Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 25.05.2018 02:03
  As soon as Ӏ detected thiѕ site I wеnt on reddit tߋ share ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 23:20
  Fantastic beat ! І wish t᧐ apprentice while y᧐u amend your ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 20:43
  Hі theгe to all, hoѡ is all, I thіnk eveгу one is getting ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 18:22
  Ꮤhy viewers ѕtіll make սse of to rеad news papers ᴡhen іn ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 07:49
  Na tvrdo bych dal CSSD do exekuce a obestavil jim celý majetek.

  Read more...

   
 • 24.05.2018 06:55
  Už dlouho přemýšlím o věcech obecných, i o politice. Například ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Scarabeus_LOGO_290111Kauza Stroupinského potoka v Žebráku hrozí „vyřešit“ nicotnost - Neuvěřitelné video ze zasedání zastupitelstva MÚ Beroun - V Žebráku se zlikvidovalaStroupinsky_potok_1_250312 flora, fauna, krajina - V Berouně nepodporují skutečné vzdělání dětí, o to více podivné praktiky podivných lidí…?!

V Žebráku nechal starosta Mgr. Daniel Havlík, sám o své vůli (jak řekl sám na ČT), bez vědomí zastupitelstva pokácet skoro 2x více stromů, než měl povoleno (o možném střetu zájmů jako majitel živnosti i na zpracování a těžbu dřeva nemluvě). Byla tak nevratně zničena flóra, fauna a kdysi nádherné okolí Stroupinského potoka s neopakovatelnou atmosférou, v podstatě zvůlí jednoho člověka. Na co máme všechny ty řídící, kontrolní orgány a instituce, když si jeden člověk může dělat beztrestně co se mu zlíbí?!

 

V zápisu MÚ Žebrák, č. 94 ze dne 21.1.2013 (na web dán až v den voleb 25.1.2013), pod bodem č.7 stojí:

Mgr. Havlík informoval, že bylo zahájeno správní řízení o prohlášení nicotnosti rozhodnutí č.j.  4/2012 ze dne 5.3.2012, vydané Městským úřadem v Žebráku (kácení dřevin u Stroupinského potoka).

K bodu nebyla žádná diskuse, nikdo z rady a zastupitelstva města se na nic neptal, dle slov starosty?! Rozhodnutí o nicotnosti, tedy v podstatě právní neplatnosti úkonů se používá vždy, když nastane nějaký „průšvih“ a nicotnost je jediné možné „řešení“. Skoro bych řekl Klaunovská amnestie pro úředníky a veřejné činitele, porušující beztrestně a bez jakéhokoliv postihu platné zákony a předpisy. Takže nyní zbývá už jenom vrátit na místo všechny naprosto zbytečně pokácené stromy, křoví, obnovit zničené břehy, najít všechny raky, ptáčky, rybičky, kachny, kteří uprchly (pokud přežily) a vše bude opět v pořádku…

Jen pro pořádek dodávám: k zabránění škodám při povodních stačilo nákladem několika set tisíc korun pravidelně čistit potok, hlídat v kritické době správné vypouštění rybníka a bezpečnost občanů před ohrožením „velkou vodou“ byla stejně dobře, ne-li lépe zajištěna (při zachování flóry, fauny a vzhledu krajiny), než touto nesmyslnou, zločinnou asanací potoka za mnoho milionů korun. Jednalo se o hloupost, nevědomost, nebo zájem na obohacení se z poctivě vydělaných peněz daňových poplatníků či Fondů EU? To by měla i přes „nicotnost“ vyšetřit policie. O kterou z nabízených možností se může nejspíše jednat, naznačuje vyšetřování starostů na severu Čech, obviněných z korupce při zajišťování dotací pro škody způsobené povodněmi, které vůbec nenastaly…

Pan starosta Havlík prý posledních 14 dní vyvíjí velkou aktivitu, jezdí neustále do Berouna, Prahy a zřejmě i jinam? Zlí jazykové tvrdí, že proto, aby rozhodnutí dopadla v jeho prospěch…? Na radnici nedokázali údajně ani pořádně doložit Policii ČR doklady o prodeji dřeva? O kácení stromů kolem Stroupinského potoka směrem proti proudu od žebráckého rybníka k Cerhovicím a Drozdovu veřejnost také mnoho neví? Lesy ČR využívají stále stejný postup, tentokrát se souhlasem cerhovického starosty. Již měl údajně vydat souhlasné stanovisko Lesům ČR (potok je ve správě Povodí Vltavy) ke kácení topolů?! Mimochodem desítky poražených, zdravých topolů na bývalém kluzišti Spartaku TOS Žebrák, by také žádalo důkladného prošetření PČR! Komu a čemu překážely tyto nádherné, zdravé stromy, neoddělitelně patřící po generace k žebráckému fotbalovému stadionů?! Kácení dalších stromů v Mateřské školce v Žebráku, se občanskému sdružení pana Petra Zemánka naštěstí, právě před několika dny, podařilo na poslední chvíli stížností zastavit!

Celá záležitost se „řeší“ skoro rok poté, a to přes rozsáhlou korespondenci s úřady, správní řízení o nicotnosti rozhodnutí vede Správa ChKO Křivoklátsko. Tedy subjekt, který vydal 19.5.2012 druhotně a ex post (až po vykácení stromů a devastaci lokality) výjimku k zásahu do významného krajinného prvku Stroupinského potoka a to na popud ČIŽP!!!

Články k této ostudně kauze:

Starosta Žebráku Mgr. Daniel Havlík je osobně zodpovědný za spáchání zločinu na přírodě

Kauza Stroupinského potoka v Žebráku budí vášně

Kolizní kácení stromů podél Stroupinského potoka

O zločin spáchaný na Stroupinském potoce v Žebráku se začíná zajímat MŽP

MÚ v Žebráku ničí a ohrožuje flóru, faunu a krajinu, MÚ v Berouně prokazatelně ohrožuje, resp. nepodporuje skutečně kvalitní výchovu a vzdělání dětí. Dvě výborné učitelky Jana Králová a Jiřina Gallová z Berouna, přišly s nápadem vytvoření zcela nového, osvědčeného a potřebného, nového modelu vyučování. Lety jeho realizaci připravovaly ve svém volném čase. Založily kvůli tomu i občanskou společnost SCARABEUS, jehož název tuto sisyfovskou práci symbolizoval. Nakonec se jim podařilo po letech úmorné práce a boje s byrokracií sehnat všechna potřebná razítka, získat pozemek, plán nové školy – a nakonec vše ztroskotalo na tom, že jim banka nebyla ochotna poskytnout úvěr. Vzhledem k tomu, že k nim radnice předtím nebyla zrovna vstřícná, např. poskytnutím vhodných prostor, nebo ve věci projektu, nemohu se ubránit dojmu, ve městě, kde se mocní znají, že i za neposkytnutím finančních prostředků byl ve skutečnosti nezájem radnice na postavení této školy i přes prokazatelný zájem rodičů, nespokojených se současnou kvalitou vyučování.

Scarabeus_prospekt_avers_290111Proto mne šokoval videozáznam na stránkách města Beroun, ze dne17.12.2012, veřejného zasedání rady – bod. 12. Prodej části pozemku p.č. 1387/227 v k.ú. Beroun. Něco neuvěřitelného, když si člověk uvědomí marně vynaložené obrovské úsilí obou výše uvedených učitelek a kdy radnice je tak nezodpovědně vstřícná k osobě, která viditelně nepůsobí věrohodným dojmem! Nepředloží žádnou presentaci projektu na videu, odbude ji jen pár slovy, kdy situaci „zachraňuje“ její partner. Nikdo z radních se jí neptá na její kvalifikaci, jaké má školy, praxi, prokazatelné úspěchy, nikdo nepožaduje její podrobný životopis? Dokonce jeden radní řekne: „Když nám nechcete říci odkud máte peníze, tak nám alespoň řekněte…“ Radní se raději ptá kolik bude škola rodiče stát? Paní „podnikatelka s mateřskými školkami“ řekne rovnou „8.000,-Kč“. Radní se ptá: „Na půl roku, nebo na rok?“ „Ne, za měsíc.“ Uznání patří jedinému radnímu, který alespoň upozorní na velmi reálnou možnost, že jde ve skutečnosti o koupi velmi lukrativního pozemku za zlomek ceny, kdy špatná smlouva umožní v případě zamýšleného „kontejnerového způsobu“ snadné předělání na kanceláře a následný výnosný pronájem. Což je obávám se, velmi reálné, zvláště když tento lukrativní pozemek nebyl nabízen zájemcům jak je obvyklé půl roku, ale jen pár dní a „za babku“…?! Nedivím se proto, že se s hlasováním tolik spěchalo a paní starostka tolik spěchala na přestávku…

K paní „učitelce-podnikatelce“ snad jen tolik na doplnění. Měla být údajně vyhlášena, v tak mladém věku, dokonce podnikatelkou roku, ale jde možná o shodu jmen, jinak by se jistě pochlubila a patřičně využila při presentaci dosažené úspěchy a čím jsou její činnost a působení tak výjimečné? Její oblečení a způsoby rozhodně nenasvědčovaly tomu, co by normální člověk očekával od zájemce o tak velký společensky žádoucí projekt. Důvěru nevzbuzovalo ani její netransparentní napojení na sídlo společnosti v Praze na Příkopech. Údajně má získat značnou finanční částku z kraje jako soukromý subjekt…?! Paní Novotná oplývá jistě mnoha jinými kvalitami, ale že by mohla nabídnout v tak mladém věku to, co nabízely obě učitelky s mnohaletou praxí a zkušeností, tak o tom hodně silně pochybuji.

Mimochodem učitelka Jana Králová má dnes už svoji soukromou jednotřídku. Má velký úspěch. Bohužel nemůže už přijímat další děti. Její žáci jsou nadšeni, stejně tak jako jejich rodiče – kamarádi dětí jim závidí a jsou nešťastné, že podobný styl vyučování na státní škole nemají. Doporučil bych proto starostce a zastupitelům města Berouna, aby tuto jednotřídku navštívili, což zřejmě zůstane jen nevyslyšeným přáním…

Články k této ostudně kauze:

SCARABEUS první v České republice – obdivuhodný příklad!

SCARABEUS - Bitva nekončí!

Učitelka Jana Králová slouží dětem a této zemi. Dobře ví, že vzdělání, výchova a osobní příklad jsou základem všeho a ten největší kapitál prosperující společnosti. Zatím to vypadá na to, že ani vláda, ani radnice v Berouně, o něj nemají vůbec zájem!

Jako občanovi je mi stydno, jak hanebně se vedení města Berouna k těmto dvěma učitelkám a jejich skvělému, potřebnému projektu, zachovalo. Jak se asi musí dnes cítit po tom všem co vykonaly v dobré víře pro budoucnost Berouna a čemu dnes musejí bezmocně přihlížet? Co na to berounští občané a hlavně rodiče? Přijdete se na příští zasedání zastupitelstva zeptat vámi volené paní starostky, radních a zastupitelstva…?! O tom je především demokracie, nechceme-li zvůli a nespravedlnost, na náš účet a na účet těch, co se bránit ještě sami nemohou!

 

Jan Šinágl, 2.2.2013

 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry