Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.04.2018 18:37
  Neúčast milovaného našeho presidenta na pohřbu kardinála a ...

  Read more...

   
 • 23.04.2018 18:07
  I já právě hledám, kdy mne kardinál Josef Beran biřmoval.

  Read more...

   
 • 23.04.2018 08:22
  Heslo pana Macrona je velmi výstižné, protože alespo%n v Česku ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 17:52
  Za tímto účelom sme zriadili komisiu: Komise položila otázku ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 14:08
  Nešlo by o chybu prezidenta, že se neúčastnil mše svaté v ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 11:28
  Vážený pane Musile, vždy si budu vážit a podporovat věříci ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

PRAVDA_VYDESIMV ČR: Vyjádření JUDr. Václava Henycha ze dne 7.2.2013 – NSS ČR: Informace o řízení ze dne12.2.2013 - StB svazek Miloše Zemana alias „MAN“ zničenZeman_i_Ty_jsi_ho_volil 5.12.1989! - Čestnost a poctivost doma a na veřejnosti nemůže být rozdílná - Petice k Evropské komisi proti privatizaci vodních zdrojů!

Také vás zaráží ta suverenita jednání Miloše Zemana i médií, jako by si vůbec nepřipouštěli možnost, že volba prezidenta může být pro její nezákonnost NSS ČR ještě zrušena. Tak jsou si jistí svoji mocí a arogancí. Na 7.března se chystá masový průvod Prahou z Pražského hradu až na Václavské náměstí. O malosti Václava Klause svědčí i jeho odmítnutí pozvání do Senátu. Ostatně srovnáme-li počet a formu rozloučení s úřadem presidenta u Václava Havla a Václava Klause – viz LN 13.2.2013 – vidíme ten nebetyčný rozdíl, velkého státníka s malým hokynářem.

Dobře, že si alespoň Václav Klaus neponechá nejvyšší česká statní vyznamenání, na rozdíl od Václava Havla. I pokud senátor Jiří Oberfalzer podá návrh, nechci věřit, že Parlament klesl už tak hluboko. Cituji jednu SMS od známého: „Lokaj Lkaj alias Jakl, je figurka z béčkovského, hodně pokleslého hororu s komickou zápletkou. S Hájkem a Klausem tvoří bizarní trio, které by se v budoucnu mohlo živit tím, že by strašilo zlobivé děti. Je to děs, je to děs, řekl by klasik.“

Dnes večer bude hostem v Hyde Parku ČT Miroslav Grebeníček, položil bych mi jen tuto otázku: „Myslíte si, že by společenský systém, který byl v Československu do roku 1948, dokázal vytvořit méně materiálních a duchovních hodnot pro všechny obvyvatele, pokud by zůstal u moci, jako ten, který v roce 1948 nastoupil a trval až do roku 1989, včetně systému, který na komunistickou ideologii po roce 1989 navázal a jehož nemravné prvky do značné míry přijal a rozvinul takřka k dokonalosti?“

Připomínám: Petice k Evropské komisi proti privatizaci vodních zdrojů.

Ačkoli se podařilo získat 1 milión podpisů, bohužel jsme nedosáhli poměrnou část na jednotlivou členskou zemi Evropské unie. Za Českou republiku k 4.2.2013 schází 14.760 platných podpisů. Na Slovensku schází k 4.2.2013 7.921 platných podpisů. Prosíme o sdílení každého, komu na výsledku Petice záleží. Děkujeme!

Oficiální petice k Evropské komisi proti liberalizaci - rozprodeji vodních zdrojů. Petice se účastní občané všech 27 států EU. V příloze je několik zahraničních linků na rozhodnutí EU o privatizaci práv na vodní zdroje. Odkaz na petici, kterou je třeba podepsat je zde: Český linkSlovenský link - Oficiální stránky organizátorů petice:

Roman Joch: Tomu říkám nepřátelství – LN 9.2.2013

… Je pro chudě a zlepšování jejich životní úrovně lepší – celková rovnost ve společnosti, i za cenu rovnosti v chudobě, nebo zlepšování životní úrovně chudých i za cenu, že bohatí budou bohatší? Nejsme-li fanatickými rovnostáři a jde-li nám skutečně o chudě pak preferujeme zvyšování životní úrovně chudých i za cenu bohatnutí bohatých, před udržováním rovnosti za cenu nízké úrovně všech. A chudí celého světa to chápou; nejde jim primárně o rovnost – tedy o to, aby bohatí nebyli o moc bohatší než oni – nýbrž o příležitosti a společensko-ekonomickou mobilitu; o to, aby se jejich životní úroveň, a ještě více životní úroveň jejich dětí, v čase zvyšovaly.  A co na tom, že se bude zvyšovat i bohatým? Jak říkával Abraham Lincoln: „Udělat z bohatých chudé není dobrou cestou k tomu, aby se z chudých stali bohatí.“ A nebude-li materiální rovnost? Tak nebude. Zajisté v členských zemích EU jako Rumunsko a Bulharsko je větší než v USA, ale  kam chtějí emigrovat všichni chudí tohoto světa – do Rumunska Bulharska, anebo za Atlantik?

Jan Šinágl, 14.2.2013

 

Čestně a poctivě. Doma? Na veřejnosti?

Ad LN 12.2.: Nesvéprávní; Spousta stížností na volby, ale ta důležitá chybí

Nelze než souhlasit s větou „po­kud si lze představit něco horší­ho než proběhlou kampaň, pak si­tuaci, která, by nastala poté, co by soud volby zneplatnil“. Neje­nom mne však mrazí v zádech, když si uvědomím, že Nejvyšší správní soud již podobné rozhod­nutí vynesl. V roce 2004 zpochybnil kandi­dát Antonín Zápotocký (KDU-ČSL) právoplatnost senát­ních voleb v Praze 11 s pouka­zem na nepravdivé články o své osobě, které vyšly v místním tis­ku. Nejvyšší správní soud potvr­dil nekorektní vedení předvoleb­ního boje a znevýhodnění kandi­dáta Zápotockého a prohlásil vol­by za neplatné. ODS tehdy podala stížnost k Ústavnímu soudu, který sice konstatoval nečistý způsob vede­ní kampaně, výsledky voleb ale potvrdil. Argumentem pro uznání plat­nosti voleb byl také fakt, že zákon neporušil vítěz voleb Jan Nádvorník, ale že se tak stalo ob­jektivně, tj. bez jeho přičinění na základě článků ve dvojích obec­ních novinách, které nepsal Ná­dvorník ani členové jeho volební­ho štábu. Ústavní soudce Jiří Nykodým tehdy konstatoval, že Nej­vyšší správní soud se měl dopus­tit chybného výkladu, když obec­ní noviny posuzoval ve stejné ka­tegorii jako například výlepové plochy. Předseda správního soudu Jo­sef Baxa tehdy rozhodnutí Ústavního soudu komentoval takto:

„Volební judikatura se teprve tvoří. Bereme na vědomí, že Ústavní soud upřesnil některé pojmy. Například, že pojem čest­ně a poctivě je jiný v soukromí a jiný ve veřejném životě.“

Nejen já tak s napětím očeká­vám, jak jsou po osmi letech od výše uvedených rozhodnutí po­jmy upřesněny a volební judika­tura dotvořena. Senátní souboj mezi kandidá­ty Zápotockým a Nádvorníkem byl přeci čajovým dýchánkem proti právě proběhlé prezident­ské kampani.

Tomáš Jirsa, senátor ODS

LN, Dopisy redakci, 14.2.2013

P.S.

Jinými slovy, pokud se bude NSS řídit platnými zákony a zdravým rozumem, musí volbu zrušit jako neplatnou. Pokud autoři prokazatelně protizákonné kampaně, porušující flagrantně volební zákon a dobré mravy, nebyli členové volebního týmu či sám kandidát (jako vítězové díky nemravné kampani, by se určitě přiznali k autorství či nepřímé spoluúčasti, že?!), budou se řídit názorem Ústavního soudu. Volby bude platná, to ovšem znamená, že by musel NSS posuzovat, rozhodující prvek voleb – inzerát v deníku BLESK, jako obecní noviny, tedy méně významné a bez dopadu na širokou veřejnost?! Slova předsedy NSS JUDr. Josefa Baxy tak připouštějí určitou naději. Věřme, že pro většinu členů NSS ČR neexistuje žádný rozdíl mezi čestností a poctivostí. Ta je vždy jedna jako může být jen jedna pravda! J.Š.

Návrh Jana Šinágla na neplatnost volby presidenta České republiky

* * *

KLAUS - IPB - H-SYSTÉM - ZAHLAZENÍ STOP VEDOUCÍ K TZV. PREZIDENTOVI

… 16. února 2000 schválila Zemanova vláda pomoc Komerční bance pohybující se na pokraji krachu. V rámci sanace stát převzal její špatné úvěry ve výši asi 65 miliard Kč, které byly později podle zaběhnutého scénáře převedeny do Konsolidační agentury. Komerční banku poté převzala francouzská Societé Generale. Dne 20. 7. 2001 potom Miloš Zeman, tehdejší premiér ČR publikoval článek, ve kterém uvedl „Myslím si, že privatizací Komerční banky končí tunelování velkých bank v Čechách.“ .

PERSONÁLNÍ POZADÍ:

Na prvním místě nelze neuvést Richarda Salzmanna, generálního ředitele banky od roku 1992 - 1998. Do roku 2000 byl senátorem za ODS. Osobní přítel Václava Klause, Ivana Kočárníka, Tomáše Ježka, Dušana Třísky atd. Je ironíí, že celá 90. léta byl Salzmann prezentován jako vzor bankéře a byl o něm dokonce natočen díl cyklu GEN (Galerie Elity Národa). Osobně schvaloval největší pumpařské operace. …

* * *

Místo a čas děje: rok 2415 n.l., kdesi ve světě…

Malá dcerka se ptá svého otce: „Tati, dneska jsem se dozvěděla, že kdesi a kdysi existoval na Zemi nějaký národ Čechů. Slyšels o tom něco?“ “Samozřejmě, maličká, podle nich se dnes přece užívá rčení: Ty seš blbej, jako Čech!" “Aha, a kde ty Čechy byly?“ “No, přesně se to neví, ale údajně někde ve střední Evropě. Přibližně tam, kde je dnes Německo a Rakousko.“ “A to vážně byli tak blbí?“ “No, podle pověstí si prý rozprodali a vytunelovali vlastní stát, mnoho jich umíralo v bídě, za prezidenty si volili například i tuneláře nebo ožraly, zlikvidovali si vlastní zemědělství i průmysl, dováželi nezdravé potraviny z jiných států, vzali lidem práci, předali ji cizincům a přistěhovalcům, vyživovali si tam z vlastní kapsy po generace gypsoidy, komunisty odsoudili a nechali si je dále v Parlamentu, měly nejvíce supermarketů a hospod na počet obyvatel v Evropě, které zase postupně zkrachovaly, zničili si lesy, půdu, přírodu a krajinu, slušné lidi zavírali, zločince oceňovali a vyznamenávali, beztrestně bylo dovoleno krást jenom miliardy. Ale to jsou asi jenom takové povídačky, tomu se tak úplně asi přece věřit nedá, protože podle světových odborníků tak blbý nikdo být nemůže!“ “Aha, a kde bychom našli národ Čechů dnes?“ “No, vědci se shodují v tom, že v tehdejších dobách jejich blbost dosahovala takové míry, že přímo nadnášela. Takže, nejspíš budou rozptýleni někde ve Vesmíru ...“
* * *

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry