Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.01.2021 12:17
  Marek Wollner: „Včera sledovalo Reportéry ČT téměř milion ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 17:05
  Otec zakladatele Muzea českého a slovenského exilu XX. století ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:48
  Muzeum paměti 20. století chystá letos výstavy či publikace Pražským ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:41
  Dobrota a zrada. Dva dědové. Pozor, neplést si dědu Klauze s ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:37
  Lokajové ruské moci. Nenechme se unášet různými „pravdami“. Jakékoliv ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 10:30
  Hezký den, Neomlouvejte se. Přibývá lidí, kteří tvrdí, že ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Klaus_jako_NapoleonKlaus versus Schwarzenberg – Melouchy a bioekonomika Václava Klause – Česká korupce z pohledu USA – Anděla Dvořáková – Moudrosti Tomáše Bati.

Tomáš Baťa: "Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní záležitost, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek." … "Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete k jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda."

 

 

Podle prezidenta Václava Klause ministr Karel Schwarzenberg „… naši již tak chatrnou veřejnou diskusi a politickou kulturu devastuje a ničí.“ Opravdu, ale opravdu zvláštní postoj pana prezidenta? Podle něho zřejmě politickou kulturu země „kultivuje“ veřejné kradení protokolárních per, udělování milosti zločincům – kamarádům, vyznamenávání Řádem TGM bývalých komunistů, zvaním představitelů KSČM na lánský zámek, stydět se za svoji habilitační práci, neznat pojem „špinavé peníze“,nazývání řeckého premiéra „potrefenou husou“, melouchaření během prezidentského úřadu, po zvolení prezidentem - po návštěvě katedrály - zavítat do hospody a k ránu se ukázat (jako ženatý prezident!), v doprovodu fešné mladice novinářům (zlí jazykové tvrdí, že Češi raději přijmou prezidenta chlapa, než prezidenta jinak sexuálně orientovaného a jichž se v jeho okolí i ve vládě nachází údajně nemálo…?!). Že by pan prezident „kultivoval“ i ekonomy a světovou ekonomickou scénu se také říci nedá? Je to s podivem, když je držitelem více než 40 doktorských titulů, byť čestných. Na druhé straně jeho habilitační práce je stále „státním tajemstvím“?! Nepřekvapuje proto ani, že dosud nevyšel v renomovaných světových odborných ekonomických časopisech ani jeden jeho článek. Pokud z úst ministra Schwarzenberga vyjdou poněkud méně standardní slova, rozhodně je nelze vnímat jako podobná, vyslovená prezidentem Klausem – šlechtický původ a noblesa se nezapře, stejně tak jako dělnický původ, vyrůstání v totalitě a výchova maminkou – komunistickou funkcionářkou.

Nicméně se shodneme v hodnocení EU, kterou výstižně popsal Petr Robejšek ve svém aktuálním článku Musí Slovensko zachraňovat eurozónu? Původně dobrá myšlenka, zneužitá levicí, komunisty, nepochybně i za podpory a spolupráce Ruska, které tak Václav Klaus nekriticky obdivuje. Je smutné konstatování, že EU a levice zlikvidovala morálku, bez které nemůže být nic lidského trvale funkčního, natož ekonomie. Komunisté a levice dobře vědí, že šanci mají pouze vládne-li bída a je-li obyvatelstvo „zestádněno“, bez elit, silného podnikatelského středu a charismatických vůdců. Společnost musí tvrdě dopadnout na zem a občané doufat, že probuzení bude mít ozdravný účinek – jinak se naplní dlouhodobé a neměnné plány levice, komunistů a vydáme se opět za bídou mravní, morální a ekonomickou, na Východ.

Výroky Tomáše Bati, zakladatele obuvnického impéria jsou stále aktuální – viz níže a link na LN – jen ta fotografie není na místě tzv. Tomík, syn zakladatele, svého otce hoden svým životem a činy vůbec nebyl.

 

 

Jan Šinágl, 6.9.2011

* * *

Klaus je pyšný, hodně si o sobě myslí

PRAHA Klaus je složitá osobnost. Je instinktivně proamerický, ale nerozpakuje se kritizovat. Je pyšný na to, že se považuje za intelektuá­la. Je přesvědčený liberál, který si libuje ve vyvolávání kontroverzí. Tak ve zkratce popisují američtí diplomaté osobnost českého prezi­denta Václava Klause. Důvěrná de­peše, kterou poslalo americké vel­vyslanectví před cestou Klause do USA v březnu 2007, byla určena tehdejšímu americkému viceprezi­dentovi Dicku Cheneymu a minist­ru obrany Robertu Gatesovi. Měla jim usnadnit vzájemná jednání a po­moci porozumět jeho povaze. „O svém intelektu má neobyčejně vysoké mínění, což vede k tomu, že přehlíží ostatní," napsal napří­klad bývalý americký velvyslanec Richard Graber o Klausovi. Zároveň si myslí, že prezident dokáže skloubit své intelektuální prostředí i působivě oslovit masy. A to tím, že vystupuje jako silný vůdce, který jen zřídkakdy zastává veřejné postoje k citlivým domá­cím problémům. Kromě toho upo­zorňuje, že si Klaus libuje ve vyvo­lávání „sporů" i na mezinárodní scéně. meh, dom, LN 5.9.2011

* * *

Hrad: Schwarzenberg se snížil k hrubým útokům na prezidenta

… "Tento styl vyjadřování, který pan Schwarzenberg v poslední době opakovaně vnáší do naší veřejné debaty o vážných věcech, naši již tak chatrnou veřejnou diskusi a politickou kulturu devastuje a ničí. Prezident republiky je přesvědčen, že je třeba vrátit se k věcným argumentům," uvedl mluvčí Klause v tiskovém prohlášení.

… Schwarzenberg v nedělním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce odpovídal na dotazy moderátora, co o Klausově kritice soudí. Prohlásil mimo jiné, že Klausův útok je promyšlený, a prezident si tak chystá půdu pro založení nacionalistické, euroskeptické strany. Poznamenal také, že by Klaus měl více dbát na svou pozici hlavy státu a nepůsobit ve světě jako "někdy docela zábavný provokatér".

* * *

Melouchy Václava Klause...

… Ujišťuji vás, že kradení propisek a dělání takových faux pas v USA, že je tam dnes diplomaticky "persona non grata" není ani zdaleka to nejhorší, co ten paskřivec Václav Klaus ve světě vyvádí. On ve světě - ve funkci stávajícího prezidenta České republiky - melouchaří jako nějaký instalatér (ne že bych měl něco proti instalatérům). …

* * *

Bioekonomika Václava Klause

… Pomiňme ale nyní důvody toho proč je habilititační práce pana Klause libri prohibiti a tudíž na indexu nebo předmětem státního tajemství a zadívejme se podrobněji na jednu nedávnou epizodu, které pan prezident poslední dobou produkuje stejně masově, jako kdysi pan Baťa cvičky. Neboť si myslím, že prostý občan dennodenně masírovaný médii vyrábějícími kult osobnosti Václava Klause a jeho rodiny, si zaslouží i malý náhled z opravdu, ale opravdu jiného úhlu. …

* * *

Česká korupce: špatné a nelepší se, soudí Američané

WASHINGTON/PRAHA Korupce v Česku roste, schopnost vlády bojo­vat proti ní naopak klesá. Z politic­kých i kulturních důvodů lze očeká­vat, že v budoucnu se tento problém bude dále prohlubovat. Veřejnosti zkorumpované pro­středí vadí, ale její rozhořčenost není, zřejmě v důsledku dobré eko­nomické situace, dostatečná na to, aby se její názor projevil ve voleb­ním výsledku. Takto hodnotila ame­rická diplomacie v depeši z roku 2005 situaci v Česku. Obsah depeše v noci na včerejšek zveřejnil server WikiLeaks. Šest let starý materiál nese titulek Česká korupce: špatné a pravděpo­dobně se to nezlepší. Text, který američtí diplomaté poslali do Wa­shingtonu následující rok, byl nazván Česká korupce: co už je pro vo­liče příliš. Materiál z roku 2005 popisuje tři druhy korupčního chování, na něž si Češi ve své historii přivykli - na drobné krádeže běžné za komunis­tického režimu, v němž nebylo k do­stání základní zboží, na zkorumpo­vané státní zaměstnance zneužívají­cí pravomoc pro osobní obohacení a na korupci v nejvyšších politic­kých patrech kvetoucí s tichou pod­porou soudního a legislativního apa­rátu. Právě tento třetí druh korupce je pravděpodobně nejobtížněji od­stranitelný, protože stát otálí s při­znáním potřebných pravomocí od­povídajícím institucím. Depeše připomíná, že o korup­čních případech se v ČR otevřeně píše, ale zájem veřejnosti rychle opadne, často kvůli přílivu nových afér. Popsány jsou konkrétní a publi­kované případy několika skandálů a je konstatováno, že další podrob­nosti se už v tisku neobjevily a ani několik měsíců po otištění nebylo proti nikomu zahájeno stíhám. Text podepsaný tehdejším velvy­slancem Williamem Cabanissem konstatuje, že koncem 90. let padla kvůli výstřelkům politiky divokého kapitalismu vláda ODS vedená Vác­lavem Klausem, zbankrotovalo 30 ze 60 bank a na státním zastupi­telství vznikl odbor závažné hospo­dářské a finanční kriminality. Ten řeší případy, při nichž je stát poško­zen nad 50 milionů korun. Méně zá­važné kauzy řeší soudy nižších in­stancí, jimž chybí čas, prostředky i odbornost. ČTK


* * *

Justice? Pomalá, netransparentní, plná úplatků

PRAHA Tuzemská justice je z po­hledu amerických diplomatů do značné míry nefunkční a prolezlá korupcí. Kromě zmiňovaných úplatků v souvislosti se zakázkou na pandury, se vedení ambasády otíralo o „slepou" spravedlnost v Česku v celé řadě jiných depeší směřo­vaných do centrály ve Washingto­nu. „Proces veřejných zakázek je považovaný za jeden z nejméně transparentních ve střední Evro­pě," psal například v říjnu 2010 do vlasti tehdejší hlava ambasády Richard Graber. Zároveň dodával, že tendry jsou často provázeny „úplatkářskými skandály" nebo, „že soudní řízení ohledně porušování duševního vlastnictví jsou pomalá a často kon­čí ve prospěch obžalovaných". A do třetice: justici nepovažují američtí experti ani za otevřenou vůči zahraničnímu zastupování kli­entů. „Někteří američtí poskytovatelé právních služeb čelili omezením při snaze zastupovat své klienty u českých soudů," stěžoval si Gra­ber v depeši. Vrk, LN 5.9.2011

 

* * *

Plzeňská práva? Jak uspět, aniž byste se snažili

PRAHA Ani skandál na plzeňské právnické fakultě neunikl pozornos­ti amerických ambasadorů. Hlášení o téta události pojali diplomaté v nadpisu nezvykle uvolněně: „Jak uspět na právech, aniž byste vůbec studovali," zněl předmět zprávy. Uvnitř depeše už se ambasáda vrá­tila k tradičnímu referování. Aféru kolem udělování diplomů na plzeň­ských právech dává do souvislosti s přetrvávajícími korupčními problé­my v celé zemi. „Skandál, v němž řada absolventů přišla k titulům pří­liš rychle, nese znaky klasického ko­rupčního příběhu: politikům a jiným prominentním studentům se dostáva­lo zvláštního zacházení, škola nemě­la transparentní předpisy, a navíc se objevila tvrzení, že škola je napoje­na na organizovaný zločin," popiso­vala za ambasádu Mary Thompson-Jonesová. Diplomaté reflektují, že Plzeň nebyla jediným případem školy, kde studovali rychlostudenti. „Pří­pady rychlostudentů lze pravděpo­dobně najít i na jiných univerzi­tách, především soukromých, které začaly fungovat v postkomunistic­ké éře," citují diplomaté politoložku Vladimíru Dvořákovou, vrk, jas, LN 5.9.2011

 

* * *

Zemřela předsedkyně svazu bojovníků za svobodu Dvořáková

Ve věku 84 let zemřela předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková. V čele svazu stála od roku 2001. Z rukou prezidenta Václava Klause převzala v roce 2009 při příležitosti státního svátku 28. října Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy. Prezident v pondělí v kondolenci k úmrtí Dvořákové ocenil, že jako výrazná osobnost hájila odkaz boje za suverenitu státu a bránila dezinterpretacím či zlehčování české historie. Dvořáková se narodila v květnu 1927 v Sudovicích. Její otec Josef Sobotka zasedal v prvorepublikovém parlamentu za národní socialisty a zároveň byl šéfredaktorem stranického nakladatelství Melantrich. Do svazu bojovníků za svobodu Dvořáková vstoupila v roce 1946, jeho předsedkyní se stala o 55 let později, kdy v čele svazu vystřídala Jakuba Čermína. Před rokem 1989 byla podle svých slov "pouze řadovou členkou komunistické strany", působila také jako přísedící u berounského okresního soudu. Někteří kritici Dvořákové vyčítali právě členství v KSČ či to, že vystupovala na sjezdech KSČM. Nelíbila se jim také její údajně nacionalistická rétorika. Největšího ocenění se nyní Dvořáková dočkala od Klause. "Odešla žena, která střežila, připomínala a rozvíjela odkaz hrdinů boje za svobodu a suverenitu naší země, která se nebála jej bránit a ochraňovat před vědomou i nevědomou ztrátou paměti současných generací, před zlehčováním, popíráním a nejrůznějšími formami dezinterpretace naší moderní historie a manipulace jejího výkladu," uvedl Klaus v kondolenci k úmrtí Dvořákové. ČRo, 5.9.2011

P.S.

Tato bývalá členka KSČ, zastánkyně zločinných Benešových dekretů, známá svoji nenávistnou rétorikou vůči českým Němcům a na berounsku jako funkcionářka ČSTV, budovala cíleně svoji kariéru i s pomocí prostředků, vlastní jen ženám a které o jejím charakteru nevypovídají nic dobrého, stejně tak jako její členství ve zločinné KSČ. Každému režimu se přizpůsobila a hledala osobní výhody! To, že jí prezident Václav Klaus udělil Řád TGM I. třídy je skandální a jen další ukázkou, jaké ztělesnění nemravnosti a bezcharakternosti je nejvyšším představitelem naší země. CHUCPE! J.Š.

 

* * *

Z došlých komentářů: CO VY NA TO?

Reakce policie na útok Romů mačetami na hosty baru v Novém Boru

„V neděli policie dopadla prvního podezřelého, sedmatřicetiletého muže, který byl z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví obviněn v pondělí v podvečer. Může za to jít do vězení na 5 až 12 let. Jeho mladistvému spolupachateli by vzhledem k věku v případě uznání viny hrozila nejvýše polovina, tedy šest let vězení. Soudit by jej měl soud pro mladistvé."

- - -

Vážení spoluobčané tohoto státu je už opravdu zarážející co se v Čechách děje. Když skupina Čechů hodí zápalnou láhev do oficiálně prázdného domu, kde sice někdo, i když patrně protizákonně bydlí, jedná se o pokus o vraždu s rasovým podtextem a s tresty okolo 20 let, protože útočili na Romy, a v organizované skupině.

Naopak, když banda Romů vtrhne do baru s mačetami a holemi v rukou, a seká hosty přes hlavy a končetiny s výkřikem "a máte to vy hlavy bílý" (dle svědecké výpovědi uveřejněné v TV), jedná se pouze o výtržnictví a ublížení na zdraví.

Zřejmě více Romů pohromadě není skupina a seknout Čecha do hlavy není pokus o vraždu s rasovým podtextem, a je to asi menší zlo, než hodit zápalnou láhev do okna Romů…

Vážení spoluobčané tohoto státu, je už opravdu nejvyšší čas všem rádoby HUMANISTŮM rozbít hubu !

* * *

Výroky Tomáše Bati na které navázal svoji prací Jan Antonín Baťa

"Náš zákazník - náš pán."

"Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš."

"Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete k jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda."

"Kdykoli nacházím na botách, které vycházejí z dílny, špatně vytlačené šnyty nebo zkřivený podpatek, nezajímá mě takto pokřivená práce. Ale zajímá mě, kde a v čem se pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně.  Je mi naprosto jasné, že lidé s pokřiveným charakterem nemohou udělat rovnou práci."

 

"Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní záležitost, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek."

 

http://zpravy.idnes.cz/tomas-bata-pochopil-ze-svet-chce-levne-boty-f2b-/kavarna.aspx?c=A110827_1641501_kavarna_bar

 

* * *

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

0 #2 Jitka 2011-09-11 00:21
Aha, tak jsme se probudili... ? ...zda se mi, ze hodne lidi umi posuzovat a soudit... kolik z Vas vlastne Vaclava Klauze zna ? ... kolik ? a kolik z Vas lidskych bytosti se snazi byt BOHEM ? .. nebo SOUDCEM..kolik z Vas vlastne do problematiky vidi ? .. vidi do hloubky ?...mmmmmmmmm? .... je lepsi soudit jine, nez sebe sama...hej.. tak si priznej.. neznas Vaska... vlastne.. ZNAS SAM SEBE ???? ..osobne si myslim, ze kazdy by mel delat pro stat...jako pro sebe to NEJLEPSI... a mozna... snad jen mozna nechat CAS posoudit a ukazat ... ???

jen myslenka... XxX

PS.. DEKUJI.. nechci zadne komentare, jen jsem se pridala do diskuze... nejsem clenkou zadne strany, pouze te me, jesitne hlavy.... :)
0 #1 - 2011-09-07 19:33
Šéf Osvětimi Baer vyvázl po válce bez trestu, roky se skrýval v lese
Nacistický vyhlazovací tábor Osvětim, v jehož plynových komorách zemřelo na 1,5 milionu lidí, měl tři velitele. Poslední z nich Karl Richard Baer se po válce umně skryl v Hamburku a dalších 15 let žil spokojeně jako lesní dělník.
zpravy.idnes.cz/.../...

a takovych a nikdy dopadenych bylo a je v rakousku a nemecku mrte. ze ti to nevadi, sinagle a tobe podobnym, vid?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)