Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bylo mi ctí mu při jeho výstavách o zapomenutých zločinech komunismu pomáhat. Výstavu mi odkázal s přáním, abych v jejich pořádání pokračoval.

Nyní na mne chce podat žalobu VSRV (vojenský svaz rehabilitovaných vojáků), resp. jejich předseda pplk. Petr Mrázek za to, že jsem výstavu nevrátil, resp. zcizil?! Navíc je stále neukončené přestupkové řízení, kdy na mne bylo podáno oznámení pro nenošení roušky v parku Pardubického krematoria, kde se konalo poslední rozloučení s plk. Josefem Musilem. Za veřejnost jsem se dostavil jako jediný. Z VSRV nikdo, kdy mi jejich předseda napsal, že o tom nevěděli, přitom na webu VSRV byla pozvánka na pohřeb umístěna…

Sv. Hostýn 5.9.2020: XXVIII. Muklovská pouť – zapomenuté zločiny KSČ připomněl především plk. v.v. Josef Musil - v mém vystoupení jsem připomněl hodnotu svobody slova a projevu!

Podivný pan předseda, zatímco jiní vojáci po okupaci v roce 1968 byli vyhazování z armády takřka okamžitě, voják Mrázek sloužil v ČSLA ještě několik let. Zřejmě se choval vzorně, či byl nepostradatelným odborníkem, např. v raketové technice apod.? Na cca 20 výstavách pořádaných plk. Musilem jsem ho nikdy nezahlédl, vyjma té na MO ČR, kde mne (údajně na přání velvyslance Slovenska) vykázal ze sálu jako novináře. V předsálí byla stejného dne výstava instalována i s moji pomocí.

Ke cti panu předsedovi slouží jedna výstava, kterou uspořádal na Universitě Karlově, kde se podivně „ztratil“ panel č. „11“ o akci NORBERT, dodnes široké veřejnosti neznámé. Vinu na kráděž panelu svedl na KU, protože se jednalo o její prostory. Ta to odmítla. Můj podnět PČR odložila, nic nezákonného nezjistila. Pan předseda prostě panel č. 11. nevystavil. Více k tématu v odkazech na články níže, včetně emailu pana předsedy Mrázka.

***

Pane Šinágle,

na svých webových stránkách jste několikrát napsal, že Vám výstavu pan Musil odkázal a že jeho odkaz splníte. Takže právě Vy víte, kde výstava právě teď je. Vaše nynější odpověď je jen skvělou ukázkou Vašeho otevřeného a přímého, charakterního a upřímného jednání. Žalobu proto v průběhu příštího týdne podávám.

Petr Mrázek

17.2.2022

***

Ve věci přestupkového řízení doporučuji článek Tomáše Peciny Nepřestupek v Pardubicích a zejména diskusi pod ním s 27 komentáři. Momentálně řeší nenošení roušky jedním osamoceným člověkem v parku před Pardubickým krematoriem MZ ČR...

 

Jan Šinágl, 27.2.2022

***

53. Výročí barbarské okupace v roce 1968 – in memoriam plk v.v. Josefu Musilovi

Dopis plk. v.v. Josefa Musila členům VSR (vojenského spolku rehabilitovaných) ze dne 13.6.2019

 MO Valy 26.6.2019, seminář VSR: plk. v.v. Josef Musil jako jediný koná, jeho jméno zamlčeno jako za totality…

S plk. v.v. Josefem Musilem se rozloučila jen jeho rodina

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)