Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:48
  Vláda ve středu opět vydala z minuty na minutu (pardon ze dne ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:23
  Kristine verlor ein Jahr ihres Lebens in der Hoffnung, in der ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine a perdu un an de sa vie dans l'espoir de travailler ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine lost a year of her life hoping to work at the embassy ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

PospisilMilan Bajcár mi napsal z vazební věznice Ruzyně dne 16.září 2012

… Vyšetřující policista mi sdělil, že za dvacet let výkonu jeho služby, tak že se mu nic podobného nikdy nestalo, aby mu bylo státní zástupkyní a nadřízenými vyhrožováno, že pokud nebude vůči mojí osobě konat, jak nařizují, tak že bude adekvátně postižen. … policejní komisař po této zkušenosti ukončil svůj pracovní poměr.

 

Podnět k prošetření "Petice žalobců" !!! – 7.10.2010

… „Vyšetřující policista mi sdělil, že za dvacet let výkonu jeho služby, tak že se mu nic podobného nikdy nestalo, aby mu bylo státní zástupkyní a nadřízenými vyhrožováno, že pokud nebude vůči mojí osobě konat, jak nařizují, tak že bude adekvátně postižen. Bylo mu nařízeno touto justiční mafií, že musí za každou cenu proti mojí osobě postupovat tak, aby mi bylo sděleno minimálně podezření ze spáchání několika trestných činů. On sám věděl a řekl mi, že se nejednalo v tomto mém případě ani o přestupek natož o trestný čin, ale byl touto justiční mafií proti své vůli a svému přesvědčení k tomuto donucen. Proti jeho vůli mu bylo nařízeno, jabloneckou státní zástupkyní Novákovou, že mi musí, byť protiprávně, sdělit obvinění. Jako důkaz o tomto podivném postupu této státní zástupkyně mám dokument, kde mi je sdělováno podezření ze spáchání tří trestných činů, ale falešná státní zástupkyně Nováková má v ruce padělek, kde je mi sdělováno pouze ze dvou trestných činů. Jak je to možné? To paní Nováková ví moc dobře a především to ví její nejvyšší nadřízená mafiánka Renáta Vesecká. Tato veškerá obvinění byla již zrušena, ale justiční mafie má na mě opět další zářez – policejní komisař po této zkušenosti ukončil svůj pracovní poměr. Toto uvádím pro zpestření mých tvrzení o existenci Justiční mafie.“

Další dokumenty a články k tématu:

Stížnost Milana Bajcára – 5.9.2012

Doplnění stížnosti Milana Bajcára – 9.9.2012

Na stížnost a její doplnění, nebylo do dnešního dne nikým odpovězeno, natož o ní rozhodnuto?! Možná ještě leží na OS Praha 7 a na odeslání k MS Praha stále čeká…?!

Česká WATERGATE: kauza RYBENOR s kauzou GOLF JEŠTĚD sahají do nejvyšších pater politiky! – 9.3.2011

Neuvěřitelné!!! Odvolaný soudce Mgr. Tomáš Hájek, PČR stále vyšetřovaný, jmenován ministrem Pospíšilem státním zástupcem !!! – 24.5.2011

TO na ministra spravedlnosti ČR JUDr. Jiřího Pospíšila! – 27.9.2011

Nepochybuji, že si pan Bajcár poštval proti sobě Mgr. Tomáše Hájka, dnes už bývalého soudce pro OS Praha 7. Co je ale skandální, že tento „soudce“ byl jmenován JUDr. Jiřím Pospíšilem (bývalým ministrem spravedlnosti a dnes kandidátem na hejtmana), státním zástupcem v České Lípě. I předsedkyně NS ČR JUDr. Iva Brožová se nad tímto postupem pozastavila, když pro soud tak nedůvěryhodný člověk, mohl být obratem jmenován žalobcem a vyhnout se tak kárnému řízení.

Soud s Milanem Bajcárem byl nařízen na 10., 11., a 12.října  2012. Na 10.října, byl začátek stanoven na 10:00 hod. u OS Praha 7, Ovocný trh 14, v nejvyšším 4. patře (zadní budova), č.409 - 24T 158/2007.

 

Jan Šinágl, 21.9.2012


Druhý dopis od pana Milana Bajcára z vazební věznice Ruzyně

Dobrý den vážený pane,

k mému vzetí do vazby, Vám ještě sděluji následující. Soudkyně byla jasně a předem rozhodnutá, že mě umístí do vazby. Policista, který mě v soudní síni zatýkal mi potvrdil, že v budově byli již téměř hodinu před začátkem jednání. Jmenuje se shodou okolností Hájek Oldřich. Mimo jiné je tento policista podřízený někdejšího komisaře Františka Cihelky, který je již za své posluhování dokonce povýšen na post šéfa kriminální policie v Pellérově ul. v Praze. Už i v tomto spatřuji podjatost soudkyně, která dokonce pouze na oko nařídila na dva dny 5 a 6.9 jednání, když ale věděla, že nic projednávat nebude. Šlo jí pouze o to, aby mě umístila do vazby. To že byla podána stížnost proti vzetí do vazby, tak je opět starou praxí Hájka a justice, že aby věc byla protahována, nechá si spis u sebe ležet, aby nedošlo k včasnému projednání nadřízeným soudem, což s největší pravděpodobností soudkyně činí. Chová se tak, jak ji to naučil její někdejší nadřízený ex soudce Hájek. I v této její úmyslné nečinnosti spatřuji její podjatost, už také proto, že to byla jeho někdejší podřízená, která s ohledem na její loajalitu k němu svému nadřízenému, takto postupuje.

Skandální je také postava mého státního zástupce ,,Hajlujícího nácka" v této kauze jménem Šimon Vavřečka. Článek o tomto článku justiční mafie naleznete, když zadáte do vyhledavače ,,hajlující státní zástupce odhalen". Další podjatost spatřuji v tom, že se soudím o svůj majetek. A svoje peníze a jsem umísťován do vazby ,, útěkové " abych neuprchl, případně, abych se nevyhýbal jednání. Absurdní!!

Další věc, která svědčí o podjatosti soudu je ten fakt, že před jednáním jsem soudkyni zaslal doporučený dopis s tím, že sice mám vleklé zdravotní potíže, ale jednání ve dnech 5 a 6.9 se určitě zúčastním. Pokud ale nebudu ze zdravotních důvodů schopen, tak souhlasím s tím, že může jednání vést i v mojí nepřítomnosti. S ohledem k výše uvedenému jsem přesvědčen o nepochybné podjatosti soudu, který tímto velmi nepatřičně ukazuje svou moc, kterou vládne a je schopen tuto zneužít k mému uvěznění a umlčení. To je asi vše, co jsem považoval za nutné Vám sdělit.

Děkuji Vám za projevený zájem a těším se na setkání u OS Praha 7 dne 10.10, kam budu téměř jistě doveden eskortou v poutech z vazební věznice Ruzyně.

 

S pozdravem a úctou

Milan Bajcár, 20.9.2012

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

+1 #1 JUDr. Klofáč Josef 2012-09-23 11:14
souhlasím s p.Šináglem.Nech ť se čtenář nedomnívá že jako zástupce p.Bajcára mám zájem na věci a že jsem podjatý.Není tomu tak,a rozhodně nejednám proti zákonu abych osobu dopouštějící se snad nekalého jednání hodlal vyvinit. Není tomu tak ale jen mě zarazily skutečnosti na nichž došlo ze strany mocenských orgánů k porušení jeho práva.Byl to bývalý soudce co je dnes žalobcem,což je o to horší,že žaluje někoho z nás a sám má máslo na hlavě (moje pozn.je to v této spravedlivé společnosti obecné pravidlo) co ve věci rozhodl a kde ani odvolací soud nepostupoval dle zákona což musel až napravit Nejvyšší soud ČR,když všechna tato jejich rozhodnutí ve věci p.M.B. zrušil a věc se opět dostala před prvoinstanční soud.Je o to bolestivější že ona "SPRAVEDLNOST" je pro někoho.Je to p.M.B. co nemá peníze nazbyt aby někoho uplatil jako asi tomu bylo a je v jiných kauzách o nichž denně slýcháme a kde jedna větší překrývá druhou ještě větší a kde se vše zametá pod pokličku.Ale aby někoho dali do vazby jen proto,že subjektivně někdo nabyde přesvědčení že by uprchl,to je nehorázné.A aby o věci za dobu od 5.9.2012 do 23.9.2012 nerozhodl o stížnosti proti rozhodnutí o vazbě je ještě horší.Pokud by p.M.B. hodlal uprchnout jak je uvedeno v usnesení soudu o důvodu o vazbě,pak nutno zmínit,že k tomu,aby uprchl měl od r. 2007 p.M.B. nejednu příležitost a neudělal tak.Pak jakéžto odůvodnění že je obava z toho že by uprchl.
Jen poslední k věci fakt,že je-li vydána výslavcem SMĚNKA jako je v tomto případě a soud ji nezpochybnil ale uvedl přesto že má všechny náležitosti jde o "CÁR" papíru,pak kde se může jedinec dovolat práva.A na tom to je založena vina p.M.B., že onu směnku uplatnil.Halt není pravda jako pravda.Pravda je jen pro někoho a tím někoho není onen p.M.B. , zejména když si zahrál na kočku a myš tím,že podal trestní ozámení na bývalého soudce a ministra.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)