Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.04.2021 17:06
  „Národu, který si neváží svých hrdinů, se může stát, že nebude ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 16:57
  V Semilech vznikla petice za ředitele waldorfské školy a výuku ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 16:55
  E15: Stát chce získat zpět půlmiliardový majetek Czerninů ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 14:40
  Dobrý den paní Laurenčíková, děkuji za Váš názor, který ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 14:38
  Vazeny pane Sinagle, otazkou je, jestli ta Bohnicka lecebna nema ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 10:43
  "Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojena s ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Patera Lubos

Poslední rozloučení s panem Lubošem Paterou by se mělo konat v pátek, 20. listopadu od 11:00 hod. na Olšanských hřbitovech v Praze. Zatím nevíme zda v obřadní síni či krematoriu. Na pohřby smí max. 10Olsany Patera Lubos citat ohen 20.11.2020 lidí, což je nejbližší rodina... Tátové a přátelé jistě přijdou v hojném počtu. Pokud nebude možné položit květiny a věnce osobně, lze je jistě položit před obřadní síní či krematoriem. Případná změna bude včas oznámena. J.Š.

* * *

Zastánce v boji tátů o své děti. Nikdy se nerozčiloval, nikoho neurážel. Dokázal vždy zachovat nadhled, noblesu, kultivovanost…Parte Luboš Patera

Nevím co bylo příčinou smrti Luboše Patery, ale jeho mnohaleté, vyčerpávající boje za spravedlnost mu na zdraví nepřidaly. Zemřel symbolicky - v Den válečných veteránů 11. listopadu…

Níže tři články na ukázku, jaký člověk nás opustil. Takoví lidé jsou pilířem svobody a demokracie.

* * *  

Jak to vidí ... Luboš Patera: Smějící se bestie 21. března 2009

ADIKIA bohyne bezpraviLidé vytváří společenské struktury, aby jim sloužily, obdařují je k tomu potřebnou mocí. Již staří Římané ale poznali, že senátoři jsou ctnostní lidé, senát však velká bestie. Každá moc také degeneruje a mocenské struktury se zákonitě zevnitř rozkládají, neboť převáží lidská špatnost je tvořících jedinců a ony již nejsou schopny naplňovat účel, pro který vznikly. Rozklad jedné takové struktury můžeme sledovat i my, v čase, který historie jednou bude moci nazvat dobou justiční mafie. Je přitom úsměvné sledovat, jak právní zvůle, jako přirozený projev českého právního státu vůči "lidem z ulice", prorostla již mezi "elitu" a padají přitom masky tragikomických figur a figurek. Lhostejno, zda pravdu v právním sporu má paní nejvyšší či paní nejširší...

Otázka tedy zní, zda současný pohyb justičních struktur vyústí také v alespoň mírnou změnu obsahu, která by mohla přinést občanům trochu právní jistoty a úcty k nim do jinak značně a primárně svévolného právního prostředí, nebo zda se bestie jen otřese a dál se bude smát. Potom by nezbývalo, než čekat na projev prohnilosti značně výraznější.

Také autor těchto řádků je jen člověk a proto přiznává, že jej k jejich napsání vedla i čerstvá osobní zkušenost z ústního jednání jistého krajského soudu, při němž se mu jeho "zákonná" soudkyně hodinu smála do očí; šlo přitom jen o takovou běžnou malou justiční loupež - exekuci na jednou již zaplacené výživné. Laskavý čtenář se ostatně může stát i laskavým posluchačem:

http://www.justicetv.cz/vidi/p_05.htm

Pomáhat zločinu!

V éře justiční mafie a rozvodového průmyslu taková celkem běžná událost: Pan Ing. Peter Šebo ráno nakrmí děti, odvede staršího syna do školky a celý den poctivě pracuje, aby mohl do chřtánu státního aparátu nasypat další díl svých daní. Po práci vyzvedne v lékárně lék pro dítě a doma zjistí, že má naprosto vybílený byt...

Po překonání počátečního otřesu hledá pomoc u státní policie - odpovědí je mu výsměch! Druhý den požaduje, aby mu "opatrovatelka" jeho dětí - ze státního rozpočtu vydržovaná sociální úřednice - pomohla zjistit, kde se jeho děti nacházejí - opět nebetyčná drzost a arogance! A když se večer dozví, že státní policie již děti vypátrala, dozví se také, že se nic nedozví, protože si to matka dětí nepřeje a tudíž je to pro s ní spolčenou státní policii priorita nejvyšší!!! A nepomohla ani aktivní půlnoční účast generální konzulky páně Šebovy vlasti... Putimské četnictvo se na čelákovickou policejní vechtrovnu marně hrabe; to by nevymysleli ani Hašek se Švejkem dohromady...

Z rozmaru se paní Šebová chce rozvádět a děti připravit o tátu. Aniž by asociální orgán tzv. sociálně-právní ochrany děti cokoliv o rodině věděl a zjišťoval také u pana Šeba, nabádal od samého počátku paní Šebovou, aby děti odvlekla do azyláku. Další téměř dva roky se pan Šebo snažil zabránit rozpadu své rodiny - bez pomoci a proti zvůli státního aparátu, který "své" oběti potřebuje, aby odůvodnil svou existenci. Tento stupeň zla byl tedy naplněn, děti o rodinu již definitivně přišly. A na řadě je likvidace samotného vztahu dětí a jejich otce. Stohlavou saň zločinného státního aparátu je třeba krmit neustále...

http://www.justicetv.cz/causy/pomozlo/pomozlo01.htm

Svoboda slova po česku, aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby

Pan Luboš Patera se dopustil "zločinu": Uspořádal před soudní budovou tiskovou konferenci a na ní zveřejnil své trestní oznámení proti některým státním strukturám. Trestní oznámení se samozřejmě nevyšetřovalo a místo alespoň řádného usnesení o odložení věci, proti kterému by pan Patera mohl využívat procesní opravné prostředky, bylo "vyřízeno" dopisy, mimo jiné i jedné státní zástupkyně, proti které trestní oznámení směřovalo také. Další průběh je také klasický: Pan Patera byl obviněn z údajných trestných činů útoku na státní orgán a pomluvy, aniž by se jej před zahájením trestního stíhání jinak horlivý komisař státní policie tázal na pravdivost jeho tvrzení a důkazy, kterými svá tvrzení může doložit. Pikantní je i to, že pan Patera je kriminalizován také za tvrzení, že jeho "zákonná" soudkyně "neplní své povinnosti", přičemž tatáž soudkyně byla pro neplnění svých povinností vůči panu Paterovi dvěma ministry spravedlnosti pohnána před kárný senát. "Ochránci práva a zákonnosti" českého tzv. právního státu tedy panu Paterovi vzali dítě, teď mu berou i svobodu slova a svobodu myšlení. Sledujte případ pana Patery pečlivě; dnes je kriminalizován on, zítra to můžete být vy ....

Aktuálně, 12. 8. 2009:

Patera Lubos Stridava pece„Je nutné, aby se veřejnost o justici zajímala, aby její skutečné či domnělé přehmaty slušnou, byť důraznou formou kritizovala, aby dění v justici bylo předmětem co nejširšího veřejného zájmu a veřejné diskuse“,Patera Lubos logo Spravedlnost detem konstatuje teplický soudce Mgr. Pavel Kras v písemném znění rozsudku a dodává, že „kreditu justice ve společnosti jistě nedodá podávání trestních oznámení na nepohodlné účastníky řízení, kteří se snaží na svoje kauzy upozorňovat prostřednictvím svobodných médií, když zejména soudci by měli mít na zřeteli, že v jejich případě je právo na svobodu projevu přece jen poněkud nadřazeno nad právo na ochranu osobnosti, a to ve veřejném zájmu; byla by to konec konců veřejnost, na kterou by se - doufejme - obraceli v případě akutního ohrožení své nezávislosti; justice by měla kritiku své práce nést důstojně a sebevědomě a nesnažit se kriminalizovat své oponenty.“

Rozsudek nabyl právní moci, státní zástupce se neodvolal.

Causa Svoboda slova po česku končí po pěti letech vítězstvím zdravého rozumu. Dokud budou soudit i takoví soudci, jako je Mgr. Pavel Kras, je možné v naplnění idejí právního státu doufat. Samozřejmě za předpokladu, že se i ostatní křivě obviňovaní svobodní občané nenechají zastrašit a zlomit a budou se moci opřít o podporu svých blízkých i spravedlivě cítící a jednající veřejnosti. Všem, kteří takto stáli při mně, děkuji. Setkáním s panem soudcem Krasem jsem potěšen.

Luboš Patera

http://www.justicetv.cz/causy/zlospol/zlospol1.htm

* * *

Letitý spor o syna vyřešila místo soudu plnoletost

Dlouhých sedmnáct let se soudil Luboš Patera s manželkou o syna Lukáše. Soudy nedokázaly jejich spor vyřešit. Teprve nyní může Okresní soud v Ústí na Labem proces zastavit, Lukášovi totiž bylo v pátek osmnáct let a o tom, jak se bude stýkat s rodiči, si jako plnoletý rozhodne sám. …

* * *

Bylo mi ctí, že odkaz na můj web byl umístěn na Justičním kanálu Luboše Patery, stejně jako bylo pro mne ctí jej umístit na můj web. Zůstane tam jako památka na neuvěřitelnou práci jednoho člověka a připomínání zločinů české justice za jeho života.

Soudy soudit nelze. Mohou tak beztrestně porušovat zákony či dokonce páchat trestné činy! Vše má svůj čas a i na „zločince v taláru“ dojde. Česká justice je disfunkční a porušuje vnitrostátní právo na ostří nože, konstatoval ESLP ve Štrasburku v červnu t.r. za poslušného mlčení veřejnoprávních "nezávislých" médií! Nepochybně ji čekají hromadné žaloby za následky covidových opatření. Podle znalců scény ji čeká nevyhnutelný kolaps – věřme s patřičným a tolik potřebným léčebným účinkem.

Děkuji Ti Luboši za vše! V úctě ke Tvé titánské práci a odkazu. 

Justiční kanál, sledující výkon práva v českých zemích, zmlkl…

 

Jan Šinágl, 14.11.2020

P.S.

Netuším jak se to stalo, najednou se mi po napsání článku objevil v počítači zvukový záznam závěrečné řeči pana Luboše Patery z roku 2011 (od 11:00 min.), zřejmě v Bratislavě…

* * *

Olsany Patera Lubos verejnost 20.11.2020Dnes se rodina a přátelé v počtu 18 osob rozloučili v Olšanské obřadní síni s panem Lubošem Paterou pod mottem AŤ TVŮJ OHEŇ STÁLE HOŘÍ. Obřadník přečetl skvělý text, kde připomněl mj., jak se Luboš snažil po celý život vnášet do života vyšší smysl, duchovní přesah a filosofický rozměr. Člověk, který měl vizi, ideály a dělal vše co bylo v jeho silách pro jejich naplnění. Poté byla zahrána Smetanova Vltava, doprovázena fotografiemi ze života Luboše a jeho blízkých. Vyhovuji přání pozůstalých nezveřejňovat zvukový záznam.

Snažme se, aby oheň v každém z nás hořel tak, jako hořel v Lubošovi po celý jeho život…

 

J.Š. 20.11.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (13 Votes)
Share

Komentáře   

+2 #2 Jan Šinagl 2020-11-19 15:33
Keď odíde priateľ zostáva prázdno.

Keď odíde človek, ktorého je cítiť všade, kde sa hovorí o striedavke alebo Cochemskej praxi, zostane pusto.

A pocit záväzku zasadzovať sa, aby jeho práca žila naďalej.

Náš priateľ, dobrý kamarát Luboš Patera, bol pre mnohých možno neviditeľný.

Ale o to jeho vplyv bol zásadnejší!

On bol ten, ktorý na Slovensko priniesol genofond inštitútu striedavej starostlivosti, on bol ten, od ktorého sa odvíja história Cochemskej praxe na Slovensku.

Bol občiansky aktivista bojujúci za práva detí v Česku i na Slovensku, patril medzi prvých otcov, ktorí uspeli so svojou žalobou na Európskom súde pre ľudské práva.

Viedol občianske združenie Iustin.cz a Spravodlivosť deťom.

Je autorom dokumentárnych filmov o striedavej starostlivosti a zavrhnutých rodičoch, organizátorom mnohých odborných podujatí, pôsobil ako mentor pre rodičov v kríze...

Bol to Človek.

Jeho stopa zostane navždy vrytá v mysliach tých, ktorí ho poznali, ktorí ho stretli, ktorí pocítili úľavu vďaka jeho pomoci.

Luboš zomrel vo štvrtok v tichosti, v prítomnosti svojej partnerky, ktorá ho do poslednej chvíle držala za ruku...

Česť jeho pamiatke!

Nech Lubošov oheň horí ďalej...

Je možné zabezpečiť toto?
eurozpravy.cz/.../...

Radi by sme sa zúčastnil rozlúčky s Lubošem aspoň takouto formou: Smuteční obřady jsme schopni přenášet živě (on-line)!

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť -
-1 #1 Jan Šinagl 2020-11-15 20:31
Luboš Patera zemřel po dlouhé těžké a vyčerpávající nemoci na postupné selhávání orgánů. Sama jsem k němu dala tuto vzpomínku, na svém FB:

Jsem zdrcená.. opravdu zdrcená... Před pár dny zemřel Luboš Patera, se kterým jsem od poloviny 90. let bojovala za práva otců.

Úctyhodný, laskavý muž, který pomohl snad
stovkám lidí kolem sebe. Mimo jiné má nehynoucí zásluhu na tom, že Michael Magni
může být se svým tátou Robert Magni. Byl to on, kdo u Krajského soudu v Plzni, kdy na nás odvolací senát... nebyl na nás pěkný, tak se vztyčil v jednací síni a oznámil, že začíná jednání nahrávat. "A vy jste jako kdo", začala povykovat (pardon, jinak se to říci nedá...) soudkyně. "Já jsem občanská veřejnost a dohlížím zde na výkon spravedlnosti" pravil Luboš. Kraj vrátil - jak jsme chtěli - a na okrese to pověstná Mgr. Dobroslava Žižková vzdala.... a další den jsme měli Mini Magniho doma... Byl to on, kdo představil v ČR Cochemský model - a koho s ním před těmi cca 15 lety vyhodili z Ministerstva spravedlnosti, aby si teď na něm honilo triko spousta "zaručených odborníků".

Kvůli němu osobně přijel z Cochemu soudce Jürgen Rudolph, zakladatel tohoto způsobu řešení rodičovských konfliktů. A díky Lubošovi jsme mohli Jürgena Rudolpha osobně poznat - i když, znovu dlužno žalovati, o něj v ČR nikdo na oficiálních místech nestál. Byl to Luboš, který, když jej vyhodili v Čechách, odejel prosazovat Cochemský model na Slovensko, kde byl přijat neporovnatelně lépe a kde se díky Lubošovi začal tento model aplikovat o mnoho let dříve - a navíc v podstatně "čistším" provedení než nyní v ČR, kde se z něj spíše stal další nátlakový model na rodiče, a to oba...

Byl to Luboš, kdo dovedl řadu otců (i za mé spolupráce) k Evropskému soudu pro lidská práva a spolu jsme vyhráli...

Luboš byl neúnavným propagátorem střídavé péče o děti a jeho film "Střídavka" je legendou.

Chtěla bych však zejména Unii otců připomenout jednu věc, a to zásadní: Luboš velmi dobře věděl a prosazoval (a uměl být i na otce značně nepříjemnej), že střídavá PÉČE znamená opravdu střídavou PÉČI - nikoliv (jen) stejné množství s dítětem tráveného času...

A ještě jedna věc: důsledně, opravdu důsledně trval na tom, že děti nejsou nástrojem pomsty za to, že jejich matka se rozhodla (a to i ze zcela iracionálních, dementních a vše kolem sebe poškozujících, ba i nemorálních či protiprávních důvodů) od otce svých dětí odejít.

Nemstil se a požadoval totéž i od druhých...

Budiž Ti země lehká, vzácný příteli...už jsi tam, na druhém břehu... s Karlem Miffkem a Přemyslem Donátem a dalšími, kteří byli první a kteří šílený systém českého rodinného práva naprosto brutálně odnesli...ostat ně stejně jako Ty sám...

Tvoje stopa zde je nezahladitelná a i když stupidní systém českého rodinného soudnictví, naprosto podporující nenávist mezi rodiči, nedoznal legislativních změn, díky Tvé neúnavné práci víme, (mimo jiné) kudy NEJÍT. A to se více než počítá...

Budu na Tebe vzpomínat vždy s láskou...

Pokud je to možné, prosím, šiřte.. děkuji!
--
JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.
www.lawyers.cz

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)