Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:09
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 08:32
  Manželka zemřelého na ambasádě v Saudské Arábii nedostává ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 07:50
  Rusko své odpůrce pronásleduje vždy a všude. Car Petr I. dal ...

  Read more...

   
 • 17.09.2023 10:17
  Farma-průmysl z nás dělá "pokusné králíky" a ještě na tom ...

  Read more...

   
 • 13.09.2023 13:30
  Naši američtí příbuzní truchlí potichu něco jako národní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

KS_Brno_Salmova_media_300911Nedávno se mi dostalo cti být pozván a účasten na slavnosti  „270 roků radosti ze života“. Minulý týden to byly poněkud jiné pozvánky – nejprve k OS pro Prahu 7 dne 29.září a 30.září ke KS Brno. Ten první bude ještě zajímavý – žaloba na MV o náhradu jím zaviněné škody, kdy je na straně žalované i rozhodnutí Ústavního soudu ČR.  Nedělám si žádné iluze o všehoschopnosti právníků MV ohledně účelového prodlužování soudného sporu. Druhý byl zajímavější, kdy je žalovaná lokální politička Mgr. Eva Nečasová za šíření účelových pomluv, viditelně se snahou se zviditelnit a uspět ve volbách do Sněmovny (zatím dělá vše proto, aby tomu tak nebylo). Soudí JUDr. Michal Ryška, ten, který rozhodl moji žalobu pro pomluvu na Miroslava Grebeníčka v jeho prospěch.

 

 

V pozadí je samozřejmě majetek – na jedné straně jeho získání, kdy byl účelově a v rozporu s dobrými mravy po skončení II. světové války zkonfiskován, na druhé strachKS_Brno_Salmova_Ryska_300911 ze ztráty současných vlastníků ukradeného. Dělá se tedy vše pro to, aby ukradené nebylo vráceno právoplatným majitelům. Co jsme to za zemi, která ani 22 let po listopadu 89 není schopna napravit staré, donebevolající křivdy…?!

Přečtěte si toto MEMORANDUM a rozhodněte sami, zda se jedná o „literární dílko“, jak tvrdí Mgr. Eva Nečasová. Lidé její morálky mravní rozměr tohoto memoranda nikdy nepochopí, už jen proto, že jsou schopni to takto „ohodnotit“.

Nebudu vás unavovat záznamem soudného jednání. Daleko více vypovídají tři rozhovory:

KS_Brno_Salmova_CT_300911Rozhovor starohraběnky Marie Salmové pro média – rozhovor pro ČT - a část rozhovoru Mgr. Evy Nečasové pro média, kdy jsem se dostavil později.

Mgr. Eva Nečasová se najednou pro média vyjadřuje,  že pan kníže Hugo Salm, byl podle ní určitě slušný člověk. Krátce před tím se v soudní síni vyjadřovala poněkud jinak, kdy pana knížete spojovala se jménem Adolfa Hitlera s tím, že je pan kníže stejně nevinen jako Hitler, protože nemohl být postaven před soud. Čili tím dává najevo, byť nepřímo, že pana knížete považuje za zločince a kdyby byl býval nezemřel, tak by byl nepochybně souzen a odsouzen za svoje „válečné zločiny“ v ČSR - a ona se tak mohla dnes věnovat jiné, bohulibější činnosti. Takže by nyní měla tyto „zločiny“ prokázat, jinak je to další důvod k rozšíření žaloby pro pomluvu na zemřelém, jehož předkům a jemu samému nebude moci tato část Moravy být nikdy dost vděčna za to, co vše pro ni vykonal a kterou nepřestal nikdy považovat za svůj domov. Jejich životní dílo je toho nevyvratitelným a nepopíratelným důkazem.

Obávám se, kdyby hrabě Hugo Salm předčasně nezemřel krátce před udělením českého občanství, vymysleli by si komunisté jistě Lex Salm jako kdysi Lex Schwarzenberg…

Ostatně je zajímavé, že orlická větev rodu Schwarzenbergů, jejímž představitelem je Karel Schwarzenberg dostala bez soudů vše a jejich hlubocká větev takřka nic, poKS_Brno_Necasova_300911 dodnes trvajících sporech…?! Přitom lze prokázat, že odboj za nacistické okupace podporovala daleko více hlubocká větev – o podpoře odboje orlickou větví lze dost pochybovat. Loni jsem, při průjezdem Čimelic, náhodně oslovil jednoho občana a zeptal se, jak je zde vnímán kníže Schwarzenberg? Čekal jsem velmi positivní odpověď – namísto toho se mi dostalo informace, že místní vedení radnice ani občané nemají pana knížete příliš v lásce údajně proto, že jaksi „neknížecím“ způsobem kdysi získal důležitou listinu z obecního archivu, které se už do archivu nikdy nenavrátila…?! No nevím, ale víme co dokáží listiny za divy, zvláště ty z období po skončení války a dokazující jak charakternost,  bezcharakternost, vinu či nevinu…?! Obávám se, že se ztrácely oba jejich druhy o jejich poválečném falšování nemluvě…

Při jedné návštěvě TK v Senátu na mně čirou náhodou zbyl poslední výtisk poměrně obsáhlé Studie Národohospodářského Ústavu Josefa Hlávky s názvem RESTITUCE MAJETKU BÝVALÝCH ŠLECHTICKÝCH RODŮ po roce 1989 od Josefa Bendy – Studie 8/2010. Z ní si dovolím předložit fakta o restitucích rodu Salmů, Harachů, Kinských a rodu Schwarzenbergů:

1) RODINA: Salm-Reifferscheidt (str. 535)

RESTITUENT: Hugo Christian, Elizabeth Hartig (v roce 1992 zemřela a do řízení nevstoupily  další osoby), Maria Elizabeth, Ida Schoeller

MAJETEK: zámek Rájec nad Svitavou, mobiliář zámku v Rájci nad Svitavou, zámek Blansko (v roce 2002 pravomocně rozhodnuto o jeho nevydání), 7.000 hektarů lesních pozemků, Punkevní a Kateřinské jeskyně v Moravském krasu (jejich vydání podle judikatury Ústavního soudu  ČR nepřichází v úvahu)

ROK VYDÁNÍ: v řízení; o vydání majetku nelze žádat dokud nebude ukončen spor o státní občanství Hugo Nikolause Salm-Reifferscheidt; pravomocně vydáno cca 600 hektarů lesních pozemků, pravomocně zamítnut nárok na zámek Blansko

2) RODINA: Schwarzenberg – hlubocká větev (str. 535)

RESTITUENT: Elizabeth Pezold

MAJETEK: zámek Hluboká, mobiliář zámku Hluboká, zámek Český Krumlov, mobiliář zámku Český Krumlov, zámek Třeboň, mobiliář zámku Třeboň, Schwarzenberský palác v Praze na Hradčanech, Salmovský palác v Praze na Hradčanech, schwarzenberská hrobka v Domanině u Třeboně, klášter Zlatá Koruna, mobiliář kláštera Zlatá Koruna, na 55.000 hektarů polních a zejména lesních pozemků

ROK VYDÁNÍ: zamítnuto od 90. let; opakované pokusy o vydání majetku; na základě nálezu ÚS ČR v říjnu 2009 vydána Schwarzenberská hrobka v Romanině u Třeboně, získal ji však Karl Johannes Nepomuk Schwarzenberg jako dědic původního vlastníka

3) RODINA: Schwarzenberg – orlická větev (str. 531)

RESTITUENT: Karl Johanes Nepomuk, některé nemovitosti později převedeny na jeho syna Johanese Nepomucena Andrease

MAJETEK: zámek Orlík nad Vltavou, mobiliář zámku Orlík, zámek Čimelice, mobiliář zámku Čimelice, zámek Karlov, mobiliář zámku Karlov, cca 20.000 hektarů polních a zejména lesních pozemků, 450 hektarů rybníků

ROK VYDÁNÍ: od 1992

4) RODINA: Kinský

RESTITUENT: Franz Ulrich, od 2009 Karl Maximilian

MAJETEK: palác Kinských v Praze na Staroměstském náměstí, cca 10.000 hektarů polních a zejména lesních pozemků, zámek Heřmanův městec, mobiliář zámku Heřmanův Městec, zámecký areál ve Šlapanicích, lovecký zámeček Tokáň

ROK VYDÁNÍ: drobnější majetek vydán na počátku kauzy, zbytek pravomocně zamítnut, nebo v řízení

5) RODINA: Kinský

RESTITUENT: Rudolf

MAJETEK: zámek Moravský Krumlov, mobiliář zámku Moravský Krumlov, lesní a polní pozemky patřící do bývalého panství Moravský Krumlov

ROK VYDÁNÍ: pravomocně zamítnuto

6) RODINA: Harrach

RESTITUENT: Ernst Leomhard, v některých případech též Stephanie Maria a Johanna Alexandra Waldburg-Zeil

MAJETEK: zámek Hrádek u Nechanic, mobiliář zámku Hrádek u Nechanic, zámek Jilemnice, mobiliář zámku Jilemnice, cca 20.000 hektarů polních a zejména lesních pozemků, rybníky v okrese Tábor

ROK VYDÁNÍ: pravomocně zamítnuto

KS_Brno_Salmova_300911To že rody Salmů, Harachů, Kinských a Schwarzenbergů – hlubocká větev, ani po 22 letech (a nepochybně řady dalších) neobdržely svůj zkonfiskovaný majetek zpět (často přes prokázané zásluhy o českou zemi, kdy často skrytě pomáhaly i v době nacistické okupace, podobně jako Jan Antonín Baťa, který v naší zemi platil po 60. let za zločince a kolaboranta, než bylo jeho jméno soudem očištěno), je naší velkou národní ostudou a hanbou, hlavně těch, co za těmito rozhodnutími stojí. Stále platí právnická zásada – co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Další soudní jednání u KS Brno je nařízeno na 21.října 2011 od 9:00 hodin, II. patro. č. 235.

 

 

 

Jan Šinágl, 4.10.2011

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)