Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út úno 25 @15:00 -
Václavské náměstí: Jan Zajíc
čt úno 27 @14:30 -
Náměstí Borise Němcova. Podpora ceremoniálu.

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

VavraNávrh na potrestání JUDr. Ivana Archibalda Vávry ze dne 26.11.2012. Vyrozumění poškozeného o hlavním líčení 19.2.2013. Zvukový záznam napadení Jana Šinágla na Míčánkách 1.3.2012. Zvukový  záznam zatčení JUDr. I.A.Vávry. Zvukový záznam jako ukázka, jak se opakovaně JUDr. I.A.Vávra vyhýbá soudům – MS Praha 31.1.2013 – soudkyně JUDr. Eva Burianová. Vávra často onemocní těsně před konáním soudního líčení, tentokrát 3 hod. před začátkem jednání, kdy soudkyně konstatuje doručení nevykázáno, Vávra se omlouvá…?!

 

Kdysi jsem Vávru navštívil po nedostavení se k soudu pro nemoc – vůbec nepůsobil dojmem, že by nezvládl cestu k soudu. Obávám se, že jeho lékař nemá čisté svědomí! Právě na 14 let kriminálu odsouzený MUDr. Jaroslav Bárta, byl kamarádem Vávry a Vávra údajně spolužákem místopředsedy MS Praha soudce JUDr. Luboše Vlasáka. Ten mimochodem celkem 3x krátce po sobě dne 31.1.2013 prošel kolem čekající veřejnosti na soud s Vávrou…?! Zlí jazykové tvrdí, že i on má patřit k těm, kteří svoji vilu na Hanspaulce či jiné nemovitosti, získali poněkud nestandardním postupem? Osobně se nedivím, proč byla paní Božena Harmáčková zbavena zaměstnání. Je jedna z mála, ne-li poslední, ochotna podat svědectví, jak se levně získávali nemovitosti v Praze po roce 1989. Jako vynikající archivářka si dodnes zachovala výborný přehled, proto je už 18 let likvidována. Velká žena, nikdy se nevzdala. Nyní se její obdivuhodný smysl pro právo a spravedlnost začíná prosazovat. Z neprávem pronásledované se stává pronásledující ty, co porušili a porušují zákon a dobré mravy. Držme ji palce. Její boj je i bojem za slušné občany!

* * *

Policie České republiky

Obvodní ředitelství policie Praha 1

Služba kriminální policie a vyšetřování

odbor obecné kriminality

Bartolomějská č.6

110 00 Praha 1

 

Věc: Oznámení o spáchání skutku, který naplňuje znaky trestného činu

 

Toto oznámení navazuje na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5.4.2011 č.j.2 T 185/2007, kterým byl JUDr. Ivan Archibald Vávra uznán, že je vinen za konání závažné trestné činnosti - viz kopie rozsudku v příloze -, ale nebyl potrestán.

Rozsudek byl poslán policii ČR v Bartolomějské ze zřejmého důvodu: aby k němu bylo přihlédnuto při vyšetřování krádeže obrazů, kterou se tamní součást policie zabývala a kterou je nyní opět nepravomocně odsouzen JUDr. Ivan Archibald Vávra Obvodním soudem pro Prahu 4 rozsudkem č.j. 52 T 103/2011.

Právě při vyšetřování tohoto skutku (52 T 103/2011) jsem se 11.dubna 2011 dozvěděla, že JUDr. Vávra je velký podvodník, ale za svou rozsáhlou trestnou činnost není trestán, naopak je mu soudy: Obvodní soud pro Prahu 1, Obvodní soud pro Prahu 2, Obvodní soud pro Prahu 4 a odvolacím Městským soudem v Praze umožňováno, aby svou trestnou činností ohrožoval a likvidoval lidi, které jsou někým zřejmě vytipovány a za takové krytí zjevné korupce je mu „darována“ beztrestnost.

Nyní tedy poukazuji na tato fakta jasně svědčící o tom, že během vyšetřování dvou kauz  ve věci 2 T 185/2007 a 52 T 103/2011 se JUDr. Ivan Archibald Vávra dopustil dalšího trestného činu: Zcizil originál zdravotního posudku, který byl součástí spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 sp.zn. 23 C 45/2006 ve věci žalobkyně Boženy Hamáčkové proti Městské části Praha 1 o neplatnost výpovědi a svévolně ho doporučeně poslal k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, aby zcela nesmyslně odvedl pozornost soudu od své trestné činnosti a naopak mne zdiskreditoval. Viz spis OS pro Prahu 4, 52 T 103/2011, kde je uložen dosud. Viz kopie v příloze.

Tento závažný fakt jsem zjistila při nahlížení do spisu (52 T 103/2011) u OS pro Prahu 4. Tento spis obsahuje také všechna trestní oznámení na JUDr. Vávru včetně mých žádostí, aby mu bylo zákonným způsobem v jeho činnosti zabráněno. Dosud bezvýsledně.

Nyní je nesporné, JUDr. Vávra byl „někým„ pověřen, aby moje opakovaná upozornění na korupci a podvody ve státní správě a samosprávě – propojeno a jištěno justicí - cíleně mařil. Viz kauza 23 C 45/2006. A o tom, že takhle JUDr.Vávra jedná nejméně od roku 2002 zjistil asistent mého advokáta Mgr. Romana Šlechty v archivu Nemocnice Na Františku, kde byla záměrně deponována moje zdravotní dokumentace: od r.2006 do r.2011. Součástí této zdravotní dokumentace je mimo jiné i dopis JUDr. Vávry, kterým jako tenkrát můj obecný zmocněnec navrhuje protistraně, tedy vedení MČ Prahy 1, abych byla psychiatricky vyšetřena, a tím dává mému zaměstnavateli podnět, aby mi z toho důvodu mohl dát výpověď. On, který právě při soudním líčení ve věci 52 T 103/2011 napadl veřejnost a musel být zpacifikován ochrankou. Mimochodem žádostmi o mou psychiatrickou způsobilost byl JUDr.Vávra umanutý a uplatňoval je u různých institucí opakovaně. Samozřejmě bezvýsledně. Sám se léčí na schizofrenii.

Je tedy s podivem, že soudy opakovaně JUDr.Vávru osvobozují za konání závažné trestné činnosti viz č.j. 2 T 185/2007.

Na základě nových zjištění žádám, aby policie vše vyšetřila, předala svá zjištění příslušným soudům a orgány činné v trestním řízení vyšetřily veškeré nově zjištěné skutečnosti s tím, že mohou navázat na mnou podaná  trestní oznámení v minulosti, neboť jsou uloženy ve výše uváděných spisech : 23 C 45/2006 vedený u OS pro Prahu 1, 2 T 185/2007 vedený u OS pro Prahu 2, 52 T 103/2011 a u odvolacího soudu Městského v Praze sp.zn.8 TO 223/2011 a 9 TO 217/2012. Dosud živé kauzy jsou : 23 C/2006, 21 C 301/2009, 21 C 250/2009, 42 C 314/2010 – u OS pro Prahu 1 a 52 T 103/2011 u OS pro Prahu 4.

Závěrem upozorňuji, že v zájmu mého pronásledování a mé likvidace byla kauza 23 C 45/2006 rozmělněna na několik kauz, jak říká redaktor Kundra z Respektu „rozstřílena“, aby bylo znemožněno spravedlivé rozsouzení ve věci samé. Tím byl zřejmě pověřen JUDr. Ivan Archibald Vávra. Tento pán byl až do r. 2011 přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 1 v několika senátech a do března 2012 přísedícím u Městského soudu v Praze, také v několika senátech. Podvodník a defraudant soudil lidi.

Závěrem opět žádám, abych byla policií ochráněna před JUDr. Ivanem Archibaldem Vávrou, neboť jeho nátlak na mou osobu a těmi, kterými je pověřen, aby mne ničil je již nesnesitelný.

Pokud budu policií vyzvána, tak  předložím veškeré listinné důkazy dosvědčující má tvrzení a budu vypovídat do protokolu.

 

Děkuji za objektivní posouzení mého oznámení

Božena Harmáčková

 

Adresa pro doručení : Anenská 5, Praha 1, E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Praha 17.12.2012

P.S.

Připomínám i usnesení VS Praha ze dne 15.8.2011. J.Š.

 

* * *

Články k tématu:

Na popud paní Harmáčkové bude u MS Praha projednáváno skutečné pozadí kauzy JUDr. Ivana Archibalda Vávry!

JUDr. Ivan Archibald Vávra řádil v soudní síni jako smyslu zbavený, stačil pobavit i veřejnost

JUDr. I. A. Vávra opět versus statečná Božena Harmáčková, aneb neuvěřitelné z česká justice!

Další vítězné soudní kolo paní Boženy Harmáčkové - mělo být jasně už poslední!

Statečná paní Harmáčková opět před soudem, tentokrát jako žalovaná a bez obhájce!

Jan Šebelík zvítězil, Božena Harmáčková vítězí… a Gilbert Mc Crae…?!

Co Vy na to pane primátore Prahy Bohuslave Svobodo!

Upozornění na vyjádření katolického kněze Tomáše Halíka

Statečná malá velká žena!

* * *

Další jednání u MS Praha bylo nařízeno soudkyní JUDr. Evou Burianovou na 26.2.2013 od 13:45 hod., č. 237. Bude zase dělat JUDr. I.A.Vávra ze soudkyň a veřejnosti beztrestně blbce, nebo se konečně soudkyně Buriánová rozhodne jednat tak, jak ji umožňuje a povinuje zákon…?! Mimochodem si asi nyní Vávra pěkně „drbe hlavu“. Kdyby se neodvolal, vztahovala by se na něho Klausova zločinecká amnestie! Zřejmě také studoval práva v Plzni… Jinak doporučuji dnes na ČT 1 pořad REPORTÉŘI ČT od 21:42 hod. Bude věnován i kauze Jana Šafránka.

 

Jan Šinágl, 11.2.2013

 

P.S.

Dnes mi přišla poštou odpověď od předsedy rady ČT ve věci mé stížnosti ze dne 13.1.2013. Na moji stížnost na chování GŘ ČT Petra Dvořáka a ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala, ze dne 3.2.2013, zatím Rada ČT nereagovala. J.Š.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)