Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:48
  Vláda ve středu opět vydala z minuty na minutu (pardon ze dne ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:23
  Kristine verlor ein Jahr ihres Lebens in der Hoffnung, in der ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine a perdu un an de sa vie dans l'espoir de travailler ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine lost a year of her life hoping to work at the embassy ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

LN_Sinagl_VC_MK_080912Velmi si vážím podpory mé činnosti a uznání mé práce paní Martou Kubišovou a paní Věrou Čáslavskou. Stejně tak jako si vážím toho, že jsem mohl jejich jménem položit kytice růží k rakvi zemřelého Ctirada Mašína v americkém Clevelandu 24.srpna 2011. Jsou hodnoty, které nelze vyvážit penězi, ani které lze za peníze koupit. Koupit lze i úřad presidenta, případně i kandidáta, ale to už není o skutečných hodnotách a dobrých mravech. V tomto smyslu a duchu je moje kandidatura „za korunu“ hodnotná, bez ohledu na pravděpodobnost úspěchu.

Kdybych mohl promluvit v masovém médiu, věřím, že bych k úspěchu nepotřeboval ani tu „korunu“ a kdy k němu ostatní potřebují miliony korun. Taková je doba. Moji aktivitu chápu v osvětovém, nadčasovém smyslu. Vše je o vzdělání, výchově - a osobním příkladu, činu. Slova slibů ještě nikdy nic nevyřešila a kdo jim opakovaně uvěřuje, spláče zaslouženě nad výsledkem své naivity a hlouposti. Důležité je pokusit se ještě včas dostat obyvatelstvo z pasivity a odevzdanosti osudu, dříve než přijdou stejní či jiní a opět budou slibovat nesplnitelné a proti zájmům země a jejích obyvatel. Není to o jistotě, tu máme jen ve smrti a toho nejhoršího, když nic neděláme, ale o víře, důvěře a naději.

Článek z LN dne 8.září 2012: Šinágl, president za korunu.

Odpovědi na důležitá témata: Jan Šinágl

O federativním uspořádání EU mluvím jíž roky, dnes o ní začíná mluvit i předseda Evropské komise José Barroso. Stejně tak mluvím roky o přímé volbě politiků, dnes o ní začíná mluvit premiér Petr Nečas.

Osamělé volání na poušti a fackovací panák – Dopisy redakci LN 12.9.2012

Zítra u OS Beroun od 9:30 hod. bude projednávána má žalobu na Českou republiku s požadavkem 500.000,- Kč odškodnění. Je to poprvé, co požaduji finanční odškodnění. Původ má u rodiny pana Wolfganga Habermanna  z Lubníku u Lanškrouna – text z termínového kalendáře na mém webu: „Rodina pana Habermanna byla takřka 400 dní bez vody - s dvěma malými dětmi. Tentokrát ho nemohu podpořit. Mám ve stejný den soud v Berouně, díky stejně soudkyni, která rozhoduje ve věci žaloby pana Habermanna. Poté co družka pana Habermanna se při svědeckém výslechu málem zhroutila a opustila soudní síň s pláčem, díky neuvěřitelně hloupým a urážejícím otázkám soudkyně JUDr. Věry Adámkové, jsem ji řekl, že se stala soudkyní omylem. Následovala pokuta 5000,-Kč, kterou jsem nezaplatil, protože ji soudkyně neuměla správně administrativně vyřídit. Dostal jsem se poté do bankovního registru dlužníků. Výsledkem je žaloba na stát ve výši 500.000,-Kč. Škoda, že nemohu tentokrát pana Habermanna, jako vždy, podpořit svoji osobní účastí a k nelibosti soudkyně Adámkové. Jsou tyto termíny náhoda, dost možná, ale v české justici je možné i nemožné. Bohužel letadlo nevlastním, panu Habermannovi a jeho rodině držím palce! J.Š.“

Včera uspořádala naše Praskoleská společnost sv. Prokopa velmi úspěšné vystoupení Štěpána Raka a Alfréda Strejčka VIVAT CAROLUS QUARTUS – o pohnutém životě a myšlenkách Karla IV. Jsou stále aktuální – poslední slova která vyslovil na smrtelném loži byla: „NIKDY NEPŘESTÁVEJTE HLEDAT SPRAVEDLNOST.“

Kéž by náš národ už konečně začal střízlivět – i z komunistické, hluboké kocoviny!

 

Jan Šinágl, 17.9.2012

 

Tři z mnoha odpovědi Karla Schwarzenberga – „Setkání v lázních“, Pátek LN 7.září 2012

To Vám bylo deset a už jste tohle věděl?

Tehdy dvacetiletý nevěděl tolik o sexu jako dneska desetiletý a desetiletý věděl o politice víc neř dnešní dvacetiletý. To byl ten rozdíl, víte?

… Pod jakým „praporem“, heslem, by se neslo vaše prezidentování? Masaryk měl Nebát se a nekrást…

S tím jsme pěkně zatočili! V devadesátých letech jsme je zkrátili na Nebát se krást. A pak ještě Bát se nekrást – to v tomto tisíciletí. A já? Víte, asi bych si ponechal to staré Schwarzenberské rodové heslo NIL NISI RECTUM – Niv než právo. To by my vystačilo.

Nečekal jste, že to bude trvat tak dlouho?

Nejsem pitomec, abych si myslel, že to bude u nás po roce 1989 rychlé. Vi­děl jsem, jak dlouho trvalo v Rakousku a v Německu, než se ten smrad nacis­mu z lidí dostal. Nicméně jsem doufal, že aspoň u toho vnuka to zažiju. Vidím, že bude ještě dlouho trvat, než se z toho vybabráme. Ale to mě poučil Václav Ha­vel. Začátkem 90. let jsem měl přednášku v Litvínově a viděl tu strašně zpustoše­nou krajinu, rozpadlé baráky. A na ces­tě zpátky jsem dostal hlad. Najednou v dáli zasvítila hospoda. Zastavili jsme tam a u vchodu nápis „Cikánům vstup zakázán“. Otočili jsme se a mazali do Prahy. Vyprávěl jsem to prezidentovi a pan Václav se na mě zamyšleně podíval a říká: „Víš, ty jsi tady dlouho nežil - ba­ráky opravíme, komíny odfiltrujeme, ale ty škody v duši, to bude dlouho trvat.“ A měl pravdu. Jako obyčejně.

 

Prvnizpravy.cz: A prakticky? Jak byste si představovali správu země?

David Hübsch: „Opět odkážu na svůj projev. Monarchie by měla být státem malým co do státních institucí a efektivním ve vytváření prostoru pro aktivity lidí. Jejím cílem by měla být co největší soběstačnost rodin a neměla by se vázat na vliv nadnárodních institucí a globální ekonomických hráčů s otrokářskými tendencemi. Pokud jde o správu země, měla by být postavena na pravidle – co se může rozhodnout dole, nechť se rozhodne tam. Chceme se vrátit k selskému uvažování našich předků. Nejdříve musí prosperovat náš dvůr a sedlák musí nejprve uživit sebe, svou rodinu, své děvečky a čeledíny, a teprve potom může přemýšlet, co nakoupí od jiných sedláků. Být zadlužen lichváři je zločin na dědicích a lichváře ve své vsi nestrpíme. Většina lidí už dnes po všech těch revolucích, po všem tom vyvlastňování majetku, a já nevím po čem všem ještě, začíná chápat, že selský rozum je nutný. Dříve se lidé starali o svůj majetek, uměli si spočítat své náklady, své zisky, uměli hospodařit a přitom věděli, že jednou vše opustí a budou skládat účty. Monarchie nebyla o ničem jiném – vždyť šlechta, to byli národohospodáři. Samozřejmě, že hájili svůj vlastní zájem, ale tím hájili i zájmy poddaných, protože žádný šlechtic si nemohl dovolit, byl-li normální, odírat své poddané, aby mu vznikla selská bouře. Dostal by se tak do nemilosti u krále, a on by se ptal: „co to děláš, ty vole, vždyť se tím stáváš škůdcem zemského míru“. Tedy šlechta, to byli národohospodáři, takoví větší sedláci s oním selským rozumem. Dnes jsou ovšem skoro všichni lidé, kteří nepatří k úzké elitě, bezzemky. Postavení středověkého člověka z hlediska svobody bylo mnohem lepší než je tomu dnes, kdy je téměř každý bezzemkem a musí přemýšlet, jestli vůbec bude mít děti, jak je uživí a z čeho. Pak se pere o sociální dávky, protože mu nic jiného nezbývá, protože je vazalem systému. Od dob osvícenství se zde buduje nový otrokářský systém z lidí, kteří mají legitimizovat svobodu elit, byť sami jsou naprosto nesvobodnými.“

 

Protialkoholní stanné právo aneb chvála prohibici - … Žíly České republiky jsou ucpány korupcí, mozek stižený nacionalistickou paralýzou se již dávno omezil na funkce rozmnožovací a vyměšovací, plíce nemocné rakovinou postkomunismu sotva lapají po dechu, průdušky stižené astmatem zvyšování daní dusí celý organismus a srdce tohoto nemocného tak tak bije, či spíše jen šelestí na dluh. …

Sedmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu

Bludný kruh „boje“ bezmravné společnosti proti korupci


Sbírka na podporu filmu o Pavlu Wonkovi

 

* * *

www.sinaglforpresident.cz


 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

+6 #1 Kubík 2012-09-17 20:00
Se soudkyní JUDr. Adámkovou z Hradce Králové mám podobné zkušenosti už před 20 lety. Když odmítla řádně potrestat řádným odškodněním bolševického gaunera, odcházel jsem od soudu s pocitem o nesympatické tlusté komunistické bestii v taláru... Tato kreatura spravedlnosti měla dávno sedět na 10 let ve smradlavém špinavém kriminále na vlhké betonové podlaze kobky, kde několik metrů od její soudní síně zavraždili její kolegové soudci a bachaři Pavla Wonku.
Kubík

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)