a ještě p.č. 318/5 a ještě k tomu přibral parcelu číslo 341/2, vzdálenou od předchozích dvou parcel cca 500 metrů (viz. mapa).

Dále na straně 5 je blíže popsáno jak byla těžba provedena. Parcely 345 a 318/5 (na mapě pravá horní část) vytěženy zcela a v posudku se vychází z Lesní Hospodářské Osnovy, která uvádí množství zásoby stromů v m3. Na parcele 341/2 (na mapě více vlevo dole) byly vytěženy nejsilnější stromy a ty byly očíslovány čísly  1 až 37, možná jich bylo i více, ale nebylo odklizené klestí. Tady asi vznikl ten problém s 37 stromy, někdo si přečetl pouze polovinu strany 5?!

Následně na straně 6 je psáno, že na parcelách 345 a 318/5 bylo vytěženo 367 smrků a 184 borovic. Na parcele 341/2 bylo vytěženo 11 smrků, 20 modřínů a 6 bříz (37 měřených stromů). Pokud sečteme všechny parcely dohromady, bylo vytěženo 378 smrků, 184 borovic, 20 modřínů a 6 bříz.

Za předpokladu že umíme trochu číst a počítat, vychází že bylo úhrnem zlikvidováno 588 stromů !!! Logicky 37 stromů nemůže mít hodnotu 560.000 korun. Navíc stromy byly mladší 80 let a takové se "nesmí" těžit! Škoda že se obžalovaný „vrah stromů“, již odsouzený René Čechal k soudu nedostavil.

Je velice zvláštní, že ani státní zástupce, ani soudce si nevyžádali účty za veškeré dřevo prodané Čechalem (musí být součástí firemního účetnictví), aby si mohli udělat představu o jakého „velkoobchodníka“ se ve skutečnosti jedná? Stejně tak byla zarážející pasivita zástupkyně státu, která v podstatě jen přihlížela a kdy měla požadovat mnohem větší náhradu státu způsobené škody.

Alespoň jsem ocenil, že díky výjimce předsedy OS Chrudim nebylo třeba mít během jednání roušku a že mi soudce povolil několik ilustračních fotografií na začátku jednání. Také se mne zeptal, jak jsem se o jednání dozvěděl? Rád jsem mu to vysvětlil i to jak byla v posledních měsících prakticky znemožněna účast veřejnosti na soudních jednáních a zabráněno v její veřejné kontrole jednání, zaručené Ústavou ČR. O jednání se veřejnost může dozvědět od účastníků, nebo zdlouhavým hledáním na webu justice, prakticky nemožným bez sp. značky. Ochrana osobních údajů zase jednou dostala přednost. Viníci a zločinci se radují…

Státní zástupce nazval obžalovaného „opožděným reliktem z 90.let“, ale jako dosud netrestanému mu navrhl dolní  trestní sazbu? To se to krade - bez skutečného potrestání, kdy se jen využilo polovlády v lesích! 

Co na to asi řekne NSZ JUDr. Pavel Zeman?

OS Chrudim 2.10.2020: Zvukový záznam jednání zvukový záznam vyhlášení rozsudku

 

Jan Šinágl, 12.10.2020

* * *

Přílohy:

Databáze událostí Možděnice - 2016-2017

20.01.2017: Tomáš Frühbauer vyjádrení k těžbě lesa

17.03.2017: MÚ Chrudim Korespondence Uher Šafránková

17.05.2017: ČIŽP HB upozornění na možnou nelegální těžbu dřeva

30.05.2017: Znalecký posudek Vít Šimurda

02.06.2017: ČIŽP HK odpověď nelegální těžbu dřeva  Možděnice

30.06.2017: Trestní oznámení na René Čechala

04.07.2017: ČIŽP HK protokol

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)